288.088 tin tức, video về "

kinh tế trọng điểm

"
Bộ Công Thương tìm hướng phát triển mới cho Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Bộ Công Thương tìm hướng phát triển mới cho Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh Thái Bình tổ chức Hội thảo “Giải pháp phát triển thương mại dịch vụ, tạo liên kết vùng cho doanh nghiệp” nhằm đánh giá vai trò, vị trí cũng như nhận diện các cơ hội, thách thức và đưa ra các giải pháp về phát triển kinh tế, thương mại của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ (Vùng KTTĐBB).