7.083 tin tức, video về "

biên soạn sách giáo khoa

"
Ai cũng có thể được biên soạn sách giáo khoa?

Ai cũng có thể được biên soạn sách giáo khoa?

Theo đề án đổi mới, ngoài Bộ GD-ĐT thì các tổ chức, cá nhân cũng được khuyến khích biên soạn sách giáo khoa.<br><a href='http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/can-lam-ro-trach-nhiem-cua-bo-gddt-trong-bien-soan-su-dung-sgk-949031.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; Cần làm rõ trách nhiệm của Bộ GD-ĐT trong biên soạn, sử dụng SGK</b></a><br><a href='http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/7788-ty-dong-thuc-hien-chuong-trinh-sach-giao-khoa-pho-thong-948897.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; 778,8 tỷ đồng thực hiện chương trình, sách giáo khoa phổ thông </b></a>
Học hỏi kinh nghiệm quốc tế để biên soạn sách giáo khoa phát triển năng lực

Học hỏi kinh nghiệm quốc tế để biên soạn sách giáo khoa phát triển năng lực

Với mục tiêu mở rộng và nâng cao hiểu biết về cơ sở lý luận của việc biên soạn sách giáo khoa theo định hướng phát triển năng lực và các cách tiếp cận hiện đại về lý luận dạy học, NXB Giáo dục Việt Nam vừa tổ chức hội thảo tập huấn “Sách giáo khoa theo định hướng phát triển năng lực: Nhìn từ kinh nghiệm quốc tế”.
Các Sở GD&ĐT có nên đứng ra biên soạn sách giáo khoa?

Các Sở GD&ĐT có nên đứng ra biên soạn sách giáo khoa?

"Bộ chưa thông báo mời nên chưa có danh sách, nhưng chúng tôi được biết hiện đã có khá nhiều đơn vị, cá nhân đăng ký viết sách. Quan điểm của Bộ GD&ĐT là các cơ quan quản lý nhà nước không đứng ra tổ chức biên soạn, viết SGK bởi các trường trong tỉnh đó gần như không có quyền để lựa chọn bộ sách nào nữa", GS Nguyễn Minh Thuyết - Tổng chủ biên Chương trình phổ thông mới cho biết.