71.858 tin tức, video về "

người gửi tiền

"
Luật TCTD sửa đổi: Thêm lá chắn bảo vệ quyền lợi cho người gửi tiền

Luật TCTD sửa đổi: Thêm lá chắn bảo vệ quyền lợi cho người gửi tiền

Luật TCTD sửa đổi sẽ có hiệu lức từ 15/1/2018 sẽ đưa ra nhiều cơ chế kiểm soát, hỗ trợ các ngân hàng, giúp ngân hàng trong diện bị kiểm soát sớm phục hồi. Dưới góc độ người gửi tiền, đây cũng là tin vui bởi có thể yên tâm rằng với hàng loạt các cơ chế, hệ thống ngân hàng sẽ được đảm bảo vận hành và kiểm soát tốt.