50.545 tin tức, video về "

giảng viên thỉnh giảng

"
Cởi trói quy định tính giảng viên để xác định chỉ tiêu tuyển sinh?

Cởi trói quy định tính giảng viên để xác định chỉ tiêu tuyển sinh?

Tại hội nghị tổng kết 1 năm thực hiện Nghị quyết 77/NQ-CP của Chính phủ về thí điểm tự chủ ĐH. Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho rằng, nếu các trường cam kết không tăng chỉ tiêu thì Bộ hoàn toàn ủng hộ, khuyến khích các trường mời nhiều giảng viên thỉnh giảng để nâng cao chất lượng giảng dạy. Chỉ sợ các trường nâng giảng viên thỉnh giảng lên rồi lại đòi mở rộng quy mô đào tạo.