1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Thông báo kết chuyển Nhân ái tuần 01 tháng 3/2022

Trần Dung

(Dân trí) - Hôm nay, Báo Điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển số tiền 1.970.783.715 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về Báo Điện tử Dân trí và Quỹ KHVN trong tuần qua.

Thông báo kết chuyển Nhân ái tuần 01 tháng 3/2022 - 1

Danh sách kết chuyển tiền bạn đọc ủng hộ qua TK của Báo Điện tử Dân trí (Từ ngày 28/02/2022 đến ngày 06/03/2022) tại đây.