17.303 tin tức, video về "

chống tội phạm

"
Quỹ Phòng, chống tội phạm trung ương được sử dụng như thế nào?

Quỹ Phòng, chống tội phạm trung ương được sử dụng như thế nào?

“Quỹ Phòng, chống tội phạm trung ương được sử dụng để chi thưởng đột xuất bằng tiền cho các cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức, tập thể, có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy; hỗ trợ tiền đền bù, trợ cấp thiệt hại, đột xuất đối với gia đình và người trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm”.