42.551 tin tức, video về "

giảm năm đóng bhxh

"
Có nên giảm năm đóng BHXH, giảm tuổi nghỉ hưu?

Có nên giảm năm đóng BHXH, giảm tuổi nghỉ hưu?

Theo Luật BHXH hiện hành, người lao động để được hưởng lương hưu hàng tháng thì ngoài điều kiện về tuổi đời, còn có điều kiện về thời gian đóng BHXH tối thiểu phải đủ 20 năm. Quy định này nhằm đảm bảo khả năng cân đối tài chính BHXH, người lao động phải tích luỹ đủ số năm đóng vào quỹ BHXH thì mới được hưởng chế độ hưu.