1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Thông báo kết chuyển Nhân ái tuần 1 tháng 3/2023

Hương Hồng

(Dân trí) - Báo điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển số tiền 1.030.348.501 đồng mà bạn đọc gửi về Báo điện tử Dân trí trong tuần 1 tháng 3/2023 đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Thông báo kết chuyển Nhân ái tuần 1 tháng 3/2023 - 1

Danh sách kết chuyển tiền bạn đọc ủng hộ qua TK của Báo điện tử Dân trí từ ngày 26/02/2023 đến ngày 04/03/2023 tại đây.