Danh sách ủng hộ tuần 5 tháng 9 năm 2020

(Dân trí) - Tuần qua, Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Báo trong tuần là: 965,276,904 đồng.

Ngày, tháng, năm

Nội Dung

Số tiền 

 

Bạn đọc ủng hộ tại Tòa soạn từ ngày 27/09/2020   -   03/10/2020

 

28/09

Phạm Văn Định (Số 11A Nghách 21/04 Quan Nhân - Thanh Xuân -HN) giúp Ms3875

200,000

30/09

Hội Phụng Sự Xã Hội (USA) Giúp MS3872, Ms3873; MS3874; Ms3875; Ms3876 (Mỗi h/c 500k); MS3877; Ms3878 (Mỗi h/c 1,000,000 đ)

4,500,000

30/09

Chị Oanh (Số 4 Khu 671 Hoàng Hoa Thám -HN) Giúp Ms3866; Ms3867; Ms3868; Ms3870; MS3871; Ms3872; Ms3873; Ms3874; Ms3875; Ms3876; Ms3877; Ms3878 (Mỗi h/c 100k)

1,200,000

1/10

Bạn đọc PTK Giúp Ms3879

100,000

1/10

Nguyễn Thị Tân Nhàn (P2502 CT1 - Ban Cơ Yếu Lê Văn Lương -HN) Giúp Ms3878

500,000

1/10

Lê Huỳnh (Số 22 Hùng Vương -HN) Giúp Ms3879

200,000

1/10

Quang (Cầu Giấy -HN) Giúp Ms2879; Ms2878; Ms2877; Ms3876) Mỗi H/c   300k

1,200,000

1/10

Nguyễn Đăng Vĩnh (Đống Đa -HN) Giúp Ms3879

500,000

2/10

Bạn Đọc (HN) Giup Ms3880

300,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Văn phòng Miền Nam từ ngày 27/09/2020     -   03/10/2020

 

30/9

Bảo giúp MS 3784

200,000

1/10

Bùi Quốc Khánh giúp MS 3876, 3877, 3878,   3879

2,000,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Văn phòng Đà Nẵng từ ngày 27/09/2020     -   03/10/2020

 

01/10/2020

Bạn đọc Đà Nẵng giúp đỡ 4 trường hợp: MS 3879, MS 3878,   MS 3837, MS 3875 (mỗi trường hợp 500. 000đ)

         2,000,000

02/10/2020

Bạn đọc Đà Nẵng giúp đỡ mã số 3879

           200,000

02/10/2020

Nguyễn Phương Sơn (khối 4B thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) giúp đỡ mã số 3880

           500,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank từ ngày 27/09/2020     -   03/10/2020

 

27/09/2020

510942. 270920. 214359. IBFT Ma so 3875 Em Le Thi Dung

200,000

27/09/2020

MBVCB. 785883915. TRAN HUNG SON ung ho ma so 3870. CT tu 0541000247602 TRAN HUNG SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

50,000

27/09/2020

013786. 270920. 204920. Tu thien ma 3872 Trinh Thi Loan FT20272400140289

1,000,000

27/09/2020

MBVCB. 785860915. ma so 3868 em Thach Minh Thien. CT tu 0041000630543 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

27/09/2020

MBVCB. 785854913. UH MS 3875 em Le Thi Dung, thon 2 xa Quynh Vinh, thi xa Quynh Mai, Nghe An. CT tu 0361000225247 NGUYEN THU PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

27/09/2020

IBVCB. 785851808. ung ho ma so 3871: Chi Nguyen Thi Thuy Hang. CT tu 0441000668259 NGUYEN THI THUC HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

27/09/2020

IBVCB. 785847418. ung ho Ma so 3874: Chi Nguyen Thi My Dung. CT tu 0441000668259 NGUYEN THI THUC HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

27/09/2020

IBVCB. 785842847. ung ho MS 3875: Em Le Thi Dung. CT tu 0441000668259 NGUYEN THI THUC HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

27/09/2020

885076. 270920. 162001. Ung ho e dung 3875 FT20272071908317

200,000

27/09/2020

876355. 270920. 154420. Gd Tu Anh ung ho e Dung ma so 3875

200,000

27/09/2020

IBVCB. 785584949. Ma so: 3871 chi nguyen thi Thuy hang ( me be Anh thi va Quoc bao. CT tu 0031000235859 NGUYEN THANH TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

400,000

27/09/2020

MBVCB. 785576443. ung ho ma so 3874 be Tu Yen. CT tu 0011000496991 NGUYEN THI THU TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

27/09/2020

MBVCB. 785555068. Gui ba gia dinh ba lan xa quynh vinh nghe an. CT tu 0281000452910 TRAN THI THAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

27/09/2020

421121. 270920. 112512. Ung Ho ms 3874 chi Nguyen Thi My Dung   (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)

50,000

27/09/2020

283990. 270920. 111124. Ung ho ma so 3875 Le Thi Dung

500,000

27/09/2020

242706. 270920. 103543. Ung ho be tan mau bam sinh

200,000

27/09/2020

801317. 270920. 092944. ung ho ma so 3875 , em Le Thi Dung, hoang mai, nghe an

200,000

27/09/2020

153345. 270920. 092121. Nguyen trong luan ung ho ma so 3874 chi Nguyen Thi My Dung

200,000

27/09/2020

682148. 270920. 081600. Ung ho Le Thi Dung ms 3875 FT20272731580041

200,000

27/09/2020

673497. 270920. 074049. Gd Le Tan Thanh ung ho MS 3870 chi Huynh Ngoc Dung. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT2027287

100,000

27/09/2020

IBVCB. 785179002. as. CT tu 0531002578454 toi 0451000476889 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

1,000

27/09/2020

369512. 270920. 064958. UNG HO BE TU YEN - 270920 - 06: 49: 47 369512

200,000

27/09/2020

652475. 270920. 020030. Ung ho ma so 3856 FT20272605905421

200,000

27/09/2020

IBVCB. 785935939. ada. CT tu 0531002595292 toi 0451000476889 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

1,000

27/09/2020

MBVCB. 785895705. Ung ho em Dung MS3875. CT tu 0691000297179 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

1,000,000

27/09/2020

014412. 270920. 205048. Tu thien ma so 3871 Nguyen Thi Thuy Hang FT20272054367357

1,000,000

27/09/2020

013219. 270920. 204800. Tu thien ma 3873 FT20272692063528

1,000,000

27/09/2020

IBVCB. 785857382. ung ho MS 3868: Em Thach Minh Thien. CT tu 0441000668259 NGUYEN THI THUC HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

27/09/2020

IBVCB. 785854521. ung ho MS 3869: Truong Mau giao Hoa Thien Ly. CT tu 0441000668259 NGUYEN THI THUC HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

27/09/2020

IBVCB. 785849601. ung ho 3872: Trinh Thi Loan. CT tu 0441000668259 NGUYEN THI THUC HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

27/09/2020

IBVCB. 785844211. ung ho Ma so 3873: Chi Dinh Thi Chien. CT tu 0441000668259 NGUYEN THI THUC HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

27/09/2020

981417. 270920. 195429. Mo Mo 01264748569 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat UH MS 3874 7341127662

100,000

27/09/2020

IBVCB. 785619439. ung ho ms 3866, 3871, 3872,   3873, 3874, 3875 moi ms 100 ngan. CT tu 0071001073934 TRUONG HUE LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

600,000

27/09/2020

862860. 270920. 153600. Ma so 3875 em Le Thi Dung Cau ck cho em FT20272302514913

265,000

27/09/2020

882380. 270920. 152551. HaiYenUngHoEmLeThiDung - MS3875

3,000,000

27/09/2020

IBVCB. 785566194. oofe. CT tu 0721000668974 toi 0451000476889 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

1,000

27/09/2020

MBVCB. 785524652. NGUYEN THI LAN ANH chuyen tien giup ma so 3875 Le thi Dung . CT tu 0301002870998 NGUYEN THI LAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

27/09/2020

MBVCB. 785386713. Ms 3875 em Le Thi Dung. CT tu 0021000623802 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

27/09/2020

749876. 270920. 110101. Ung ho ma so 3875 Le Thi Dung FT20272981844316

50,000

27/09/2020

724046. 270920. 100424. Chi huong UH MS 3869 FT20272025196230

100,000

27/09/2020

MBVCB. 785268320. 3875 em le thi dung. CT tu 0341006846259 DUONG VAN LUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

27/09/2020

415686. 270920. 090311. Ma so 3873 Chi Dinh Thi Chien Dia chi Ban Na Cha, xa Chieng Khoa, huyen Van Ho, tinh Son La. DT 0

100,000

27/09/2020

084880. 270920. 081355. Vinh Nam ung ho MS 3875 le thi Dung

100,000

27/09/2020

670361. 270920. 072359. Ung ho ma so 3874 nguyen thi my dung FT20272808094647

500,000

27/09/2020

IBVCB. 785178035. as. CT tu 0721000647318 toi 0451000476889 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

1,000

27/09/2020

662084. 270920. 061316. TUNG NGUYEN Giup Ma so 3874 Chi Nguyen Thi My Dung -   Cam on bao Dan Tri FT20272294216890

50,000

27/09/2020

669196. 270920. 013703. ung ho ms 3874

100,000

27/09/2020

MBVCB. 785869437. Tu thien ma 3874 Nguyen Thi My Dung. CT tu 0331000424714 NGUYEN THI HONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

27/09/2020

IBVCB. 785865537. 3874 300K 3875 200K. CT tu 0181002709636 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

500,000

27/09/2020

MBVCB. 785865281. ma so 3874 chi Nguyen Thi My Dung. CT tu 0041000630543 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

27/09/2020

MBVCB. 785864611. ma so 3873 chi Dinh Thi Chien. CT tu 0041000630543 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

27/09/2020

MBVCB. 785862981. ma so 3872 Trinh Thi Loan. CT tu 0041000630543 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

27/09/2020

IBVCB. 785818766. Ma so 3875: Em Le Thi Dung (Con gai ba Lan). Thon 2, xQuynh Vinh , tx Hoang Mai, Nghe An,   0396. 661. 272. Hai me con bi ungthu. CT tu 0011000958514 DANG QUOC CUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

27/09/2020

IBVCB. 785812966. ung ho chi Dinh Thi Chien ma so 3873. CT tu 0591000212603 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

27/09/2020

MBVCB. 785715887. MS 3875 -   Cau mong dieu tot lanh cho 2 me con   - Nam mo a di da Phat. CT tu 0651000822582 THAI NGUYEN THANH HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

27/09/2020

890386. 270920. 172521. Hue Hoang ung ho MS 3875

1,000,000

27/09/2020

432274. 270920. 164405. 3875 mong gd som vuot qua kho khan

200,000

27/09/2020

809273. 270920. 132756. MS 3875 Ung ho em Le Thi Dung FT20272372603909

100,000

27/09/2020

301313. 270920. 123430. 3875 Em Le Thi Dung

100,000

27/09/2020

391398. 270920. 121317. 3875 EM LE THI DUNG ( CON GAI BA LAN) - 270920 - 12: 13: 07 391398

400,000

27/09/2020

274553. 270920. 115534. ma so 3874 Chi Nguyen Thi My Dung

300,000

27/09/2020

MBVCB. 785390956. con gai la Tu Uyen benh ung thu. CT tu 0121000542054 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

250,000

27/09/2020

415608. 270920. 090132. Ma so 3875 Em Le Thi Dung (Con gai ba Lan) Dia chi Thon 2, xa Quynh Vinh, thi xa Hoang Mai (Nghe A

100,000

27/09/2020

0200970 423092 7085312202 033aa 404513. 1666. 085313. Ung ho

200,000

27/09/2020

634956. 270920. 085044. UNG HO MS 3875 EM LE THI DUNG.

3,000,000

27/09/2020

688394. 270920. 083551. Ma so 3875 FT20272241032816

100,000

27/09/2020

685218. 270920. 082611. 3875 Le thi Dung FT20272070246744

100,000

27/09/2020

411971. 270920. 010846. Tran Anh Duc 4 tuoi ung ho ma so 3873

50,000

27/09/2020

645670. 270920. 003448. Shop hanhdecal ung ho ms 3853 FT20272403030299

500,000

27/09/2020

MBVCB. 785106917. UngHo MS 3874. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

27/09/2020

121646. 260920. 233255. 3824 Chuc Chi Mau Khoe

200,000

27/09/2020

MBVCB. 785866965. Tu thien ma 3875 Le Thi Dung. CT tu 0331000424714 NGUYEN THI HONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

2,000,000

27/09/2020

MBVCB. 785866825. ma so 3875 em Le Thi Dung . CT tu 0041000630543 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

27/09/2020

IBVCB. 785864979. ung ho MS 3865: Ong Nguyen Van Hoang. CT tu 0441000668259 NGUYEN THI THUC HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

27/09/2020

IBVCB. 785862797. ung ho Ma so 3860: Em Nguyen Huu Thoai. CT tu 0441000668259 NGUYEN THI THUC HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

27/09/2020

MBVCB. 785862332. ma so 3871 chi Nguyen Thi Thuy Hang. CT tu 0041000630543 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

27/09/2020

IBVCB. 785816056. ung ho chi nguyen thi my dung ma so 3874. CT tu 0591000212603 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

27/09/2020

898213. 270920. 182712. Ung ho ma so 3875 em Le Thi Dung con gai ba Lan

200,000

27/09/2020

705088. 270920. 173335. 3854 Ba Nguyen Thi Thuy

100,000

27/09/2020

918812. 270920. 172413. Ung ho ma so 3873 chi dinh thi chien Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT20272676237604

100,000

27/09/2020

MBVCB. 785652605. Ma so 3874 , chi Nguyen Thi My Dung , D/C Thon Phuoc Loc , X. Hoa Thanh, H. Dong Hoa , Tinh Phu Yen. CT tu 0071001229565 NGUYEN MANH TIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

27/09/2020

MBVCB. 785486506. Ung ho 3875 Le Thi Dung. CT tu 0071001003446 CHAU GIA BAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

27/09/2020

858261. 270920. 125242. e Dung ms 3875

50,000

27/09/2020

MBVCB. 785445708. ung ho em le thi dung, ms 3875. CT tu 0061001001000 VU BAO TRAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

27/09/2020

422647. 270920. 120746. TTTPhuong ung ho Ms3875 em Le Thi Dung

200,000

27/09/2020

MBVCB. 785398448. DOAN TRONG TON chuyen tien. CT tu 0351000872200 DOAN TRONG TON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

20,000

27/09/2020

415647. 270920. 090222. Ma so 3874 Chi Nguyen Thi My Dung Dia chi Thon Phuoc Loc 1, xa Hoa Thanh, huyen Dong Hoa, tinh Phu

100,000

27/09/2020

MBVCB. 785245709. Hoan canh. CT tu 0021000397310 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

70,000

27/09/2020

MBVCB. 785238697. ms 3875 Le Thi Dung. CT tu 0181003368888 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

500,000

27/09/2020

497034. 270920. 084005. ung ho ma so 3875

300,000

27/09/2020

MBVCB. 785216759. Chia se voi e le thi dung ma so 3875. CT tu 0521000695515 DANG QUANG HUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

27/09/2020

411977. 270920. 010934. Tran Anh Son 6 tuoi ung ho ma so 3874

50,000

27/09/2020

645815. 270920. 003603. Shop hanhdecal ung ho ms 3856 FT20272403035997

500,000

27/09/2020

436822. 270920. 000604. Ma so 3874 chi Nguyen Thi My Dung tam long nhan ai

500,000

27/09/2020

MBVCB. 785105946. UH chi Dung MS 3874. CT tu 0351000998721 NGUYEN SY THANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

27/09/2020

IBVCB. 785061168. NGUYEN KHAC TUNG ung ho ma so 3874. CT tu 0991000016766 NGUYEN KHAC TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

28/09/2020

055824. 280920. 160634. Tran Quoc Khanh ung ho MS3856

500,000

28/09/2020

054776. 280920. 160252. Tran Quoc Khanh ung ho MS3860

500,000

28/09/2020

MBVCB. 786808793. DAO ANH SON chuyen tien cho Nguyen Ngoc Anh ,   ma: 3876. CT tu 0451000372962 DAO ANH SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

28/09/2020

Sender: 01310012. DD: 280920. SHGD: 10022760. BO: LE THI HONG NHUNG. MS 3871 NGUYEN THI THUY HANG

50,000

28/09/2020

Sender: 01310001. DD: 280920. SHGD: 10022676. BO: LE THI HONG NHUNG. MS 3873 DINH THI CHIEN

30,000

28/09/2020

020097 042309 281436 2420204f b4890464. 4005. 143626. Ung ho em nguyen ngoc anh Dak Nong

200,000

28/09/2020

478817. 280920. 143642. Ung ho ma so 3874. Nguyen Thi My Dung, thon Phuoc Loc 1, xa Hoa Thanh, huyen Dong Hoa, tinh Phu Yen.

200,000

28/09/2020

375928. 280920. 143118. Ung ho e Nguyen Ngoc Anh ma so 3876 FT20272302280194

2,000,000

28/09/2020

345419. 280920. 135310. Trung Ha Quang De ung ho MS3839 FT20272007724274

500,000

28/09/2020

MBVCB. 786599509. Ung ho ma so 3876 (Em Nguyen Ngoc Anh, thon 8, xa Dak Ha). CT tu 0491000025675 NGUYEN HOANG DUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

28/09/2020

341993. 280920. 134825. Trung Ha Quang De ung ho MS 3849 FT20272064723105

500,000

28/09/2020

700202. 280920. 134703. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS3872 MS3873 MS3874 MS3875 MS3876 MOI MS 100K

500,000

28/09/2020

IBVCB. 786565750. ppg. CT tu 0371000519172 toi 0451000476889 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

1,000

28/09/2020

MBVCB. 786470547. 3864 : Ha Thi Anh Tuyet . CT tu 0821000078783 VU VAN HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

50,000

28/09/2020

MBVCB. 786465821. 3871 : Nguyen Thi Thuy Hang. CT tu 0821000078783 VU VAN HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

50,000

28/09/2020

MBVCB. 786453476. gui em Nguyen ngoc anh, xa DakdHa,   huyen Dak Glong, tinh Dak Nong. ms:   3876. CT tu 0181002020587 PHAM VAN QUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

28/09/2020

267079. 280920. 114951. ung ho ma 3875 ck ngay 28 thang 9 FT20272262270773

200,000

28/09/2020

MBVCB. 786431012. Ms 3876 Em Nguyen Ngoc Anh. CT tu 0021000623802 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

28/09/2020

465713. 280920. 112551. Ong Bui Ngoc Hai - PTB BQL Khu kinh te HP ung ho chi Le Thi Xuan, MS 3863

500,000

28/09/2020

IBVCB. 786401064. ung ho ma so 3876 Nguyen Ngoc Anh. CT tu 0101001052489 VUONG HUU NGHIA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

28/09/2020

985007. 280920. 110752. MS 3876

100,000

28/09/2020

822292. 280920. 110511. ma so 3876: em Nguyen Ngoc Anh

300,000

28/09/2020

001197. 280920. 105530. MA SO 3869 TRUONG MG HOA THIEN LY

150,000

28/09/2020

196235. 280920. 102125. Ung ho ma so 3875 Cau mong cho 2 me con va gia dinh co duoc suc khoe va binh an FT20272438707720

50,000

28/09/2020

Sender: 79310001. DD: 280920. SHGD: 10014417. BO: NGUYEN DUY LONG. GIUP DO MS 3876

200,000

28/09/2020

MBVCB. 786273373. Ung ho ma so 3876 - E Nguyen ngoc Anh. CT tu 0161001716666 NGUYEN KHOA PHONG DIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

28/09/2020

171961. 280920. 095018. ung ho MS 3876 em Nguyen Ngoc Anh FT20272266205587

50,000

28/09/2020

IBVCB. 786237469. kho khan. CT tu 0021001021269 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

500,000

28/09/2020

542577. 280920. 092150. IBFT Ung ho Ngoc Anh. MS 3876

200,000

28/09/2020

832763. 280920. 091319. MS 3874 BE TU YEN PHONG 302 KHU NOI 3 BENH VIEN UNG BUOU HCM 0899232850

100,000

28/09/2020

Sender: 01310012. DD: 280920. SHGD: 10003533. BO: TRAN THANH THUY. UNG HO MA SO 3869 TRUONG MAU GIAO HOA THIEN LY DAC LAC

200,000

28/09/2020

164116. 280920. 090328. Nguyen trong luan ung ho ma so 3870 chi Huynh Ngoc Dung

200,000

28/09/2020

Sender: 79302001. DD: 280920. SHGD: 10000927. BO: LE NGOC LOI.   (CKRMNO: 043220092582640)MA SO 3868EM THACH MINH THIEN. DC AP MY TUONG I, X. HUNG PHU, H. PHUOC LONG, T. BAC LIEU.   (NHH:   VIETCOMBANK THANH CONG )

500,000

28/09/2020

449495. 280920. 083156. MA SO 3876 NGUYEN NGOC ANH - 280920 - 08: 31: 44 449495

1,000,000

28/09/2020

Sender: 79305001. DD: 280920. SHGD: 10001406. BO: LAM NGOC THAO. MA SO 3856 NGUYEN THI TAO

500,000

28/09/2020

Sender: 79307005. DD: 280920. SHGD: 10005478. BO: CONG HUYEN TON NU THUY LIEN. IBGIUP DO MA 3868EM THACH MINH THIEN BAC LIEU

5,000,000

28/09/2020

Sender: 79307005. DD: 280920. SHGD: 10005530. BO: CONG HUYEN TON NU THUY LIEN. IBGIUP DO MA 3873DINH THI CHIEN SON LA

2,000,000

28/09/2020

Sender: 79307001. DD: 280920. SHGD: 10002397. BO: LAM VI HUNG. IBUNG HO MA SO 3874 CHI NGUYEN THIMY DUNG

500,000

28/09/2020

IBVCB. 786084814. mo coi cha me. CT tu 0251001317841 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

28/09/2020

MBVCB. 786082390. MS: 3874. CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

28/09/2020

MBVCB. 786077641. 3876: Nguyn Ngoc Anh. CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

28/09/2020

MBVCB. 786036497. ung ho ma so: 3874 (chi Nguyen Thi My Dung) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

28/09/2020

127225. 280920. 224733. ms3876 nguyen ngoc anh

50,000

28/09/2020

944513. 280920. 220355. ung ho bao dan tri

97,800

28/09/2020

IBVCB. 787236101. 3876: Em Nguyen Ngoc Anh, thon 8,   xa Dak Ha, huyen Dak GLong, tinh Dak Nong dt: 0589. 053. 433 . CT tu 0071000972477 VO DUC HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

28/09/2020

IBVCB. 787231964. UH MS 3876 Nguyen Ngoc Anh Dac Nong. CT tu 0011001613936 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

150,000

28/09/2020

IBVCB. 787071007. Ma so 3876. CT tu 0011001043974 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

500,000

28/09/2020

MBVCB. 787025145. NGUYEN VAN HY chuyen tien cho em Nguyen Ngoc Anh, hoc sinh lop 4, Truong Tieu Hoc Nguyen Trai, xa Dak Ha,   Dak G long, Dak Nong. CT tu 0831000086134 NGUYEN VAN HY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

28/09/2020

938699. 280920. 174026. toi ung ho ms 3876 em Nguyen Ngoc Anh tinh Dak Nong

200,000

28/09/2020

IBVCB. 786980722. Giup ma so 3874 chi Nguyen Thi My Dung . CT tu 0721000518286 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

50,000

28/09/2020

IBVCB. 786976436. Giup ma so 3872 Trinh Thi Loan. CT tu 0721000518286 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

50,000

28/09/2020

MBVCB. 786841019. MS 3876. CT tu 0381000507615 TRUONG VAN TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

150,000

28/09/2020

057825. 280920. 161340. Tran Quoc Khanh ung ho MS3854

300,000

28/09/2020

056990. 280920. 161045. Tran Quoc Khanh ung ho MS3859

300,000

28/09/2020

MBVCB. 786821499. Ung ho em Nguyen Ngoc Anh - ma so 3876. CT tu 0071002241142 ONG THI THANH THAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

28/09/2020

053486. 280920. 155817. Tran Quoc Khanh ung ho MS3852

500,000

28/09/2020

Sender: 01310001. DD: 280920. SHGD: 10023039. BO: LE THI HONG NHUNG. MS 3869 TRUONG HOA THIEN LY

50,000

28/09/2020

Sender: 01310012. DD: 280920. SHGD: 10022600. BO: LE THI HONG NHUNG. MS 3875 LE THI DUNG

30,000

28/09/2020

Sender: 01310005. DD: 280920. SHGD: 10022596. BO: LE THI HONG NHUNG. MS 3874 NGUYEN THI MY DUNG

30,000

28/09/2020

Sender: 01310012. DD: 280920. SHGD: 10022418. BO: LE THI HONG NHUNG. MS 3876 NGUYEN NGOC ANH

50,000

28/09/2020

378430. 280920. 143409. Ung ho e Ha Thi Anh Nguyet MS 3864 FT20272704208427

2,000,000

28/09/2020

Sender: 01321001. DD: 280920. SHGD: 10002276. BO: DIEP TRUONG LAM. UNG HO TAM LONG NHAN AI MA SO 3876 EM NGUYEN NGOC ANH TINH DAK NONG

500,000

28/09/2020

344649. 280920. 135204. Trung Ha Quang Da ung ho MS 3841 FT20272900673055

500,000

28/09/2020

Sender: 01202021. DD: 280920. SHGD: 10003705. BO: HA DUY PHU. 995220092825933 GUI EM NGUYEN NGOCANH MA SO 3876 DT 0589053433

200,000

28/09/2020

MBVCB. 786595967. Ung ho ms 3876 em Nguyen Ngoc Anh huyen Dakglong sdt 0589053433. CT tu 0301000348601 LE THI THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

28/09/2020

337114. 280920. 134126. Ma so 3876 FT20272000040752

50,000

28/09/2020

MBVCB. 786480380. Ung ho ma so 3875 le thi dung. CT tu 0021002000442 NGUYEN DUC KHANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

28/09/2020

MBVCB. 786468192. 3868 : Thach Minh Thien . CT tu 0821000078783 VU VAN HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

50,000

28/09/2020

MBVCB. 786453911. 3876 : Nguyen Ngoc Anh . CT tu 0821000078783 VU VAN HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

50,000

28/09/2020

267664. 280920. 115038. Gd Le Tan Thanh ung ho MS 3876 em Nguyen Ngoc Anh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT20272407

100,000

28/09/2020

IBVCB. 786437500. Ma So 3875 em Le Thu Dung. CT tu 0071003104702 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

500,000

28/09/2020

466024. 280920. 112904. Ong Bui Ngoc Hai - PTB BQL Khu kinh te HP ung ho anh Nguyen Duc Hoai (bo em Hai) MS 3862

500,000

28/09/2020

IBVCB. 786404289. PHAM PHU DONG da ung ho 500k Ma so 3875: Em Le Thi Dung (Con gai ba Lan). CT tu 0031000171899 PHAM PHU DONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000

28/09/2020

IBVCB. 786388096. PHAM PHU DONG chuyen khoan. CT tu 0031000171899 PHAM PHU DONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

28/09/2020

IBVCB. 786369840. (Ong) Ho Phi Hai chuyen ung ho MS 3875 (Em) Le Thi Dung. Dc: Thon 2,   X. Quynh Vinh, TX. Hoang Mai (Nghe An). SDT: 0396661272. CT tu 0411001053723 BUI THANH PHONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

2,000,000

28/09/2020

MBVCB. 786363910. Ma so 3874. CT tu 0821000147447 TO DAT toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

28/09/2020

IBVCB. 786302258. oofoq. CT tu 0911000070986 toi 0451000476889 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

1,000

28/09/2020

311516. 280920. 101826. Ung ho ma so 3876

200,000

28/09/2020

MBVCB. 786275687. MS3876 - Nt Lam Nam TuLiem, Ha noi ck tu thien. CT tu 0491001621606 NGO THI THANH THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

28/09/2020

Sender: 01310001. DD: 280920. SHGD: 10007277. BO: TRUONG QUOC DAT. MA SO 3868: EM THACH MINH THIEN

500,000

28/09/2020

508596. 280920. 095008. P62712 ung ho

100,000

28/09/2020

MBVCB. 786198256. Ma 3876 em Nguyen Ngoc Anh Dak Nong. CT tu 0121002680361 VU HOANG LONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

28/09/2020

725744. 280920. 092101. Ung ho MS 3875. Chuc cLan va chau Dung khoe manh

5,000,000

28/09/2020

MBVCB. 786175951. MS3874 - NQChi, Nam Tu Liem, Ha noi ck tu thien. CT tu 0491001621606 NGO THI THANH THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

28/09/2020

Sender: 79302001. DD: 280920. SHGD: 10000562. BO: LE NGOC LOI.   (CKRMNO: 043220092582639)MA SO 3871CHI NGUYEN THI THUY HANG (ME BE ANH THI VA QUOC BAO) (NHH: VIETCOMBANK THANH CONG )

1,000,000

28/09/2020

Sender: 79310001. DD: 280920. SHGD: 10004301. BO: TRAN THANH THUY. CHUYEN TIEN UNG HO MA SO 3868 THACH MINH THIEN

100,000

28/09/2020

701760. 280920. 083239. ung ho ma so 3876. Em Nguyen Ngoc Anh, thon 8, xa Dak Ha,   huyen Dak GLong, tinh Dak Nong.

100,000

28/09/2020

105131. 280920. 082444. Vinh Nam ung ho MS 3876 Nguyen Ngoc Anh

100,000

28/09/2020

MBVCB. 786106941. ma so 3876. CT tu 0121000626548 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

150,000

28/09/2020

Sender: 79307005. DD: 280920. SHGD: 10005532. BO: CONG HUYEN TON NU THUY LIEN. IBGIUP DO MA 3866PHAM ANH TAI NGHE AN

2,000,000

28/09/2020

Sender: 79307005. DD: 280920. SHGD: 10005529. BO: CONG HUYEN TON NU THUY LIEN. IBGIUP DO MA 3870HUYNH NGOC DUNG CAN THO

2,000,000

28/09/2020

MBVCB. 786087007. MS: 3875. CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

28/09/2020

563951. 280920. 080447. ms 3876 nguoi ung ho vu duc chau 0973157777

200,000

28/09/2020

103824. 280920. 080005. Ma so 3876. Good lucky si much. FT20272587289641

200,000

28/09/2020

MBVCB. 786061791. PHAM DINH CHUONG gui ma so: 3876 , Nguyen ngoc Anh Dak Nong. CT tu 0071001216545 PHAM DINH CHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

28/09/2020

MBVCB. 786000077. HOANG HAI BINH chuyen tien ung ho ma so 3873 chi Dinh Thi Chien. CT tu 0721000619236 HOANG HAI BINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

36,000

28/09/2020

546278. 280920. 225458. Ung ho MS 3876 Nguyen Ngoc Anh

200,000

28/09/2020

MBVCB. 787292016. Ma so 3876. CT tu 0721000583265 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

28/09/2020

MBVCB. 787246207. UngHo MS 3876. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

28/09/2020

IBVCB. 787236017. UH MS 3869 Truong Mau Giao Hoa Thien Ly Dak Lak. CT tu 0011001613936 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

28/09/2020

MBVCB. 787103018. ung ho em le thi dung, thon 2 xa quynh vinh, thi xa hoang mai. . CT tu 0591000366293 DANG TIEN BACH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

50,000

28/09/2020

MBVCB. 787046896. Ma so 3876: em Nguyen Ngoc Anh - xa Dak Ha,   huyen Dak Glong - tinh DakNong. CT tu 0721000591229 TRAN THE HAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

28/09/2020

IBVCB. 786985142. Giup ma so 3876 em Nguyen Ngoc Anh . CT tu 0721000518286 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

50,000

28/09/2020

IBVCB. 786983052. Giup ma so 3875 em Le Thi Dung . CT tu 0721000518286 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

50,000

28/09/2020

IBVCB. 786978498. Giup ma so 3873 chi Dinh Thi Chien. CT tu 0721000518286 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

50,000

28/09/2020

058239. 280920. 161500. Tran Quoc Khanh ung ho MS3864

300,000

28/09/2020

470629. 280920. 161240. Gd Le Tan Thanh ung ho MS 3875 em Le Thi Dung, con gai ba Lan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Pha

100,000

28/09/2020

668652. 280920. 205857. Ma so 3875 em le thi dung. Nam mo duoc su luu ly quang vuong phat FT20273009461045

50,000

28/09/2020

IBVCB. 787190284. NGUYEN THANH HA chuyen khoan ( Ma so 3876: Rot nuoc mat canh co hoc tro mo coi lam lui tren con duong den truong ). CT tu 0961000027502 NGUYEN THANH HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

28/09/2020

543395. 280920. 203315. Ung ho ma so 3876

500,000

28/09/2020

MBVCB. 787179899. Ung ho cho ma so 3874. CT tu 0181003654383 NGUYEN THI MY DA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

28/09/2020

391707. 280920. 195218. Ung ho ma so 3874 Chuc be Tu Yen mau khoe

200,000

28/09/2020

519495. 280920. 170558. Ung ho em Ngoc Anh ma so 3876 FT20272008470739

200,000

28/09/2020

IBVCB. 786925787. MS3853 MS3861 MS3871 MS3862 MS3869. CT tu 0611001535544 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

500,000

28/09/2020

MBVCB. 786919954. rot nuoc mat canh co hoc tro mo coi lam lui tren. CT tu 0101001112961 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

28/09/2020

MBVCB. 786911476. PHUNG THI HOA chuyen tien ho tro be Nguyen Ngoc Anh, ma so 3876. CT tu 0071004440971 PHUNG THI HOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

28/09/2020

880655. 280920. 162231. MS 3876 NGUYEN NGOC ANH, THON8, XA DAK HA, H DAK GLONG, TINH DAK NONG

200,000

28/09/2020

050966. 280920. 154918. Tran Quoc Khanh ung ho MS3876 Nguyen Ngoc Anh

500,000

28/09/2020

485633. 280920. 153918. Ung ho Ngoc Anh, thon 8, xa Dak Ha,   huyen Dak GLong, tinh Dak Nong. Co gang hoc that gioi nhe.

100,000

28/09/2020

MBVCB. 786759698. Ung ho ma so 3876 Nguyen Ngoc Anh . CT tu 0141000745419 NGUYEN BA BO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

50,000

28/09/2020

Sender: 01310012. DD: 280920. SHGD: 10023347. BO: LE THI HONG NHUNG. MS 3868 THACH MINH THIEN

30,000

28/09/2020

Sender: 01310001. DD: 280920. SHGD: 10023177. BO: LE THI HONG NHUNG. MS 3872 TRINH THI LOAN

30,000

28/09/2020

MBVCB. 786646762. Ma So 3869. CT tu 0071000632273 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

28/09/2020

868569. 280920. 140427. giup ms 3876 - chau nguyen ngoc anh dt 0589053433. mong chau co gang

300,000

28/09/2020

IBVCB. 786612452. Ma so 3871 Chi Nguyen Thi Thuy Hang. CT tu 0011003945629 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

1,000,000

28/09/2020

349054. 280920. 135800. Trung Ha Quang De ung ho MS 3838 FT20272611247853

500,000

28/09/2020

346473. 280920. 135434. Trung Ha Quang De ung ho MS 3824 FT20272786827749

500,000

28/09/2020

MBVCB. 786539696. Ung ho ms: 3876. CT tu 0911000012326 TRAN HUYNH DANG KHOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

50,000

28/09/2020

IBVCB. 786533520. Ma so 3875 em Le Thi Dung. CT tu 0011003945629 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

500,000

28/09/2020

IBVCB. 786527341. Ma so 3874 chi Nguyen Thi My Dung. CT tu 0011003945629 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

500,000

28/09/2020

470916. 280920. 124001. Ma so 3857 Chi Nguyen Thi Thu Thuy   (SN 1982). Dia chi Tru thon My Phu, xa Hoa Thinh, huyen Tay Hoa

100,000

28/09/2020

IBVCB. 786509552. Ung ho quy nhan ai. CT tu 0411001042582 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

28/09/2020

MBVCB. 786427019. Nguyen Hoang Phuong Anh ung ho MS   3876, em Nguyen Ngoc Anh - Dak Nong. CT tu 0021000865837 PHAN THI VAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

28/09/2020

483144. 280920. 113618. SANHSEACO GUI MS 3875 - 280920 - 11: 36: 14 483144

50,000

28/09/2020

256235. 280920. 113459. TUNG NGUYEN Giup Ma so 3876 Em Nguyen Ngoc Anh, thon 8,   xa Dak Ha, tinh Dak Nong -   Cam on bao Dan Tr

1,000,000

28/09/2020

466458. 280920. 113330. Ong Bui Ngoc Hai - PTB BQL Khu kinh te HP ung ho e Pham Minh Tri MS 3859

500,000

28/09/2020

Sender: 79305001. DD: 280920. SHGD: 10002975. BO: VO THI THU HUONG. MA SO 3876 EM NGUYEN NGOC ANHTHON 8 XA DAK HA HUYEN DAKGLONG TINH DAK NONG DT 0589053433

2,000,000

28/09/2020

IBVCB. 786324180. Ung ho Ma so 3876 Em Nguyen Ngoc Anh. CT tu 0231001222222 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

30,000

28/09/2020

IBVCB. 786322036. Ung ho Ma so 3875 Em Le Thi Dung. CT tu 0231001222222 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

30,000

28/09/2020

MBVCB. 786318269. Ma so: 3876 em Nguyen Ngoc Anh. CT tu 0071001169919 DO THI HONG GAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

28/09/2020

IBVCB. 786314371. Em Anh mo coi. CT tu 0351000633688 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

400,000

28/09/2020

IBVCB. 786234273. Ung ho Ma so 3876: em Nguyen Ngoc Anh, thon 8, xa Dak Ha,   huyen Dak GLong, tinh Dak Nong. CT tu 0181001575266 NGUYEN ANH THY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

350,000

28/09/2020

168576. 280920. 094547. Gia dinh chi HA giup do moi ma so sau 100 k 3861 3863 3865 3867 3868 3870 3872 3873 3874 3875 FT202

1,000,000

28/09/2020

Sender: 01310012. DD: 280920. SHGD: 10007319. BO: TRUONG QUOC DAT. MA SO 3874: CHI NGUYEN THI MY DUNG

500,000

28/09/2020

IBVCB. 786216058. ma so 3876. CT tu 0301000297149 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

110,000

28/09/2020

IBVCB. 786209865. Ung ho ma so 3876 kho khan. CT tu 0031000124514 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

373,083

28/09/2020

Sender: 01307001. DD: 280920. SHGD: 10004056. BO: NGUYEN VAN VINH. IBUNG HO MA SO 3876 (300. 000); 3875 (300. 000); 3874 (300. 000); 3873 (200. 000); 3872 (200. 000); 3871 (300. 000); 3870 (300. 000); 3869 (400. 000)

2,300,000

28/09/2020

IBVCB. 786141806. ma so 3876 dt 0589053433 anh trai Ngoc Anh. CT tu 0021000407521 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

28/09/2020

IBVCB. 786132068. Ung Ho Ma so 3876: Em Nguyen Ngoc Anh, thon 8, xa Dak Ha,   huyen Dak GLong, tinh Dak Nong. CT tu 0451000357829 THACH XUAN BACH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

50,000

28/09/2020

IBVCB. 786130076. Ung ho Ma so 3875: Em Le Thi Dung (Con gai ba Lan). CT tu 0451000357829 THACH XUAN BACH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

50,000

28/09/2020

449825. 280920. 083414. MA SO 3875 LE THI DUNG - 280920 - 08: 33: 34 449825

2,000,000

28/09/2020

Sender: 79307001. DD: 280920. SHGD: 10002470. BO: LE THI THUY TRANG. IBTHUY TRANG GIUP MS 3875 EMLE THI DUNG. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

300,000

28/09/2020

093365. 280920. 081608. Ung ho em Nguyen Ngoc Anh ma so 3876

50,000

28/09/2020

Sender: 79305001. DD: 280920. SHGD: 10000268. BO: NGUYEN THI VAN KHANH. UNG HO MA SO 3874 CHI NGUYEN THI MY DUNG

200,000

28/09/2020

IBVCB. 786091265. benh tim. CT tu 0251001317841 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

28/09/2020

IBVCB. 786088983. ung thu. CT tu 0251001317841 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

28/09/2020

IBVCB. 785982770. dbdfbdb. CT tu 0501000217196 toi 0451000476889 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

1,000

28/09/2020

635313. 270920. 225550. ung ho 100k moi hoan canh ma so tu 3861 den 3875. mong moi nguoi som an lac.

1,500,000

28/09/2020

537084. 270920. 223917. MS 3875 le thi dung

300,000

28/09/2020

115294. 280920. 210726. Tinh Tiny ung ho ms 3876

100,000

28/09/2020

566716. 280920. 204502. 3876 NGUYEN NGOC ANH - 280920 - 20: 44: 19 566716

100,000

28/09/2020

565716. 280920. 203439. MA SO 3875 EM LE THI DUNG - 280920 - 20: 34: 34 565716

300,000

28/09/2020

565239. 280920. 203027. MA SO 3876 EM NGUYEN NGOC ANH - 280920 - 20: 30: 22 565239

300,000

28/09/2020

MBVCB. 787165709. Ma so 3876 Em nguyen ngoc Anh . CT tu 0451000226699 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

1,000,000

28/09/2020

MBVCB. 786953778. UH hoan canh 3876: em Nguyen Ngoc Anh. CT tu 0491000075619 VU NGOC BACH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

28/09/2020

089358. 280920. 170429. Nhom Vien Gach Nho ung ho 2 ma so 3865 va 3868

100,000

28/09/2020

071604. 280920. 170313. Fb duong ha ck

100,000

28/09/2020

MBVCB. 786914282. Ung ho ma so 3876 - em nguyen ngoc anh. CT tu 0011000538468 DAO TRONG THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

28/09/2020

535393. 280920. 162853. MS 3876: EM NGUYEN NGOC ANH . CHUC CON LUON KHOE VA HOC GIOI - 280920 - 16: 28: 48 535393

500,000

28/09/2020

Sender: 01310005. DD: 280920. SHGD: 10024648. BO: NGUYEN THI BICH PHUONG. TEMIKO HA VS BICH PHUONGUNG HO MS 3875

400,000

28/09/2020

IBVCB. 786790426. MS 3876 em Nguyen Ngoc Anh DakNong. CT tu 0071000619984 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

50,000

28/09/2020

432445. 280920. 153321. Ma so 3876, em Nguyen Ngoc Anh, dak nong FT20272065013139

100,000

28/09/2020

526371. 280920. 151146. Ung ho ma so 3876 Em Nguyen Ngoc Anh Dak Nong

1,000,000

28/09/2020

Sender: 01310001. DD: 280920. SHGD: 10023239. BO: LE THI HONG NHUNG. MS 3867 NGUYEN THI ICH

30,000

28/09/2020

478322. 280920. 143104. Ung ho ma so 3876. Nguyen Ngoc Anh, thon 8, Dak Ha,   Dak GLong, tinh Dak Nong.

300,000

28/09/2020

MBVCB. 786643968. Ma So 3876. CT tu 0071000632273 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

28/09/2020

568528. 280920. 140231. Chuyen tien ung ho 3875 le thi dung con gai ba lan

500,000

28/09/2020

811547. 280920. 135927. Phung Quoc Hieu ung ho em NguyenNgoc Anh ma so3876 FT20272851877320

300,000

28/09/2020

347384. 280920. 135549. Trung Ha Quang De ung ho MS 3837 FT20272240654407

500,000

28/09/2020

011383. 280920. 131223. Ung ho MS 3876 Em Nguyen Ngoc Anh

300,000

28/09/2020

IBVCB. 786536718. Ma so 3872 chi Trinh Thi Loan. CT tu 0011003945629 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

500,000

28/09/2020

IBVCB. 786529705. Ma so 3873 chi Dinh Thi Chien. CT tu 0011003945629 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

1,000,000

28/09/2020

IBVCB. 786523425. Ma so 3876 em Nguyen Ngoc Anh. CT tu 0011003945629 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

500,000

28/09/2020

470864. 280920. 123900. Ma so 3876 Em Nguyen Ngoc Anh,   thon 8, xa Dak Ha, huyen Dak GLong, tinh Dak Nong So DT cua em Nguy

100,000

28/09/2020

Sender: 01604001. DD: 280920. SHGD: 10007195. BO: HOANG MINH TRUNG. MS 3874 CHARGEDETAILS OUR

500,000

28/09/2020

483312. 280920. 113709. SANHSEACO GUI MS 3876 - 280920 - 11: 37: 08 483312

50,000

28/09/2020

482980. 280920. 113530. SANHSEACO GUI MS 3874 - 280920 - 11: 35: 16 482980

50,000

28/09/2020

466658. 280920. 113553. Ong Bui Ngoc Hai - PTB BQL Khu kinh te HP ung ho chi Nguyen Thi Nhu, MS 3858

500,000

28/09/2020

466293. 280920. 113146. Ong Bui Ngoc Hai - PTB BQL Khu kinh te HP ung ho em Nguyen Huu Thoai, MS 3860

500,000

28/09/2020

MBVCB. 786416654. Ung ho ma so 3876. CT tu 0011002275131 TRAN LIEN HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

28/09/2020

001159. 280920. 104908. MA SO 3847 ONG LUC VAN NHAN

150,000

28/09/2020

MBVCB. 786324051. Ma so: 3875 em Le Thi Dung. CT tu 0071001169919 DO THI HONG GAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

28/09/2020

653929. 280920. 103518. UNG HO MS 3869, 3870, 3871,   3872 MOI MS 400, 000

1,600,000

28/09/2020

950204. 280920. 103135. DO DINH MINH PHUC CHUYEN KHOAN BAO DIEN TU DAN TRI gui ma so 3876 em Nguyen Ngoc Anh

100,000

28/09/2020

204140. 280920. 103128. Ung ho ma so 3876 Cau mong cho chau va gia dinh co duoc suc khoe va binh an FT20272610580909

50,000

28/09/2020

IBPS/SE: 79310001. DD: 280920. SH: 10008343. BO: NGUYEN DUC TAM. KIEN LAM UNG HO MS 3872

200,000

28/09/2020

Sender: 01321001. DD: 280920. SHGD: 10001471. BO: TRAN DUY THUC. MA SO 3876

50,000

28/09/2020

166436. 280920. 094258. Gia dinh chi HA giup do moi ma so sau 200k 3862 3871 FT20272007015826

400,000

28/09/2020

IBVCB. 786213916. ung ho ms 3875 - 3876 moi ms 100k - cau mong quy vi Binh An - A DI DA PHAT. CT tu 0161000172061 HOANG TRONG DUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

28/09/2020

731867. 280920. 093121. Ung ho em Nguyen Ngoc Anh (MS 3876).   Chuc em vuot kho khan, hoc tot, tuong lai tuoi sang.

200,000

28/09/2020

153403. 280920. 085648. Nguyen trong luan ung ho ma so 3865 ong Nguyen Van Hoang

200,000

28/09/2020

131237. 280920. 084305. Nguyen trong luan ung ho ma so 3871 chi Nguyen Thi Thuy Hang

200,000

28/09/2020

IBVCB. 786130552. ung ho ms: 3874 chi Nguyen Thi My Dung   - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0911000046371 TRAN THI HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

28/09/2020

Sender: 01321001. DD: 280920. SHGD: 10001007. BO: TRAN DUY THUC. MA SO 3875

50,000

28/09/2020

Sender: 01321001. DD: 280920. SHGD: 10000799. BO: TRAN DUY THUC. MA SO 3874

50,000

28/09/2020

MBVCB. 786098323. Rot nuoc mat. CT tu 0021000397310 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

70,000

28/09/2020

IBVCB. 786094826. hoan canh kho khan. CT tu 0251001317841 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

28/09/2020

CT TNHH THIET BI MAY QUANG MINH: CHI TIEN UNG HO MS 3874 CHI NGUYEN THI MY DUNG

1,000,000

28/09/2020

564243. 280920. 080917. ung ho MS 3874 nguoi ung ho vu duc chau 0973157777

200,000

28/09/2020

IBVCB. 786086999. ung thu. CT tu 0251001317841 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

28/09/2020

556167. 280920. 005710. Mo Mo T093 13026 09T7344 053332T9 70436 TMa so 3875 Em Le Thi Dung Con gai Ba Lan NAM MO DUOC SU LUU LY QU

50,000

28/09/2020

IBVCB. 785983191. fnfn. CT tu 0911000067472 toi 0451000476889 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

1,000

28/09/2020

MBVCB. 785972974. VU THI MAI Ung ho trung thu. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

28/09/2020

926730. 270920. 224440. Bui Duy Hao chuyen khoan

500,000

28/09/2020

MBVCB. 785945197. 3875 -   Em le thi Dung ( con gai ba lan). CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

29/09/2020

353894. 290920. 224322. Ung ho cho ma so 3873 Ngan Van Hoi FT20274066515654

500,000

29/09/2020

352872. 290920. 224007. Dong gop cho ma so 3877 Vu Thi Hoa FT20274407471800

500,000

29/09/2020

328705. 290920. 221122. ung ho ma so 3875 em Le Thi Dung

50,000

29/09/2020

MBVCB. 788577302. 3877 -   Vu thi Hoa. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

29/09/2020

IBVCB. 788568518. Giup ma so 3877 Vu Thi Hoa. CT tu 0721000518286 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

50,000

29/09/2020

304775. 290920. 194056. Ung ho ma so 3877

100,000

29/09/2020

0200 9704 2309291 9265 520200 fa3 474122. 8161. 192656. UNG HO NHAN AI MS 3877

300,000

29/09/2020

MBVCB. 788386588. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 3875 em le thi dung. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

50,000

29/09/2020

IBVCB. 788362301. ooda. CT tu 0531002597130 toi 0451000476889 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

1,000

29/09/2020

MBVCB. 788137962. Ma so 3877. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

29/09/2020

868474. 290920. 155004. Ung ho ma so 3877 Vu Thi Hoa

200,000

29/09/2020

256847. 290920. 151922. ung ho ma so 3877

500,000

29/09/2020

IBVCB. 788029952. MS 3871 be Anh Thi va Quoc Bao. CT tu 0021000780814 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

29/09/2020

546375. 290920. 150120. TTTPhuong ung ho Ms3877 Vu Thi Hoa

200,000

29/09/2020

305866. 290920. 134154. Ck ung ho Dan Tri

100,000

29/09/2020

702879. 290920. 134023. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS3877

100,000

29/09/2020

IBVCB. 787897685. Ma so 3874: Chi Nguyen Thi My DungDia chi: Thon Phuoc Loc 1, xa Hoa Thanh, huyen Dong Hoa, tinh Phu Yen. CT tu 0121001660692 TRAN TRUNG KIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

29/09/2020

IBVCB. 787895226. Ma so 3875: Em Le Thi Dung (Con gai ba Lan) Dia chi: Thon 2,   xa Quynh Vinh, thi xa Hoang Mai (Nghe An). CT tu 0121001660692 TRAN TRUNG KIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

29/09/2020

IBVCB. 787892150. Ma so 3877: Vu Thi Hoa Dia chi: Khu 14,   xa Dong Luong, huyen Cam Khe, tinh Phu Tho DT: 0358581595. CT tu 0121001660692 TRAN TRUNG KIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

29/09/2020

571330. 290920. 205423. Ung ho MS 3855 (400 ngan), MS 3852 (200 ngan),   MS 3856 (200 ngan)

800,000

29/09/2020

MBVCB. 788499724. NGUYEN MINH HANG ung ho ms 3877. CT tu 0011004210561 NGUYEN MINH HANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

50,000

29/09/2020

MBVCB. 788486730. TRAN HUNG SON ung ho co Hoa ma so 3877. CT tu 0541000247602 TRAN HUNG SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

50,000

29/09/2020

290187. 290920. 202233. Ung ho 3871 FT20274193630251

100,000

29/09/2020

334197. 290920. 201423. Ma so: 3877, Vu Thi Hoa,   xin giau ten

200,000

29/09/2020

IBVCB. 788265942. NGUYEN THI QUYNH AN ung ho hc co ms 3876, 3877. moi hc 100000 dong. CT tu 0071000809667 NGUYEN THI QUYNH AN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

29/09/2020

404319. 290920. 164609. Nguyen Tuan Toan ung ho MS 3877

100,000

29/09/2020

IBVCB. 788183530. ofo. CT tu 0721000656710 toi 0451000476889 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

1,000

29/09/2020

IBVCB. 788169077. ma 3874 3875 3876 3877 moi ma 100 000d. CT tu 0011004242618 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

400,000

29/09/2020

274739. 290920. 161156. chi Vu Thi Hoa. MS 3877

100,000

29/09/2020

IBVCB. 787964897. Ma so 3874: Chi Nguyen Thi My Dung. CT tu 0081000897323 TRAN THI THAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

29/09/2020

MBVCB. 787958535. 3782 chi nguyen thi ngoc thanh. CT tu 0261003468958 TRAN MINH DUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

29/09/2020

Sender: 01616002. DD: 290920. SHGD: 10001388. BO: QUANG THI YEN ANH. MS3876: 500. 000 NGUYEN NGOC ANHDAK NONG

500,000

29/09/2020

639158. 290920. 134501. UNG HO CO: VU THI HOA, MA SO 3877 - 290920 - 13: 44: 31 639158

100,000

29/09/2020

229200. 290920. 134411. 3877: Vu Thi Hoa

500,000

29/09/2020

IBVCB. 787849882. Ma so 3877: Vu Thi Hoa. CT tu 0351000687834 NGUYEN DUC KHANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

29/09/2020

MBVCB. 787843545. ung ho Vu Thi Hoa ma so 3877. CT tu 0041000325690 LUU THANH LONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

29/09/2020

MBVCB. 787811291. Ung ho ba Vu Thi Hoa - ms 3877. CT tu 0071001054915 HO NGOC THU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

29/09/2020

941297. 290920. 115920. Uh MS 3876 em Nguyen Ngoc Anh FT20273450060035

200,000

29/09/2020

IBVCB. 787773857. asd. CT tu 0911000061963 toi 0451000476889 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

1,000

29/09/2020

285184. 290920. 131623. Chuyen tien ung ho ma so 3877 co Vu Thi Hoa

200,000

29/09/2020

MBVCB. 787727059. ung ho ms 3877. CT tu 0331000440175 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

29/09/2020

Sender: 01207001. DD: 290920. SHGD: 10000061. BO: CONG DOAN CO SO TRUNG TAM CNTT NHCSXH. CDCS TRUNG TAM CNTT NHCSXH HO TRO MA SO 3869:   TRUONG MAU GIAO HOA THIEN LY,   XA VU BON, KRONG PAK, DAKLAK.

1,000,000

29/09/2020

612836. 290920. 104333. SANHSEACO GUI MS 3877 - 290920 - 10: 42: 45 612836

50,000

29/09/2020

MBVCB. 787660115. NGUYEN HUYNH TU UYEN giup do MS 3874,   MS 3875, MS 3877 moi truong hop 500k. CT tu 0701000417757 NGUYEN HUYNH TU UYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

1,500,000

29/09/2020

TRAN THANH LUU - GIUP DO CHI HANG - MS 3871

200,000

29/09/2020

MBVCB. 787621298. VU THI MAI ung ho ma so 3877 ba vu thi hoa . CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

29/09/2020

IBVCB. 787620828. osgo . CT tu 0721000667331 toi 0451000476889 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

1,000

29/09/2020

833231. 290920. 100016. Ma so 3876: Em Nguyen Ngoc Anh FT20273006960400

300,000

29/09/2020

IBVCB. 787600440. ung ho ms 3877 la 100k - cau mong quy vi manh khoe - A DI DA PHAT. CT tu 0161000172061 HOANG TRONG DUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

29/09/2020

MBVCB. 787580402. me goa nuoi 2 con bi benh. CT tu 0011004124819 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

29/09/2020

151866. 290920. 084347. Vinh Nam ung ho MS 3877 Vu Thi Hoa

100,000

29/09/2020

IBVCB. 787489003. Ung ho Ma so 3877 Vu Thi Hoa. CT tu 0231001222222 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

30,000

29/09/2020

787406. 290920. 083433. MS 3877 VU THI HOA FT20273006990220

100,000

29/09/2020

132829. 290920. 083107. Ung ho 3877

100,000

29/09/2020

983980. 290920. 082715. ung ho MS 3876 Nguyen Ngoc Anh thon 8 xa Dak Ha huyen Dak GLong tinh Dak Nong

500,000

29/09/2020

IBVCB. 787369447. ukukuk. CT tu 0911000067470 toi 0451000476889 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

1,000

29/09/2020

MBVCB. 787362449. 3876. CT tu 0491000043381 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

29/09/2020

630244. 290920. 000130. ung ho ma so 3876 em tit ung ho chi

100,000

29/09/2020

630242. 280920. 234551. ung ho ma so 3874 em tit ung ho chi

100,000

29/09/2020

526233. 290920. 102732. Ung ho ma so 3877 - Ba Vu Thi Hoa

200,000

29/09/2020

663194. 290920. 101815. Vietcombank 0451000476889 VU VAN CHUYEN chuyen khoan ung ho ma so 3877

1,000,000

29/09/2020

525672. 290920. 102138. Ma so 3877 Vu Thi Hoa Dia chi Khu 14,   xa Dong Luong, huyen Cam Khe, tinh Phu Tho DT 0358581595

100,000

29/09/2020

687030. 290920. 101349. Ung ho ma so 3877 VU THI HOA

200,000

29/09/2020

IBVCB. 787627631. Giup ma so 3861 3862 3863 3864 3865 3866 3867 3868 3869 3870 moi ma so 100 ngan. CT tu 0371000457066 TRAN ANDY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

29/09/2020

MBVCB. 787572745. Ms 3877 Ba Vu Thi Hoa. CT tu 0021000623802 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

29/09/2020

596755. 290920. 091756. MS 3876 NGUYEN NGOC ANH - 290920 - 09: 16: 59 596755

300,000

29/09/2020

Sender: 79307005. DD: 290920. SHGD: 10005462. BO: DUONG DIEU LINH. IBDONG GOP HAO TAM MA SO 3873 CHI DINH THI CHIEN

3,000,000

29/09/2020

593447. 290920. 085804. TANG CHO MA SO 3816 PHAM THI HUE - 290920 - 08: 57: 20 593447

500,000

29/09/2020

796477. 290920. 084939. Toi ung ho ms 3876 FT20273610203763

100,000

29/09/2020

783259. 290920. 082640. Ung ho Ms 3828 FT20273181145468

100,000

29/09/2020

143316. 290920. 082339. Ung ho tu thien: Ma so 3877 -   Vu Thi Hoa. Khu 14, xax Dong Luong, Huyen Cam Khe, Phu Tho.

200,000

29/09/2020

153912. 290920. 081457. Lam Uyen Nhi ung ho MS 3877 -   Vu Thi Hoa

500,000

29/09/2020

MBVCB. 787429823. 3876 -   em nguyen ngoc anh. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

29/09/2020

034781. 290920. 062014. ung ho ma so 3871 be Anh Thi va Quoc Bao o Tien Giang

100,000

29/09/2020

357573. 290920. 225730. Ung ho ma so 3877 vu thi hoa FT20274241474405

500,000

29/09/2020

IBVCB. 788610404. Ma so 3874. CT tu 0011000749996 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

29/09/2020

106515. 290920. 223055. Ung ho ms 3877, Co Vu Thi Hoa. Chuc co luon khoe manh

200,000

29/09/2020

530874. 290920. 220835. Doan T T Ha ung ho MS 3877

200,000

29/09/2020

MBVCB. 788569211. Ung ho quy Nhan ai. CT tu 0261003481118 NGUYEN THI HOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

29/09/2020

MBVCB. 788459290. NGUYEN THI UYEN LUONG chuyen tien ms 3877 Vu Thi Hoa. CT tu 0881000472411 NGUYEN THI UYEN LUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

29/09/2020

490654. 290920. 201055. Ung ho truong hop 3877 Vu Thi Hoa

500,000

29/09/2020

020097 0423092 9192 73920 2029c 3474395. 8162. 192740. UNG HO NHAN AI

200,000

29/09/2020

MBVCB. 788389055. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 3876 em nguyen ngoc anh thon 8 xa dak ha, dak glong, dak nong. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

20,000

29/09/2020

MBVCB. 788383239. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 3877 co vu thi hoa. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

20,000

29/09/2020

MBVCB. 788360236. DINH VAN HOAN chuyen tien ung ho gia dinh co Vu Thi Hoa ma so 3877. CT tu 0221000036053 DINH VAN HOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

29/09/2020

MBVCB. 788125793. ms3851. CT tu 0331000509926 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

29/09/2020

MBVCB. 788062192. Ma so 3875: em Le Thi Dung. CT tu 0451001325182 LAI QUANG THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

29/09/2020

277741. 290920. 150738. Vietcombank 0451000476889 DON THI THANH NHA ms 3877

200,000

29/09/2020

IBVCB. 788025562. MS 3877 Vu Thi Hoa. CT tu 0021000780814 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

29/09/2020

MBVCB. 787989503. UngHo MS 3877 Vu Thi Hoa. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

29/09/2020

MBVCB. 787906047. Ung ho ma so 3877. CT tu 0301000359893 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

29/09/2020

IBVCB. 787899324. a so 3873: Chi Dinh Thi Chien Dia chi: Ban Na Cha,   xa Chieng Khoa, huyen Van Ho, tinh Son La. . CT tu 0121001660692 TRAN TRUNG KIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

29/09/2020

MBVCB. 787896875. Ung ho ma so 3877: vu thi hoa. CT tu 0551000331219 PHAM XUAN PHONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

29/09/2020

IBVCB. 787894289. Ma so 3876: Em Nguyen Ngoc Anh, thon 8,   xa Dak Ha, huyen Dak GLong, tinh Dak Nong. CT tu 0121001660692 TRAN TRUNG KIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

29/09/2020

Sender: 01360002. DD: 290920. SHGD: 10000751. BO: BUI THU LE. UNG HO MS 3877 BA VU THI HOA

200,000

29/09/2020

MBVCB. 787704640. NGUYEN SON TUNG chuyen tien ung ho MS 3877 Vu Thi Hoa. CT tu 0541000208000 NGUYEN SON TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

29/09/2020

MBVCB. 787698699. Ung ho ms 3874 Nguyen Thi My Dung. CT tu 0071001137451 LU HONG QUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

250,000

29/09/2020

877720. 290920. 103707. Ung ho Ma so 3877 Vu Thi Hoa.   Tinh Phu Tho. FT20273674919510

200,000

29/09/2020

MBVCB. 787659357. PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho ma so 3877. CT tu 0011000791594 PHAM MANH HAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

29/09/2020

MBVCB. 787623332. VU THI MAI ung ho ma so 3876 e nguyen ngoc anh. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

29/09/2020

851773. 290920. 100534. Ung ho ms 3877 FT20273502366104

200,000

29/09/2020

IBVCB. 788554043. Ma so 3877 Vu Thi Hoa. CT tu 0571000035632 HUYNH CONG VINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

29/09/2020

306328. 290920. 205317. Ung ho ma so 3877 Cau mong cho gia dinh bac co duoc suc khoe va binh an FT20274390630556

50,000

29/09/2020

299669. 290920. 204014. CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0451000476889 -   BAO DIEN TU DAN TRI FT20274000507646

100,000

29/09/2020

290225. 290920. 202236. Ma so 3875 FT20274054261548

100,000

29/09/2020

MBVCB. 788473721. ung ho chi Vu Thi Hoa, ms 3877. CT tu 0491000070569 PHAM VAN HIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

29/09/2020

IBVCB. 787616182. pfs. CT tu 0371000511218 toi 0451000476889 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

1,000

29/09/2020

603455. 290920. 095505. GUI BA VU THI HOA, CAM KHE PHU THO (MS: 3877) - 290920 - 09: 54: 24 603455

800,000

29/09/2020

126956. 290920. 095004. ung ho ma so 3877, ung ho chi vu thi hoa

100,000

29/09/2020

Sender: 79334001. DD: 290920. SHGD: 10000852. BO: BANH HOANG LAM0126724. MA SO 3876 EM NGUYEN NGOCANH (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

1,000,000

29/09/2020

590916. 290920. 084150. TANG CHO MA SO 3863 LE THI XUAN - 290920 - 08: 41: 42 590916

500,000

29/09/2020

162515. 290920. 083709. ung ho Ma so 3877: Vu Thi Hoa Dia chi: Khu 14, xa Dong Luong, huyen Cam Khe, tinh Phu Tho.

50,000

29/09/2020

IBVCB. 787481454. Ma so 3856: Ba Nguyen Thi Tao Ap Quoc Ky, xa Hung Thanh, huyen Vinh Loi, tinh Bac Lieu. . CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

29/09/2020

MBVCB. 787474031. DO DUY HONG chuyen tien ung Ho. MS 3877: ?Vu Thi Hoa. CT tu 0541000172285 DO DUY HONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

29/09/2020

MBVCB. 787386272. Ungho MS 3875. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

29/09/2020

IBVCB. 787369047. mghmghm. CT tu 0531002595630 toi 0451000476889 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

1,000

29/09/2020

MBVCB. 787354691. ko. CT tu 0901000128541 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

20,000

29/09/2020

630243. 280920. 235241. ung ho ma so 3875 em tit ung ho chi

100,000

29/09/2020

630240. 280920. 234010. ung ho ma so 3873 chau tit ung ho bac

100,000

29/09/2020

MBVCB. 788267523. Ung ho MS 3788 Vu Thi Hoa. CT tu 0231000597134 VO THI NGOC TU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

400,000

29/09/2020

MBVCB. 788210806. ngheo. CT tu 0791000049028 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

50,000

29/09/2020

IBVCB. 788192501. ofoaw. CT tu 0371000518363 toi 0451000476889 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

1,000

29/09/2020

IBVCB. 788170911. HO ANH TUAN Ung ho Ma so 3877: Vu Thi Hoa - Dia chi: Khu 14, xa Dong Luong, huyen Cam Khe, tinh Phu Tho. CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

29/09/2020

260769. 290920. 161318. 3877 Em gui chi chut qua mua banh Trung Thu co gang len chi nhe

500,000

29/09/2020

917152. 290920. 142855. ung ho ma so 3877

500,000

29/09/2020

990625. 290920. 142100. Ung ho Ma So 3868 Em Thach Minh Thien

5,000,000

29/09/2020

MBVCB. 787955644. 3877. CT tu 0591000260663 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

29/09/2020

010507. 290920. 140200. ung ho ma so 3877 Vu Thi Hoa   - khu 14 xa dong luong huyen cam khe tinh phu tho

5,000,000

29/09/2020

MBVCB. 787908579. thue ganh cui tren vai hai dua con benh tat cua. CT tu 0101001112961 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

29/09/2020

MBVCB. 787866590. Ma so 3877. CT tu 0031000167076 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

29/09/2020

964938. 290920. 123905. Ung ho nguoi ngheo hoan canh kho khan FT20273182090316

200,000

29/09/2020

942500. 290920. 120109. Uh Ms 3877 Vu Thi Hoa FT20273102887010

200,000

29/09/2020

IBVCB. 787783968. oaosog. CT tu 0531002595700 toi 0451000476889 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

1,000

29/09/2020

198097. 290920. 112658. Trang Nguyen ung ho ma so 3874

100,000

29/09/2020

TRAN THANH LUU - GIUP DO CHI DUNG (MS 3874), E NGOC ANH (MS 3876), BA THUY ( MS 3854), CHI HOA (MS 3853)

800,000

29/09/2020

525827. 290920. 102255. Ma so 3875 Em Le Thi Dung (Con gai ba Lan) Dia chi Thon 2, xa Quynh Vinh, thi xa Hoang Mai (Nghe A

100,000

29/09/2020

326165. 290920. 101820. MS 3875 A DI DA PHAT

150,000

29/09/2020

855829. 290920. 101030. Ma so 3877 FT20273450654550

100,000

29/09/2020

309639. 290920. 100943. Nguyen Thi Thanh Phuong chuyen tien ung ho ma so 3877 Vu Thi Hoa Sdt 0358581595

100,000

29/09/2020

506681. 290920. 092239. P62712 ung ho

100,000

29/09/2020

Sender: 79604002. DD: 290920. SHGD: 10000118. BO: VU TUONG ANH. TRA SON UNG HO MS 3876 EM NGUYENNGO C ANH THON 8 XA DAKHA HUYEN DAK LONG TINH DAK NONG CHARGEDETAILS OUR

200,000

29/09/2020

MBVCB. 787518090. Ma so 3875. Chuc bac nhanh khoe a . CT tu 0991000020959 NGUYEN THU HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

29/09/2020

689905. 290920. 085746. giup ma so 3877 VU THI HOA

100,000

29/09/2020

IBVCB. 787502495. 0358581595 Ma so 3877 Vu Thi Hoa. CT tu 0021000407521 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

29/09/2020

IBVCB. 787471553. Ma so 3871: Chi Nguyen Thi Thuy Hang (me be Anh Thi va Quoc Bao). CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

29/09/2020

MBVCB. 787467433. Ma so 3877 cam on bao dan tri . CT tu 0881000449853 NGUYEN TUAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

29/09/2020

MBVCB. 787446383. Thieu. CT tu 0021000397310 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

70,000

29/09/2020

769330. 290920. 075433. Ung ho ma so 3876. NGUYEN NGOC ANH DAKNONG FT20273981150704

1,000,000

29/09/2020

137105. 290920. 064212. Ung ho ma 3875 ck ngay 29 thang 9

100,000

30/09/2020

HO VIET THANH UNG HO MA SO 3877: VU THI HOA; HO VIET THANH (0982518048) VINH, NA

100,000

30/09/2020

725547. 300920. 152155. Gd Le Tan Thanh ung ho MS 3878 chi Hua Thi Linh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT2027473103

100,000

30/09/2020

721102. 300920. 151606. Ms 3878 Huu Thi Linh 0866085934 FT20274043250445

1,000,000

30/09/2020

MBVCB. 789422809. Ma so 3878. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

30/09/2020

792042. 300920. 145913. SANHSEACO GUI MS 3878 - 300920 - 14: 59: 11 792042

50,000

30/09/2020

MBVCB. 789371365. chuyen tien cho MS 3787: chi Hua Thi Linh. CT tu 0011000851889 BUI DUC MINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

30/09/2020

779574. 300920. 143417. UH MS 3874

200,000

30/09/2020

778194. 300920. 143159. UH MS 3872

200,000

30/09/2020

IBVCB. 789324717. ma so 3878 chi Hua Thi Linh 0866085934. CT tu 0071000674741 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

500,000

30/09/2020

MBVCB. 789310575. Ma so 3878 Chi Hua Thi Linh. CT tu 0911000052233 NGUYEN THANH SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

30/09/2020

890400. 300920. 141901. Thu Anh ck tu thien hoan canh 3873,   3868, 3864, 3861

1,200,000

30/09/2020

440024. 300920. 135006. Dong gop ma so 3878

200,000

30/09/2020

651522. 300920. 134859. Ung ho ma so 3878, chi Linh FT20274033042593

200,000

30/09/2020

650503. 300920. 134733. Ms 3878 - Hua Thi Linh. Chuc con mau khoe FT20274588483014

150,000

30/09/2020

MBVCB. 789259035. NGUYEN LOC DANG HUY gui ung ho chi ma so 3878: Chi Hua Thi Linh . CT tu 0501000043101 NGUYEN LOC DANG HUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

30/09/2020

MBVCB. 789240002. ms 3878 vo chong mu nuoi con bai nao. CT tu 0011001510874 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

30/09/2020

429065. 300920. 125845. Hue Hoang ung ho MS 3878

1,000,000

30/09/2020

MBVCB. 789195160. Ung ho be Tuong Vy. CT tu 0371000407162 NGUYEN HOAN PHUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

30/09/2020

604714. 300920. 123011. Ung ho MS 3878 Chi Hua Thi Linh FT20274500707103

200,000

30/09/2020

IBVCB. 789155047. 3878 chi Hua Thi Linh. CT tu 0531002395037 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

500,000

30/09/2020

709343. 300920. 120253. Ung ho tuong vy

200,000

30/09/2020

MBVCB. 789062308. MASO - 3878. CT tu 0081001245948 LUU THANH THOAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

30/09/2020

673743. 300920. 110045. Ung ho Ma so 3878: Chi Hua Thi Linh

500,000

30/09/2020

074637. 300920. 105636. Ms 3878 la 300k - ms 3871 la 200k - ms 3877 la 200k

700,000

30/09/2020

IBVCB. 789018949. Ma so 3878 . CT tu 0611001750528 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

500,000

30/09/2020

019996. 300920. 224657. ndv ung ho ma so 3878

100,000

30/09/2020

851441. 300920. 223907. UNG HO MS 3874 - 300920 - 22: 39: 02 851441

200,000

30/09/2020

MBVCB. 790163292. DO DUC TRUNG chuyen tien giup chi Hua Thi Linh ms: 3878. CT tu 0331000454406 DO DUC TRUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

30/09/2020

IBVCB. 790141038. QTam gui ma so 3877: Vu Thi Hoa Dia chi: Khu 14, xa Dong Luong, huyen Cam Khe, tinh Phu Tho. CT tu 0121000646897 QUACH THI THANH TAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

30/09/2020

MBVCB. 790135300. Cty Hoa Dau Viet Nam Vnpetro - ung ho ma so 3877. CT tu 0541001605973 TRAN THI HOANG ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

1,600,000

30/09/2020

MBVCB. 790131800. Cty Hoa Dau Viet Nam Vnpetro - ung ho ma so 3878. CT tu 0541001605973 TRAN THI HOANG ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

1,600,000

30/09/2020

981020. 300920. 205616. Uh ms 3878 chi Hua Thi Linh.   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT20275209909403

50,000

30/09/2020

MBVCB. 789977160. MS 3878 : CHI HUA THI LINH. CT tu 0381000507615 TRUONG VAN TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

30/09/2020

MBVCB. 789969749. Ung ho be Tuong Vy, ma so 3878. Mong con binh phuc. . CT tu 0011000669120 TRAN LUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

2,000,000

30/09/2020

IBVCB. 789929899. Giup ma so 3878 chi Hua Thi Linh. CT tu 0721000518286 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

50,000

30/09/2020

889015. 300920. 183532. Ma so 3876 nguyen ngoc anh FT20274303090328

300,000

30/09/2020

515891. 300920. 182938. 3878 Em gui Anhchi mua qua Trung Thu cho c hau Chuc anh chi va chau mau vuot qua kho khan

500,000

30/09/2020

IBVCB. 789653983. Ung ho Ma so 3878: Chi Hua Thi Linh. CT tu 0491001559298 BUI QUANG TRUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

30/09/2020

IBVCB. 789636688. ma so 3878 chi Hua THi Linh. CT tu 0611001461529 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

500,000

30/09/2020

851191. 300920. 223524. UNG HO BE TUONG VY MS 3878 - 300920 - 22: 34: 46 851191

300,000

30/09/2020

022664. 300920. 221317. Ung ho ms 3869 FT20275184022877

200,000

30/09/2020

019707. 300920. 220706. Ung ho ma 3878 chi hua thi linh FT20275230100814

500,000

30/09/2020

MBVCB. 790209739. ung ho hoan canh kho khan. CT tu 0351001123216 NGUYEN VIET LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

30/09/2020

003429. 300920. 213542. Ung ho ma so 3878 FT20275510004965

100,000

30/09/2020

MBVCB. 790104954. UNG HO CHI HUA THI LINH (MS 3878). CT tu 1016265745 LE NGOC HUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

30/09/2020

MBVCB. 790093701. 3878 -   Chi Hua Thi Linh. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

30/09/2020

MBVCB. 790071294. Ma so 3878: Chi Hua Thi Linh. CT tu 0181003553161 LE TAN KIET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

30/09/2020

958456. 300920. 201958. DVM ung ho MS 3877 Vu Thi Hoa FT20275229800547

100,000

30/09/2020

MBVCB. 789999516. VUONG THI THANH HUONG ms 3878 c hua thi linh. CT tu 0351001106344 VUONG THI THANH HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

30/09/2020

MBVCB. 789818172. Ho tro ma so 3878: chi Hua Thi Linh. CT tu 0531002512874 LE HOANG YEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

30/09/2020

MBVCB. 789792924. THAI ANH VU ung ho MS 3878, chi Hua Thi Linh. CT tu 0011000714284 THAI ANH VU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

30/09/2020

IBVCB. 789783107. ung ho chi hua thi linh ma so 3878 quan binh tan tp hcm. CT tu 0281001742660 HA DINH CHIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

30/09/2020

Sender: 79334001. DD: 300920. SHGD: 10003808. BO: VU THI THU HUONG0570040. MA 3878 HUA THI LINH (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

500,000

30/09/2020

IBVCB. 789661595. ma so 3868 em Thach Minh Thien. CT tu 0021002229435 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

30/09/2020

765851. 300920. 160318. Ung ho hoan canh ma so 3877 FT20274852234656

200,000

30/09/2020

845452. 300920. 163441. Ung ho be tuong vi ma so 3878

200,000

30/09/2020

MBVCB. 789607757. HO LE VINH KHUONG chuyen tien 3878. CT tu 0721005125723 HO LE VINH KHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

30/09/2020

MBVCB. 790269901. Ung ho Ms 3878 Hua Thi Linh. CT tu 0451000388966 BUI NHU QUYNH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

30/09/2020

851298. 300920. 223703. UNG HO 3878 - 300920 - 22: 37: 00 851298

300,000

30/09/2020

990655. 300920. 211240. Ung ho ma so 3878 Cau mong cho chau va gia dinh co duoc suc khoe va binh an FT20275105202080

50,000

30/09/2020

IBVCB. 790141353. MS 3878. CT tu 0611001896309 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

50,000

30/09/2020

985678. 300920. 210405. Ma 3878 chi Huu thi Linh.   Goodlucky MocDien FT20275510885300

300,000

30/09/2020

903511. 300920. 205858. UNG HO MA SO 3878: CHI HUA THI LINH

200,000

30/09/2020

MBVCB. 790114688. 3878. CT tu 0341006861591 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

1,000,000

30/09/2020

MBVCB. 789976583. ung ho chi Hua Thi Linh . ms : 3878. CT tu 0491000136089 DINH HOANG PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

30/09/2020

920572. 300920. 192142. Chuyen cho ma 3878 FT20274453356794

50,000

30/09/2020

MBVCB. 789897782. BUI ANH THUONG ung ho MS 3878: Chi Hua Thi Linh. CT tu 0011004070163 BUI ANH THUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

30/09/2020

887809. 300920. 183349. ma so 3877 vu thi hoa FT20274874744365

400,000

30/09/2020

MBVCB. 789853350. PHAM VAN THUAN ung ho ma so 3878. CT tu 0591000410883 PHAM VAN THUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

30/09/2020

MBVCB. 789639291. ma so 3878 chi Hua Thi Linh me be Vy. CT tu 0071001558001 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

2,000,000

30/09/2020

706432. 300920. 163649. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS3878

100,000

30/09/2020

MBVCB. 789614537. ms3878. CT tu 0211000394341 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

30/09/2020

782412. 300920. 143923. UH MS 3877

200,000

30/09/2020

843685. 300920. 143814. VO HOANG HUNG GIUP MS 3878

50,000

30/09/2020

780318. 300920. 143554. UH MS 3875

200,000

30/09/2020

530346. 300920. 155519. Linh br giup MS 3874 MS 3873 MS 3871 MS 3869 MS 3878 MOI MS 200000d

1,000,000

30/09/2020

MBVCB. 789520419. Ung ho ma so: 3878. CT tu 0111000086779 NGUYEN TRI DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

30/09/2020

MBVCB. 789500397. MS 3878 -   Mong dieu tot lanh den voi con va ba me -   Nam mo a di da Phat . CT tu 0651000822582 THAI NGUYEN THANH HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

30/09/2020

IBVCB. 789470205. NGUYEN THI THU THUY chuyen khoan ho tro chi Hua Thi Linh co con bi benh, Ma so 3878. CT tu 0071001167613 NGUYEN THI THU THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

30/09/2020

697441. 300920. 144417. ma so 3878 Hua Thi Linh FT20274573723519

1,000,000

30/09/2020

844068. 300920. 144038. VO HOANG HUNG GIUP MS 3875

50,000

30/09/2020

781716. 300920. 143818. UH MS 3876

200,000

30/09/2020

Sender: 79334001. DD: 300920. SHGD: 10003059. BO: LE NGUYEN PHUONG1358009. GIUP DO CHI HUA THI LINH 3878 (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

300,000

30/09/2020

IBVCB. 789307566. Ma so 3878: Chi Hua Thi Linh: Cau mong cho chau Tuong Vy nhanh binh phuc. CT tu 0101000397878 TRAN THI KIM DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

30/09/2020

Sender: 01341001. DD: 300920. SHGD: 10000633. BO: TRAN VAN GIANG.   (20000 00 010288142)HO TRO MA SO 3878:   CHI HUA THI LINH

200,000

30/09/2020

MBVCB. 789304689. Ma so 3878 Hua thi linh. CT tu 0021001559259 NGUYEN TUAN TRUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

30/09/2020

IBVCB. 789300631. HOANG NGOC QUANG chuyen khoan ung ho MS 3878 . Chi Hua Thi Linh. CT tu 0071002022562 HOANG NGOC QUANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

30/09/2020

101796. 300920. 140128. Chuyen tien ung ho be An Thi va Quoc Bao ma so 3871

100,000

30/09/2020

442202. 300920. 135740. Ma so 3878 chi Hua Thi Linh

200,000

30/09/2020

IBVCB. 789270177. UH MS 3878 chi Hua Thi Linh. CT tu 0011004187767 NGUYEN VAN TINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

150,000

30/09/2020

MBVCB. 789230169. DANG MINH QUAN chuyen tien ung ho hoan canh anh Cuong chi Linh. CT tu 0211000053175 DANG MINH QUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

50,000

30/09/2020

863603. 300920. 131900. IBFT Ung ho ma so 3878 hua thi linh

200,000

30/09/2020

MBVCB. 789226059. ung ho MS3878. CT tu 0351000902405 NGUYEN THI CAM VAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

30/09/2020

MBVCB. 789211411. Ho tro be TUONG VY TPHCM. CT tu 0611001943838 TRAN THU HOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

30/09/2020

MBVCB. 789205751. 3878. Hua Thi Linh. dt.   0866085934. CT tu 0071000972477 VO DUC HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

30/09/2020

Sender: 01310005. DD: 300920. SHGD: 10010393. BO: LAM THI KIEU MINH. UNG HO MA SO 3878 CHI HUA THILINH, BINH TAN, TP HO CHI MINH

100,000

30/09/2020

574580. 300920. 114726. ung ho ma so 3878

200,000

30/09/2020

IBVCB. 789099909. Phuong Lan CK ho tro ma so 3878. CT tu 0181003428805 NGUYEN THI PHUONG LAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

30/09/2020

MBVCB. 789088491. Gui chi Hua Thi Linh MS 3878. CT tu 0281001651694 NGUYEN NHU THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

30/09/2020

MBVCB. 789079920. Chi Hien ung ho ma so 3878. CT tu 0301000357154 BUI THI HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

30/09/2020

MBVCB. 789001239. ms 3878 Hua Thi Linh. CT tu 0851000008563 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

30/09/2020

GIUP DO ANH HOI BI PHINH DONG MACH CHU DUOC PHAU THUAT.   MA SO: 3873 (DINH THI CHIEN VO ANH HOI)

5,000,000

30/09/2020

GIUP DO CHI TRINH THI LOAN MA SO: 3872 O H. THANH LIEM, T. HA NAM.   BI U AC TINH BUONG TRUNG DUOC XA TRI.

5,000,000

30/09/2020

143840. 300920. 103052. MA SO: 3878 CHUC BE MAU KHOE

200,000

30/09/2020

MBVCB. 788982435. Ung ho ma 3877 vu thi hoa. CT tu 0011001034905 LE PHU HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

30/09/2020

492410. 300920. 100752. Ung ho ma 3878 chi Hua Thi Linh,   hem Sinco, khi pho 12 , Binh Tri Dong, Binh Tay,   HCM FT202740866481

300,000

30/09/2020

MBVCB. 789288185. Ung ho ma so 3878 Hua Thi Linh. CT tu 0451000334644 VU THI THU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

30/09/2020

IBVCB. 789282566. MS 3878 HUA THI LINH. CT tu 0011000999996 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

2,000,000

30/09/2020

778153. 300920. 135354. MR. NGUYEN UH - MS: 3855 - 300920 - 13: 53: 07 778153

300,000

30/09/2020

433762. 300920. 132247. GIUP BE TUONG VY MA SO 3878

300,000

30/09/2020

IBVCB. 789229989. Ma so: 3874, Chi Nguyen thi My Dung. Dc:   Thon Phuoc Loc 1, xa Hoa Thanh, huyen Dong Hoa, Phu Yen,   0899232850. CT tu 0181000418846 TRAN MINH HOANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

900,000

30/09/2020

603992. 300920. 131917. Ung ho ms 3878 Hua Thi Linh

500,000

30/09/2020

MBVCB. 789220314. 3878: . CT tu 0541000258393 BUI VAN DUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

30/09/2020

MBVCB. 789207967. ma so 3878. CT tu 0901000071177 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

50,000

30/09/2020

870450. 300920. 115140. Ma so 3878 Chi Hua Thi Linh

50,000

30/09/2020

MBVCB. 789116783. Tuan Minh, Tuan An ung ho ma so 3878. CT tu 0361001467292 PHAM THI THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

30/09/2020

572889. 300920. 114418. Ung ho ma 3878 hua thi linh FT20274786343502

100,000

30/09/2020

562464. 300920. 113128. Ung ho ma so 3878 FT20274894459027

50,000

30/09/2020

993561. 300920. 113050. A Do Van Vung ung ho Ma so 3878 Chi Hua Thi Linh

1,000,000

30/09/2020

661670. 300920. 103946. Trang Dai - Ung ho ma so 3878

100,000

30/09/2020

Sender: 01310012. DD: 300920. SHGD: 10008347. BO: DAO THI THU HUYEN. UNG HO BE VY MA SO 3878

200,000

30/09/2020

070405. 300920. 103435. Ung ho ms 3877 co Vu thi hoa

300,000

30/09/2020

MBVCB. 788987837. Ung ho ma 3878 hua thi linh. CT tu 0011001034905 LE PHU HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

30/09/2020

MBVCB. 788983160. ung ho ma so: 3878 (chi Hua Thi Linh) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

50,000

30/09/2020

644664. 300920. 100954. Uh: ma so 3867: Ba Nguyen Thi Ich -   dia chi: Khu 7, xa Ngo Xa, huyen Cam Khe, tinh Phu Tho

100,000

30/09/2020

MBVCB. 789004713. Ung ho be Tuong Vy, ms 3878. CT tu 0161000106511 PHAN THI TU NGA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

30/09/2020

811681. 300920. 102654. Mo Mo T0 93803 5273T737 5491493 T9 70 436Tung ho ma 3878

200,000

30/09/2020

652585. 300920. 102342. Uh: ma so 3878: Chi Hua Thi Linh -   Dia chi: Hem sinco, khu pho 12, phuong Binh Tri Dong B, quan Binh Tan, TPHCM

90,000

30/09/2020

MBVCB. 788968813. Nhoi long. CT tu 0021000397310 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

70,000

30/09/2020

501645. 300920. 101901. Ma so 3878 FT20274667060004

100,000

30/09/2020

IBVCB. 788961360. Ung Ho Ma so 3878: Chi Hua Thi LinhDia chi: Hem Sinco, khu pho 12,   phuong Binh Tri Dong B, quan Binh Tan, TPHCM. DT0866085934. CT tu 0181000322568 DUONG TRONG DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

30/09/2020

MBVCB. 788918506. Binh ung ho MS 3877 Vu Thi Hoa. CT tu 0301000335811 VU THI THANH BINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

30/09/2020

MBVCB. 788904930. NGUYEN MINH HANG ung ho ms 3878. CT tu 0011004210561 NGUYEN MINH HANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

50,000

30/09/2020

372218. 300920. 092951. Ung ho MS 3875 Em Le Thi Dung Con gai ba Lan

300,000

30/09/2020

MBVCB. 788877930. 3878: Hua Thi Linh. CT tu 0011000587059 NGO THI LAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

30/09/2020

MBVCB. 788866493. NGUYEN BA HOANG ma so 3878 Chi Hua Thi Linh. CT tu 0711000261292 NGUYEN BA HOANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

30/09/2020

Sender: 01310005. DD: 300920. SHGD: 10004469. BO: VU HOANG LINH. MA SO 3876 EM NGUYEN NGOC ANH NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

50,000

30/09/2020

IBVCB. 788841441. MS 3878. CT tu 0461003886715 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

30/09/2020

519776. 300920. 090309. nho Dan Tri chuyen den ma so 3878 chi Hua Thi Linh de ung ho cho con mau khoe manh

300,000

30/09/2020

0138   LAM THI BICH PHUONG NT UNG HO MS 3875 LE THI DUNG - NGHE AN

2,000,000

30/09/2020

Sender: 01310012. DD: 300920. SHGD: 10004914. BO: PHAM THI KIM KHANH. UNG HO MS 3877 VU THI HOA OPHU THO

200,000

30/09/2020

Sender: 79334001. DD: 300920. SHGD: 10000238. BO: BUI XUAN DAM1410452. UNG HO MS: 3877 .   VU THI HOA (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

1,000,000

30/09/2020

417842. 300920. 082106. TUNG NGUYEN Giup Ma so 3877 Vu Thi Hoa -   Cam on bao Dan Tri FT20274241082110

50,000

30/09/2020

IBVCB. 788762395. 2867. CT tu 0451000204804 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

30/09/2020

MBVCB. 788740326. Ms 3877 - Ba Vu Thi Hoa -   Phu Tho. CT tu 0341007164521 VU THUY DUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

30/09/2020

IBVCB. 788733693. Ung ho Ma so 3877: Vu Thi Hoa. CT tu 0451000357829 THACH XUAN BACH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

50,000

30/09/2020

784037. 300920. 012009. IBFT Ma so 3877

200,000

30/09/2020

MBVCB. 790265903. 3778: Hua Thi Linh. CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

30/09/2020

027827. 300920. 222441. Ung ho chau Tuong Vy ma so 3878 FT20275005092969

1,000,000

30/09/2020

940851. 300920. 221239. IBFT Ma so 3877 Vu Thi Hoa

200,000

30/09/2020

MBVCB. 790228645. Ung ho chi Hua Thi Linh ma so 3878. CT tu 0071001120029 NGUYEN HAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

30/09/2020

938094. 300920. 214522. IBFT Pk An Phuoc giup ms 3878. 3877. 3873

4,000,000

30/09/2020

MBVCB. 790107378. DO LENH DUNG chuyen tien ung ho ma so 3878 chi Hua Thi Linh. CT tu 0181003473007 DO LENH DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

30/09/2020

167933. 300920. 204614. N THI HUYEN NGOC UNG HO CHAU NGUYEN HUA TUONG VY MA SO 3878 CHI HUA THI LINH

200,000

30/09/2020

MBVCB. 790086708. ma so 3878. CT tu 0021002220758 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

30/09/2020

972669. 300920. 202158. Ung ho ma so 3878

300,000

30/09/2020

MBVCB. 790035429. MS: 3876. CT tu 0721000631074 NGUYEN THI NHAN AI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

30/09/2020

MBVCB. 789824391. Goi giup chi: Vu thi Hoa, ma so: 3877, tinh Phu Tho. CT tu 0421003835674 MAI SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

30/09/2020

817623. 300920. 175235. MA SO: 3878, CHI HUA THI LINH - 300920 - 17: 52: 29 817623

100,000

30/09/2020

693897. 300920. 174030. ms 3878 chi Hua thi Linh

200,000

30/09/2020

IBVCB. 789751458. Ms: 3878. CT tu 0011000479445 PHAM ANH TU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

30/09/2020

IBVCB. 789673763. Ma so 3875 em Le Thi Dung con gai ba Lan. CT tu 0491000415760 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

500,000

30/09/2020

HO VIET THANH UNG HO MA SO 3878, CHI HUA THI LINH, HO VIET THANH (0982518048) VINH, NA

100,000

30/09/2020

763778. 300920. 160115. UH MS. 3878 Hua Thi Linh FT20274676028247

500,000

30/09/2020

MBVCB. 789526440. Ung ho chi Hua Thi Linh ma so 3878. CT tu 0481000799986 TRAN HONG MO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

30/09/2020

763356. 300920. 154517. TranxId: 11763356 GIUP ms 3860

1,332,900

30/09/2020

MBVCB. 789479993. Ung ho ma so 3878: chi Hua Thi Linh. CT tu 0541000312843 NGUYEN THI HUE toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

30/09/2020

MBVCB. 789354946. NGUYEN KHAC HAI chuyen tien ung ho ma so 3878 chi Hua Thi Linh. CT tu 1031000002487 NGUYEN KHAC HAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

30/09/2020

MBVCB. 789350018. MS 3878 c Hua Thi Linh TPHCM. CT tu 0071000645686 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

30/09/2020

783231. 300920. 144035. UH MS 3878

200,000

30/09/2020

IBVCB. 788652009. Khong. CT tu 0031000387471 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

2,000

30/09/2020

MBVCB. 788644957. Chuyen tien tu thien ma so 3877 Vu Thi Hoa -   Dien thoai 0358581595. CT tu 0181000920863 NGUYEN THI MY NGOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

30/09/2020

367764. 290920. 235317. Ung ho MS 3876 FT20274264766005

50,000

30/09/2020

MBVCB. 788639889. Giup do ma so 3872: trinh thi loan. Chuc chi khoi benh. CT tu 0591000395531 NGUYEN THI THUY DUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

50,000

30/09/2020

664408. 300920. 104446. Minh - Ung ho ma so 3878

100,000

30/09/2020

GIUP DO CHO EM HOC SINH NGUYEN NGOC ANH MA SO: 3876 MO COI CHA+ME TINH DAK NONG.

5,000,000

30/09/2020

857814. 300920. 102510. 3878

300,000

30/09/2020

MBVCB. 788971904. ung ho ma so: 3877 (ba Vu Thi Hoa) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

50,000

30/09/2020

MBVCB. 788967921. TRAN TUAN TU chuyen tien Ma So 3878 Chi Hua Thi Linh hem Sinco khu pho 12. phuong binh tri dong B . binh Tan. CT tu 0191000194646 TRAN TUAN TU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

30/09/2020

648730. 300920. 101655. Uh: ma so : 3871 :   -   Chi Nguyen Thi Thuy Hang ( Me be Anh Thi - Quoc Bao ) - Dia chi: ap Tay, xa Nhi Binh, huyen Chau Thanh, tinh Tien Giang

100,000

30/09/2020

646585. 300920. 101314. Uh: ma so 3870: Chi Huynh Ngoc Dung -   Dia chi : Ngu to 6, khu vuc 4, phuong Xuan Khanh, quan Ninh Kieu, TP Can Tho

100,000

30/09/2020

MBVCB. 788915719. Ung ho be Tuong Vy bi bai nao. CT tu 0441000671301 DAO THI NHUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

30/09/2020

373902. 300920. 093537. Ung ho MS 3873 va 3874

600,000

30/09/2020

460685. 300920. 092756. MS 3878 - HUA THI LINH FT20274063855957

200,000

30/09/2020

MBVCB. 788875721. NGUYEN BA HOANG ma so 3877 Vu Thi Hoa. CT tu 0711000261292 NGUYEN BA HOANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

30/09/2020

Sender: 01310012. DD: 300920. SHGD: 10006461. BO: LE VAN TRUYEN. GIUP DO MA SO 3878 CHI HUA THI LINH NGUYEN CAU BE TUONG VI MAU KHOE

200,000

30/09/2020

442794. 300920. 090358. giup ms 3878, chi Hua Thi Linh FT20274301158650

10,000,000

30/09/2020

Sender: 01310005. DD: 300920. SHGD: 10004254. BO: VU HOANG LINH. MA SO 3877 VU THI HOA NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

100,000

30/09/2020

582970. 300920. 090144. UNG HO MS 3878 CHI HUA THI LINH

500,000

30/09/2020

439706. 300920. 085933. Ma so 3878 chi Hua Thi Linh FT20274261202350

180,000

30/09/2020

MBVCB. 788824586. VU THANH HOA chuyen tien ung ho MS 3876 be Ngoc Anh. CT tu 0011004184204 VU THANH HOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

30/09/2020

626083. 300920. 082947. ung ho ma so 3878

100,000

30/09/2020

354046. 300920. 081627. Ung ho ma 3877

500,000

30/09/2020

404207. 300920. 074316. Ma so 3877. Good lucky si much. FT20274702883880

200,000

30/09/2020

IBVCB. 788735148. sedfsd. CT tu 0721000667144 toi 0451000476889 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

2,000

30/09/2020

400542. 300920. 072854. Ung ho ma so 3877, vu thi hoa FT20274386475710

2,000,000

30/09/2020

MBVCB. 788657536. UngHo MS 3874 . CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

30/09/2020

643551. 300920. 100747. Uh : ma so 3868 :   -   Em Thach Minh Thien - Dia chi :   Ap My Tuong I, xa Hung Phu, huyen Phuoc Long, tinh Bac Lieu

100,000

30/09/2020

491355. 300920. 100640. Ms3878 chi Hua Thi Linh - hem Sinco - khu pho 12 - p Binh Tri DongB -   Binh Tan - hcm FT20274940057148

1,000,000

30/09/2020

489430. 300920. 100416. Ms 3878 FT20274207677088

300,000

30/09/2020

484832. 300920. 095821. Ma so 3878 chi hua thi linh FT20274112829496

90,000

30/09/2020

Sender: 01310001. DD: 300920. SHGD: 10004933. BO: NGUYEN THANH BINH. MS 3877 VU THI HOA

200,000

30/09/2020

368021. 300920. 091440. Ung ho MS 3878 Chi Hua Thi Linh

300,000

30/09/2020

MBVCB. 788856231. Ung ho ms 3878. CT tu 0021001050601 TRAN VAN THIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

30/09/2020

366596. 300920. 090923. Ung ho MS 3877 Vu Thi Hoa

300,000

30/09/2020

MBVCB. 788844570. Ung ho ma so 3878: Hua Thi Linh. CT tu 0011004373461 NGUYEN THI HUYEN TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

30/09/2020

361733. 300920. 085038. Ung ho ma 3878

500,000

30/09/2020

IBVCB. 788819301. 0855085934 Ma so 3878 chi Hua Thi Linh. CT tu 0021000407521 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

30/09/2020

154014. 300920. 084506. Vinh Nam ung ho MS 3878 Hua Thi Linh

100,000

30/09/2020

IBVCB. 788810429. Ung ho ms 3878 la 100k - cau mong quy vi binh an - A DI DA PHAT. CT tu 0161000172061 HOANG TRONG DUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

30/09/2020

512864. 300920. 083840. ung ho chi Hua Thi Linh, ma so 3878, bao Dan Tri - Tam long nhan ai.

5,000,000

30/09/2020

791476. 300920. 071945. uh ms 3877 Vu Thi Hoa - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

500,000

30/09/2020

MBVCB. 788722670. 3877 vu thi hoa. CT tu 0011002570037 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

30/09/2020

345554. 300920. 065828. ung ho ms 3874 Nguyen Thi My Dung

100,000

30/09/2020

MBVCB. 788687939. MS 3876 em Nguyen Ngoc Anh. CT tu 0441000647002 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

30/09/2020

MBVCB. 788685474. MS 3875. CT tu 0541000205991 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

30/09/2020

622346. 300920. 011549. Vietcombank 0451000476889 Ms 3877

300,000

30/09/2020

837341. 300920. 162426. 3877

50,000

30/09/2020

MBVCB. 789572822. NGO VAN TUAN chuyen tien ung ho ma so 3878. CT tu 0071000876581 NGO VAN TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

30/09/2020

MBVCB. 789438342. chuyen tien ung be Tuong Vy, ma so 3878. CT tu 0251002560181 DUONG QUANG SANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

30/09/2020

IBVCB. 789427138. TRAN HAI QUYNH chuyen khoan Ma so 3878: Chi Hua Thi Linh. CT tu 0071004021599 TRAN HAI QUYNH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

30/09/2020

IBVCB. 789388501. vk ck khiem thi ban ve so cuu con gai 6 tuoi. CT tu 0491000099695 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

30/09/2020

IBVCB. 789373582. ung ho MS 3878 HUA THI LINH. CT tu 0121000188676 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

30/09/2020

612367. 300920. 145037. Ms 3878 chi Hua Thi Linh

500,000

30/09/2020

778792. 300920. 143258. UH MS 3873

200,000

30/09/2020

777537. 300920. 143053. UH MS 3871

200,000

30/09/2020

713818. 300920. 142233. Ung ho chi Hua Thi Linh ma so 3878

200,000

30/09/2020

890556. 300920. 141956. Thu Anh ck tu thien hoan canh 3869

500,000

30/09/2020

NGUYEN THI NHAN UNG HO BA BUI THI DAN MA SO 3838

500,000

30/09/2020

651631. 300920. 134908. Ung ho Ma so 3878 chi Hua Thi Linh FT20274099138962

200,000

30/09/2020

369694. 300920. 000628. 3877 Vu Thi Hoa FT20274050346097

150,000

30/09/2020

367946. 290920. 235434. Ung ho MS 3861 FT20274194318742

50,000

30/09/2020

MBVCB. 788641965. Ung ho co Vu Thi Hoa. CT tu 0071001002645 TRUONG HAI DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

30/09/2020

MBVCB. 788947363. Ms: 3878 Hua thi Linh. Chuc con som khoi benh. CT tu 0451000245653 TRAN THANH AN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

30/09/2020

589181. 300920. 100727. Ma so 3878 Chi Hua Thi Linh Dia chi Hem Sinco, khu pho 12,   phuong Binh Tri Dong B, quan Binh Tan,

100,000

30/09/2020

MBVCB. 788935928. Ms 3878 chi Hua Thi Linh. CT tu 0021000623802 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

30/09/2020

MBVCB. 788927051. VU THI MAI ung ho ma so 3878 chi hua thi linh. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

30/09/2020

855695. 300920. 091619. ung ho Tuong vi 3878

500,000

30/09/2020

Sender: 01604003. DD: 300920. SHGD: 10000382. BO: VU TUONG ANH. VI CAM VANG UNG HO MS 3877 VU THIHO A KHU 14 XA DONG LUONG HUYEN CAM KHE TINH PHU THO CHARGEDETAILS OUR

300,000

30/09/2020

MBVCB. 788855548. Ung ho ma so: 3878 chi Hua Thi Linh. CT tu 1111000515999 LE NHAT THUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

30/09/2020

727426. 300920. 090910. MS 3878 - 300920 - 09: 09: 09 727426

100,000

30/09/2020

002081. 300920. 090422. MA SO 3878 be TUONG VI

500,000

30/09/2020

MBVCB. 788822647. VU THANH HOA chuyen tien ung ho MS 3878 be Tuong Vi. CT tu 0011004184204 VU THANH HOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

350,000

30/09/2020

MBVCB. 788815161. MS: 3878. CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

30/09/2020

Sender: 01310001. DD: 300920. SHGD: 10003403. BO: LE VAN TRUYEN. GIUP DO MA SO 3877 VU THI HOA MONG CHI VA 2 EM SUC KHOE

200,000

30/09/2020

428061. 300920. 084131. Ung ho ma 3878 FT20274041982732

200,000

30/09/2020

595151. 300920. 083525. ung ho Ma so 3878: Chi Hua Thi Linh Dia chi: Hem Sinco, khu pho 12,   phuong Binh Tri Dong B, quan Binh Tan, TPHCM.

100,000

30/09/2020

397379. 300920. 071352. Ung ho chi Vu Thi Hoa ma so 3877 FT20274260900005

500,000

30/09/2020

IBVCB. 788714261. Ma so 3877: Vu Thi Hoa. Khu14, xDongLuong,   CamKhe, PhuTho. 0358581595. megia nuoi2con benhtat ko suclaodong. CT tu 0011000958514 DANG QUOC CUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

50,000

30/09/2020

IBVCB. 788704029. asdf. CT tu 1015021985 toi 0451000476889 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

1,000

30/09/2020

784114. 300920. 012552. IBFT Ma so 3841 - XAY DUNG CAU DAN TRI

200,000

30/09/2020

IBPS/SE: 01310001. DD: 300920. SH: 10010644. BO: NGUYEN MANH CUONG. HO TRO CHI LINH, MA SO 3878

300,000

30/09/2020

MBVCB. 789261350. Ung ho MS 3878. CT tu 0021001603766 LE QUOC CONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

30/09/2020

IBVCB. 789249013. Ma so 3878: Chi Hua Thi Linh. CT tu 0071000870515 NGUYEN HUNG YEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

30/09/2020

MBVCB. 789239110. NGUYEN VAN MINH TUNG GIUP MS 3878. CT tu 0831000023183 NGUYEN VAN MINH TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

30/09/2020

166120. 300920. 125525. CHAUKB ung ho MS 3878: 100. 000d; MS 3877: 100. 000d

200,000

30/09/2020

569666. 300920. 124456. Ung ho ms3878 hua thi linh

200,000

30/09/2020

421278. 300920. 121908. UNG HO MA SO 3878 CHI HUA THI LINH

100,000

30/09/2020

589220. 300920. 120603. Ung ho ma so 3878 chi Hua Thi Linh FT20274103371570

200,000

30/09/2020

MBVCB. 789127586. Ma so 3878 chi Hua Thi Linh. CT tu 0011004111492 PHAM QUYNH PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

30/09/2020

548867. 300920. 111500. Ung ho ms 3878. Cau mong phep mau cuu con va gd con nhe FT20274971408543

50,000

30/09/2020

149073. 300920. 105708. Co Chuc goi ma so 3878

500,000

30/09/2020

831455. 300920. 105045. IBFT Ung ho ms 3878 mong con mau khoe

100,000

1/10/2020

MBVCB. 791645106. 3879: Chi Chu Thi Thu. CT tu 0561000521111 PHU HONG QUI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

1/10/2020

IBVCB. 791639140. Ung ho MS 3872. CT tu 0371000446514 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

1/10/2020

MBVCB. 791604447. ungho ms3879. CT tu 0411001082964 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

50,000

1/10/2020

MBVCB. 791544329. MS 3879 Chu Thi Thu. CT tu 0011004162728 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

1/10/2020

712642. 011020. 202500. 3878 hua thi linh

200,000

1/10/2020

MBVCB. 791525909. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 3879 chi chu thi thu. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

50,000

1/10/2020

712413. 011020. 201945. Ma so 3877 Vu Thi Hoa Dia chi Khu 14,   xa Dong Luong, huyen Cam Khe, tinh Phu Tho DT 0358581595

200,000

1/10/2020

712293. 011020. 201735. Ma so 3878 Chi Hua Thi Linh Dia chi Hem Sinco, khu pho 12,   phuong Binh Tri Dong B, quan Binh Tan,

300,000

1/10/2020

124290. 011020. 190453. ma so 3878: chi Hua Thi Linh (me be Tuong Vy)

300,000

1/10/2020

582884. 011020. 184715. 3879 giup do chi Chu Thi Thu FT20275440390990

100,000

1/10/2020

MBVCB. 791418828. Ms3878. CT tu 0071000720531 HUYNH BAO AN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

1/10/2020

MBVCB. 791407193. Nhaahn ung ho ma 3879. CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

1/10/2020

IBVCB. 790771836. CHO MS 3874 XOT XA CANH BE GAI. CT tu 0071000869029 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

1/10/2020

IBVCB. 790731411. Ong Le Ky Phung ung ho MS 3876 cho em Nguyen Ngoc Anh, thon 8,   xa Dak Ha, huyen Dak GLong, tinh Dak Nong. CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

1/10/2020

IBVCB. 790729362. Ms 3878 uh chi Hua Thi Linh. CT tu 0041000138633 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

1/10/2020

MBVCB. 790726560. Ung ho Chu Thi Thu Luc Ngan Bac Giang ma so 3879. CT tu 0011002173598 TRAN TU THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

1/10/2020

892192. 011020. 104809. SANHSEACO GUI MS 3879 - 011020 - 10: 48: 07 892192

50,000

1/10/2020

IBVCB. 790720638. Ong Le Ky Phung ung ho MS 3874 cho chi Nguyen Thi My Dung. CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

1/10/2020

Sender: 79310001. DD: 011020. SHGD: 10006370. BO: NGUYEN ANH VU. UNG HO MS 3876

1,000,000

1/10/2020

IBVCB. 790663857. LE THAI PHUONG chuyen khoan giup MS 3879. CT tu 0721000591184 LE THAI PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

1/10/2020

024865. 011020. 100627. Ung ho ma so 3879 - Chu Thi Thu

200,000

1/10/2020

IBVCB. 790646720. LE THAI PHUONG chuyen khoan giup MS3878. CT tu 0721000591184 LE THAI PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

1/10/2020

124611. 011020. 100331. Ung ho MS 3875 em Le Thi Dung   - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

100,000

1/10/2020

Sender: 01310001. DD: 011020. SHGD: 10006777. BO: NGUYEN HUU DONG. MA SO 3878 CHI HUA THI LINH

1,000,000

1/10/2020

IBVCB. 790623452. Ma so 3879: Xin Giup, Nguoi me nghen ngao: Qua ngay roi ma con van chua duoc den vien. CT tu 0071002467461 PHAM HOANG THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

1/10/2020

113138. 011020. 095002. Ung ho MS 3879 chi Thu - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

100,000

1/10/2020

IBVCB. 790614129. Viet Huong ung ho em ANH TUYET / Thanh Hoa .   Ma so 3864. CT tu 0071000706558 PHAM TRUONG SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

1/10/2020

IBVCB. 790608353. Viet Huong ung ho em THOAI / Bac Lieu ma so 3860. CT tu 0071000706558 PHAM TRUONG SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

1/10/2020

097599. 011020. 093118. Ung ho ma so 3869 - 3871 moi ma so 100n

200,000

1/10/2020

095560. 011020. 092902. Ung ho ma so 3872 - 3874 - 3876 moi ma 100n

300,000

1/10/2020

Sender: 01341001. DD: 011020. SHGD: 10000279. BO: NGUYEN KIM HAI LAM. (2000000010293230)MA SO 3878: HUA THI LINH

200,000

1/10/2020

MBVCB. 790571116. VU THI MAI ung ho ma so 3879 chi chu thi thu. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

1/10/2020

139418. 011020. 091807. Tu thien ma so 3879 Chu Thi Thu FT20275730888434

1,000,000

1/10/2020

MBVCB. 791406181. Nhaahn ung ho ms 3878. CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

1/10/2020

492345. 011020. 174940. Ma so 3879 Chi Chu Thi Thu

500,000

1/10/2020

IBVCB. 791246763. MS 3878 XAVI046 gr bns 6868. CT tu 0271000147637 NGUYEN VAN THOI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

50,000

1/10/2020

MBVCB. 791212636. DUONG VAN NGUYEN chuyen tien cho Chi Chu Thi Chu. CT tu 0491000042840 DUONG VAN NGUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

1/10/2020

905469. 011020. 160010. Ung ho ma so 3872 Trinh Thi Loan

200,000

1/10/2020

902060. 011020. 155837. Ung ho ma so 3877 Vu Thi Hoa

200,000

1/10/2020

181050. 011020. 085416. Vinh Nam ung ho MS 3879 Chu Thi Thu

100,000

1/10/2020

178174. 011020. 085230. 3877 ung ho ba Vu Thi Hoa

100,000

1/10/2020

IBVCB. 790524122. Ma so 3879 Chi Chu Thi Thu. CT tu 0971000004338 PHAM HONG QUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

1/10/2020

MBVCB. 790505323. VU QUANG THANG chuyen tien ung ho. CT tu 0591000282934 VU QUANG THANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

1/10/2020

IBVCB. 790500703. Ung ho Ma so 3879 Chi Chu Thi Thu. CT tu 0231001222222 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

30,000

1/10/2020

669195. 011020. 081414. ung ho ms3878 hua thi linh

1,000,000

1/10/2020

IBVCB. 790468098. MS 3879 - Chu Thi Thu. CT tu 0081000306832 TRAN NHU HUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

2,000,000

1/10/2020

MBVCB. 791175164. Ung ho ma so 3879 - chi Chu thi Thu. CT tu 0161001716666 NGUYEN KHOA PHONG DIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

1/10/2020

841730. 011020. 153148. Ung ho chi Chu Thi Thu ma so 3879

200,000

1/10/2020

IBVCB. 791110051. Ma so 3879. CT tu 0461000491521 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

50,000

1/10/2020

IBVCB. 791108133. Ma so 3879: Chi Chu Thi Thu. CT tu 0401001391869 NGUYEN THI HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

1/10/2020

MBVCB. 791080014. Em gao ung ho ma so 3879. CT tu 0021000326947 NGUYEN TRUONG GIANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

1/10/2020

MBVCB. 791077324. Ung ho ms 3879 Chu Thi Thu. CT tu 0491000414013 NGUYEN XUAN TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

1/10/2020

MBVCB. 791016011. Ung ho ma so 3879. CT tu 0691000401036 TA THI HANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

50,000

1/10/2020

IBVCB. 791014705. Ung ho ms 3879 la 100k - cau mong quy vi binh an - A DI DA PHAT. CT tu 0161000172061 HOANG TRONG DUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

1/10/2020

215113. 011020. 141656. ung ho ma so 3879 chi chu thi thu

100,000

1/10/2020

/Ref: P3270275810Y20/ Ref: P32702758 10Y20B/O: NGUYEN THI QUYNH UYEN UNG HO 300K CHO MOI MA SO 3871, 387 8 DVC: NGUYEN THI QUYNH UYEN

600,000

1/10/2020

682417. 011020. 140855. Ung ho MS 3879 chi Chu Thi Thu

200,000

1/10/2020

313349. 011020. 131541. Ms Hoa NB ung ho ma so 3879 chi Thu co con gai bi benh thieu mau FT20275044627923

200,000

1/10/2020

IBVCB. 790924991. MS 3879. CT tu 0021000975296 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

500,000

1/10/2020

MBVCB. 790920077. NGUYEN ANH chuyen tien. CT tu 0071000866092 NGUYEN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

1/10/2020

252968. 011020. 125727. Ung ho ma so 3878 hua thi linh

200,000

1/10/2020

MBVCB. 790908421. 3879. CT tu 0011004221851 LE VAN HIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

1/10/2020

516037. 011020. 121650. 3879

100,000

1/10/2020

007873. 011020. 000023. ma so 3879 - ung ho chi Chu Thi Thu -   Bac Giang

1,000,000

1/10/2020

096672. 011020. 080857. Ung ho MS 3879 Chi Chu Thi Thu FT20275156603723

500,000

1/10/2020

TRAN THI THANH TRUC GIUP NHUNG GD GAP BAT HANH

200,000

1/10/2020

658093. 011020. 080030. ung ho ma 3879. chu thi thu

100,000

1/10/2020

IBVCB. 790375282. a. CT tu 0911000068027 toi 0451000476889 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

2,000

1/10/2020

652079. 011020. 003909. Ung ho Ms 3878 chi Hua Thi Linh   (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)

50,000

1/10/2020

047089. 300920. 232453. Ung ho ms 3877 - vu thi hoa -   phu tho FT20275184196531

100,000

1/10/2020

IBVCB. 790293936. be Tuong Vy benh nao. CT tu 0071005354191 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

500,000

1/10/2020

304519. 011020. 114843. UH Chu Thi Thu - ms 3879

200,000

1/10/2020

199400. 011020. 114138. VHY - UH ms 3878 Hua Thi Linh

100,000

1/10/2020

MBVCB. 790795742. Ms 3879 Chi Chu Thi Thu. CT tu 0021000623802 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

120,000

1/10/2020

IBVCB. 790766825. hoan canh kho khan . CT tu 0021001693360 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

150,000

1/10/2020

222891. 011020. 110203. Ung ho ma so 3879. Chuc be mau khoe. FT20275677064894

200,000

1/10/2020

670081. 011020. 105801. Ung ho (Ma so 3879 Chi Chu Thi Thu)

100,000

1/10/2020

217304. 011020. 105514. Ma so 3878 Han Trong Thanh ung ho chi Hua Thi Linh FT20275301574189

50,000

1/10/2020

632875. 011020. 105339. Ung ho MS 3879 Chi Chu Thi Thu

100,000

1/10/2020

/Ref: PALPM00R56S/Ref: PALPM00R56SLP VNM00R56S UNG HO BE TUONG VY,   CON CUA CHIHUA THI LINH, BINH TAN, HCMSDT 0866085934 DVC: MRS PHAN DANG KHANH QUYNH

2,500,000

1/10/2020

IBVCB. 790698490. Ong Le Ky Phung ung ho MS 3873 cho Chi Dinh Thi Chien. CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

1/10/2020

637306. 011020. 102823. Ung ho ma so 3854 ba nguyen thi thuy

100,000

1/10/2020

MBVCB. 790690668. ?3879: ?chu thi Thu. dt. 0394251180. CT tu 0071000972477 VO DUC HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

1/10/2020

349283. 011020. 102627. Pham Van Cong ung ho ma so 3878

500,000

1/10/2020

Sender: 01310001. DD: 011020. SHGD: 10007606. BO: PHUNG VAN KIEN. MA SO 3879 CHI CHU THI THU

100,000

1/10/2020

138269. 011020. 095843. ung ho Ma so 3879: Chi Chu Thi Thu Dia chi: Thon Trai Ca, xa Tan Quang, huyen Luc Ngan, tinh Bac Giang DT: 0394251180.

100,000

1/10/2020

MBVCB. 790637084. PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho ma so 3876,   3878 va 3879. CT tu 0011000791594 PHAM MANH HAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

600,000

1/10/2020

118438. 011020. 095638. Ung ho MS 3878 chi Hua Thi Linh   - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

100,000

1/10/2020

169191. 011020. 095606. Pham Viet Hung ung ho ma so 3879   - chi Vhu Thi Thu FT20275941740805

100,000

1/10/2020

MBVCB. 790607212. bmV hy vong moi dieu tot dep den gia din3879h. CT tu 0451000470337 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

1/10/2020

663366. 011020. 094123. Ma so 3858 Chi Nguyen Thi Nhu Dia chi Thon Phuc Loc, xa Hoang Duc, huyen Hoang Hoa, tinh Thanh Hoa

100,000

1/10/2020

020097 0423 100109375 820201dfa 126640. 11539. 093759. Thanh Nguyen ung ho MS 3879

50,000

1/10/2020

MBVCB. 790600162. 3879. CT tu 0161001732808 LE THI THAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

1/10/2020

Sender: 01310012. DD: 011020. SHGD: 10008209. BO: TRAN THI KIM TUYEN. GIUP DO MA SO 3879 CHI CHU THI THU THON TRAI CA XA TAN QUANG HUYEN LUC NGAN TINH BAC GIANG

500,000

1/10/2020

IBVCB. 790592514. Viet Huong ung ho ba TAO Bac Lieu ma 3856. CT tu 0071000706558 PHAM TRUONG SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

1/10/2020

MBVCB. 790565126. NGUYEN THU QUYNH chuyen tien ung ho ms 3879. CT tu 0011000766167 NGUYEN THU QUYNH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

1/10/2020

IBVCB. 790561168. VU TAT THANH 0942555886, YEN SO, HOANG MAI,   HN UNG HO MS 3878, HUA THI LINH, HEM SINCO, KHU PHO 12,   BINH TRI DONG B, BINH TAN, HCM. CT tu 0021001141390 VU TAT THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

1/10/2020

Sender: 01310012. DD: 011020. SHGD: 10002508. BO: LE THI HONG NHUNG. MS 3878 HUA THI LINH

300,000

1/10/2020

MBVCB. 790541634. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat -   Tiet Thanh Van ung ho MS 3871 -   chi Nguyen Thuy Hang (me be Anh Thi va Quoc Bao). CT tu 0061000408853 TIET THANH VAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

150,000

1/10/2020

MBVCB. 790534121. Ma so 3879 Chi Chu Thi Thu. CT tu 0731000881881 NGO HOANG DIEP toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

1/10/2020

MBVCB. 790498116. Giup MS 3874 3875 3877 3878 3879 moi ma 200k. CT tu 0931004202728 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

1,000,000

1/10/2020

MBVCB. 790497920. DO DINH THUONG ung ho ms: 3879. CT tu 0041000159434 DO DINH THUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

1/10/2020

MBVCB. 790493453. kho khan . CT tu 0611001446882 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

1/10/2020

MBVCB. 790487356. ung ho chi thu ms 3879 thon trai ca , bac giang 0394251180. CT tu 0421000419741 NGUYEN CHANH DAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

1/10/2020

IBVCB. 790484823. 0394251180 ma so 3879 Chu Thi Thu. CT tu 0021000407521 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

1/10/2020

MBVCB. 790454312. nguoi me nghen ngao qua ngay roi ma con van chua . CT tu 0101001112961 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

1/10/2020

MBVCB. 790445666. Maso 3878, Chi Hua Thi Linh. CT tu 0251001772380 TRAN BUU HOANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

1/10/2020

083057. 011020. 072737. Ma so 3879. Good lucky si much. FT20275572204050

200,000

1/10/2020

MBVCB. 790419694. Ma so 3879. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

1/10/2020

076904. 011020. 065946. Ma so 3878 - c Hua Thi Linh -   cau chua phu ho be Vy FT20275702715778

1,000,000

1/10/2020

418932. 011020. 212550. ung ho ma so 3879

100,000

1/10/2020

245961. 011020. 210210. NGUYEN THANH HONG Chuyen tien ung ho CHU THI THU. MS 3879

200,000

1/10/2020

654444. 011020. 205701. Ma so 3856 FT20276793508250

50,000

1/10/2020

MBVCB. 791546786. Thanh Hien Tang MS 3878 chi Hua Thi Linh. CT tu 0021001662872 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

1/10/2020

MBVCB. 791545533. Thanh Binh tang MS 3879 chi Chu Thi Thu. CT tu 0021001662872 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

1/10/2020

IBVCB. 791501265. ast. CT tu 0371000511218 toi 0451000476889 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

2,000

1/10/2020

IBVCB. 791476453. g do Ma so 3879: Chi Chu Thi ThuDia chi: Thon Trai Ca, xa Tan Quang, huyen Luc Ngan, tinh Bac GiangDT: 0394251180. CT tu 0021000811695 LE VIET BA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

20,000

1/10/2020

429085. 011020. 191922. dong gop ho tro hoan canh Ma so 3878:   Chi Hua Thi Linh, Dia chi: Hem Sinco,   khu pho 12, phuong Binh Tri Dong B, quan Binh Tan, TPHCM

500,000

1/10/2020

599918. 011020. 191423. Ung ho ma so 3879 chi Chu Thi Thu dt 0394251180 FT20275044036531

200,000

1/10/2020

252423. 011020. 190532. Chuc con mau khoe va binh an nhe Tuong Vy

500,000

1/10/2020

IBVCB. 791328185. 3879 chi Chu Thi Thu. CT tu 0371003694406 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

500,000

1/10/2020

064903. 011020. 171516. Kinh gui ma so 3869 3871 va 3878 moi ma 500k

1,500,000

1/10/2020

513309. 011020. 170919. Ung ho chi Chu Thi Thu FT20275501270981

100,000

1/10/2020

700059. 011020. 165718. Ma so 3879 mong con som binh phuc

200,000

1/10/2020

MBVCB. 791252533. NGUYEN THU GIANG chuyen tien cho be tuong vy ma so 3878. CT tu 0011000283746 NGUYEN THU GIANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

1/10/2020

IBVCB. 791166697. giup do 2 ma so: 3878+3879 (moi ms 300k). Nam Mo A Di Da Phat. . CT tu 0071003225516 HUYNH HONG PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

600,000

1/10/2020

IBVCB. 791156052. Ung ho em Nguyen Ngoc Anh ma so 3876. CT tu 0451001488925 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

500,000

1/10/2020

MBVCB. 791142893. ung ho ma so 3879. CT tu 1012602723 TRUONG THANH TAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

1/10/2020

MBVCB. 791137712. GD TRANG YEN chuyen tien ung ho ma so 3838 ba Bui Thi Dan va cac chau. CT tu 0851000029594 PHAM THI THU TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

1/10/2020

MBVCB. 791076850. ma so : 3879 chu thi thu. CT tu 0041000297570 PHUNG TAN PHONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

1/10/2020

690718. 011020. 145536. Ung ho em Hai MS3862

300,000

1/10/2020

MBVCB. 791062300. Ung ho Ma so 3857, chi Nguyen Thi Thu Thuy, Phu Yen. Cau chuc chi va gia dinh suc khoe va hanh phuc. CT tu 0011004396169 DO HOANG ANH QUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

1/10/2020

753891. 011020. 144812. tam long thanh

200,000

1/10/2020

MBVCB. 791053777. Ung ho ma so 3878, chi Hua Thi Linh va chau Tuong Vy. CT tu 0011000945716 BUI ANH TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

1/10/2020

MBVCB. 790995383. NGHEO VL. CT tu 1016197386 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

1,000

1/10/2020

347554. 011020. 140525. Ung ho ma so 3879 Chu Thi Thu FT20275874498868

200,000

1/10/2020

MBVCB. 790987199. 0394251180. CT tu 0351000586444 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

1/10/2020

IBVCB. 790972704. 3878. CT tu 0011003003952 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

1/10/2020

IBVCB. 790968558. 3875. CT tu 0011003003952 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

1/10/2020

325283. 011020. 133431. Ma so 3879 Chi Chu Thi Thu FT20275471278494

300,000

1/10/2020

312381. 011020. 124631. quy nhan ai ung ho ma so 3879,   Chu Thi Thu, Bac Giang

500,000

1/10/2020

MBVCB. 790882267. DO HOAI NAM chuyen tien ung ho MS: 3879   - Chu Thi Thu, thon Trai Ca, xa Tan Quang, huyen Luc Ngan, tinh Bac Giang. CT tu 0451000211239 NGUYEN THU THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

1/10/2020

IBVCB. 790883339. asd. CT tu 0601000543973 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

1,200

1/10/2020

MBVCB. 790874555. ung ho ma so 3879, chi chu thi thu, dt 0394251180. CT tu 0451000226777 NGUYEN NGOC HIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

1/10/2020

220532. 011020. 122449. Uh ma so 3879 Chu Thi Thu

200,000

1/10/2020

241962. 011020. 112544. MS 3879 Chu Thi Thu 0394251180 FT20275786277668

500,000

1/10/2020

IBVCB. 790781300. CHO MS 3877 THIEU GANH CUI TREN VAI. CT tu 0071000869029 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

1/10/2020

IBVCB. 790778115. CHO MS 3878 NHOI LONG CANH VO CHONG. CT tu 0071000869029 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

1/10/2020

MBVCB. 791595266. Giup do ms 3789. CT tu 0071000954837 LE THI THUY TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

1/10/2020

660008. 011020. 210842. Ung ho ma so 3879 chi Chu Chi Thu Dia chi thon Trai Ca xa Tan Quang huyen Luc Ngan tinh Bac Giang FT

200,000

1/10/2020

MBVCB. 791562233. NGUYEN CAT TRAI chuyen tien cho chi thu ma so 3879. CT tu 0481000840254 NGUYEN CAT TRAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

1/10/2020

MBVCB. 791546266. Ma so 3879 chi Chu Thi Thu. CT tu 0331000473765 TRUONG NGOC AN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

1/10/2020

MBVCB. 791546381. MS 3879. CT tu 0021000264877 NGUYEN DUY LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

1/10/2020

MBVCB. 791501758. 3879. CT tu 0091000616855 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

1/10/2020

MBVCB. 791486051. ms 3878 Hua Thi Linh. CT tu 0181003368888 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

500,000

1/10/2020

MBVCB. 791468152. Ma so 3878: chi Hua Thi Linh. CT tu 0121000888453 DINH NGOC QUYNH CHI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

1/10/2020

MBVCB. 791456284. ung ho: ms 3878, chi Thi Linh. CT tu 0371000442505 DUONG QUANG THUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

1/10/2020

MBVCB. 791451809. Ho tro ma so 3878 hua thi linh hem sinco khu pho 12 phuong binh tri dong B, quan tan binh, TP HCM. CT tu 0301001666228 NGUYEN THI KIM THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

1/10/2020

703726. 011020. 174054. 3879 chuc gd som vuot qua kho khan

200,000

1/10/2020

MBVCB. 791317887. ms3879 chi Chu Thi Thu dt 0394251180. CT tu 0611001913238 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

1/10/2020

730653. 011020. 171413. Ma so 3879 chi Chu Thi Thu

50,000

1/10/2020

701181. 011020. 170854. Ma 3879 chi Chu Thi Thu

200,000

1/10/2020

699782. 011020. 165435. Ung ho ma so 3879. chi Chu Thi Thu, thon Trai Ca, xa Tan Quang, huyen Luc Ngan, Bac Giang.

200,000

1/10/2020

MBVCB. 791174210. Bon me con neo don. CT tu 0211000476058 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

1/10/2020

Sender: 01310001. DD: 011020. SHGD: 10018302. BO: LE THI HONG NHUNG. MS 3877 VU THI HOA

30,000

1/10/2020

324389. 011020. 154945. ung ho ma so 3879

200,000

1/10/2020

854032. 011020. 153751. Ung ho MS 3879 Chi Chu Thi Thu

300,000

1/10/2020

Sender: 01310005. DD: 011020. SHGD: 10017804. BO: LE THI HONG NHUNG. MS 3879 CHU THI THU

30,000

1/10/2020

MBVCB. 791137447. Ung ho chi Thuong va be Thu de be co tien chua benh. Mong em het benh. . CT tu 1013143740 TRUONG THI TUYET NHI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

1/10/2020

691245. 011020. 145729. Ung ho chi LE THI XUAN MS3863

300,000

1/10/2020

386084. 011020. 145111. Ung Ho gia dinh chi Thu Trai Ca Tan Quang Luc Ngan BG FT20275982607940

200,000

1/10/2020

384856. 011020. 144939. Ma so 3879 Chu Thi Thu FT20275099367058

200,000

1/10/2020

MBVCB. 791053436. ung ho ma so 3879. CT tu 0371000408745 NGUYEN THI NGOC DIEM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

1/10/2020

370381. 011020. 143251. MS 3879 chi Chu Thi Thu. Chuc chau mau khoe FT20275267163259

200,000

1/10/2020

036354. 011020. 140210. ung ho ma so: 3877

100,000

1/10/2020

340369. 011020. 135555. Ung ho ma so 3871 FT20275792042113

200,000

1/10/2020

IBVCB. 790969927. 3879. CT tu 0011003003952 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

1/10/2020

IBPS/SE: 79310001. DD: 011020. SH: 10012632. BO: VU XUAN BACH. UNG HO MS 3879

1,000,000

1/10/2020

MBVCB. 790898260. Ma so 3878 : Chi Hua Thi Linh gr bns 6868 ck. CT tu 0371003739935 TRAN MINH HAU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

1/10/2020

562501. 011020. 123523. Ung ho me con chi thu ma 3879 tai luc ngan bac giang

250,000

1/10/2020

IBVCB. 790882924. Ung ho Ms 3879. CT tu 0451001910607 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

1/10/2020

Sender: 01310005. DD: 011020. SHGD: 10012982. BO: NGUYEN DOAN DUC. UNG HO MA SO 3878

300,000

1/10/2020

MBVCB. 790874411. ung ho ma so 3878. CT tu 0081001140034 LE NGO QUYNH MINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

1/10/2020

IBVCB. 790790953. ma so 3879: Chi Chu Thi Thu. CT tu 0071004220610 TRAN THI THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

700,000

1/10/2020

240064. 011020. 112317. Ma so 3879 FT20275409230541

50,000

1/10/2020

IBVCB. 791646767. Ma so 3874. CT tu 0011001980865 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

1/10/2020

IBVCB. 791640163. TRAN THI HAI YEN va Tran Thi Phuong Thuy ung ho cho ma so 3855 - ba Phung Thi Oanh. CT tu 0021001808957 TRAN THI HAI YEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

1/10/2020

IBVCB. 791619520. Ma so 3879: Chi Chu Thi Thu. CT tu 0541000294999 HOANG THANH TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

1/10/2020

675198. 011020. 214105. Ung ho ms 3879 Chi Chu Thi Thu FT20276230003262

200,000

1/10/2020

573602. 011020. 203203. Ma so 3877 vu thi hoa

200,000

1/10/2020

059195. 011020. 202243. IBFT Cty thanh thang ung ho ms3879

500,000

1/10/2020

MBVCB. 791523463. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 3878 chi hua thi linh. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

50,000

1/10/2020

MBVCB. 791521198. UH chi Chu Thi Thu - Ma so 3879. CT tu 0011002582967 NGUYEN THI LE PHUONG MAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

1/10/2020

986638. 011020. 201518. MA SO 3879 CHI CHU THI THU - 011020 - 20: 15: 15 986638

1,000,000

1/10/2020

532703. 011020. 190327. MS 3879 chi Chu Thi Thu

300,000

1/10/2020

IBVCB. 791421955. Giup ma so 3879 chi Chu Thi Thu. CT tu 0721000518286 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

50,000

1/10/2020

IBVCB. 791413000. MS 3876. CT tu 0121002217336 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

500,000

1/10/2020

IBVCB. 790778999. hoan canh kho khan . CT tu 0021001693360 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

150,000

1/10/2020

IBVCB. 790775379. CHO MS 3875 Nhoi long hoan canh. CT tu 0071000869029 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

1/10/2020

IBVCB. 791405082. MS 3874. CT tu 0121002217336 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

500,000

1/10/2020

MBVCB. 791249000. Ung ho ma so 3879 chi Chu Thi Thu. CT tu 0011000809951 NGUYEN THI KIM THU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

1/10/2020

IBVCB. 791234113. xavi046 gr bns 6868. CT tu 0271000147637 NGUYEN VAN THOI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

1/10/2020

MBVCB. 791202373. ung ho ma so 3871. CT tu 0011002511747 NGUYEN THI HONG VINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

1/10/2020

MBVCB. 791186975. ung ho ma so 3878. CT tu 0011002511747 NGUYEN THI HONG VINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

1/10/2020

899285. 011020. 155722. Ung ho ma so 3871 Nguyen Thi Thuy Hang me be Anh Thi Quoc Bao

200,000

1/10/2020

MBVCB. 791134877. LE PHU HA chuyen tien ma 3879 chu thi thu. CT tu 0011001034905 LE PHU HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

1/10/2020

MBVCB. 791121722. Ung ho chi Chu thi Thu , Ma so : 3879. CT tu 0071000820164 HOANG TRONG AN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

1/10/2020

356021. 011020. 151753. ZP5MPSOJFB79 201001000100503 Ma so 3879Chi Chu Thi Thu. Mot chut tam long. Mong chi bot kho khan.

100,000

1/10/2020

939097. 011020. 151159. GIUP MS 3875 VA 3879 MOI MS 200000 - 011020 - 15: 11: 52 939097

400,000

1/10/2020

709055. 011020. 145825. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS3879

100,000

1/10/2020

IBVCB. 791026354. ung ho cac MS tu 3870 den 3879 moi MS 200 ngan. CT tu 0011001183980 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

2,000,000

1/10/2020

520264. 011020. 141954. Ung ho ma so 3879 chi Chu Thi Thu

200,000

1/10/2020

041119. 011020. 141808. ung ho tu thien ma so 3879 Chi Chu Thi Thu

200,000

1/10/2020

308786. 011020. 141444. Than gui chi Chu Thi Thu ms 3879

300,000

1/10/2020

MBVCB. 791000981. HO LE PHUC chuyen tien ho tro be Thuong. CT tu 0311000439555 HO LE PHUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

1/10/2020

615253. 011020. 132206. Ung ho ma so 3879 chi Chu Thi Thu

500,000

1/10/2020

666089. 011020. 131540. chi Thu ms 3879

50,000

1/10/2020

MBVCB. 790922133. ms 3879 chi Chu Thi Thu. CT tu 0381002462521 PHAN THI NGOC HAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

1/10/2020

Sender: 79307005. DD: 011020. SHGD: 10012360. BO: NGUYEN LAM XUAN THUY. IBUNG HO MA SO 3879: CHI CHU THI THU

200,000

1/10/2020

IBVCB. 790774929. Hoan canh kho khan . CT tu 0021001693360 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

1/10/2020

IBVCB. 790769778. CHO MS 3897 Nguoi me nghen ngao. CT tu 0071000869029 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

1/10/2020

MBVCB. 790730890. TRUONG QUOC BAO chuyen tien giup MS3865 den MS3879 moi MS 300nghin dong. CT tu 0581000608855 TRUONG QUOC BAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

4,500,000

1/10/2020

MBVCB. 790727589. 3879 CHU THI THU . cam on bao Dantri. CT tu 0371000480145 NGUYEN THI HANG NGA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

1/10/2020

IBVCB. 790724931. Ong Le Ky Phung ung ho MS 3875 cho em Le Thi Dung   (Con gai ba Lan). CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

400,000

1/10/2020

IBVCB. 790723604. Ung ho ma so 3866; 3867; 3868;   3869; 3870; 3871   (Moi h/c: 100k). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. . CT tu 0071002682528 NGUYEN THUY QUYNH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

600,000

1/10/2020

208376. 011020. 104418. Ung ho ma so 3879 chi Chu Thi Thu FT20275042336099

50,000

1/10/2020

Sender: 01360002. DD: 011020. SHGD: 10000345. BO: TRAN KHANH LY. UNG HO MS 3879 CHI CHU THI THU

50,000

1/10/2020

025379. 011020. 100923. ung ho ma so 3874 - Nguyen Thi My Dung

300,000

1/10/2020

177430. 011020. 100613. Ma so 3879 chi chu thi thu.   Nam mo duoc su luu ly quang vuong phat FT20275954017667

50,000

1/10/2020

Sender: 01310001. DD: 011020. SHGD: 10007947. BO: BUI THUY TIEN. UNG HO MS 3878

300,000

1/10/2020

IBVCB. 790645691. Ma so 3879. CT tu 0071005724724 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

500,000

1/10/2020

MBVCB. 790628311. Ung ho ms 3879. CT tu 0611001925929 NGUYEN XUAN HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

1/10/2020

164900. 011020. 095044. Ung ho ma so 3878 FT20275408991313

500,000

1/10/2020

MBVCB. 790621799. NGUYEN THI KIM YEN chuyen tien UH MS 3878 Hua Thi Linh. CT tu 0531002296089 NGUYEN THI KIM YEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

1/10/2020

157650. 011020. 094149. Ung ho ma so 3879 Cau mong cho chau va gia dinh co duoc suc khoe va binh an FT20275971056480

50,000

1/10/2020

424818. 011020. 094101. Ma so 3879 chi Chu Thi Thu

1,000,000

1/10/2020

NGUYEN THI CHAU LOAN // UNG HO MS 3878   CHI HUA THI LINH

500,000

1/10/2020

MBVCB. 790575250. Nguoi me. CT tu 0021000397310 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

70,000

1/10/2020

141925. 011020. 092121. Tu thien ma so 3876 Nguyen Quang Huy FT20275873534273

2,000,000

1/10/2020

140687. 011020. 091946. Tu thien ma so 3878 Hua Thi Linh FT20275063822061

1,000,000

1/10/2020

MBVCB. 790568965. 3879. CT tu 0851008888888 NGUYEN MANH TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

1/10/2020

050300. 011020. 125723. GIUP DO CHAU THUONG - MS 3879

1,000,000

1/10/2020

MBVCB. 790870564. MS 3879. CT tu 0021000248454 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

1/10/2020

965983. 011020. 120735. MS HIEN CT MS3878, 3879

600,000

1/10/2020

202176. 011020. 114635. VHY - UH ms 3874 Ng Thi My Dung

200,000

1/10/2020

MBVCB. 790799716. NGUYEN VAN LAN chuyen tien. CT tu 0101000295079 NGUYEN VAN LAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

150,000

1/10/2020

MBVCB. 790794922. NGUYEN THI BICH THUY chuyen tien ma so 3879 chu thi thu. CT tu 0451000247084 NGUYEN THI BICH THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

1/10/2020

222998. 011020. 110207. Long Vinh UH ma so 3879 FT20275107500028

100,000

1/10/2020

219922. 011020. 105823. Bui Anh Thuong. Ung ho ms 3879 chi Chu Thi Thu . Bac Giang FT20275399287905

200,000

1/10/2020

218793. 011020. 105705. Ma so 3879 Han Trong Thanh ung ho chi Chu Thi Thu FT20275102644145

50,000

1/10/2020

IBVCB. 790735731. Ong Le Ky Phung ung ho MS 3878 cho chi Hua Thi Linh. CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

1/10/2020

170278. 011020. 105316. Ma so 3879 Chu Thi Thu

100,000

1/10/2020

889416. 011020. 103426. UNG HO MA SO 3879 - 011020 - 10: 34: 18 889416

2,000,000

1/10/2020

IBVCB. 790693057. Ong Le Ky Phung ung ho MS 3872 cho Trinh Thi Loan. CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

1/10/2020

Sender: 79305001. DD: 011020. SHGD: 10002169. BO: NGUYEN TUAN HAI. NGUYEN TUAN HAI CK UNG HO 30 MS100. 000DMS TU 3875 3904 BAO DIEN TU DAN TRI

3,000,000

1/10/2020

IBVCB. 790688916. Ong Le Ky Phung ung ho MS 3871 cho chi Nguyen Thi Thuy Hang (me be Anh Thi va Quoc Bao). CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

1/10/2020

190880. 011020. 102247. Gui Chi Chu Thi Thu Ma so 3879 FT20275191601192

200,000

1/10/2020

172314. 011020. 095956. Ngo Dinh Tho, ung ho ma so 3879 chi Chu Thi Thu. Bac Giang FT20275266244971

1,000,000

1/10/2020

Sender: 01310001. DD: 011020. SHGD: 10007342. BO: TRIEU THI THANH HUONG. E HUONG UNG HO MA SO 3879

300,000

1/10/2020

170318. 011020. 095731. Ung ho ma so 3879 Chu Thi Thu FT20275451454400

200,000

1/10/2020

IBVCB. 790632987. Ma so 3878: Chi Hua Thi Linh. D/c:   Hem Sinco, khu pho 12, phuong Binh Tri Dong B, quan Binh Tan, TP.   HCM. DT: 0866085934. CT tu 0451000234132 NGUYEN VIET PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

1/10/2020

vcb pgd giang vo ung ho ma so 3879

100,000

1/10/2020

028052. 011020. 094028. CT DINH KY. KINH NHO BAO DAN TRI GU I DEN CAC HOAN CANH KHO KHAN

100,000

1/10/2020

663269. 011020. 094014. Ma so 3879 Chi Chu Thi Thu Dia chi Thon Trai Ca, xa Tan Quang, huyen Luc Ngan, tinh Bac Giang DT

100,000

1/10/2020

IBVCB. 790600049. Viet Huong ung ho c. THUY/ Thai Nguyen , ma so 3854. CT tu 0071000706558 PHAM TRUONG SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

1/10/2020

878049. 011020. 093635. UNG HO MA SO 3879: CHI CHU THI THU; DT: 0394251180 - 011020 - 09: 36: 32 878049

100,000

1/10/2020

MBVCB. 790532948. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.   Tiet thanh van ung ho MS 3874 Nguyen Thi My Dung. CT tu 0061000408853 TIET THANH VAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

150,000

1/10/2020

IBVCB. 790529944. Chuyen khoan cho MS 3879: chi Chu Thi Thu. CT tu 0011000851889 BUI DUC MINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

1/10/2020

MBVCB. 790527453. ms 3879. CT tu 0541000216285 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

10,000

1/10/2020

IBVCB. 790520420. Viet Huong ung ho be TUONG VY ma so 3878 Hua Thi Linh tpHCM. CT tu 0071000706558 PHAM TRUONG SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

1/10/2020

012782. 011020. 083613. UNG HO CHI HUA THI LINH.   MS: 3878

200,000

1/10/2020

Sender: 79305001. DD: 011020. SHGD: 10000412. BO: VO THI THU HUONG. MA SO 3878 CHI HUA THI LINH HEM SINCO KHU PHO 12 PHUONG BINH TRI DONGB QUAN BINH TAN TPHCM

3,000,000

1/10/2020

MBVCB. 790473588. NGUYEN HOA BINH chuyen tien. CT tu 0541000193573 NGUYEN HOA BINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

1/10/2020

MBVCB. 790469573. 123. CT tu 0021001039526 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

1/10/2020

MBVCB. 790463887. MS: 3879. CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

1/10/2020

094257. 011020. 080326. Ung ho tu thien ma so 3879 chu thi thu, bac giang FT20275404526900

500,000

1/10/2020

IBVCB. 790387132. Ung ho Ma so 3878: Chi Hua Thi Linh. CT tu 0451000357829 THACH XUAN BACH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

1/10/2020

MBVCB. 790349065. LY PHUC BACH chuyen tien ung ho ma so 3873. CT tu 9933666626 LY PHUC BACH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

1/10/2020

652046. 011020. 003356. Ung ho ma so 3878

200,000

1/10/2020

853068. 300920. 230920. MA SO 3877 CO LEN CO OI - 300920 - 23: 08: 49 853068

222,222

1/10/2020

852943. 300920. 230643. MA SO 3876 CHUC EM HOC TOT - 300920 - 23: 06: 09 852943

222,222

1/10/2020

Sender: 01310012. DD: 011020. SHGD: 10005520. BO: NGUYEN ANH VU. UNG HO MS 3878

1,000,000

1/10/2020

IBVCB. 790562880. Viet Huong ung ho anh TAI Nghe An ma so 3866. CT tu 0071000706558 PHAM TRUONG SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

1/10/2020

601453. 011020. 090428. Ung ho ms 3879 chi Thu

100,000

1/10/2020

949017. 011020. 090231. dong gop Ma so 3879 chi Chu Thi Thu,   thon Trai Ca, xa Tan Quang, huyen Luc Ngan, Bac Giang.

50,000

1/10/2020

IBVCB. 790536525. BUI THU HIEN ung ho ma so 3879 Chu Thi Thu. CT tu 0011004007857 BUI THU HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

2,000,000

1/10/2020

IBVCB. 790499648. Ma so 3879: Chi Chu Thi Thu, ThonTraiCa, xTan Quang, Luc Ngan, BacGiang. 0394251180. congai4tuoibithieumautube. CT tu 0011000958514 DANG QUOC CUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

1/10/2020

199156. 011020. 083058. Ma so 3879 chi Chu Thi Thu

500,000

1/10/2020

Sender: 01307001. DD: 011020. SHGD: 10002349. BO: NGUYEN THI KIM ANH. IBUNG HO MA SO 3879 CHI CHUTHI THU

200,000

1/10/2020

089546. 011020. 082249. Uh: ma so 3879: Chi Chu Thi Thu -   Dia chi : Thon Trai Ca, xa Tan Quang, huyen Luc Ngan, tinh Bac Giang

100,000

1/10/2020

MBVCB. 790481960. NGUYEN MINH HANG ung ho ms 3879. CT tu 0011004210561 NGUYEN MINH HANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

50,000

1/10/2020

095995. 011020. 075106. Ma 3879

200,000

1/10/2020

IBVCB. 790434754. Ma so 3879: Chi Chu Thi Thu Dia chi: Thon Trai Ca, xa Tan Quang, huyen Luc Ngan, tinh Bac Giang DT: 0394251180. CT tu 0331003917993 NGUYEN THAI HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

2,000,000

1/10/2020

080907. 011020. 071845. Ma so 3878 - c Hua Thi Linh -   chuc be Vy som khoe FT20275501842206

2,000,000

1/10/2020

583216. 011020. 070852. Hue Chanh Nhu chuyen tien MS 3879

200,000

1/10/2020

MBVCB. 790390511. Ma so 3878 - hua thi linh. CT tu 0041000125433 LE NGUYEN QUANG SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

50,000

2/10/2020

976264. 021020. 201311. pham ngoc diep ung ho ms 3880

200,000

2/10/2020

IBVCB. 792921405. ast. CT tu 0331000503504 toi 0451000476889 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

2,000

2/10/2020

775592. 021020. 195747. Tran Anh Son 6 tuoi, ung ho ma so 3880

50,000

2/10/2020

IBVCB. 792855598. Tang hai be Ngoc Diep va Hoang Bach. CT tu 0021000013310 DAO MINH CHAU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

2/10/2020

IBVCB. 792854391. Giup ma so 3880 chi Hoang Thi Ha. CT tu 0721000518286 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

50,000

2/10/2020

02009 7042 31002182 9192 0208 31f8 55567. 16099. 182920. Ung ho chau be ms 3880, mong con khoe

200,000

2/10/2020

221513. 021020. 182621. TUNG NGUYEN Giup Ma so 3880 Chi Hoang Thi Ha -   Cam on bao Dan Tri FT20276613660229

50,000

2/10/2020

220770. 021020. 182501. TUNG NGUYEN Giup Ma so 3878 Chi Hua Thi Linh -   Cam on bao Dan Tri FT20276472258756

100,000

2/10/2020

459353. 021020. 165815. ung ho MS 3880 chi Hoang Thi Ha.   chuc 2 be vuot qua duoc benh tat

500,000

2/10/2020

MBVCB. 792682312. Ma so 3880 - Hoang Thi Ha. CT tu 0541001666715 NGUYEN THI CUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

2/10/2020

MBVCB. 792673648. ung ho ms 3871 Nguyen Thi Thuy. CT tu 0071002741569 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

500,000

2/10/2020

MBVCB. 792670580. ung ho ms 3874 Nguyen Thi My Dung. CT tu 0071002741569 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

500,000

2/10/2020

485045. 021020. 164654. Ung ho Chi Hoang Thi Ha ; Ma so: 3880; Dia chi :   Song Cong, Thai Nguyen

500,000

2/10/2020

119756. 021020. 161607. Ung ho MS 3880 chi Hoang Thi Ha FT20276296267503

200,000

2/10/2020

IBVCB. 792601100. Ung ho Chi Hoang Thi Ha - Ms 3880. CT tu 0331003766917 HUYNH KHANH QUOC HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

2/10/2020

MBVCB. 792596526. Ung ho chi Hoang Thi Ha ( Ma so 3880). CT tu 0041000221367 DO THI THU THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

2/10/2020

759522. 021020. 160315. TTTPhuong ung ho Ms3880 chi Hoang Thi Ha

300,000

2/10/2020

MBVCB. 792583409. Ma so 3872: Trinh Thi Loan. CT tu 0491001654628 NGUYEN DUY VINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

130,000

2/10/2020

434006. 021020. 153925. ungho maso 3880

50,000

2/10/2020

472030. 021020. 153640. ck cho ma so 3880

200,000

2/10/2020

779715. 021020. 152548. Ma so 3880 chi Hoang Thi Ha tinh Thai Nguyen 2 be Ngoc Diep va Hoang Bach

300,000

2/10/2020

669510. 021020. 151725. ung ho ma so 3880 chi Hoang Thi Ha

200,000

2/10/2020

065261. 021020. 151717. Ung ho chi hoang thi ha ma so 3880 FT20276205789989

100,000

2/10/2020

HO VIET THANH UNG HO MA SO: 3880: CHI HOANG THI HA, HO VIET THANH (0982518048), VINH,   NA

100,000

2/10/2020

289399. 021020. 150124. Ma 3880 Hoang Thi Ha; tam long nho goi den chi

50,000

2/10/2020

047028. 021020. 145637. MS 3880 chi Hoang Thi Ha mong co phep mau den voi cac con Ngoc Diep va Hoang Bach FT20276008090633

200,000

2/10/2020

899205. 021020. 144959. Ung ho Chi Hoang thi Ha ma so 3880 Dia chi xom Xuan dang 1 xa Binh Son thanh pho Song Cong Tinh Thai Nguyen

500,000

2/10/2020

040570. 021020. 144852. Tu thien ma so 3880 Hoang Thi Ha FT20276874657032

1,000,000

2/10/2020

IBVCB. 792414172. Ma so 3874: Chi Nguyen Thi My Dung. CT tu 0071001055071 NGUYEN THI THU LIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

2/10/2020

073222. 021020. 143029. UNG HO MA SO 3880 - 021020 - 14: 30: 25 073222

100,000

2/10/2020

MBVCB. 792410628. PHAM BA QUANG ANH, PHAM BA QUANG VINH ung ho ma so 3880. CT tu 0491001481985 PHAM BA THANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

2/10/2020

MBVCB. 792405885. NGUYEN DUY VIET chuyen tien. CT tu 0011000667944 NGUYEN DUY VIET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

2/10/2020

020348. 021020. 142421. Ma so 3880 Chi Hoang Thi Ha Dia chi Xom Xuan Dang 1 xa Binh Son thanh pho Song Cong tinh Thai Nguy

500,000

2/10/2020

386008. 021020. 021532. Ct ung ho ms 3880 chi hoang thi ha

200,000

2/10/2020

005294. 021020. 140447. Ung ho ma 3880 hoang thi ha FT20276874496023

1,000,000

2/10/2020

747336. 021020. 135825. Ung ho Ma so 3878 Chi Hua Thi Linh Dia chi Hem Sinco, khu pho 12,   phuong Binh Tri Dong B, quan Bin

50,000

2/10/2020

747163. 021020. 135544. Ung ho Ma so 3880 Chi Hoang Thi Ha Dia chi Xom Xuan Dang 1, xa Binh Son, thanh pho Song Cong, tinh

50,000

2/10/2020

IBVCB. 792359404. Ma so 3878 chi Hua Thi Linh. CT tu 0721000520706 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

2/10/2020

983564. 021020. 133232. 3880 Hoang Thi Ha FT20276099080128

200,000

2/10/2020

568893. 021020. 132318. Ung ho MS 3880

200,000

2/10/2020

667389. 021020. 131900. Pham thi Lien Huong giup MS 3880

100,000

2/10/2020

MBVCB. 792301855. 3880. CT tu 0351000688995 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

2/10/2020

IBVCB. 792299958. ung ho Ma so 3878: Chi Hua Thi Linh. CT tu 0071000595924 DO NGUYEN MINH CHAU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

1,400,000

2/10/2020

441704. 021020. 122609. ma so 3874 nguyen thi my dung

2,000,000

2/10/2020

054419. 021020. 122447. UNG HO MS 3880 - 021020 - 12: 24: 44 054419

200,000

2/10/2020

279697. 021020. 121142. ung ho ma so 3880 chi hoang thi ha

100,000

2/10/2020

IBVCB. 792210305. Ma so 3876 em Nguyen Ngoc Anh. CT tu 0561000507405 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

2/10/2020

IBVCB. 792194086. Chong phai mo tim. CT tu 0021001965336 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

2/10/2020

IBVCB. 792194736. PHAN THI THU HIEN chuyen khoan giup MS 3880. CT tu 0011000647573 PHAN THI THU HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

2/10/2020

891890. 021020. 110951. Ung ho ma so 3880 Cau mong cho 2 chau va gia dinh co duoc suc khoe va binh an FT20276500407980

50,000

2/10/2020

086336. 021020. 110327. Ma so 3880 chi Hoang Thi Ha

100,000

2/10/2020

IBVCB. 792099343. 0382062026 ma so 3880 chi Hoang Thi Ha. CT tu 0021000407521 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

2/10/2020

367786. 021020. 105711. MS 3880 chi Hoang Thi Ha

100,000

2/10/2020

843992. 021020. 104926. Ung ho ma so 3880

500,000

2/10/2020

594161. 021020. 095650. ung ho Ma so 3880: Chi Hoang Thi Ha Dia chi: Xom Xuan Dang 1, xa Binh Son, thanh pho Song Cong, tinh Thai Nguyen.

100,000

2/10/2020

024745. 021020. 094256. GUI DEN CHI CHU THI THU MA SO 3879 - 021020 - 09: 42: 48 024745

200,000

2/10/2020

819827. 021020. 094119. Ung ho chi Hua Thi Linh ma so 3878 FT20276191441270

300,000

2/10/2020

MBVCB. 791923832. Ung ho MS 3880. CT tu 0541001481115 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

2/10/2020

728605. 021020. 093623. Ung ho ma so 3880. chi Hoang Thi Ha, xom Xuan Dang 1, xa Binh Son, tp Song Cong, Thai Nguyen.

200,000

2/10/2020

IBVCB. 791897593. Ma so 3868: Em Thach Minh Thien. CT tu 0371000446196 NGUYEN HAI DUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

2/10/2020

406803. 021020. 092234. Chuyen tien cho MS 3880: cho Chi Nguyen Thi Ha, Tinh Thai nguyen, DT : 0382062026 ( cho 2 Be Ngoc Diep va Hoang Bach)

200,000

2/10/2020

Sender: 79310001. DD: 021020. SHGD: 10005236. BO: BUI TRIEU XA. GIUP CAC MS 3875 200K, 3876 150K, 3877 200K, 3878 150K,   3879 150K, 3880 150K.

1,000,000

2/10/2020

IBVCB. 791891236. Ma so 3876: Em Nguyen Ngoc Anh. CT tu 0371000446196 NGUYEN HAI DUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

2/10/2020

IBVCB. 791891596. Ma so 3878 Hua Thi Linh. CT tu 0071003486107 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

500,000

2/10/2020

Sender: 01310012. DD: 021020. SHGD: 10005912. BO: NGUYEN QUOC ANH. UNG HO MS 3880

250,000

2/10/2020

336698. 021020. 085426. ung ho chi Hoang thi Ha maso 3880

200,000

2/10/2020

466952. 021020. 085056. Chuyen tien ma 3880 chi Hoang Thi Ha

100,000

2/10/2020

Sender: 79310001. DD: 021020. SHGD: 10003211. BO: NGUYEN TIEN GIANG. MA SO 3878, CHI HUA THI LINH, DIA CHI HEM SINCO, KHU PHO 12,   PHUONG BINH TRI DONG B, QUAN BINH TAN, TPHCM.

300,000

2/10/2020

Sender: 01360002. DD: 021020. SHGD: 10000057. BO: DANG DINH THO. MA SO UNG HO 3879

100,000

2/10/2020

IBVCB. 791802985. Ung ho Ma so 3880 Chi Hoang Thi Ha. CT tu 0231001 222 222 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

30,000

2/10/2020

760848. 021020. 080700. 3880 Hoang Thi Ha. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT20276361030093

50,000

2/10/2020

721714. 021020. 080017. Ma so 3880 Chi Hoang Thi Ha Dia chi Xom Xuan Dang 1, xa Binh Son, thanh pho Song Cong, tinh Thai N

100,000

2/10/2020

755877. 021020. 075251. Ung ho gia dinh chi Chu Thi Thu,   ma so 3879. FT20276872557932

100,000

2/10/2020

IBVCB. 791777126. MS 3879 chi Chu Thi Thu. CT tu 0071000810223 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

2,000,000

2/10/2020

529539. 021020. 062845. Nguyen Mai Trang ung ho ma so 3878 va 3879

300,000

2/10/2020

738986. 021020. 062402. Ung ho ms3878 FT20276970415932

500,000

2/10/2020

MBVCB. 791697005. ma so 3878 hua thi linh quan binh tan ho chi minh. CT tu 0061001072182 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

500,000

2/10/2020

MBVCB. 791690823. ma so 3879. CT tu 0121002413923 NGUYEN THANH HUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

10,000,000

2/10/2020

719811. 021020. 002631. Ung ho ma so 3879 Chi Chu Thi Thu FT20276155088755

200,000

2/10/2020

950945. 021020. 143526. Ma 3880

500,000

2/10/2020

280674. 021020. 143333. ung ho ma so 3880 chi Hoang Thi Ha;   xom Xuan Dang 1; xa Binh Son; tp Song Cong; Thai Nguyen

50,000

2/10/2020

MBVCB. 792417172. Ma so 3880?Chi Hoang Thi Ha. CT tu 0451000392885 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

2/10/2020

655141. 021020. 142202. Ung ho ma so 3880

200,000

2/10/2020

409218. 021020. 142123. ung ho chi Hoang Thi Ha ma so 3880

500,000

2/10/2020

071167. 021020. 142009. HAO TAM MA SO 3880, HOANG THI HA,   BE NGOC DIEP HOANG BACH, BV CHAM CUU TW - 021020 - 14: 20: 06 071167

1,000,000

2/10/2020

015946. 021020. 141837. Ma so 3880 chi hoang thi ha.   Nam mo duoc su luu ly quang vuong phat FT20276228560880

50,000

2/10/2020

014166. 021020. 141629. Ma so 3880 xot xa loi khan cau cua nguoi me co 2 con tho bai nao FT20276667842517

500,000

2/10/2020

133194. 021020. 135240. IBFT Ung ho MS 3880 chi Hoang Thi Ha

500,000

2/10/2020

02009 70423 1002135 11020 20a7c 6708 344. 14867. 135111. 3880 ung ho 2 be con me Ha

200,000

2/10/2020

883512. 021020. 134859. 3880 Hoang Thi Ha em gui chi it qua chuc chi mau vuot qua kho khan

500,000

2/10/2020

IBVCB. 792333633. Ma so 3880 chi Hoang Thi Ha. CT tu 0061001052407 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

2/10/2020

Sender: 01310005. DD: 021020. SHGD: 10011575. BO: NGUYEN THI HONG THUY. UNG HO NGOC DIEP VA HOANGBACH CON HOANG THI HA BI BENH BAI NAO CHUC CAC CON MAU KHOE

300,000

2/10/2020

875200. 021020. 125148. Ma so 3880 chi Hoang Thi Ha

500,000

2/10/2020

956827. 021020. 124354. ung ho ma so 3880 c Hoang Thi Ha FT20276192020420

200,000

2/10/2020

393422. 021020. 123830. ho tro ma so 3880 hoang thi ha .   xom xuan dang 1. xa binh son. tp song cong. t thai nguyen dt 038206

200,000

2/10/2020

949751. 021020. 123120. NGUYEN HUE MY UNG HO MA SO 3880 FT20276192079120

200,000

2/10/2020

IBVCB. 792250447. MS 3880. CT tu 0121002217336 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

500,000

2/10/2020

181730. 021020. 114500. Ung ho chi Hoang Thi Ha ma so 3880

500,000

2/10/2020

Sender: 01310005. DD: 021020. SHGD: 10009832. BO: PHAM TUAN NGHIEM. UNG HO CHI HA 3880

100,000

2/10/2020

276552. 021020. 112903. ung ho ma so 3880 chi Hoang Thi Ha

500,000

2/10/2020

002140. 021020. 111756. Chuc hai be mau khoe

200,000

2/10/2020

895059. 021020. 111349. Ung ho chi hoang thi ha ma 3880 FT20276973120026

300,000

2/10/2020

MBVCB. 792064677. Ung ho Ms 3879. CT tu 0301000357154 BUI THI HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

2/10/2020

171785. 021020. 103843. Ung ho chau Diep va Bach   - Ma so 3880

1,000,000

2/10/2020

840232. 021020. 103612. Ma so 3880 chi Hoang Thi Ha

200,000

2/10/2020

Sender: 01360002. DD: 021020. SHGD: 10000383. BO: TRAN KHANH LY. UNG HO MS 3880 CHI HOANG THI HA

50,000

2/10/2020

835414. 021020. 101848. Ung ho ms 3880

200,000

2/10/2020

IBVCB. 791908905. Ma so 3855: Ba Phung Thi Oanh. CT tu 0371000446196 NGUYEN HAI DUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

2/10/2020

810804. 021020. 092921. 3880 chi Hoang Thi Ha FT20276502228000

200,000

2/10/2020

IBVCB. 791902872. Ma so 3877: Vu Thi Hoa. CT tu 0371000446196 NGUYEN HAI DUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

2/10/2020

Sender: 01310001. DD: 021020. SHGD: 10006095. BO: NGUYEN QUOC ANH. UNG HO MS 3879

250,000

2/10/2020

IBVCB. 791899670. ms 3880 hoang thi ha. CT tu 0731000670702 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

2/10/2020

MBVCB. 791887686. MS 3880 chi Hoang Thi Ha. CT tu 0121000626548 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

150,000

2/10/2020

817333. 021020. 091218. Ung ho ma 3880

500,000

2/10/2020

MBVCB. 791877555. Xot xa. CT tu 0021000397310 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

70,000

2/10/2020

Sender: 79310001. DD: 021020. SHGD: 10003965. BO: HA THI HONG PHU. MA SO 3978

50,000

2/10/2020

791249. 021020. 090235. Toi ma so 3880, chi Hoang Thi Ha, xom Xuan Dang 1, xa Binh Son, tp song Cong, tinh Thai Nguyen FT202

300,000

2/10/2020

IBVCB. 791828035. Ma so 3880: Chi Hoang Thi Hachuc 2 be luon khoe manh . CT tu 0491000078695 NGUYEN THI NGA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

2/10/2020

119803. 021020. 083136. Vinh Nam ung ho MS 3880 Hoang Thi Ha

100,000

2/10/2020

112331. 021020. 082552. Ma So 3880 Hoang Thi Ha

200,000

2/10/2020

MBVCB. 791815808. Ma so 3879. CT tu 0231000019883 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

500,000

2/10/2020

766393. 021020. 081950. Ung ho Ms 3880 chi Hoang Thi Ha Song Cong Thai Nguyen FT20276227320237

200,000

2/10/2020

MBVCB. 791773186. Ms 3880. CT tu 0201000425235 PHAM THI THANH QUYNH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

2/10/2020

654057. 021020. 072425. Ma so 3879 Chu Thi Thu. Vo chong Ong Tam ba Huu o xa Thien Tri H Cai Be T Tien Giang goi tang

500,000

2/10/2020

MBVCB. 791759551. 3880. CT tu 0491000043381 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

2/10/2020

MBVCB. 791755778. ung ho gia dinh chi linh ms3878. CT tu 0321000615074 HO VAN HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

2/10/2020

MBVCB. 791755040. TA NGOC LINH chuyen tien. CT tu 0141000799072 TA NGOC LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

2/10/2020

712930. 011020. 234124. Ung ho ms 3879 FT20276614731544

500,000

2/10/2020

494823. 011020. 232059. Ma So 3879 Chi Chu Thi Thu NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

200,000

2/10/2020

IBVCB. 791664759. ast. CT tu 0911000053780 toi 0451000476889 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

2,000

2/10/2020

IBVCB. 791655210. Ma so 3878: Chi Hua Thi Linh Dia chi: Hem Sinco, khu pho 12,   phuong Binh Tri Dong B, quan Binh Tan, TPHCM. . CT tu 0111001514618 LUU TRONG HIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

250,000

2/10/2020

IBVCB. 791649822. NGUYEN THANH HA chuyen khoan ( Ma so 3878: Nhoi long canh vo chong khiem thi ban ve so gang guong cuu con gai 6 tuoi ). CT tu 0961000027502 NGUYEN THANH HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

2/10/2020

987340. 021020. 211910. ung ho MS3880 Hoang Thi Ha

200,000

2/10/2020

IBVCB. 792985730. ast. CT tu 0911000067657 toi 0451000476889 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

2,000

2/10/2020

222136. 021020. 163528. DAM QUANG NAM ung ho ms 3880 chi Hoang Thi Ha

1,000,000

2/10/2020

IBVCB. 792626760. Gia dinh NGUYEN HOANG ANH, 81 Lang Ha, Ha Noi giup cac ma so: 3874 Phu Yen, 3875 Nghe An, 3877 Phu Tho, 3878 TPHCM. CT tu 0611001910068 NGUYEN HOANG ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

2/10/2020

MBVCB. 792623495. Ung ho Ms 3871 - Chi Nguyen Thi Thuy Hang -   Tien Giang. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

2/10/2020

847031. 021020. 155611. 3880

30,000

2/10/2020

MBVCB. 792564814. Ung ho ma so 3880: chi Hoang Thi Ha. CT tu 0541000312843 NGUYEN THI HUE toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

2/10/2020

MBVCB. 792553568. ung ho ms 3880 Hoang Thi Ha. CT tu 0071001185392 DOAN THANH SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

2/10/2020

MBVCB. 792547543. ma so 3880 hoang thi ha. CT tu 0031000245376 DAO QUANG HUYNH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

2/10/2020

MBVCB. 792545314. NGUYEN THI HAI LINH chuyen tien ung ho chi Hoang Thi Ha ma so 3880. CT tu 0451001322029 NGUYEN THI HAI LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

2/10/2020

IBVCB. 792482486. Ma so 3380 chi Hoang Thi Ha. CT tu 0611001461529 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

500,000

2/10/2020

368640. 021020. 151414. ZP5MPTMD4RA9 201002000094836 Ms 3880 hoang thi ha

100,000

2/10/2020

MBVCB. 792471059. TRAN HUYNH MINH TRI chuyen tien. CT tu 0281000451449 TRAN HUYNH MINH TRI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

2/10/2020

MBVCB. 792470042. Ungho ms 3880. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

2/10/2020

753840. 021020. 150824. Ung ho ma so 3880 C Hoang Thi Ha

100,000

2/10/2020

031586. 021020. 143808. MS 3880 chi Hoang Thi Ha FT20276087555466

100,000

2/10/2020

030293. 021020. 143629. gui ma 3880 FT20276471501945

300,000

2/10/2020

MBVCB. 793060819. Giup do MS 3880 chi Hoang Thi Ha. CT tu 0011001100050 NGO DUNG NGA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

2/10/2020

IBVCB. 793057047. ast. CT tu 0501000239612 toi 0451000476889 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

2,000

2/10/2020

MBVCB. 793022986. Ma so 3880 - chi Hoang Thi Ha. CT tu 0021000261405 KHUC LE HOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

2/10/2020

MBVCB. 793017623. Tran Thi Nhung xin gui tang MS. 3880 (c Ha). Xin cam on Dan Tri. CT tu 0021001725367 NGUYEN XUAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

2/10/2020

IBVCB. 793014120. Hoan canh so 3879. CT tu 0461000469267 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

2/10/2020

IBVCB. 792914394. as. CT tu 0911000058349 toi 0451000476889 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

1,000

2/10/2020

IBVCB. 792909481. as. CT tu 0721000656790 toi 0451000476889 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

1,000

2/10/2020

IBVCB. 792906560. as. CT tu 0911000048517 toi 0451000476889 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

1,000

2/10/2020

MBVCB. 792889414. VU THANH HOA chuyen tien ung ho MS 3880,   Chi Hoang Thi Ha ( Thai Nguyen ). CT tu 0011004184204 VU THANH HOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

2/10/2020

IBVCB. 793074881. as. CT tu 0501000217196 toi 0451000476889 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

1,000

2/10/2020

MBVCB. 793059133. Giup do MS 3875 e Le Thi Dung. CT tu 0011001100050 NGO DUNG NGA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

2/10/2020

MBVCB. 793025134. Ung ho ma so 3880. Chi Hoang Thi Ha. CT tu 0011003721962 NGUYEN HUU NAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

2/10/2020

MBVCB. 793022479. NGUYEN THI LE QUYEN chuyen tien ung ho Ma so 3880 chi Hoang Thi Ha. CT tu 0011003667471 NGUYEN THI LE QUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

2/10/2020

IBVCB. 793015813. Hoan canh 3880. CT tu 0461000469267 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

2/10/2020

775544. 021020. 195643. Tran Van Chi - 89 tuoi ung ho ma so 3879

50,000

2/10/2020

IBVCB. 792911778. as. CT tu 0911000053719 toi 0451000476889 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

1,000

2/10/2020

IBVCB. 792906966. ast. CT tu 0911000071159 toi 0451000476889 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

2,000

2/10/2020

072277. 021020. 193203. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 Em xin dong gop 1 chut giup chi Hoang Thi Ha

100,000

2/10/2020

IBVCB. 792882909. as. CT tu 0331000515002 toi 0451000476889 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

1,000

2/10/2020

MBVCB. 792800226. MS 3880. CT tu 0071001883811 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

2/10/2020

208144. 021020. 180429. Ung ho ma so 3880 chi Hoang Thi Ha.   Chuc gdinh chi som vuot qua kho khan nay FT20276901507841

1,000,000

2/10/2020

834905. 021020. 174135. Ung ho ms3880. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

100,000

2/10/2020

MBVCB. 792741427. MS 3880 chi Hoang Thi Ha. CT tu 0441000647002 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

2/10/2020

939660. 021020. 171026. Ma So 3880 Mong be mau khoe manh

200,000

2/10/2020

IBVCB. 792663878. NGUYEN NGOC HUONG chuyen khoan giup do MS 3880. CT tu 0071001122193 NGUYEN THI NGOC HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

2/10/2020

143961. 021020. 164249. MS 3880 Hoang Thi Ha FT20276943057190

500,000

2/10/2020

MBVCB. 792644999. Ung ho Ma so 3880 - Hoang Thi Ha. . CT tu 0011004113202 LE THI HONG VAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

2/10/2020

MBVCB. 792630841. M Uyen dong gop cho ma so 3880 Hoang Thi Ha. CT tu 0171003485951 PHAM THI DO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

2/10/2020

MBVCB. 792624207. Ung ho : hoang thi ha Ms : 3880. CT tu 0011003458183 NGUYEN NGOC KHANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

2/10/2020

092198. 021020. 155904. UNG HO MA SO 3880 - 021020 - 15: 58: 57 092198

200,000

2/10/2020

IBVCB. 792568166. MS 3880 Hoang Thi Ha. CT tu 0711000229313 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

2/10/2020

093357. 021020. 154733. Ma so 3880. Ung ho chi HOANG THI HA FT20276262615009

50,000

2/10/2020

MBVCB. 792550147. Ung ho chi Hoang Thi Ha cho 2 be Ngoc Diep va Hoang Bach. CT tu 0291000296407 THAI THI THANH HUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

2/10/2020

MBVCB. 792548658. NGUYEN THI HUONG HAI chuyen tien ung ho Ma So 3880. CT tu 0071000611475 NGUYEN THI HUONG HAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

2/10/2020

MBVCB. 792484474. PHAN GIA HUNG chuyen tien ung ho 2 be Nguyen Ngoc Diep & Nguyen Hoang Bach. CT tu 0161000665402 PHAN GIA HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

2/10/2020

MBVCB. 792479245. Ma so 3880 Chi Hoang Thi Ha. CT tu 0181003487985 TRUONG NGOC THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

2/10/2020

061848. 021020. 151339. Ung ho MS3880 Phan Thi Ha FT20276669042643

500,000

2/10/2020

751773. 021020. 151146. 3880 Hoang Thi Ha

1,000,000

2/10/2020

MBVCB. 792465295. ma so 3880. CT tu 0011002894885 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

2/10/2020

Sender: 79310001. DD: 021020. SHGD: 10013112. BO: LUU NGOC LUONG. UNG HO MS 3880

20,000

2/10/2020

281946. 021020. 143732. ung ho ma so 3880 chi Hoang Thi Ha;   xom Xuan Dang 1; xa Binh Son; tp. Song Cong;   Thai Nguyen

450,000

2/10/2020

IBVCB. 792881469. Ma so 3878 hua thi linh . nam mo duoc su luu ly quang vuong phat. CT tu 0251002781099 NGUYEN THI KHOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

50,000

2/10/2020

214129. 021020. 181349. Ung ho ma 3880 FT20276974590375

500,000

2/10/2020

112707. 021020. 180053. UH CHI HOANG THI HA MS 3880 - 021020 - 18: 00: 18 112707

300,000

2/10/2020

IBVCB. 792749854. Ma so 3880: Chi Hoang Thi Ha. CT tu 0021001518457 LE PHAM NGOC QUYNH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

2/10/2020

172545. 021020. 171544. Ma so 3880 FT20276955417571

5,000,000

2/10/2020

158895. 021020. 165933. Ung ho ma so 3880 chi Hoang Thi Ha FT20276501230868

300,000

2/10/2020

MBVCB. 792663481. ung ho ms 3878 Hua Thi Linh. CT tu 0071002741569 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

500,000

2/10/2020

442125. 021020. 163734. BAN CHUYEN TIEN

300,000

2/10/2020

291048. 021020. 202246. ma so 3880. chi Hoang Thi Ha FT20277066099784

100,000

2/10/2020

254823. 021020. 200651. Ho tro Chi Hoang Thi Ha Ma so 3880

500,000

2/10/2020

775616. 021020. 195840. Tran Anh Duc 4 tuoi, ung ho ma so 3880

50,000

2/10/2020

250455. 021020. 191231. Ma so 3880 chi Hoang Thi Ha FT20276691802058

1,000,000

2/10/2020

MBVCB. 792854952. MS 3879 chi Thu. CT tu 0011001467905 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

2/10/2020

MBVCB. 792849065. MS 3880 chi Ha. CT tu 0011001467905 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

500,000

2/10/2020

145833. 021020. 182651. Ung ho chi Hoang Thi Ha ms 3880

500,000

2/10/2020

221142. 021020. 182542. TUNG NGUYEN Giup Ma so 3879 Chi Chu Thi Thu -   Cam on bao Dan Tri FT20276193200113

50,000

2/10/2020

IBVCB. 792688388. TO HOANG NGOC chuyen khoan Ma so 3880 chi Hoang Thi ha. CT tu 0031000315125 TO HOANG NGOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

2/10/2020

MBVCB. 792688036. TRAN LE MY chuyen tien ung ho ms 3880. CT tu 0011002856348 TRAN LE MY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

600,000

2/10/2020

MBVCB. 792680163. M s 3880. CT tu 0021001039526 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

2/10/2020

IBVCB. 792672735. 2 con bai nao. CT tu 0341007005561 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

2/10/2020

962720. 021020. 164915. maso 3880 chuc 2 con nhanh khoe

100,000

2/10/2020

MBVCB. 792619207. Ung ho MS 3880 - Chi Hoang Thi Ha -   Thai Nguyen. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

2/10/2020

445250. 021020. 161330. ung ho ma so: 3880

100,000

2/10/2020

095106. 021020. 161223. ANH MANH UNG HO MA SO 3880:   CHI HOANG THI HA - 021020 - 16: 11: 18 095106

1,000,000

2/10/2020

920671. 021020. 160414. Hue Hoang ung ho MS 3880

1,000,000

2/10/2020

920304. 021020. 160255. MS 3880 ung ho Hoang Thi Ha

150,000

2/10/2020

MBVCB. 792540113. Quyen tien ung ho MS 3880 chi Hoang Thi Ha. CT tu 0611001925869 NGUYEN MINH PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

2/10/2020

083675. 021020. 153704. Ma so 3879 chi Chu Thi Thu,   Bac Giang FT20276240029870

200,000

2/10/2020

MBVCB. 792514198. VU THI MAI ung ho ma so 3880 chi hoang thi ha. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

2/10/2020

050155. 021020. 151934. Ma so 3880 chi Hoang Thi Ha

200,000

2/10/2020

991508. 021020. 151805. Ma so 3880 mong 2 chau nhanh khoi benh

500,000

2/10/2020

MBVCB. 792454026. TRAN CONG SON ung ho MS 3880 , 2 be bi bai nao. CT tu 0711000284730 TRAN CONG SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

2/10/2020

744969. 021020. 145936. Chuyen tien ung ho Ma 3876

200,000

2/10/2020

668952. 021020. 145007. Ung ho ma so 3880 be Hoang Bach Ngoc Diep

200,000

2/10/2020

208648. 021020. 144915. Goi ma so 3880 - Chi Hoang Thi Ha

200,000

2/10/2020

035134. 021020. 144228. UNG HO MS3880 HOANG THI HA FT20276071548685

1,000,000

2/10/2020

671504. 021020. 143117. ung ho be ma 3880 hoang thi ha

200,000

2/10/2020

003470. 021020. 143017. CK nhanh - Chuyen tien ung ho ma so 3876 Nguyen Ngoc Anh

100,000

2/10/2020

022575. 021020. 142709. Quyen gop Ma So 3880 Hoang Thi Ha Thai Nguyen cho 2 be bi bai nao FT20276205603994

500,000

2/10/2020

020829. 021020. 142455. Ma 3880 chi hoang thi ha FT20276182383409

150,000

2/10/2020

IBVCB. 792398299. TRUONG THI HONG NHAN chuyen khoan,   mong hai be lanh benh. CT tu 0071005895420 TRUONG THI HONG NHAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

2/10/2020

MBVCB. 792375393. Ung ho quy Nhan ai Bao Dan Tri. CT tu 0611001931994 PHAN TRUNG KIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

2/10/2020

MBVCB. 792364790. Ung ho MS3879 chi Thu. CT tu 0011004152043 NINH THI LUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

2/10/2020

IBVCB. 792359258. MS 3880 HOANG THI HA. CT tu 0011000999996 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

2,000,000

2/10/2020

MBVCB. 792358917. 2 con bi bai nao. CT tu 0731000817194 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

2/10/2020

MBVCB. 792356963. dang thi trang tu thien Ma so : 3879 Chi chu thi thu. CT tu 0341006812755 NGUYEN THI NGAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

2/10/2020

699179. 021020. 133140. Ung ho Ms: 3880 Hoang Thi Ha, xom Xuan Dang 1, Binh son, tp Song cong, Thai Nguyen. Sdt:   0382062026

200,000

2/10/2020

977875. 021020. 132238. Ung ho ma 3880 - 2 chau bi bai nao FT20276113495973

300,000

2/10/2020

IBVCB. 792304837. 3880 chi Hoang Thi Ha. CT tu 0531002395037 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

2/10/2020

972245. 021020. 131226. Doan ung ho ms3880 Hoang Thi Ha FT20276954610135

500,000

2/10/2020

059903. 021020. 130927. MS3879 CHU THI THU - 021020 - 13: 09: 25 059903

200,000

2/10/2020

546036. 021020. 122115. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 Dang Thi Thu Trang ung ho chi Hoang Thi Ha Ms388

500,000

2/10/2020

IBVCB. 792241855. Ma so 3880:   Chi Hoang Thi Ha. CT tu 0041000154152 NGUYEN THI PHUONG HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

2/10/2020

Sender: 79310001. DD: 021020. SHGD: 10010527. BO: LE THI HONG NHUNG. MS 3880 HOANG THI HA

50,000

2/10/2020

050587. 021020. 115843. QUYEN GOP CHI HUA THI LINH, MA SO 3878 - 021020 - 11: 58: 34 050587

500,000

2/10/2020

849894. 021020. 111030. Chut tam long nho be cung Dantri chung tay giup do nhung manh doi bat hanh

200,000

2/10/2020

MBVCB. 792117560. Ma so 3880. CT tu 0011004349492 NGUYEN KIEU LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

2/10/2020

375913. 021020. 110147. MS 3879 chi Chu Thi Thu

100,000

2/10/2020

MBVCB. 792092167. Ung ho ma so 3880 chi Ha. CT tu 0011004007218 NGUYEN MINH HAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

50,000

2/10/2020

Sender: 01310001. DD: 021020. SHGD: 10008544. BO: LE QUANG TUAN. UNG HO MA SO 3880 HOANG THI HA

300,000

2/10/2020

831982. 021020. 095651. Ung ho ma so 3880 FT20276434990626

100,000

2/10/2020

729374. 021020. 094441. Ung ho ma so 3877. Vu Thi Hoa, khu 14, xa Dong Luong, huyen Cam Khe, tinh Phu Tho.

200,000

2/10/2020

024601. 021020. 094210. NGUYEN THI HUYEN - HA NOI UNG HO CHI HOANG THI HA MS: 3880 - 021020 - 09: 41: 33 024601

100,000

2/10/2020

728933. 021020. 094016. Ung ho ma so 3871. Chi Nguyen Thi Thuy Hang, ap Tay, xa Nhi Binh, huyen Chau Thanh, Tien Giang.

200,000

2/10/2020

816241. 021020. 093635. Ngoc Bich giup co Hoang T Ha MS 3880 FT20276238710221

10,000,000

2/10/2020

IBVCB. 791899172. Ma so 3863: Chi Le Thi Xuan. CT tu 0371000446196 NGUYEN HAI DUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

2/10/2020

IBVCB. 791896146. Ma so 3869: Truong Mau giao Hoa Thien Ly. CT tu 0371000446196 NGUYEN HAI DUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

2/10/2020

IBVCB. 791895086. Ma so 3873:   Chi Dinh Thi Chien. CT tu 0371000446196 NGUYEN HAI DUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

2/10/2020

IBVCB. 791894334. Ma so 3874: Chi Nguyen Thi My Dung. CT tu 0371000446196 NGUYEN HAI DUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

2/10/2020

IBVCB. 791892194. Ung ho ms 3880 la 100k - cau mong quy vi binh an - A DI DA PHAT. CT tu 0161000172061 HOANG TRONG DUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

2/10/2020

MBVCB. 791865870. Ma so 3880. CT tu 0021001383435 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

2/10/2020

406624. 021020. 085715. Goi ma so 3880

300,000

2/10/2020

MBVCB. 791854103. Ung ho MS 3880 chi Hoang Thi Ha. CT tu 0101001052409 NGUYEN THANH MINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

2/10/2020

MBVCB. 791843469. 3879 -   chi chu thi thu. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

2/10/2020

Sender: 01310012. DD: 021020. SHGD: 10003264. BO: NGUYEN TIEN GIANG. MA SO 3879, CHI CHU THI THU, DIA CHI THON TRAI CA, XA TAN QUANG, HUYEN LUC NGAN, TINH BAC GIANG, DT 0394251180

200,000

2/10/2020

MBVCB. 791805892. Ung ho Ma so 3878: Chi Hua Thi Linh. CT tu 0301002860675 VU MINH HAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

2/10/2020

MBVCB. 791799372. Ms 3880 chi Hoang Thi Ha. CT tu 0021000623802 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

170,000

2/10/2020

MBVCB. 791795713. hai con bai nao . CT tu 0491000062061 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

500,000

2/10/2020

079315. 021020. 075616. ma so 3880 chi hoang thi ha

300,000

2/10/2020

754622. 021020. 074841. Ung ho gia dinh chi Hua Thi Linh,   ma so 3878. FT20276238308200

100,000

2/10/2020

MBVCB. 791753027. Ung ho ms 3879 Chu Thi Thu. CT tu 0011004004072 NGUYEN MANH HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

2/10/2020

739039. 021020. 062431. Ung ho ms3879 FT20276893492664

500,000

2/10/2020

IBVCB. 791710265. as. CT tu 0721000649815 toi 0451000476889 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

1,000

2/10/2020

MBVCB. 791697381. Ung ho chi Chu Thi Chu ms3879. CT tu 0011002263751 VU THUY TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

2/10/2020

720040. 021020. 002829. Ung ho ma so 3878 Chi Hua Thi Linh FT20276952070040

250,000

2/10/2020

413668. 021020. 143612. ung ho ma so 3880 (chi Hoang Thi Ha)

200,000

2/10/2020

MBVCB. 792418946. Ung ho MS 3880. CT tu 0611001907524 TRIEU THI THUY TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

2/10/2020

027129. 021020. 143245. Ung ho ma so 3880 chi Hoang Thi Ha FT20276409937727

200,000

2/10/2020

655476. 021020. 142214. 3880 Hoang Thi Ha

50,000

2/10/2020

071572. 021020. 142209. UNGHOHOANGTHIHA MS3880 - 021020 - 14: 22: 01 071572

50,000

2/10/2020

749259. 021020. 142116. Be minh anh, khanh linh, huong giang, thao chi gui den chi thuong ms 3879 dc trai ca luc ngan bac gian

300,000

2/10/2020

651339. 021020. 141956. ung ho bao dan tri

50,000

2/10/2020

Sender: 01341001. DD: 021020. SHGD: 10000759. BO: TRAN VAN GIANG.   (2000000010301384)HO TRO MA SO 3880:   CHI HOANG THI HA

200,000

2/10/2020

IBVCB. 792356429. Ma so 3879 chi Chu Thi Thu. CT tu 0721000520706 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

2/10/2020

094144. 021020. 135125. ung ho ma so 3880 chuc 2 con binh an

100,000

2/10/2020

IBVCB. 792350006. Ma so 3880 chi Hoang Thi Ha. CT tu 0721000520706 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

2/10/2020

MBVCB. 792334964. Ung ho MS 3880. CT tu 0011003616879 VU THU HONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

2/10/2020

MBVCB. 792327358. Vo Duc Trinh ung ho 2 be Ngoc Diep va Hoang Bach. CT tu 0271000911664 LE THI NGOC BICH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

2/10/2020

389838. 021020. 130553. ho tro 3880

100,000

2/10/2020

MBVCB. 792271699. Tran quan . Le anh tuan ung ho ms 3880 chi hoang thi ha . CT tu 0071004215553 TRAN MY HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

2,000,000

2/10/2020

MBVCB. 792267050. NGUYEN HUU THUONG GIUP MS 3880. CT tu 0351001001912 NGUYEN HUU THUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

2/10/2020

442445. 021020. 123220. quy nhan ai ung ho ma so 3880,   Hoang Thi Ha, Thai Nguyen

500,000

2/10/2020

442293. 021020. 123105. ma so 3880 chi hoang thi ha

4,000,000

2/10/2020

456514. 021020. 114925. ung ho ma so 3880

200,000

2/10/2020

MBVCB. 792178052. Gui tang ms 3880 - chi Hoang Thi Ha co 2 con nho bai nao 0382062026. CT tu 0071000820226 VU THI THU TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

2/10/2020

IBVCB. 792165100. Ma so 3880:   Chi Hoang Thi Ha Dia chi: Xom Xuan Dang 1, xa Binh Son, thanh pho Song Cong, tinh Thai Nguyen. D. CT tu 0491000046433 TRAN NHO THAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

2/10/2020

MBVCB. 792157634. NGUYEN MINH HANG ung ho ms 3880. CT tu 0011004210561 NGUYEN MINH HANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

50,000

2/10/2020

Sender: 01323001. DD: 021020. SHGD: 10000395. BO: DOAN THI MINH HUE. UNG HO MS 3880 HOANG THI HA

100,000

2/10/2020

006738. 021020. 104627. ung ho Ma so 3880: Chi Hoang Thi Ha

200,000

2/10/2020

074789. 021020. 104050. UNG HO MA SO 3880 CHI HOANG THI HA.

200,000

2/10/2020

423957. 021020. 103629. ung ho ma 3880 hoang thi ha

200,000

2/10/2020

664770. 021020. 102224. Ma so 3879 Chu Thi Thu

500,000

2/10/2020

852446. 021020. 102153. Ung ho ms 3880 FT20276044085909

100,000

2/10/2020

814490. 021020. 093416. Ma so 3880 FT20276508508723

100,000

2/10/2020

IBVCB. 791907619. Ma so 3856: Ba Nguyen Thi Tao. CT tu 0371000446196 NGUYEN HAI DUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

2/10/2020

IBVCB. 791906093. Ma so 3857: Chi Nguyen Thi Thu Thuy. CT tu 0371000446196 NGUYEN HAI DUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

2/10/2020

IBVCB. 791901654. Ma so 3878: Chi Hua Thi Linh . CT tu 0371000446196 NGUYEN HAI DUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

2/10/2020

IBVCB. 791900593. Ma so 3864 Em Ha Thi Anh Tuyet. CT tu 0371000446196 NGUYEN HAI DUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

2/10/2020

MBVCB. 791887575. MS: 3880. CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

400,000

2/10/2020

019432. 021020. 091341. SANHSEACO GUI MS 3880 - 021020 - 09: 13: 36 019432

50,000

2/10/2020

IBVCB. 791879314. Ung ho Ma so 3879: Chi Chu Thi Thu. CT tu 0031000227199 PHAM DUY TIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

2/10/2020

018413. 021020. 090756. PHAM TAN BACH UNG HO CHI HOANG THI HA MA SO: 3880 - 021020 - 09: 07: 05 018413

200,000

2/10/2020

IBVCB. 791871422. Giup do -   Ma so 3880: Chi Hoang Thi Ha. CT tu 0071001565234 NGUYEN THI TUONG VY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

2/10/2020

MBVCB. 791828985. Ma so 3880 Hoang Thi Ha. CT tu 0451001409686 NGUYEN THI NGA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

2/10/2020

MBVCB. 791824223. HOANG THI HA ma so 3880. CT tu 0181003395198 BUI THI THANH HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

2/10/2020

MBVCB. 791819065. Ma so 3879. CT tu 0231000019883 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

2/10/2020

MBVCB. 791817864. Ung ho 2 chau Ngoc Diep va Hoang Bach, con cua Chi Hoang Thi Ha, Song Cong, Thai Nguyen chua benh bai nao. MS:   3880. CT tu 0011001380843 NGUYEN QUOC DONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

2/10/2020

109096. 021020. 082327. Tang qua chi Chu Thi Thu ma so 3879

300,000

2/10/2020

MBVCB. 791777389. xot xa loi cau khan cua nguoi me co 2 con tho bai . CT tu 0101001112961 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

2/10/2020

IBVCB. 791768759. Ung ho MS 3880. CT tu 0031000110873 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

150,000

2/10/2020

747262. 021020. 071950. 3878 FT20276239281267

100,000

2/10/2020

MBVCB. 791755902. Ung ho Ma so 3879. CT tu 0441003980695 BUI MAI PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

2/10/2020

MBVCB. 791754260. ung ho gia dinh chi Thu ms3879. CT tu 0321000615074 HO VAN HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

2/10/2020

788238. 011020. 233732. 3879 Chu Thi Thu Em gui chi mua qua Trung Thu cho cac chau

500,000

2/10/2020

IBVCB. 791665110. AST. CT tu 0531002597540 toi 0451000476889 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

2,000

2/10/2020

IBVCB. 791663686. MS 3879 Chu thi Thu. CT tu 0071001626460 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

2,000,000

2/10/2020

IBVCB. 791650353. Ma so 3879 . CT tu 0011001980865 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

90,000

2/10/2020

984005. 021020. 205843. Ung ho chi Hoang Thi Ha ms 3880

300,000

2/10/2020

MBVCB. 792961480. Ung ho ms 3879 chi Chu Thi Thu. CT tu 0071004564343 TRAN THANH TRUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

3/10/2020

IBVCB. 794120526. lfwlf. CT tu 0911000067470 toi 0451000476889 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

1,000

3/10/2020

MBVCB. 794119436. UNG HO MA SO 3867. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

3/10/2020

IBVCB. 794118445. Ma so 3881chi Thuy Hong Viet Dong Hung Thai Binh. CT tu 0491001782410 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

3/10/2020

IBVCB. 794107026. OLALA STORE ung ho ms 3881. CT tu 0031000410883 MAI XUAN QUY HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

3/10/2020

MBVCB. 794105645. NGO THI BICH chuyen tien. CT tu 0351000858197 NGO THI BICH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

3/10/2020

870889. 031020. 204321. Ung ho ms 3881 chi Nguyen Thi Thuy FT20279484980016

500,000

3/10/2020

IBVCB. 794044893. AST. CT tu 0721000665949 toi 0451000476889 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

2,000

3/10/2020

IBVCB. 794033347. 3881. CT tu 0301000306268 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

3/10/2020

IBVCB. 794017823. as. CT tu 0371000506623 toi 0451000476889 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

1,000

3/10/2020

IBVCB. 794015689. AS. CT tu 0441000786383 toi 0451000476889 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

1,000

3/10/2020

498081. 031020. 172625. Ung ho be bai nao

500,000

3/10/2020

742824. 031020. 164706. tu thien ma so 3881 chi nguyen thi thuy

200,000

3/10/2020

MBVCB. 793767385. DAO CHIEN CONG chuyen tien ung ho ma so 3850. CT tu 0011002138123 DAO CHIEN CONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

3/10/2020

MBVCB. 793765212. DAO CHIEN CONG chuyen tien ung ho ma so 3849. CT tu 0011002138123 DAO CHIEN CONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

3/10/2020

711870. 031020. 160609. Ma so 3881 chi Nguyen Thi Thuy FT20277107042773

500,000

3/10/2020

654756. 031020. 143536. Ung ho MS 3881 chi Nguyen Thi Thuy FT20277460134290

100,000

3/10/2020

641947. 031020. 141320. MS3881 NGUYEN THI THUY FT20277275001537

300,000

3/10/2020

MBVCB. 793616403. Tang em ma so 3881 Nguyen Thi Thuy. CT tu 0011000514909 PHAM ANH CUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

3/10/2020

IBVCB. 793580096. Ma so 3881. CT tu 0331000409489 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

3/10/2020

MBVCB. 793540265. Ma so 3881 chi nguyen thi thuy . CT tu 0031000310024 NGUYEN THI HAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

3/10/2020

MBVCB. 793483430. ms 3881 c Nguyen Thi Thuy. CT tu 0081001135082 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

500,000

3/10/2020

MBVCB. 793469066. MS 3881: NGUYEN THI THUY. CT tu 0381000507615 TRUONG VAN TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

3/10/2020

001790. 031020. 111815. Pham Tri Cao ung ho MS 3878 Hua Thi Linh

500,000

3/10/2020

280791. 031020. 111231. DH ung ho ma so 3881 gia dinh chi Nguyen Thi Thuy

300,000

3/10/2020

IBVCB. 793402431. MS3881 Chi Nguyen Thi Thuy. CT tu 0071002934985 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

3/10/2020

MBVCB. 793353708. 3881. CT tu 0351001233536 HOANG VAN VIET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

3/10/2020

652594. 031020. 095250. Ma so 3881

100,000

3/10/2020

470377. 031020. 094908. Huyen ung ho ma so 3878 FT20277301323132

350,000

3/10/2020

466950. 031020. 094400. Gd Le Tan Thanh ung ho MS 3881 chi Nguyen Thi Thuy. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT2027789

100,000

3/10/2020

MBVCB. 793327072. NGUYEN THI THANH TUYEN chuyen tien Chi Nguyen Thi Thuy MS 3881. CT tu 0151000516640 NGUYEN THI THANH TUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

3/10/2020

MBVCB. 793267296. ma so 3880 Hoang Thi Ha thai nguyen. CT tu 0061001072182 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

500,000

3/10/2020

IBVCB. 793256990. Ung ho Ma so 3881 Chi Nguyen Thi Thuy. CT tu 0231001222222 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

30,000

3/10/2020

020820. 031020. 083646. LAM QUYNH THU UHMS 3880

100,000

3/10/2020

MBVCB. 793239636. MS: 3881. CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

3/10/2020

104948. 031020. 081940. Vinh Nam ung ho MS 3881 Nguyen thi thuy

100,000

3/10/2020

MBVCB. 794120159. UNG HO MA SO 3870. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

3/10/2020

384416. 031020. 213959. ung ho ma so 3880 chi Hoang Thi Ha

50,000

3/10/2020

MBVCB. 794082593. ungho ms3881. CT tu 0411001082964 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

50,000

3/10/2020

156222. 031020. 210615. ung ho ma so 3881 c chuc em manh me vuon len hoan canh

100,000

3/10/2020

MBVCB. 794056965. VU THANH HOA ung ho MS 3881. CT tu 0011004184204 VU THANH HOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

3/10/2020

IBVCB. 794048870. ast. CT tu 0531002581251 toi 0451000476889 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

2,000

3/10/2020

622664. 031020. 073522. 3874: Chi Nguyen Thi My Dung

100,000

3/10/2020

403134. 031020. 072045. Ma so 3880 chi hoang thi ha FT20277941163805

200,000

3/10/2020

612327. 031020. 062050. chi Hoang Thi Ha. MS 3880

100,000

3/10/2020

392869. 031020. 055708. Ung ho hoan canh 3878 FT20277501538294

400,000

3/10/2020

IBVCB. 793141733. MS 3880 chi Hoang Thi Ha. CT tu 0011000494788 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

2,000,000

3/10/2020

IBVCB. 793992875. as. CT tu 0911000056162 toi 0451000476889 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

1,000

3/10/2020

141942. 031020. 192148. 3881

200,000

3/10/2020

810396. 031020. 184344. Ung ho ma so 3881 Cau mong cho gia dinh chi va cac chau co duoc suc khoe va binh an FT20277771227830

50,000

3/10/2020

MBVCB. 793896877. LE HUY VU chuyen tien. CT tu 0331003716522 LE HUY VU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

3/10/2020

130243. 031020. 180447. chi Thuy ms 3881

50,000

3/10/2020

IBVCB. 793746486. UNG HO MA SO 3881 CHI NGUYEN THI THUY. CT tu 0401000182234 CAO VAN MAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

3/10/2020

159795. 031020. 152747. ung ho ma so: 3880

50,000

3/10/2020

MBVCB. 793705201. ung ho gia dinh chi nguyen thi thuy - dong hung thai binh . CT tu 1014346129 DOAN THANH BINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

3/10/2020

MBVCB. 793680498. Ung ho chi Nguyen Thi Thuy ma so 3881. CT tu 0071001120029 NGUYEN HAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

3/10/2020

666305. 031020. 145527. Ung ho MS 3881, 3880, 3879, 3875, 3874 FT20277946840114

1,000,000

3/10/2020

469865. 031020. 122111. Be Gogi ung ho MS 3878

300,000

3/10/2020

IBVCB. 793514954. Ms 3881, c thai, thai binh,   dt 0333920950. CT tu 0071005414688 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

3/10/2020

564183. 031020. 120941. ma 3881 uh chau Cuong con chi Thuy xom 2,   Hong Viet, Dong Hung, Thai Binh

1,000,000

3/10/2020

MBVCB. 793501416. Ms 3881 chi Nguyen Thi Thuy. CT tu 0021000623802 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

3/10/2020

MBVCB. 793496138. PHAN THI TUNG LINH ung ho MS 3881 nguyen thi thuy. CT tu 0071000747113 PHAN THI TUNG LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

3/10/2020

IBVCB. 793393188. Be XUKA giup do ma so 3880. CT tu 0441003846382 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

3/10/2020

IBVCB. 793389838. Be XUKA giup do ma so 3878. CT tu 0441003846382 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

3/10/2020

340937. 031020. 102411. TRAN NAM THANH CHUYEN KHOAN BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

3/10/2020

IBVCB. 793361626. ung ho ms 3881 la 100k - cau mong quy vi binh an - A DI D APHAT. CT tu 0161000172061 HOANG TRONG DUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

3/10/2020

267854. 031020. 100456. Ung ho MS 3880 Hoang Thi Ha UH 2 be bi bai nao

300,000

3/10/2020

IBVCB. 793327795. ms 3881 nguyen thi thuy. CT tu 0731000670702 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

3/10/2020

645681. 031020. 092718. Ung ho ma so Ma so 3881: Chi Nguyen Thi Thuy

100,000

3/10/2020

105846. 031020. 091153. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 NGUYEN THI LUYEN chuyen khoan ung ho chi Nguyen

500,000

3/10/2020

504910. 031020. 091341. P62712 ung ho

100,000

3/10/2020

638501. 031020. 085901. ung ho 3881

300,000

3/10/2020

437436. 031020. 085628. Uh ms 3881 c nguyen thi thuy FT20277102200446

1,000,000

3/10/2020

628482. 031020. 080941. ung ho ma so 3881 nguyen thi thuy

200,000

3/10/2020

412176. 031020. 075731. Bui Trieu Xa ung ho Quy NHan Ai FT20277098028309

500,000

3/10/2020

624009. 031020. 074340. 3881: Chi Nguyen Thi Thuy

100,000

3/10/2020

623485. 031020. 074018. 3879: Chi Chu Thi Thu

100,000

3/10/2020

623090. 031020. 073803. 3876: Em Nguyen Ngoc Anh

100,000

3/10/2020

370745. 021020. 234409. Nguyen Thi Thuy ung ho 2 be Ngoc Diep va Hoang Bach. Ma so 3880 FT20277342277371

300,000

3/10/2020

002746. 021020. 233931. Nguyen Nga 0913099197 ung ho MS 3867 ba Nguyen Thi Ich Cam Khe Phu Tho

1,000,000

3/10/2020

MBVCB. 793098292. 3880 -   chi hoang thi ha. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

3/10/2020

IBVCB. 793092518. ast. CT tu 0911000059265 toi 0451000476889 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

2,000

3/10/2020

MBVCB. 794120357. UNG HO MA SO 3868. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

3/10/2020

IBVCB. 794118228. OFOOo. CT tu 0531002595630 toi 0451000476889 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

1,000

3/10/2020

MBVCB. 794108428. ung ho MS 3876. CT tu 0371000397723 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

3/10/2020

MBVCB. 794106202. ung ho MS 3881. CT tu 0371000397723 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

3/10/2020

MBVCB. 794102131. ung ho MS 3880. CT tu 0371000397723 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

100,000

3/10/2020

378706. 031020. 204257. UNG HO MS 3881

300,000

3/10/2020

IBVCB. 794044166. ast. CT tu 0531002595901 toi 0451000476889 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

2,000

3/10/2020

IBVCB. 794025879. Ma so 3881:   Chi Nguyen Thi Thuy. CT tu 0081000897323 TRAN THI THAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

3/10/2020

148875. 031020. 201235. Ung ho

10,000

3/10/2020

MBVCB. 793996483. NGUYEN THI LAN ANH chuyen tien giup ma so 3881 chi Nguyen thi Thuy. CT tu 0301002870998 NGUYEN THI LAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

3/10/2020

IBVCB. 793818458. Ma so 3881: Chi Nguyen Thi Thuy Dia chi: Xom 2, xa Hong Viet, huyen Dong Hung, tinh Thai Binh. CT tu 0351000977549 NGUYEN NGOC VUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

3/10/2020

MBVCB. 793780721. uhms3881 80 79 78 77 76 75 74 73 72 ms 200000vnd. CT tu 0081000106656 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

2,000,000

3/10/2020

MBVCB. 793772951. VU THI MAI chuyen tien ung ho ma so 3881 chi nguyen thi thuy. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

3/10/2020

719582. 031020. 161746. Ma so 3881 chi Nguyen Thi Thuy FT20277027757582

300,000

3/10/2020

218254. 031020. 161108. SANHSEACO GUI MS 3881 - 031020 - 16: 11: 00 218254

50,000

3/10/2020

580184. 031020. 144552. anh dung g1 08a08a vinhome green bay hn ung ho ma so 3881 chi nguyen thi thuy TB

300,000

3/10/2020

509789. 031020. 022833. Ung ho chi Nguyen Thi Thuy ma so 3881 o Dong Hung tinh Thai Binh

500,000

3/10/2020

IBVCB. 793623816. MS 3881 chi Nguyen Thi Thuy. CT tu 0041000138633 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

3/10/2020

MBVCB. 793595188. gui giup do ma so 3881 chuc e va gia dinh som buot qua kho khan. CT tu 0381000386930 PHAM VAN LAP toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

3/10/2020

699390. 031020. 005135. ma so 3881, Nguyen thi Thuy, xom 2 xa Hong viet, dong Hung,   Thai binh. dt 0333920950

500,000

3/10/2020

IBVCB. 793490381. UNG HO MA SO 3881, CHI NGUYEN THI THUY. CT tu 0221000056685 TRAN THI HOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

3/10/2020

IBVCB. 793471311. Ung ho ma so 3881. CT tu 0531002516118 DO THI ANH NGUYET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

3/10/2020

556201. 031020. 113005. Ung ho 3881 FT20277208000081

200,000

3/10/2020

001779. 031020. 111554. Pham Tri Cao ung ho MS 3879 Chu Thi Thu

500,000

3/10/2020

IBVCB. 793423385. Ung ho 18 hoan canh tu 3864 den 3881. 300 ngan moi hoan canh. CT tu 0071000966039 PHUNG PHUOC LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

5,400,000

3/10/2020

478570. 031020. 100115. Chi Thuy MS3881 FT20277957449798

300,000

3/10/2020

477801. 031020. 100002. Ma so 3881 FT20277204700159

100,000

3/10/2020

MBVCB. 793342678. Nam sinh. CT tu 0021000397310 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

70,000

3/10/2020

235620. 031020. 094603. Be Gogi Ung ho MS 3880

300,000

3/10/2020

IBVCB. 793328431. Con bi bai nao . CT tu 0011002753460 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

50,000

3/10/2020

MBVCB. 793271342. C. Binh ung ho MS 3881 Nguyen Thi Thuy. CT tu 0301000335811 VU THI THANH BINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

3/10/2020

IBVCB. 793256607. Nam sinh 12 nam hoc gioi vut tat giac mo dai hoc . CT tu 0251002726382 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

1,000,000

3/10/2020

MBVCB. 793254891. nam sinh 12 nam hoc sinh gioi vut tat giac mo dai . CT tu 0101001112961 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

3/10/2020

020502. 031020. 083521. LAM MINH PHU UHMS 3881

100,000

3/10/2020

421657. 031020. 082313. Ung ho ms 3881 FT20277252098691

50,000

3/10/2020

622891. 031020. 073648. 3875: Em Le Thi Dung

100,000

3/10/2020

622418. 031020. 073346. 3872: Trinh Thi Loan

100,000

3/10/2020

612969. 031020. 062632. mr z giup ma so 3880

100,000

3/10/2020

034478. 031020. 060943. MS 3880 A DI DA PHAT

150,000

3/10/2020

MBVCB. 793153929. 3879 chi chu thi thu. CT tu 0341006846259 DUONG VAN LUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

3/10/2020

165678. 031020. 223047. Ung ho Nguyen Thi Thuy MS 3881

200,000

3/10/2020

MBVCB. 794119959. UNG HO MA SO 3869. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

3/10/2020

MBVCB. 794088885. Ung ho ms 3881 Nguyen Thi Thuy. CT tu 0491000414013 NGUYEN XUAN TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

3/10/2020

IBVCB. 794077160. ast. CT tu 0721000651547 toi 0451000476889 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

2,000

3/10/2020

074286. 031020. 210529. UNG HO MA SO 3881.

2,000,000

3/10/2020

873510. 031020. 204857. Co giao Hong Hoa gui ung ho cho ma so 3881 FT20279961534452

300,000

3/10/2020

IBVCB. 794046896. ast. CT tu 0911000070999 toi 0451000476889 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

2,000

3/10/2020

MBVCB. 793991480. UH MS3881. CT tu 0951004197973 MAI THI TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

3/10/2020

IBVCB. 793960031. Giup ma so 3881 chi Nguyen Thi Thuy . CT tu 0721000518286 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

50,000

3/10/2020

799142. 031020. 182314. Ms 3872 Trinh thi Loan FT20277525848969

70,000

3/10/2020

IBVCB. 793890652. UH MS 3881 chi Nguyen Thi Thuy Dong Hung Thai Binh. CT tu 0011001613936 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri

150,000

3/10/2020

126653. 031020. 174355. Ung ho Maso 3881 Chi Nguyen Thi Thuy

500,000

3/10/2020

MBVCB. 793710309. DO HOAI NAM chuyen tien ung ho MS 3880   - Hoang Thi Ha, xom Xuan Dang1, xa Binh Son, TP. Song Cong, tinh Thai Nguyen. CT tu 0451000211239 NGUYEN THU THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

3/10/2020

158994. 031020. 152541. ung ho ma so: 3877

50,000

3/10/2020

674992. 031020. 151352. Nho giup do nhung hoan canh kho khan

200,000

3/10/2020

MBVCB. 793675401. HOANG VAN LOC chuyen tien. CT tu 0341000623043 HOANG VAN LOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

3/10/2020

MBVCB. 793660288. Ma so 3879 giup do chau Thuong. CT tu 0031000275779 LE DUC TRUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

3/10/2020

IBVCB. 793520788. Ms3880 ngay 2/10 bao dan tri. CT tu 0071005414688 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

500,000

3/10/2020

089919. 031020. 121203. Ung ho ma so 3881

100,000

3/10/2020

574173. 031020. 120925. Ung ho ma so 3881 chi Nguyen Thi Thuy FT20277266725553

500,000

3/10/2020

565830. 031020. 115721. Ma so 3881 Nguyen Thi Thuy FT20277515500031

100,000

3/10/2020

496121. 031020. 115507. Ung ho ma so 3881 TRAVINH CK

100,000

3/10/2020

IBVCB. 793392461. Be XUKA giup do ma so 3879. CT tu 0441003846382 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

200,000

3/10/2020

171752. 031020. 102613. TANG CHO MA SO 3881 NGUYEN THI THUY - 031020 - 10: 26: 10 171752

300,000

3/10/2020

169628. 031020. 101359. A3142 - ANMH UNG HO MS 3881 - 031020 - 10: 13: 54 169628

600,000

3/10/2020

IBVCB. 793361246. ma so 3878. CT tu 0741000658165 QUACH TRUNG DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

3/10/2020

MBVCB. 793357500. 3880. CT tu 0351001233536 HOANG VAN VIET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

3/10/2020

461747. 031020. 093615. TUNG NGUYEN Giup Ma so 3881 Chi Nguyen Thi Thuy -   Cam on bao Dan Tri FT20277515080984

300,000

3/10/2020

MBVCB. 793306673. Ma 3881 chi Nguyen thi Thuy - Xom 2 xa Hong Viet , Dong Hung ,   thai Binh. CT tu 0181000283466 TRUONG VU NGAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

3/10/2020

195763. 031020. 090921. ung ho ma so 3881 chi Nguyen Thi Thuy

200,000

3/10/2020

MBVCB. 793277405. Ung ho em 3868 Thach Minh Thien. CT tu 0721000543745 TRAN QUYNH CHI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

3/10/2020

416353. 031020. 081004. Ung ho be Ngoc Anh o Dak Lak Ma so 3876 FT20277392406330

500,000

3/10/2020

MBVCB. 793215924. Ho tro gd chi Nguyen Thi Thuy, mong chau Cuong som duoc di hoc, chuc gia dinh chau manh khoe. CT tu 0721000531972 DUONG QUANG VINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

100,000

3/10/2020

411507. 031020. 075521. Bui Trieu Xa giup ms 3881 FT20277063506486

100,000

3/10/2020

623853. 031020. 074244. 3880: Chi Hoang Thi Ha

100,000

3/10/2020

623334. 031020. 073915. 3878: Chi Hua Thi Linh

100,000

3/10/2020

003150. 021020. 234737. Nguyen Nga 0913099197 UH MS 3860 em Nguyen Huu Thoai Bac Lieu 0853003943

1,000,000

3/10/2020

002930. 021020. 234309. Nguyen Nga 0913099197 ung ho MS 3869 trg Mau giao Hoa Thien Ly Vu Bon Dak Lak

2,000,000

3/10/2020

002418. 021020. 233437. Nguyen Nga 0913099197 ung ho MS 3841 xay cau xa Na Ngoi

3,000,000

3/10/2020

MBVCB. 793095246. ungho ms3880. CT tu 0411001082964 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

50,000

3/10/2020

MBVCB. 793083594. 2 con bai nao. CT tu 0351000774918 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

300,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank từ ngày 27/09/2020     -   03/10/2020

 

27 - 09 - 2020 07:00:10

Tran Van Hieu chuyen tien

100,000.00

27 - 09 - 2020 08:00:16

MS3875; Le Thi Dung; Nghe An.   Cua it long nhieu

300,000.00

27 - 09 - 2020 08:10:27

Vu Thi Phuong Thuy. TP TB chuyen tien ung ho MS 3874

1,000,000.00

27 - 09 - 2020 08:17:12

ung ho em Le Thi Dung; ma so 3875; con gai ba Lan

250,000.00

27 - 09 - 2020 08:48:54

3874; Nguyen Thi My Dung

50,000.00

27 - 09 - 2020 09:43:04

MS 3875

30,000.00

27 - 09 - 2020 09:44:05

LPT ung ho ms 3875 Em Le Thi Dung Con gai ba Lan

50,000.00

27 - 09 - 2020 10:51:30

ung ho ma so MS 33874

200,000.00

27 - 09 - 2020 11:21:55

3875; Em Le Thi Dung

200,000.00

27 - 09 - 2020 18:59:21

NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho ma so 3875 em Le Thi Dung

150,000.00

27 - 09 - 2020 19:01:51

NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho ma so 3874 Nguyen Thi My Dung

100,000.00

27 - 09 - 2020 21:26:56

Ung ho ma so 3873; chi Dinh Thi Chien

500,000.00

27 - 09 - 2020 22:55:26

MS3874; Nguyen Thi My Dung; Phu Yen.   Cua it long nhieu

300,000.00

28 - 09 - 2020 01:42:54

Do Minh Quang chuyen tien ung ho MS 3874 cho ne Tu Yen con chi Nguyen Thi My Dung

100,000.00

28 - 09 - 2020 06:00:09

; vu cao cường

100,000.00

28 - 09 - 2020 07:03:22

Ma so 3875 -   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

80,000.00

28 - 09 - 2020 08:06:41

LPT ung ho ms 3876 Em Nguyen Ngoc Anh

100,000.00

28 - 09 - 2020 08:08:33

Ma so 3876 Em Nguyen Ngoc Anh thon 8 xa Dak Ha huyen Dak GLong tinh Dak Nong

50,000.00

28 - 09 - 2020 08:22:33

ung ho MS 3876 NGUEN NGOC ANH

200,000.00

28 - 09 - 2020 08:39:14

Ung ho ma so 3876

500,000.00

28 - 09 - 2020 08:42:22

So GD goc: 10012435 Ung ho Ms 3875

50,000.00

28 - 09 - 2020 08:48:32

MS 3876

20,000.00

28 - 09 - 2020 09:09:28

ung ho ma so 3876; chau Nguyen Ngoc Anh

200,000.00

28 - 09 - 2020 09:21:20

So GD goc: 10007129 Ung ho Ms 3874

50,000.00

28 - 09 - 2020 09:28:25

Ma so 3876 Em Nguyen Ngoc Anh

200,000.00

28 - 09 - 2020 09:47:10

So GD goc: 10014396 Ung ho Ms 3876

50,000.00

28 - 09 - 2020 10:55:24

CT DEN: 027203029127 IB247 Ung ho ma so 3876 Em Nguyen Ngoc Anh

200,000.00

28 - 09 - 2020 11:43:02

3876; Trang

400,000.00

28 - 09 - 2020 12:19:57

Nguyen Van Tuyen chuyen tien giup MS 3876

1,000,000.00

28 - 09 - 2020 12:22:44

Ung ho ma 3876

300,000.00

28 - 09 - 2020 12:32:46

ms 3876; em Nguyen Ngoc Anh dak nong

2,000,000.00

28 - 09 - 2020 12:56:46

DO DANH HIEN ung ho ms 3876; em Nguyen Ngoc Anh

100,000.00

28 - 09 - 2020 14:09:25

Le Anh Hung Ung ho ma so 3876 Em Nguyen Ngoc Anh

500,000.00

28 - 09 - 2020 14:12:49

CT DEN: 027207877486 Ung ho ms 3876

500,000.00

28 - 09 - 2020 15:26:59

CT DEN: 027208436996 HIEP VUONG GIUP DO MA SO 3871

1,000,000.00

28 - 09 - 2020 15:26:59

CT DEN: 027208436994 HIEP VUONG GIUP DO MA SO 3876

1,000,000.00

28 - 09 - 2020 15:31:11

3875 Em Le Thi Dung; Nguyen Thi Duyen

100,000.00

28 - 09 - 2020 16:12:09

CT DEN: 027216470047 Ms 3874 Be Tu Yen p302 bv ung buou hcm FT20272439904628

100,000.00

28 - 09 - 2020 16:24:26

TRA XUAN BINH UNG HO 4MS: 3872, 3873, 3874, 3875

20,000.00

28 - 09 - 2020 17:02:13

TRA XUAN BINH GIUP 4MS : 3868. 3869. 3870. 3871

20,000.00

28 - 09 - 2020 17:55:55

www. svnfont. com ung ho ms 3875

100,000.00

28 - 09 - 2020 22:24:40

3876; Nguyen Ngoc Anh

200,000.00

28 - 09 - 2020 22:37:14

3874; chi Nguyen Thi My Dung

200,000.00

28 - 09 - 2020 22:40:57

3874; Nguyen Thi My Dung

150,000.00

29 - 09 - 2020 00:49:53

case 3876 Nguyen Ngoc Anh; thoi gian GD: 28/09/2020 23: 25: 51

200,000.00

29 - 09 - 2020 07:47:08

Dao Thi Linh chuyen tien ung ho ms 3875 le thi dung

100,000.00

29 - 09 - 2020 08:30:23

GIUP 2 MS 3876, 3877

10,000.00

29 - 09 - 2020 08:46:40

So GD goc: 10001407   (CKRmNo: 030220092983623)ung ho ma so 3876 em Nguyen Ngoc Anh , thon 8 xa Dak Ha Huyen Dak GLong tinh Dak Nong     (NHH: VIETINBANK HOAN KIEM - )

300,000.00

29 - 09 - 2020 08:58:15

CT DEN: 027308802089 Chao Dantri toi xin duoc giup do ma so 3877 chi Vu Thi Hoa tru tai khu 14 xa Dong Luong huyen Cam

200,000.00

29 - 09 - 2020 09:46:21

NGUYEN QUANG HUY ung ho ms 3877

200,000.00

29 - 09 - 2020 10:10:01

NGUYEN VAN SU ung ho ba hoa gop phan suc nho

50,000.00

29 - 09 - 2020 10:19:39

MS 3877

30,000.00

29 - 09 - 2020 10:38:29

TRAN HOANG HAI ANH UNG HO MS 3876; MS3877

20,000.00

29 - 09 - 2020 10:48:21

CT DEN: 027310886900 Ung ho 3877 vu thi Hoa FT20273007037061

200,000.00

29 - 09 - 2020 10:54:16

3877; Vu Thi Hoa

25,000.00

29 - 09 - 2020 12:20:39

Kinh chuyen ma so 3877 Vu Thi Hoa

200,000.00

29 - 09 - 2020 13:09:15

3877;

100,000.00

29 - 09 - 2020 14:20:17

Dao Duc Vinh chuyen tien ung ho quy nhan ai; ung ho hoan canh tu ms3870 den ms3877; moi tr hop 500k

4,000,000.00

29 - 09 - 2020 14:31:40

Ma so 3869 Truong Mau giao Hoa Thien Ly

200,000.00

29 - 09 - 2020 14:49:31

Le Duc Anh chuyen tien

100,000.00

29 - 09 - 2020 14:49:44

Le Duc Anh chuyen tien

100,000.00

29 - 09 - 2020 14:57:00

So GD goc: 10016082 Ung ho Ms 3877

50,000.00

29 - 09 - 2020 15:02:14

3877; Vu Thi Hoa

200,000.00

29 - 09 - 2020 15:31:45

ung ho ma so 3877

1,000,000.00

29 - 09 - 2020 15:32:54

CT DEN: 027315087953 Ma 3863 Chi Le Thi Xuan FT20273209420805

5,000,000.00

29 - 09 - 2020 15:45:38

UHMS 3871 NTTHang co2con benhnang kotienchaychua

200,000.00

29 - 09 - 2020 15:51:17

UHMS 3874 NTMDung coconnho DTYen bibenhnang kotienchaychua

200,000.00

29 - 09 - 2020 16:08:01

ung ho ma so 3877 Vu Thi Hoa

100,000.00

29 - 09 - 2020 16:35:50

CT DEN: 027300380278 MS 3877

100,000.00

29 - 09 - 2020 17:27:36

; Dang Dinh Hoa

500,000.00

29 - 09 - 2020 19:34:46

quyen gop ms 3877 Vu Thi Hoa

500,000.00

29 - 09 - 2020 19:38:54

3877; Vu thi Hoa

100,000.00

29 - 09 - 2020 20:29:32

CT DEN: 027320293898 Ma so 3877 FT20274896335845

100,000.00

29 - 09 - 2020 21:31:21

3877; Vu Thi Hoa

60,000.00

29 - 09 - 2020 21:33:08

3877 vu thi hoa

200,000.00

29 - 09 - 2020 22:11:22

CT DEN: 027315695606 Chuyen tien ung ho 3877

300,000.00

30 - 09 - 2020 01:40:47

Tra lai tai khoan DDA

163,117.00

30 - 09 - 2020 01:45:12

LPT ung ho ms 3877 Vu Thi Hoa; thoi gian GD: 29/09/2020 23: 00: 25

100,000.00

30 - 09 - 2020 01:49:52

Ung ho Ma so 3877 Vu Thi Hoa; thoi gian GD: 29/09/2020 23: 47: 24

200,000.00

30 - 09 - 2020 01:50:21

Ung ho Ma so 3871 Chi Nguyen Thi Thuy Hang me be Anh Thi va Quoc Bao; thoi gian GD: 29/09/2020 23: 53: 50

200,000.00

30 - 09 - 2020 01:51:17

CT DEN: 300076338417 Ma So 3877 Vu Thi Hoa; thoi gian GD: 30/09/2020 00: 06: 37

100,000.00

30 - 09 - 2020 05:35:09

NGUYEN CONG DAT Chuyen tien

100,000.00

30 - 09 - 2020 06:42:55

ms 3877; ba Vu Thi Hoa

100,000.00

30 - 09 - 2020 06:46:50

ung ho co vu thi hoa; ma so 3877

500,000.00

30 - 09 - 2020 08:10:15

TRAN THI VAN ANH UNG HO MS3871

50,000.00

30 - 09 - 2020 08:10:46

TRAN THI VAN ANH UNG HO MS3874

50,000.00

30 - 09 - 2020 08:22:01

ung ho ma so 3877 vu thi hoa

500,000.00

30 - 09 - 2020 08:28:42

ma so 3877 Vu thi Hoa dt - 0358581595

500,000.00

30 - 09 - 2020 08:31:01

CT DEN: 027408131400 Ck

50,000.00

30 - 09 - 2020 08:34:15

quyen ung ho ms 3878 be vy; hua thi linh; tphcm

500,000.00

30 - 09 - 2020 08:40:32

ma 3877 Vu Thi Hoa

500,000.00

30 - 09 - 2020 08:44:44

uh ms 3878

100,000.00

30 - 09 - 2020 08:54:20

So GD goc: 10005112 Ung ho ma so 3877

200,000.00

30 - 09 - 2020 08:54:25

ms 3878; HUA THI LINH

200,000.00

30 - 09 - 2020 08:56:43

TRAN TRONG THANG ung ho ms 3878; chi hua thi linh

100,000.00

30 - 09 - 2020 08:57:37

ung ho MS 3878 chi Hua Thi Linh

1,000,000.00

30 - 09 - 2020 09:02:19

Dang Quoc Hung chuyen tien Chi Hua Thi Linh 3878

500,000.00

30 - 09 - 2020 09:07:31

So GD goc: 10005833 Ung ho Ms 3878

50,000.00

30 - 09 - 2020 09:14:48

ung ho ma so 3878 chi Hua Thuy Linh ( Q Binh Tan ; TPHCM)

50,000.00

30 - 09 - 2020 09:14:58

GIUP MS 3877

5,000.00

30 - 09 - 2020 09:26:23

ma so 3878

200,000.00

30 - 09 - 2020 09:31:40

3878; HUA THI LINH

90,000.00

30 - 09 - 2020 09:35:18

ung ho MS 3878 chau Nguyen Hua Tuong Vy

500,000.00

30 - 09 - 2020 09:37:05

Hua Thi Linh. Ms 3878

200,000.00

30 - 09 - 2020 09:49:42

3878 Chi Hua Thi Linh; Ha Ngoc Anh

100,000.00

30 - 09 - 2020 10:08:30

PHAM THI THANH PHUONG Chuyen tien Ma 3878

100,000.00

30 - 09 - 2020 10:25:31

3878; be Tuong Vy con chi Hua Thi Linh

200,000.00

30 - 09 - 2020 10:34:14

ung ho ms 3878

50,000.00

30 - 09 - 2020 10:43:20

ma so 3877

500,000.00

30 - 09 - 2020 10:43:47

ma so 3878

500,000.00

30 - 09 - 2020 10:44:06

MS 3876 NGUYEN NGOC ANH DAK NONG

2,000,000.00

30 - 09 - 2020 10:50:47

ho tro be Tuong Vy

1,000,000.00

30 - 09 - 2020 11:03:49

So GD goc: 10009105 Ung ho ma so 3878

200,000.00

30 - 09 - 2020 11:31:32

ung ho ms 3873 3874 3874 3876 3877

2,000,000.00

30 - 09 - 2020 11:56:30

ung ho ma 3878 Chi Hua Thi Linh quan Binh Tan TPHCM

200,000.00

30 - 09 - 2020 12:04:57

MS 3878 - chi Hua Thi Linh - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

100,000.00

30 - 09 - 2020 12:10:47

CT DEN: 027405853554 IBFT ma so 3878 chi hua thi linh

500,000.00

30 - 09 - 2020 12:21:48

www. svnfont. com ung ho ms 3878

200,000.00

30 - 09 - 2020 12:23:03

ung ho ma so 3878

500,000.00

30 - 09 - 2020 12:52:26

ung ho ms 3878 Chi Hua Thi Linh

200,000.00

30 - 09 - 2020 13:28:57

ung ho ma so 3878

100,000.00

30 - 09 - 2020 13:36:40

So GD goc: 10002641 Ung ho MS 3878 chi Hua Thi Linh dt 0866085934

250,000.00

30 - 09 - 2020 13:50:17

CT DEN: 027413606344 Ung ho ma so 3878 chi Hua Thi Linh

200,000.00

30 - 09 - 2020 13:58:07

Chu Thi Tam chuyen tien Ms3878

200,000.00

30 - 09 - 2020 14:27:12

NGO ANH TUAN NT MA 3872 (200K)+3874 (200k)+3875 (200K)+3878 (200K)

800,000.00

30 - 09 - 2020 15:18:10

CT DEN: 027415722640 Ung ho ma so 3878 Hua Thi Linh FT20274087709727

200,000.00

30 - 09 - 2020 15:19:15

CT DEN: 027415723480 Ung ho ma so 3877 Vu thi Hoa FT20274940018005

300,000.00

30 - 09 - 2020 15:57:11

CT DEN: 027415929833 ung ho ma so 3878 Hua Thi Linh

200,000.00

30 - 09 - 2020 16:15:09

ung ho ms 3878

1,000,000.00

30 - 09 - 2020 16:30:59

Pham Gia Tu giup MS 3853

50,000.00

30 - 09 - 2020 16:31:27

Pham Gia Tu giup Ms 3854

50,000.00

30 - 09 - 2020 16:31:57

Pham Gia Tu giup Ms 3855

50,000.00

30 - 09 - 2020 16:32:24

Pham Gia Tu giup Ms 3856

50,000.00

30 - 09 - 2020 16:45:14

CT DEN: 027416806115 Ho tro ma so 3878 Be Tuong vy FT20274053769293

500,000.00

30 - 09 - 2020 16:58:09

ma so 3878 chi Hua Thi Linh

500,000.00

30 - 09 - 2020 16:58:49

So GD goc: 10007336 IBHO TRO MS 3878: HUA THI LINH

200,000.00

30 - 09 - 2020 18:52:45

Ung ho ma 3877

300,000.00

30 - 09 - 2020 19:39:53

ma 3878 chi Hua Thi Linh

100,000.00

30 - 09 - 2020 19:47:15

Ung ho be Nguyen Hua Tuong Vy; MS 3878

200,000.00

30 - 09 - 2020 19:58:19

ung ho Ma so 3878 Chi Hua Thi Linh

50,000.00

30 - 09 - 2020 20:25:13

Ung ho ma so 3878 (Hua Thi Linh)

500,000.00

30 - 09 - 2020 20:28:46

ung ho ma so 3874 (Nguyen Thi My Dung)

500,000.00

30 - 09 - 2020 20:31:53

ung ho ma so 3862 (Nguyen Duc Hoai)

500,000.00

30 - 09 - 2020 20:45:43

MAI THI LAN ANH Chuyen tien ma so 3878 hua thi linh

200,000.00

30 - 09 - 2020 20:49:15

TA THI HONG THEM Chuyen tien uho mso 3878 chuc dg ac manh khoe

300,000.00

30 - 09 - 2020 21:09:14

CT DEN: 300076551091 Uh moi HC 200K 3874 den 3878

1,000,000.00

30 - 09 - 2020 21:54:46

ms 3878

200,000.00

30 - 09 - 2020 22:10:51

CT DEN: 027422021485 Ung ho ma so 3872 FT20275184012742

100,000.00

30 - 09 - 2020 22:12:06

CT DEN: 027422022044 Ung ho ma so 3869 FT20275105425496

100,000.00

30 - 09 - 2020 22:38:47

LPT ung ho ms 3878 Chi Hua Thi Linh

100,000.00

10/01/2020

3877; Vu Thi Hoa

300,000.00

10/01/2020

DO DINH PHA ung ho ma so 3878 chi Hua thi Linh

300,000.00

10/01/2020

Giup MS3879 chi Chu Thi Thu

500,000.00

10/01/2020

3879 ChuThi Thu; Nghe Muu

500,000.00

10/01/2020

Ma so 3879 Chi Chu Thi Thu Dia chi Thon Trai Ca xa Tan Quang huyen Luc Ngan tinh Bac Giang DT 0394251180

30,000.00

10/01/2020

Ho tro Chi Chu Thi Thu MS 3879

500,000.00

10/01/2020

GIUP 2MS 3878, 3879

10,000.00

10/01/2020

CT DEN: 027508106789 Ho tro Gia dinh chi Chu Thi Thu ms 3879 FT20275730709343

500,000.00

10/01/2020

ung ho cho Thu 3879. chuc chi vung tam

200,000.00

10/01/2020

Gia dunh Nguyen Hoang Long chuyen tien ung ho ma so 3879 chi Chu Thi Thu Luc ngan Bac Giang

130,000.00

10/01/2020

3879; Chu Thi Thu

200,000.00

10/01/2020

CT DEN: 027502188556 CHUYEN KHOAN UNG HO MA SO 3879

50,000.00

10/01/2020

CT DEN: 027502120496 Tam long nhan ai MS 3879

200,000.00

10/01/2020

Ma so 3879 Chu Thi Thu

200,000.00

10/01/2020

uhms 3870; 3877;   3876

150,000.00

10/01/2020

Giup MS 3879 chi Chu Thi Thu

200,000.00

10/01/2020

3879; Chu Thi Thu

200,000.00

10/01/2020

TRAN HOANG HAI ANH UNG HO MS3879; MS3876

20,000.00

10/01/2020

So GD goc: 10006983 Ung ho Ms 3879

50,000.00

10/01/2020

3857 NGUYEN THI THU THUY

50,000.00

10/01/2020

anh Toan Dong Nai ung ho ms 3879 Chu Thi Chu

1,000,000.00

10/01/2020

CT DEN: 027500305314 MS 3879

200,000.00

10/01/2020

MS 3879 - chi Chu Thi Thu - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

100,000.00

10/01/2020

TRAN TRONG THANG ung ho ms 3879; chi chu thi thu

100,000.00

10/01/2020

CT DEN: 010076644542 Ung ho Ms 3879 1000K MS3878 1000K MS3874 1000K

3,000,000.00

10/01/2020

Uh chi Chu Thi Thu ma so 3879

200,000.00

10/01/2020

3879; Chu Thi Thu

100,000.00

10/01/2020

ung ho chi Thu (3879)

30,000.00

10/01/2020

Chi Huong   Trau Quy ung ho

260,000.00

10/01/2020

ung ho ms 3879

500,000.00

10/01/2020

CT DEN: 010076662475 HA TRONG THANG giup ma so 3877

30,000.00

10/01/2020

CT DEN: 010076663019 HA TRONG THANG giup ma so 3876

50,000.00

10/01/2020

THANH ung ho chi Chu Thi Thu; ma so 3879; mong co nhieu nguoi giup do be duoc dieu tri benh.

50,000.00

10/01/2020

Nguyen Huu Tao chuyen tien ms 3879

300,000.00

10/01/2020

Nguyen Huu Tao chuyen tien ms 3878

200,000.00

10/01/2020

Ung ho MS 3879 chi Chu Thi Thu

100,000.00

10/01/2020

3879; chu thi thu

100,000.00

10/01/2020

ok; h

1,000.00

10/01/2020

Ung ho MS 3879; chi Chu Thi Thu; huyen Luc Ngan; tinh Bac Giang

1,000,000.00

10/01/2020

3878; hua thi linh

200,000.00

10/01/2020

CT DEN: 027514933758 MA SO 3879 CHI CHU THI THU 011020 14 47 35 933758

300,000.00

10/01/2020

So GD goc: 10009139   (CKRmNo: 030220100183840)Ma so 3876Em Nguyen Ngoc Anh, thon 8, xa Dak Ha,   huyen Dak GLong, tinh Dak Nong   (NHH: VIETINBANK HOAN KIEM - )

111,279.00

10/01/2020

CT DEN: 027514392937 Ung ho ms 3879 Chu Thi Thu FT20275982630107

200,000.00

10/01/2020

ung ho ma so 3878 chuc Tuong Vy mau khoe

100,000.00

10/01/2020

Ung ho ma so 3879

20,000.00

10/01/2020

Ung ho ma so 3878

20,000.00

10/01/2020

Ung ho mq so 3876

20,000.00

10/01/2020

Ung ho ma so 3877

20,000.00

10/01/2020

Ung ho mq so 3875

20,000.00

10/01/2020

Ung ho ma so 3874

20,000.00

10/01/2020

Ung ho ma so 3873

20,000.00

10/01/2020

Ung ho ma so 3872

20,000.00

10/01/2020

Thuy Duong ung ho ma so 3878 chi Hua Thi Linh

150,000.00

10/01/2020

CT DEN: 027516956537 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT UNG HO MA SO 3878 BE VY 011020 16 32 57 956537

200,000.00

10/01/2020

CT DEN: 027516956791 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT UNG HO MA SO 3879 BE THUONG 011020 16 34 21 956791

200,000.00

10/01/2020

3876; Nguyen Ngoc Anh

500,000.00

10/01/2020

3879; Chu Thi Thu

500,000.00

10/01/2020

Lam Van Day chuyen tien Chi Thu Chi Thu

300,000.00

10/01/2020

3872 Trinh Thi Loan

100,000.00

10/01/2020

3868 Thach Minh Thien

100,000.00

10/01/2020

3867 Nguyen Thi Ich

100,000.00

10/01/2020

3863 le Thi Xuan

100,000.00

10/01/2020

3862 Nguyen Duc Hoai

100,000.00

10/01/2020

3879; Chu Thi Thu

60,000.00

10/01/2020

ma so 3879 chu thi thu

100,000.00

10/01/2020

LPT ung ho ms 3879 Chi Chu Thi Thu

50,000.00

10/01/2020

3870; huynh ngoc dung

300,000.00

10/02/2020

ma so 3879 CHU THI THU; thoi gian GD: 01/10/2020 23: 31: 31

200,000.00

10/02/2020

3880; Hoang Thi Ha; Thai Nguyen

50,000.00

10/02/2020

Pham Thi Hoa chuyen tien ung ho MS 3880 chi Hoang Thi Ha

200,000.00

10/02/2020

CT DEN: 027608721998 Ung ho Ma so 3878 Chi Hua Thi Linh Dia chi Hem Sinco khu pho 12 phuong Binh Tri Dong B quan Binh

500,000.00

10/02/2020

ma 3880 chi Hoang Thi Ha   song cong thai nguyen

30,000.00

10/02/2020

ung ho ms 3880 chi hoang thi ha

200,000.00

10/02/2020

ma so 3880 Hoang Thi Ha

200,000.00

10/02/2020

ma so 3879 Chu Thi Thu

200,000.00

10/02/2020

Giup MS 3880 Chi Hoang Thi Ha

150,000.00

10/02/2020

Giup MS 3878 Chi Hua Thi Linh

150,000.00

10/02/2020

ma so 3878 Hua Thi Linh

200,000.00

10/02/2020

3880; Hoang Thi Ha

300,000.00

10/02/2020

ma so 3877 Vu Thi Hoa

200,000.00

10/02/2020

ma so 3876 Nguyen Ngoc Anh

200,000.00

10/02/2020

UH ma so 3877 3878 3879   3880

400,000.00

10/02/2020

3880; Hoang Thi Ha

200,000.00

10/02/2020

MS 3880

30,000.00

10/02/2020

So GD goc: 10005251 Ung ho Ms 3880

50,000.00

10/02/2020

Ma so 3878. Ung ho be Tuong Vy

100,000.00

10/02/2020

DHL giup ma so 3880

100,000.00

10/02/2020

TRAN VAN TAN Chuyen tien ung ho be Thuong ms 3879 con chi Thu

500,000.00

10/02/2020

DHL giup ma so 3879

100,000.00

10/02/2020

DHL giup ma so 3878

100,000.00

10/02/2020

DHL giup ma so 3877

100,000.00

10/02/2020

DHL giup ma so 3876

100,000.00

10/02/2020

DHL giup ma so 3875

100,000.00

10/02/2020

DHL giup ma so 3874

100,000.00

10/02/2020

DHL giup ma so 3873

100,000.00

10/02/2020

DHL giup ma so 3872

100,000.00

10/02/2020

DHL giup ma so 3871

100,000.00

10/02/2020

DHL giup ma so 3870

100,000.00

10/02/2020

DHL giup ma so 3869

100,000.00

10/02/2020

Pham Gia Tu giup Ms 3857

50,000.00

10/02/2020

Pham Gia Tu giup Ms 3858

50,000.00

10/02/2020

Pham Gia Tu giup Ms 3859

50,000.00

10/02/2020

Pham Gia Tu giup Ms 3860

50,000.00

10/02/2020

CT DEN: 027603168855 ung ho chj Ha ma 3880

100,000.00

10/02/2020

Ma so 3880 chi Hoang Thi Ha tinh Thai Nguyen

500,000.00

10/02/2020

Le Duc Anh chuyen tien

100,000.00

10/02/2020

3880 ung ho be Ngoc Diep va Hoang Bach

100,000.00

10/02/2020

ung ho gia dinh 2 chau bi bai nao o song cong thai nguyen

500,000.00

10/02/2020

CT DEN: 027604177428 ung ho 3878 chi Hua thi Linh

300,000.00

10/02/2020

CT DEN: 027604275837 TA THANH SON giup MS 3878

100,000.00

10/02/2020

ung ho Hoang Thi Ha ma so 3880

100,000.00

10/02/2020

3880; ung ho 2 be hoang; diep

100,000.00

10/02/2020

Ma so 3880

200,000.00

10/02/2020

Nguyen Van Khoi ung ho MS 3880. Hoang Thi Ha

500,000.00

10/02/2020

Ma so 3877

200,000.00

10/02/2020

CT DEN: 027613744232 Ung ho Ma so 3880 Chi Hoang Thi Ha Dia chi Xom Xuan Dang 1 xa Binh Son thanh pho Song Cong tin

500,000.00

10/02/2020

Vu Dinh Thi chuyen tien Ms 3880

200,000.00

10/02/2020

CT DEN: 020076876591 ms 3880 c hoang thi ha

200,000.00

10/02/2020

TRA XUAN BINH GIUP MS 3880

5,000.00

10/02/2020

CT DEN: 027613745108 UHMS 3880 chi Hoang Thi Ha Song Cong Thai Nguyen

100,000.00

10/02/2020

ung ho chi Hoang Thi Ha; MS 3880

200,000.00

10/02/2020

MB ung ho MS. 3880 Chi Hoang Thi Ha

300,000.00

10/02/2020

ung ho ma so 3880 Hoang Thi Ha

100,000.00

10/02/2020

Nguyen Thi Thanh Phuong chuyen tien ung ho ma so 3880 chi Hoang Thi Ha

100,000.00

10/02/2020

Ma so 3880 chi Hoang Thi Ha

100,000.00

10/02/2020

Ma so 3878 chi Hua Thi Linh

100,000.00

10/02/2020

Hoang Van Ngoc chuyen tien

100,000.00

10/02/2020

Ma so 3877 Vu Thi Hoa

100,000.00

10/02/2020

Ma so 3876 em Nguyen NGoc Anh

100,000.00

10/02/2020

Ma so 3875 em Le Thi Dung

100,000.00

10/02/2020

CT DEN: 027614015187 UNG HO MA SO 3880 FT20276471434977

100,000.00

10/02/2020

Le Thi Ngoc Quynh ung ho MS 3880

10,000,000.00

10/02/2020

Nguyen Thi Thu Ha chuyen tien ung ho chau Ngoc Diep va Hoang Bach con chi Hoang Thi Ha o Thai nguyen

500,000.00

10/02/2020

Tran Huy Hung chuyen tien

100,000.00

10/02/2020

ung ho ma so 3880 Hoang thi ha

200,000.00

10/02/2020

Dau Tuan Dung chuyen tien ung ho chi Hoang Thi Ha MS 3880

100,000.00

10/02/2020

Ung ho Ma so 3880 Chi Hoang Thi Ha

200,000.00

10/02/2020

NGUYEN HUU TAM. ung ho 2 chau bai nao con chi Ha

300,000.00

10/02/2020

ung ho ma so 3880

100,000.00

10/02/2020

MS3880; Hoang Thi Ha; Thai Nguyen.   cua it long nhieu

400,000.00

10/02/2020

CT DEN: 150723043246 Vietinbank 129000061096 gui Ma 3880 chi Hoang Thi Tp Song cong Thai Nguyen

300,000.00

10/02/2020

3880 -   Hoang Thi Ha

500,000.00

10/02/2020

CT DEN: 027615523705 Ung ho ma so 3880 chi Hoang Thi Ha xom Xuan Dang 1 xa Binh Son TP Song Cong tinh Thai Nguyen

100,000.00

10/02/2020

Ung ho ma so 3880 Chi Hoang Thi Ha

200,000.00

10/02/2020

CT DEN: 027600387569 MS 3880

100,000.00

10/02/2020

ma so 3880 chi Hoang thi hadt - 0382062026

500,000.00

10/02/2020

LE VAN DUY ung ho gia dinh 2 chau bi bai nao o Thai Nguyen

300,000.00

10/02/2020

ung ho ms 3880

100,000.00

10/02/2020

ung ho ms 3879

100,000.00

10/02/2020

CT DEN: 027621323882 3880 hoang thi ha FT20277072943838

50,000.00

10/02/2020

gui ma so3879 chi chu thi thu

200,000.00

10/02/2020

ma so 3879 250k ma so 3880 250k

500,000.00

10/02/2020

ms 3878 3879 3880

1,500,000.00

10/03/2020

CT DEN: 027815810803 ung ho 3874 Nguyen thi my dung

500,000.00

10/03/2020

Le The Thang ung ho ma so 3880

1,400,000.00

10/03/2020

ung ho ms 3881

1,000,000.00

10/03/2020

CT DEN: 027714384527 Ung ho MS3881 Mong em co the tiep tuc viec hoc tap

100,000.00

10/03/2020

CT DEN: 027813794216 Dang Van Phuc. Hanoi ung ho chi Nguyen Thi Thuy maso 3881. Chuc chi va gia dinh nhieu suc khoe

200,000.00

10/03/2020

Gui chi Hoang Thi Ha ma so 3880 Tinh Thai Nguyen Dt 0382062026

100,000.00

10/03/2020

Le Hoang Linh ung ho ms 3881

100,000.00

10/03/2020

Ung ho quy chung tu thien

500,000.00

10/03/2020

giup do em Cuong

100,000.00

10/03/2020

3879; B ung ho chi Chu Thi Thu

90,000.00

10/03/2020

3878; B ung ho chi Hua Thi Linh

90,000.00

10/03/2020

3874; B ung ho chi Nguyen Thi My Dung

70,000.00

10/03/2020

3880; B ung ho chi Hoang Thi Ha

70,000.00

10/03/2020

3881; B ung ho chi Nguyen Thi Thuy

50,000.00

10/03/2020

Tran Van Hieu chuyen tien

100,000.00

10/03/2020

3881; Nguyen thi thuy

100,000.00

10/03/2020

Ung ho ma so 3879 Chu Thi Thu; thon Trai Ca; xa Tan Quang; huyen Luc Nan; Bac Giang

200,000.00

10/03/2020

CT DEN: 027714660152 3881 Nguyen Viet Cuong FT20277020853234

500,000.00

10/03/2020

DO DANH HIEN ung ho ms 3881; chi Nguyen Thi Thuy

100,000.00

10/03/2020

chu huynh loi ung ho chau cuong thai binh

1,000,000.00

10/03/2020

ung ho ma so 3881

200,000.00

10/03/2020

3880; Hoang Thi Ha

200,000.00

10/03/2020

chau Cuong con me Thuy Thai Binh ms 3881

200,000.00

10/03/2020

Ma so 3881

200,000.00

10/03/2020

CT DEN: 027704073689 Ung ho ms 3881

500,000.00

10/03/2020

LPT ung ho ms 3881 Chi Nguyen Thi Thuy

50,000.00

10/03/2020

LUU TIEU PHUONG Chuyen tien giup ms 3881

200,000.00

10/03/2020

; Ung ho quy tam long nhan ai

100,000.00

10/03/2020

chuyen tien ung ho ma so3880 Hoang thi Ha xom xuan dang xabinhson TP song cong tinh thai nguyen

200,000.00

10/03/2020

Phung Van Manh chuyen tien ung ho chi Nguyen Thi Thuy ma so 3881

150,000.00

10/03/2020

CT DEN: 027707062859 Ck

50,000.00

10/03/2020

Ma so 3880 Chi Hoang Thi Ha; Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

68,309.00

10/03/2020

Nguyen Phu Lam chuyen tien ma so 3880 Chi Hoang Thi Ha; thoi gian GD: 03/10/2020 00: 26: 35

300,000.00

10/03/2020

LPT ung ho ms 3880 Chi Hoang Thi Ha; thoi gian GD: 02/10/2020 23: 27: 24

50,000.00

10/03/2020

3880; Hoang Thi Ha;   Thai Nguyen; thoi gian GD: 02/10/2020 23: 20: 17

100,000.00

10/03/2020

3878; Hua Thi Linh; tp HCM;   thoi gian GD: 02/10/2020 23: 12: 49

100,000.00

10/03/2020

ung ho ma so 3879 Chu Thi Thu; thoi gian GD: 02/10/2020 23: 10: 07

200,000.00

10/03/2020

Tran Thi Thuy Trang ung ho ms 3869; thoi gian GD: 02/10/2020 23: 02: 38

300,000.00

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Agribank từ ngày 27/09/2020     -   03/10/2020

 

26/09/2020

MB (277442) (ung ho ms 3873. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Ph

100,000

28/09/2020

MB (505097) (Ma 3872 Cau chuc dieu tot lanh)

200,000

28/09/2020

MB (504845) (Ma 3871 - Cau chuc dieu tot lanh)

200,000

28/09/2020

MB (504650) (Ma 3875 Cau chuc dieu tot lanh)

200,000

28/09/2020

MB (504357) (Ma 3874 Cau chuc dieu tot lanh)

200,000

28/09/2020

MB (504061) (Ma 3873 Cau chuc dieu tot lanh)

200,000

28/09/2020

MB (503814) (Ma 3876 - Chuc con manh me tro thanh bac si)

200,000

28/09/2020

MB (492648) (Tran Hoang Hai Anh ung ho MS. 3876)

10,000

28/09/2020

MB (486701) (Ms 3876)

100,000

28/09/2020

Giup d↓ MS 3873: 200. 000,   MS 3862: 100. 000

300,000

28/09/2020

MB (446570) (ung ho ma so 3876 em Nguyen Ngoc Anh. Dak Nong)

300,000

28/09/2020

MB (436433) (DO VAN QUANG chuyen khoan ung ho chau Nguyen Ngoc An

500,000

28/09/2020

MB (435298) (Ma so 3876)

1,000,000

28/09/2020

MB (431564) (ho tro be Ngoc Anh 3876)

500,000

28/09/2020

Ung ho le thi dung 3875

200,000

28/09/2020

MB (394865) (NGUYEN THI HIEN chuyen khoan ung ho MS 3876 Nguyen N

200,000

28/09/2020

MB (391826) (Nguyen Minh Hang ung ho ma so 3874. Cau mong chau Yen

200,000

28/09/2020

MB (375944) (Co Mai HCM ung ho ms 3874)

500,000

28/09/2020

MB (354257) (VU QUOC AN chuyen khoan)

100,000

28/09/2020

MB (339209) (DANG ANH DAO ung ho ma so 3874 Nguyen Thi My Dung)

200,000

28/09/2020

MB (327475) (VAN THI DIEU HIEN ms 3872 Trinh Thi Loan )

200,000

28/09/2020

MB (327317) (ung ho chi Nguyen Thi My Dung ma so 3874)

500,000

28/09/2020

MB (327159) (VAN THI DIEU HIEN Ms 3873 Dinh Thi Chien)

200,000

28/09/2020

MB (322379) (Giup ms3875)

100,000

28/09/2020

MB (315747) (ung ho ma 3875 Le Thi Dung thon 2 quynh vinh hoang m

300,000

29/09/2020

516959 - Agribank; 1400206034036; TRAN THI THU HIEN chuyen khoan ch

200,000

29/09/2020

MB (654445) (TRINH VAN TUYEN CK UH cac ma. 3877. 3876.   3875. 3874

1,000,000

29/09/2020

368767 - Agribank; 1400206034036; ung ho MS 3835

100,000

29/09/2020

MB (617026) (Gui ms 3876 Nguyen Ngoc Anh)

500,000

29/09/2020

IBKING: FT Trace 440684 -   Tran Hoang Hai Anh ung ho MS 3876,   38

20,000

29/09/2020

MB (597682) (Ung ho ma so3877 Vu Thi Hoa)

300,000

29/09/2020

MB (551348) (giup chau Ngoc Anh, ma so 3876)

200,000

30/09/2020

MB (874318) (Nguyen Minh Hang ung ho ma so 3879. Mong chau Thuon

120,000

30/09/2020

MB (852108) (gui chi Hua Thi Linh ma so 3878)

1,000,000

30/09/2020

MB (849703) (ung ho ma so 3878)

200,000

30/09/2020

MB (867346) (Ung ho be Vy -   dantri - vo chong khiem thi ban ve so

100,000

30/09/2020

MB (866951) (Uhms 3860, 3861, 3862, 3863, 3864, 3865, 3866, 3867, 3868, 3869, 3870, 3871, 3872, 3873, 3874, 3875, 3876, 3877, 3878

5,700,000

30/09/2020

MB (852726) (Tran Hoang Hai Anh ung ho MS 3874)

15,000

30/09/2020

MB (863821) (TRAN VAN HIEU UHMS3878)

200,000

30/09/2020

 

172,600

30/09/2020

TRAN HOANG HAI ANH UNG HO MS 3878

20,000

30/09/2020

539130 - Agribank; 1400206034036; ms 3878

300,000

30/09/2020

MB (766281) (Ung ho chi Hua Thi Linh ms 3878)

100,000

30/09/2020

MB (756672) (Ung ho ma so 3878)

100,000

30/09/2020

MB (751091) (Ma so 3878 Chi Hua Thi Linh)

200,000

30/09/2020

931347 - Agribank; 1400206034036; Ung ho ma So 3878

200,000

30/09/2020

MB (741033) (Gia dinh But Bi ung ho Nguyen Hua Tuong Vy, ma so 38

200,000

30/09/2020

825084 - Agribank; 1400206034036; Ung ho ma 3878 c Hua Thi Linh

200,000

30/09/2020

MB (732907) (uh ms 3861 Nguyen Thi Hoi)

200,000

30/09/2020

MB (732661) (uh ms 3871 Nguyen Thi Thuy Hang)

200,000

30/09/2020

714587 - Agribank; 1400206034036; Ma so 3878

100,000

30/09/2020

MB (729067) (N V HUONG ung ho ma 3878)

100,000

30/09/2020

MB (718410) (NGUYEN THI MINH HANG ung ho ma so 3876. Cau mong ch

100,000

30/09/2020

MB (713462) (ung ho ms 3877 Vu thi Hoa)

300,000

01/10/2020

MB (010796) (NGUYEN VAN ANH chuyen khoan)

100,000

01/10/2020

IM Fund Transfer (ABM) - 428762 - Agribank; 1400206034036; HOANG DUC T

300,000

01/10/2020

MB (006698) (ms 3879)

500,000

01/10/2020

MB (006670) (ms 3878)

500,000

01/10/2020

MB (006628) (ms 3877)

500,000

01/10/2020

MB (006566) (ms 3876)

500,000

01/10/2020

MB (998338) (Ung ho ms 3876. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Ph

100,000

01/10/2020

MB (969613) (TRAN THI THU HIEN chuyen khoan chi Chu Thi Thu, ma s

200,000

01/10/2020

793386 - Agribank; 1400206034036; Giup do hoan canh em Le Thi Dung

500,000

01/10/2020

789083 - Agribank; 1400206034036; Giup do hoan canh chi Hua Thi Lin

500,000

01/10/2020

MB (952222) (Gia dinh Le Thanh Le 36 Lang Ha Dong Da Ha Noi ung h

200,000

01/10/2020

IBKING: FT Trace 328394 -   UNG HO MS 3874   NGUYEN THI MY DUNG

1,000,000

01/10/2020

IBKING: FT Trace 326519 -   UNG HO MS 3871   NGUYEN THI THUY HAN

1,000,000

01/10/2020

MB (939239) (Ung ho MS 3878)

100,000

01/10/2020

361140 - Agribank; 1400206034036; ma so 3879 Chu Thi Thu

200,000

01/10/2020

276781 - Agribank; 1400206034036; Ma so 3879 chuc con mau khoe

200,000

01/10/2020

MB (918722) (Ms3879)

100,000

01/10/2020

(CKRmNo:   130220100182045) Ung ho ma so 3879 chi Chu Thi Thu   (NH

100,000

01/10/2020

CHUC ANH VU VA BE TRA MY MAU KHOE LAI

100,000

01/10/2020

MB (902221) (TRIEU NGOC TRUONG ung ho ma 3879)

50,000

01/10/2020

MB (899801) (Ung ho ma so 3879 Chu Thi Thu)

150,000

01/10/2020

MB (882125) (DAO ANH TUAN ung ho ms 3879)

200,000

01/10/2020

MB (874159) (Ung ho ma so 3879)

100,000

01/10/2020

MB (879475) (Gui 3879)

50,000

02/10/2020

MB (143946) (chuyen khoan)

50,000

02/10/2020

MB (158884) (UH chi Thu MS3879)

150,000

02/10/2020

MB (158832) (UH chi Ha MS3880)

150,000

02/10/2020

IM Fund Transfer (ABM) - 549121 - Agribank; 1400206034036; Ung ho be u

200,000

02/10/2020

MB (127478) (Vu Thi Hien chuyen tien ung ho chi Hoang Thi Ha co 2

300,000

02/10/2020

MB (118923) (PHAM VAN TUAN chuyen khoan giup chi Hoang Thi Ha,   ma

50,000

02/10/2020

MB (109244) (ung ho ma so 3880)

500,000

02/10/2020

MB (106176) (ung ho ma so 3880 chi Hoang Thi Ha)

100,000

02/10/2020

852135 - Agribank; 1400206034036; DUONG CONG LUONG ung ho chi Ha co

200,000

02/10/2020

MB (096606) (Ung ho chiHoang thi Ha MS 3880)

200,000

02/10/2020

MB (091790) (PHUNG THI KIM THOA giup MS 3880)

100,000

02/10/2020

MB (091452) (Dieu Linh ho tro ma so 3880 Chi Hoang Thi Ha)

200,000

02/10/2020

MB (085078) (CHU ANH TUAN chuyen khoan ung ho chi Hoang Thi Ha ms

200,000

02/10/2020

MB (084333) (Uh ma so 3880 Hoang Thi Ha)

300,000

02/10/2020

MB (084123) (UH Ma so 3880 Hoang thi Ha)

200,000

02/10/2020

642041 - Agribank; 1400206034036; Ung ho chi Hoang thi Ha   - 2 be Di

200,000

02/10/2020

614919 - Agribank; 1400206034036; dai gd ung ho ms 3880

600,000

02/10/2020

MB (078612) (Ung ho ma so 3880 )

150,000

02/10/2020

MB (069654) (Ung ho ma so 3880)

100,000

02/10/2020

MB (067687) (CAO THANH TRUNG chuyen khoan ung ho ma 3880)

300,000

02/10/2020

MB (061566) (NGUYEN TUAN ANH ck giup do gd chi Hoang Thi Ha ma so

200,000

02/10/2020

MB (055455) (ma 3880 cau mong 2 con som binh phuc)

200,000

02/10/2020

NGUYEN HA DOAN HUONG nop tien : UNG HO MA 3878 HUA THI DINH

200,000

02/10/2020

NGUYEN HA DOAN HUONG nop tien : UNG HO MA 3879 CHU THI THU

200,000

02/10/2020

NGUYEN HA DOAN HUONG nop tien : UNG HO MA 3880 HOANG THI HA

400,000

02/10/2020

137221 - Agribank; 1400206034036; Giup do ma so 3880 chi Hoang Thi

500,000

02/10/2020

SMS (403488) (Giup ms 3880)

300,000

02/10/2020

MB (041125) (DUONG THI LAM chuyen khoan cho ma 3880 hoang thi ha)

200,000

02/10/2020

MB (039124) (Goi ma so 3880)

500,000

02/10/2020

MB (037159) (TRUONG THI HONG TUOI chuyen khoan ung ho ma so 3880

100,000

02/10/2020

MB (034266) (CHE THI HUONG chuyen khoan)

200,000

02/10/2020

MB (030534) (ung ho ma so 3880 Hoang Thi Ha, xom Xuan Dang 1, xa

500,000

02/10/2020

MB (018885) (Ung ho ma so 3880)

200,000

03/10/2020

MB (250568) (LE THI DIEU chuyen khoan)

10,000

03/10/2020

MB (229516) (3881 nguyen thi thuy)

150,000

03/10/2020

MB (221920) (PHAM VAN CHI chuyen khoan ms 3881 nguyen thi thuy)

200,000

03/10/2020

MB (220519) (Giup em Cuong)

500,000

03/10/2020

MB (214710) (ung ho ma so 3881 chi Nguyen Thi Thuy, Xom 2, xa Hon

200,000

03/10/2020

MB (208007) (Gui chi Thuy ma so 3881)

200,000

03/10/2020

MB (195427) (Gui 3881)

50,000

03/10/2020

MB (171114) (Ung ho MS 3881 Chi Nguyen Thi Thuy Xom 2 xa Hong Vie

300,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng BIDV từ ngày 27/09/2020     -   03/10/2020

 

27/09/2020 06:33:50

REM Tfr Ac: 1511   000 0144184 NGUYEN MINH DUAN Chuyen tien ung ho MS 3874 Nguyen Thi My Dung

300,000

27/09/2020 07:23:23

REM TKThe : 160314949054240, tai EIB. Ung ho ma so 3874 - CTLNHIDI   000   000 623672903 - 11 - CRE - 002

200,000

27/09/2020 08:39:40

REM Tfr Ac: 2201   000 0103832 NGUYEN VIET ANH Ung ho ma so 3867 Ba Nguyen Thi Ich

150,000

27/09/2020 08:43:11

REM Tfr Ac: 2201 000 0103832 NGUYEN VIET ANH Ung ho ma so 3869 Truong Hoa Thien Ly

150,000

27/09/2020 10:37:36

REM Tfr Ac: 5211   000 0120659 NGUYEN LE THAI Ung ho ma so 3875

50,000

27/09/2020 12:52:57

REM Tfr Ac: 3451   000 0201347 NGO TUAN MINH ung ho ma so 3868

50,000

27/09/2020 13:24:50

REM Tfr Ac: 2151   000 0671182 NGUYEN LE CUONG giup em Le Thi Dung, ma so 3875

500,000

27/09/2020 14:34:46

REM Tfr Ac: 1201   000 6991984 TRINH DUY ANH ung ho 3874

300,000

27/09/2020 14:50:55

REM Tfr Ac: 2601   000 0992883 LUU THI THANH HUYEN ung ho MS 3874 va MS 3875 moi MS 400   000

800,000

27/09/2020 15:21:22

REM TKThe : 19034872986017, tai TCB. CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 2611 000 3366882   - BAO DIEN TU DAN TRI FT20272408345090 - CTLNHIDI 000     000 624123671 - 11 - CRE - 002

100,000

27/09/2020 15:38:11

REM Tfr Ac: 2161   000 0424286 NGUYEN KIEU HUNG Ung ho Le Thi Lan, Le Thi Dung o Nghe An DT ung thu

500,000

27/09/2020 16:27:11

REM TKThe : 19034259268012, tai TCB. MS 3874 Nguyen T My Dung. Chuc con mau khoe. FT20272240114702 - CTLNHIDI   000   000 624208695 - 11 - CRE - 002

500,000

27/09/2020 19:56:14

REM Tfr Ac: 2151   000 0336667 LE THI THUY ung ho ma so 3874

300,000

27/09/2020 19:57:27

REM Tfr Ac: 2151   000 0336667 LE THI THUY ung ho ma so 3875

200,000

27/09/2020 20:15:05

REM Tfr Ac: 1181   000 0138333 DO THI LAN HUONG ung ho ms 3874 be tu yen con chi nguyen thi my dung

300,000

27/09/2020 20:23:41

REM Tfr Ac: 6311   000 0436701 PHAM MINH TRI GIUP MS 3875 LE THI DUNG (CON GAI BA LAN)

100,000

27/09/2020 20:30:53

REM TKThe : 19035394017018, tai TCB. Ung ho MS 3875 em Le Thi Dung FT20272054295506 - CTLNHIDI 000     000 624498363 - 11 - CRE - 002

500,000

28/09/2020 08:18:28

REM Tfr Ac: 2611   000 1180226 NGUYEN DUC HUNG Chuyentien ung ho ma so 3876

200,000

28/09/2020 08:18:52

REM Tfr Ac: 1181   000 0138333 DO THI LAN HUONG ung ho ms 3876 em nguyen ngoc anh o dak nong

300,000

28/09/2020 08:21:56

REM Tfr Ac: 2141   000 0015330 HUYNH THI MINH HOA LE MINH HIEU UNG HO EM NGUYEN NGOC ANH MA SO 3876

10,000

28/09/2020 08:34:31

REM Tfr Ac: 1381   000 0233304 NGUYEN THANH NHAN ung ho ms 3876 cho be Ngoc Anh Darlac

1,000,000

28/09/2020 08:36:07

REM Tfr Ac: 5321   000 0178968 TRAN VAN PHONG Chuyen tien ung ho ms 3876 em nguyen ngoc anh

100,000

28/09/2020 08:42:51

REM Tfr Ac: 4251   000 0853468 NGUYEN THE KHUAN ma so 3875

20,000

28/09/2020 08:43:14

REM Tfr Ac: 4251   000 0853468 NGUYEN THE KHUAN ma so 3876

20,000

28/09/2020 08:53:34

REM Tfr Ac: 3601   000 0085913 PHAN THI NHU HUONG Chuyen tien giup MS 3876

200,000

28/09/2020 09:50:51

REM Tfr Ac: 4281   000 8888696 NGUYEN TRUNG CHINH ung ho ma so 3876 nguyen ngoc anh

200,000

28/09/2020 10:08:22

REM Tfr Ac: 1491   000 0157680 NGO QUANG SAM ho tro ms 3876: Em Nguyexn Ngoc Anh, thon 8,   xax Dak Ha, H Dak Gu2019Long, , Dak Nong

300,000

28/09/2020 10:21:24

REM Tfr Ac: 1491   000 0157680 NGO QUANG SAM ho tro ms3875: Em Loojce Thi Dung (Con gai Ba Lan) Thon 2, xa Quynh Vinh, TX Hoang Mai, Nghe An

300,000

28/09/2020 10:47:14

REM Tfr Ac: 5221   000   000 7777 BUI DAI THANG MS 3876 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh

200,000

28/09/2020 11:03:13

REM Tfr Ac: 5581   000 0124367 TRAN MINH PHUC Chuyen tien ma so 3876, Nguyen Ngoc Anh

200,000

28/09/2020 11:44:33

REM Tfr Ac: 2601   000 1172882 DO MINH DUONG chuyen tien ho tro em Nguyen Ngoc Anh thon 8, xa Dak Ha, Dak GLong, tinh Dak Nong, ma so 3876.   de nghi Bao Dan Tri chuyen giup den em Nguyen Ngoc Anh

500,000

28/09/2020 12:09:33

REM Tfr Ac: 2151   000 0075207 NGUYEN GIA KHUE ung ho Ma so 3876, Nguyen Ngoc Anh, Dak Nong

500,000

28/09/2020 13:33:01

REM Tfr Ac: 1221   000 0897510 HO PHI TRUNG ung ho ma so 3876

200,000

28/09/2020 14:07:32

REM Tfr Ac: 2161   000 0034436 NGUYEN THI THANH PHUONG Chuyen cho MS 3876

200,000

28/09/2020 14:27:55

REM Tfr Ac: 5101   000 1806226 DUONG THI GIANG ungho ms 3876 em Ngoc Anh

100,000

28/09/2020 15:12:51

REM Tfr Ac: 3681   000 0148681 BUI DUC TIEN Bui Duc Tien ho tro Chi Nguy Thi My Dung Ms 3874

200,000

28/09/2020 15:29:36

REM Tfr Ac: 7531   000 0041636 NGUYEN DINH TRUC ung ho em Nguyen Ngoc Anh o Dak Nong, ma so 3876

300,000

28/09/2020 15:56:46

REM TKThe : 19030153388889, tai TCB. Ung ho be Tu Yen ma so 3874 FT20272509835855 - CTLNHIDI 000     000 625667668 - 11 - CRE - 002

100,000

28/09/2020 16:20:53

REM Tfr Ac: 1601   000 0204491 PHAM THI TRANG MA SO 3876 EM NGUYEN NGOC ANH

100,000

28/09/2020 17:03:45

REM Tfr Ac: 2111   000 0974041 NGUYEN THANH TUNG ma so 3876 em Nguyen Ngoc Anh

100,000

28/09/2020 19:57:15

REM Tfr Ac: 5311   000   000 6938 LE VAN THANH Ung ho ma so 3876 em Nguyen Ngoc Anh

300,000

28/09/2020 22:07:46

REM Tfr Ac: 5611   000 0616150 NGUYEN PHI HUNG Chuyen tien 3876

50,000

29/09/2020 07:53:12

REM Tfr Ac: 2221   000 0140754 HOANG DINH DAO ung ho ma so 3876

100,000

29/09/2020 08:04:46

REM Tfr Ac: 3981   000 0021499 NGUYEN THI THIEN THAO Nguyen Thi Thien Thao ung ho ma so 3877 c vu thi hoa

500,000

29/09/2020 08:10:32

REM Tfr Ac: 1211   000 0138753 NGUYEN HUY HA   - UNG HO DINH THI CHIEN MS 3873, NGUYEN THI MY DUNG MS 3874

100,000

29/09/2020 08:20:22

REM Tfr Ac: 1181   000   000 5659 TRAN THI NHUNG ung ho hoan canh ma so 3874

50,000

29/09/2020 08:27:02

REM Tfr Ac: 2141   000 0015330 HUYNH THI MINH HOA HUYNH MINH LONG UNG HO VU THI HOA MA SO 3877

10,000

29/09/2020 08:32:01

REM Tfr Ac: 1331   000 0036401 PHAM THI KIEM CT UNG HO E LE THI DUNG (CON GAI BA LAN) MS 3875, THON 2 XA QUYNH VINH TX HOANG MAI NGHE AN

1,000,000

29/09/2020 08:57:22

REM Tfr Ac: 1191   000 0174015 NGUYEN TRAN DUY ma so 3876 , 3875

600,000

29/09/2020 09:38:18

REM Tfr Ac: 2121   000 0383653 NGUYEN DUC THINH Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Ung ho ma so 3876

50,000

29/09/2020 09:46:10

REM Tfr Ac: 2161   000 0395629 NGUYEN QUOC HUY Ung ho MS 3877

200,000

29/09/2020 10:05:38

REM Tfr Ac: 5801   000 0299019 LE DANG TUAN Chuyen tien tu thien MA SO 3877 Vu Thi Hoa

500,000

29/09/2020 10:35:41

REM Tfr Ac: 4681   000 1535896 DANG TIEN DAT Ho tro ma so 3877 ba Vu Thi Hoa

200,000

29/09/2020 10:49:44

REM Tfr Ac: 4251   000 0853468 NGUYEN THE KHUAN ma so 3877

20,000

29/09/2020 11:03:04

REM TKThe : 002704060118694, tai VIB. Gia dinh Nguyen Quang Giap giup MS 3870, 3871, 3872,   3873, 3874, 3875,   3876, 3877 - CTLNHIDI   000   000 626801701 - 11 - CRE - 002

2,400,000

29/09/2020 11:06:03

REM TKThe : 11720255113016, tai TCB. Ung ho vu thi hoa ma 3877 FT20273587980823 - CTLNHIDI 000     000 626808157 - 11 - CRE - 002

1,000,000

29/09/2020 11:55:00

REM TKThe : 19033737762013, tai TCB. NGUYEN THI HONG ung ho ma so 3869 FT20273573100233 - CTLNHIDI 000     000 626901729 - 11 - CRE - 002

50,000

29/09/2020 11:58:09

REM TKThe : 19033737762013, tai TCB. Nguyen thi Hong ung ho ma 3877 FT20273502787675 - CTLNHIDI 000     000 626907216 - 11 - CRE - 002

50,000

29/09/2020 13:28:14

REM Tfr Ac: 1331   000 0072539 NGUYEN THI THU HANG PHAM NGOC QUAN UH MS 3877. NAM MO QUAN THE AM BO TAT CUU KHO CUU NAN. NGUYEN DEM CONG SUC HOI HUONG TAT CA CHUNG SANH DUOC BINH AN

300,000

29/09/2020 13:31:09

REM Tfr Ac: 1351   000 0398132 TRUONG THANH THAO Ung ho MS 3867 N. T. Ich

200,000

29/09/2020 13:32:24

REM Tfr Ac: 1331   000 0072539 NGUYEN THI THU HANG PHAM NGOC QUAN UH MS 3876 la 300k ngay 29. 9. 2020. NAM MO QUAN THE AM BO TAT DAI TU DAI BI CUU KHO CUU NAN. NGUYEN DEM CONG SUC HOI HUONG TAT CA CHUNG SANH DUOC BINH AN

300,000

29/09/2020 13:33:22

REM Tfr Ac: 1351   000 0398132 TRUONG THANH THAO Ung ho MS 3866 P. A. Tai

200,000

29/09/2020 13:36:07

REM Tfr Ac: 1331   000 0072539 NGUYEN THI THU HANG PHAM NGOC QUAN UH MS 3874 la 300k ngay 29. 9. 2020. NAM MO QUAN THE AM BO TAT DAI TU DAI BI CUU KHO CUU NAN. NGUYEN DEM CONG SUC HOI HUONG TAT CA CHUNG SANH DUOC BINH AN

300,000

29/09/2020 13:54:41

REM Tfr Ac: 1211   000   000 0807 DOAN MANH TU Ung ho ba Vu Thi Hoa ma so 3877

200,000

29/09/2020 14:18:11

REM Tfr Ac: 1601   000 0477035 HOANG QUOC TUAN Ung ho chi Chien ma so 3873

500,000

29/09/2020 14:30:08

REM Tfr Ac: 2601   000 0654040 VU THI MAI ANH ung ho ma so 3877 200k, ma so 3871 100k, 3872 200k

500,000

29/09/2020 15:04:07

REM Tfr Ac: 4501   000 1946666 TU CHIEU DONG MS 3877 VU THI HOA KHU 14 DONG LUONG CAM KHE PHU THO

200,000

29/09/2020 15:09:15

REM Tfr Ac: 2151   000 0944644 VU THI BICH HANG ung ho ma so 3877

100,000

29/09/2020 15:14:02

REM Tfr Ac: 4831   000 0385488 DINH THI THUY AN ung ho 3877

100,000

29/09/2020 15:26:22

REM Tfr Ac: 1201   000 0108166 PHAM THI THU HA Ung ho MS 3877 c Vu Thi Hoa

300,000

29/09/2020 15:44:20

REM Tfr Ac: 1221   000 0901439 LE THI THACH MY Chuyen tien ung ho ma 3877 chi Vu Thi Hoa

100,000

29/09/2020 17:11:51

REM Tfr Ac: 1331   000 0052805 NGUYEN THANH TU MS3877 Vu Thi Hoa

500,000

29/09/2020 18:50:27

REM TKThe : 19022702229019, tai TCB. CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 2611 000 3366882   - BAO DIEN TU DAN TRI FT20273501645787 - CTLNHIDI 000     000 627666248 - 11 - CRE - 002

500,000

29/09/2020 19:49:21

REM Tfr Ac: 3901   000 1191557 NGUYEN DUC VIET nguyen duc viet ung ho ms 3877 Vu Thi Hoa va 2 anh

100,000

29/09/2020 20:26:03

REM TKThe : 14021772130023, tai TCB. Ma so 3876 FT20274075765727 - CTLNHIDI   000   000 627802373 - 11 - CRE - 002

100,000

29/09/2020 21:27:58

REM Tfr Ac: 1221   000 1920552 VU DINH TUYEN ung ho ma so 3877 Vu Thi Hoa Cam Khe Phu Tho

200,000

29/09/2020 22:10:30

REM Tfr Ac: 4321   000 1242308 NGUYEN THI THEM Chuyen tien

100,000

30/09/2020 07:22:17

REM Tfr Ac: 4251   000 0641353 NGUYEN ANH QUY Chuyen den Ma so 3877

100,000

30/09/2020 07:30:18

REM TKThe : 10402227, tai ACB. UNG HO MA SO 3868, 3871,   3872, 3875, 3876 - 300920 - 07: 30: 17 714935 - CTLNHIDI   000   000 628053850 - 11 - CRE - 002

1,250,000

30/09/2020 08:07:18

REM Tfr Ac: 2221   000 0247390 NGUYEN NGOC BICH ung ho ma so 3877

300,000

30/09/2020 08:19:18

REM Tfr Ac: 1211   000 0478796 BUI THI KIM NGOC ung ho ms 3872 va 3877

100,000

30/09/2020 08:21:17

REM Tfr Ac: 4281   000 0555774 NGUYEN DANH THONG Chuyen tien

950

30/09/2020 08:31:30

REM Tfr Ac: 2141   000 0015330 HUYNH THI MINH HOA HUYNH MINH LONG UNG HO CHI HUA THI LINH MA SO 3878

10,000

30/09/2020 09:00:23

REM TKThe : 19034688231011, tai TCB. Ung ho be Nguyen Hua Tuong Vy - MS 3878 FT20274769642778 - CTLNHIDI 000     000 628185935 - 11 - CRE - 002

100,000

30/09/2020 09:06:06

REM Tfr Ac: 1251   000 0924905 PHAM THI HUONG ung ho ma 3878

1,000,000

30/09/2020 09:06:16

REM TKThe : 19034992148015, tai TCB. 3878 FT20274063777053 - CTLNHIDI   000   000 628198146 - 11 - CRE - 002

50,000

30/09/2020 09:19:42

REM Tfr Ac: 1881   000 0057518 TRAN THI LY 3878 chi hua thi linh

50,000

30/09/2020 09:28:53

REM Tfr Ac: 1341   000 0016835 DO VIET HUNG Chuyen tien ung ho ms 3878

200,000

30/09/2020 09:46:17

REM TKThe : 19035986753019, tai TCB. 3877.   Vu Thi Hoa FT20274070544338 - CTLNHIDI 000   000 628285780 - 11 - CRE - 002

200,000

30/09/2020 09:47:19

REM TKThe : 19035986753019, tai TCB. 3875.   Le Thi Dung FT20274674734901 - CTLNHIDI 000   000 628288056 - 11 - CRE - 002

200,000

30/09/2020 09:48:07

REM TKThe : 19035986753019, tai TCB. 3874.   Nguyen Thi My Dung FT20274408919581   - CTLNHIDI 000   000 628289827 - 11 - CRE - 002

200,000

30/09/2020 09:48:56

REM TKThe : 19035986753019, tai TCB. 3873.   Dinh Thi Chien FT20274070555282   - CTLNHIDI 000   000 628291682 - 11 - CRE - 002

200,000

30/09/2020 09:49:46

REM TKThe : 19035986753019, tai TCB. 3876.   Nguyen Ngoc Anh FT20274434961538   - CTLNHIDI 000   000 628293596 - 11 - CRE - 002

200,000

30/09/2020 09:50:43

REM TKThe : 19035986753019, tai TCB. 3872.   Trinh Thi Loan FT20274878970334   - CTLNHIDI 000   000 628295737 - 11 - CRE - 002

200,000

30/09/2020 09:51:38

REM TKThe : 19035986753019, tai TCB. 3871.   Nguyen Thi Thuy Hang FT20274957410403   - CTLNHIDI 000   000 628297971 - 11 - CRE - 002

200,000

30/09/2020 09:52:42

REM TKThe : 19035986753019, tai TCB. 3870.   Huynh Ngoc Dung FT20274052328752   - CTLNHIDI 000   000 628300317 - 11 - CRE - 002

200,000

30/09/2020 09:53:39

REM TKThe : 19035986753019, tai TCB. 3869.   Truong hoc Hoa Thien Ly FT20274227674001 - CTLNHIDI   000   000 628302482 - 11 - CRE - 002

200,000

30/09/2020 09:54:30

REM TKThe : 19035986753019, tai TCB. 3868.   Thach Minh Thien FT20274851062947   - CTLNHIDI 000   000 628304287 - 11 - CRE - 002

200,000

30/09/2020 09:55:18

REM TKThe : 19035986753019, tai TCB. 3867.   Nguyen Thi Ich FT20274894104400   - CTLNHIDI 000   000 628306110 - 11 - CRE - 002

200,000

30/09/2020 09:56:07

REM TKThe : 19035986753019, tai TCB. 3866.   Pham Anh Tai FT20274900896202 - CTLNHIDI 000   000 628308042 - 11 - CRE - 002

200,000

30/09/2020 09:57:16

REM TKThe : 19035986753019, tai TCB. 3865.   Nguyen Van Hoang FT20274610450390   - CTLNHIDI 000   000 628310385 - 11 - CRE - 002

200,000

30/09/2020 09:57:56

REM TKThe : 19035986753019, tai TCB. 3864.   Ha Thi Anh Tuyet FT20274703285784   - CTLNHIDI 000   000 628311847 - 11 - CRE - 002

200,000

30/09/2020 09:58:39

REM TKThe : 19035986753019, tai TCB. 3863.   Le Thi Xuan FT20274666986122 - CTLNHIDI 000   000 628313517 - 11 - CRE - 002

200,000

30/09/2020 10:00:57

REM TKThe : 19035986753019, tai TCB. 3862.   Nguyen Duc Hoai FT20274894200118   - CTLNHIDI 000   000 628318866 - 11 - CRE - 002

200,000

30/09/2020 10:01:41

REM TKThe : 19035986753019, tai TCB. 3861.   Nguyen Thi Hoi FT20274007092075   - CTLNHIDI 000   000 628320432 - 11 - CRE - 002

200,000

30/09/2020 10:02:39

REM TKThe : 19035986753019, tai TCB. 3860.   Nguyen Huu Thoai FT20274227700522   - CTLNHIDI 000   000 628322425 - 11 - CRE - 002

200,000

30/09/2020 10:03:36

REM TKThe : 19035986753019, tai TCB. 3859.   Pham Minh Tri FT20274340514181   - CTLNHIDI 000   000 628324528 - 11 - CRE - 002

200,000

30/09/2020 10:04:54

REM TKThe : 19035986753019, tai TCB. 3858.   Nguyen Thi Nhu FT20274669182964   - CTLNHIDI 000   000 628327443 - 11 - CRE - 002

200,000

30/09/2020 10:18:56

REM Tfr Ac: 4481   000 0257562 PHAM THI KIM LIEN Anh chi Phuong Nam UH Ms3878 mong be Vy mau khoi

100,000

30/09/2020 10:20:16

REM Tfr Ac: 4651   000 0329235 LE THUY TIEN ung ho be tuong vy

200,000

30/09/2020 10:23:39

REM Tfr Ac: 4271   000 0648765 LE VIET ANH ung ho ma so 3878

50,000

30/09/2020 10:32:31

REM Tfr Ac: 3101   000 2157497 PHAM HOANG TO LOI Ung ho Ms 3828 anh ha van tien

1,000,000

30/09/2020 10:44:56

REM Tfr Ac: 1201   000 5872411 NGUYEN TRONG THUY   - Con Truong Son HN ung ho ma so 3878

300,000

30/09/2020 10:46:00

REM Tfr Ac: 1201   000 5872411 NGUYEN TRONG THUY   - Con Thu Giang HN ung ho ma so 3874

300,000

30/09/2020 10:50:52

REM Tfr Ac: 1261   000 0140054 NGUYEN PHUONG THOA Ma so 3871 Chi Nguyen Thi Thuy Hangme be AnhThi va Quoc Bao.

200,000

30/09/2020 10:54:54

REM TKThe : 19127562796666, tai TCB. Gui ma so 3878 FT20274241552378 - CTLNHIDI   000   000 628440624 - 11 - CRE - 002

200,000

30/09/2020 11:16:09

REM Tfr Ac: 6151   000 0511691 NGUYEN THI XUAN HONG ung ho ms 3874

200,000

30/09/2020 11:48:32

REM TKThe : 0090119879999, tai MB. 3873   - CTLNHIDI 000   000 628553397 - 11 - CRE - 002

200,000

30/09/2020 11:57:13

REM Tfr Ac: 7101   000 1035134 NGUYEN KIM NGAN ma so 3878 chi Hua Thi Linh

400,000

30/09/2020 12:19:44

REM TKThe : 19028702360369, tai TCB. Hoan canh 3878 FT20274052880542 - CTLNHIDI   000   000 628607726 - 11 - CRE - 002

100,000

30/09/2020 12:39:41

REM Tfr Ac: 7501   000 0412675 DUONG SI DAN ms 3877 vu thi hoa

200,000

30/09/2020 12:57:39

REM Tfr Ac: 7501   000 0412675 DUONG SI DAN ms 3873 dinh thi chien

200,000

30/09/2020 13:40:49

REM Tfr Ac: 1501   000 0066430 NGUYEN TIEN THANH Chuyen tien ung ho ma so 3878

100,000

30/09/2020 13:41:17

REM Tfr Ac: 1231   000   000 5790 DO THIEU KIEN -   ung ho ma so 3878 Huu Thi Linh

200,000

30/09/2020 13:43:13

REM Tfr Ac: 1501   000 0066430 NGUYEN TIEN THANH Chuyen tien ung ho ma so 3875

100,000

30/09/2020 13:58:19

REM Tfr Ac: 1501   000 0066430 NGUYEN TIEN THANH Chuyen tien ung ho ma so 3872

100,000

30/09/2020 14:13:55

REM Tfr Ac: 1201   000 0210937 PHUNG QUANG HONG   - ung ho be Tuong Vi

500,000

30/09/2020 14:40:03

REM TKThe : 0111066655888, tai 191919. Ct ung ho ma so 3878 HUA THI LINH - CTLNHIDI   000   000 628845780 - 11 - CRE - 002

500,000

30/09/2020 14:46:03

REM Tfr Ac: 1281   000 0117779 NGUYEN THI KHANH LINH ung ho ma so 3878

100,000

30/09/2020 15:20:47

REM Tfr Ac: 2611   000 0040327 MAI PHUONG LINH ung ho gia dinh chi Hua Thi Linh. ma so 3878

200,000

30/09/2020 15:44:07

REM TKThe : 19035986753019, tai TCB. 3878.   Hua Thi Linh FT20274008039102 - CTLNHIDI 000   000 628935447 - 11 - CRE - 002

200,000

30/09/2020 15:58:01

REM Tfr Ac: 2601   000 1029191 DINH THI THU THAO ung ho maso 3878 chi Hua Thi Linh

300,000

30/09/2020 16:14:08

REM Tfr Ac: 2201   000 1231161 NGUYEN HUY CHUNG ma so 3878

500,000

30/09/2020 16:15:52

REM Tfr Ac: 2161   000 0395629 NGUYEN QUOC HUY Ung ho MS 3878

200,000

30/09/2020 16:41:11

REM Tfr Ac: 1401   000 0907952 LUONG NHAT BINH Nguyen hua tuong vi

200,000

30/09/2020 16:42:37

REM Tfr Ac: 4251   000 0542289 DUONG THAI PHUONG Chuyen tien ung ho ma so 3878 hua thi linh

200,000

30/09/2020 16:42:55

REM 157. LE THI HAI YEN UNG HO MA SO 3867

300,000

30/09/2020 16:49:08

REM Tfr Ac: 5011   000 0913695 LE THI TUAN Chuyen tien ung ho be Nguyen Hua Tuong Vy, thanh pho HCM

200,000

30/09/2020 17:14:53

REM TKThe : 19027936168015, tai TCB. ms 3878 Chi Hua Thi Linh FT20274389915588 - CTLNHIDI 000     000 629158022 - 11 - CRE - 002

500,000

30/09/2020 17:19:06

REM Tfr Ac: 1221   000 0300814 TRAN DAI NGHIA Ung ho MS3873, MS3874,   MS3875, MS3876, MS3877,   MS3878

600,000

30/09/2020 17:29:00

REM Tfr Ac: 5801   000 0436852 TRAN BUU THINH Chuyen tien ung ho ma so 3878 chi HUA THI LINH

300,000

30/09/2020 17:40:45

REM Tfr Ac: 2141   000 1032323 HOANG VIET CUONG ms 3878

100,000

30/09/2020 17:43:09

REM Tfr Ac: 4501   000 2523770 NGO VU PHUONG DUNG ungho ms 3875 em LETHIDUNG

200,000

30/09/2020 18:15:44

REM Tfr Ac: 5561   000 0171369 TON THI NGA 3877 vu thi hoa khu 14 xa dong luong cam khe phu tho

4,000,000

30/09/2020 18:23:08

REM Tfr Ac: 7531   000   000 3663 DUONG DUY HUNG QT CK UNG HO BE NGUYEN HUA TUONG VI MS 3878 HUA THI LINH

1,000,000

30/09/2020 19:38:34

REM Tfr Ac: 2221   000 0140754 HOANG DINH DAO ung ho ma so 3878

100,000

30/09/2020 19:39:44

REM Tfr Ac: 2221   000 0140754 HOANG DINH DAO ung ho ma so 3877

100,000

30/09/2020 20:00:48

REM TKThe : 01931095301, tai Tienphongbank. Ung ho,   Be co gang song tot nhe - CTLNHIDI 000   000 629490820 - 11 - CRE - 002

30,000

30/09/2020 22:01:23

REM Tfr Ac: 3951   000 0319908 HOANG MINH TOAN ung ho chi Hua Thi Linh ma so 3878

50,000

01/10/2020 02:43:22

REM Tfr Ac: 2111   000 0262384 DUONG NGOC HA Chuyen tien ung ho ma so 3878 Transaction at date 2020 - 09 - 30 - 23. 00. 49

200,000

01/10/2020 07:43:42

REM Tfr Ac: 1601   000 0477035 HOANG QUOC TUAN Unh ho chi Thu ma so 3879

200,000

01/10/2020 07:46:00

REM Tfr Ac: 2111   000 0653562 VU NGOC HUYEN Ung ho ma so 3879

50,000

01/10/2020 08:02:06

REM Tfr Ac: 1181   000 0138333 DO THI LAN HUONG Chuyen tien ung ho ms 3879 be thuong con chi chu thi thu

300,000

01/10/2020 08:06:52

REM Tfr Ac: 2141   000 0015330 HUYNH THI MINH HOA LE DUC HAO UNG HO CHI CHU THI THU MA SO 3879

10,000

01/10/2020 08:12:38

REM Tfr Ac: 4681   000 1535896 DANG TIEN DAT Ho tro ma so 3879 chi Chu Thi Thu

200,000

01/10/2020 08:14:50

REM Tfr Ac: 1201   000 5872411 NGUYEN TRONG THUY   - Con Truong Son HN ung ho ma so 3879

500,000

01/10/2020 08:18:39

REM Tfr Ac: 2151   000 1714503 NGUYEN XUAN TRUONG Chuyen tien

200,000

01/10/2020 08:25:56

REM TKThe : 19027936168015, tai TCB. 3879 Chu Thi Thu FT20275438274008 - CTLNHIDI   000   000 629933438 - 11 - CRE - 002

100,000

01/10/2020 08:36:46

REM Tfr Ac: 3131   000 0935360 NHU THI THU NGAN ms 3879 Chu Thi Thu

200,000

01/10/2020 08:51:47

REM Tfr Ac: 1601   000 0255718 NGUYEN THI TUYET MAI ung ho ms3879

300,000

01/10/2020 08:57:50

REM TKThe : 171829249, tai ACB. UNG HO MS3879 - 011020 - 08: 57: 29 871016 - CTLNHIDI 000     000 629993485 - 11 - CRE - 002

500,000

01/10/2020 09:03:23

REM Tfr Ac: 2201   000 0451610 VU THI THU TRANG Chuyen tien ung ho be Vy MS 3878

300,000

01/10/2020 09:11:03

REM Tfr Ac: 1251   000 1514567 NGO MINH HA ma so 3874 nguyen thi my dung. chuc con mau khoe

200,000

01/10/2020 09:12:36

REM Tfr Ac: 4821   000 0073892 NGUYEN THU TRANG Chuyen tien ung ho chi Chu Thi Thu ma so 3879

200,000

01/10/2020 09:21:59

REM Tfr Ac: 6711   000 0627589 PHAM PHUOC LOC 3879 Chu Thi Thu

100,000

01/10/2020 09:48:05

REM TKThe : 00531 000 08016007, tai OCB.   ung ho 3879 - CTLNHIDI 000     000 630100721 - 11 - CRE - 002

50,000

01/10/2020 09:52:25

REM Tfr Ac: 1241   000 1921452 NGUYEN VAN DUONG Nhien,   Nghi, Minh ung ho MS 3873, 3874, 3875, 3878, 3879 quy nhan ai bao Dan Tri

200,000

01/10/2020 10:00:43

REM Tfr Ac: 1291   000 0067057 NGUYEN QUANG TUAN ung ho Maso 3879

50,000

01/10/2020 10:11:52

REM Tfr Ac: 5401   000 0505574 NGUYEN THE SAU Chuyen tien ma so 3879

200,000

01/10/2020 10:29:53

REM Tfr Ac: 5101   000 1550666 BUI DUC NAM Chuyen tien ung ho Ma So 3879

200,000

01/10/2020 10:45:18

REM Tfr Ac: 1281   000   000 2820 TRAN DINH KHU ung ho chu thi thu ma so 3879

250,000

01/10/2020 10:50:46

REM Tfr Ac: 1301   000 0634682 DO TRAN THUY TRANG   - Chuyen tien MS 3879 chi Chu Thi Thu

800,000

01/10/2020 10:56:26

REM TKThe : 057704060073886, tai VIB. chia se voi be thuong (3879), dieu ky dieu se den - CTLNHIDI   000   000 630250613 - 11 - CRE - 002

100,000

01/10/2020 11:29:09

REM Tfr Ac: 1231   000   000 4511 TA THI THUC TRANG Chuyen tien ung ho ma so 3878 3879

200,000

01/10/2020 11:59:26

REM Tfr Ac: 4411   000 0385145 PHAM NGOC KIM ANH em kim anh cam pha quang ninh ung ho me con chi chu thi thu ma so 3879. chuc chi va cac chau vuot qua kho khan, giu gin suc khoe. moi dieu tot lanh

200,000

01/10/2020 12:30:33

REM Tfr Ac: 1281   000 0390385 NGUYEN QUANG PHAP Ung ho c Tran Thi Sen MS 3830. Xa Thach Xuan, Thach Ha,   Ha Tinh

500,000

01/10/2020 12:35:19

REM Tfr Ac: 1281   000 0390385 NGUYEN QUANG PHAP Ung ho c Chu Thi Thu MS 3879. Xa Tan Quang, Luc Ngan,   Bac Giang

500,000

01/10/2020 12:49:18

REM TKThe : 19034660318014, tai TCB. Chu thi thu FT20275052773772 - CTLNHIDI   000   000 630451449 - 11 - CRE - 002

200,000

01/10/2020 12:52:39

REM Tfr Ac: 1281   000 0012500 BUI PHUONG ANH ung ho ms 3879 Chu Thi Thu

200,000

01/10/2020 13:16:57

REM Tfr Ac: 4831   000 0123800 NGUYEN THI BICH CHIEN Chuyen tien ung ho ma so 3878

100,000

01/10/2020 13:20:05

REM Tfr Ac: 1221   000 0574585 LUONG QUOC ANH ma so 3879 chi Chu Thi Thu Bac Giang

500,000

01/10/2020 13:33:02

REM Tfr Ac: 4271   000 0183594 QUACH VAN NAM ung ho ma so 3879 chu thi thu

50,000

01/10/2020 13:37:36

REM Tfr Ac: 5321   000 0178968 TRAN VAN PHONG Chuyen tien ung ho ms 3879 chu thi thu

100,000

01/10/2020 13:52:02

REM Tfr Ac: 2201   000 0103957 O L 026001 212201 0 0 79426347 Ung ho ma so 3879 chi Thu

1,000,000

01/10/2020 14:25:39

REM TKThe : 00263456001, tai Tienphongbank. Ung ho chi Chu Thi Thu -   MS3879 - CTLNHIDI 000     000 630608427 - 11 - CRE - 002

200,000

01/10/2020 14:27:12

REM Tfr Ac: 2681   000 0170977 NGUYEN SINH CONG Chuyen tien ung ho tre em ngheo

200,000

01/10/2020 14:35:48

REM Tfr Ac: 1241   000 1331787 PHAM THI NGOC ANH ung ho ma so 3879 Chu Thi Thu

200,000

01/10/2020 14:41:08

REM Tfr Ac: 1231   000 1035143 BUI THANH MAI Ung ho em Nguyen Ngoc Anh MS 3876

1,000,000

01/10/2020 14:46:26

REM Tfr Ac: 4331   000 0232066 VU VAN THANH - ung ho ma so 3879

200,000

01/10/2020 14:52:56

REM Tfr Ac: 4251   000 0853468 NGUYEN THE KHUAN ma so 3878

20,000

01/10/2020 14:53:22

REM Tfr Ac: 4251   000 0853468 NGUYEN THE KHUAN ma so 3879

20,000

01/10/2020 14:56:36

REM Tfr Ac: 2161   000 0646479 VU THI NGOC ANH Giup do chi CHU THI THU MS 3879

500,000

01/10/2020 15:05:31

REM Tfr Ac: 6111   000   000 0836 LE VAN THANH Chuyen tien giup do MS 3879 Chi Chu thi Thu .   Thon trai ca , xa Tan quang, huyen Luc ngan , Bac giang.

2,000,000

01/10/2020 15:34:09

REM TKThe : 19023758549012, tai TCB. 3878 chi Hua Thi Linh FT20275051526171 - CTLNHIDI   000   000 630755818 - 11 - CRE - 002

500,000

01/10/2020 15:36:24

REM Tfr Ac: 2201   000 0120734 TRAN THI THU ung ho be Tuong Vi, con anh chi mu Cuong Linh, Binh Tan,   tphcm. bai nao sau mo tim. chuc con som khoe lai.

200,000

01/10/2020 15:54:56

REM Tfr Ac: 1231   000 0912243 VO THI VAN ung ho ma so 3879

30,000

01/10/2020 15:56:41

REM TKThe : 9704389085905286, tai BaoVietBank. Ma so 3879 ung ho chi Chu Thi Thu - CTLNHIDI 000     000 630810791 - 11 - CRE - 002

500,000

01/10/2020 16:18:18

REM Tfr Ac: 2201   000 3313481 DANG THI MAI ung ho Ma so 3879Chi Chu Thi Thu

500,000

01/10/2020 16:20:52

REM Tfr Ac: 2201   000 2999994 TO THI HONG NGA Chuyen tien ung ho ms 3879

200,000

01/10/2020 16:25:09

REM Tfr Ac: 2201   000 3313481 DANG THI MAI sudo ung ho Ma so 3878 Chi Hua Thi Linh

500,000

01/10/2020 16:46:12

REM Tfr Ac: 3101   000 2191556 TRAN THANH HAI Chuyen tien cho ma so 3879 chi Chu Thi Thu, chau Thuong

300,000

01/10/2020 16:53:19

REM TKThe : 03801014566998, tai MSB. Ma 3879 Chu thi Thu Trai ca Tan quang Luc ngan Bac Giang - CTLNHIDI 000     000 630944040 - 11 - CRE - 002

50,000

01/10/2020 17:02:44

REM Tfr Ac: 1241   000 1470945 DAO THANH TRA ung ho ma so 3879 Chu Thi Thu

500,000

01/10/2020 17:03:29

REM Tfr Ac: 3141   000 2386615 NGUYEN THANH PHUONG Uh MS 3868 em Thach Thien Minh, Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

100,000

01/10/2020 17:09:14

REM Tfr Ac: 5221   000   000 7777 BUI DAI THANG MS 3879 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh

200,000

01/10/2020 17:41:45

REM Tfr Ac: 4501   000 5609758 TA TRUNG SON Chuyen tien ho tro chi Thu Bac Giang

200,000

01/10/2020 17:56:39

REM Tfr Ac: 2601   000 1258542 LUONG THU HANG ung ho ms 3879

100,000

01/10/2020 20:07:52

REM TKThe : 026 000     000 05339, tai SeABank. Ung ho ma so 3876 ? chau nguyen ngoc anh qua bao dien tu dan tri - CTLNHIDI 000   000 631263263 - 11 - CRE - 002

1,000,000

01/10/2020 20:45:17

REM Tfr Ac: 1221   000 0972684 PHAM HUNG Ung ho chi Hua Thi Linh ma so 3878

200,000

01/10/2020 20:54:26

REM Tfr Ac: 62012   000 043842 NGUYEN DON CAM Chuyen tien ung ho Ms 3873 chi Dinh Thi Chien

500,000

01/10/2020 21:06:59

REM Tfr Ac: 62012   000 043842 NGUYEN DON CAM Chuyen tien ung ho Ms 3871 chi Nguyen Thi Thuy Hang me be anh Thi va Quoc Bao

250,000

01/10/2020 21:08:52

REM Tfr Ac: 62012   000 043842 NGUYEN DON CAM Chuyen tien ung ho Ms 3870 chi Huynh Ngoc Dung

250,000

01/10/2020 21:11:36

REM Tfr Ac: 62012   000 043842 NGUYEN DON CAM Chuyen tien ung ho Ms 3872 Trinh Thi Loan

250,000

01/10/2020 21:13:15

REM Tfr Ac: 62012   000 043842 NGUYEN DON CAM Chuyen tien ung ho Ms 3874 chi Nguyen Thi My Dung

250,000

01/10/2020 21:15:30

REM Tfr Ac: 62012   000 043842 NGUYEN DON CAM Chuyen tien ung ho Ms 3875 em Le Thi Dung con gai ba Lan

250,000

01/10/2020 21:18:20

REM Tfr Ac: 62012   000 043842 NGUYEN DON CAM Chuyen tien ung ho Ms 3876 em Nguyen Ngoc Anh

250,000

01/10/2020 21:19:23

REM Tfr Ac: 62012   000 043842 NGUYEN DON CAM Chuyen tien ung ho Ms 3877 Vu Thi Hoa

250,000

01/10/2020 21:20:40

REM Tfr Ac: 62012   000 043842 NGUYEN DON CAM Chuyen tien ung ho Ms 3878 chi Hua Thi Linh

250,000

01/10/2020 21:21:35

REM Tfr Ac: 62012   000 043842 NGUYEN DON CAM Chuyen tien ung ho Ms 3879 chi Chu Thi Thu

250,000

01/10/2020 22:10:07

REM Tfr Ac: 2201   000 0121977 NGUYEN THI THU HA MS 3879 Chi Chu Thi Thu

300,000

01/10/2020 22:29:50

REM Tfr Ac: 2201   000 0656576 LE NHO THONG MS 3879,   Chu Thi Thu, DT. 0394251180

50,000

01/10/2020 22:46:06

REM TKThe : 19028665396013, tai TCB. Ung ho ma so 3878 FT20276853635245 - CTLNHIDI   000   000 631420311 - 11 - CRE - 002

100,000

02/10/2020 02:54:18

REM Tfr Ac: 5101   000 0843062 DAU XUAN HANH UNG HO MS 3878. Chuc gd a chi that nhieu suc khoe Transaction at date 2020 - 10 - 02 - 01. 00. 02

100,000

02/10/2020 06:24:02

REM Tfr Ac: 4111   000 0531347 TONG THUY DUONG ung ho ma so 3879

100,000

02/10/2020 06:26:43

REM Tfr Ac: 4111   000 0531347 TONG THUY DUONG ung ho ma so 3877

100,000

02/10/2020 07:11:05

REM Tfr Ac: 2221   000 0140754 HOANG DINH DAO ung ho ma so 3880

100,000

02/10/2020 07:11:58

REM Tfr Ac: 2221   000 0140754 HOANG DINH DAO ung ho ma so 3879

100,000

02/10/2020 07:17:45

REM TKThe : 100879363999, tai Vietinbank. NGUYEN TIEN TIEP Chuyen tien ung ho chi Hoang Thi Ha ma so 3880 - CTLNHIDI 000     000 631516868 - 11 - CRE - 002

300,000

02/10/2020 07:45:17

REM Tfr Ac: 4651   000 0307444 NGUYEN THI VAN ANH VA HY giup ms 3880 Hoang Thi Ha

200,000

02/10/2020 07:55:10

REM Tfr Ac: 1181   000 0138333 DO THI LAN HUONG Chuyen tien ung ho ms 3880 hai be con chi ha o thai nguyen

300,000

02/10/2020 08:03:01

REM Tfr Ac: 6511   000 1223212 NGUYEN THI KIM PHUNG ma so 3876 nguyen ngoc anh

200,000

02/10/2020 08:09:13

REM Tfr Ac: 6511   000 1223212 NGUYEN THI KIM PHUNG ma so 3878 hua thi linh

200,000

02/10/2020 08:10:26

REM Tfr Ac: 6511   000 1223212 NGUYEN THI KIM PHUNG ma so 3877 vu thi hoa

100,000

02/10/2020 08:16:09

REM Tfr Ac: 2141   000 0015330 HUYNH THI MINH HOA LE DUC HSO UNG HO CHI HOANG THI HOA MA SO 3880

10,000

02/10/2020 08:38:55

REM Tfr Ac: 1771   000 0130206 LUONG QUOC NGUYEN   - Luong Quoc Nguyen ung ho Ma so 3880 chi Hoang Thi Ha

200,000

02/10/2020 08:54:33

REM TKThe : 0111066655888, tai 191919. Ung ho ma so 3880 Hoang Thi Ha - CTLNHIDI   000   000 631647503 - 11 - CRE - 002

1,000,000

02/10/2020 09:04:05

REM Tfr Ac: 2611   000 0308900 TO THI THUY Ung ho ma so 3878

300,000

02/10/2020 09:07:37

REM Tfr Ac: 4711   000 0023666 NGUYEN THI XEN Chuyen tien ung ho ma so 3880 chi hoang thi ha

500,000

02/10/2020 09:26:49

REM Tfr Ac: 4481   000 0257562 PHAM THI KIM LIEN Anh chi Phuong Nam UH Ms3880 mong 2 em mau khoi

100,000

02/10/2020 09:42:16

REM TKThe : 13321443647015, tai TCB. Gui chi Hoang Thi Ha ma so 3880 FT20276191445501 - CTLNHIDI 000     000 631746883 - 11 - CRE - 002

300,000

02/10/2020 09:45:05

REM Tfr Ac: 2201   000 1067597 TRINH HUONG LAN ung ho ma so 3880 chi Hoang Thi Ha

200,000

02/10/2020 10:16:26

REM Tfr Ac: 3111   000 0907912 TRUONG THI THU HUONG Chuyen tien ung ho chi Hua Thi Linh, ms 3878

300,000

02/10/2020 10:46:58

REM Tfr Ac: 1241   000 3079755 NGUYEN THI NGOC ANH ung ho ma so 3880 chi Hoang Thi Ha.

200,000

02/10/2020 10:59:11

REM Tfr Ac: 6501   000 1199574 TRAN VAN PHUOC UNG HO MS 3877 100.   000 D 3878 100.   000 D 3879 100.   000 D. DVH BAO DAN TRI

300,000

02/10/2020 11:05:28

REM Tfr Ac: 2111   000 1033051 NGUYEN THE LINH Ung ho ms 3879 chi Chu Thi Thu

100,000

02/10/2020 11:06:51

REM Tfr Ac: 2111   000 1033051 NGUYEN THE LINH ung ho ms 3880 chi Hoang Thi Ha

100,000

02/10/2020 11:09:59

REM Tfr Ac: 1161   000 0017553 TRAN THI DIEU HUONG ung ho ma so 3878, 3879, 3880

300,000

02/10/2020 12:07:43

REM TKThe : 040063367968, tai Sacombank. IBFT giup ma so 3880 - CTLNHIDI   000   000 632045576 - 11 - CRE - 002

200,000

02/10/2020 12:29:13

REM Tfr Ac: 4411   000 0235189 NGO THI LAN HUONG Ung ho ma so 3880 chi Hoang Thi Ha

100,000

02/10/2020 12:48:42

REM TKThe : 260829409, tai ACB. 3880 - UNG HO HOANG THI HA - 021020 - 12: 48: 39 057460 - CTLNHIDI 000     000 632102638 - 11 - CRE - 002

100,000

02/10/2020 12:52:41

REM Tfr Ac: 2601   000 0852525 TRINH MINH TUAN MS 3880.   Hoang Thi Ha. Xuan dang 1, Binh Son,   TP Song Cong, Thai Nguyen

500,000

02/10/2020 13:26:23

REM Tfr Ac: 2171   000 0041080 NGUYEN MINH DUC Chuyen tien ma so 3880

200,000

02/10/2020 13:56:43

REM Tfr Ac: 1241   000 3808913 PHAM THUY DUNG Ung ho MS 3880 chi Hoang Thi Ha

300,000

02/10/2020 14:00:17

REM Tfr Ac: 1181   000 0337334 NGUYEN MINH HIEU ung ho ms 3880 Hoang Thi Ha

1,000,000

02/10/2020 14:09:20

REM Tfr Ac: 2561   000 1813977 NGUYEN PHUONG THAO ma so 3880

200,000

02/10/2020 14:21:02

REM Tfr Ac: 4501   000 1946666 TU CHIEU DONG MS 3880 c HOANG THI HA XUAN DANG 1 BINH SON SONG CONG THAI NGUYEN

200,000

02/10/2020 14:23:05

REM Tfr Ac: 1991   000 0077817 LE THU HA Chuyen tien ung ho ms 3880

200,000

02/10/2020 14:28:15

REM Tfr Ac: 1301   000 0548093 DINH TAN TOAN   - Ma so 3880, chi Hoang Thi Ha, Thai Nguyen

200,000

02/10/2020 14:30:55

REM Tfr Ac: 1471   000 0358036 BUI THI DIEU HIEN Chuyen tien cho chi HOANG THI HA MA SO 3880

300,000

02/10/2020 14:35:56

REM Tfr Ac: 6501   000 0319962 O L 026001 212201 0 0 79463049 Ms 3880

200,000

02/10/2020 14:39:17

REM TKThe : 9704229290259048, tai MB. Ung ho me con chi Ha MS 3880 - CTLNHIDI   000   000 632282745 - 11 - CRE - 002

500,000

02/10/2020 14:43:28

REM TKThe : 19033089118014, tai TCB. Ma 3880 mrs hoang thi ha FT20276405916079 - CTLNHIDI 000     000 632291554 - 11 - CRE - 002

200,000

02/10/2020 14:47:08

REM Tfr Ac: 1251   000   000 2324 NGUYEN THI LAN HUONG Chuyen tien ung ho den Ma so 3880 Chi Hoang Thi Ha

500,000

02/10/2020 14:54:50

REM Tfr Ac: 2201   000 2463815 NGUYEN THI NGOC 3880

200,000

02/10/2020 14:56:43

REM Tfr Ac: 1441   000   000 1384 NGO DUC VINH ung ho ma so 3880 Chi Hoang Thi Ha xom xuan dang 1, binh son,   Song cong thai nguyen

200,000

02/10/2020 14:57:01

REM Tfr Ac: 4271   000 0648765 LE VIET ANH ung ho ma so 3880

50,000

02/10/2020 15:08:52

~REM 991 02010 0226581 BO - NGUYEN THI BICH LOAN FO - 2611   000 3366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS - Nguen Bich Loan ung ho ma so 3880 Bank Charge . 00 VAT . 00

200,000

02/10/2020 15:09:17

REM Tfr Ac: 4251   000 0022259 NGUYEN THI MINH HAI Chuyen tien ung ho MS 3880

200,000

02/10/2020 15:29:00

REM Tfr Ac: 4481   000 0114904 TRAN VAN KIEN Ung ho Ma so 3837 Pham Thi Ly

200,000

02/10/2020 15:31:02

REM Tfr Ac: 1201   000 7123656 NGUYEN THI THU THAO ung ho chi Ha ma so 3880 Chuc 2 be Ngoc Diep, Hoang Bach nhanh khoe

200,000

02/10/2020 15:32:16

REM Tfr Ac: 2601   000 1322951 NGUYEN ANH DUNG ung ho chi Hoang Thi Ha, Ms 3880

300,000

02/10/2020 15:40:13

REM Tfr Ac: 4511   000 0053630 DANG THI HANH Chuyen tien

200,000

02/10/2020 15:44:11

REM Tfr Ac: 7621   000 1047402 BUI ANH THU ung ho 2 con bai nao Hoang Thi Ha

100,000

02/10/2020 15:49:39

REM Tfr Ac: 2201   000 0675094 TRAN DINH LAN   - Ung ho Chi Hoang Thi Ha MS3880

200,000

02/10/2020 15:52:13

REM Tfr Ac: 6311   000 0107335 TRAN QUANG SON Ung ho MS3880 chi Hoang Thi Ha xom Xuan Dang 1, xa Binh Son Tp Song Cong tinh Thai Nguyen Dt 0382062026

200,000

02/10/2020 16:03:14

REM Tfr Ac: 4501   000 2592929 PHAM THI MAI ANH Ung ho MS 3880 Hoang Thi Ha

500,000

02/10/2020 16:14:52

REM TKThe : 132009988, tai VPB. Giang Son ung ho Ms 3869 3870 3871 3872 3875 moi MS 150k - CTLNHIDI 000     000 632514708 - 11 - CRE - 002

750,000

02/10/2020 16:18:00

REM TKThe : 132009988, tai VPB. Giang Son ung ho Ms 3876 3877 3878 3879 3880 moi Ms 150k - CTLNHIDI 000     000 632522489 - 11 - CRE - 002

750,000

02/10/2020 16:23:38

REM Tfr Ac: 2611   000 3451168 NGUYEN THI PHUONG MAI ma so 3880

200,000

02/10/2020 16:25:06

REM Tfr Ac: 2131   000 0317598 NGUYEN THI HANH Chuyen tien ung ho ms 3880 chi hoang thi ha

200,000

02/10/2020 16:30:17

REM Tfr Ac: 62012   000 043842 NGUYEN DON CAM Chuyen tien ung ho Ms 3880 chi Hoang Thi Ha

250,000

02/10/2020 16:34:19

REM Tfr Ac: 4821   000 0139907 TRINH THI PHUNG Chuyen tien cho chi ha 2 con bai nao

200,000

02/10/2020 16:38:28

REM Tfr Ac: 4251   000 0781994 VU THI HUONG - Ung ho MS 3880

200,000

02/10/2020 16:57:59

REM Tfr Ac: 6801   000 0778766 NGUYEN HONG TUOI Ma so 3880 Chi Hoang Thi Ha

200,000

02/10/2020 17:12:30

REM Tfr Ac: 4251   000 0853468 NGUYEN THE KHUAN ma so 3880

20,000

02/10/2020 17:23:50

REM Tfr Ac: 2201   000 3244873 DAM THI YEN MS 3880 HoangThiHa

100,000

02/10/2020 17:36:59

REM Tfr Ac: 4711   000 0999916 NGUYEN DO THUY DUONG ma 3880 va 3879 moi ma 2 000 00

400,000

02/10/2020 18:34:32

REM Tfr Ac: 7101   000 1035134 NGUYEN KIM NGAN ma so 3880 chi Hoang Thi Ha

300,000

02/10/2020 19:12:53

REM TKThe : 1010796552, tai SHB. VU THI HOA CHUYEN KHOAN BAO DIEN TU DAN TRI ung ho Nguyen Huu Thoai MS 3860 - CTLNHIDI 000   000 632851488 - 11 - CRE - 002

300,000

02/10/2020 19:40:02

REM Tfr Ac: 4521   000 0182568 VU NHU THO MS 3880 HOANG THI HA

400,000

02/10/2020 19:41:49

REM Tfr Ac: 4521   000 0182568 VU NHU THO MS 3879 CHU THI THU

200,000

02/10/2020 21:04:49

REM Tfr Ac: 6311   000 0436701 PHAM MINH TRI GIUP MS 3880 HOANG THI HA

200,000

02/10/2020 21:53:11

REM Tfr Ac: 1601   000 0110950 TRAN THI THU THAO UH MS3880 Hoang thi Ha

200,000

02/10/2020 22:27:18

REM Tfr Ac: 1441   000 0031512 TRAN VU YEN NGOC 3873 3874 3875 3876 3877 3878 3879 3880

1,600,000

02/10/2020 22:27:44

REM Tfr Ac: 1231   000 0912243 VO THI VAN ung ho ma so 3880

50,000

02/10/2020 22:54:41

REM Tfr Ac: 1471   000 0396027 LE THI THUY ANH MS 3880 Ung ho c Hoang Thi Ha

800,000

03/10/2020 06:53:26

REM TKThe : 0697044102899, tai VCCB. Chi Hoang Thi Ha ma 3880 xom Xuan Dang 1 xa Binh Son thanh pho Song Cong Thai Nguyen   - CTLNHIDI 000   000 633185771 - 11 - CRE - 002

100,000

03/10/2020 07:20:47

REM Tfr Ac: 1201   000 5873247 O L 026001 212201 0 0 79483314 Ung ho chi nguyen thi thuy ma 3881

50,000

03/10/2020 08:18:05

REM Tfr Ac: 1261   000 0054687 TRAN VIET HOA ung ho ma so 3881 Nguyen Thi Thuy

2,000,000

03/10/2020 09:06:24

REM Tfr Ac: 6261   000 0492228 PHAN VAN DUC Ct ung ho chi Thuy, ms 3881

100,000

03/10/2020 09:31:16

REM Tfr Ac: 7411   000 0731912 HOANG THI THU Chuyen tien ms 3881 nguyen thi thuy

200,000

03/10/2020 10:13:22

REM Tfr Ac: 1191   000 0069625 NGUYEN BANG TAM Ma so 3881 chi Nguyen Thi Thuy Dia Chi Xom 2 xa Hong Viet huyen Dong Hung tinh Thai Binh

500,000

03/10/2020 11:07:22

REM Tfr Ac: 7021   000 0048024 TRAN KE DOAN ung ho MS 3881 Nguyen Thi Thuy

300,000

03/10/2020 12:47:32

REM Tfr Ac: 2611   000 1180226 NGUYEN DUC HUNG Chuyen tien ung ho ma so 3881

200,000

03/10/2020 13:21:18

REM Tfr Ac: 2111   000 0291069 NGUYEN THI THU HUYEN Ung ho MS 3880

500,000

03/10/2020 13:39:08

REM Tfr Ac: 1251   000 0536267 LE THI BICH NGAN Chuyen tien ung ho gia dinh Chi Nguyen Thi Thuy ma so 3881 o Thai Binh

200,000

03/10/2020 13:50:28

REM Tfr Ac: 6201   000 0051681 NGUYEN DON CAM Chuyen tien ung ho Ms 3881 chi Nguyen Thi Thuy

500,000

03/10/2020 13:59:13

REM Tfr Ac: 6501   000 1571987 PHAM HUNG PHONG ung ho ms 3881 chi nguyen thi thuy. thai binh

200,000

03/10/2020 15:45:32

REM TKThe : 219660029, tai ACB. UNG HO EM CUONG, THAI BINH.   - 031020 - 15: 44: 59 214620 - CTLNHIDI 000   000 633899668 - 11 - CRE - 002

200,000

03/10/2020 15:49:42

REM Tfr Ac: 4251   000 0853468 NGUYEN THE KHUAN ma so 3881

20,000

03/10/2020 16:03:54

REM Tfr Ac: 2221   000 0646100 NGUYEN THI TU HANG Ma so 3881

100,000

03/10/2020 16:11:58

REM Tfr Ac: 4521   000 0182568 VU NHU THO MS 3881 NGUYEN THI THUY

200,000

03/10/2020 16:13:08

REM Tfr Ac: 3111   000 0845067 NGUYEN THI MONG TRAM   - Mong Tram ung ho ma so 3880, 3878,   va 3877

300,000

03/10/2020 16:17:43

REM Tfr Ac: 2221   000 0736357 NGUYEN CONG CHINH   - ung ho ma so 3881

50,000

03/10/2020 16:18:06

REM Tfr Ac: 3111   000 0845067 NGUYEN THI MONG TRAM   - Mong tram ung ho ma so 3879

100,000

03/10/2020 16:48:46

REM Tfr Ac: 1201   000 7079306 DO THI KIM THOA ung ho Ng Thi Thuy ma so 3881

100,000

03/10/2020 17:18:57

REM Tfr Ac: 1261   000 1050891 VU VAN TU ung ho ma so 3881

300,000

03/10/2020 18:26:20

REM Tfr Ac: 1281   000 0012537 HOANG NGUYET MINH Chuyen tien ung ho 3881

300,000

03/10/2020 19:33:26

REM TKThe : 206443332, tai VPB. ung ho chi Hoang thi Ha ms 3880 - CTLNHIDI   000   000 634231979 - 11 - CRE - 002

500,000

03/10/2020 21:02:27

REM Tfr Ac: 2151   000 2984275 PHAM HONG MANH MS 3880

100,000

03/10/2020 21:18:11

REM Tfr Ac: 1191   000 0093767 HUYNH CONG SON Gia dinh a Huynh giup MS 3848, 3856,   3857, 3874, 3875, 3879, 3880,   3881

4,000,000

03/10/2020 21:25:35

REM Tfr Ac: 1391   000 0062286 DIEU THANH QUAN ung ho tu thien maso 3881 chi Nguyen thi Thuy

1,000,000

03/10/2020 21:59:30

REM Tfr Ac: 3761   000 0021231 LU DUC LUU ma so 3880 chi Hoang Thi Ha

100,000

03/10/2020 21:59:55

REM TKThe : 19033240170015, tai TCB. Ung ho ma so 3881 FT20279348870829 - CTLNHIDI   000   000 634387108 - 11 - CRE - 002

100,000

03/10/2020 22:44:05

REM Tfr Ac: 7411   000 0016895 DOAN THANH CAM VAN Chuyen tien ung ho ms3871

500,000

03/10/2020 22:49:44

REM Tfr Ac: 7411   000 0016895 DOAN THANH CAM VAN Chuyen tien ung ho ms3847

500,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) từ ngày 27/09/2020   -   03/10/2020

 

28/09/2020

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 3872

100,000

28/09/2020

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 3873

100,000

28/09/2020

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 3874

100,000

28/09/2020

PHAM LE HUYEN Ung ho ma so 3874

10,000

28/09/2020

THAI BINH DUONG Thai binh duong giup ms 3874

50,000

28/09/2020

Ung ho ma so 3874 FT20272304083073   -   Ma giao dich/ Trace 635866 027023635866WIBT - SML

50,000

28/09/2020

TRAN NGUYEN TUNG Mot tram nghin Viet Nam dong

100,000

28/09/2020

PHUNG HUY HOANG Ung ho ms 3874 ng thi my dung

200,000

28/09/2020

TRINH HUYNH QUAN Ung ho 3874

200,000

28/09/2020

IBFT Ung ho ma so 3847 Sdt 0899 23 2 850 - Ma giao dich/ Trace 431215 027023431215WIBT - SML

100,000

28/09/2020

Ung ho Ma so 3875

200,000

28/09/2020

LE TRONG TAN Ung ho ma so 3875

500,000

28/09/2020

THAI BINH DUONG Thai binh duong giup ms 3875

50,000

28/09/2020

Ung ho ma so 3875 FT20272072554614   -   Ma giao dich/ Trace 982635 027119982635WIBT - SML

50,000

28/09/2020

ung ho ms 3875 - Ma giao dich/ Trac e 659369 027116659369WIBT - SML

100,000

28/09/2020

PHAM LE HUYEN Ung ho ma so 3875

10,000

28/09/2020

LE MINH HAI Ung ho chau Nguyen ngoc Anh ma so 3 876

300,000

28/09/2020

NGUYEN THI HUYEN Ung ho ma so 3876 e Nguyen Ngoc Anh

200,000

28/09/2020

LUU DUC ANH Goi em Nguyen Ngoc Anh ma so 3876   thon 8 xa Dak Ha Huyen Dak G Long   Tinh Dak Nong

500,000

28/09/2020

THAI BINH DUONG Thai binh duong giup ms 3876

50,000

28/09/2020

TA XUAN LUONG MS 3875 va 3876 moi MS 100k. Cam on DanTri

200,000

28/09/2020

HUYNH PHUONG THAO Ongba LouisBazin BuiThiViet ho tro ma so 3864 em Ha Thi Anh Tuyet

2,000,000

28/09/2020

ho tro ms 3871

100,000

28/09/2020

NGUYEN THI HUYEN NGA Tam long nhan ai ung ho ma so 3876   em Nguyen Ngoc Anh

100,000

28/09/2020

HUYNH PHUONG THAO OngbaLouis Bazin BuiThiViet ho tro ma so 3869 truong Mau giao HoaThien Ly

10,000,000

28/09/2020

BUI THI TAM Ung ho MS 3876 em Nguyen Ngoc Anh

1,000,000

28/09/2020

HOANG NGOC TRUNG ATMCK - 027201694824

500,000

28/09/2020

Ung ho ms 3874 chi nguyen thi My du ng FT20273000899704 - Ma giao dich/ Trace 708659 027222708659WIBT - SML

200,000

29/09/2020

PHAM LE HUYEN Ung ho ma so 3876

10,000

29/09/2020

Ung Ho Ms3876

100,000

29/09/2020

LAI QUANG BACH Ung ho em hs ngheo

130,000

29/09/2020

ma so 3877 vu thi hoa

100,000

29/09/2020

DO QUANG THANH UNG HO MS 3874

300,000

29/09/2020

DO QUANG THANH UNG HO MS 3876

200,000

29/09/2020

DO QUANG THANH UNG HO MS 3877

200,000

29/09/2020

THAI BINH DUONG Thai binh duong giup ms 3877

50,000

29/09/2020

PHAM LE HUYEN Ung ho ma so 3877

10,000

29/09/2020

Ung ho ma so 3877

500,000

29/09/2020

NGUYEN HUU CHI Nguyen Huu Chi giup ma so 3877 ba Hoa

100,000

30/09/2020

NGUYEN MINH DUNG Ma so 3877: Vu Thi Hoa

200,000

30/09/2020

Ung ho ma so 3877 FT20274264252000   -   Ma giao dich/ Trace 368750 027323368750WIBT - SML

50,000

30/09/2020

Ung Ho Ms3877

100,000

30/09/2020

TRINH VAN SINH Ma so 3877 Vu Thi Hoa

500,000

30/09/2020

NGUYEN VIET DUNG Nguyen viet dung gui 3877

100,000

30/09/2020

TU THIEN MS 3849 3863 3865 3866 3867 3868 3870 3871 3872 3873 3874 3875 X 100K

1,200,000

30/09/2020

PHAN LAN ANH TU THIEN MS 3863 3868 X 100K

200,000

30/09/2020

Ung ho ms 3873 chi Dinh Thi Chien N am Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Ph at

50,000

30/09/2020

ung ho Hua Thi Linh Ms 3878

100,000

30/09/2020

NGUYEN THI HUYEN NGA Tam long nhan ai ung ho ma so 3878   chi Hua Thi Linh

100,000

30/09/2020

NGUYEN TUNG LAM Ung ho ms 3856

100,000

30/09/2020

HOANG VAN GIAP NGUYEN HUA TUONG VY 6 TUOI NGUYEN HUA TUONG VY 6 TUOI

200,000

30/09/2020

PHAM THI OANH Uhms 3868

200,000

30/09/2020

NGUYEN VAN HUNG ung ho ma so 3878

200,000

30/09/2020

DO THUY LOAN Do thuy lian ung ho ma do 3878

30,000

30/09/2020

TRINH HUYNH QUAN Giup ms 3878

100,000

30/09/2020

PHAM THI OANH Uhms 3871

200,000

30/09/2020

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 3878

50,000

30/09/2020

UNG HO MA SO 3868 (50K) 3869   (50K) 3870 (50K) 3871 (50K) 3872 (50K) 3873 (50K) NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

300,000

30/09/2020

HUYNH PHUONG THAO Ongba LouisBazin BuiThiViet ho tro   maso 3863 chi Le Thi Xuan

1,000,000

30/09/2020

HUYNH PHUONG THAO Ongba LouisBazin BuiThiViet ho tro   maso 3865 ong Nguyen Van Hoang

1,000,000

30/09/2020

HUYNH PHUONG THAO Ongba LouisBazin BuiThiViet ho tro   maso 3866 anh Pham Anh Tai

1,000,000

30/09/2020

HUYNH PHUONG THAO Ongba LouisBazin BuiThiViet ho tro   maso 3867 ba Nguyen Thi ich

1,000,000

30/09/2020

HUYNH PHUONG THAO Ongba LouisBazin BuiThiViet ho tro   maso 3868 em Thach Minh Thien

1,000,000

30/09/2020

HUYNH PHUONG THAO Ongba LouisBazin BuiThiViet ho tro   maso 3871 chi Nguyen Thi Thuy Hang

1,000,000

30/09/2020

HUYNH PHUONG THAO Ongba LouisBazin BuiThiViet ho tro   maso 3872 cho Trinh Thi Loan

1,000,000

30/09/2020

HUYNH PHUONG THAO Ongba LouisBazin BuiThiViet ho tro maso 3873 chi DinhThiChien

1,000,000

30/09/2020

HUYNH PHUONG THAO Ong ba LouisBazin BuiThiViet ho tro maso 3874chi Nguyen Thi My Dung

1,000,000

30/09/2020

HUYNH PHUONG THAO Ongba LouisBazin BuiThiViet hotro m aso 3875

1,000,000

30/09/2020

NGUYEN TRUONG THINH NGUYEN TRUONG THINH Ma so 3878

300,000

30/09/2020

NGUYEN THI MINH THOA Ung ho ms 3878 chi huu thi linh

500,000

30/09/2020

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 3875

100,000

30/09/2020

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 3876

100,000

30/09/2020

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 3877

100,000

30/09/2020

ms3878

500,000

30/09/2020

ms3877

500,000

30/09/2020

HOANG DUC NHAT Ung ho Ms 3878 Hua Thi Linh

200,000

30/09/2020

PHAM TRAN DUC Ung ho tu thien Ms3878

1,000,000

30/09/2020

Ung ho ma 3878 Hua Thi Linh - Ma gi ao dich/ Trace 534274 300076534274WIBT - SML

100,000

30/09/2020

PHAM LE HUYEN Ung ho ma so 3878

10,000

30/09/2020

PHAM THI OANH Uhms 3872

200,000

30/09/2020

PHAM THI OANH Uhms 3873

100,000

30/09/2020

PHAM THI OANH Uhms 3874

100,000

30/09/2020

Ung ho ma so 3878 FT20275896546578   -   Ma giao dich/ Trace 008876 027421008876WIBT - SML

50,000

30/09/2020

DO QUANG THANH UNG HO MS 3878

300,000

01/10/2020

Anh Vang SV Hoc vien Thanh thieu ni en Viet Nam ung ho em Ngoc Anh MS 3 876

50,000

01/10/2020

Ung Ho Ms3878

100,000

01/10/2020

ung ho hoan canh Chi Chu Thi Thu ma so 3879   Thon Trai Ca xa Tan Quan g Luc Ngan   Bac Giang - Ma giao di ch/ Trace 934990 027501934990WIBT - SML

50,000

01/10/2020

MAI KIM DUNG MAI KIM DUNG Ma so 3879 chi chu thi thu thon tr ai ca huyen luc ngan bac giang dt 0 394251180

500,000

01/10/2020

NGUYEN CUONG Ung ho ma so: 3879 chi chu. thi thu   luc ngan Bac giang

300,000

01/10/2020

LE THI TUYET NHUNG Co Nhung gui qua Trung Thu be Vy ms 3878

300,000

01/10/2020

DO THI THANH TAM UH ms 3879 chu thi thu

200,000

01/10/2020

ma so 3879 chu chu thi thu

50,000

01/10/2020

NGUYEN HAI HA Ung ho MS3878

500,000

01/10/2020

PHAM HAI DUONG Ung ho gia dinh chi chu thi thu ma so 3879 mong gia dinhg som vuot qua kho khan

100,000

01/10/2020

NGUYEN HUU CHI Nguyen Huu Chi giup ma so 3879 co T hu

100,000

01/10/2020

PHAM HONG NGOC Ung ho MS 3879

200,000

01/10/2020

ung ho hoan canh Chi Hua Thi Linh m a so 3878 Hem sinco khu pho 12   B inh Tri Dong Quan 12 TpHCM   - Ma g iao dich/ Trace 991945 027504991945WIBT - SML

50,000

01/10/2020

NGUYEN HUU TAI NGUYEN HUU TAI Ung ho gia dinh chi Thu o Luc ngan   Bac Giang

200,000

01/10/2020

DOAN THI HAO Ung ho ma so 3878

200,000

01/10/2020

DOAN THI VAN Ma so: 3879: chi Thu

200,000

01/10/2020

LAI THE HIEN Ung ho Ms 3879

100,000

01/10/2020

3879

30,000

01/10/2020

DO QUANG THANH UNG HO MS 3879

300,000

01/10/2020

MA SO 3878

100,000

01/10/2020

MA SO 3874

100,000

01/10/2020

MA SO 3879

100,000

01/10/2020

DOAN THI QUYNH TRANG Ung ho ma 3879 CHU THI THU

500,000

01/10/2020

DOAN THI QUYNH TRANG Ung ho ma 3871 NGUYEN THI THUY HANG

500,000

01/10/2020

TRAN THI THU HUONG Ung ho ma so 3879 chi Chu Thi Thu

200,000

01/10/2020

PHUNG TRUONG GIANG Ma so 3879. Ung ho gia dinh chi Chu Thi Thu tai Bac Giang

200,000

01/10/2020

TA XUAN LUONG MS 3878 va MS 3879 moi MS 100k. Cam on DanTri.

200,000

01/10/2020

Ung ho ma so 3879 FT20276853251530   -   Ma giao dich/ Trace 657185 027521657185WIBT - SML

50,000

01/10/2020

Ma so 3879

100,000

01/10/2020

GiupDoBeThuong3879 FT20276896506340   -   Ma giao dich/ Trace 663519 027521663519WIBT - SML

500,000

01/10/2020

PHAM THI OANH Uhms 3875

200,000

01/10/2020

PHAM THI OANH Uhms 3876

200,000

01/10/2020

3878

30,000

01/10/2020

PHAM THI OANH Uhms 3877

200,000

02/10/2020

DO KIEU ANH Ma so 3878 Chi Hua Thi Linh

500,000

02/10/2020

PHAM LE HUYEN Ung ho ma so 3879

10,000

02/10/2020

NGUYEN MANH HUNG Ung ho ms 3878

100,000

02/10/2020

Ung Ho Ms3879

100,000

02/10/2020

ung ho ms 3880 - Ma giao dich/ Trac e 535913 027600535913WIBT - SML

100,000

02/10/2020

Ma so 3880 chi Hoang Thi Ha xom xua n Dang 1 xa Binh Son tp Song Cong T inh Thai Nguyen Dt 0382062026 - Ma giao dich/ Trace 545643 027601545643WIBT - SML

50,000

02/10/2020

DO THI HUONG Ung ho be ngoc diep hoang bach - me hoang thi ha - Ms 3880

300,000

02/10/2020

TRAN THI NHAT LE Chia se vs gia dinh chi Chu Thi Thu   - ms 3879 Bac giang

300,000

02/10/2020

TRAN HOANG HAI ANH Tran Hoang Hai Anh ung ho MS 3880

15,000

02/10/2020

TRAN HOANG HAI ANH Tran Hoang Hai Anh ung ho MS 3876

25,000

02/10/2020

DOAN THI HAO Ung ho ma so 3880

300,000

02/10/2020

Ung ho ms 3874 chi Nguyen Thi My Du ng Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuon g Phat

50,000

02/10/2020

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 3879

50,000

02/10/2020

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 3880

50,000

02/10/2020

CK UNG HO MA SO 3880 - Ma giao dich / Trace 242036 027600242036WIBT - SML

100,000

02/10/2020

ung ho ma so 3880   -   Ma giao dich/ Trace 716449 027607716449WIBT - SML

100,000

02/10/2020

LUONG NGOC THANG Ung ho MS 3880

100,000

02/10/2020

ung ho ms 3880 hoang thi ha

1,000,000

02/10/2020

Ung ho 2 be cua chi Hoang Thi Ha ma so 3880 FT20276103444506 - Ma giao dich/ Trace 048879 027614048879WIBT - SML

100,000

02/10/2020

TRAN HOANG HAI ANH Tran Hoang Hai Anh ung ho MS 3879

10,000

02/10/2020

NGUYEN THI XUAN TUYEN MS 3880: Hoang Thi Ha

200,000

02/10/2020

PHAM TRUNG KIEN MS 3880 chi Hoang Thi Ha Thai Nguye n

500,000

02/10/2020

DO THUY LOAN Di thuy loan ung ho ma so 3880

30,000

02/10/2020

Ung ho ma so 3880 Hoang Thi Ha FT20 276408724240 - Ma giao dich/ Trace 162370 027617162370WIBT - SML

200,000

02/10/2020

UNG HO MA SO 3876 THON 8 XA DAK G LONG - DAKNONG 0589053433

300,000

02/10/2020

Levan uh ms3880 Hoang Thi Ha FT2027 6611958331 - Ma giao dich/ Trace 16 6466 027617166466WIBT - SML

500,000

02/10/2020

HOANG NGOC TRUNG ATMCK - 027601889981

500,000

02/10/2020

PHAM THI OANH Uhms 3878

300,000

02/10/2020

PHAM THI OANH Uhms 3879

200,000

02/10/2020

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 3878

100,000

02/10/2020

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 3879

100,000

02/10/2020

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 3880

100,000

02/10/2020

NGUYEN HOANG PHONG Ung ho ma so 3880 Hoang Thi Ha

200,000

02/10/2020

PHAM THI OANH Uhms 3880

200,000

02/10/2020

PHAM LE HUYEN Ung ho ma so 3880

10,000

02/10/2020

TRINH HUYNH QUAN Giup 3880

150,000

02/10/2020

Ung ho ma do 3880 FT20277876201793   -   Ma giao dich/ Trace 355161 027622355161WIBT - SML

50,000

03/10/2020

DO KIM LOAN DO KIM LOAN Ung ho MS 3880 c Hoang Thi Ha mong   2 be mau khoe

1,000,000

03/10/2020

Ung Ho Ms3880

100,000

03/10/2020

BUI XUAN THUONG Ma so 3881: chi Nguyen Thi Thuy chu c gia dinh chi som vuot qua noi mat mat nay

100,000

03/10/2020

Ung ho ma   3876 3874 - Ma giao dich / Trace 799797 027711799797WIBT - SML

200,000

03/10/2020

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 3881

50,000

03/10/2020

NGUYEN THANH TUAN Nguyen Thanh Tuan ung ho ma so 3880   chi Hoang Thi Ha xom Xuan Dang 1 x ax Binh Son to Song Cong tinh Thai Nguyen

500,000

03/10/2020

UNG HO MA SO 3881 CO GANG MANH ME L EN CHANG TRAI 031020 20 27 14 24690 4 - Ma giao dich/ Trace 246904 027720246904WIBT - SML

111,111

03/10/2020

UNG HO MA SO 3879 CHUC CAC CHAU NHA NH KHOE BENH 031020 20 29 16 247085   - Ma giao dich/ Trace 247085 027720247085WIBT - SML

111,111

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng SHB từ ngày 27/09/2020   -     03/10/2020

 

28/09/2020

CHU TICH HDQT SHB HO TRO GD ANH NGUYEN VAN HANH MS: 3854

30,000,000

28/09/2020

UNG HO CHAU NGUYEN NGOC ANH MA SO 3876 THON 8 XA DAKHA HUYEN DAKGLONG TINH DAKNONG

300,000

28/09/2020

TDT - Ung ho ma so 3875 - em Le Thi Dung

300,000

29/09/2020

NGUYEN TUYET NGA ho tro ma so 3852 chi Ro Lan Pionh

1,000,000

29/09/2020

NGUYEN TUYET NGA ho tro ma so 3860 em Nguyen Huu Thoai

1,000,000

30/09/2020

Maso 3878 chi Hua Thi Linh diachi Hem Sinco khu pho 12 phuong Binh Tri DongB quan Binh Tan TPHCM dt (GD 634043)

100,000

30/09/2020

MA SO 3878 CHI HUA THI LINH

200,000

30/09/2020

Ung ho ma so 3877 cho gia dinh chi Vu Thi Hoa

200,000

01/10/2020

CHUYEN KHOAN MA SO 3879 CHU THI THU

100,000

01/10/2020

TRAN QUANG HUY UNG HO MS 3878 HUA THI LINH

100,000

02/10/2020

ung ho MS 3880 chi Hoang Thi Ha

300,000

02/10/2020

UNG HO CHI HOANG THI HA VA 02 CHAU - TP SONG CONG - THAI NGUYEN

500,000

02/10/2020

DANG THI TUONG VI CHUYEN TIEN CHO CHI HOANG THI HA

1,000,000

02/10/2020

Ma so 3880 FT20276000192736 (GD 017672)

100,000

02/10/2020

Ung ho ma so 3880

500,000

02/10/2020

UNG HO Ma so 3880 Hoang Thi Ha

300,000

 

Bạn đọc ủng hộ Viettell Pay từ ngày 26/09/2020     -   02/10/2020

 

26/09/2020

phi huu truong; 0985485645; 10000; Mã số: 3874 Xót xa cảnh bé gái đau đớn gọi: Mẹ ơi cứu con!

             10,000

26/09/2020

Thuy; 0374267184; 50000; Mã số: 3870 Thương hoàn cảnh gia đình 12 người sống trong một nhà cùng 3 chiếc xe lăn

             50,000

26/09/2020

nha; 0702862724; 20000; Mã số: 3874 Xót xa cảnh bé gái đau đớn gọi: Mẹ ơi cứu con!

             20,000

26/09/2020

Lê xuân thắng; 0334468887; 100000; Mã số: 3874 Xót xa cảnh bé gái đau đớn gọi: Mẹ ơi cứu con!

           100,000

26/09/2020

NGO THI XUA ; 0946039378; 50000; Mã số: 3874 Xót xa cảnh bé gái đau đớn gọi: Mẹ ơi cứu con!

             50,000

26/09/2020

Nguyễn Hoàng Việt; 0395871902; 20000; Mã số: 3874 Xót xa cảnh bé gái đau đớn gọi: Mẹ ơi cứu con!

             20,000

26/09/2020

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 10000; Mã số: 3874 Xót xa cảnh bé gái đau đớn gọi: Mẹ ơi cứu con!

             10,000

26/09/2020

VU XUAN CUONG; 0868275123; 50000; Ma so 3874: 50000

             50,000

26/09/2020

Lê Thanh Thủy; 0914080886; 100000; Ma so 3874: 100000

           100,000

26/09/2020

A long; 0988811581; 50000; Mã số: 3869 Thương hàng trăm em nhỏ lấm lem đi "kiếm chữ" trong hội trường thôn, buôn

             50,000

26/09/2020

TRẦN VĂN HUYNH; 0932399920; 100000; Ma so 3874: 100000

           100,000

26/09/2020

T; 0829758767; 35000; Mã số: 3873 Xót xa cảnh người vợ khẩn cấp cầu xin các nhà hảo tâm cứu chồng!

             35,000

26/09/2020

T; 0829758767; 25000; Mã số: 3874 Xót xa cảnh bé gái đau đớn gọi: Mẹ ơi cứu con!

             25,000

26/09/2020

Vũ Thạch Tú; 0868645450; 50000; Mã số: 3873 Xót xa cảnh người vợ khẩn cấp cầu xin các nhà hảo tâm cứu chồng!

             50,000

26/09/2020

Vũ Thạch Tú; 0868645450; 50000; Mã số: 3865 Tính mạng mong manh của người phụ nữ 10 năm đau đớn ôm "trái tim lỗi nhịp"

             50,000

26/09/2020

BonBenSG; 0908838582; 200000; Mã số 3874: Xót xa cảnh bé gái đau đớn gọi: Mẹ ơi cứu con!

           200,000

27/09/2020

Khánh; 111111111; 200000; Ma so 3874: 200000

           200,000

27/09/2020

VU XUAN CUONG; 0868275123; 50000; Ma so 3875: 50000

             50,000

27/09/2020

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 10000; Mã số: 3875 Nhói lòng hoàn cảnh éo của cô gái u máu,   suốt 8 năm chăm mẹ ung thư

             10,000

27/09/2020

Jdjj; 0342557657; 50000; Mã số: 3874 Xót xa cảnh bé gái đau đớn gọi: Mẹ ơi cứu con!

             50,000

27/09/2020

Luu Vuong Truong; 0985480748; 200000; Mã số 3869: Thương hàng trăm em nhỏ lấm lem đi "kiếm chữ" trong hội trường thôn, buôn

           200,000

27/09/2020

Le Viet; 0909232670; 100000; Ma so 3875: 100000

           100,000

27/09/2020

Le Viet; 0909232670; 100000; Ma so 3874: 100000

           100,000

27/09/2020

Anh Khoa; 0355754181; 100000; Ma so 3875: 100000

           100,000

27/09/2020

nha; 0702862724; 20000; Mã số: 3875 Nhói lòng hoàn cảnh éo le của cô gái u máu, suốt 8 năm chăm mẹ ung thư

             20,000

27/09/2020

Dung; 0902900475; 150000; Ma so 3875: 150000

           150,000

27/09/2020

Nguyễn Ngọc Diệp; 0941763910; 500000; Mã số 3874: Xót xa cảnh bé gái đau đớn gọi: Mẹ ơi cứu con!

           500,000

27/09/2020

Nguyễn Ngọc Diệp; 0941763910; 500000; Mã số 3875: Nhói lòng hoàn cảnh éo le của cô gái u máu,   suốt 8 năm chăm mẹ ung thư

           500,000

27/09/2020

Nguyễn Ngọc Diệp; 0941763910; 500000; Mã số 3873: Xót xa cảnh người vợ khẩn cấp cầu xin các nhà hảo tâm cứu chồng!

           500,000

27/09/2020

Vũ Hồng Mai; 0979616614; 20000; Ma so 3874: 20000

             20,000

27/09/2020

Vũ Hồng Mai; 0979616614; 20000; Ma so 3875: 20000

             20,000

27/09/2020

Hiển; 0984816212; 100000; Ma so 3870: 100000

           100,000

27/09/2020

Cao Vĩnh Phát; 0866040796; 10000; Mã số: 3875 Nhói lòng hoàn cảnh éo le của cô gái u máu,   suốt 8 năm chăm mẹ ung thư

             10,000

27/09/2020

Tran ngoc thang; 0913387455; 300000; Ma so 3875: 300000

           300,000

28/09/2020

nha; 0702862724; 20000; Mã số: 3875 Nhói lòng hoàn cảnh éo le của cô gái u máu, suốt 8 năm chăm mẹ ung thư

             20,000

28/09/2020

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 10000; Mã số: 3876 Rớt nước mắt cảnh cô học trò mồ côi lầm lũi trên con đường đến trường

             10,000

28/09/2020

VU XUAN CUONG; 0868275123; 50000; Ma so 3876: 50000

             50,000

28/09/2020

Bùi Xuân Trung; 0326688412; 100000; Mã số: 3875 Nhói lòng hoàn cảnh éo le của cô gái u máu,   suốt 8 năm chăm mẹ ung thư

           100,000

28/09/2020

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 200000; Ma so 3871: 200000

           200,000

28/09/2020

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 100000; Ma so 3874: 100000

           100,000

28/09/2020

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 100000; Ma so 3873: 100000

           100,000

28/09/2020

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 100000; Ma so 3875: 100000

           100,000

28/09/2020

Ngo Hong Duong; 0919168163; 300000; Mã số 3875: Nhói lòng hoàn cảnh éo le của cô gái u máu,   suốt 8 năm chăm mẹ ung thư

           300,000

28/09/2020

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 100000; Ma so 3876: 100000

           100,000

28/09/2020

Trương Văn Kế; 0986307879; 20000; Mã số: 3876 Rớt nước mắt cảnh cô học trò mồ côi lầm lũi trên con đường đến trường

             20,000

28/09/2020

Hà Thành Quang; 0986456006; 500000; Ma so 3876: 500000

           500,000

28/09/2020

Ngô Trí Thành; 0353428723; 20000; Mã số: 3876 Rớt nước mắt cảnh cô học trò mồ côi lầm lũi trên con đường đến trường

             20,000

28/09/2020

Ngô Trí Thành; 0353428723; 20000; Mã số: 3875 Nhói lòng hoàn cảnh éo le của cô gái u máu,   suốt 8 năm chăm mẹ ung thư

             20,000

28/09/2020

Giang Do; 0903857599; 500000; Ma so 3876: 500000

           500,000

28/09/2020

Chinh; 0987307335; 100000; Mã số: 3838 Đau nhói lòng cảnh anh em mồ côi khóc lạc giọng: Khi nào thì mẹ về với con?

           100,000

28/09/2020

Dang Son; 0979967919; 200000; Ma so 3876: 200000

           200,000

28/09/2020

Dang Son; 0979967919; 100000; Ma so 3874: 100000

           100,000

28/09/2020

VŨ TIẾN DŨNG; 0932345186; 100000; Mã số 3876: Rớt nước mắt cảnh cô học trò mồ côi lầm lũi trên con đường đến trường

           100,000

28/09/2020

Đỗ Trung Kiên; 0915681101; 200000; Ma so 3876: 200000

           200,000

28/09/2020

Trần Minh Nhật; 0326209520; 200000; Ma so 3876: 200000

           200,000

28/09/2020

Nguyễn Huệ Du; 0836864567; 200000; Ma so 3874: 200000

           200,000

28/09/2020

T; 0829758767; 25000; Mã số: 3876 Rớt nước mắt cảnh cô học trò mồ côi lầm lũi trên con đường đến trường

             25,000

28/09/2020

Nguyễn cát tường vy; 0976902045; 500000; Mã số 3876: Rớt nước mắt cảnh cô học trò mồ côi lầm lũi trên con đường đến trường

           500,000

28/09/2020

Vũ Hồng Mai; 0979616614; 20000; Ma so 3876: 20000

             20,000

29/09/2020

Lam van tu; 0971078286; 5000; Mã số: 3874 Xót xa cảnh bé gái đau đớn gọi: Mẹ ơi cứu con!

               5,000

29/09/2020

VU XUAN CUONG; 0868275123; 50000; Ma so 3877: 50000

             50,000

29/09/2020

Gia Ngọc; 0987423333; 200000; Ma so 3871: 200000

           200,000

29/09/2020

nha; 0702862724; 20000; Mã số: 3876 Rớt nước mắt cảnh cô học trò mồ côi lầm lũi trên con đường đến trường

             20,000

29/09/2020

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 10000; Mã số: 3877 Thiếu gánh củi trên vai, hai đứa con bệnh tật của người mẹ góa sẽ nhịn đói

             10,000

29/09/2020

Nguyễn văn lâm; 0972098688; 200000; Mã số: 3877 Thiếu gánh củi trên vai, hai đứa con bệnh tật của người mẹ góa sẽ nhịn đói

           200,000

29/09/2020

Nguyễn văn lâm; 0972098688; 200000; Mã số: 3867 Thương người cựu binh lay lắt nuôi 3 đứa con cùng mang bệnh giống nhau

           200,000

29/09/2020

Trần hoàng khanh; 0352687768; 50000; Mã số: 3876 Rớt nước mắt cảnh cô học trò mồ côi lầm lũi trên con đường đến trường

             50,000

29/09/2020

Nguyễn Thị Ngọc Đoàn; 0789546243; 100000; Ma so 3876: 100000

           100,000

29/09/2020

Nguyễn Thị Hoan; 0356094383; 200000; Mã số 3877: Thiếu gánh củi trên vai, hai đứa con bệnh tật của người mẹ góa sẽ nhịn đói

           200,000

29/09/2020

Nguyễn Thị Hồng Chiên; 0975182040; 300000; Ma so 3877: 300000

           300,000

29/09/2020

Le My; 0912763439; 100000; Ma so 3875: 100000

           100,000

29/09/2020

Dinh Quoc Cuong; 0988255012; 500000; Mã số 3877: Thiếu gánh củi trên vai, hai đứa con bệnh tật của người mẹ góa sẽ nhịn đói

           500,000

29/09/2020

Trần văn nam; 0986341456; 50000; Mã số: 3877 Thiếu gánh củi trên vai, hai đứa con bệnh tật của người mẹ góa sẽ nhịn đói

             50,000

29/09/2020

Vũ Hữu Trường; 0906154569; 500000; Ma so 3877: 500000

           500,000

29/09/2020

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 100000; Ma so 3877: 100000

           100,000

29/09/2020

Đỗ Quốc Thắng; 0963668168; 30000; Ma so 3877: 30000

             30,000

29/09/2020

Đỗ Quốc Thắng; 0963668168; 30000; Ma so 3876: 30000

             30,000

29/09/2020

Đặng thị an; 0979214963; 50000; Mã số: 3877 Thiếu gánh củi trên vai, hai đứa con bệnh tật của người mẹ góa sẽ nhịn đói

             50,000

29/09/2020

Lê Minh Anh; 0359932469; 50000; Ma so 3875: 50000

             50,000

29/09/2020

anh dũng; 0382494080; 100000; Ma so 3877: 100000

           100,000

29/09/2020

Lê Minh Anh; 0359932469; 50000; Ma so 3867: 50000

             50,000

29/09/2020

Lê Minh Anh; 0359932469; 50000; Ma so 3867: 50000

             50,000

29/09/2020

Trần Thị Quyên; 0975643326; 500000; Ma so 3877: 500000

           500,000

29/09/2020

Hoàng Quốc Đạt; 0328760909; 300000; Ma so 2867: 300000

           300,000

29/09/2020

Vũ Hồng Mai; 0979616614; 20000; Ma so 3877: 20000

             20,000

29/09/2020

Thu Hà Nguyễn; 0368631201; 1000; Mã số: 3877 Thiếu gánh củi trên vai, hai đứa con bệnh tật của người mẹ góa sẽ nhịn đói

               1,000

29/09/2020

T; 0829758767; 25000; Mã số: 3877 Thiếu gánh củi trên vai, hai đứa con bệnh tật của người mẹ góa sẽ nhịn đói

             25,000

30/09/2020

TLH; 0332173683; 2000; Mã số: 3874 Xót xa cảnh bé gái đau đớn gọi: Mẹ ơi cứu con!

               2,000

30/09/2020

Vu Lenh Toan; 0969159071; 50000; Mã số: 3876 Rớt nước mắt cảnh cô học trò mồ côi lầm lũi trên con đường đến trường

             50,000

30/09/2020

nha; 0702862724; 20000; Mã số: 3877 Thiếu gánh củi trên vai, hai đứa con bệnh tật của người mẹ góa sẽ nhịn đói

             20,000

30/09/2020

Thảo; 0982585315; 200000; Mã số: 3878 Nhói lòng cảnh vợ chồng khiếm thị bán vé số gắng gượng cứu con gái 6 tuổi

           200,000

30/09/2020

Nguyễn Thị Kim Thúy; 0979472986; 200000; Mã số 3878: Nhói lòng cảnh vợ chồng khiếm thị bán vé số gắng gượng cứu con gái 6 tuổi

           200,000

30/09/2020

Lê Đăng Minh; 0918481316; 1000000; Ma so 3878:   1000000

         1,000,000

30/09/2020

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 10000; Mã số: 3878 Nhói lòng cảnh vợ chồng khiếm thị bán vé số gắng gượng cứu con gái 6 tuổi

             10,000

30/09/2020

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 200000; Ma so 3878: 200000

           200,000

30/09/2020

nguyen duy toan; 0947291945; 1000000; Ma so 3878:   1000000

         1,000,000

30/09/2020

AMC; 0989984342; 200000; Mã số 3878: Nhói lòng cảnh vợ chồng khiếm thị bán vé số gắng gượng cứu con gái 6 tuổi

           200,000

30/09/2020

Anh Thư; 0347027151; 50000; Mã số: 3874 Xót xa cảnh bé gái đau đớn gọi: Mẹ ơi cứu con!

             50,000

30/09/2020

Trần thị đông đào ; 0987019752; 20000; Mã số: 3871 Xót xa cảnh người mẹ nghẹn ngào chăm hai con bệnh "hiểm"

             20,000

30/09/2020

VU XUAN CUONG; 0868275123; 50000; Ma so 3878: 50000

             50,000

30/09/2020

Đỗ Quốc Thắng; 0963668168; 30000; Ma so 3878: 30000

             30,000

30/09/2020

Bác Tếnh; 0969861034; 200000; Ma so 3878: 200000

           200,000

30/09/2020

Nguyen Viet Tung; 0902614996; 200000; Ma so 3878: 200000

           200,000

30/09/2020

ABC; 0909028003; 1000000; Ma so 3878: 1000000

         1,000,000

30/09/2020

Vu; 0916377565; 300000; Ma so 3878: 300000

           300,000

30/09/2020

A. Hùng; 0908235975; 500000; Ma so 3878: 500000

           500,000

30/09/2020

Huy; 0979889949; 100000; Mã số: 3869 Thương hàng trăm em nhỏ lấm lem đi "kiếm chữ" trong hội trường thôn, buôn

           100,000

30/09/2020

Nguyễn vân trang; 0963452894; 100000; Mã số: 3878 Nhói lòng cảnh vợ chồng khiếm thị bán vé số gắng gượng cứu con gái 6 tuổi

           100,000

30/09/2020

Hồng Nguyễn; 0905934123; 100000; Ma so 3878: 100000

           100,000

30/09/2020

trần thê lâm; 0969202636; 100000; Ma so 3878: 100000

           100,000

30/09/2020

Hung; 0938210631; 30000; Mã số: 3878 Nhói lòng cảnh vợ chồng khiếm thị bán vé số gắng gượng cứu con gái 6 tuổi

             30,000

30/09/2020

Nguyễn văn trọng; 0962268913; 50000; Mã số: 3878 Nhói lòng cảnh vợ chồng khiếm thị bán vé số gắng gượng cứu con gái 6 tuổi

             50,000

30/09/2020

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 100000; Mã số: 3872 Đau lòng cảnh người phụ nữ nghèo ngồi ôm bệnh chờ. . . chết bên song cửa

           100,000

30/09/2020

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 100000; Mã số: 3873 Xót xa cảnh người vợ khẩn cấp cầu xin các nhà hảo tâm cứu chồng!

           100,000

30/09/2020

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 100000; Mã số: 3874 Xót xa cảnh bé gái đau đớn gọi: Mẹ ơi cứu con!

           100,000

30/09/2020

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 100000; Mã số: 3875 Nhói lòng hoàn cảnh éo le của cô gái u máu,   suốt 8 năm chăm mẹ ung thư

           100,000

30/09/2020

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 100000; Mã số: 3876 Rớt nước mắt cảnh cô học trò mồ côi lầm lũi trên con đường đến trường

           100,000

30/09/2020

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 100000; Mã số: 3877 Thiếu gánh củi trên vai, hai đứa con bệnh tật của người mẹ góa sẽ nhịn đói

           100,000

30/09/2020

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 100000; Mã số: 3878 Nhói lòng cảnh vợ chồng khiếm thị bán vé số gắng gượng cứu con gái 6 tuổi

           100,000

30/09/2020

Vũ Hữu Trường; 0906154569; 500000; Ma so 3878: 500000

           500,000

30/09/2020

B; 0; 50000; Mã số: 3878 Nhói lòng cảnh vợ chồng khiếm thị bán vé số gắng gượng cứu con gái 6 tuổi

             50,000

30/09/2020

nguyễn quang khánh; 0948660660; 100000; Ma so 3878: 100000

           100,000

30/09/2020

B; 0; 100000; Mã số: 3876 Rớt nước mắt cảnh cô học trò mồ côi lầm lũi trên con đường đến trường

           100,000

30/09/2020

B; 0; 50000; Mã số: 3869 Thương hàng trăm em nhỏ lấm lem đi "kiếm chữ" trong hội trường thôn, buôn

             50,000

30/09/2020

Vũ Hồng Mai; 0979616614; 20000; Ma so 3878: 20000

             20,000

30/09/2020

NGUYEN THI LIEN; 0919568735; 100000; Ma so 3878: 100000

           100,000

30/09/2020

BUI KHANH LINH; 0919568735; 200000; Ma so 3875: 200000

           200,000

30/09/2020

Lan Anh; 0375905868; 300000; Mã số: 3878 Nhói lòng cảnh vợ chồng khiếm thị bán vé số gắng gượng cứu con gái 6 tuổi

           300,000

30/09/2020

Thay Tuan; 0389455100; 500000; Ma so 3874: 500000

           500,000

30/09/2020

T; 0829758767; 30000; Mã số: 3878 Nhói lòng cảnh vợ chồng khiếm thị bán vé số gắng gượng cứu con gái 6 tuổi

             30,000

30/09/2020

Nguyễn minh trọng; 0975397878; 200000; Mã số 3878: Nhói lòng cảnh vợ chồng khiếm thị bán vé số gắng gượng cứu con gái 6 tuổi

           200,000

01/10/2020

Nguyễn Văn Tuyến; 0347131668; 200000; Mã số 3875: Nhói lòng hoàn cảnh éo le của cô gái u máu,   suốt 8 năm chăm mẹ ung thư

           200,000

01/10/2020

VU VAN MINH; 0868275123; 100000; Ma so 3879: 100000

           100,000

01/10/2020

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 10000; Mã số: 3879 Người mẹ nghẹn ngào: Quá ngày rồi mà con vẫn chưa được đến viện

             10,000

01/10/2020

nha; 0702862724; 20000; Mã số: 3879 Người mẹ nghẹn ngào: Quá ngày rồi mà con vẫn chưa được đến viện

             20,000

01/10/2020

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 100000; Ma so 3879: 100000

           100,000

01/10/2020

Nguyễn Mai Hoa; 0983653708; 300000; Ma so 3878: 300000

           300,000

01/10/2020

Nguyễn vân trang; 0963452894; 100000; Mã số: 3874 Xót xa cảnh bé gái đau đớn gọi: Mẹ ơi cứu con!

           100,000

01/10/2020

Ngô Dương; 0983256468; 100000; Ma so 3879: 100000

           100,000

01/10/2020

Mai Tran; 0903233793; 500000; Ma so 3879: 500000

           500,000

01/10/2020

Nguyễn văn trọng; 0962268913; 100000; Mã số: 3875 Nhói lòng hoàn cảnh éo le của cô gái u máu,   suốt 8 năm chăm mẹ ung thư

           100,000

01/10/2020

Đỗ Quốc Thắng; 0963668168; 30000; Ma so 3879: 30000

             30,000

01/10/2020

Thach bach; 0966622330; 50000; Ma so 3879: 50000

             50,000

01/10/2020

nguyễn quang khánh; 0948660660; 100000; Ma so 3878: 100000

           100,000

01/10/2020

Ba Mẹ Daisy; 0372472291; 100000; Ma so 3879: 100000

           100,000

01/10/2020

Ba Mẹ Daisy; 0372472291; 100000; Ma so 3878: 100000

           100,000

01/10/2020

Phan Anh; 0985529910; 200000; Ma so 3879: 200000

           200,000

01/10/2020

Vũ Trung Hiếu; 094289008; 200000; Ma so 3879: 200000

           200,000

01/10/2020

Lam Ngoc Phuoc; 0903880565; 100000; Ma so 3879: 100000

           100,000

01/10/2020

Đồng Thị Bốn; 0386337901; 10000; Mã số: 3879 Người mẹ nghẹn ngào: Quá ngày rồi mà con vẫn chưa được đến viện

             10,000

01/10/2020

Đồng Thị Bốn; 0386337901; 10000; Mã số: 3878 Nhói lòng cảnh vợ chồng khiếm thị bán vé số gắng gượng cứu con gái 6 tuổi

             10,000

01/10/2020

Đồng Thị Bốn; 0386337901; 10000; Mã số: 3877 Thiếu gánh củi trên vai, hai đứa con bệnh tật của người mẹ góa sẽ nhịn đói

             10,000

01/10/2020

Đồng Thị Bốn; 0386337901; 10000; Mã số: 3871 Xót xa cảnh người mẹ nghẹn ngào chăm hai con bệnh "hiểm"

             10,000

01/10/2020

Đồng Thị Bốn; 0386337901; 10000; Mã số: 3869 Thương hàng trăm em nhỏ lấm lem đi "kiếm chữ" trong hội trường thôn, buôn

             10,000

01/10/2020

Thanh Phat Tsan; 0984142687; 1000000; Ma so 3878: 1000000

         1,000,000

01/10/2020

Thanh Phat Tsan; 0984142687; 1000000; Ma so 3878:   1000000

         1,000,000

01/10/2020

Thanh Phat Tsan; 0984142687; 1000000; Ma so 3878:   1000000

         1,000,000

01/10/2020

lại huyền; 0904286799; 200000; Ma so 3879: 200000

           200,000

01/10/2020

chú Trường hỏi thăm cháu; 0949327014; 50000; Ma so 3878:   50000

             50,000

01/10/2020

chú Trường hỏi thăm cháu; 0949327014; 50000; Ma so 3879:   50000

             50,000

01/10/2020

LUU VAN TOAN; 0964166399; 100000; Mã số: 3878 Nhói lòng cảnh vợ chồng khiếm thị bán vé số gắng gượng cứu con gái 6 tuổi

           100,000

01/10/2020

Phan Thị Lĩnh; 0888689369; 100000; Ma so 3879: 100000

           100,000

01/10/2020

Lam Ngoc Phuoc; 0903880565; 100000; Ma so 3878: 100000

           100,000

01/10/2020

Giặt sấy Bạch Dương; 0902899056; 120000; Mã số: 3878 Nhói lòng cảnh vợ chồng khiếm thị bán vé số gắng gượng cứu con gái 6 tuổi

           120,000

01/10/2020

NGUYỄN ĐĂNG HẢI; 0868121388; 100000; Mã số: 3879 Người mẹ nghẹn ngào: Quá ngày rồi mà con vẫn chưa được đến viện

           100,000

01/10/2020

Mrs Nương; 0961873880; 100000; Ma so 3879: 100000

           100,000

01/10/2020

NGO THI XUA ; 0946039378; 50000; Mã số: 3879 Người mẹ nghẹn ngào: Quá ngày rồi mà con vẫn chưa được đến viện

             50,000

01/10/2020

NGO THI XUA ; 0946039378; 50000; Mã số: 3878 Nhói lòng cảnh vợ chồng khiếm thị bán vé số gắng gượng cứu con gái 6 tuổi

             50,000

01/10/2020

NGO THI XUA ; 0946039378; 50000; Mã số: 3877 Thiếu gánh củi trên vai, hai đứa con bệnh tật của người mẹ góa sẽ nhịn đói

             50,000

01/10/2020

NGO THI XUA ; 0946039378; 50000; Mã số: 3876 Rớt nước mắt cảnh cô học trò mồ côi lầm lũi trên con đường đến trường

             50,000

01/10/2020

Nguyen Van Duy; 0972326854; 200000; Ma so 3876: 200000

           200,000

01/10/2020

Trịnh Thu Trang ; 0983405082; 200000; Mã số 3879: Người mẹ nghẹn ngào: Quá ngày rồi mà con vẫn chưa được đến viện

           200,000

01/10/2020

Trịnh Thu Trang ; 0983405082; 200000; Mã số 3879: Người mẹ nghẹn ngào: Quá ngày rồi mà con vẫn chưa được đến viện

           200,000

01/10/2020

Đoàn Quang Nhật; 0388973316; 90000; Mã số: 3879 Người mẹ nghẹn ngào: Quá ngày rồi mà con vẫn chưa được đến viện

             90,000

01/10/2020

T; 0829758767; 25000; Mã số: 3879 Người mẹ nghẹn ngào: Quá ngày rồi mà con vẫn chưa được đến viện

             25,000

01/10/2020

Nguyễn Hữu Trọng; 0984886166; 50000; Mã số: 3879 Người mẹ nghẹn ngào: Quá ngày rồi mà con vẫn chưa được đến viện

             50,000

01/10/2020

Nguyễn Hữu Trọng; 0984886166; 50000; Mã số: 3878 Nhói lòng cảnh vợ chồng khiếm thị bán vé số gắng gượng cứu con gái 6 tuổi

             50,000

01/10/2020

Nguyễn Hữu Trọng; 0984886166; 100000; Mã số: 3877 Thiếu gánh củi trên vai, hai đứa con bệnh tật của người mẹ góa sẽ nhịn đói

           100,000

01/10/2020

Nguyễn Hữu Trọng; 0984886166; 50000; Mã số: 3876 Rớt nước mắt cảnh cô học trò mồ côi lầm lũi trên con đường đến trường

             50,000

01/10/2020

Nguyễn Hữu Trọng; 0984886166; 100000; Mã số: 3875 Nhói lòng hoàn cảnh éo le của cô gái u máu,   suốt 8 năm chăm mẹ ung thư

           100,000

01/10/2020

Nguyễn Hữu Trọng; 0984886166; 50000; Mã số: 3874 Xót xa cảnh bé gái đau đớn gọi: Mẹ ơi cứu con!

             50,000

01/10/2020

Trịnh Thu Trang ; 0983405082; 200000; Mã số 3879: Người mẹ nghẹn ngào: Quá ngày rồi mà con vẫn chưa được đến viện

           200,000

01/10/2020

Mạnh Thiên; 0966785896; 200000; Mã số 3879: Người mẹ nghẹn ngào: Quá ngày rồi mà con vẫn chưa được đến viện

           200,000

01/10/2020

Pham Tuan Anh; 0932209588; 100000; Ma so 3879: 100000

           100,000

01/10/2020

Trịnh Thu Trang ; 0983405082; 200000; Mã số 3879: Người mẹ nghẹn ngào: Quá ngày rồi mà con vẫn chưa được đến viện

           200,000

01/10/2020

Trương quang đạt; 0963258489; 200000; Mã số: 3876 Rớt nước mắt cảnh cô học trò mồ côi lầm lũi trên con đường đến trường

           200,000

02/10/2020

nha; 0702862724; 20000; Mã số: 3879 Người mẹ nghẹn ngào: Quá ngày rồi mà con vẫn chưa được đến viện

             20,000

02/10/2020

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 10000; Mã số: 3880 Xót xa lời khẩn cầu của người mẹ có 2 con thơ bại não

             10,000

02/10/2020

Be Tin (TDM,   BD); 0907565533; 200000; Ma so 3880:   200000

           200,000

02/10/2020

Be Tin (TDM,   BD); 0907565533; 200000; Ma so 3880:   200000

           200,000

02/10/2020

Thái Nguyễn; 0366001314; 500000; Ma so 3880: 500000

           500,000

02/10/2020

Nguyễn Thị Phương Lan; 0937862651; 200000; Ma so 3880: 200000

           200,000

02/10/2020

Võ Huỳnh Phương Nghi; 0908115818; 100000; Ma so 3880: 100000

           100,000

02/10/2020

Võ Huỳnh Phương Nghi; 0908115818; 100000; Ma so 3879: 100000

           100,000

02/10/2020

Võ Huỳnh Phương Nghi; 0908115818; 100000; Ma so 3878: 100000

           100,000

02/10/2020

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 200000; Ma so 3880: 200000

           200,000

02/10/2020

Hai chị em Hân; 0908616169; 200000; Ma so 3880: 200000

           200,000

02/10/2020

Vi Quốc Nam; 0983198793; 30000; Mã số: 3876 Rớt nước mắt cảnh cô học trò mồ côi lầm lũi trên con đường đến trường

             30,000

02/10/2020

Quang Tuấn; 0988668707; 270000; Mã số: 3878 Nhói lòng cảnh vợ chồng khiếm thị bán vé số gắng gượng cứu con gái 6 tuổi

           270,000

02/10/2020

Tuấn; 0363521633; 50000; Mã số: 3880 Xót xa lời khẩn cầu của người mẹ có 2 con thơ bại não

             50,000

02/10/2020

Nguyễn Hà Minh Châu; 0978844025; 100000; Ma so 3880: 100000

           100,000

02/10/2020

VU VAN MINH; 0868275123; 50000; Ma so 3880: 50000

             50,000

02/10/2020

PHAN TRAN; 0904525331; 100000; Ma so 3880: 100000

           100,000

02/10/2020

Bùi Trí Dũng; 0985998939; 500000; Ma so 3880: 500000

           500,000

02/10/2020

Dang Son; 0979967919; 200000; Ma so 3880: 200000

           200,000

02/10/2020

Trương Minh ; 0867903927; 100000; Mã số: 3870 Thương hoàn cảnh gia đình 12 người sống trong một nhà cùng 3 chiếc xe lăn

           100,000

02/10/2020

Dao Vinh Cuong; 0946039378; 50000; Mã số: 3880 Xót xa lời khẩn cầu của người mẹ có 2 con thơ bại não

             50,000

02/10/2020

Vương Thị Liên; 0981216588; 100000; Ma so 3880: 100000

           100,000

02/10/2020

ngô văn sơn; 0896619893; 100000; Ma so 3880: 100000

           100,000

02/10/2020

Le My; 0912763439; 100000; Ma so 3880: 100000

           100,000

02/10/2020

Trần Thị Huyền; 0989246360; 100000; Ma so 3880: 100000

           100,000

02/10/2020

Anh Thoai Anh Nguyen Mang; 0984383686; 150000; Mã số 3880:   Xót xa lời khẩn cầu của người mẹ có 2 con thơ bại não

           150,000

02/10/2020

Vũ Khánh Hiệp; 0374878328; 200000; Ma so 3880: 200000

           200,000

02/10/2020

Vũ Hồng Mai; 0979616614; 20000; Ma so 3879: 20000

             20,000

02/10/2020

Vũ Hồng Mai; 0979616614; 20000; Ma so 3880: 20000

             20,000

02/10/2020

Tran ngoc thang; 0913387455; 300000; Ma so 3880: 300000

           300,000

02/10/2020

Nguyễn Hoàng Ngọc Dung; 0902900475; 200000; Mã số 3880:   Xót xa lời khẩn cầu của người mẹ có 2 con thơ bại não

           200,000

TỔNG CỘNG

965,276,904

Đang được quan tâm