Danh sách ủng hộ tuần 2 tháng 12 năm 2019

(Dân trí) - Tuần qua, Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Báo trong tuần là: 942,421,245 đồng.

NGÀY

DIỄN GIẢI

SỐ TIỀN

 

Bạn đọc ủng hộ tại Tòa soạn từ
ngày   08 đến 14/12/2019

 

9/12

Mai Ngọc Thương- 905 CT3- Bắc Linh Đàm- HN giúp Ms3575, 3576, 3577, 3581 mỗi hc - 500k

2,000,000

 

Bác Hòa- Ngọc Hà-HN giúp Ms3546, 3555, 3567, 3571, 3582, mỗi hc- 200k

1,000,000

 

Gia đình Thủy Tích- HN giúp Ms3579, 3577, 3576, 3580, mỗi hc- 500k

2,000,000

10/12

Bạn đọc dân trí giúp Ms3584

200,000

11/12

Lê Huỳnh- 22 Hùng Vương- HN giúp Ms3585

200,000

 

Hoàng Long- Kim Giang- Thanh Xuân- HN giúp Ms3585

500,000

 

Hải Long- Long Vũ- 28/269 Kim Mã- HN giúp Ms3582

200,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua Vp Miền Nam
từ ngày 08 đến 14/12/2019

 

9/12

Bạn đọc giúp MS 3573

1,000,000

10/12

Bạn đọc giúp 8 MS, từ 3577 - 3584 (500.000/MS)

4,000,000

 

Gia đình anh Huỳnh giúp MS 3546, 3552, 3556, 3577, 3581, 3582, 3583, 3584 (400.000/MS)

3,200,000

 

Phan Duy Bình, Nguyễn Hồng Melbourne giúp MS 3578

500,000

 

Văn Hải Đường giúp MS 3573, 3574, 3576, 3579, 3582, 3583

600,000

 

Lộc giúp MS 3582

1,000,000

11/12

Các cháu ở cư xá Nguyễn Văn Trỗi, phường 17, quận Phú Nhuận giúp MS 3582, 3579, 3577, 3563, 3555, 3554, 3543, 3576, 3574, 3572

10,000,000

 

Phạm Nguyễn Tuấn Minh giúp MS 3585

600,000

 

Bà Nguyễn Thị Yên giúp MS 3585

500,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua Vp Đà Nẵng
từ ngày 08 đến 14/12/2019

 

9/12/2019

Nguyễn Ngọc Tĩnh (K59/14 Nguyễn Như Hạnh, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng) giúp đỡ mã số 3577

             1,000,000

10/12/2019

Bạn đọc giấu tên (Đà Nẵng) giúp đỡ 2 trường hợp: Ms 3565 (400.000đ), MS 3568 (500.000đ)

                 900,000

10/12/2019

Nguyễn Phương Sơn (khối 4B thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) giúp đỡ mã số 3577

                 500,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua Viettel Pay
từ ngày 08 đến 14/12/2019

 

08/12/2019 04:34:32

800039 DANTRI 191208231085900 VTBANK

30,000

08/12/2019 10:30:44

800039 DANTRI 191208232324606 VTBANK

20,000

08/12/2019 15:18:59

800039 DANTRI 191208233796285 VTBANK

100,000

08/12/2019 15:32:39

Nguyen Van Tien; 0971706995; 100000; Ma so 3582: 100000

100,000

08/12/2019 16:43:45

800039 DANTRI 191208234281205 VTBANK

50,000

08/12/2019 19:17:47

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191208 191208174069261

100,000

08/12/2019 19:22:09

800039 DANTRI 191208235227946 VTBANK

10,000

08/12/2019 20:57:59

Xem noi dung trong CMS

50,000

08/12/2019 21:38:02

800039 DANTRI 191208235888144 VTBANK

10,000

08/12/2019 23:07:41

Van; 0352543353; 100000; Ma so 3582: 100000

100,000

09/12/2019 06:35:27

VU XUAN CUONG; 0868275123; 50000; Ma so 3582: 50000

50,000

09/12/2019 06:44:55

800039 DANTRI 191209236702877 VTBANK

30,000

09/12/2019 07:06:36

800039 DANTRI 191209236759899 VTBANK

200,000

09/12/2019 08:07:32

800039 DANTRI 191209237023274 VTBANK

50,000

09/12/2019 08:12:45

Nguyen Chi Thanh; 0907538368; 150000; Ma so 3583: 150000

150,000

09/12/2019 08:18:53

tran van pong; 0944448666; 100000; Ma so 3583: 100000

100,000

09/12/2019 08:20:06

HOI HOA LAN TINH QUANG NGAI; 0949674949; 12000000; Ma so 3577: 12000000

12,000,000

09/12/2019 08:50:56

800039 DANTRI 191209237366518 VTBANK

20,000

09/12/2019 08:53:00

800039 DANTRI 191209237385122 VTBANK

20,000

09/12/2019 09:49:03

Ngac Van Thanh; 0933326689; 100000; Ma so 3583: 100000

100,000

09/12/2019 10:39:36

800039 DANTRI 191209238379184 VTBANK

200,000

09/12/2019 11:35:52

Xem noi dung trong CMS

50,000

09/12/2019 11:50:22

800039 DANTRI 191209239002861 VTBANK

10,000

09/12/2019 12:52:55

Dao Mai; 0935038279; 200000; Ma so 3583: 200000

200,000

09/12/2019 13:15:36

LE THI TAM; 0938918268; 500000; Ma so 3583: 500000

500,000

09/12/2019 13:21:36

Do Quoc Thang; 0363095999; 50000; Ma so 3577: 50000

50,000

09/12/2019 14:22:13

800039 DANTRI 191209230006975 VTBANK

200,000

09/12/2019 14:37:17

800039 DANTRI 191209230111650 VTBANK

4,000

09/12/2019 14:38:00

800039 DANTRI 191209230116800 VTBANK

4,000

09/12/2019 14:41:48

800039 DANTRI 191209230145091 VTBANK

4,000

09/12/2019 14:41:48

800039 DANTRI 191209230144959 VTBANK

4,000

09/12/2019 14:46:11

800039 DANTRI 191209230177189 VTBANK

3,000

09/12/2019 14:49:36

800039 DANTRI 191209230202846 VTBANK

4,000

09/12/2019 15:10:53

800039 DANTRI 191209230369254 VTBANK

4,000

09/12/2019 15:12:40

800039 DANTRI 191209230383715 VTBANK

4,000

09/12/2019 15:15:22

800039 DANTRI 191209230405176 VTBANK

50,000

09/12/2019 15:17:12

800039 DANTRI 191209230420195 VTBANK

1,000

09/12/2019 15:19:07

800039 DANTRI 191209230435512 VTBANK

1,000

09/12/2019 15:22:04

800039 DANTRI 191209230458513 VTBANK

4,000

09/12/2019 15:23:51

800039 DANTRI 191209230472086 VTBANK

30,000

09/12/2019 16:05:29

Vinh; 0913421968; 500000; Ma so 3583: 500000

500,000

09/12/2019 16:26:25

800039 DANTRI 191209230988445 VTBANK

4,000

09/12/2019 16:34:57

800039 DANTRI 191209231057924 VTBANK

4,000

09/12/2019 16:37:24

800039 DANTRI 191209231077329 VTBANK

5,000

09/12/2019 16:45:37

800039 DANTRI 191209231142244 VTBANK

5,000

09/12/2019 16:46:11

800039 DANTRI 191209231146690 VTBANK

4,000

09/12/2019 19:04:29

800039 DANTRI 191209232131524 VTBANK

200,000

09/12/2019 19:14:55

Nguyen Trong Vu; 0934278257; 200000; Ma so 3583: 200000

200,000

09/12/2019 20:36:15

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191209 191209177595452

200,000

09/12/2019 21:38:43

800039 DANTRI 191209233133651 VTBANK

100,000

09/12/2019 21:42:06

800039 DANTRI 191209233151320 VTBANK

200,000

09/12/2019 21:58:36

800039 DANTRI 191209233239035 VTBANK

100,000

09/12/2019 22:18:10

800039 DANTRI 191209233326709 VTBANK

500,000

10/12/2019 05:54:51

800039 DANTRI 191210233956818 VTBANK

30,000

10/12/2019 07:02:28

800039 DANTRI 191210234112536 VTBANK

30,000

10/12/2019 07:51:27

800039 DANTRI 191210234323645 VTBANK

500,000

10/12/2019 09:22:03

Ngac Van Thanh; 0933326689; 100000; Ma so 3584: 100000

100,000

10/12/2019 09:32:50

Do Quoc Thang; 0363095999; 50000; Ma so 3584: 50000

50,000

10/12/2019 11:14:28

Le Ha; 0902021385; 500000; Ma so 3583: 500000

500,000

10/12/2019 12:31:15

800039 DANTRI 191210237099241 VTBANK

100,000

10/12/2019 13:02:48

800039 DANTRI 191210237353442 VTBANK

300,000

10/12/2019 13:07:09

800039 DANTRI 191210237385999 VTBANK

300,000

10/12/2019 13:49:34

800039 DANTRI 191210237707426 VTBANK

100,000

10/12/2019 14:53:52

Nguyen Thi Yen; 0965021165; 100000; Ma so 3580: 100000

100,000

10/12/2019 16:04:42

800039 DANTRI 191210239070926 VTBANK

10,000

10/12/2019 16:09:54

800039 DANTRI 191210239127025 VTBANK

20,000

10/12/2019 17:28:46

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191210 191210180943104

200,000

10/12/2019 18:04:10

Quan Quynh; 0902341900; 50000; Ma so 3582: 50000

50,000

10/12/2019 18:09:32

Quan Quynh; 0902341900; 50000; Ma so 3578: 50000

50,000

10/12/2019 18:35:14

800039 DANTRI 191210230554846 VTBANK

5,000

10/12/2019 18:41:30

800039 DANTRI 191210230606727 VTBANK

5,000

10/12/2019 18:46:50

800039 DANTRI 191210230650473 VTBANK

5,000

10/12/2019 20:03:00

800039 DANTRI 191210231159306 VTBANK

10,000

10/12/2019 20:08:29

800039 DANTRI 191210231198482 VTBANK

10,000

10/12/2019 20:16:20

800039 DANTRI 191210231245422 VTBANK

10,000

10/12/2019 20:22:28

800039 DANTRI 191210231273498 VTBANK

10,000

10/12/2019 20:27:47

800039 DANTRI 191210231300727 VTBANK

10,000

10/12/2019 20:33:11

800039 DANTRI 191210231323719 VTBANK

10,000

10/12/2019 20:36:33

800039 DANTRI 191210231337089 VTBANK

1,000

10/12/2019 20:36:52

800039 DANTRI 191210231338369 VTBANK

1,000

10/12/2019 20:43:33

800039 DANTRI 191210231364140 VTBANK

1,000

10/12/2019 20:45:55

800039 DANTRI 191210231373380 VTBANK

1,000

10/12/2019 20:50:00

800039 DANTRI 191210231389661 VTBANK

1,000

10/12/2019 20:52:21

800039 DANTRI 191210231398944 VTBANK

1,000

10/12/2019 20:55:46

800039 DANTRI 191210231413704 VTBANK

1,000

10/12/2019 20:58:35

800039 DANTRI 191210231426009 VTBANK

1,000

10/12/2019 21:02:18

VD; 0868605593; 200000; Ma so 3580: 200000

200,000

10/12/2019 21:03:51

800039 DANTRI 191210231452273 VTBANK

1,000

10/12/2019 21:03:51

VD; 0868605593; 200000; Ma so 3583: 200000

200,000

10/12/2019 21:05:33

VD; 0868605593; 100000; Ma so 3584: 100000

100,000

10/12/2019 21:06:00

800039 DANTRI 191210231464293 VTBANK

10,000

10/12/2019 21:06:59

800039 DANTRI 191210231470148 VTBANK

1,000

10/12/2019 21:10:37

800039 DANTRI 191210231488364 VTBANK

1,000

10/12/2019 21:14:45

800039 DANTRI 191210231508575 VTBANK

1,000

10/12/2019 23:04:45

Xem noi dung trong CMS

200,000

10/12/2019 23:45:17

800039 DANTRI 191210232198288 VTBANK

1,000

10/12/2019 23:47:21

800039 DANTRI 191210232202835 VTBANK

1,000

10/12/2019 23:49:49

800039 DANTRI 191210232208476 VTBANK

1,000

10/12/2019 23:52:11

800039 DANTRI 191210232213828 VTBANK

1,000

10/12/2019 23:54:55

800039 DANTRI 191210232219445 VTBANK

1,000

11/12/2019 00:00:05

800039 DANTRI 191211232230706 VTBANK

1,000

11/12/2019 06:26:06

VU XUAN CUONG; 0868275123; 100000; Ma so 3585: 100000

100,000

11/12/2019 06:36:10

800039 DANTRI 191211232540087 VTBANK

200,000

11/12/2019 06:38:13

800039 DANTRI 191211232544823 VTBANK

30,000

11/12/2019 06:54:13

800039 DANTRI 191211232586914 VTBANK

30,000

11/12/2019 07:42:45

Xem noi dung trong CMS

200,000

11/12/2019 09:50:07

800039 DANTRI 191211233888734 VTBANK

50,000

11/12/2019 10:31:42

Do Hung; 0985455458; 500000; Ma so 3585: 500000

500,000

11/12/2019 11:50:11

Dang Duc Khang; 0913982368; 100000; Ma so 3585: 100000

100,000

11/12/2019 11:51:08

800039 DANTRI 191211235029241 VTBANK

50,000

11/12/2019 12:15:12

800039 DANTRI 191211235210045 VTBANK

300,000

11/12/2019 12:56:23

800039 DANTRI 191211235475696 VTBANK

5,000

11/12/2019 13:01:38

800039 DANTRI 191211235504976 VTBANK

3,000

11/12/2019 13:10:37

800039 DANTRI 191211235556322 VTBANK

3,000

11/12/2019 13:14:52

800039 DANTRI 191211235580402 VTBANK

4,000

11/12/2019 13:50:06

800039 DANTRI 191211235808437 VTBANK

4,000

11/12/2019 13:54:56

800039 DANTRI 191211235841648 VTBANK

4,000

11/12/2019 14:22:35

Vo Nhu Thuy; 0896629003; 1000000; Ma so 3573: 1000000

1,000,000

11/12/2019 14:25:29

800039 DANTRI 191211236072281 VTBANK

4,000

11/12/2019 14:32:17

800039 DANTRI 191211236123064 VTBANK

5,000

11/12/2019 14:39:49

800039 DANTRI 191211236180046 VTBANK

4,000

11/12/2019 14:44:17

800039 DANTRI 191211236213573 VTBANK

5,000

11/12/2019 14:51:12

800039 DANTRI 191211236269674 VTBANK

3,000

11/12/2019 14:55:00

800039 DANTRI 191211236300209 VTBANK

4,000

11/12/2019 14:59:31

800039 DANTRI 191211236337534 VTBANK

4,000

11/12/2019 15:09:49

800039 DANTRI 191211236420581 VTBANK

4,000

11/12/2019 15:14:08

800039 DANTRI 191211236455754 VTBANK

3,000

11/12/2019 15:22:00

800039 DANTRI 191211236521056 VTBANK

4,000

11/12/2019 15:28:28

800039 DANTRI 191211236574119 VTBANK

4,000

11/12/2019 15:39:06

800039 DANTRI 191211236672300 VTBANK

4,000

11/12/2019 15:44:26

Ngac Van Thanh; 0933326689; 100000; Ma so 3585: 100000

100,000

11/12/2019 15:45:51

800039 DANTRI 191211236735340 VTBANK

4,000

11/12/2019 15:55:54

DO HUU TUYEN; 0983346046; 100000; Ma so 3585: 100000

100,000

11/12/2019 16:17:23

Nguyen Chi Thanh; 0907538368; 200000; Ma so 3585: 200000

200,000

11/12/2019 16:26:10

800039 DANTRI 191211237099820 VTBANK

4,000

11/12/2019 16:31:55

800039 DANTRI 191211237147340 VTBANK

4,000

11/12/2019 16:35:31

800039 DANTRI 191211237177782 VTBANK

4,000

11/12/2019 16:40:01

800039 DANTRI 191211237213804 VTBANK

1,000

11/12/2019 16:48:32

800039 DANTRI 191211237288409 VTBANK

4,000

11/12/2019 16:53:11

800039 DANTRI 191211237327375 VTBANK

4,000

11/12/2019 16:56:44

800039 DANTRI 191211237360138 VTBANK

4,000

11/12/2019 17:00:32

800039 DANTRI 191211237393050 VTBANK

4,000

11/12/2019 17:20:28

800039 DANTRI 191211237557378 VTBANK

4,000

11/12/2019 18:37:37

Linh; 0984610748; 50000; Ma so 3585: Hai be tho om nguoi cha liet giuong khoc cau xin me ve voi con!

50,000

11/12/2019 18:59:40

800039 DANTRI 191211238285911 VTBANK

400,000

11/12/2019 19:24:47

800039 DANTRI 191211238488779 VTBANK

4,000

11/12/2019 19:29:08

800039 DANTRI 191211238523373 VTBANK

5,000

11/12/2019 19:39:09

800039 DANTRI 191211238609930 VTBANK

5,000

11/12/2019 19:43:29

800039 DANTRI 191211238649942 VTBANK

5,000

11/12/2019 19:43:48

800039 DANTRI 191211238652167 VTBANK

5,000

11/12/2019 19:50:01

800039 DANTRI 191211238708383 VTBANK

5,000

11/12/2019 19:52:04

800039 DANTRI 191211238724028 VTBANK

5,000

11/12/2019 20:03:06

800039 DANTRI 191211238815119 VTBANK

5,000

11/12/2019 20:08:01

800039 DANTRI 191211238858688 VTBANK

5,000

11/12/2019 20:13:13

800039 DANTRI 191211238901196 VTBANK

5,000

11/12/2019 20:19:20

800039 DANTRI 191211238945419 VTBANK

5,000

11/12/2019 20:19:37

800039 DANTRI 191211238947258 VTBANK

4,000

11/12/2019 20:26:02

800039 DANTRI 191211238992690 VTBANK

5,000

11/12/2019 20:26:02

800039 DANTRI 191211238992639 VTBANK

5,000

11/12/2019 20:33:24

800039 DANTRI 191211239043624 VTBANK

200,000

11/12/2019 20:36:17

800039 DANTRI 191211239062919 VTBANK

200,000

11/12/2019 20:39:12

800039 DANTRI 191211239082594 VTBANK

5,000

11/12/2019 20:50:30

800039 DANTRI 191211239155721 VTBANK

5,000

11/12/2019 20:57:41

800039 DANTRI 191211239202157 VTBANK

5,000

11/12/2019 21:18:26

800039 DANTRI 191211239331139 VTBANK

2,000

11/12/2019 22:59:18

Xem noi dung trong CMS

300,000

11/12/2019 23:49:41

800039 DANTRI 191211239933315 VTBANK

1,000

12/12/2019 00:26:27

800039 DANTRI 191212239999383 VTBANK

1,000

12/12/2019 00:28:35

800039 DANTRI 191212230002778 VTBANK

200,000

12/12/2019 00:30:23

800039 DANTRI 191212230005457 VTBANK

1,000

12/12/2019 00:31:20

Xem noi dung trong CMS

500,000

12/12/2019 05:15:50

800039 DANTRI 191212230262144 VTBANK

20,000

12/12/2019 07:19:19

Linh; 0984610748; 50000; Ma so 3586: Xot xa canh chi em mo coi giua long Ha Noi

50,000

12/12/2019 07:24:51

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191212 191212185950865

100,000

12/12/2019 07:45:14

800039 DANTRI 191212230616152 VTBANK

5,000

12/12/2019 07:48:45

800039 DANTRI 191212230632691 VTBANK

5,000

12/12/2019 07:53:00

800039 DANTRI 191212230654539 VTBANK

5,000

12/12/2019 08:02:30

800039 DANTRI 191212230706376 VTBANK

5,000

12/12/2019 08:09:36

800039 DANTRI 191212230755202 VTBANK

5,000

12/12/2019 09:15:14

800039 DANTRI 191212231344142 VTBANK

5,000

12/12/2019 09:22:45

800039 DANTRI 191212231417109 VTBANK

5,000

12/12/2019 09:26:15

800039 DANTRI 191212231457013 VTBANK

5,000

12/12/2019 09:31:18

800039 DANTRI 191212231507684 VTBANK

5,000

12/12/2019 09:32:48

800039 DANTRI 191212231523485 VTBANK

6,000

12/12/2019 10:30:58

800039 DANTRI 191212232112288 VTBANK

30,000

12/12/2019 10:37:50

800039 DANTRI 191212232179484 VTBANK

4,000

12/12/2019 11:07:10

800039 DANTRI 191212232447351 VTBANK

20,000

12/12/2019 11:10:04

800039 DANTRI 191212232472293 VTBANK

4,000

12/12/2019 11:11:48

800039 DANTRI 191212232487979 VTBANK

2,000

12/12/2019 11:14:15

800039 DANTRI 191212232508144 VTBANK

5,000

12/12/2019 11:45:59

800039 DANTRI 191212232845290 VTBANK

3,000

12/12/2019 11:52:01

800039 DANTRI 191212232913250 VTBANK

4,000

12/12/2019 12:09:44

800039 DANTRI 191212233081840 VTBANK

5,000

12/12/2019 12:09:50

800039 DANTRI 191212233083588 VTBANK

4,000

12/12/2019 12:11:24

We Are The World; 0944159033; 500000; Ma so 3577: 500000

500,000

12/12/2019 12:14:27

800039 DANTRI 191212233125592 VTBANK

4,000

12/12/2019 12:15:02

800039 DANTRI 191212233130844 VTBANK

4,000

12/12/2019 12:19:08

800039 DANTRI 191212233166310 VTBANK

10,000

12/12/2019 12:23:46

800039 DANTRI 191212233201080 VTBANK

10,000

12/12/2019 12:24:30

800039 DANTRI 191212233206995 VTBANK

4,000

12/12/2019 12:28:59

800039 DANTRI 191212233239855 VTBANK

4,000

12/12/2019 12:32:26

800039 DANTRI 191212233264894 VTBANK

4,000

12/12/2019 12:36:00

800039 DANTRI 191212233289710 VTBANK

4,000

12/12/2019 13:44:49

; ; 200000; Ma so 3577: 200000

200,000

12/12/2019 13:56:51

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191212 191212187420381

100,000

12/12/2019 13:57:57

O. Ha Nhuong & B. Dang Thi So; 0939731686; 500000; Ma so 3585: 500000

500,000

12/12/2019 13:58:31

800039 DANTRI 191212233842658 VTBANK

5,000

12/12/2019 14:03:11

800039 DANTRI 191212233879872 VTBANK

9,000

12/12/2019 14:05:26

800039 DANTRI 191212233895985 VTBANK

4,000

12/12/2019 14:08:37

800039 DANTRI 191212233919978 VTBANK

4,000

12/12/2019 14:09:32

800039 DANTRI 191212233926908 VTBANK

10,000

12/12/2019 14:09:43

800039 DANTRI 191212233928132 VTBANK

4,000

12/12/2019 14:12:36

800039 DANTRI 191212233953187 VTBANK

4,000

12/12/2019 14:14:39

800039 DANTRI 191212233969569 VTBANK

4,000

12/12/2019 14:17:40

800039 DANTRI 191212233994485 VTBANK

4,000

12/12/2019 14:23:17

800039 DANTRI 191212234043680 VTBANK

4,000

12/12/2019 14:26:15

800039 DANTRI 191212234067963 VTBANK

4,000

12/12/2019 14:28:11

800039 DANTRI 191212234085534 VTBANK

4,000

12/12/2019 14:41:00

800039 DANTRI 191212234199633 VTBANK

4,000

12/12/2019 14:41:03

800039 DANTRI 191212234199817 VTBANK

5,000

12/12/2019 14:46:37

800039 DANTRI 191212234247906 VTBANK

5,000

12/12/2019 14:52:37

800039 DANTRI 191212234298238 VTBANK

4,000

12/12/2019 14:55:12

800039 DANTRI 191212234321946 VTBANK

5,000

12/12/2019 14:58:40

800039 DANTRI 191212234351516 VTBANK

5,000

12/12/2019 15:03:55

800039 DANTRI 191212234395855 VTBANK

4,000

12/12/2019 15:08:24

800039 DANTRI 191212234434987 VTBANK

4,000

12/12/2019 15:09:09

800039 DANTRI 191212234441653 VTBANK

4,000

12/12/2019 15:14:24

800039 DANTRI 191212234487764 VTBANK

4,000

12/12/2019 15:15:06

800039 DANTRI 191212234493065 VTBANK

100,000

12/12/2019 16:16:25

800039 DANTRI 191212235030339 VTBANK

30,000

12/12/2019 16:26:02

Xem noi dung trong CMS

500,000

12/12/2019 17:44:29

800039 DANTRI 191212235810563 VTBANK

10,000

12/12/2019 17:51:54

800039 DANTRI 191212235872515 VTBANK

10,000

12/12/2019 18:20:59

800039 DANTRI 191212236116563 VTBANK

10,000

12/12/2019 20:32:10

800039 DANTRI 191212237041316 VTBANK

5,000

12/12/2019 20:34:44

800039 DANTRI 191212237059058 VTBANK

50,000

12/12/2019 20:38:20

800039 DANTRI 191212237084418 VTBANK

5,000

12/12/2019 20:42:30

800039 DANTRI 191212237112556 VTBANK

5,000

12/12/2019 20:47:13

800039 DANTRI 191212237143811 VTBANK

5,000

12/12/2019 20:52:25

800039 DANTRI 191212237176762 VTBANK

5,000

12/12/2019 20:58:22

800039 DANTRI 191212237214404 VTBANK

5,000

12/12/2019 21:05:25

800039 DANTRI 191212237259671 VTBANK

5,000

12/12/2019 21:11:14

800039 DANTRI 191212237295357 VTBANK

5,000

12/12/2019 21:15:53

800039 DANTRI 191212237324748 VTBANK

5,000

12/12/2019 21:21:07

800039 DANTRI 191212237358352 VTBANK

5,000

12/12/2019 21:25:38

800039 DANTRI 191212237385109 VTBANK

5,000

12/12/2019 21:54:30

800039 DANTRI 191212237554944 VTBANK

2,000

12/12/2019 22:01:13

800039 DANTRI 191212237599635 VTBANK

2,000

12/12/2019 22:29:19

800039 DANTRI 191212237740696 VTBANK

2,000

12/12/2019 23:04:49

800039 DANTRI 191212237874290 VTBANK

2,000

12/12/2019 23:09:12

800039 DANTRI 191212237889700 VTBANK

3,000

12/12/2019 23:10:32

800039 DANTRI 191212237894522 VTBANK

10,000

13/12/2019 06:05:43

800039 DANTRI 191213238412696 VTBANK

5,000

13/12/2019 06:10:48

800039 DANTRI 191213238421259 VTBANK

5,000

13/12/2019 06:18:17

800039 DANTRI 191213238433929 VTBANK

5,000

13/12/2019 06:25:11

800039 DANTRI 191213238446887 VTBANK

6,000

13/12/2019 06:29:46

800039 DANTRI 191213238456750 VTBANK

20,000

13/12/2019 06:31:49

800039 DANTRI 191213238460989 VTBANK

1,000

13/12/2019 06:37:42

VU XUAN CUONG; 0868275123; 100000; Ma so 3587: 100000

100,000

13/12/2019 07:03:31

800039 DANTRI 191213238547178 VTBANK

30,000

13/12/2019 08:07:40

Tam Anh; 0917497004; 200000; Ma so 3587 Nguoi me ngheo tinh mang mong manh, uoc mo hop sua cho con

200,000

13/12/2019 08:11:10

Dinh Tram Anh; 0972735575; 5000000; Ma so 3586: Xot xa canh chi em mo coi giua long Ha Noi

5,000,000

13/12/2019 08:33:11

800039 DANTRI 191213239054120 VTBANK

10,000

13/12/2019 08:39:02

800039 DANTRI 191213239103132 VTBANK

5,000

13/12/2019 08:47:03

800039 DANTRI 191213239171171 VTBANK

10,000

13/12/2019 08:53:11

800039 DANTRI 191213239227512 VTBANK

10,000

13/12/2019 08:58:41

800039 DANTRI 191213239283093 VTBANK

10,000

13/12/2019 09:03:58

800039 DANTRI 191213239334060 VTBANK

10,000

13/12/2019 09:40:32

Ngo Duong; 0983256468; 100000; Ma so 3587: 100000

100,000

13/12/2019 10:16:34

800039 DANTRI 191213230019644 VTBANK

100,000

13/12/2019 11:34:50

800039 DANTRI 191213230735519 VTBANK

20,000

13/12/2019 11:39:18

800039 DANTRI 191213230771461 VTBANK

20,000

13/12/2019 11:41:43

800039 DANTRI 191213230791558 VTBANK

5,000

13/12/2019 11:47:26

800039 DANTRI 191213230836894 VTBANK

4,000

13/12/2019 11:53:12

800039 DANTRI 191213230883782 VTBANK

4,000

13/12/2019 12:00:52

800039 DANTRI 191213230954606 VTBANK

4,000

13/12/2019 12:01:39

800039 DANTRI 191213230969411 VTBANK

4,000

13/12/2019 12:10:52

800039 DANTRI 191213231167515 VTBANK

4,000

13/12/2019 12:10:52

800039 DANTRI 191213231167077 VTBANK

4,000

13/12/2019 12:18:12

800039 DANTRI 191213231276580 VTBANK

4,000

13/12/2019 12:24:59

800039 DANTRI 191213231362966 VTBANK

4,000

13/12/2019 12:37:19

800039 DANTRI 191213231497092 VTBANK

4,000

13/12/2019 12:54:56

800039 DANTRI 191213231652841 VTBANK

4,000

13/12/2019 13:05:27

800039 DANTRI 191213231736228 VTBANK

10,000

13/12/2019 13:08:58

800039 DANTRI 191213231763117 VTBANK

4,000

13/12/2019 13:25:45

800039 DANTRI 191213231884653 VTBANK

4,000

13/12/2019 13:34:03

800039 DANTRI 191213231947382 VTBANK

9,000

13/12/2019 13:36:19

800039 DANTRI 191213231965645 VTBANK

4,000

13/12/2019 13:48:42

800039 DANTRI 191213232068333 VTBANK

5,000

13/12/2019 14:33:51

800039 DANTRI 191213232450907 VTBANK

7,000

13/12/2019 14:53:44

800039 DANTRI 191213232634511 VTBANK

5,000

13/12/2019 15:35:21

800039 DANTRI 191213233102094 VTBANK

1,000

13/12/2019 15:40:34

800039 DANTRI 191213233154299 VTBANK

1,000

13/12/2019 15:46:53

800039 DANTRI 191213233217122 VTBANK

1,000

13/12/2019 15:54:06

800039 DANTRI 191213233291120 VTBANK

1,000

13/12/2019 15:59:58

800039 DANTRI 191213233347285 VTBANK

1,000

13/12/2019 16:24:11

Ngac Van Thanh; 0933326689; 100000; Ma so 3587: 100000

100,000

13/12/2019 16:31:21

800039 DANTRI 191213233631976 VTBANK

100,000

13/12/2019 17:06:42

800039 DANTRI 191213233973652 VTBANK

30,000

13/12/2019 18:09:35

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191213 191213192273708

500,000

13/12/2019 18:28:45

800039 DANTRI 191213234667206 VTBANK

200,000

13/12/2019 18:42:15

800039 DANTRI 191213234774213 VTBANK

3,000

13/12/2019 21:08:52

800039 DANTRI 191213235839036 VTBANK

500,000

13/12/2019 21:46:49

Ho Viet Niem; 0916876655; 100000; Ma so 3587: 100000

100,000

14/12/2019 06:49:01

VU XUAN CUONG; 0868275123; 100000; Ma so 3588: 100000

100,000

14/12/2019 06:56:02

800039 DANTRI 191214236875113 VTBANK

30,000

14/12/2019 07:17:00

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191214 191214193469622

50,000

14/12/2019 07:28:32

Do Van Chung; 0943771395; 200000; Ma so 3588: Nguoi cha "vo tinh" bo mac hai nhi doi mat voi tu than

200,000

14/12/2019 08:20:27

800039 DANTRI 191214237294624 VTBANK

5,000

14/12/2019 08:29:56

800039 DANTRI 191214237398536 VTBANK

5,000

14/12/2019 08:34:41

800039 DANTRI 191214237444172 VTBANK

5,000

14/12/2019 09:06:50

800039 DANTRI 191214237737922 VTBANK

100,000

14/12/2019 09:08:44

800039 DANTRI 191214237755285 VTBANK

100,000

14/12/2019 09:10:45

800039 DANTRI 191214237774524 VTBANK

100,000

14/12/2019 09:24:11

800039 DANTRI 191214237896444 VTBANK

500,000

14/12/2019 09:27:47

800039 DANTRI 191214237934211 VTBANK

500,000

14/12/2019 09:29:12

800039 DANTRI 191214237949037 VTBANK

500,000

14/12/2019 09:48:28

800039 DANTRI 191214238124107 VTBANK

200,000

14/12/2019 10:17:23

800039 DANTRI 191214238388816 VTBANK

20,000

14/12/2019 10:26:37

800039 DANTRI 191214238473451 VTBANK

5,000

14/12/2019 10:43:15

800039 DANTRI 191214238612488 VTBANK

100,000

14/12/2019 10:45:07

Ngac Van Thanh; 0933326689; 100000; Ma so 3588: 100000

100,000

14/12/2019 10:46:51

800039 DANTRI 191214238642501 VTBANK

200,000

14/12/2019 10:50:17

800039 DANTRI 191214238671303 VTBANK

200,000

14/12/2019 11:04:32

TRAN TUAN ANH; 0985864159; 1000000; Ma so 3587: 1000000

1,000,000

14/12/2019 11:07:28

LAD; 0936526808; 1000000; Ma so 3588: 1000000

1,000,000

14/12/2019 11:12:21

800039 DANTRI 191214238849851 VTBANK

10,000

14/12/2019 11:27:37

800039 DANTRI 191214238964806 VTBANK

10,000

14/12/2019 11:34:27

800039 DANTRI 191214239016050 VTBANK

2,000

14/12/2019 11:35:29

Ngo Hong Duong; 0919168163; 300000; Ma so 3588: Nguoi cha "vo tinh" bo mac hai nhi doi mat voi tu than

300,000

14/12/2019 11:44:12

800039 DANTRI 191214239087607 VTBANK

10,000

14/12/2019 11:57:14

Linh; 0984610748; 50000; Ma so 3588: Nguoi cha "vo tinh" bo mac hai nhi doi mat voi tu than

50,000

14/12/2019 12:05:01

800039 DANTRI 191214239238706 VTBANK

10,000

14/12/2019 12:07:19

800039 DANTRI 191214239253972 VTBANK

2,000

14/12/2019 12:09:46

800039 DANTRI 191214239271137 VTBANK

10,000

14/12/2019 12:21:13

800039 DANTRI 191214239345474 VTBANK

1,000

14/12/2019 12:28:50

800039 DANTRI 191214239395094 VTBANK

10,000

14/12/2019 12:34:08

800039 DANTRI 191214239430577 VTBANK

10,000

14/12/2019 13:01:17

vu thi kim; 0968925259; 200000; Ma so 3588: 200000

200,000

14/12/2019 13:03:29

vu thi kim; 0968925259; 200000; Ma so 3577: 200000

200,000

14/12/2019 13:05:56

vu thi kim; 0968925259; 200000; Ma so 3587: 200000

200,000

14/12/2019 13:34:40

Khanh Ngan ; 0968048088; 200000; Ma so 3588: Nguoi cha "vo tinh" bo mac hai nhi doi mat voi tu than

200,000

14/12/2019 14:32:29

Nguyen Thi Hong Van; 0912461641; 100000; Ma so 3588: 100000

100,000

14/12/2019 14:56:07

nguyen ngoc phuong linh; 0917239005; 200000; Ma so 3587: 200000

200,000

14/12/2019 15:16:22

la ngoc thach; 0886181451; 100000; Ma so 3588: 100000

100,000

14/12/2019 15:42:46

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191214 191214195148630

100,000

14/12/2019 16:15:17

800039 DANTRI 191214230891022 VTBANK

100,000

14/12/2019 16:20:32

800039 DANTRI 191214230927820 VTBANK

100,000

14/12/2019 16:23:19

800039 DANTRI 191214230946776 VTBANK

200,000

14/12/2019 16:25:44

800039 DANTRI 191214230963227 VTBANK

100,000

14/12/2019 16:37:38

800039 DANTRI 191214231046500 VTBANK

200,000

14/12/2019 16:39:18

800039 DANTRI 191214231058342 VTBANK

200,000

14/12/2019 17:24:04

hoang thi anh dao; 0917280874; 200000; Ma so 3588: 200000

200,000

14/12/2019 18:45:18

800039 DANTRI 191214231954367 VTBANK

200,000

14/12/2019 19:37:58

800039 DANTRI 191214232325142 VTBANK

20,000

14/12/2019 19:42:59

Xem noi dung trong CMS

150,000

14/12/2019 20:04:01

800039 DANTRI 191214232509890 VTBANK

300,000

14/12/2019 20:09:42

800039 DANTRI 191214232548072 VTBANK

500,000

14/12/2019 20:26:14

Xem noi dung trong CMS

100,000

14/12/2019 20:52:17

Tran Minh Ha; 0913300860; 100000; Ma so 3588: 100000

100,000

14/12/2019 22:00:00

800039 DANTRI 191214233213581 VTBANK

80,000

14/12/2019 22:51:44

Gia Ngoc; 0987423333; 200000; Ma so 3588: Nguoi cha "vo tinh" bo mac hai nhi doi mat voi tu than

200,000

14/12/2019 23:41:24

vu quynh; 0383865875; 500000; Ma so 3588: Nguoi cha "vo tinh" bo mac hai nhi doi mat voi tu than

500,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietcombank từ ngày 08 đến 14/12/2019

 

8/12/2019

PT. _. 20191208. 141634. 0451001944487; Transfer for PT. BaoDanTri.

                 100,000

8/12/2019

PT. _. 20191208. 031039. Transfer for PT. - BaoDanTri. VCBC - TANG 1 - 198 TQK       HANOI       VVN

                     2,000

8/12/2019

MBVCB291437922. ung ho ma so 3582 ba Tran Thi Hong Hai. CT tu 0021001015335 VU THI THANH THUY toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

               2,000,000

8/12/2019

MBVCB291438438. ung ho ma so 3575 chi Phan Thi Thuy Nhi. CT tu 0021001015335 VU THI THANH THUY toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

               2,000,000

8/12/2019

535937. 081219. 105129. Mai Cao T18 23 12B FT19343014076737

                 100,000

8/12/2019

807480. 081219. 130511. NHQ ung ho MS 3581

                 500,000

8/12/2019

807935. 081219. 131136. NHQ ung ho MS 3578

               1,000,000

8/12/2019

944333. 081219. 161312. tam long nha ai MS 3582

                 200,000

9/12/2019

Sender: 01309001. DD: 091219. SHGD: 10000648. BO: NGUYEN THANH TUNG. UNG HO MA SO 3582 NGUYEN THI BACH HOA

                 300,000

9/12/2019

Sender: 79302001. DD: 091219. SHGD: 10002346. BO: PHAM HIEN NHAN. (CKRMNO:   043219120888719)MA SO 3 582 BA NGUYEN THI BACH HOA   TRAN THI HONG HAI TRUONG BAN CONG TAC MAT TRAN KHU VUC 4, PHUONG HUNG LOI, QUAN NINH KIEU, TP CAN THO.   DT 0918. 589. 332

                 200,000

9/12/2019

MBVCB291963860. le thi ha ung ho ma so 3583, ba nguyen thi vinh . CT tu 0021000359370 LE THI HA toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 500,000

9/12/2019

MBVCB292051760. Giup do ma so 3582. CT tu 0011000596734 DINH VAN BINH toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 200,000

9/12/2019

MBVCB292052490. Giup do ma so 3583. CT tu 0011000596734 DINH VAN BINH toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 200,000

9/12/2019

MBVCB292268691. hoa KMT uh chau be ma so 3577. chuc chau mau khoi. CT tu 0011004381400 NGUYEN THI HOA toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 500,000

9/12/2019

IBVCB. 0912190703553001. PHAN HUY VUONG. ung ho ba Nguyen Thi Vinh ma so 3583

               1,000,000

9/12/2019

IBVCB. 0912190787718002. HA THI HUYEN. Ung ho Ms 3576

                 100,000

9/12/2019

IBVCB. 0912190215735001. HUYNH MY PHUNG. Gui Chi Vinh - MS3583

                 200,000

9/12/2019

IBVCB. 0912190932475004. HUYNH MY PHUNG. GUI MS 3579 - TRUONG MAM NON KHUOI KHI

                 300,000

9/12/2019

IBVCB. 0912190712649001. NGUYEN TRI THANH. Ung ho MS 3583 Nguyen Thi Vinh

                 300,000

9/12/2019

550328. 091219. 090831. An Nhu ck tu thien cho bao dan tri 09. 12

                 100,000

9/12/2019

Sender: 01307001. DD: 091219. SHGD: 10002837. BO: TRAN NGOC HUONG. IBUNG HO BA NGUYEN THI SUU

                 400,000

9/12/2019

Sender: 79303008. DD: 091219. SHGD: 10005783. BO: DUONG THI MY HANG. UNG HO 8 MA SO TU 3570 DEN 35 77 VA MA SO 3581 MOI MA SO 500. 000VND VA MA SO 3579 1 TRIEU DONG

               5,500,000

9/12/2019

Sender: 01313007. DD: 091219. SHGD: 10000259. BO: LE HONG MAI. CHUYEN TIEN UNG HO QUY BAO

                 200,000

10/12/2019

IBPS/SE: 79310001. DD: 101219. SH: 10020549. BO: LE THAI HUNG. UNG HO MS 3584

                 300,000

10/12/2019

IBPS/SE: 79310001. DD: 101219. SH: 10020613. BO: LE THAI HUNG. UNG HO MS 3583

                 300,000

10/12/2019

MBVCB292537626. hai be Dung Khoi ung ho ma so 3583 so tien 120. 000 dong . CT tu 0821000063704 NGUYEN HOANG DOAN toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 120,000

10/12/2019

IBVCB. 1012190878970001. TRAN TRUNG KIEN. Ma so 3584: Ho Thi Lang. Dia chi, To 3, thon Con Mong, xa Hoa Phuoc, huyen Hoa Vang, TP Da Nang. So DT: 0523. 933. 194

                 100,000

10/12/2019

IBVCB. 1012190809230003. TRAN MANH. Chau Ha Son ung ho ma so 3577

                 500,000

10/12/2019

287655. 101219. 080701. HA TRONG THANG giup ma so 3583

                   50,000

10/12/2019

124509. 101219. 083550. Tran Khai ung ho hoan canh 3583 FT19344061536871

                 100,000

10/12/2019

598757. 101219. 085215. Ung ho ma so 3584 em Lang

                  200,000

10/12/2019

164411. 101219. 100556. Ma 3584 FT19344555206300

                 300,000

10/12/2019

397822. 101219. 172131. P7 - 3515 FT19344641009000

                 100,000

10/12/2019

644702. 101219. 213809. CHUYEN KHOAN BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI ung ho ma so 3584

                 100,000

10/12/2019

IBPS/SE: 79310001. DD: 101219. SH: 10020735. BO: LE THAI HUNG. UNG HO MS 3582

                 300,000

10/12/2019

Sender: 01313007. DD: 101219. SHGD: 10000296. BO: HOANG VIET THANG. GIA DINH ONG DE UN THANG VAN U NG HO 500K/MS 3582 3577

               1,000,000

11/12/2019

IBPS/SE: 01310005. DD: 111219. SH: 10013695. BO: NGUYEN DUY KHANH. UNG HO MA SO 3585 NGO VAN DUNG THON DONG LAM XA HUONG LAM HUYEN HIEP HOA TINH BAC GIANG

                 500,000

11/12/2019

Sender: 01359001. DD: 111219. SHGD: 10000564. BO: HO THI PHUONG. BCIN: FT1934567381: GD ONG BINH BA THI 0976448384 UH MS 3582 (200K)+ 3583 (100K)+ 3584 (100K)+ 3585 (100K) NAM MO DAI BI

                 500,000

11/12/2019

MBVCB293615791. Ma so 3585: anh Ngo Van Dung, Hiep Hoa, Bac Giang. CT tu 0601000458804 LE MANH TUAN toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                   50,000

11/12/2019

IBVCB. 1112190830241001. TRAN TRUNG KIEN. Ma so 3585: Anh Ngo Van Dung. Thon Dong Lam, xa Huong Lam, huyen Hiep Hoa, tinh Bac Giang. DT: 0357474812

                 100,000

11/12/2019

IBVCB. 1112190325705002. TRAN TRUNG KIEN. Ma so 3583: Ba Nguyen Thi Vinh. Dia chi: Thon Hac Lam, xa Huong Lam, huyen Hiep Hoa, tinh Bac Giang. DT:   035487880

                 100,000

11/12/2019

IBVCB. 1112190622557003. TRAN TRUNG KIEN. Ma so 3582: Ba Tran Thi Hong Hai Truong Ban cong tac Mat tran khu vuc 4, phuong Hung Loi, Quan Ninh Kieu, TP Can Tho.   DT 0918. 589. 332

                100,000

11/12/2019

IBVCB. 1112190491575004. TRAN TRUNG KIEN. Ma so 3581: Nguyen Thi Suu. Dia chi: Khu 5, xa Yen Duong, huyen Cam khe, tinh Phu Tho. So DT: 0329539301

                 100,000

11/12/2019

IBVCB. 1112190400747005. TRAN TRUNG KIEN. Ma so 3580: Ba Duong Thi Thu. Thon 2 Mai Xa, xa Dong Ly, huyen Ly Nhan, tinh Ha Nam)So DT: 0363551061 (So DT cua ong Duong Van Duc -   Bi thu chi

                 100,000

11/12/2019

IBVCB. 1112190991855006. TRAN TRUNG KIEN. Ma so 3578: Chi Tran Thi Giang. Dia chi: Xom Trung Hong xa Nhan Thanh huyen Yen Thanh (Nghe An). DT: 0388. 194. 853 (So DT cua chi Giang)

                 100,000

11/12/2019

IBVCB. 1112190639479007. TRAN TRUNG KIEN. Ma so 3577: Anh Dinh Van Tron (thon Ha Thanh, xa Son Thanh, huyen Son Ha, tinh Quang Ngai)DT: 0397. 594. 103

                 100,000

11/12/2019

IBVCB. 1112190194195008. TRAN TRUNG KIEN. Ma so 3576: Chi Doan Thi Than. Dia chi: Xom Thai Hoc, xa Nghi Thai, huyen Nghi Loc, Nghe An. DT: 0383. 243. 779 (gap chi Than)

                 100,000

11/12/2019

IBVCB. 1112190067328001. LE NGO QUYNH MINH. Ung ho 03 ma so: 3582, 3584, 3585

                 300,000

11/12/2019

IBVCB. 1112190298428001. NGUYEN LE PHUONG. Ung ho ma so 3585, anh Ngo Van Dung

                 200,000

11/12/2019

IBVCB. 1112191017094002. NGUYEN LE PHUONG. Ung ho ma so 3584, Ho Thi Lang

                 200,000

11/12/2019

IBVCB. 1112190931658003. NGUYEN LE PHUONG. Ung ho ma so 3583, Ba Nguyen Thi Vinh

                 200,000

11/12/2019

IBVCB. 1112190991630004. NGUYEN LE PHUONG. Ung ho ma so 3582, Ba Nguyen Thi Bach Hoa

                 200,000

11/12/2019

IBVCB. 1112190074306005. NGUYEN LE PHUONG. Ung ho ma so 3581, Ba Nguyen Thi Suu

                 200,000

11/12/2019

IBVCB. 1112190192286006. NGUYEN LE PHUONG. Ung ho ma so 3580, Ba Duong Thi Thu

                 200,000

11/12/2019

IBVCB. 1112190283962007. HA THI THUY VAN. ung ho 3481: 3482: 3483: 3484: 3485: 3486: 3487

               1,400,000

11/12/2019

500978. 111219. 072641. P12804 ung ho

                 100,000

11/12/2019

652062. 111219. 082535. An Nhu ck tu thien cho bao dan tri 11. 12

                 100,000

11/12/2019

581111. 111219. 102153. NGUYEN XUAN THACH GIUP MS 3585 FT19345606800223

                 200,000

11/12/2019

315385. 111219. 110446. Ma so 3585 Anh Ngo Van Dung. Thon Dong Lam, xa Huong Lam, huyen Hiep Hoa, tinh Bac Giang. DT 035747

                 500,000

11/12/2019

315487. 111219. 110558. Ma so 3584 Ho Thi Lang. Dia chi, To 3, thon Con Mong, xa Hoa Phuoc, huyen Hoa Vang, TP Da Nng.   So D

                 500,000

11/12/2019

315571. 111219. 110728. Ma so 3583 Ba Nguyen Thi Vinh. Dia chi Thon Hac Lam, xa Huong Lam, huyen Hiep Hoa, tinh Bac Giang.

                 500,000

11/12/2019

315699. 111219. 110925. Ma so 3582 Ba Tran Thi Hong Hai Truong Ban cong tac Mat tran khu vuc 4, phuong Hung Loi, Quan Ninh

                 500,000

11/12/2019

440154. 111219. 111652. Ung ho ma so 3585

                 500,000

11/12/2019

004179. 111219. 143346. Ung ho quy khuyen hoc

                 100,000

11/12/2019

176665. 111219. 144432. Ma so 3585 Anh Ngo Van Dung.   Thon Dong Lam xa Huong Lam huyen Hiep Hoa tinh Bac Giang

                 200,000

11/12/2019

336799. 111219. 183759. Ung ho ma so 3585

                 300,000

12/12/2019

Sender: 01309001. DD: 121219. SHGD: 10001119. BO: NGUYEN THI HUONG. UNG HO MA SO 3586 CHAU NGUYEN THI THUY LINH HANOI

               1,000,000

12/12/2019

MBVCB294381592. ung ho ms 3586. CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 200,000

12/12/2019

IBVCB. 1212190200884002. NGUYEN VAN LONG. Ma so 3586: Em Nguyen Thi Thuy Linh

                 300,000

12/12/2019

IBVCB. 1212190733704001. TRAN TRUNG KIEN. Ma so 3586: Em Nguyen Thi Thuy Linh. So nha 2, ngach 78/10, pho 8/3, phuong Quynh Mai, quan Hai Ba Trung, Thanh pho Ha Noi. DT: 0383540328

                 100,000

12/12/2019

501483. 121219. 081711. P12804 ung ho

                 100,000

12/12/2019

431381. 121219. 082951. ung ho ms 3585 Ngo Van Dung

                 500,000

12/12/2019

432141. 121219. 083211. ung ho ms 3586 Nguyen Thi Thuy Linh

                 500,000

12/12/2019

555931. 121219. 112757. ung ho 3581 va 3582 va 3584 va 3585 va 3586

                 500,000

12/12/2019

711327. 121219. 113936. NGO DUC CHIEU UNG HO MA 3586

                   50,000

12/12/2019

711513. 121219. 114041. NGO DUC CHIEU UNG HO MA 3585

                   50,000

12/12/2019

714884. 121219. 000320. NHQ ung ho MS 3583

                 500,000

12/12/2019

Sender: 79357001. DD: 121219. SHGD: 10000169. BO: THAI THUY THAO TIEN. THAI THUY THAO TIEN UNG HO 2 MA SO 3585 (100K), 3586 (100K)

                 200,000

12/12/2019

Sender: 79307005. DD: 121219. SHGD: 10004644. BO: PHAM NGOC TUNG. IBMA SO 3582

                 100,000

13/12/2019

IBVCB. 1312190535266002. NGUYEN NGOC VU. Ma so 3587: Chi Tong Thi Luan Dia chi: Xom 2, thon Ton Thanh, xa Giao Thinh, huyen Giao Thuy, tinh Nam DinhSo DT:   0359381607

                   30,000

13/12/2019

IBVCB. 1312190518803002. DO THI HONG GAM. Ma so 3587: Chi Tong Thi Luan Dia chi: Xom 2, thon Ton Thanh, xa Giao Thinh, huyen Giao Thuy, tinh Nam Dinh

               1,000,000

13/12/2019

IBVCB. 1312190872879001. TRUONG TO QUYEN. Ung ho ma so 3587 chi Tong Thi Luan xom 2, thon Ton Thanh xa Giao Thinh huyen Giao Thuy tinh Nam Dinh

               1,000,000

13/12/2019

380695. 131219. 105912. Ung ho FT19347420000907

                 200,000

13/12/2019

390382. 131219. 114019. Ma so 3587 Chi Tong Thi Luan Dia chi Xom 2, thon Ton Thanh, xa Giao Thinh, huyen Giao Thuy, tinh N

                 500,000

13/12/2019

510223. 131219. 114012. P12804 ung ho

                 100,000

13/12/2019

390462. 131219. 114132. Ma so 3586 Em Nguyen Thi Thuy Linh. So nha 2, ngach 78/10, pho 8/3, phuong Quynh Mai, quan Hai Ba T

                 500,000

13/12/2019

677989. 131219. 205947. MS3577: ANH DINH VAN TRON - 131219 - 20: 59: 46

               1,000,000

13/12/2019

Sender: 79302001. DD: 131219. SHGD: 10000954. BO: NGUYEN THANH SON. (CKRMNO:   030219121384804)GIUP DO MS 3587 (NHH: VIETCOMBANK THANH CONG )

                 100,000

14/12/2019

PT. _. 20191214. 030941. Transfer for PT. - BaoDanTri. VCBC - TANG 1 - 198 TQK       HANOI       VVN

                     4,000

14/12/2019

MBVCB296111418. giup ms 3588, Nguen thi phuong Quyen , me be Bang Tam. CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 500,000

14/12/2019

MBVCB296180933. Giup ms 3588 - 3580: 100K. CT tu 0091000043461 CHAU NGOC DUC toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 900,000

14/12/2019

MBVCB296246894. ma so 3588. CT tu 0491000082559 NGUYEN VAN TU toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 100,000

14/12/2019

IBVCB. 1412190238398001. NGUYEN DAC AN. ung ho 3588

                 100,000

14/12/2019

IBVCB. 1412190463676002. NGUYEN NGOC VU. Ma so 3588: Nguyen Thi Phuong Quyen (me be Bang Tam)Dien thoai: 0929 451 130Dia chi: ap Than Dao, xa Than Cuu Nghia, huyen Chau Thanh, tinh Ti

                   30,000

14/12/2019

IBVCB. 1412190278837002. VAN DANG SU. Ma so 3588: Nguyen Thi Phuong Quyen (me be Bang Tam)

                 200,000

14/12/2019

766810. 141219. 104648. UNG HO MS 3588

                 200,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietcombank điện tử từ ngày 08 đến 14/12/2019

 

8/12/2019

MBVCB291696477. ck ung ho chau Dat - dan toc Hre. CT tu 0041000190548 VO VAN HO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

8/12/2019

MBVCB291701237. ung ho ma so 3579 truong mam non Khuoi Khi. CT tu 0021000443545 NGUYEN HOANG KHANH LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

8/12/2019

MBVCB291702738. ma so 3582 tran thi hong hai. CT tu 0591001750353 PHAM NGOC MINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

8/12/2019

MBVCB291303807. ung ho ma so 3581 ba Nguyen Thi Suu. CT tu 0021002361186 DANG THI THU THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

8/12/2019

MBVCB. 291308532. cu ba 70 tuoi nuoi con tam tham va chau . CT tu ms 3581 nguyen thi suu toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

8/12/2019

MBVCB291311554. UngHo MS 3581 Nguyen Thi Suu. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

8/12/2019

MBVCB. 291334469. Cu 70 tuoi nuoi con tam than va chau noi. CT tu Nguyen Thi Suu toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

8/12/2019

MBVCB291347864. UH chau Dat bv 600 giuong da nang. CT tu 0041000309941 LE DINH VAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

8/12/2019

MBVCB291367020. ung ho Ma so: 3582. CT tu 0731000841922 THAN HONG MANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   30,000

8/12/2019

MBVCB291379044. ung ho ma so 3582. CT tu 1021000002021 NGUYEN CONG THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 400,000

8/12/2019

MBVCB. 291380896. uhms3581, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72ms200000d. CT tu ntl toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

               2,000,000

8/12/2019

MBVCB291385834. Gui be Dinh Tien Dat. CT tu 0331000448633 LE THI CAM TU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

8/12/2019

MBVCB291395939. Ma so 3582. CT tu 0721000607011 DINH NGUYEN CAO NGUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

8/12/2019

MBVCB291404970. Ma so: 3577.   Gui ung ho anh Dinh Van Tron & em Dinh Tien Dat (Quang Ngai). . CT tu 0041000181379 NGUYEN DINH NGUYEN VU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

8/12/2019

MBVCB. 291415115. Ma so 3582 Ba Tran Thi Hong Ha. CT tu ngo minh cuong toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

8/12/2019

MBVCB291437442. MS: 3577   - be Dinh Tien Dat. CT tu 0071001083061 NGUYEN TAM HOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

8/12/2019

MBVCB291442917. ung ho be Hang ghep nao (tai nan tau hoa). CT tu 0371000495655 LE DINH TAM NGOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

8/12/2019

MBVCB291450760. ung ho ma so 3582 ba Tran Thi Hong Hai, Truong ban cong tac mat tran khu vuc 4, phuong Hung Loi, Ninh Kieu,   Can Tho. CT tu 0451000226777 NGUYEN NGOC HIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

8/12/2019

MBVCB. 291447279. MS 3582. CT tu Vo Nga toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

8/12/2019

MBVCB291461563. hoang manh ngoc ck ung ho ba nguyen thi bach hoa quan ninh kieu tp can tho. CT tu 0541000293190 HOANG MANH NGOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

8/12/2019

MBVCB. 291483845. ma so 3582. CT tu hsjssj toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

8/12/2019

MBVCB291502727. ma so 3573. CT tu 0451000455178 PHAM TRUNG HIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 150,000

8/12/2019

MBVCB291509112. Ung. ho. co. Ng. T. Bach. Hoa 64t. CT tu 0991000027064 LUONG THI HONG TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

8/12/2019

MBVCB291509250. gui chau dinh tien dat 8t nam vien nhi da nang ( mong chau som khoi benh. CT tu 0071005248822 LE VAN THANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

8/12/2019

MBVCB. 291564860. Ung ho ba Hoa MS3582. CT tu Son toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

8/12/2019

MBVCB291577961. ung ho be Dinh Tien Dat 8tuoi bi tim. CT tu 0071002509598 TRAN THI AI VY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

8/12/2019

MBVCB291578467. ung ho gd a Tron o quang ngai ma so 3577. CT tu 0011004436982 NGUYEN THI THU HUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

8/12/2019

MBVCB291578790. ck chau Dinh Tien Dat 8 tuoi dan toc hre. CT tu 0071001174917 PHAN NHU TRUOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

8/12/2019

MBVCB. 291623228. 3581 b Nguyen Thi Suu. CT tu toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 350,000

8/12/2019

MBVCB. 291629705. code 3582. CT tu Tuan toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

8/12/2019

MBVCB291630475. Ma So 3582 Tran Thi Hong Hai (Nguyen Thi Bach Hoa). CT tu 0071001009222 BANH HOANG LAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

8/12/2019

MBVCB291677302. ung ho ma so 3582. CT tu 0851000024934 PHAM HAI LONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

8/12/2019

IBVCB. 0812190067868001. NGUYEN THI MINH NHAT TAN PHU, TPHCM Ms 3577, anh Dinh Van Tron

                 200,000

8/12/2019

IBVCB. 0812190156626001. Phan ngoc Hung   Giup ma so: 3582

                 100,000

8/12/2019

IBVCB. 0812190751474001. NGUYEN THI THAO NGUYEN. Ung Ho Ma So 3582

                 100,000

8/12/2019

IBVCB. 0812190639904001. NGO HONG VAN. Ma so 3576: chi DOAN THI THAN , dia chi: xom Thai Hoc, huyen Nghi Loc, Nghe An ,   DT 038324379

                 300,000

8/12/2019

IBVCB. 0812190054372001. Tran Thi Hong Hai -   3582 Can Tho Kho khan

                 300,000

8/12/2019

IBVCB. 0812190914916002. Nguyen Thi Suu -   3581 Phu Tho Kho khan

                 300,000

8/12/2019

IBVCB. 0812190251828001. Zaho74 DA NANG MS 3577 chau Dinh Tien Dat

                 500,000

8/12/2019

IBVCB. 0812190204616005. Dinh Van Tron -   3577 Quang Ngai Kho khan

                 300,000

8/12/2019

IBVCB. 0812191002594003. Ma so 3582: Ba Tran Thi Hong Hai Hem 284 dg 30/4, so 232/12, KV 4, HUng Loi, Can Tho tuoi gia neo don

                 100,000

8/12/2019

IBVCB. 0812190896898004. Ma so 3581: Nguyen Thi Suu Khu 5, xa Yen Duong, huyen Cam khe, tinh Phu Tho hoan canh kho khan

                 100,000

8/12/2019

IBVCB. 0812190862850005. Ma so 3580: Ba Duong Thi Thu Thon 2 Mai Xa, xa Dong Ly,   huyen Ly Nhan, Ha Nam hoan canh kho khan

                 100,000

8/12/2019

IBVCB. 0812190975858002. NGUYEN THI THANH HOA. Le Thi To Nga chuyen tien ung ho cho ma so:   3577 - Dinh Van Tron - Quang Ngai

                 200,000

8/12/2019

IBVCB. 0812190102842006. Ma so 3579: Truong Mam non Khuoi Khi, thon Khuoi Khi xa Bang Thanh, huyen Pac Nam, tinh Bac Kan hoan canh kho khan

                 100,000

8/12/2019

IBVCB. 0812190816216003. Huu Tung HCM ma so 3581 -   Nguyen Thi Suu (Phu Tho)

                 100,000

8/12/2019

IBVCB. 0812190915208002. NGUYEN THI THUY HANG. 1. Ma so 3582: Ba Tran Thi Hong Hai Truong Ban cong tac Mat tran khu vuc 4, phuong Hung Loi, Quan Ninh Kieu, TP Can Tho.   DT 0918. 589. 332.

                 500,000

8/12/2019

IBVCB. 0812190245444005. Huu Tung HCM ma so 3579 -   truong mam non Khuoi Khi (Bac Can)

                 100,000

8/12/2019

IBVCB. 0812190162220006. Huu Tung HCM ma so 3578 -   chi Tran Thi Giang (Nghe An)

                 100,000

8/12/2019

IBVCB. 0812190229964007. Huu Tung HCM ma so 3577 -   anh Dinh Van Tron (Quang Ngai)

                 100,000

8/12/2019

IBVCB. 0812190676032008. Huu Tung HCM ma so 3576 -   chi Doan Thi Than (Nghe An)

                 100,000

8/12/2019

IBVCB. 0812190954568009. Huu Tung HCM ma so 3575 -   chi Phan Thi Thuy Nhi

                 100,000

8/12/2019

IBVCB. 0812190993884003. Lh Ms 3582

                 500,000

8/12/2019

IBVCB. 0812190165790002. LE VIET BA. Gui BA Hoa dong gop hao tam xin gui ve: 1. Ma so 3582:

                   30,000

8/12/2019

IBVCB. 0812191037666002. Tran Thi Hong Hai Phuong Hung Loi, quan Ninh Kieu, TP Can Tho Nguyen Thi Bach Hoa bi tai bien

                 100,000

8/12/2019

IBVCB. 0812190625329001. PHAM PHU DONG. Ma so 3582: Ba Tran Thi Hong Hai Truong Ban cong tac Mat tran khu vuc 4, phuong Hung Loi, Quan Ninh Kieu, TP Can Tho.

                 700,000

8/12/2019

IBVCB. 0812190368565001. Nguyen thi Thu Ha 91 Huyen Tran Cong Chua, P. 8, Tp Vung Tau MS 3573, 3574, 3576, 3577, 3585. Moi MS200ngan

               1,000,000

8/12/2019

IBVCB. 0812190116697002. VONG THUY NGA. gui cu Nguyen Thi Bach Hoa, p Hung Loi, Ninh Kieu,   Tp Can Tho

               1,000,000

8/12/2019

IBVCB. 0812190197075001. DOAN TAN DINH. Ung ho Ma so 3582 ba Nguyen Thi Bach Hoa Can Tho

                 200,000

8/12/2019

IBVCB. 0812190945031001. Ma so 3582: Ba Tran Thi Hong Hai Truong Ban cong phuong Hung Loi, Quan Ninh Kieu, TP Can Tho.   DT 09 Xot canh

                   60,000

8/12/2019

IBVCB. 0812190623667001. TRAN THI LAN ANH. MS 3577 Ung ho anh Trinh Van Tron chua benh cho con

               1,000,000

8/12/2019

IBVCB. 0812190553361001. TU THIEN BUU. Ung ho MS 3577

                 200,000

8/12/2019

IBVCB. 0812190361725001. TRAN THI THANH NHAN. Ung ho em dinh tien dat

                 100,000

8/12/2019

IBVCB. 0812190235225001. TRAN QUOC ANH NU. Ma so 3577: Anh Dinh Van Tron (thon Ha Thanh, xa Son Thanh, huyen Son Ha, tinh Quang Ngai

                 500,000

8/12/2019

480678. 071219. 223535. Ma so 3581 Nguyen Thi Suu. Dia chi Khu 5, xa Yen Duong, huyen Cam khe, Phu Tho.   FT19343784302034

                 150,000

8/12/2019

496234. 081219. 064405. Ung ho be tien dat FT19343010640357

                 100,000

8/12/2019

106088. 081219. 073950. Ma So 3581 Nguyen Thi Suu

                 500,000

8/12/2019

499775. 081219. 074115. Gui anh Tron, cha chau Dat FT19343405306194

                   50,000

8/12/2019

501669. 081219. 080027. Giup do be dinh tien dat FT19343360344229

                 200,000

8/12/2019

392104. 081219. 081138. Ung ho ma so 3578

                 300,000

8/12/2019

503584. 081219. 081617. Ung ho ba Nguyen Thi Bach Hoa ma so 3582 FT19343590444117

                 200,000

8/12/2019

504469. 081219. 082338. Ung ho ba Nguyen Thi Bach Hoa, ma so 3582 FT19343360002385

                   50,000

8/12/2019

524926. 081219. 100640. LD THI UH BE TRAN VAN NHO FT19343360394729

                 500,000

8/12/2019

526047. 081219. 101059. LD THI GIUP MS 3582 FT19343717752330

                 500,000

8/12/2019

029299. 081219. 104418. Ung ho be Dinh Tien Dat con anh Dinh Van Tron Quang Ngai

               1,000,000

8/12/2019

139732. 081219. 114944. BuI HUU KHOAN UNG HO MA SO 3581

                 500,000

8/12/2019

139777. 081219. 115107. BuI HUU KHOAN UNG HO MA SO 3582

                 500,000

8/12/2019

139821. 081219. 115218. NgUYEN TRONG CHINH unG HO MA SO 3581

                 500,000

8/12/2019

139868. 081219. 115326. NgUYEN TRONG CHINH UNG HO MA SO 3582

                 500,000

8/12/2019

678748. 081219. 121204. MS 3582 ba NGUYEN THI BACH HOA

                   50,000

8/12/2019

556118. 081219. 121552. Ung ho ba Nguyen Thi Bach Hoa ms 3582 FT19343428020715

                 500,000

8/12/2019

679126. 081219. 121640. MS 3581 ba NGUYEN THI SUU huyen Cam Khe tinh Phu Tho

                   50,000

8/12/2019

556311. 081219. 121648. Ung ho ba Nguyen Thi Suu ms 3581 FT19343185206091

                 500,000

8/12/2019

556515. 081219. 121743. Ung ho ba Duong Thi Thu ms 3580 FT19343781501117

                 500,000

8/12/2019

556768. 081219. 121903. Ung ho Truong mam non Khuoi Khi ms 3579 FT19343856001803

                 500,000

8/12/2019

556970. 081219. 121952. Ung ho chi Tran Thi Giang ms 3578 FT19343311202027

                 500,000

8/12/2019

557174. 081219. 122044. Ung ho anh Dinh Van Tron ms 3577 FT19343589498003

                 500,000

8/12/2019

679398. 081219. 122048. MS 3580 ba DUONG THI THU huyen Ly Nhan tinh Ha Nam

                   50,000

8/12/2019

123383. 081219. 123829. Ung ho cu ba nam liet 1 cho

                 100,000

8/12/2019

504359. 081219. 125818. Ung ho ma so 3582

                 500,000

8/12/2019

567299. 081219. 130737. Ma so 3582 FT19343022079494

                 200,000

8/12/2019

617177. 081219. 163711. MS 3582. Mong bac Hoa luon khoe manh. Phuong FT19343614965876

                 300,000

8/12/2019

831789. 081219. 175502. ung ho ma so 3582 ba Nguyen Thi Bach Hoa

                 200,000

8/12/2019

647094. 081219. 182628. Ho tro be dinh tien dat FT19343362052937

                 500,000

8/12/2019

658428. 081219. 191232. Ms 3582 TRAN THI HONG HAi FT19343015740468

                 500,000

8/12/2019

497787. 081219. 075012. Ung ho cu Hoa - MS 3582

                 100,000

8/12/2019

671483. 081219. 200751. Ung ho ba hoa o can tho FT19343590031944

                 100,000

8/12/2019

625564. 081219. 203347. IBFT Ung ho ma so 3582 - ba Hoa

                 200,000

8/12/2019

677738. 081219. 203514. Le Nguyen Kieu Trang ung ho be Dinh Tien Dat 500. 000d FT19343354923009

                 500,000

8/12/2019

328647. 081219. 212620. Tam long nhan ai Ung ho Ba Nguyen Thi Bach Hoa thanh pho Can Tho

                 500,000

8/12/2019

617809. 081219. 212947. UNG HO BA SUU QUE PHU THO MA SO 3581 - 081219 - 21: 28: 49

                 100,000

8/12/2019

691943. 081219. 214808. Phuong Can Tho -   3577 Dinh Van Tron FT19343226302144

                 500,000

8/12/2019

196856. 081219. 215320. Tran thi phuong ngan ung ho tien cho ba nguyen thi bach hoa ma 3582

               5,000,000

8/12/2019

158369. 081219. 215514. ung ho chau DINH TIEN DAT

                 500,000

9/12/2019

//Ref: 03MT191 115186674 {//}VAL: 191118 EUR23, /33B: EUR40, /Tlx: SW19 11185581 /Pmnt: Em Lai Thi Be   - thon Tho Cach, xa Yen Tho,   huyen Y Yen, tinh Nam Dinh /71A: BEN /B. O: /DE7525010 030002908 7301HA RTMUT BOER NERGAR TENSTR. 31DE 31535 NEUSTADT /F. O: /0

                 586,113

9/12/2019

MA SO 3582,   BA NGUYEN THI BACH HOA - HEM 284   - DUONG 30/4, SO NHA 232/12 KHU VUC 4 -   PHUON G THUY LOI - QUAN NINH KIEU - TP CAN THO GD TIEN MAT

                 500,000

9/12/2019

IBPS/SE: 01310005. DD: 091219. SH: 10010723. BO: VU TUAN NINH. UNG HO BA SUU MS 3581

                 100,000

9/12/2019

TRAN THI THANH   - TU THIEN MA 3579 TRUONG HOC THON KHUOI KHI XA BANG THANH HUYEN PAC NAM TI NH BAC CAN GD TIEN MAT

                 500,000

9/12/2019

/Ref: PALPM 90S1JM{//}/Ref: PALPM9 0S1JM{//}LP VNM90S 1JM MS 3577 ANH DINH VAN TRON DVC: MRS TRU ONG THI HOANG THY

               2,000,000

9/12/2019

Sender: 79305001. DD: 091219. SHGD: 10000405. BO: TA QUANG TUE. UNG HO CHI THAN

                 300,000

9/12/2019

Sender: 79305001. DD: 091219. SHGD: 10001682. BO: NGUYEN HOANG NGOC DUNG. MA SO 3581 NGUYEN THI SU U

                 200,000

9/12/2019

Sender: 01310005. DD: 091219. SHGD: 10014186. BO: NGUYEN PHUC NGHIA. NGUYEN PHUC NGHIA,   UNG HO MS 3581

                 100,000

9/12/2019

Sender: 01310001. DD: 091219. SHGD: 10014247. BO: NGUYEN PHUC NGHIA. NGUYEN PHUC NGHIA,   UNG HO MA SO 3582

                 100,000

9/12/2019

Sender: 01310012. DD: 091219. SHGD: 10003745. BO: DINH PHUONG KHANH. UNG HO MS 3577.   CHAU DINH TIE N DAT. DAC LAK

                 100,000

9/12/2019

Sender: 79302001. DD: 091219. SHGD: 10000100. BO: NGUYEN TO UYEN. (CKRMNO: 040219120685402)UNG HO TAM LONG NHAN AI, MA SO 3580 BA DUONG THI THU, HA NAM   (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN) )

               1,000,000

9/12/2019

Sender: 01310001. DD: 091219. SHGD: 10004212. BO: NGUYEN THI THANH. PARRK 3 08 08 TIME CITY

                 100,000

9/12/2019

Sender: 79302001. DD: 091219. SHGD: 10000831. BO: NGUYEN TO UYEN. (CKRMNO:   040219120685403)UNG HO TAM LONG NHAN AI, MA SO 3577 A DINH VAN TRON (THON HA THANH, XA SON THANH, SON HA,   HA TINH) (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN) )

               1,000,000

9/12/2019

Sender: 01310012. DD: 091219. SHGD: 10010504. BO: NGUYEN THI DIEM CHI. GIUP BE DAT 8 TUOI CON ANH DINH VAN TRON, QUANG NGAI 0397594103. CAU NGUYEN BE SOM KHOE

                 500,000

9/12/2019

Sender: 01310005. DD: 091219. SHGD: 10010295. BO: TRAN THI GIANG. UNG HO BA NGUYEN THI SUU MA SO 3 581

                 200,000

9/12/2019

Sender: 79310001. DD: 091219. SHGD: 10017663. BO: NGUYEN TUAN VIET. UNG HO MA SO 3583

                 200,000

9/12/2019

Sender: 01310012. DD: 091219. SHGD: 10016971. BO: NGUYEN THI THUY. MA 3583 NGUYEN VAN VINH

                   50,000

9/12/2019

Sender: 01310012. DD: 091219. SHGD: 10016113. BO: NGUYEN HUU TRUONG. MS 3583 NGUYEN THI VINH

                 500,000

9/12/2019

Sender: 01310001. DD: 091219. SHGD: 10011519. BO: NGUYEN ANH TUAN. MS 3582 NGUYEN THI BACH HOA. TP   CAN THO

                 100,000

9/12/2019

Sender: 01310005. DD: 091219. SHGD: 10017693. BO: NGHIEM XUAN HOA. UNG HO MA SO 3583     BA NGUYEN T HI VINH

                 100,000

9/12/2019

Sender: 01310001. DD: 091219. SHGD: 10017236. BO: DO DANH THAI. UNG HO A BIEN CON BA NGUYEN THI VI NH QUE HIEP HOA BAC GIANG

                 200,000

9/12/2019

Sender: 01310001. DD: 091219. SHGD: 10018114. BO: DO DUC MINH. 3582   BA NGUYEN THI BACH HOA

                 100,000

9/12/2019

Sender: 01604001. DD: 091219. SHGD: 10000219. BO: LY QUANG MINH. MA SO 3580 DUONG THI THUMINH VA S ON GIUP MS 3580 CON TRAI BI BENH TAM THANGIA CANH K HO KHAN CAN GIUP CHARGEDETAILS OUR

                 100,000

9/12/2019

Sender: 79310001. DD: 091219. SHGD: 10019669. BO: VU QUANG HUY. UNG HO BENH NHAN NGUYEN DINH BIEN MA SO 3583

               1,000,000

9/12/2019

Sender: 01323001. DD: 091219. SHGD: 10000742. BO: NGUYEN THI HONG VONG. 10 UNG HO MS 3583 BA NGUYE N THI VINH

                 500,000

9/12/2019

Sender: 01310005. DD: 091219. SHGD: 10024169. BO: HA PHUONG THAO. UNG HO MA SO 3583

                 100,000

9/12/2019

Sender: 79310001. DD: 091219. SHGD: 10024564. BO: HA PHUONG THAO. UNG HO MS 3578

                 100,000

9/12/2019

Sender: 79310001. DD: 091219. SHGD: 10025725. BO: HA PHUONG THAO. UNG HO MS 3577

                 100,000

9/12/2019

Sender: 01310005. DD: 091219. SHGD: 10026871. BO: DO DUY THANH. UNG HO MA SO 3583 BA NGUYEN THI VI NH

                 100,000

9/12/2019

MBVCB291719497. UNG HO MA SO 3580 CHUC CU THU VUOT QUA KHO KHAN KHOE MANH BINH AN. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

9/12/2019

MBVCB291729032. gui be dat 8 tuoi. CT tu 0501000162865 NGUYEN LE NHU TU MINH TAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

9/12/2019

MBVCB. 291730502. UH ba Hoa MS 3582. CT tu NS Thang toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   50,000

9/12/2019

MBVCB291732447. MS: 3582 Nguyen Thi Bach Hoa. CT tu 0011000374006 NGUYEN XUAN THANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

9/12/2019

MBVCB291733697. UngHo MS 3582 . CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

9/12/2019

MBVCB291737558. ung ho ma so 3577 ( a dinh van tron ). CT tu 0331000493968 DAO NGUYEN HUY TRI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

9/12/2019

MBVCB291739988. Giup do anh Dinh Van Tron. CT tu 1011000644897 DO THANH LAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

9/12/2019

MBVCB. 291744572. giup ms 3578. CT tu gia dinh Tuan Trang Chau toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

9/12/2019

MBVCB. 291745347. ung ho xay truong hoc cho cac chau nho thon Khuoi . CT tu Truong mam non Khuoi Khi ma so 3579 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

9/12/2019

MBVCB291747020. giup do Phung Van Binh - ma so 3573. CT tu 0071000933587 TRAN THANH HUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   50,000

9/12/2019

MBVCB291778049. Ung ho ma so 3583. CT tu 0341000037172 NGUYEN QUANG VINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

9/12/2019

MBVCB. 291796385. ma 3067. CT tu ngo thi anh toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

9/12/2019

MBVCB. 291797919. 3583. CT tu nguyen minh hang toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                  50,000

9/12/2019

MBVCB. 291799743. kho khan. CT tu dinh van tron toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

9/12/2019

MBVCB. 291800978. kho khan. CT tu Doan Thi Than toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

9/12/2019

MBVCB291811960. Gd Thien Dieu ung ho ms 3583: ba Nguyen Thi Vinh. CT tu 0531002487386 CHAU BA THIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

9/12/2019

MBVCB291829152. ung ho ma so 3583. CT tu 0731000617418 DOAN THI DUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

9/12/2019

MBVCB291832959. ma so 3583. CT tu 0021000260590 HOANG THI THUY LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

9/12/2019

MBVCB291870022. M so 3583 : ba nguyen thi vinh. CT tu 0071002459957 NGUYEN THI NGOC LIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

9/12/2019

MBVCB. 291880172. tuoi cao benh nang. CT tu Nguyen Thi Bach Hoa toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   50,000

9/12/2019

MBVCB291900018. hien bach ung ho ms 3583 ba nguyen thi vinh. CT tu 0541000254895 TRAN THI THU HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

9/12/2019

MBVCB291903149. hien bach ung ho ms 3582 ba tran thi hong hai. CT tu 0541000254895 TRAN THI THU HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

9/12/2019

MBVCB291909846. Nguyen Thanh Dung - Nha Trang -   Khanh Hoa ung ho ma so 3577:   Dinh Van Tron. CT tu 0061001145415 LE THI TO NHU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,500,000

9/12/2019

MBVCB291918059. ung ho anh Dinh Van Tron. CT tu 0041000146086 NGUYEN THI KIM NHUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                200,000

9/12/2019

MBVCB291920347. Ung ho ma so 3583 . CT tu 0031000394115 LE VAN HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

9/12/2019

MBVCB291932762. ung ho ma 3583. CT tu 0551000320369 PHAM QUOC THU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

9/12/2019

MBVCB. 291969999. ma so: 3573,   Anh Phung Van Binh. CT tu Luong hanh toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

9/12/2019

MBVCB. 291980043. Ma so 3577. CT tu Dinh Van Tron toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

9/12/2019

MBVCB291992323. Ung ho ma so 3583 Nguyen Thi Vinh. CT tu 0251002662239 PHAN THI THU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

9/12/2019

MBVCB. 291997941. 3583. CT tu nvtuan toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

9/12/2019

MBVCB. 292002925. 3577. CT tu Nvtuan toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

9/12/2019

MBVCB. 292006902. ung ho ma so 3583. CT tu Gia dinh Dang Viet Hung toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

9/12/2019

MBVCB. 292018794. ung ho ms3575. CT tu hoang van khai toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   50,000

9/12/2019

MBVCB. 292028603. MS 3583 ba Nguyen Thi Vinh. CT tu Ngo Tuan Anh toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

9/12/2019

MBVCB. 292035992. 3583 b Nguyen Thi Vinh. CT tu toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 250,000

9/12/2019

MBVCB292061102. Giup do ba NGUYEN THI VINH ma so 3583 chua tri cho anh BIEN dang dieu tri o khoa Lao, BV Cham cuu Trung Uong. CT tu 0071003559025 TRAN DONG KINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

9/12/2019

MBVCB292074973. Ung ho cha con anh Dinh Van Tron -   ma so 3577. Mong be vuot qua duoc benh tat. CT tu 0071000951616 NGUYEN HOANG PHUONG THAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

9/12/2019

MBVCB292078946. ung ho ms 3582. CT tu 0011004336696 DAU THI HONG PHUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

9/12/2019

MBVCB292081406. Ma so 3583. CT tu 0021000261592 LE DUC THUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

9/12/2019

MBVCB292099421. ung ho gd co Nguyen Thi Vinh MS 3583. CT tu 0011004161965 PHAM ANH TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

9/12/2019

MBVCB292106467. ung ho chau Dinh Tien Dat(8t) dang dieu tri tai vien San - Nhi Da Nang. CT tu 0061000901306 NGUYEN THI KIM CHUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

9/12/2019

MBVCB292133175. Ma so 3583: Ba Nguyen Thi Vinh. . CT tu 0531002541567 MAI HUU NGHIA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

9/12/2019

MBVCB. 292168694. Ma so 3583: Ba Vinh,   Hiep Hoa, Bac Giang. CT tu Co Tam toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

9/12/2019

MBVCB292171601. ung ho ma so 3583 ba Nguyen Thi Vinh. CT tu 0031000834199 BUI VAN TRUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

9/12/2019

MBVCB292176385. ma 3583, ba NGUYEN THI VINH, mong e Bien som binh phuc. CT tu 0181001332693 HOANG THI NGOC ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

9/12/2019

MBVCB292185652. Gui ba Nguyen Thi Vinh, ms 3583. CT tu 0611001486761 VUONG DUC CUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

9/12/2019

MBVCB292195013. ung ho ba nguyen thi vinh 3583. CT tu 0091000178936 DU DOAN TUAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

9/12/2019

MBVCB292205997. ung ho ma so 3583. CT tu 0611001917415 DOAN THI HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

9/12/2019

MBVCB. 292215332. Ma so 3582. CT tu Tran Ha Phuong toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

9/12/2019

MBVCB. 292217629. Ma so 3583. CT tu Tran Ha Phuong toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

9/12/2019

MBVCB. 292241247. Ung ho em Bien chua benh. CT tu Nguyen Thi Vinh toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

9/12/2019

MBVCB292250349. ms: 3583 - ba Nguyen thi vinh. co len anh va bac nhe. CT tu 0451000430026 NGO THI HANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   50,000

9/12/2019

MBVCB292250351. ms 3583 ba Nguyen thi Vinh. CT tu 0031000310275 DO DUC THINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

9/12/2019

MBVCB. 292303459. ms 3583 em Bien bac giang. CT tu tran thi ha toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

9/12/2019

MBVCB292322360. gui cho be dinh tien dat con anh dinh van tron ma so 3577. CT tu 0421000493693 NGUYEN AI SANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

9/12/2019

MBVCB292350342. Ung ho ba Nguyen Thi Vinh 3583. CT tu 0451000377755 LE XUAN TUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

9/12/2019

MBVCB292393179. Giup do anh Nguyen Dinh Bien -   3583. CT tu 0071000993742 NGUYEN VAN TRUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

9/12/2019

MBVCB292398232. ung ho be Dat con anh Dinh Van Tron, Quang Ngai. CT tu 0381000507026 HUYNH THI NGOC MAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

9/12/2019

MBVCB292439621. ms 3583 : ba nguyen thi vinh. xin duoc dong ghop chut tam long toi gia dinh co . mong a bien som khoe manh. . CT tu 0691000310913 NGUYEN TUNG LAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   50,000

9/12/2019

MBVCB292442585. giup anh Bien, ma so 3583. CT tu 0271000814085 NGUYEN PHI THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

9/12/2019

MBVCB. 292469719. con trai bi tai nan. CT tu ba Nguyen Thi Vinh, ma so 3583 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

9/12/2019

MBVCB292490584. Giup do chau Dinh Tien Dat, ma so 3577. CT tu 0721000555364 DINH THI THANH THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

9/12/2019

MBVCB292494881. Tran Thi Thu Suong ( TP. HCM) ung ho cho be Dinh Tien Dat, dan toc Hre . CT tu 0181003435171 TRAN THI THU SUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

9/12/2019

MBVCB292520811. ho tro mr Bien tri benh ma so 3583. CT tu 0571000052404 DANG TAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

9/12/2019

MBVCB292521840. ung ho be : DINH TIEN DAT . con trai co len nhe. CT tu 0441003886243 TRUONG XUAN HIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

9/12/2019

IBVCB. 0912190201475001. NGUYEN VAN DU. Ba Duong Thi Thu. Thon 2 Mai Xa, xa Dong Ly, huyen Ly Nhan, tinh Ha Nam)So DT: 0363551061 (So DT cua ong Duong Van Duc -   Bi thu chi bo, truong

                 500,000

9/12/2019

IBVCB. 0912190210465001. KHUC LE HOA. Ma so 3582 - ba Tran thi hong hai

                 200,000

9/12/2019

IBVCB. 0912190672721001. LE BA NGUYEN. Ma so 3579 Truong Mam non Khuoi Khi thon Khuoi Khi xa Bang Thanh huyen Pac Nam tinh Bac Kan

                 500,000

9/12/2019

IBVCB. 0912190350709001. NGUYEN HAI DUONG. Ma so 3582: Ba Tran Thi Hong Hai

                 500,000

9/12/2019

IBVCB. 0912190059551001. Ma so 3583: Ba Nguyen Thi Vinh. Thon Hac Lam, xa Huong Lam, huyen Hiep Hoa, tinh B Nguoi me

                   60,000

9/12/2019

IBVCB. 0912191017147004. NGUYEN THANH SON. Ma so 3581

                 200,000

9/12/2019

IBVCB. 0912190110675001. NGUYEN PHUONG THAO. UNG HO MS 3583 - Nguyen Thi Vinh - Thon Hac Lam, xa Huong Lam, huyen Hiep Hoa, tinh Bac Giang - 0354878803

                 300,000

9/12/2019

IBVCB. 0912190954109001. Nguyen Thi Vinh Hac Lam, Huong Lam, Hiep Hoa,   Bac Giang ma so 3583

                 200,000

9/12/2019

IBVCB. 0912190891473004. Ba Tran Thi Hong Hai Ma so 3582

                 500,000

9/12/2019

IBVCB. 0912190460855001. NGUYEN THANHHA M2 - P208. Ngo 20 Huynh Thuc Khang. Dong Da.   Ha Noi Ma so 3583: Ba Nguyen Thi Vinh

                 100,000

9/12/2019

IBVCB. 0912190036879001. DO THANH HUONG. Ung ho ba Vinh anh Bien ma so 3583

                 200,000

9/12/2019

IBVCB. 0912190912687001. Nguyen thi bich tram 53/7 duong 12, kp2, hbc,   thu duc, tphcm 3583 - Ba Nguyen Thi Vinh

                 300,000

9/12/2019

IBVCB. 0912190978154001. TA HOANG NGAN. Ung ho ma so 3576 va 3583

                 200,000

9/12/2019

IBVCB. 0912190010574001. NGUYEN TIEN HUNG. Ma so 3583: Ba Nguyen Thi Vinh. Dia chi: Thon Hac Lam, xa Huong Lam, huyen Hiep Hoa, tinh Bac Giang.

                 100,000

9/12/2019

IBVCB. 0912190475908001. TRAN THI VAN ANH. Ma so 3583: Ba Nguyen Thi Vinh. Dia chi: Thon Hac Lam, xa Huong Lam, huyen Hiep Hoa, tinh Bac Giang. DT: 0354878803

                 100,000

9/12/2019

IBVCB. 0912190571730001. Nguyen Van Hung ung ho MS 3578

                 100,000

9/12/2019

IBVCB. 0912190611590002. MT ung ho MS 3577

                 100,000

9/12/2019

IBVCB. 0912190055610003. Vy ung ho MS 3581

                 100,000

9/12/2019

IBVCB. 0912190464506004. Nguyen Van Hung ung ho MS 3583

                 100,000

9/12/2019

IBVCB. 0912190060998005. MT ung ho ms 3582

                 100,000

9/12/2019

IBVCB. 0912190375704001. VU VAN THANH. Ma so 3583: Ba Nguyen Thi Vinh. Dia chi: Thon Hac Lam, xa Huong Lam, huyen Hiep Hoa, tinh Bac Giang. DT: 0354878803

                 100,000

9/12/2019

IBVCB. 0912190676138001. TRUONG QUOC BAO. Giup MS 3572 den MS 3583 moi MS 300 nghin dong

               3,600,000

9/12/2019

IBVCB. 0912190167504002. nguyen van duong 256/34 phan huy ich p. 12 go vap hcm 3583

                 500,000

9/12/2019

IBVCB. 0912190579880001. TRAN NGOC CAM CHAU. giup do be Dat theo ma so 3577 Anh DInh Van Tron Quang Ngai

                 500,000

9/12/2019

IBVCB. 0912190484692003. VU THUY HUONG. ung ho MS 3582, ba Nguyen Thi Bach Hoa

                 200,000

9/12/2019

IBVCB. 0912190510230002. LE HUU VU. Ung ho bac vinh, me anh bien o bac giang

                 200,000

9/12/2019

IBVCB. 0912190006342003. NGUYEN HUU HOAI BAO. Ung ho be Dat

                 300,000

9/12/2019

IBVCB. 0912190742858001. BUI THU HIEU. Ung ho bn Bien ms 3583

                 200,000

9/12/2019

IBVCB. 0912190906700001. VO THI CAM THUY. Giup ba Nguyen Thi Vinh, MS 3583

                 500,000

9/12/2019

IBVCB. 0912190172448002. VO THI CAM THUY. Giup ba Nguyen Thi Bach Hoa, MS 3582

                 500,000

9/12/2019

IBVCB. 0912190366588001. Nguyen Thi Phuong Linh Binh Duong Ung ho MS 3583

                 200,000

9/12/2019

IBVCB. 0912190935224001. ba Nguyen Thi Vinh Bac Giang ma so 3583

                 110,000

9/12/2019

IBVCB. 0912190080443002. VU THI VAN. Ung ho ma so 3583, ba Nguyen Thi Vinh, thon Hac Lam, xa Huong Lam, Hiep Hoa,   Bac Giang

               1,000,000

9/12/2019

IBVCB. 0912190850971003. DANG THUY LIEU. Ms 3583 Ba Ng Thi Vinh - Bac Giang   - sdt 0354878803

                 200,000

9/12/2019

IBVCB. 0912190952429002. VO THI THANH TAM. Ung ho ma so 3583 - Nguyen Thi Vinh

                 500,000

9/12/2019

IBVCB. 0912190199909002. NGUYEN THU NGA. Ma so 3583: Ba Nguyen Thi Vinh. Dia chi: Thon Hac Lam, xa Huong Lam, huyen Hiep Hoa, tinh Bac Giang. DT: 0354878803

                 300,000

9/12/2019

IBVCB. 0912190477809002. NGUYEN DUY LINH. MS 3578

                 100,000

9/12/2019

IBVCB. 0912190786617005. PHAN THI VAN ANH. Ung ho chi Nguyen Thi Vinh - Ma so:   #3583

                 500,000

9/12/2019

IBVCB. 0912190517283001. Ma so 3583: Ba Nguyen Thi Vinh Thon Hac Lam, xa Huong Lam, Hiep Hoa,   Bac giang Nguoi me khoc nghen mong con trai tha toi vi. . .

                 100,000

9/12/2019

IBVCB. 0912190159495002. NGUYEN THI NGOC XUYEN. Uh ma 3577 dinh van tron. Chuc mau khoe

                   50,000

9/12/2019

IBVCB. 0912190600607008. VU THANH HAI THANH PHO HO CHI MINH MA SO 3583 - BA NGUYEN THI VINH

                 300,000

9/12/2019

IBVCB. 0912190657279009. VU THANH HAI THANH PHO HO CHI MINH MA SO 3581 - NGUYEN THI SUU

                 300,000

9/12/2019

IBVCB. 0912190708960001. NGUYEN THI QUY VAN. Ma so 3583: Ba Nguyen Thi Vinh - ho tro gia dinh

                 200,000

9/12/2019

IBVCB. 0912190505276002. Nguyen Thi Vinh Thon Hac Lam, xa Huong Lam, Huyen Hiep Hoa, Bac   Giang Ung ho em Nguyen Dinh Bien bi tai nan giao thong

                   50,000

9/12/2019

IBVCB. 0912190937218001. NGUYEN THI THANH NHAN. ung ho MS 3583

                 200,000

9/12/2019

IBVCB. 0912190834562003. Ban doc HN Ung ho MS 3581 ba Nguyen Thi Suu

                 300,000

9/12/2019

IBVCB. 0912190650438001. Vo Van Nhiet 17/1 Phan Van Hon, Nam Lan, Ba Diem,   Hoc Mon 3583: Ba Nguyen Thi Vinh

                 100,000

9/12/2019

IBVCB. 0912190754418004. Vo Van Nhiet 17/1 Nam Lan, Ba Diem, Hoc Mon 3582: Ba Tran Thi Hong Hai, ba Nguyen Thi Bach Hoa

                 100,000

9/12/2019

IBVCB. 0912190728042005. Vo Van Nhiet 17/1 Nam Lan, Ba Diem, Hoc Mon 3581: Nguyen Thi Suu

                  100,000

9/12/2019

252616. 091219. 161247. Ung ho Ma So 3583 Ba Nguyen Thi Vinh

                 500,000

9/12/2019

054837. 091219. 161942. Ung ho ma so 3577 A dinh van tron bo be DAT mong chau som khoe manh

                 200,000

9/12/2019

254316. 091219. 164022. Ung ho ban Nguyen Dinh Bien Maso3853

                 200,000

9/12/2019

247959. 091219. 165400. Ma so 3583 Ba Nguyen Thi Vinh

                 300,000

9/12/2019

141232. 091219. 165949. Ma 3583

                 200,000

9/12/2019

991274. 091219. 173556. Ung ho ma so 3583 - ba Nguyen Thi Vinh FT19343612048089

                 300,000

9/12/2019

072742. 091219. 180402. Ung ho ma: 3583

                 100,000

9/12/2019

183989. 091219. 181218. NguyenThiHoangQuyen ung ho MS 3583 ba Nguyen Thi Vinh.   chuc gia dinh an vui

                 200,000

9/12/2019

525184. 091219. 190434. Ma so 3583 FT19343042416197

                 100,000

9/12/2019

598564. 091219. 193141. 3962508250 Chuyen qua MoMo Ma so 3583 Ba Nguyen Thi VinhMong me con co Vinh mau chong vuot qua kho khan

                 500,000

9/12/2019

290108. 091219. 194836. Ung ho ms 3583 ba Nguyen Thi Vinh

                 100,000

9/12/2019

541362. 091219. 195013. Ma so 3583 FT19343542008615

                 100,000

9/12/2019

088345. 091219. 201606. Ung Ho Anh Bien

                 100,000

9/12/2019

550659. 091219. 201728. Giup be Dinh Tien Dat FT19343910966763

                 200,000

9/12/2019

560438. 091219. 204735. 3583 - Nguyen Thi Vinh - Anh Bien FT19344608252840

                 100,000

9/12/2019

320330. 091219. 205023. Co gang a nha

                 150,000

9/12/2019

232085. 091219. 205516. 191209000065470 Ma so 3583 ZP5DST89G15C

                 100,000

9/12/2019

232153. 091219. 205606. 191209000066274 Ma so 3582 ZP5DST89G0G6

                 100,000

9/12/2019

093924. 091219. 210308. ung ho ms 3583 ba Vinh

                 100,000

9/12/2019

572447. 091219. 212759. ung ho ma so 3583 ba Nguyen Thi Vinh FT19344414094470

                 100,000

9/12/2019

574633. 091219. 213557. Ung ho anh Nguyen Dinh Bien dang dieu tri tai khoa lao benh vien Cham cuu Trung Uong FT1934416562094

                 500,000

9/12/2019

575176. 091219. 213815. CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0451000476889 - BAO DIEN TU DAN TRI FT19344165630252

                   50,000

9/12/2019

041139. 081219. 220927. Ma so 3577 Anh Dinh Van Tron (thon Ha Thanh xa Son Thanh huyen Son Ha tinh Quang Ngai)

                 200,000

9/12/2019

698886. 081219. 223133. Ung ho ma so 3577. Con anh Dinh Van Tron FT19343226460013

                 100,000

9/12/2019

624030. 081219. 231909. DONG GOP QUY NHAN AI BAO DAN TRI - 081219 - 23: 21: 14

                 500,000

9/12/2019

054597. 081219. 232753. ung ho be Dinh Tien Dat 8 tuoi con anh Dinh Van Tron

                 300,000

9/12/2019

706076. 081219. 234843. Ung ho ba Nguyen Thi Bach Hoa FT19343158801242

                 500,000

9/12/2019

711013. 091219. 015020. Ung ho chau Dinh Tien Dat con a Dinh Van Tron ma so 3577 FT19343744002721

               1,000,000

9/12/2019

715890. 091219. 065052. Giup do gia dinh anh Dinh Van Tron o Quang Ngai ma so 3577 FT19343717002133

                 100,000

9/12/2019

331104. 091219. 074822. Nhom Khai Tam ho tro Dinh Tien Dat MS 3577

               5,000,000

9/12/2019

764037. 091219. 080557. Giup do A Bien

                   50,000

9/12/2019

105214. 091219. 080756. Vietcombank 0451000476889 ung ho ma so 3583

               1,000,000

9/12/2019

966349. 091219. 081558. MS3583, ba Nguyen Thi Vinh, thon Hac Lam, xa Huong Lam, huyen Hiep Hoa, tinh Bac Giang

                   50,000

9/12/2019

639522. 091219. 083103. BE DINH TIEN DAT - 091219 - 08: 33: 06

               5,000,000

9/12/2019

229580. 091219. 083228. Ung ho e Dinh Tien Dat

               1,600,000

9/12/2019

992828. 091219. 084028. Giup ma so 3582 FT19343007108797

                 300,000

9/12/2019

993890. 091219. 084125. Giup ma so 3583 FT19343039442434

                 300,000

9/12/2019

170052. 091219. 083728. ms 3583 ba Nguyen Thi Vinh

                 100,000

9/12/2019

170144. 091219. 084253. Gui tang ma so 3583 Nguyen Thi Vinh

                 200,000

9/12/2019

259216. 091219. 091255. Ma so 3583 Nguyen thi vinh

                 500,000

9/12/2019

516701. 091219. 091636. Ung ho Anh Bien -   Bac Giang

                 500,000

9/12/2019

748900. 091219. 092131. Ung ho ma so 3583 FT19343458126281

                 100,000

9/12/2019

653397. 091219. 092740. SANHSEACO GUI MA SO 3582 - 091219 - 09: 27: 39

                   50,000

9/12/2019

653695. 091219. 092846. SANHSEACO GUI MA SO 3583 - 091219 - 09: 28: 45

                   50,000

9/12/2019

819667. 091219. 093915. Nguoi Quang Nam xin gui cu Nguyen Thi Bach Hoa   Dia chi Hem 284 duong 30 4   so nha 232 12 khu vuc 4 phuong Hung Loi quan Ninh Kieu Tp Can Tho

                 500,000

9/12/2019

859046. 091219. 094236. Uh MA SO 3582

                 300,000

9/12/2019

114601. 091219. 094645. MS 3582 3577 3573 300K/MS

                 900,000

9/12/2019

127339. 091219. 095421. MS 3583 - Ba Nguyen Thi Vinh

                 100,000

9/12/2019

872344. 091219. 095938. Ung ho Nguyen Dinh Bien, hiep hoa, bac giang.   Ms 3583 ba Nguyen thi vinh, hac lam, huong lam

                 100,000

9/12/2019

774807. 091219. 101654. Ma so 3583 FT19343671660750

                 100,000

9/12/2019

852493. 091219. 102140. Giup do ba nguyen thi vinh ms 3583

                 200,000

9/12/2019

989679. 091219. 102756. Van CT2X2 Bac Linh Dam ung ho ma so 3583 ba Nguyen Thi Vinh

                 100,000

9/12/2019

163549. 091219. 102750. Cac con yeu ung ho ma 3583

                 100,000

9/12/2019

989914. 091219. 102858. Ung ho ma 3583 Ba Nguyen Thi Vinh

                 100,000

9/12/2019

674311. 091219. 103508. MA SO 3583 - 091219 - 10: 37: 11

                 200,000

9/12/2019

864884. 091219. 103623. VIETTEL 400300 LIENNH 191209   191209670735137 400201 ung ho anh Bien

                 100,000

9/12/2019

507984. 091219. 103805. UNG HO ANH BIEN

                 100,000

9/12/2019

787053. 091219. 105902. Ung ho ma so 3577 anh Dinh Van Tron FT19343788049491

                 100,000

9/12/2019

787557. 091219. 105938. Giup ms 3583 FT19343711109656

                 200,000

9/12/2019

893659. 091219. 111003. Ung ho ma so 3577 anh dinh van tron

                 200,000

9/12/2019

497585. 091219. 112142. Ma so 3583 Nguyen Thi Vinh

                   50,000

9/12/2019

806906. 091219. 113056. Maso 3583 Nguyen Thi Vinh FT19343021421075

                 300,000

9/12/2019

200188. 091219. 114309. ung ho ms 3583

                 200,000

9/12/2019

534449. 091219. 115336. Ung ho em 3577

               1,000,000

9/12/2019

807781. 091219. 121923. ung ho gia dinh anh Bien. Ma so 3583 FT19343923920848

                 300,000

9/12/2019

968178. 091219. 122552. Chuyen tien ung ho ma so 3583 ba Nguyen Thi Vinh

                 350,000

9/12/2019

838146. 091219. 123947. Gui be Dinh Tien Dat. Mong be mau khoe. FT19343704320170

                 100,000

9/12/2019

843362. 091219. 125355. SHOP MAI MART CHUYEN QUY FT19343451249872

                 100,000

9/12/2019

993471. 091219. 132240. UnG HO BA NGUYEN THI VINH. MS 3583

               1,500,000

9/12/2019

211558. 091219. 132543. ung ho ms 3579 xay truong hoc

                 200,000

9/12/2019

328147. 091219. 132737. Ung ho gia dinh anh Bien ma so 3583 Ba Nguyen Thi Vinh

               1,000,000

9/12/2019

395300. 091219. 132816. 3959623360 Chuyen qua MoMo 3583 NTVinh

                 200,000

9/12/2019

857422. 091219. 133056. Ms 3583 ung ho anh Bien FT19343041279132

                 300,000

9/12/2019

023122. 091219. 134657. Ung ho ba Nguyen thi Vinh ma so 3583

                 100,000

9/12/2019

725332. 091219. 134724. CHUYEN GIUP MA SO 3583 BA NGUYEN THI VINH - ME ANH NGUYEN DINH BIEN - 091219 - 13: 49: 27

               2,000,000

9/12/2019

262217. 091219. 135741. ung ho em DINH TIEN DAT. chuc em mau khoe

                 100,000

9/12/2019

217802. 091219. 140735. Ung ho gia dinh ba nguyen thi vinh ma so 3583 thon hac lam xa huong lam huyen hiep hoa bac giang

                 100,000

9/12/2019

218746. 091219. 141315. Nguyen P20608 chuyen khoan quy khuyen hoc bao dan tri

                 100,000

9/12/2019

541132. 091219. 142804. Ung ho ma so 3583

                 100,000

9/12/2019

179404. 091219. 143317. Gui case MS 3583 Ba Nguyen Thi Vinh

                 200,000

9/12/2019

204054. 091219. 145925. 191209000038536 MS3583 Nguyen Thi Vinh ZP5DST891DC2

                 300,000

9/12/2019

551030. 091219. 150321. Ho tro anh Bien -   MS: 3583

                 300,000

9/12/2019

921355. 091219. 152817. Ngoc Bich ung ho ms 3579 FT19343671887352

                 500,000

9/12/2019

NGUYEN   SI THUY CT GIUP CHAU DINH TIEN DAT 8 TUOI , DAN TOC HRE, SON HA ,   QUANG NGAI       GD TIEN MAT

                 500,000

9/12/2019

CHI NGOC   UNG HO MS 3579 , MS 3578 ,   MS 3577 , MOI TRUONG HOP 100 K   GD TIEN MAT

                 300,000

9/12/2019

Sender: 79307005. DD: 091219. SHGD: 10003024. BO: TRIEU THI MY HANH. IBMS 3582

                 200,000

9/12/2019

Sender: 79303008. DD: 091219. SHGD: 10008000. BO: TA NGOC THU THUY. UNG HO MA SO 3579 TRUONG MN KH UOI KHI   THON KHUOI KHI XA BANG THANH HUYEN PAC NAM TINH BAC KAN

                 300,000

9/12/2019

Sender: 79303008. DD: 091219. SHGD: 10014717. BO: LE THI HONG HAO. BE DINH TIEN DAT

               1,000,000

9/12/2019

Sender: 79302001. DD: 091219. SHGD: 10000936. BO: LE NGOC LOI. (CKRMNO:   043219120888713)MA SO 3582 BA TRAN THI HONG HAI TRUONG BAN CONG TAC MAT TRAN KHU VUC 4, PHUONG HUNG LOI, QUAN NINH KIEU, TP CAN THO.   DT 0918. 589. 332.   (NHH: VIETCOMBANK THANH

               1,000,000

9/12/2019

Sender: 79307005. DD: 091219. SHGD: 10005874. BO: NGUYEN THANH HUNG. IBXIN GIUP MA SO 3583; NGUYE N THI VINH; D/C:   THON HAC LAM, XA HUONG LAM, HUYEN HIEP HOA, TINH BAC GIANG

               1,000,000

9/12/2019

Sender: 01616002. DD: 091219. SHGD: 10001169. BO: DANG THI TAN. UNG HO MA SO:   3583BA: NGUYEN THI V INHMONG ANH BIEN SOM HOI PHUC

                 200,000

9/12/2019

Sender: 01310001. DD: 091219. SHGD: 10028894. BO: TRAN THI THU HANG. UNG HO MA SO 3582

                 100,000

9/12/2019

Sender: 01201011. DD: 091219. SHGD: 10015544. BO: NONG HAI YEN. NGUYEN VAN HUNG DHGTVT UNG HO MS35 82 TRAN THI HONG HAI GIUP DO NGUYEN THI BACH HOA

               1,000,000

9/12/2019

Sender: 01310005. DD: 091219. SHGD: 10014762. BO: NGUYEN DUC HIEU. UNG HO MA SO 3581:   NGUYEN THI S UU DIA CHI: KHU 5, XA YEN DUONG, HUYEN CAM KHE, TINH PHU THO. SO DT:   0329539301

                 300,000

9/12/2019

Sender: 01310001. DD: 091219. SHGD: 10014849. BO: NGUYEN DUC HIEU. UNG HO MA SO 3576:   CHI DOAN THI THAN. DIA CHI:   XOM THAI HOC, XA NGHI THAI, HUYEN NGHI LOC, NGHE AN.   DT: 0383. 243. 779 (GAP CHI THAN)

                 300,000

9/12/2019

Sender: 01310001. DD: 091219. SHGD: 10012049. BO: TRAN THI THANH MAI. BA LE THI KHUYEN,   PHU NINH, PHU THO UNG HO MA SO 3582 BA NGUYEN THI BACH HOA CAN THO

                 500,000

9/12/2019

Sender: 01310005. DD: 091219. SHGD: 10026570. BO: LE THI NHU HOA. UNG HO ANH NGUYEN DINH BIEN, MA   SO 3583

                 300,000

9/12/2019

Sender: 01310012. DD: 091219. SHGD: 10027886. BO: TRAN THI THU HANG. GIUP DO MA SO 3580 BA DUONG T HI THU

                 100,000

10/12/2019

/Ref: P327934 4543Y19 {//}/Ref: P327934454 3Y19 {//}B/O: LE MANH CUONG MA SO TU THIEN 3581 CU NGU YEN THI S UU DVC: LE MANH CUONG THON GIAO QUANG

                 500,000

10/12/2019

MA SO 3579 TRUONG MAM NON KHUOI KHI THON KHUOI KHI BANG THANH PAC NAM - BAC KAN

               1,000,000

10/12/2019

FTF_CN: 9704362809916750015. FrAcc: 0381000454461. ToAcc: 0451000476889

                 200,000

10/12/2019

MA SO 3577 - ANH DINH VAN TRON - THON HA THANH, XA SON THANH, TINH QUANG NGAI //F/O BAO DIEN TU DAN TRI B/O DUONG TRONG DUY

                 500,000

10/12/2019

Sender: 79310001. DD: 101219. SHGD: 10009439. BO: DAM THI MINH PHUONG. UNG HO MA SO 3580 BA DUONG THI THU

                 100,000

10/12/2019

Sender: 01310012. DD: 101219. SHGD: 10013142. BO: NGUYEN TRUNG THANH. UNG HO MA SO 3584 HO THI LANG TO 3 THO N CON MON G XA HOA PHU OC HUYEN HOA VANG TP DA NANG

                 200,000

10/12/2019

Sender: 01604001. DD: 101219. SHGD: 10003728. BO: VU TUONG ANH. UNG HO MS 3582 BA NGUYEN THI BACHH O A SO NHA 232/12 KHU VUC 4 PHUONG HUNG LOI QUAN NINH KIEU THANH PHOCA N THO CHARGEDETAILS OUR

                 300,000

10/12/2019

Sender: 01310005. DD: 101219. SHGD: 10022114. BO: DAO THI THANH GIANG. GIUP MS 3581

               1,000,000

10/12/2019

MBVCB292550612. gui tang a bien de chua tri. CT tu 0351001000403 LE THI HUE toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

10/12/2019

MBVCB. 292553070. jjj. CT tu lhoa toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                    1,000

10/12/2019

MBVCB. 292555156. ty. CT tu ggh toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                       200

10/12/2019

MBVCB292582382. giup do ma so 3577 . CT tu 0021000379395 PHAM DOAN CHUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

10/12/2019

MBVCB292588811. ung ho A Bien 3583: Ba Nguyen Thi Vinh. CT tu 0071003203893 TRAN CHIEN THANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

10/12/2019

MBVCB292594681. giup em Bien bac giang. ma so 3583 . CT tu 0081000273459 NGUYEN THI THANH AN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

10/12/2019

MBVCB292598019. ung ho ma so 3583 bac nguyen thi vinh. con chuc em Bien mau khoe. . CT tu 0281000038033 PHAM THI PHUONG ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

10/12/2019

MBVCB292621228. ma so 3577. CT tu 0711000237578 DAO THI THU HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

10/12/2019

MBVCB292648911. UNG HO MA SO 3581 CHUC CU SUU VA GIA DINH CU DEU KHOE MANH BINH AN. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

10/12/2019

MBVCB292650627. UNG HO MA SO 3582 CHUC CU HOA SOM KHOE MANH HANH PHUC. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

10/12/2019

MBVCB292653060. UNG HO MA SO 3583 CHUC ANH BIEN MAU KHOI BENH GIA DINH ANH DEU KHOE MANH BINH AN. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

10/12/2019

MBVCB. 292654708. ma so 3578. CT tu nguyen thi ha my toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 150,000

10/12/2019

MBVCB. 292656705. chau dat bi viem co tim. CT tu dinh van tron ms 3577 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

10/12/2019

MBVCB. 292665535. bi tai nan truoc khi cuoi 10 ngay. CT tu ms 3583 nguyen dinh bien toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

10/12/2019

MBVCB292778832. UngHo MS 3584 Ho Thi Lang. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

10/12/2019

MBVCB. 292817152. ma so 3492 - Nguyen Thi Thuy Dung - dt 0987623786. CT tu GD ThinhCucKietMinh ung ho ma so 3492 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

               1,000,000

10/12/2019

MBVCB. 292830709. Ma so 3584 - Ho Thi Lang - DaNang - sdt 0523933194. CT tu GD ThinhCucKietMinh ung ho ma so 3584 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

10/12/2019

MBVCB292838184. ung ho ma 3584 Ho Thi Lang - to 3 thon Con Mong xa Hoa Phuoc huyen Hoa Vang Tp Da Nang. CT tu 0011004119215 LE THI DIEM HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

10/12/2019

MBVCB292844248. Ung Ho Ma So 3583 -   Nguyen Thi Vinh. CT tu 0071005770472 LE XUAN CUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

10/12/2019

MBVCB. 292851630. Nguoi me dau long khi phai nhot con trong cui sat. CT tu Ma so 3580:   Ba Duong Thi Thu toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

10/12/2019

MBVCB292935035. gia dinh kien cam ung ho. CT tu 0011004111738 PHAM VAN KIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

10/12/2019

MBVCB. 292948398. cu ba 70 tuoi nuoi con tam than cung dua chau . CT tu ms3581 Nguyen thi Suu toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

10/12/2019

MBVCB. 292953969. ung ho ma so: 3584, Ho Thi Lang. CT tu tran ngoc diep toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

10/12/2019

MBVCB292969075. ung ho cho ma so 2584. CT tu 0011004111738 PHAM VAN KIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

10/12/2019

MBVCB292996239. Ung ho ma so 3582. CT tu 0491000074933 TO DUY HUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

10/12/2019

MBVCB293012630. bao dien tu ung ho anh Bien. CT tu 0531002470690 VO THI YEN LY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

10/12/2019

MBVCB. 293047573. 3584. CT tu HIEU QUYNH toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

10/12/2019

MBVCB293086832. ung ho ma so 3584 Ho Thi Lang. CT tu 0361000268406 BUI THI HOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   50,000

10/12/2019

MBVCB293206086. Ma so 3584. Chuc em manh khoe. CT tu 0711000241529 PHAM BA QUYET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

10/12/2019

MBVCB. 293253288. ung ho ma so 3584. CT tu vu thi tuyet mai toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   50,000

10/12/2019

MBVCB293320960. ungho ms3584. CT tu 0411001082964 DINH TIEN TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   50,000

10/12/2019

MBVCB. 293349845. 3584. CT tu nguyen minh hang toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   50,000

10/12/2019

MBVCB293385007. 19 - 12B times city ck ung ho bao dan tri. CT tu 0691000302705 NGUYEN THUY HOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

10/12/2019

MBVCB293429785. Ma so: 3584 - Ho Thi Lang, to 3,   Con Mong, xa Hoa Phuoc, huyen Con Vang, TP Da Nang. CT tu 0351000875307 HA THAO PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   50,000

10/12/2019

MBVCB. 293433932. ma so 3584. CT tu hshsh toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

10/12/2019

IBVCB. 0912190873842004. Gia dinh Toan Ha Minh Duc HN Ung ho 300 k toi MS 3577 , 600 k cho MS 3579

                 900,000

10/12/2019

IBVCB. 0912190806450007. Vo Van Vong 17/1 Nam Lan, Ba Diem, Hoc Mon,   TPHCM 3580: Ba Duong Thi Thu

                 100,000

10/12/2019

IBVCB. 0912190997936001. thang hanoi 3583

                 600,000

10/12/2019

IBVCB. 1012190230892002. Nguyen Quoc Cuong Q2, hcm MS3584 Ho Thi Lang

               2,000,000

10/12/2019

IBVCB. 1012190998154001. phan ngoc hung Giup ma so:   3583

                 100,000

10/12/2019

IBVCB. 1012190871666002. phan ngoc hung Giup ma so:   3584

                 100,000

10/12/2019

IBVCB. 1012190992194001. Ma so 3584: Ho Thi Lang. To 3,   thon Con Mong, xa Hoa Phuoc, huyen Hoa Vang, Co gai

                   60,000

10/12/2019

IBVCB. 1012190590000001. MAI THI THANH HIEN. NGuyen Anh Tuan Trung tam Phan tich FPD ung ho chau Huyen Trang. Ma so:   3567

               1,000,000

10/12/2019

IBVCB. 1012190852872001. BUI VAN TRINH. Ma so 3582: Ba Tran Thi Hong Hai

                 100,000

10/12/2019

IBVCB. 1012190996666004. BUI MINH HUNG. 1. Ma so 3577: Anh Dinh Van Tron (thon Ha Thanh, xa Son Thanh, huyen Son Ha, tinh Quang Ngai)DT: 0397. 594. 103

                 300,000

10/12/2019

IBVCB. 1012190803366001. DAO THI THU HANG. Ma so 3584: Ho Thi Lang. Dia chi, To 3,   thon Con Mong, xa Hoa Phuoc, huyen Hoa Vang, TP Da Nang

                 100,000

10/12/2019

IBVCB. 1012190958642002. LE MINH HANG. ma so 3583 ba Nguyen Thi Vinh, BAc Giang

                 100,000

10/12/2019

IBVCB. 1012190033474001. gia dinh 2 be Thoc Gao MS 3584

                 100,000

10/12/2019

IBVCB. 1012190374152001. NGUYEN THIEN KHOI. KN ung ho ma so 3584, Ho Thi Lang

                 200,000

10/12/2019

IBVCB. 1012190266972001. TO THI HAI YEN. UNG HO MA SO 3582

                 100,000

10/12/2019

IBVCB. 1012191006726001. LE THI BUU TRAN. Ung ho Ma so 3580: Ba Duong Thi Thu. Thon 2 Mai Xa, xa Dong Ly, huyen Ly Nhan, tinh Ha Nam)

                 300,000

10/12/2019

IBVCB. 1012190139106002. NGUYEN THE BAO. ung ho Ba Nguyen thi Vinh , MS 3583

                 500,000

10/12/2019

IBVCB. 1012190878883001. Lam Vy Ma so 3584:   Ho Thi Lang - Hoa Vang,   Da Nang

                 200,000

10/12/2019

IBVCB. 1012190000275001. Nguyen Phuong Vy ung ho ms 3584

                 100,000

10/12/2019

IBVCB. 1012190195817001. ndh tht ms 3584, 3583,   3582

                 300,000

10/12/2019

IBVCB. 1012190915901002. NGUYEN THI THU NGAN. Ung Ho em HO THI LANG - MS 3584

                 100,000

10/12/2019

IBVCB. 1012190254213001. NGUYEN THI BICH NGOC. Ung ho MS 3584 Ho Thi Lang

                 200,000

10/12/2019

IBVCB. 1012190531669001. NGUYEN CHI CUONG. Ma so 3577: Anh Dinh Van Tron

                 500,000

10/12/2019

IBVCB. 1012190972221002. NGUYEN CHI CUONG. Ma so 3584: Ho Thi Lang

                 500,000

10/12/2019

IBVCB. 1012190237041001. PHAM NGUYET ANH. Chuyen cho Ma so 3581

                 100,000

10/12/2019

IBVCB. 1012190490256003. Me tat nguyen nuoi con Hoa Vang - Da Nang MS 3584 Ho Thi Lang

                 100,000

10/12/2019

IBVCB. 1012190547348004. Archmoonlight Giang Vo Ma so 3577 : Anh DInh Van Tron

                 100,000

10/12/2019

IBVCB. 1012190843706001. Ma so 3584: Ho Thi Lang. To 3,   thon Con Mong, xa Hoa Phuoc, huyen Hoa Vang, me don than nuoi con con be

                 500,000

10/12/2019

IBVCB. 1012190989972001. TRINH THI THOM. Quyen gop cho Ma so 3582: Ba Tran Thi Hong Hai

                 100,000

10/12/2019

IBVCB. 1012190568484002. TRINH THI THOM. Quyen gop Ma so 3578: Chi Tran Thi Giang

                 100,000

10/12/2019

IBVCB. 1012190095638001. PHI VIET HANH. Ma so 3584: Ho Thi Lang. Dia chi, To 3,   thon Con Mong, xa Hoa Phuoc, huyen Hoa Vang, TP Da Nang.

                 500,000

10/12/2019

IBVCB. 1012190197614002. PHI VIET HANH. Ma so 3583: Ba Nguyen Thi Vinh. Dia chi: Thon Hac Lam, xa Huong Lam, huyen Hiep Hoa, tinh Bac Giang.

                 500,000

10/12/2019

IBVCB. 1012190488830004. PHI VIET HANH. Ma so 3582: Ba Tran Thi Hong Hai Truong Ban cong tac Mat tran khu vuc 4, phuong Hung Loi, Quan Ninh Kieu, TP Can Tho.   DT 0918. 589. 332.

                 500,000

10/12/2019

IBVCB. 1012190054890004. Nguyen Thi Nguyet Phan Dinh Giot - Thanh Xuan   - HN Ung ho Ma: 3577 - Dinh Van Tron(Quang Ngai)

                 130,000

10/12/2019

264123. 091219. 220735. Ung ho ma so 3583 (benh nhan Bien)

                 100,000

10/12/2019

588906. 091219. 224403. Ung ho ba Nguyen Thi Vinh ma so 3583 FT19344165879930

                 300,000

10/12/2019

281795. 091219. 231105. Ms 3581 dieu ki dieu luon o quanh ta nmaddp

                 200,000

10/12/2019

861417. 101219. 000714. UNG HO GIA DINH ONG NGUYEN THANH HIEN - MA SO:   3517 - 101219 - 00: 06: 44

                  100,000

10/12/2019

243031. 101219. 074113. 191210000002548 GIUP DO GIA DINH ANH DINH VAN TRON VA BE DINH TIEN DAT 500k ZP5DSU6269MG

                 500,000

10/12/2019

125425. 101219. 083833. Thanh Thuy ung ho ms 3579 FT19344438084003

               1,000,000

10/12/2019

139578. 101219. 091343. Chuyen khoan cho ma so 3582 ngay ck 10 thang 12 2019 FT19344660202506

                 100,000

10/12/2019

229215. 101219. 093145. Ung ho ma so: 3580

                 100,000

10/12/2019

903610. 101219. 100334. MA SO 3584: HO THI LANG, TO 3,   THON CON MONG, HOA VANG, DA NANG - 101219 - 10: 02: 53

                 300,000

10/12/2019

192606. 101219. 110046. Ung ho ma so 3584 - Ho Thi Lang FT19344046587484

                 200,000

10/12/2019

713416. 101219. 111257. Ung ho ma 3583 - Ba Nguyen Thi Vinh

                 200,000

10/12/2019

199509. 101219. 111338. Ung ho gd anh Dinh Van Tron, ma so 3577 FT19344808025697

                 100,000

10/12/2019

715081. 101219. 111831. IBFT ma so 3584

                 100,000

10/12/2019

142147. 101219. 122224. MA HANG XIN CHIA SE CUNG ONG VS GD

                 300,000

10/12/2019

261969. 101219. 122915. 191210000025475 ma so 3584 Ho thi Lang Da Nang ZP5DSU62IM3G

                 100,000

10/12/2019

949107. 101219. 123013. GUI CHO ANH DINH VAN TRON HUYEN SON HA, TINH QUANG NGAI - 101219 - 12: 32: 16

               1,000,000

10/12/2019

120464. 101219. 123743. quy nhan ai ung ho ma so 3584: Ho Thi Lang, tp Da Nang

                 200,000

10/12/2019

280516. 101219. 130844. Ung ho Ma so 3584( Ho Thi Lang. )

                 100,000

10/12/2019

251541. 101219. 131037. Gia dinh Minh Khang Ung ho ms 3583 FT19344580206870

                 100,000

10/12/2019

743884. 101219. 131057. Ma so 3584 Ho Thi Lang

                 200,000

10/12/2019

957382. 101219. 131334. GIUP DO ANH DINH VAN TRON - 101219 - 13: 15: 37

                 200,000

10/12/2019

052377. 101219. 133233. ck Dinh tien Dat

                 500,000

10/12/2019

284619. 101219. 143005. Ma so 3584Mong chi Lang va chau co cuoc song tot hon

                 200,000

10/12/2019

650652. 101219. 143909. Ung ho ma so 3584 ho thi lang

                 200,000

10/12/2019

518868. 101219. 152052. Ung ho ms 3573 nguoi cha mu hat rong

                 300,000

10/12/2019

330343. 101219. 153541. Ung ho Ho Thi Lang ms 3584 Da Nang FT19344881906050

               2,000,000

10/12/2019

828710. 101219. 153619. Ban Kien Tuyen -   Dong Anh ck ung ho quy Dan Tri FT19344949981476

                 500,000

10/12/2019

289180. 101219. 153844. Ung ho ma so 3581 ba Nguyen Thi Suu

                 100,000

10/12/2019

336108. 101219. 154510. Ma so 3583, 3582 moi hc 500k FT19344497959723

               1,000,000

10/12/2019

355786. 101219. 161554. Giup em Dinh Tien Dat FT19344950023955

                 500,000

10/12/2019

285717. 101219. 163505. 191210000050036 Ma so 3584 ZP5DSU62U4AF

                 100,000

10/12/2019

741505. 101219. 165352. IBFT Ung ho ma so 3583 - nguyen thi vinh

                 100,000

10/12/2019

401692. 101219. 172752. BVD ung ho Ms 3584 FT19344825356378

                 100,000

10/12/2019

402269. 101219. 172905. BVD ung ho MS 3583 FT19344659982321

                  100,000

10/12/2019

413003. 101219. 174926. Ung ho quy nhan ai FT19344287598071

               1,000,000

10/12/2019

418896. 101219. 180135. An anh ck FT19344302506421

                 100,000

10/12/2019

342843. 101219. 180445. Ung ho ma so 3584

                 100,000

10/12/2019

460874. 101219. 195944. Ung ho Ma so 3577, be Dinh Van Dat con anh Dinh Van Tron, thon Ha Thanh, xa Son Thanh, huyen Son Ha,

                 500,000

10/12/2019

885395. 101219. 202045. giup do chi Luong Thi Tiem

                 200,000

10/12/2019

870588. 101219. 214915. 3584

                 200,000

10/12/2019

489728. 101219. 220155. Ck . Ung ho be ma 3577 FT19345058525355

                 300,000

10/12/2019

Sender: 79307005. DD: 101219. SHGD: 10001234. BO: HUYNH THI MINH CHAU. IB MA SO 3583, BA NGUYEN TH I VINH. DVH CHIU PHI

                 289,500

10/12/2019

Sender: 01360002. DD: 101219. SHGD: 10000646. BO: DOAN TRUNG CHINH. UNG HO CU BA NAM LIET MOT CHO (CU HOA,   MA 3582)

                 300,000

10/12/2019

Sender: 48304001. DD: 101219. SHGD: 10006017. BO: NGUYEN THI XUAN. CHUYEN CHO DINH VAN TRON MS 357 7 TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN THANH CONG

                 300,000

10/12/2019

Sender: 01201003. DD: 101219. SHGD: 10013272. BO: PHAM CONG THANH. MA SO 3584 HO THI LANG.

                 200,000

10/12/2019

Sender: 79307005. DD: 101219. SHGD: 10017269. BO: TRAN THI MY LE. IBUNG HO MS 3577 :   DINH VAN TRON 1TR , MS 3581 :   1TR , MS 3582 : 1TR

               3,000,000

11/12/2019

NGUYEN VAN TAM UNG HO MA SO 3585 GD TIEN MAT

                 300,000

11/12/2019

/Ref: P281 475091 191691 {//}/Ref: P281475091 191691{//}REM FROM OVERSEAS 972969096246 DVC: /3457 891348996 H NGHI TRAN 67 ERICA DR, LACOMBE LACOMBE CA

               1,692,047

11/12/2019

Sender: 01310012. DD: 111219. SHGD: 10001066. BO: NGUYEN THI THUY. MA SO 3584 HO THI LANG

                   50,000

11/12/2019

Sender: 01310005. DD: 111219. SHGD: 10004979. BO: NGUYEN THI THUY. MA 3585 MONG GIA DINH CO GANG

                   50,000

11/12/2019

Sender: 79310001. DD: 111219. SHGD: 10007130. BO: NGUYEN DUC DUNG. UNG HO MA SO 3585 ANH NGO VAN D UNG MONG A MAU KHOE

                 500,000

11/12/2019

Sender: 01604002. DD: 111219. SHGD: 10000932. BO: LY QUANG MINH. MA SO 3585 NGO VAN DUNGMINH VA SO N GIUP MA SO 3585 BI TAI NAN LIET GIUONG VO BO DIHAI CON NHO GIA DINH KHO KHAN CHARGEDETAILS OUR

                 100,000

11/12/2019

Sender: 79604002. DD: 111219. SHGD: 10000944. BO: LY QUANG MINH. MA SO 3584 HO THI LANGMINH VA SON G IUP MA SO 3584 MANG NHIEU BENH TAT CHONG BO DICON NHO GIA DINH KHO KHAN CAN GIUP CHARGEDETAILS OUR

                 200,000

11/12/2019

Sender: 01310001. DD: 111219. SHGD: 10008696. BO: DAM THI MINH PHUONG. UNG HO MA SO 3585 ANH NGO V AN DUNG

                 100,000

11/12/2019

Sender: 01604001. DD: 111219. SHGD: 10000954. BO: LY QUANG MINH. MA SO 3583 NGUYEN THI VINHMINH VA S ON GIUP MS3583 CON TRAI BI TAI NAN NAM LIET GIUONG GIA DINH KHO KHAN CAN GIUP DO CHARGEDETAILS OUR

                 100,000

11/12/2019

Sender: 01604002. DD: 111219. SHGD: 10000963. BO: LY QUANG MINH. MA SO 3582 TRAN THI HONG HAIMINH VA SON GIUP MS3582 BA HOA CHONG MAT BI TAI BIEN NAMLIE T GIUONG CAN GIUP DO CHARGEDETAILS OUR

                 100,000

11/12/2019

Sender: 01310001. DD: 111219. SHGD: 10009646. BO: TRAN MAI HA. UNG HO MA SO 3585 ANH NGO VAN DUNG

                 300,000

11/12/2019

Sender: 01604003. DD: 111219. SHGD: 10000972. BO: LY QUANG MINH. MA SO 3581 NGUYEN THI SUUMINH VA SO N GIUP MS3581 NUOI HAI CON TRAI TAM THAN VA CHAUM E GIA LON TUOI CAN GIUP DO CHARGEDETAILS OUR

                 100,000

11/12/2019

Sender: 01310005. DD: 111219. SHGD: 10012345. BO: NGUYEN TUAN NGHIA. UNG HO MA SO 3585 ANH NGO VAN DUNG

                 200,000

11/12/2019

Sender: 79310001. DD: 111219. SHGD: 10013072. BO: HA THI HONG PHU. MA SO 3585

                 100,000

11/12/2019

Sender: 01310005. DD: 111219. SHGD: 10015193. BO: NGUYEN MINH DUC. UNG HO MA SO 3585

                 200,000

11/12/2019

Sender: 01310005. DD: 111219. SHGD: 10015152. BO: NGUYEN MINH DUC. UNG HO MA SO 3581

                 200,000

11/12/2019

MBVCB293874881. ung ho ma so 3585, ngo van dung. CT tu 0491000070569 PHAM VAN HIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

11/12/2019

MBVCB. 293890243. bi tai nan. CT tu ms 3585 ngo van dung toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

11/12/2019

MBVCB. 293893832. Giup MS 3579. CT tu Do Thanh Kien toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

11/12/2019

MBVCB. 293895502. Giup MS 3585, 3581, 3577 moi ma 200k. CT tu Do Thanh Kien toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 600,000

11/12/2019

MBVCB. 293909412. giup do ms 3585. CT tu tvh toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

11/12/2019

MBVCB293955977. Chia se voi be Dat (Ma so 3577, anh Dinh Van Tron, Quang Ngai). CT tu 0071001195857 LUONG THUY TIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

11/12/2019

MBVCB. 294023128. ma so 3584. CT tu Phuong toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

11/12/2019

MBVCB. 294061832. vv. CT tu tuong toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                         32

11/12/2019

MBVCB. 294064883. ung ho anh Ngo Van Dung MS3585. CT tu Trang toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

11/12/2019

MBVCB294072428. Ung ho ma so 3585 Ngo Van Dung. CT tu 0071001120670 TRAN THI CHINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

11/12/2019

MBVCB. 294081787. ma so 3585. CT tu Nguyen Thi Van Anh toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

11/12/2019

MBVCB. 294082919. ma so 3583. CT tu Nguyen Thi Van Anh toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

11/12/2019

MBVCB. 294083531. ma so 3582. CT tu Nguyen Thi Van Anh toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   50,000

11/12/2019

MBVCB294094171. ung ho ms 3585 quy tam long nhan ai. CT tu 0391000985474 NGUYEN THANH VINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

11/12/2019

MBVCB294162020. ct giup chau be 8 tuoi. CT tu 0061001078426 PHAN TRONG NHAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

11/12/2019

MBVCB. 294166803. trung binh. CT tu nguyen trung hieu toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

11/12/2019

MBVCB. 294178796. 3585 Ngo Van Dung. CT tu toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 250,000

11/12/2019

MBVCB294204072. UNG HO MA SO 3585 NGO VAN DUNG. CT tu 0141000775746 PHAM THI HONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

11/12/2019

MBVCB. 294228312. ma so 3578. CT tu to thi ly toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

11/12/2019

MBVCB. 294230128. ma so 3580. CT tu to ly toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

11/12/2019

MBVCB. 294231428. ma so 3584. CT tu to ly toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

11/12/2019

MBVCB294234024. Ma so: 3584. CT tu 0071001769144 DUONG THANH BINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

11/12/2019

MBVCB294241616. giup do anh Ngo Van Dung 3585. CT tu 0071005726661 HOANG THI NGOC ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

11/12/2019

MBVCB. 294242403. bi bai liet. CT tu ung ho ma so 3585 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

11/12/2019

MBVCB294248175. UH ms 3585 ngo van dung. CT tu 0951004197973 MAI THI TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

11/12/2019

MBVCB. 294251333. tai nan. CT tu ms 3585 Ngo Van Dung toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

11/12/2019

MBVCB. 293439138. ma so 3583 - Nguyen Thi Vinh - BacGiang - sdt 0354878803. CT tu GD ThinhCucKietMinh ubg ho ma so 3583 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

               1,000,000

11/12/2019

MBVCB. 293467397. ahja. CT tu yayq toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                       200

11/12/2019

MBVCB. 293490427. Ms 3584 - Ho Thi Lang. CT tu Le Phuong Thao toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

11/12/2019

MBVCB293508060. ung ho anh Dinh Van Tron. CT tu 0031000215339 PHAM THANH NHAT toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   50,000

11/12/2019

MBVCB. 293513008. hai con tho om cha liet giuong . . . . me ve voi con. CT tu anh NGO VAN DUNG ( MS : 3585) toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

11/12/2019

MBVCB293524624. ung ho GD anh Ngo van Dung . ma so 3585. CT tu 0201000347939 TRAN THI KIM LIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

11/12/2019

MBVCB. 293534322. liet nua nguoi. CT tu ngo van dung toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

11/12/2019

MBVCB. 293547747. Ung ho ma so 3585. CT tu Nguyen Thi Hoa toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   50,000

11/12/2019

MBVCB. 293558290. Ung ho ma so 3585. CT tu Phan Thi Hai Yen toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

11/12/2019

MBVCB. 293575786. 3585. CT tu nguyen minh hanh toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   50,000

11/12/2019

MBVCB. 293653712. Ms 3585. CT tu Nghia toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

11/12/2019

MBVCB293675533. ung ho Ma so 3582: Ba Nguyen Thi Bach Hoa. CT tu 0611000183883 NGUYEN TIEN DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   50,000

11/12/2019

MBVCB293677437. ung ho Ma so 3585: Anh Ngo Van Dung. CT tu 0611000183883 NGUYEN TIEN DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   50,000

11/12/2019

MBVCB. 293678554. MS 3585 NGO VAN DUNG. CT tu Le Kim Thuy toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

11/12/2019

MBVCB. 293691399. ms 3585 Ngo Van Dung. CT tu a. Thinh toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

11/12/2019

MBVCB. 293704480. Ung ho ma so 3585 kho khan. CT tu Thuc Anh Minh Quan Quoc Bao Quoc Dat toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 257,053

11/12/2019

MBVCB293709272. UNG HO ANH NGO VAN DUNG (MS 3585) HIEP HOA, BAC GIANG. CT tu 0451001949863 DO MINH PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               2,000,000

11/12/2019

MBVCB293721156. chuyen tien ung ho ma 3585. CT tu 0541000181756 DANG THI KIEU ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

11/12/2019

MBVCB. 293732836. ma so 3585. CT tu dnsnnsb toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

11/12/2019

MBVCB293739287. ung ho ma so 3585 anh Ngo Van Dung, Bac Giang. CT tu 0451000243455 PHAM DUC HIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

11/12/2019

MBVCB293752477. UNG HO MA SO 3580: 200. 000 VND, MA SO 3581:   200. 000 VND, MA SO 3582: 200. 000 VND. CT tu 0331000439718 NGUYEN HOANG HAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 600,000

11/12/2019

MBVCB. 293762365. bi om liet giuong. CT tu ngo van dung toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

11/12/2019

MBVCB293764465. ung ho benh nhan ma so 3577, Dinh Van Tron, 0397594103 . CT tu 0071000981415 VO THI THY THO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

11/12/2019

MBVCB. 293797134. tai nan liet giuong 2 con nho. CT tu ms 3585 anh ngo van dung toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

11/12/2019

IBVCB. 1012190110762001. NGUYEN THI VAN HA. Ma so 3584: Ho Thi Lang.

                200,000

11/12/2019

IBVCB. 1012190201222003. PHAM PHU DONG. Ma so 3584: Ho Thi Lang.

                 200,000

11/12/2019

IBVCB. 1112190922575001. HUA HUYNH MINH NGUYET. Ung ho 100k cho 2 MS sau: 3582 va 3584

                 200,000

11/12/2019

IBVCB. 1112190929155002. phan ngoc hung Giup ma so:   3585

                 100,000

11/12/2019

IBVCB. 1112190479553001. DUONG TRONG KHANG. MS 3585 -   anh Ngo Van Dung, Hiep Hoa, Bac Giang

                 500,000

11/12/2019

IBVCB. 1112190095029001. PHAM THUY TRANG. Ong Le Ky Phung ung ho MS 3582 cho ba Nguyen Thi Bach Hoa tri benh

                 500,000

11/12/2019

IBVCB. 1112190717601002. PHAM THUY TRANG. Ong Le Ky Phung ung ho MS 3581 cho ba Nguyen Thi Suu

                 500,000

11/12/2019

IBVCB. 1112190186713003. PHAM THUY TRANG. Ong Le Ky Phung ung ho MS 3583 cho ba Nguyen Thi Vinh dieu tri benh con Nguyen Dinh Bien

                 500,000

11/12/2019

IBVCB. 1112190769853004. PHAM THUY TRANG. Ong Le Ky Phung ung ho MS 3585 chi anh Ngo Van Dung dieu tri benh

                 500,000

11/12/2019

IBVCB. 1112190583905001. TRINH DUC THANG. Ung Ho Ma so 3585: Anh Ngo Van Dung. Thon Dong Lam, xa Huong Lam, huyen Hiep Hoa, tinh Bac Giang.

               1,000,000

11/12/2019

IBVCB. 1112190282567001. LE VAN KIEM. NGO VAN DUNG 3585

                 300,000

11/12/2019

IBVCB. 1112190805399002. TRAN NGOC LINH. ung ho ma so 3585 : Hai be tho om nguoi cha liet giuong khoc cau xin me ve voi con!

                 100,000

11/12/2019

IBVCB. 1112190124459001. Luong Nha Be MS 3583

                 500,000

11/12/2019

IBVCB. 1112190144531002. VU THI HUONG. Cong ty Co phan Chung khoan SSI - Chi nhanh Hai Phong ung ho ma so 3557 (Chi Nguyen Thi Tuoi - Hai Duong)

                 500,000

11/12/2019

IBVCB. 1112190540871001. Ma so 3585: Anh Ngo Van Dung. Thon Dong Lam, xa Huong Lam, huyen Hiep Hoa, tinh Hai be

                   60,000

11/12/2019

IBVCB. 1112190110037001. PHAN THI VAN ANH. Ung ho ma so 3585

                   50,000

11/12/2019

IBVCB. 1112190619653002. HOANG TRONG DUC. ung ho ms 3580 - 3581 - 3582 - 3583 - 3584 - 3585 MOI MS 100 K -   CAU MONG QUY VI MANH KHOE - ADIDAPHAT

                 600,000

11/12/2019

IBVCB. 1112190389589001. TRAN BINH HIEU NGHIA. Ma so 3585: Anh Ngo Van Dung. Thon Dong Lam, xa Huong Lam, huyen Hiep Hoa, tinh Bac Giang. DT: 0357474812

                 100,000

11/12/2019

IBVCB. 1112190139927001. NGUYEN THI NGOC HUONG. Chuyen tien giup do MS : 3585

                  300,000

11/12/2019

IBVCB. 1112190858431001. Ngo van dung Thon Dong Lam, xa Huong Lam, huyen Hiep Hoa, bninh 3585 - Hai be tho om nguoi cha liet giuong

                 150,000

11/12/2019

IBVCB. 1112190681423004. VU THI HUONG. Cong doan SSI Hai Phong ung ho ma so 3557 (Chi Nguyen Thi Tuoi -   Hai Duong)

                 500,000

11/12/2019

IBVCB. 1112190647103001. MINH UT KG UH : DINH VAN TON, QUANG NGAI,   MS 3577

                 100,000

11/12/2019

IBVCB. 1112190735415001. Long Tran 35 Hang Voi 3573 3575 3576 3578 3579 3581 3582 3583 3584 3585

               1,000,000

11/12/2019

IBVCB. 1112190223049001. NGO THI THU. chut tam long ung ho c Ho thi lang ms 3584

                 200,000

11/12/2019

IBVCB. 1112191039325001. LE THI QUYNH. QUYNH CHI GIUP DO MS 3585

                 300,000

11/12/2019

IBVCB. 1112191037517003. NGUYEN THE BAO. ung ho Anh Ngo van Dung, ma so 3585

                 500,000

11/12/2019

IBVCB. 1112190030773001. HOANG THI NGOC. Ung ho ma so 3585 Ngo Van Dung _ bac giang

                 100,000

11/12/2019

IBVCB. 1112190851635002. LE ANH NHAN. . Ma so 3585:   Anh Ngo Van Dung. Thon Dong Lam,   xa Huong Lam, huyen Hiep Hoa, tinh Bac Giang. DT: 0357474812

                 300,000

11/12/2019

IBVCB. 1112190885339005. NGO VAN DUNG Thon Dong Lam, xa Huong Lam, huyen Hiep Hoa, tinh   Giup do Ma so 3585: Anh Ngo Van Dung

                 200,000

11/12/2019

IBVCB. 1112190828743006. HO THI LANG Dia chi,   To 3, thon Con Mong, xa Hoa Phuoc, huyen Ma so 3584: Ho Thi Lang.

                 200,000

11/12/2019

IBVCB. 1112190652903003. LE ANH NHAN. Ma so 3584: Ho Thi Lang. Dia chi, To 3,   thon Con Mong, xa Hoa Phuoc, huyen Hoa Vang, TP Da Nang. So DT: 0523. 933. 194

                 200,000

11/12/2019

IBVCB. 1112190484571011. TRIEU THANH VAN. Ma so 3564: Nguyen Huu Thang, thon Thanh Son, Duc Dong,   Duc Tho, Ha Tinh. Chuc be som khoe

                 200,000

11/12/2019

IBVCB. 1112191032907001. PA Q3 Ma so 3585: Anh Ngo Van Dung.   Thon Dong Lam, xa H

               500,000

11/12/2019

IBVCB. 1112190319149001. DAO THI THU HANG. Ma so 3585: Anh Ngo Van Dung. Thon Dong Lam, xa Huong Lam, huyen Hiep Hoa, tinh Bac Giang

                   90,000

11/12/2019

IBVCB. 1112190750673001. NGUYEN THU PHUONG. Ma so 3585: Anh Ngo Van Dung. Thon Dong Lam, xa Huong Lam, huyen Hiep Hoa, tinh Bac Giang

                 200,000

11/12/2019

IBVCB. 1112190114797002. NGO THI TUYET MAI. Ung ho - Ma so 3585: Anh Ngo Van Dung. Thon Dong Lam, xa Huong Lam, huyen Hiep Hoa, tinh Bac Giang.

                 100,000

11/12/2019

IBVCB. 1112190502217001. Luu Van Dinh 7. 150 truong chinh,   hnoi Ma so 3585

                 300,000

11/12/2019

IBVCB. 1112191018801001. Ngo Tuan Manh Dinh Hoa -   Thai Nguyen Ma so 3585: Anh Ngo Van Dung, Hiep Hoa, Bac Giang

                   50,000

11/12/2019

IBVCB. 1112190405517001. HUYNH KIM NHUT. Ung ho: Ma so 3585: Anh Ngo Van Dung. Thon Dong Lam, xa Huong Lam, huyen Hiep Hoa, tinh Bac Giang

                 500,000

11/12/2019

IBVCB. 1112190789350001. Ma so 3585: Anh Ngo Van Dung. Thon Dong Lam, xa Huong Lam, huyen Hiep Hoa, tinh bo om me bo di 2 con con be

                 500,000

11/12/2019

IBVCB. 1112190583256001. LE QUANG HAO. Ma so 3585: Anh Ngo Van Dung. Thon Dong Lam, xa Huong Lam, huyen Hiep Hoa, tinh Bac Giang. DT:   0357474812

               1,000,000

11/12/2019

IBVCB. 1112190925458002. PHI VIET HANH. Ma so 3585: Anh Ngo Van Dung. Thon Dong Lam, xa Huong Lam, huyen Hiep Hoa, tinh Bac Giang.

               500,000

11/12/2019

IBVCB. 1112190511222002. DUONG MINH THONG. ma so 3585, anh Ngo van dung, Bac Giang,   dt 0357474812

                 500,000

11/12/2019

IBVCB. 1112190537264004. NGUYEN THI THU HANG. Ung ho MS 3585: Ngo Van Dung

                 500,000

11/12/2019

IBVCB. 1112190582578001. Ngo Van Dung 3585 Thon Dong Lam, xa Huong Lam, Hiep Hoa,   Bac Giang benh tat

                 500,000

11/12/2019

IBVCB. 1112190077888003. HA THI THUY VAN. Ung ho 3453: 3454: 3455; 3456: 3457: 3458: 3459

               1,400,000

11/12/2019

IBVCB. 1112191008694004. HA THI THUY VAN. ung ho 3460: 3461; 3462: 3463: 3464: 3465: 3466

               1,400,000

11/12/2019

IBVCB. 1112190796770005. HA THI THUY VAN. ung ho 3467: 3468: 3469: 3470: 3471: 3472: 3473

               1,400,000

11/12/2019

IBVCB. 1112190886630006. HA THI THUY VAN. ung ho 3474: 3475: 3476: 3477: 3478: 3479: 3480

               1,400,000

11/12/2019

IBVCB. 1112190919494001. MT ung ho ms 3585

                 100,000

11/12/2019

IBVCB. 1112190023534001. TRAN THI NGOC SUONG. ung ho Ma so 3585: Anh Ngo Van Dung. Thon Dong Lam, xa Huong Lam, huyen Hiep Hoa, tinh Bac Giang.

                 200,000

11/12/2019

IBVCB. 1112190461478001. Ngo Van Dung Thon Dong Lam, xa Huong Lam, huyen Hiep Hoa, tinh Ngo Van Dung, Ma so 3585

                 500,000

11/12/2019

IBVCB. 1112190359017001. TRAN THI TAM. Ma so 3577 , ho tro be Dinh Tien Dat 8tuoi dtoc Hre, gia dinh TiepTrieuLinhTam

               1,000,000

11/12/2019

IBVCB. 1112190160235002. HUYNH THI NHAT PHUONG. Ung ho anh Dinh Van Tron ms 3577

                 200,000

11/12/2019

IBVCB. 1112190991103001. Tran Quoc Tuan Hai Phong Ma so 3585: Anh Ngo Van Dung

                 200,000

11/12/2019

IBVCB. 1112190345571002. Tran Quoc Tuan Hai Phong Ma so 3584: Ho Thi Lang

                 200,000

11/12/2019

854384. 111219. 200122. Ung ho ma so 3585 FT19345046190112

                 100,000

11/12/2019

867059. 111219. 203907. ung ho ma so 3585 anh ngo van dung FT19345906705709

                 100,000

11/12/2019

212814. 111219. 205000. Nguyen Ai Cuong chuyen tien be 8 tuoi mong be mau het benh

               5,000,000

11/12/2019

321070. 111219. 085149. Ung ho be Thao Quang Binh

                 200,000

11/12/2019

840054. 101219. 220831. Ung ho anh Dinh Van Tron ma so 3577

                 100,000

11/12/2019

870646. 101219. 230056. Giup do 3584

                 100,000

11/12/2019

504582. 101219. 234954. ung ho be thao ma so 3517 FT19345003808079

                 500,000

11/12/2019

518986. 111219. 072432. Ung ho ms 3584 FT19345044127011

                 100,000

11/12/2019

060985. 111219. 075954. nguyenthihoa ung ho MS 3577

               2,000,000

11/12/2019

319597. 111219. 080953. 191211000005661 Ma so 3585 ZP5DSV3RSNU4

                 100,000

11/12/2019

442652. 111219. 091903. Ta Trung Duc ung ho ma so 3557

                 100,000

11/12/2019

130287. 111219. 093124. SANHSEACO GUI MA SO 3585 - 111219 - 09: 31: 23

                   50,000

11/12/2019

574292. 111219. 100753. 3585 FT19345176051859

                 100,000

11/12/2019

350620. 111219. 101730. Ung ho anh Ngo Van Dung

                 570,000

11/12/2019

148140. 111219. 102446. UNG HO MA SO 3585 ANH NGO VAN DUNG -   - 111219 - 10: 24: 21

               1,000,000

11/12/2019

149350. 111219. 102839. UNG HO MA SO 3582 BA NGUYEN THI BACH HOA - 111219 - 10: 28: 08

                 900,000

11/12/2019

129949. 111219. 103408. Ma so 3585 anh Ngo Van Dung

                 200,000

11/12/2019

599300. 111219. 105610. E Tam Goldmark Ha Noi O 9 O 2 2 8 6 7 9 8 ung ho ma so 3548 chau Mai Thi Nhat Linh - 3 chi em mo coi

                 500,000

11/12/2019

601977. 111219. 110140. E Tam Goldmark Ha Noi O 9 O 2 2 8 6 7 9 8 ung ho ma so 3493 chau Trinh Thi Hong - 2 chi em mo coi xa

                 500,000

11/12/2019

209228. 111219. 110428. UNG HO MA 3583

                 500,000

11/12/2019

603869. 111219. 110509. E Tam Goldmark Ha Noi O 9 O 2 2 8 6 7 9 8 ung ho ma so 3231 chi Nguyen Phuong Thuy - 3 chi em mo coi

                 500,000

11/12/2019

605137. 111219. 110720. E Tam Goldmark Ha Noi O 9 O 2 2 8 6 7 9 8 ung ho ma so 3566 chi Nguyen Thi Nu - 2 chi em mo coi cha

                 500,000

11/12/2019

439643. 111219. 111338. Tran Quoc Khanh ung ho MS3585

                 500,000

11/12/2019

610587. 111219. 111733. Ma 3581 FT19345517469693

                 100,000

11/12/2019

615185. 111219. 112612. Gd Bach ung ho cac MS 3585, 3581, 3579, 3578,   3577. Moi MS 300 ngan dong. FT19345846901930

               1,500,000

11/12/2019

616122. 111219. 112757. Gd Bach ung ho cac MS 3576, 3575, 3584,   3583, 3582, 3580.   Moi MS 300 ngan dong.   FT19345474393501

               1,800,000

11/12/2019

444061. 111219. 113644. Ung ho MS 3585 200k va MS 3583 200k Mong cac anh nhanh binh phuc

                 400,000

11/12/2019

447663. 111219. 120816. Ung ho ma so 3577 anh Dinh Van Tron Quang Ngai

               1,000,000

11/12/2019

249498. 111219. 122137. Ung ho Anh Ngo Van Dung -   Ma so 3585 - Thon Dong Lam -   Huong Lam - Hiep Hoa   - Bac Giang

                 200,000

11/12/2019

651577. 111219. 125146. Ma so 3585 FT19345009809657

                 100,000

11/12/2019

320773. 111219. 131336. Giup do cha con anh Tron Ma so 3577

                 500,000

11/12/2019

235646. 111219. 132652. Nhom Vien Gach Nho ung ho 2 ma so 3579 va 3583

                 100,000

11/12/2019

253811. 111219. 133510. TRUONG VAN HOA Chuyen tien ung ho ma so 3575

                 500,000

11/12/2019

667705. 111219. 133602. Huong Vy ung ho MS 3585 FT19345481063567

                 150,000

11/12/2019

668020. 111219. 133648. Huong Vy ung ho MS 3583 FT19345865316490

                 150,000

11/12/2019

990658. 111219. 134617. ung ho nhan ai MS 3585

                 300,000

11/12/2019

991031. 111219. 134732. ung ho nhan ai

                 200,000

11/12/2019

143052. 111219. 144341. ANH MINH HA NOI UNG HO MS 3585 ANH NGO VAN DUNG

                 300,000

11/12/2019

700895. 111219. 145927. Ung ho Ma So 3581 Nguyen Thi Suu

               1,000,000

11/12/2019

725046. 111219. 152600. VU GIA HAN UNG HO MA SO 3571. FT19345806843534

                 100,000

11/12/2019

725626. 111219. 152659. VU HANH QUYEN UNG HO MA SO 3572. FT19345443037012

                 100,000

11/12/2019

242977. 111219. 160258. MA SO 3585 ANH NGO VAN DUNG - 111219 - 16: 02: 22

               1,000,000

11/12/2019

484281. 111219. 162651. ung ho ms 3584

                 500,000

11/12/2019

763069. 111219. 162958. Giup MA SO 3585 Anh NGO VAN DUNG FT19345759710192

                 100,000

11/12/2019

708659. 111219. 163444. Ung ho Ma So 3566 chi Nguyen Thi Nu

               1,000,000

11/12/2019

490570. 111219. 170607. Ung ho ma so 3585

                 200,000

11/12/2019

054896. 111219. 173423. Ma so 3585 Ngo Van Dung

                 200,000

11/12/2019

806502. 111219. 175244. Ung ho Anh Ngo Van Dung Ma so 3585 FT19345827588839

                 500,000

11/12/2019

814386. 111219. 181217. Ma 3581 nguyen thi suu FT19345807365003

                 300,000

11/12/2019

065794. 111219. 182623. Ung ho ma so 3585

                   80,000

11/12/2019

Sender: 79310001. DD: 111219. SHGD: 10008793. BO: VO THI BINH MINH. VO THI BINH MINH UNG HO MA SO 3585

                 200,000

11/12/2019

Sender: 48304001. DD: 111219. SHGD: 10002528. BO: LE QUOC HIEU. MS 3582. GIUP NGUYEN THI BACH HOA TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN THANH CONG

               3,000,000

11/12/2019

Sender: 79307005. DD: 111219. SHGD: 10013477. BO: NGUYEN VAN VINH. IBUNG HO MA SO 3585 (200. 000),   3584(150. 000), 3583(150. 000), 3582(150. 000), 3581(150. 000), 3580(150. 000), 3579(150. 000), 3578(150. 000), 3577(200. 000), 3576(150. 000)

               1,600,000

12/12/2019

LAI THI DIEM LINH; CT CHO MA SO 3586: EM NGUYEN THI THUY LINH; GD TIEN MAT

                 500,000

12/12/2019

Sender: 79334001. DD: 121219. SHGD: 10000051. BO: BUI XUAN DAM1410452. UNG HO MS:   3585 . ANH NGO V AN DUNG (VCB)   NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

               1,000,000

12/12/2019

Sender: 01310012. DD: 121219. SHGD: 10002770. BO: NGUYEN XUAN MANH. BIN UNG HO MA SO 3585

                 100,000

12/12/2019

Sender: 01604001. DD: 121219. SHGD: 10000246. BO: VU TUONG ANH. UNG HO MA SO 3586 EM NGUYEN THITHU Y LINH O PHUONG QUYNH MAI QUAN HAI BA TRUNG HA NOI   CHARGEDETAILS OUR

                 300,000

12/12/2019

Sender: 01310012. DD: 121219. SHGD: 10005084. BO: TRAN THI NGOC ANH. MS 3585 NGO VAN DUNG

                 150,000

12/12/2019

Sender: 01310012. DD: 121219. SHGD: 10005129. BO: LUU PHUONG HIEN. GIUP MA SO 3586 EM NGUYEN THI T HUY LINH

                 100,000

12/12/2019

Sender: 79310001. DD: 121219. SHGD: 10004436. BO: HA THI HONG PHU. MA SO 3586

                 100,000

12/12/2019

Sender: 79310001. DD: 121219. SHGD: 10005150. BO: TRAN THI NGOC ANH. MS 3583 NGUYEN THI VINH

                 150,000

12/12/2019

Sender: 01310001. DD: 121219. SHGD: 10005319. BO: NGUYEN THI THUY. MA 3586 NGUYEN THI THUY LINH

                   50,000

12/12/2019

Sender: 01310001. DD: 121219. SHGD: 10006689. BO: LE THI DIEP. UNG HO MA 3586,   NGUYEN THI THUY LIN H

                 300,000

12/12/2019

Sender: 01310005. DD: 121219. SHGD: 10011902. BO: NGUYEN THI THANH. PARK 3 08 08

                 100,000

12/12/2019

Sender: 79310001. DD: 121219. SHGD: 10013483. BO: LE NGOC TU. UNG HO MA SO 3586

               1,000,000

12/12/2019

Sender: 01310012. DD: 121219. SHGD: 10016564. BO: NGUYEN QUOC ANH. UNG HO MS 3586

                 500,000

12/12/2019

Sender: 01310012. DD: 121219. SHGD: 10017386. BO: LE MINH DUC. UNG HO MA SO 3586

               1,000,000

12/12/2019

MBVCB294270495. MS 3585 Ngo Van Dung. CT tu 0061001158864 PHAN THI NANG MAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

12/12/2019

MBVCB. 294282333. 3585. CT tu tu hue toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                300,000

12/12/2019

MBVCB. 294283658. jj. CT tu vvb toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                       200

12/12/2019

MBVCB294292325. ung ho ms3585. CT tu 0811000002334 HOANG VIET PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

12/12/2019

MBVCB294319168. ung ho ma so 3585 anh Ngo Van Dung. CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

12/12/2019

MBVCB294320182. ung ho ma so 3584 Ho Thi Lang . CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

12/12/2019

MBVCB294331309. ung ho MS3577 chuc Be nhanh khoi benh. CT tu 0351000619404 TA THI MAI CUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

12/12/2019

MBVCB294346853. 3583 a bien. CT tu 0081001170561 MAI THANH HAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

12/12/2019

MBVCB294349682. 3586 nguyen thi thuy linh. CT tu 0081001170561 MAI THANH HAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

12/12/2019

MBVCB294356632. ahmh giup do ms 3583 Nguyen Thi Vinh. CT tu 0441000618663 MAI THI NGOC THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

12/12/2019

MBVCB294358921. Ma so 3586: Em Nguyen Thi Thuy Linh. So nha 2,   ngach 78/10, pho 8/3 Quynh Mai, Hai Ba Trung, Hn. CT tu 0011004240805 NGUYEN THI LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

12/12/2019

MBVCB. 294359638. 3586. CT tu nguyen minh hang toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   50,000

12/12/2019

MBVCB294368403. UNG HO EM NGUYEN THI THUY LINH, MA SO 3586. CT tu 0301000374393 TRAN THANH TU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

12/12/2019

MBVCB294374257. ung ho ma so 3586. CT tu 0621000443123 HO VAN CHUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

12/12/2019

MBVCB. 294375901. ma so 3571 bui duy khanh. CT tu Nguyen Thi Thanh Kim Hue toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

12/12/2019

MBVCB. 294376309. xot xa canh chi em mo coi giua long Hanoi. CT tu ms3586 em Nguyen Thi Linh toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

12/12/2019

MBVCB. 294378204. Ung ho ma so 3586. CT tu Tran Tien Tai toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

12/12/2019

MBVCB. 294381473. ma so 3586 2 chi em mo coi Bo Me. CT tu Nguyen Thi Thuy Linh toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

12/12/2019

MBVCB. 294390915. ma so 3586. CT tu hue toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

12/12/2019

MBVCB. 294401728. nguyen thi thuy linh ma so 3586. CT tu nguyen thanh bac toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

12/12/2019

MBVCB. 294405857. ma so 3586 em nguyen thi thuy linh. CT tu nga toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

12/12/2019

MBVCB294424637. Ung ho em Nguyen thi Thuy Linh . MS 3586. CT tu 0011002480984 DOAN TUAN HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

12/12/2019

MBVCB294438479. MS: 3586 - Ng Thi Thuy Linh. CT tu 0061001090989 NGUYEN THI ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

12/12/2019

MBVCB294448526. ma so 3586, nguyen thi thuy linh, nha 2,   ngach 78/10, pho 8/3, ph quynh mai, hbt,   hn. CT tu 0011004167739 DO THI BICH VAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

12/12/2019

MBVCB294477593. ung ho em Nguyen thi thuy Linh quynh mai ha noi ma 3586. CT tu 0011003272138 TRAN THANH HANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

12/12/2019

MBVCB294495318. ung ho Thuy Linh ms 3586. CT tu 0351001088866 VU QUANG TRUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

12/12/2019

MBVCB294498116. ma 3586 nguyen thuy linh. CT tu 0611001981376 DINH CONG QUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

12/12/2019

MBVCB. 294514393. MS3586. CT tu Nguyen Thi Thuy Linh toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

12/12/2019

MBVCB. 294516561. ma so 3586. CT tu jejsj toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

12/12/2019

MBVCB. 294529201. bo me mat som. CT tu Nguyen thuy Linh toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

12/12/2019

MBVCB294538013. MS 3586 em Nguyen Thuy Linh. CT tu 0011000399389 NGUYEN TO CHINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

12/12/2019

MBVCB. 294544069. khong . CT tu hieu toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

12/12/2019

MBVCB. 294560203. Ma so 3586 em Nguyen Thi Thuy Linh. CT tu Thu toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

12/12/2019

MBVCB294570617. ung ho em Dinh Van Tron ( Dinh Tien Dat ) - Ma so :   3577. CT tu 0841000049594 HOANG HAI YEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

12/12/2019

MBVCB294580257. ung ho ma so 3586 e Nguyen Thi Thuy Linh, so nha 2, ngach 78/10, pho 8/3, phuong Quynh Mai, Hai Ba Trung, Ha Noi. CT tu 0451000226777 NGUYEN NGOC HIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

12/12/2019

MBVCB294590047. ung ho ms 3577. CT tu 0081000459385 NGUYEN THU THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

12/12/2019

MBVCB294634121. 3585 dong vien tinh than Anh Dungx Bac Giang ma so3585. CT tu 0211000496475 NGUYEN VAN HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

12/12/2019

MBVCB294639642. ung ho Thuy Linh ma 3586. CT tu 0491001497231 NGUYEN THUY HUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

12/12/2019

MBVCB. 294643808. cu 70t nuoi con va chau. CT tu nguyen thi suu ms 3581 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

12/12/2019

MBVCB294659916. Ms : 3585   NGO VAN DUNG. CT tu 0541000292484 MAI NGOC TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

12/12/2019

MBVCB294727426. ung ho chau nguyen thi thuy linh Ma so 3586. CT tu 0451000203832 NGUYEN TIEN TUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

12/12/2019

MBVCB294761507. ma so 3586: Nguyen thi thuy linh. CT tu 0431000213937 PHAM THI THANH BINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

12/12/2019

MBVCB. 294776361. ung ho ma so 3585. CT tu nguyen ba linh toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

12/12/2019

MBVCB. 294776847. bo me mat, 2 chi em benh tat. CT tu Nguyen Thi Thuy Linh toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

12/12/2019

MBVCB294802501. chuyen cho em Nguyen Thi Thuy Linh, Ma so 3586. CT tu 0011002798505 LE THI THU NGA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

12/12/2019

MBVCB. 294810076. Ma so 3586 cac chau Linh Hieu o Quynh Mai Hanoi. CT tu gia dinh Le Thanh Lam toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

               2,000,000

12/12/2019

MBVCB294831585. ung ho ma: 3585 Anh Ngo Van Dung. CT tu 0091000104266 HOANG DUC NHAT toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

12/12/2019

MBVCB. 294889632. Ung ho ma so 3586. CT tu PHAM BA QUANG ANH, PHAM BA QUANG VINH toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

12/12/2019

MBVCB294950898. Chia se cung gia dinh Anh Dinh Van Tron ( ma so : 3577) son ha -   quang ngai. CT tu 0491000031499 NGUYEN TUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

12/12/2019

NGUYEN THI Y NHI -   UNG HO Ba DUONG THI THU (MS 3580) THON 2 MAI LA, DONG LY, LY NHAN, HA NAM   GD TIEN MAT

                 500,000

12/12/2019

IBVCB. 1112190525139003. PHAM TUAN NAM. ung ho ms 3575

                 100,000

12/12/2019

IBVCB. 1212190255441002. BUI VAN ANH. BUI VAN ANH GIUP MS3583

                 100,000

12/12/2019

IBVCB. 1212190297793003. phan ngoc hung Giup ma so:   3586

                 100,000

12/12/2019

IBVCB. 1212190871927001. NGUYEN HAI DUONG. Ma so 3586: Em Nguyen Thi Thuy Linh.

               500,000

12/12/2019

IBVCB. 1212190625847002. DUONG THAT DUNG. Ma so 3586: Em Nguyen Thi Thuy Linh.

                 200,000

12/12/2019

IBVCB. 1212190827631001. Ma so 3586: Em Nguyen Thi Thuy Linh. So nha 2,   ngach 78/10, pho 8/3, phuong Quynh Mai, Xot xa

                   60,000

12/12/2019

IBVCB. 1212190303011001. NGUYEN THI HOANG THUY C11/24 P. THUAN GIAO - TX. THUAN AN -   BINH DUONG MS 3586

                 200,000

12/12/2019

IBVCB. 1212190358441001. NGUYEN THAI HUNG. Ma so 3586: Em Nguyen Thi Thuy Linh. So nha 2, ngach 78/10, pho 8/3,   phuong Quynh Mai, quan Hai Ba Trung, Thanh pho Ha Noi. DT: 03835400328

               2,000,000

12/12/2019

IBVCB. 1212190913333001. Nguyen Thi Thuy Linh SN 2, ngach 78/10, pho 8/3,   phuong Quynh Mai, HN Ma so 3586: Em Nguyen Thi Thuy Linh

                 200,000

12/12/2019

IBVCB. 1212190132309001. chi Phan Thi Thuy Nhi 79F, to11,   KP. 12, P. An Binh, TP Bien Hoa, Dong Nai MS: 3575, be Phan Van Nam Trieu, buou nguyen bao gan

                 150,000

12/12/2019

IBVCB. 1212190893835002. NGO HUU QUANG. ung ho MS 3586 ( e Nguyen Thi Thuy Linh - Ha Noi)

                 500,000

12/12/2019

IBVCB. 1212190214763001. nguyen thi thu hang quang Long Bien - Ha Noi ung ho cac hoan canh kho khan

               3,000,000

12/12/2019

IBVCB. 1212190504939002. nguyen thi thu hang quang Long Bien - Ha Noi ung ho MS: 3586 den 3576 (11MS , moi MS 200k)

               2,200,000

12/12/2019

IBVCB. 1212191004583001. LE THI CAM THUY. Ung ho con Anh Dinh Van Tron -   MS 3577

                 200,000

12/12/2019

IBVCB. 1212190252923010. TRAN THI THU HA. Ung ho cac be ma so 3586

                 300,000

12/12/2019

IBVCB. 1212190597117001. Vo Thi Thanh Loan Cho MS 3586: Xot xa canh chi em mo coi. . .

                 100,000

12/12/2019

IBVCB. 1212190332165003. Vo Thi Thanh Loan Cho MS 3585: Hai be tho om nguoi cha liet giuong. .

                 100,000

12/12/2019

IBVCB. 1212190032504004. Vo Thi Thanh Loan Cho MS 3584: Co gai lung gu trot mot lan. . .

                 100,000

12/12/2019

IBVCB. 1212190186712005. Vo Thi Thanh Loan Cho MS 3578: So phan mong manh cua hai nhi. . .

                 100,000

12/12/2019

IBVCB. 1212190897084006. Vo Thi Thanh Loan Cho MS 3577: Bac si keu goi manh thuong quan. . .

                 100,000

12/12/2019

IBVCB. 1212190766952001. LE HAI LINH. Ung ho Em Nguyen Thi Thuy Linh, Ma so: 3586

               1,000,000

12/12/2019

IBVCB. 1212190849254002. NGUYEN THI THU HA. Ma so 3584, Ho Thi Lang, dia chi to 3, thon Con Mong, xa Hoa Phuoc, huyen Hoa Vang, TP. Da nang

               2,000,000

12/12/2019

IBVCB. 1212190151224002. NGUYEN NAM CUONG. Gui anh Dung bi tai nan

                 300,000

12/12/2019

IBVCB. 1212190015712003. NGUYEN NAM CUONG. Gui anh Tron bo be Dat - Quang Ngai   - bao ngay 4/12

                 300,000

12/12/2019

IBVCB. 1212190891000002. BUI THI OANH. Ung ho Ma so 3586: Em Nguyen Thi Thuy Linh. So nha 2, ngach 78/10, pho 8/3,   phuong Quynh Mai, quan Hai Ba Trung, Thanh pho Ha Noi. DT: 0383

                 200,000

12/12/2019

IBVCB. 1212190179370001. NGUYEN THI THU TRANG. MS 3586 - Thuy Linh

                 100,000

12/12/2019

IBVCB. 1212190422256001. NGUYEN MINH TUNG. Ma so 3577: Anh Dinh Van Tron ba be Dinh Tien Dat 8 tuoi

                 300,000

12/12/2019

IBVCB. 1212190310834002. TRAN THI BICH LOAN. Ma so 3577: Anh Dinh Van Tron thon Ha Thanh, xa Son Thanh, huyen Son Ha, tinh Quang Ngai

               1,000,000

12/12/2019

IBVCB. 1212190371626001. PHAN NGOC HIEU. CO: PHAN THI TAM - PHILADELPHIA -   XIN UNG HO GIUP BE BUI DUY KHANH   - Ma so 3571 -   MUC NHAN AI BAO DAN TRI .

                 500,000

12/12/2019

IBVCB. 1212190722198002. TRAN THI THU HA. Giup Ma so 3584. Em Ho Thi Lang

                 200,000

12/12/2019

IBVCB. 1212190028820003. LE DUC THANH. ung ho

                 100,000

12/12/2019

IBVCB. 1212190640286004. NGUYEN THI HONG CHINH. ung ho chau nguyen thi thuy linh.   so nha 2, ngach 78/10, pho 8/3,   p. quynh mai, q. hai ba trung , tp. hn

                 500,000

12/12/2019

IBVCB. 1212190073788005. NGO THI THU NGAN. Ngan_Ung ho Ma so 3586: Em Nguyen Thi Thuy Linh.

                 100,000

12/12/2019

IBVCB. 1212190735628001. LUU THI VIET HONG. Do Minh Tri va ban ung ho MS 3586 Nguyen Thi Thuy Linh

               1,000,000

12/12/2019

IBVCB. 1212190937330001. NGUYEN VAN THIEM. Ung ho Ma so 3586: Em Nguyen Thi Thuy Linh.

                 100,000

12/12/2019

IBVCB. 1212190418305001. VAN - LAN Q1 Ma so 3586: Em Nguyen Thi Thuy Linh& Ma so 3576: C

                 200,000

12/12/2019

IBVCB. 1212191022793001. Nguyen Thi Thuy Linh 2, ngach 78/10, pho 8/3, Quynh Mai, Hai Ba Trung, HN Ma so 3586

                 100,000

12/12/2019

IBVCB. 1212190171293002. VAN - LAN Q1 Ma so 3577: Anh Dinh Van Tron & Ma so 3583: Ba Nguy

                 200,000

12/12/2019

IBVCB. 1212191029445001. CAO DINH PHUONG. 1. Ma so 3586: Em Nguyen Thi Thuy Linh. So nha 2, ngach 78/10, pho 8/3,   phuong Quynh Mai, quan Hai Ba Trung, Thanh pho Ha Noi. DT: 0383540328

               1,000,000

12/12/2019

IBVCB. 1212190713743001. PHI VIET HANH. Ma so 3586: Em Nguyen Thi Thuy Linh. So nha 2, ngach 78/10, pho 8/3,   phuong Quynh Mai, quan Hai Ba Trung, Thanh pho Ha Noi. DT: 0383540328

                 500,000

12/12/2019

IBVCB. 1212190144325002. CAO THI HUE. Ung ho 2 chi em Nguyen Thi Thuy Linh (MS: 3586)

                 300,000

12/12/2019

IBVCB. 1212190144873001. DO THI PHUONG LIEN. Ung ho MS 3564 anh Thang 150k, MS 3558 anh Hoang 150k, MS 3584 chi Lang 100k

                 400,000

12/12/2019

IBVCB. 1212190371057001. Lien Son To Hien Thanh Ung ho Ms3586

               3,000,000

12/12/2019

IBVCB. 1212190546931001. NGUYEN VAN MANH. Ung ho Ma so 3586: Em Nguyen Thi Thuy Linh. So nha 2, ngach 78/10, pho 8/3,   phuong Quynh Mai, quan Hai Ba Trung, Thanh pho Ha Noi. DT: 038354032

                 100,000

12/12/2019

IBVCB. 1212190152179001. HUYNH THI CAM NHUNG. Gui be Dinh Tien Dat MS: 3577, ba la anh Dinh Van Tron

               1,000,000

12/12/2019

902701. 111219. 230257. Huong Nguyen ung ho be viem co tim cap benh vien nhi da nang FT19346180791952

                 300,000

12/12/2019

907316. 111219. 234650. Ma so 3585 Ngo Van Dung FT19346036077780

               1,000,000

12/12/2019

391360. 121219. 054849. 191212000000942 Ma so 3585 ZP5DT01LG5UB

                 100,000

12/12/2019

317423. 121219. 071309. SANHSEACO GUI MA SO 3586 - 121219 - 07: 15: 08

                   50,000

12/12/2019

673790. 121219. 080033. cty CP Cong nghe Wand ung ho be Dinh Tien Dat

               2,000,000

12/12/2019

098331. 121219. 080711. Ung ho anh Ngo Van Dung ma so 3585

                 200,000

12/12/2019

098356. 121219. 080945. Ung ho em em Nguyen Thi Thuy Linh ma so 3586

                 200,000

12/12/2019

635977. 121219. 081251. Ung ho em Lang

                 200,000

12/12/2019

126630. 121219. 081458. Vietcombank 0451000476889 chuyen khoan

                 500,000

12/12/2019

999214. 121219. 082127. Qua tang ma so 3586 em Nguyen Thuy Linh

                 500,000

12/12/2019

395953. 121219. 082559. 191212000005708 ma so 3586 nguyen thi thuy linh. chuc em khoe manh. ZP5DT01LJ5GV

                 200,000

12/12/2019

453869. 121219. 082717. Chuyen tien UNG HO Ma SO 3586 EM NGUYEN THUY LINH HBT HA NOI

               1,000,000

12/12/2019

939686. 121219. 084218. Phan Thi Dien ung ho ma so 3586 - Em Nguyen thi thuy Linh FT19346031310719

                 200,000

12/12/2019

346080. 121219. 084407. Be nguyen quynh anh ung ho Ma so 3586 Em Nguyen Thi Thuy Linh.   Mong phep mau den voi 2 be

                 200,000

12/12/2019

502843. 121219. 085235. Ung ho MS 3586 em nguyen thi thuy Linh

                 300,000

12/12/2019

468567. 121219. 085302. Chuyen tien ho tro ma so 3585

                 500,000

12/12/2019

346681. 121219. 085752. Be nguyen quynh anh ung ho Ma so 3585 Anh Ngo Van Dung.   Chuc phep mau den voi gia dinh

                 200,000

12/12/2019

347310. 121219. 091141. Be nguyen quynh anh ung ho Ma so 3584 Ho Thi Lang. Mong phep mau den voi gia dinh

                 200,000

12/12/2019

598723. 121219. 090618. Vietcombank 0451000476889 NGUYEN TUONG VINH chuyen khoan Ma so 3586 Em Nguyen Thi Thuy Linh, DT 038

                 500,000

12/12/2019

347856. 121219. 092405. Be Nguyen Quynh anh ung ho Ma so 3581 Nguyen Thi Suu. Mong phep mau den voi gia dinh ba

                 200,000

12/12/2019

957674. 121219. 092733. Ung ho ma so 3586 Em Nguyen Thi Thuy Linh FT19346219069102

                 500,000

12/12/2019

538378. 121219. 093148. ung ho ms 3586

                 100,000

12/12/2019

504817. 121219. 093821. Ung ho ma so 3586 em Nguyen Thi Thuy Linh sdt 0383540328

                 300,000

12/12/2019

964828. 121219. 094312. Luu Van Quan ung ho ms 3586 Hai Ba Trung Ha Noi FT19346747840678

                 300,000

12/12/2019

539879. 121219. 094318. Gui tang ma so 3586 em Nguyen thi Thuy Linh

                 200,000

12/12/2019

369635. 121219. 095136. ung ho Dinh Van Tron ma so 3577

                 200,000

12/12/2019

510741. 121219. 095725. Ung ho ce Linh

                 500,000

12/12/2019

850241. 121219. 100025. Co Nguyen Thi Minh Hang chuyen chochau Nguyen Thi Thuy Linh ma so3586 so nha 2 ngach 78 tren 10 pho

                 200,000

12/12/2019

733437. 121219. 100922. CHAU PHUC NGUYEN CK UNG HO CHI LINH MS 3586

                 200,000

12/12/2019

545125. 121219. 101207. Ung ho ma so 3586

                 200,000

12/12/2019

352504. 121219. 101753. GD NHAT VY UNG HO MS 3577 - 121219 - 10: 17: 52

                 200,000

12/12/2019

985127. 121219. 102429. ung ho em nguyen thi thuy linh dt 0383540328 FT19346519114970

                 500,000

12/12/2019

985388. 121219. 102501. 3586 - Nguyen Thi Thuy Linh - Chuc gia dinh som vuot qua kho khan FT19346640120838

                 100,000

12/12/2019

076261. 121219. 103439. ung ho cho ma so 3586 nguyen thi thuy linh

                 100,000

12/12/2019

536525. 121219. 103614. Ms HAU UNG HO MA SO 3585

                 850,000

12/12/2019

700016. 121219. 103659. UNG HO MA SO 3586 EM NGUYEN THI THUY LINH

                 100,000

12/12/2019

700432. 121219. 103858. Ung ho em nguyen thi thuy linh ma so 3586

                 200,000

12/12/2019

252095. 121219. 105242. Ck ung ho ngay 12. 12

                 100,000

12/12/2019

501227. 121219. 105725. Ung ho Ma so 3585 FT19346934062025

                 100,000

12/12/2019

505613. 121219. 110629. Ma so 3586 em Nguyen Thi Thuy Linh FT19346352157485

                 200,000

12/12/2019

353354. 121219. 111022. Ma so 3586 Nguyen Thi Thuy Linh

                 200,000

12/12/2019

507808. 121219. 111121. Ung ho em Nguyen Thi Thuy Linh ma so 3586 so dien thoai 0383540428 dia chi so 2 ngach 78 - 10, pho 8 - 3

                 300,000

12/12/2019

762681. 121219. 111408. ho tro ma so 3586 Em NGUYEN THI THUY LINH

                 200,000

12/12/2019

554888. 121219. 112033. Ung ho MS 3586 em Nguyen Thi Thuy Linh

                 500,000

12/12/2019

374626. 121219. 113744. UNG HO MS 3585 ANH NGO VAN DUNG - 121219 - 11: 39: 43

                 200,000

12/12/2019

523335. 121219. 114525. Ch tien cho ma so 3582 nha ba nguyen thi bach hoa FT19346990355891

               1,000,000

12/12/2019

528379. 121219. 115530. UNG HO MA SO 3586 EM NGUYEN THI THUY LINH

                 500,000

12/12/2019

561039. 121219. 120546. Gui be Dinh Tien Dat mong chau khoi benh

                 200,000

12/12/2019

535277. 121219. 121445. Giup Ma 3586 FT19346219593892

               1,000,000

12/12/2019

389129. 121219. 125401. UNG HO CHAU DINH TIEN DAT 8 TUOI NGUOI DAN TOC HRE - 121219 - 12: 53: 59

                 300,000

12/12/2019

744212. 121219. 134532. LA THE VINH CHUYEN KHOAN UNG HO MA SO 3586 EM NGUYEN THI THUY LINH

                 200,000

12/12/2019

575325. 121219. 140430. Ung ho ma so 3586 FT19346653559803

                 100,000

12/12/2019

745514. 121219. 140613. ung ho 3586 Linh

                 500,000

12/12/2019

585855. 121219. 142549. Ung ho MS3586 Linh FT19346002790489

                 100,000

12/12/2019

361243. 121219. 143724. TTTPHUONG ung ho Ms3582 Ms3583 Ms3584 Ms3585 Ms3586 moi Ms 100000 dong

                 500,000

12/12/2019

419637. 121219. 150936. UNG HO MA SO 3582, 3583. NGOC TUAN GOI. - 121219 - 15: 09: 35

               2,400,000

12/12/2019

694125. 121219. 151923. Ung ho ma so 3586 Chi em Linh, Hieu mo coi cha me o so 2 ngach 78/10 pho 8/3 Quynh Mai, HBT, HN

                 200,000

12/12/2019

117489. 121219. 152609. Ung ho MS 3586, Nguyen Thi Thuy Linh FT19346618605891

                 100,000

12/12/2019

118479. 121219. 152753. Ung ho ma so 3586 Nguyen Thi Thuy Linh FT19346030065976

                 500,000

12/12/2019

928278. 121219. 153824. Ung ho em Nguyen Thuy Linh Ma 3586

                 200,000

12/12/2019

429340. 121219. 154041. UNG HO MS3573 ANH PHUNG VAN BINH - 121219 - 15: 40: 13

                 500,000

12/12/2019

711682. 121219. 154426. Ung ho ma so 3586 em Nguyen Thi Thuy Linh

                 300,000

12/12/2019

292328. 121219. 154850. ung ho anh Phan Van Vu . Ma so 3501

               1,000,000

12/12/2019

259101. 121219. 154919. Ung ho em Nguyen Thi Thuy Linh, MS: 3586

                 200,000

12/12/2019

133498. 121219. 155542. Dao Thi Thao chuyen tien giup do ma so 3586 em Nguyen Thi Thuy Linh FT19346100667493

                 500,000

12/12/2019

188808. 121219. 160251. ATM - IBFT

                 200,000

12/12/2019

996837. 121219. 165931. Ung ho ma so 3586 Ng Thi Thuy Linh

                 100,000

12/12/2019

169905. 121219. 170244. Ma so 3586 em Nguyen Thi Thuy Linh FT19346598024087

                 100,000

12/12/2019

172536. 121219. 170744. Ung ho ma so 3575 FT19346645487950

                 200,000

12/12/2019

370062. 121219. 171506. Ung ho em Nguyen Thi Thuy Linh. Ma so 3586

                 500,000

12/12/2019

175580. 121219. 171414. Ung ho ma so 3586 FT19346473656065

                 200,000

12/12/2019

178644. 121219. 172042. Giup do chau Nguyen thi thuy linh Ma 3586 FT19346321745522

                 300,000

12/12/2019

370348. 121219. 172258. Ung ho ma so 3586 em Nguyen Thi Thuy Linh

                 100,000

12/12/2019

179318. 121219. 172203. Ung ho ma so 3585 FT19346202730981

                 200,000

12/12/2019

606172. 121219. 173536. Ung ho Anh Ngo Van Dung ma so 3585

                 200,000

12/12/2019

606555. 121219. 173846. Ung ho em Nguyen Thi Thuy Linh ma so 3586

                 200,000

12/12/2019

877311. 121219. 182012. IBFT ung ho ma so 3585

                 100,000

12/12/2019

466817. 121219. 182306. GIUP HAI BE MS : 3586 - 121219 - 18: 23: 05

                 500,000

12/12/2019

382286. 121219. 183921. ung ho be linh

                 200,000

12/12/2019

373240. 121219. 185359. MS 3586 NGUYEN THI THUY LINH

                 200,000

12/12/2019

239774. 121219. 201117. Ung ho MS 3585 anh Ngo Van Dung FT19346344800610

                 200,000

12/12/2019

244790. 121219. 202653. GIUP A NGO VAN DUNG MS3585 BAC GIANG FT19346860209936

               1,500,000

12/12/2019

246269. 121219. 203135. Ung ho MS 3580, ba Duong Thi Thu FT19346983359033

                 800,000

12/12/2019

246756. 121219. 203317. GIUP E HO THI LANG MS3584 DA NANG FT19346909383355

               1,000,000

12/12/2019

255328. 121219. 210111. CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0451000476889 - BAO DIEN TU DAN TRI FT19347827521875

                   50,000

12/12/2019

260278. 121219. 211758. GUI be DINH TIEN DAT 8t FT19347706986357

                 100,000

12/12/2019

626741. 121219. 211609. Ung ho MS 3586

                 300,000

12/12/2019

626812. 121219. 212206. Ung ho MS 3585

                 200,000

12/12/2019

626931. 121219. 211848. Ung ho MS 3584

                 300,000

12/12/2019

627023. 121219. 212450. Ung ho MS 3583

                 200,000

12/12/2019

627168. 121219. 212637. Ung ho MS 3582

                 400,000

12/12/2019

627231. 121219. 212736. Ung ho MS 3581

                 400,000

12/12/2019

627313. 121219. 212841. Ung ho MS 3580

                 300,000

12/12/2019

627453. 121219. 213035. Ung ho MS 3578

                 200,000

12/12/2019

627584. 121219. 213154. Ung ho MS 3577

                 300,000

12/12/2019

627710. 121219. 213324. Ung ho MS 3576

                 300,000

12/12/2019

627880. 121219. 213115. Ung ho MS 3575

                 300,000

12/12/2019

627998. 121219. 213739. Ung ho MS 3574

                 300,000

12/12/2019

628112. 121219. 213850. Ung ho MS 3573

                 300,000

12/12/2019

628204. 121219. 214006. Ung ho MS 3572

                 300,000

12/12/2019

628272. 121219. 214121. Ung ho MS 3571

                 400,000

12/12/2019

267148. 121219. 214253. Ung ho be Dinh Tien Dat - dan toc Hre. FT19347906760640

                 100,000

12/12/2019

IBPS/SE: 01310012. DD: 121219. SH: 10002047. BO: VU TUAN NINH. UNG HO E DUNG MS 3585

                 100,000

12/12/2019

IBPS/SE: 01310012. DD: 121219. SH: 10004494. BO: NGUYEN DUC TRUNG. UNG HO MS 3586

               2,000,000

12/12/2019

LE TRONG CANH UNG HO MA SO 3585

               2,000,000

12/12/2019

LE TRONG CANH UNG HO MA SO 3583

               2,000,000

12/12/2019

LE TRONG CANH UNG HO MA SO 3582

               5,000,000

12/12/2019

Sender: 01310005. DD: 121219. SHGD: 10000459. BO: NGUYEN VAN LUONG. MS 3585, ANH NGO VAN DUNG. THO N DONG LAM, XA HUONG LAM, HUYEN HIEP HOA, TINH BAC GIANG. DT 0357474812

               1,000,000

12/12/2019

Sender: 01310005. DD: 121219. SHGD: 10005478. BO: HUYNH THI THAM. NHA HAO TAM TU AN DO HO TRO CAC CHAU TRUONG MAM NON KHUOI KHI 3579

               1,000,000

12/12/2019

Sender: 79317002. DD: 121219. SHGD: 10000228. BO: CHI NHANH CONG TY TNHH CO DIEN LANH. CHUYEN TIEN UNG HO:   MA SO 3583 BANGUYEN THI VINH ( BAC GIANG) CO CONTRAI BI TAI NAN DANG DIEU TRI KHOALAO, BV CHAM CUU TRUNG UONG

               2,000,000

12/12/2019

Sender: 48304001. DD: 121219. SHGD: 10002858. BO: NGUYEN HONG DUNG. HO TRO MS3577,   DINH VAN TRON T AI NGOAI THUONG VIET NAM CN THANH CONG

               1,000,000

12/12/2019

Sender: 79333001. DD: 121219. SHGD: 10001626. BO: NGUYEN THI KIM DINH. NGUYEN THI KIM DINH UNG HO CAC MA S O 3586 3585 3584 MOI MA 300000D

                 900,000

12/12/2019

Sender: 79307005. DD: 121219. SHGD: 10006185. BO: NGUYEN VAN HUU. IBUNG HO BE DINH TIEN DAT 8T

                 100,000

12/12/2019

Sender: 79302001. DD: 121219. SHGD: 10004159. BO: NGUYEN THI PHUONG. (CKRMNO:   130219121285981)UNG HO MA SO 3586 NGUYEN THI THUY LINH (NHH: VIETCOMBANK THANH CONG )

                 300,000

12/12/2019

Sender: 01310005. DD: 121219. SHGD: 10005031. BO: HUYNH THI THAM. NHA HAO TAM TU AN DO HO TRO CHAU DINH TIEN DAT   LAM DONG

               1,000,000

12/12/2019

Sender: 01310005. DD: 121219. SHGD: 10015589. BO: DO DUY PHUONG. UH MS 3586 E NGUYEN T THUY LINH M ONG MOI DIEU TOT LANH

                 300,000

13/12/2019

FTF_CN: 9704366615476793014. FrAcc: 0451000476809. ToAcc: 0451000476889

                 400,000

13/12/2019

Sender: 01310012. DD: 131219. SHGD: 10004672. BO: NGUYEN DINH SOAI. MA SO 3565 GIUP EM TUAN ANH

                 150,000

13/12/2019

Sender: 01310012. DD: 131219. SHGD: 10005293. BO: HO TRUC UYEN. HO TRO BE DAT   CON ANH DINH VAN T RON

               1,000,000

13/12/2019

Sender: 01310005. DD: 131219. SHGD: 10007942. BO: NGUYEN THI THUY. MA 3587 UNG HO CHI MONG CHI KHO E MANH

                   50,000

13/12/2019

Sender: 79310001. DD: 131219. SHGD: 10010106. BO: BUI TRIEU XA. GIUP CAC MS 3582 250K,   3583 250K,   3585 250K, 3586 250K,   3587 250K.

               1,250,000

13/12/2019

Sender: 01310005. DD: 131219. SHGD: 10013298. BO: NGUYEN THI THU PHUONG. UNG HO MS 3577 CHAU DINH TIEN DAT MO TIM

                 500,000

13/12/2019

Sender: 79334001. DD: 131219. SHGD: 10002486. BO: BUI XUAN DAM1410452. UNG HO MS:   3587 . CHI TONG THI LUAN (VCB)   NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

               1,000,000

13/12/2019

MBVCB294993418. UNG HO MA SO 3584 CHUC ME CON EM LANG KHOE MANH BINH AN HANH PHUC. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

13/12/2019

MBVCB294995614. UNG HO MA SO 3585 CHUC ANH DUNG MAU KHOE CHUC 2 CON CUA ANH DUNG KHOE MANH MONG VO ANH DUNG SOM QUAY VE . CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,500,000

13/12/2019

MBVCB294996285. ung ho be Dinh Tien Dat dt Hre benh Tim. CT tu 0911000026210 NGUYEN DANG KHOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

13/12/2019

MBVCB295012048. 3586 em Nguyen Thi Thuy Linh. CT tu 0261003459376 NGUYEN THI THUY HANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               2,000,000

13/12/2019

MBVCB295012638. Tk. CT tu 0011004412324 DO QUANG THAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

13/12/2019

MBVCB295015895. UngHo MS 3586 e Nguyen Thi Thuy Linh. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

13/12/2019

MBVCB295020293. 3586 em nguyen thi thuy linh . CT tu 0551000057304 TU VAN HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

13/12/2019

MBVCB295020640. Ung ho 02 chi em mo coi o Quynh Mai, HN - ma so 3586. CT tu 0011001232598 DO THANH VIET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

13/12/2019

MBVCB295021686. 3585 -   Ngo Van Dung, Bac Giang. CT tu 0011001232598 DO THANH VIET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

13/12/2019

MBVCB295056083. Giup do ma so 3577. CT tu 0421003902156 DO HUY THACH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

13/12/2019

MBVCB. 295070280. ms 3581(200k), ms 3584(200k), ms 3587(200k). CT tu nguuyen thi huong giang toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 600,000

13/12/2019

MBVCB295075350. ct. CT tu 0071001304336 NGUYEN VU MAI UYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

13/12/2019

MBVCB295080540. ung ho MS 3586. CT tu 0591001807482 PHAM THI TUYET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

13/12/2019

MBVCB295088267. ung ho MS 3587. CT tu 0591001807482 PHAM THI TUYET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                100,000

13/12/2019

MBVCB295097586. gui tang chi Tong Thi Luan ma so 3587 sdt 0359381607. CT tu 0011002137145 VU VAN CAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

13/12/2019

MBVCB. 295100606. Ma so 3587: Chi Tong Thi Luan. CT tu Ban doc Bao Dan Tri toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

13/12/2019

MBVCB295109303. giup truong hop ms 3577: anh Dinh Van Tron. CT tu 0071005508102 NGUYEN THI BAN NGA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

13/12/2019

MBVCB295125587. Ho tro be Dinh Tien Dat 8t, dt Hre. . CT tu 0111000195205 NGUYEN THI BICH THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

13/12/2019

MBVCB295131859. ma so 3587 chi tong thi luan . CT tu 0061000109458 HO MY LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

13/12/2019

MBVCB295143654. ung ho 3577(DINH VAN TRON - thon Ha Thanh, xa Son Thanh, huyen Son Ha, Quang Ngai). CT tu 0071003880730 NGUYEN THI THANH HUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

13/12/2019

MBVCB295144799. ma so 3587: chi Tong thi Luan. CT tu 0051000076036 TRAN VAN CHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

13/12/2019

MBVCB. 295146499. MS 3587. CT tu Thao Nhi -   Mai Thanh toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

13/12/2019

MBVCB295155630. ma so 3577 a dinh van tron chuc chau mau khoe. CT tu 0741000658629 TRUONG THI KIEU OANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

13/12/2019

MBVCB295171638. giup do be Dinh Tien Dat. CT tu 0251002409010 VONG KIM PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

13/12/2019

MBVCB295171601. chuyen tien. CT tu 0341007208059 LUONG VAN HIEP toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   50,000

13/12/2019

MBVCB. 295175387. ma so 3587. CT tu Son Nguyet toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                300,000

13/12/2019

MBVCB295199272. ung ho chi Tong Thi Luan( dia chi: xom 2, thon Ton Thanh, xa Giao Thinh, huyen Giao Thuy, tinh Nam Dinh). CT tu 0121001300730 LE HUYNH THUY HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

13/12/2019

MBVCB295201044. ma so 3577: anh Dinh Van Tron. CT tu 0071000731884 LY NGUYEN NGOC HOANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

13/12/2019

MBVCB295220486. ung ho be hre dinh tien dat. CT tu 0331000459502 TRAN THUY DOAN TRINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

13/12/2019

MBVCB295224397. UNG HO MA SO 3587. CT tu 0021000437024 NGUYEN THI LIEN MAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

13/12/2019

MBVCB295227733. UNG HO MA SO 3551. CT tu 0021000437024 NGUYEN THI LIEN MAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

13/12/2019

MBVCB295237274. 3587 Chi Luan. CT tu 0021000271529 LE LAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

13/12/2019

MBVCB295244544. ung ho Bien. d/c:   thon Hac Lam, xa Huong Lam, Hiep Hoa, Bac Giang. CT tu 0731000636590 NGUYEN THI THU TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

13/12/2019

MBVCB295251452. ma so 3587 Tong Thi Luan. CT tu 0011001198450 NGUYEN VAN PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

13/12/2019

MBVCB. 295262373. ma so 3587. CT tu kssj toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

13/12/2019

MBVCB295262128. ung ho MS 3577, anh Dinh Van Tron. . CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

13/12/2019

MBVCB295265248. Ma so 3587. CT tu 0381000521074 TRAN QUANG NHUT toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   50,000

13/12/2019

MBVCB295283086. ung ho be Dinh Tien Dat. CT tu 0181003356142 TRUONG MAI AI TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

13/12/2019

MBVCB295302543. Ma so 3577 ung ho chau Dinh Tien Dat gia dinh anh Dinh Van Tron. CT tu 0021001339202 NGUYEN QUANG TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

13/12/2019

MBVCB295303459. chuyen khoan a Dinh Van Tron ma so 3577. CT tu 0561000550397 NGUYEN VIET HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

13/12/2019

MBVCB. 295303549. 3587. CT tu nguyen cao gia han toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

13/12/2019

MBVCB295319959. Giup do ma so 3587 chi Tong Thi Luan. CT tu 0021001929543 PHAM TRONG NGHIA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

13/12/2019

MBVCB295321271. dong gop giup do ms 3577 anh dinh van tron. CT tu 0141006689899 NGO VAN TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

13/12/2019

MBVCB295322832. ung ho chau dinh tien dat - nam khoa hoi suc nhi . CT tu 0331000415923 BUI THI BICH HANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

13/12/2019

MBVCB295330759. Ma so: 3577 Dinh Van Tron bo chau Dinh Tien Dat. CT tu 0071001959874 HUYNH NHU TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                  200,000

13/12/2019

MBVCB295332587. ung ho ma so 3587: chi Tong Thi Luan, xom 2,   tho Ton Thanh, xa Giao Thinh, huyen Giao Thuy, tinh Nam Dinh. CT tu 0451000399297 PHAM THI NHU QUYNH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

13/12/2019

MBVCB295333483. ung ho 3577 / dinh van tron. CT tu 0231000572379 NGUYEN THI SEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

13/12/2019

MBVCB295334477. Duong Quyen ung ho Ma so 3587: Chi Tong Thi Luan. CT tu 0061001175039 NGUYEN THI HOANG QUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

13/12/2019

MBVCB295346151. ms: 3577,   anh Dinh Van Tron (ha thanh,   son thanh, son ha, quang ngai). CT tu 0111000488034 NGUYEN HUYNH CHAU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

13/12/2019

MBVCB295371166. ung ho be. CT tu 0421003917002 DOAN HONG PHONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

13/12/2019

MBVCB295384194. ung ho em DINH TIEN DAT . CT tu 0041000390338 NGO PHAN BAO THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

13/12/2019

MBVCB295407571. ung ho chi Tong Thi Luan ma so 3587. CT tu 0031000225963 CHU THI HOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

13/12/2019

MBVCB295437381. ung ho ms 3587. CT tu 0181000910063 NGUYEN KHOA DANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

13/12/2019

MBVCB. 295448861. ms 3586: Em Nguyen Thi Thuy Linh. CT tu nguyen ngoc thang toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

13/12/2019

MBVCB. 295453350. ms 3585: Anh Ngo Van Dung. . CT tu Nguyen Ngoc Thang toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

13/12/2019

MBVCB295464969. ung ho anh Dinh Van Tron ms 3577. CT tu 0091000616421 HUYNH NGOC HAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

13/12/2019

MBVCB295526654. ung ho ms 3583. CT tu 0011001513762 NGUYEN HOANG TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

13/12/2019

MBVCB295532940. Ma so 3587. Gui chut qua den gia dinh. CT tu 0711000241529 PHAM BA QUYET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

13/12/2019

MBVCB295537297. ung ho ma 3587. CT tu 0551000320369 PHAM QUOC THU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

13/12/2019

MBVCB295543506. Ma so 3586: Em Nguyen Thi Thuy Linh . ung ho em. . CT tu 0521000704969 PHAM DINH LOI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

13/12/2019

MBVCB295552086. NXA xin gui tang MS. 3587 chi Luan. . CT tu 0021001725367 NGUYEN XUAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 110,000

13/12/2019

MBVCB295558753. Ung ho MS 3587. CT tu 0351000863733 NGUYEN DIEU THU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

13/12/2019

MBVCB295564421. ung ho ma so 3577 - be Dinh Tien Dat chua benh. CT tu 0331000426364 NGUYEN TRIEU THANH TAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

13/12/2019

MBVCB295613224. ung ho be Dinh Tien Dat . ma so 3577. CT tu 0181001364426 BUI THI THANH HOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

13/12/2019

MBVCB295630308. ung ho anh Dinh Van Tron 3577. CT tu 0781000380878 VU THI THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

13/12/2019

MBVCB. 295638422. Ung ho chi em Linh MS3586. CT tu Thaoson toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

               1,000,000

13/12/2019

MBVCB. 295640759. Nguoi me ngheo tinh mang mong manh, uoc mo hop sua. CT tu Tong Thi Luan toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

13/12/2019

MBVCB295663833. 3587 tong thi luan. CT tu 0781000458528 DO TIEN DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   50,000

13/12/2019

MBVCB. 295672169. ms 3587, nam mo duoc su luu ly Quang Vuong phat. CT tu toi den hebisu toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   10,000

13/12/2019

MBVCB295694876. be Dinh Tien Dat. CT tu 0721000624676 NGUYEN MINH KHANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

13/12/2019

VU THI TUYET LAN; UNG HO MA SO 3583 - BA NGUYEN THI VINH - THON HAC LAM, XA HUONG LAM, HIEP HOA, B AC GIANG; GD TIEN MAT

                 500,000

13/12/2019

IBFPM. 1212190963515002. NGUYEN TRONG TUNG. Ung ho Ma so 3586 - Em Nguyen Thi Thuy Linh

                 200,000

13/12/2019

IBVCB. 1212190045023001. NGUYEN THI MY DUNG. ung ho ma so 3586 nguyen thi thuy linh

                 200,000

13/12/2019

IBVCB. 1212190387653004. NGUYEN HA NU NGHIA. Chuyen tien ung ho . ma so 3577 cho Anh Dinh Van Tron

                 200,000

13/12/2019

IBVCB. 1312190510001001. NGUYEN THI KIM QUYEN. Ung ho be Dat con anh Dinh Van Tron chu benh hiem ngheo

                 200,000

13/12/2019

IBVCB. 1312190982155003. phan ngoc hung Giup ma so:   3587

                 100,000

13/12/2019

IBVCB. 1312190720366001. Ma so 3587: Chi Tong Thi Luan Xom 2,   thon Ton Thanh, xa Giao Thinh, huyen Giao T Nguoi me

                   60,000

13/12/2019

IBVCB. 1312190086606001. Ms 3587 Ms 3587 Ms 3587

                 100,000

13/12/2019

IBVCB. 1312190707058002. DINH TIEN THIET. Ma so 3587: Chi Tong Thi Luan Dia chi: Xom 2, thon Ton Thanh, xa Giao Thinh, huyen Giao Thuy, tinh Nam Dinh

                   50,000

13/12/2019

IBVCB. 1312190199738001. TRAN THI HONG VAN. Hoang Thi Thuy Linh ung ho ma so 3577

                 200,000

13/12/2019

IBVCB. 1312190558712002. VO QUANG THONG. o Bien Hoa, ung ho Ma so 3587: Chi Tong Thi Luan

                 500,000

13/12/2019

IBVCB. 1312190981114001. DUONG MINH THONG. ma so 3587, chi Tong thi luan, Nam dinh, dt: 0359381607

                 500,000

13/12/2019

IBVCB. 1312190905182001. LE ANH NHAN. Ma so 3587: Chi Tong Thi Luan Dia chi: Xom 2,   thon Ton Thanh, xa Giao Thinh, huyen Giao Thuy, tinh Nam DinhSo DT: 0359381607

                 200,000

13/12/2019

IBVCB. 1312190546238001. maso: 3587 , chi tong thi luan, (xom2, thon ton thanh, xa giao thinh, huyen giao thuy, tinh nam dinh) chi luan bi suy than

                 500,000

13/12/2019

IBVCB. 1312190239250001. NGUYEN PHUONG PHI. Ma so 3577: Anh Dinh Van Tron (thon Ha Thanh, xa Son Thanh, huyen Son Ha, tinh Quang Ngai). Giup anh Tron chua benh cho con trai Tien Dat

                 300,000

13/12/2019

IBVCB. 1312190199672001. BUI HONG THUY. Ung ho cho: Ma so 3577 anh Dinh Van Tron

               1,000,000

13/12/2019

IBVCB. 1312190923200002. Anh Xuyen Tung Da Nang MS 3587: Chi Tong Thi Luan

                 200,000

13/12/2019

IBVCB. 1312190480856001. PHAM XUAN PHU. Ung ho Ma so 3587: Chi Tong Thi Luan

                 300,000

13/12/2019

IBVCB. 1312190133430001. PHAM THI HONG NHUNG. CKGIUP BE TIEN DAT - MONG BE SOMBINH PHUCMa so 3577: Anh Dinh Van Tron (thon Ha Thanh, xa Son Thanh, huyen Son Ha, tinh Quang Ngai)DT: 0397. 594. 103

                 300,000

13/12/2019

IBVCB. 1312190721206001. NGUYEN THU NGA. 1. Ma so 3587: Chi Tong Thi Luan Dia chi: Xom 2,   thon Ton Thanh, xa Giao Thinh, huyen Giao Thuy, tinh Nam DinhSo DT: 0359381607

                 300,000

13/12/2019

IBVCB. 1312191028510001. Tong Thi Luan Xom 2, Ton Thanh, Giao Thinh,   Giao Thuy, Nam Dinh ma so 3587

                 200,000

13/12/2019

IBVCB. 1312190940748005. nguyen the thang Dam phu my Mã s? 3586: Em Nguy?n Th? Thù y Linh

                 200,000

13/12/2019

IBVCB. 1312190362452006. nguyen the thang Dam phu my Mã s? 3587: Ch? Tò ng Th? Luâ n

                 100,000

13/12/2019

IBVCB. 1312190398734001. nguyen van tien 382 Minh Khai, Bac Giang Ma so 3587: Chi Tong Thi Luan

                 500,000

13/12/2019

IBVCB. 1312190561698002. Ngo Van Dung Thon Dong Lam, Huong Lam, Hiep Hoa,   Bac Giang MS 3585 hai be om cha liet giuong khoc

                 300,000

13/12/2019

IBVCB. 1312190136036004. NGUYEN THI DUYEN. ung ho MS3587 Tong Thi Luan

                 300,000

13/12/2019

IBVCB. 1312190132053002. DINH THI THANH TRA. Ung ho chau Dinh Tien Dat, anh Dinh Van Tron (Ma so 3577, Quang Ngai )

                 200,000

13/12/2019

IBVCB. 1312190180889009. TRUONG THI THU HONG. Ho tro ma so 3577, con anh Dinh Van Tron o Quang Ngai, mong tai qua nan khoi

                   50,000

13/12/2019

IBVCB. 1312190493063002. PHAM THUY TRANG. Ong Le Ky Phung ung ho MS 3587 cho chi Tong Thi Luan tri benh

                 500,000

13/12/2019

IBVCB. 1312190233559001. Dinh Van Tron, Ma so 3577 Ha Thanh, xa Son Thanh, huyen Son Ha, Quang Ngai Ma so 3577

                 500,000

13/12/2019

IBVCB. 1312190640815002. Tran Thi Giang, Ma so 3578 Trung Hong xa Nhan Thanh huyen Yen Thanh, Nghe An Ma so 3578

                 500,000

13/12/2019

IBVCB. 1312190295579003. Duong Thi Thu, Ma so 3580 Thon 2 Mai Xa, xa Dong Ly,   huyen Ly Nhan, Ha Nam Ma so 3580

                 500,000

13/12/2019

IBVCB. 1312190554571004. Tran Thi Hong Hai, Ma so 3582 khu vuc 4, Hung Loi,   Quan Ninh Kieu, TP Can Tho Ma so 3582

                  500,000

13/12/2019

IBVCB. 1312190699367005. Nguyen Thi Suu, Ma so 3581 Khu 5, xa Yen Duong, huyen Cam khe, tinh Phu Tho Ma so 3581

                 500,000

13/12/2019

IBVCB. 1312190201291006. Nguyen Thi Vinh, Ma so 3583 Hac Lam, xa Huong Lam, huyen Hiep Hoa, Bac Giang Ma so 3583

                 500,000

13/12/2019

IBVCB. 1312190158387007. Ho Thi Lang, Ma so 3584 To 3, thon Con Mong, Hoa Phuoc,   Hoa Vang, Da Nang Ma so 3584

                 500,000

13/12/2019

IBVCB. 1312190162423008. Ngo Van Dung, Ma so 3585   Ma so 3585

                 500,000

13/12/2019

IBVCB. 1312190141331009. Nguyen Thi Thuy Linh, Ma so 3586 nha 2, ngach 78/10, pho 8/3,   Quynh Mai, HBT, Hanoi Ma so 3586

                 500,000

13/12/2019

IBVCB. 1312190450107001. PHAM THI QUYEN. Ung ho ma so : 3587: Chi Tong Thi Luan

                 100,000

13/12/2019

IBVCB. 1312190874003010. Tong Thi Luan, Ma so 3587 Xom 2, Ton Thanh, Giao Thinh, Giao Thuy,   Nam Dinh Ma so 3587

                 500,000

13/12/2019

IBVCB. 1312190464301003. NGUYEN THI TRANG. Ma so 3587: Chi Tong Thi Luan So DT: 0359381607 Dia chi: Xom 2,   thon Ton Thanh, xa Giao Thinh, huyen Giao Thuy, tinh Nam Dinh

                 200,000

13/12/2019

IBVCB. 1312190955703001. DANG THI THANH HUYEN. Chuyen cho Ma so 3587: Chi Tong Thi Luan Dia chi: Xom 2, thon Ton Thanh, xa Giao Thinh, huyen Giao Thuy, tinh Nam DinhSo DT: 0359381607

                 300,000

13/12/2019

IBVCB. 1312191020879001. NGUYEN TRUONG NGUYET HANG. NT Nguyet Hang ung ho gia dinh anh Tron   - ma so 3577

                 200,000

13/12/2019

IBVCB. 1312190608031003. DANG THI THANH HUYEN. Ma so 3586: Em Nguyen Thi Thuy Linh. So nha 2, ngach 78/10, pho 8/3,   phuong Quynh Mai, quan Hai Ba Trung, Thanh pho Ha Noi. DT: 0383540328

                 200,000

13/12/2019

IBVCB. 1312190711079004. DANG THI THANH HUYEN. chuyen cho Ma so 3584: Ho Thi Lang. Dia chi, To 3, thon Con Mong, xa Hoa Phuoc, huyen Hoa Vang, TP Da Nang. So DT: 0523. 933. 194

                 200,000

13/12/2019

IBVCB. 1312190250685002. TRUONG TU PHUONG. Ung ho ms 3577 chau Dinh Tien Dat

                 300,000

13/12/2019

IBVCB. 1312190091475002. TANG THUY VY. Goi ne Dinh Tien Dat 8t mo tim

                 500,000

13/12/2019

IBVCB. 1312190200381001. DAO THI XOA. Ung ho tu Ms 3580 den Ms 3589, moi Ms 100k

               1,000,000

13/12/2019

IBVCB. 1312190608744001. HOANG TAN DUY HOA XUAN, CAM LE, DA NANG 3582, 3587, 3585, 3578

               4,000,000

13/12/2019

IBVCB. 1312190838280003. HOANG TAN DUY HOA XUAN CAM LE DA NANG 3581

               2,000,000

13/12/2019

IBVCB. 1312190261802001. NGUYEN HOAI DAN PHUONG. Ma so 3577: anh Dinh Van Tron - thon Ha Thanh, xa Son Thanh, huyen Son Ha, tinh Quang Ngai, 0397594103

                 500,000

13/12/2019

630387. 121219. 221408. Ma so 3586 nguyen thi thuy linh

                 100,000

13/12/2019

495167. 121219. 221722. HO TRO BE DINH TIEN DAT DIEU TRI TAI BV PHU SAN - NHI DA NANG TRI BENH. - 121219 - 22: 19: 04

                 100,000

13/12/2019

461008. 121219. 221919. 191212000068812 Ung ho ms 3585 ZP5DT01MQSF0

                 300,000

13/12/2019

028727. 121219. 222021. IBFTA 191212000067986 Ung ho ms 3584

                 200,000

13/12/2019

279898. 121219. 224337. Giup do chau Dinh Tien Dat con anh Dinh van Tron dang dieu tri o bv san nhi Da Nang FT19347210738412

               5,000,000

13/12/2019

283882. 121219. 231246. Ma so 3577 Anh Dinh Van Tron - thon Ha Thanh xa Son Thanh huyen Son Ha, tinh Quang Ngai FT193474926

                 200,000

13/12/2019

379119. 121219. 234047. Ho tro 2 em mo coi (MS 3586)

                 100,000

13/12/2019

287648. 121219. 235126. Ma so 3586 E nguyen thi thuy linh FT19347885288707

                 500,000

13/12/2019

465588. 131219. 033555. 191213000001581 Ngo Ngoc Mong ung ho hoan canh 3581 ZP5DT0VF51B6

                 500,000

13/12/2019

883757. 131219. 055727. Ma so: 3577   - Dinh Van Tron -   Quang Ngai

                 500,000

13/12/2019

298678. 131219. 064641. Giup do gd Anh Dinh Van Tron FT19347541768306

                 500,000

13/12/2019

952289. 131219. 065552. Giup be dinh tien dat

                 300,000

13/12/2019

636463. 131219. 072248. MS 3587 Tong thi luan

                 200,000

13/12/2019

890320. 131219. 080553. Ung ho anh Dinh Van Tron - MS 3577, huyen Son Ha, Quang Ngai FT19347897066455

                 500,000

13/12/2019

168576. 131219. 080922. quy nhan ai ung ho ma so 3587: chi Tong Thi Luan, tinh Nam Dinh

                 300,000

13/12/2019

976594. 131219. 084202. 3993741436 Chuyen qua MoMo Ma so 3587

                 200,000

13/12/2019

975336. 131219. 085527. chuyen tien

                 100,000

13/12/2019

323644. 131219. 085734. 3577 - DINH VAN TRON - C. Thu ung ho FT19347770803183

                 500,000

13/12/2019

527242. 131219. 092909. SANHSEACO GUI MA SO 3587 - 131219 - 09: 29: 08

                   50,000

13/12/2019

877041. 131219. 092955. Tran Thuy Quynh ung ho ma so 3586 em Nguyen Thi Thuy Linh

                 100,000

13/12/2019

343768. 131219. 094358. Ung ho chau Dinh Tien Dat DVTron FT19347808215374

                 200,000

13/12/2019

354219. 131219. 100529. Ung ho Tong Thi Luan ma so 3587 FT19347141451614

                 200,000

13/12/2019

355325. 131219. 100802. Ck ung ho ngay 13. 12 FT19347907250760

                 100,000

13/12/2019

355434. 131219. 100810. Giup do c Tong Thi Luan - nam dinh FT19347002526109

                   50,000

13/12/2019

884938. 131219. 100843. ung ho ms 3586 nguyen thi thuy linh

                 100,000

13/12/2019

355840. 131219. 100901. Donald Rio gui ck Tien Dat Ms 3577 FT19347500281579

               1,000,000

13/12/2019

358070. 131219. 101335. Ung ho ma so 3587 Tong Thi Luan FT19347369907910

                 200,000

13/12/2019

363617. 131219. 102443. Ung ho con anh Dinh Van Tron - ma so 3577 FT19347626997483

                 200,000

13/12/2019

208939. 131219. 103025. UNG HO MS: 3587 - CHI TONG THI LUAN - XOM 2,   TON THANH, GIAO THUY, NAM DINH

                 100,000

13/12/2019

209899. 131219. 103616. UNG HO MS: 3586: NGUYEN THI THUY LINH - QUYNH MAI , HAI BA TRUNG, HA NOI

                 100,000

13/12/2019

553362. 131219. 110606. UNG HO MS 3587 TONG THI LUAN - 131219 - 11: 06: 05

                 500,000

13/12/2019

385555. 131219. 110901. Ung ho DINH VAN TRON 3577 FT19347200691341

                 500,000

13/12/2019

388448. 131219. 111446. Ung ho a Dinh Van Tron FT19347500521077

                 500,000

13/12/2019

328733. 131219. 112042. Ung ho ma so 3587 Tong Thi luan

                 200,000

13/12/2019

422103. 131219. 112131. Ung ho be Dinh Tien Dat. Mong on tren cho em qua con nguy kich

                 500,000

13/12/2019

393786. 131219. 112515. Ung ho chau Dinh Tien Dat con anh Dinh Van Tron, MS 3577 FT19347461922493

                 500,000

13/12/2019

414135. 131219. 113839. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 PHAM THI THUY TIEN giup do chau Dat

                 200,000

13/12/2019

487673. 131219. 121022. 191213000026252 Ma so 3586 ZP5DT0VFJAQU

                 100,000

13/12/2019

487812. 131219. 121214. 191213000025426 Ma so 3587 ZP5DT0VFJDFA

                 100,000

13/12/2019

368016. 131219. 122712. Ung ho be Dinh Tien Dat mong con nhanh khoi benh

                 100,000

13/12/2019

425860. 131219. 124510. Ma so 3577. Tran phuoc giup anh Tron. Quang ngai.   FT19347721304159

                 100,000

13/12/2019

434530. 131219. 131139. Ung ho ma 3587 Tong Thi Luan FT19347814403922

                   50,000

13/12/2019

582745. 131219. 132934. HO TRO CHO A DINH VAN TRON QUANG NGAI - 131219 - 13: 29: 33

                 300,000

13/12/2019

442843. 131219. 133408. Ung ho be Dinh Tien Dat Ma so 3577, cau mong chau khoe manh FT19347500457169

                 300,000

13/12/2019

934698. 131219. 133540. Ho tro em Dinh Tien Dat

                 100,000

13/12/2019

286997. 131219. 133559. Gui be Dinh Tien Dat 8t - dt Hre -   bao ngay 04122019

                 300,000

13/12/2019

239272. 131219. 141800. ung ho chau Dat -   que Quang Ngai dieu tri ECMO

                 300,000

13/12/2019

025663. 131219. 143405. Ma so 3587 ung ho chi Tong Thi Luan

                 200,000

13/12/2019

947333. 131219. 145012. Truong Thanh Tu ung ho be Dinh Tien Dat

                 500,000

13/12/2019

557448. 131219. 150142. Ung ho be Dat con a Dinh Van Tron thon Ha Thanh xa Son thanh huyen Son Ha tinh quang ngai

                 200,000

13/12/2019

487706. 131219. 150407. Gui be Dinh Tien Dat nguoi Hre, mong be khoe. FT19347898420757

               1,000,000

13/12/2019

796244. 131219. 150725. Ung ho be Dinh Tuen Dat na so 3577

                 300,000

13/12/2019

194328. 131219. 152044. 3997031399 Chuyen qua MoMo ung ho be Dinh Tien Dat

                 100,000

13/12/2019

491033. 131219. 153430. Ma so 3587 chi Tong Thi Luan dc   Giao Thuy Nam Dinh

                 300,000

13/12/2019

505820. 131219. 153531. Tang ma so 3586 em Nguyen Thuy Linh. SN 2. Ngach 78. 10. Pho 8. 3.   P. QMai. Ha Noi FT19347262048406

               1,000,000

13/12/2019

494052. 131219. 153742. Ung ho ma so 3587 Tong Thi Luan

               5,000,000

13/12/2019

511107. 131219. 154449. Ung ho ma so 3586 FT19347594906283

                   50,000

13/12/2019

520079. 131219. 160014. Ung ho chau Dat . Tk fb Tong Tuan FT19347901300110

                 300,000

13/12/2019

523004. 131219. 160501. MS 3587 chi Tong Thi Luan FT19347940782030

                 100,000

13/12/2019

962236. 131219. 160908. Ung Ho Ma so 3583: Ba Nguyen Thi Vinh.

                 500,000

13/12/2019

495211. 131219. 161426. Ung ho be Dinh Tien Dat mong be mau lanh benh

                 100,000

13/12/2019

529447. 131219. 161556. Ung ho MS3577 Dinh Van Tron -   Quang Ngai FT19347066472822

                 200,000

13/12/2019

710278. 131219. 164724. T10 0504

                 100,000

13/12/2019

278617. 131219. 174415. 3998222636 Chuyen qua MoMo chuc chi mau binh phuc

                 400,000

13/12/2019

349662. 131219. 181930. Chuyen tien giup chi Luan

               3,000,000

13/12/2019

237415. 131219. 183144. Huynh Thi Mi chuyen tien ma 3577

                   50,000

13/12/2019

604197. 131219. 190011. Chuyen Tien giup do ma so 3577 Anh Dinh Van Tron FT19347631008405

               1,000,000

13/12/2019

614292. 131219. 193006. Nguyen The Minh ung ho ms 3587 FT19347239163868

                 500,000

13/12/2019

618771. 131219. 194403. Ung ho ma so 3577. Anh Dinh Van Tron FT19347528003357

                 500,000

13/12/2019

944989. 131219. 195304. IBFT Ho tro cho ma so 3577

                 300,000

13/12/2019

734891. 131219. 203629. 3857

                 100,000

13/12/2019

676358. 131219. 204450. MS 3577 BE DINH TIEN DAT - 131219 - 20: 46: 49

                 500,000

13/12/2019

437605. 131219. 210837. Tro duyen be tien dat

                 200,000

13/12/2019

679188. 131219. 210955. GIUP CHAU DINH TIEN DAT - 131219 - 21: 09: 54

                 100,000

13/12/2019

Sender: 01202002. DD: 131219. SHGD: 10005679. BO: CTY CP CHUNG KHOAN BAN VIET. . . 75202819. . _CHIHO_ CHAU THIEN TRUC QUYNH U/H NGUYEN THI BACH HOA MA 3582_CH068C011140 068C011140 068C011140 0451000476889

               2,000,000

13/12/2019

Sender: 01202021. DD: 131219. SHGD: 10005693. BO: CTY CP CHUNG KHOAN BAN VIET. . . 75202938. . _CHIHO_ CHAU THIEN TRUC QUYNH U/H TRUONG MAM NON KHUOI KHI MA 3579_CH068C011140 068C011140 068C011140 0451000476889

               2,000,000

13/12/2019

Sender: 79307005. DD: 131219. SHGD: 10000514. BO: DANG MINH HOANG. IBMA SO 3577: ANH DINH VAN TRON

                 500,000

13/12/2019

Sender: 79307005. DD: 131219. SHGD: 10000520. BO: VO THI THANH TUYET. IB UNG HO CHAU DINH TIEN DAT   8 TUOI     DAN TOC HRE

                 500,000

13/12/2019

Sender: 79307005. DD: 131219. SHGD: 10003852. BO: TRAN THI MY LE. IBUNG HO MS 3587( TONG THI LUAN) :   1TR , MS 3586 ( NGUYEN THI THUY LINH ) : 1TR , MS 3585 ( NGO VAN DUNG ) : 1TR

               3,000,000

13/12/2019

Sender: 79303008. DD: 131219. SHGD: 10010402. BO: NGUYEN SU QUANG THAO. GIUP MA SO 3587 CHI TONG T HI LUAN

                 350,000

13/12/2019

Sender: 79307005. DD: 131219. SHGD: 10007487. BO: HA XUAN CANH. IBHO TRO MS 3586, EM NG. THI THUY LINH.   SO NHA 2 NGACH 78/10, PHO 8/3, P. QUYNH MAI,   Q. HAI BA TRUNG HN

                 500,000

13/12/2019

Sender: 01339001. DD: 131219. SHGD: 10000140. BO: PHAM THI NGOC TIEN. CHUYEN TIEN

               1,000,000

13/12/2019

Sender: 79314013. DD: 131219. SHGD: 10002077. BO: NGUYEN THI NHU QUYNH. BE KHANG GIUP DO THIEN NGU YEN MA SO 3577: ANH DINH VAN TRON (THON HA THANH, XA SON THANH, HUYEN SON HA, TINH QUANG NGAI)

                 500,000

13/12/2019

Sender: 01201001. DD: 131219. SHGD: 10004229. BO: DINH HOA BINH. UNG HO MA SO 3585 ANH NGO VAN DUN G

                 500,000

14/12/2019

FTF_CN: 9704366609540665019. FrAcc: 0491000060176. ToAcc: 0451000476889

                 200,000

14/12/2019

MBVCB295864944. ung ho ma so 3588(me be Bang Tam). CT tu 0651000782093 NGUYEN DANG HUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

14/12/2019

MBVCB295868324. ma so 3588 nguyen thi phuong quyen ( me be bang tam ) . CT tu 0441003715886 HA CHI HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

14/12/2019

MBVCB. 295875003. Ma so 3588: Nguyen Thi Phuong Quyen (me be Bang Ta. CT tu NGUYEN THI MINH PHUONG toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

14/12/2019

MBVCB. 295881728. UH ma so 3579 truong mam non Khuoi Khi, Bac Kan. CT tu Le Thuy Linh toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

14/12/2019

MBVCB. 295893072. ms 3588 nguyen thi phuong quyen. CT tu Nguyen Duy Yen Anh toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

14/12/2019

MBVCB295910619. Ung ho be ma so 3577. CT tu 0321000873248 LAM HUYNH BAO NGOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

14/12/2019

MBVCB295912008. ung ho ma so 3588 nguyen thi phuong quyen. CT tu 0341006986197 TRAN TIEN TUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   50,000

14/12/2019

MBVCB. 295911350. 3587. CT tu thanhph. ho toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

14/12/2019

MBVCB295929874. giup ms 3588 - ntp quyen - me be Bang Tam. CT tu 0071001031411 HUYNH BAO NGAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

14/12/2019

MBVCB295936718. ban doc bao dan tri. CT tu 0971000002127 DO VAN THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

14/12/2019

MBVCB. 295937625. Ma so 3588: me be Bang Tam - Nguyen Thi Phuong Quyen. CT tu Ma so 3588 Nguyen Thi Phuong Quyen toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

14/12/2019

MBVCB295940576. ung ho ms 3588. CT tu 0351001125615 PHAM VU CUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

14/12/2019

MBVCB. 295944985. Ung ho MS: 3588. CT tu Vo Thang toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

14/12/2019

MBVCB. 295968090. ma so 3588 ung ho be Bang Tam. CT tu hoang thanh huyen toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

               1,000,000

14/12/2019

MBVCB295970672. Ma so 3588 : nguyen thi phuong Quyen ( me be bang tam) . CT tu 0251002074737 QUACH PHUOC VINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

14/12/2019

MBVCB. 295971350. Bi ung thu. CT tu Ma so 3588: Nguyen Thi Phuong Quyen (me be Ba toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

14/12/2019

MBVCB. 295976884. 3588 Nguyen thi phuong quyen. CT tu toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 250,000

14/12/2019

MBVCB295985861. Gui be Bang Tam, ms 3588. CT tu 0021001119558 NGUYEN THI THUY NGAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

14/12/2019

MBVCB295986403. ung ho be Bang Tam ma so 3588. CT tu 0541000256981 DINH THI KHANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

14/12/2019

MBVCB295991054. goi cho C: ng thi Phuong Quyen(me chau Bang Tam)na so: 3588 - Tien Giang. CT tu 0421003835674 MAI SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               2,000,000

14/12/2019

MBVCB296019890. ma so 3588 Nguyen Thi Phuong Quyen( me be Bang Tam). CT tu 0541000183171 NGUYEN VAN LONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   50,000

14/12/2019

MBVCB296030655. ung ho be Bang Tam, ms 3588. CT tu 0771000801402 NGUYEN THI THU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

14/12/2019

MBVCB296034420. ung ho ma so 3588 nguyen thi phuong quyen. CT tu 0341007073096 HOANG THI MINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

14/12/2019

MBVCB296042044. Ung ho ms 3588 be Bang Tam. CT tu 0031000134161 TRAN VAN BA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

14/12/2019

MBVCB. 296044271. MS: 3588. CT tu Tran Tuan Hung toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

14/12/2019

MBVCB296045721. Giup do be Dinh Tien Dat ma so 3577. CT tu 0251002669030 LE THI NGOC PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

14/12/2019

MBVCB296046154. ung ho be Bang tam Ms 3588. CT tu 0061002256789 NGUYEN THI THANH HAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

14/12/2019

MBVCB296067705. 3576. CT tu 0751000005762 PHAM THI BICH HUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

14/12/2019

MBVCB296068120. 3577. CT tu 0751000005762 PHAM THI BICH HUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

14/12/2019

MBVCB. 296086045. MS3588 - be Bang Tam va me Nguyen Thi Phuong Quyen. CT tu Huong toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

14/12/2019

MBVCB. 296096477. ung ho . CT tu chi Nhu toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

14/12/2019

MBVCB. 296096589. mo coi cha me. CT tu nguyen thi thuy linh ma so 3586 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

14/12/2019

MBVCB. 296097274. ms 3588 nguyen thi phuong uyen. CT tu linh toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

14/12/2019

MBVCB. 296104313. ma so 3577. CT tu nguyen huu hoang toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

14/12/2019

MBVCB296119054. ung ho anh Bien con ba Nguyen thi Vinh - ms : 3583 - thon hac lam xa huong lam - hiep hoa bac giang. ng gui : 0935581117. CT tu 0071004207964 NGUYEN THE VAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

14/12/2019

MBVCB. 296122392. ma so 3577. CT tu Dinh van tron toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

14/12/2019

MBVCB296138135. ma so 3588 nguyen thi phuong quyen. CT tu 0481000646712 HOANG MINH THAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

14/12/2019

MBVCB296138444. ung ho ma so 3588: Nguyen Thi Phuong Quyen( me be Bang Tam) so dt 0929451130. CT tu 0181003096197 HOANG THI PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

14/12/2019

MBVCB296142966. ma so 3587 tong thi luan. CT tu 0481000646712 HOANG MINH THAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

14/12/2019

MBVCB296151121. Chu Thi Nhung ung ho Ms 3588. CT tu 0611001777689 CHU THI NHUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

14/12/2019

MBVCB296151464. con mau khoe nhe. CT tu 0451000322609 DANG DINH LAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

14/12/2019

MBVCB296157092. MS 3588. CT tu 0071000611260 NGUYEN HAI DUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

14/12/2019

MBVCB. 296158242. ma so 3588. CT tu nssjsj toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

14/12/2019

MBVCB. 296180405. be Bang Tam bi ung thu. CT tu Ma so 3558 Nguyen Thi Phuong Uyen toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 250,000

14/12/2019

MBVCB. 296182441. chi Luan bi suy than. CT tu ms 3587 chi Tong Thi Luan toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

14/12/2019

MBVCB. 296196223. Ma so 3588: Nguyen Thi Phuong Quyen me be Bang Tam. CT tu Nguyen Huynh Gia Han toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

14/12/2019

MBVCB. 296199341. be Bang Tam bi ung thu. CT tu ung ho ma so 3588: nguyen thi phuong quyen toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   50,000

14/12/2019

MBVCB. 296199901. 3588. CT tu nguyen thi phuong quyen toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

14/12/2019

MBVCB. 296200779. 3588. CT tu nguyen minh hang toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

14/12/2019

MBVCB296204114. ma so 3577. ung ho e dinh tien dat. CT tu 0041000213508 MAI VAN GIA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

14/12/2019

MBVCB. 296206651. ma so 3588. CT tu minh huy toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

14/12/2019

MBVCB. 296209106. MS3588, ms3584, ms3587, ms3586. CT tu Nguyen Thi Hien toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

               1,200,000

14/12/2019

MBVCB296218510. Gui be Dinh Tien Dat. Ma so 3577.   Anh Dinh Van Tron Thon Ha Thanh,   xa Son Thanh, Quang Ngai. CT tu 0121001129446 NGUYEN THI LAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

14/12/2019

MBVCB. 296223645. nguoi cha vo tinh bo mac hai nhi voi so phan. CT tu ms 3588. nguyen thi phuong quyen toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

14/12/2019

MBVCB296238065. ck tu thien a dinh van tron ma so 3577 . CT tu 0021000379699 VU VAN PHUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

14/12/2019

MBVCB296242124. mong em mau khoe. CT tu 0081000428815 NGUYEN NHU HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

14/12/2019

MBVCB296245288. ung ho ma so 3588: be Bang Tam - chuc con mau khoe. CT tu 0361000339572 NGUYEN THI LAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

14/12/2019

MBVCB296269918. BangTamCoLen. CT tu 0011004012984 DANG HONG CHUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

14/12/2019

MBVCB296270395. Ma so 3577: Ung ho be Dinh Tien Dat quang ngai 8 tuoi dan toc Hre. CT tu 0081001182387 LE THI HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

14/12/2019

MBVCB296272232. chuyen cho MS: 3588 Nguyen Thi Phuong Quyen (me be Bang Tam). CT tu 0071001008400 HO THI PHUONG THAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

14/12/2019

MBVCB296272376. Ma so 3588: Nguyen Thi Phuong Quyen (me be Bang Tam). CT tu 0071002709716 HUYNH THY KHUE toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 400,000

14/12/2019

MBVCB296285415. ck cho be Bang Tam. CT tu 0011002370943 TRAN THI THU NGUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

14/12/2019

MBVCB296286108. Ma So : 3588 Nguyen Thi Phuong Uyen(me be Bang Tam). CT tu 0441000765224 NGUYEN DANH HONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

14/12/2019

MBVCB. 296301516. 3588. CT tu hung. thanh. nguyen toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   50,000

14/12/2019

MBVCB. 296304352. Giup do Em Trai benh tim co Ba di lam muon Da lat. CT tu Gia dinh Ben su   toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

14/12/2019

MBVCB296313595. ung ho ma 3588 Nguyen Thi Phuong Quyen (me be Bang Tam). CT tu 0011004102487 TRAN VAN KHANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

14/12/2019

MBVCB. 296315000. ms 3588, nam mo duoc su luu ly Quang Vuong phat. CT tu toi den hebisu toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   10,000

14/12/2019

MBVCB296318808. Ung ho ma so 3588 Nguyen Thi Phuong Quyen. CT tu 0251002662239 PHAN THI THU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                200,000

14/12/2019

MBVCB296321331. Ung ho ma so 3577 Dinh Van Tron. CT tu 0251002662239 PHAN THI THU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

14/12/2019

MBVCB296327523. Ma so 3588. CT tu 0111000296666 NGUYEN VAN BINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

14/12/2019

MBVCB296348060. ung ho ma so 3588 Nguyen Thi Phuong Quyen me be Bang Tam. CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

14/12/2019

MBVCB296359801. ung ho be dat . CT tu 0071000751088 NGUYEN THANH DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

14/12/2019

MBVCB. 296367680. ms3588 -   Nguyen Thi Phuong Quyen (me be Bang Tam). CT tu giang toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

14/12/2019

MBVCB296371144. ms 3588. Chuc be mau khoe. CT tu 0351001104322 NGUYEN THE HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

14/12/2019

MBVCB. 296375856. ung ho ma so 3588. CT tu nguyen dang khoa toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

14/12/2019

MBVCB. 296376626. ung ho ma so 3577. CT tu nguyen dang khoa toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

14/12/2019

MBVCB296384861. ck tu thien bao dan tri . Ma so :   3585 . CT tu 0011004163932 NGUYEN THUY LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

14/12/2019

MBVCB295722672. ung ho ma so 3587 (chi Luan - Nam Dinh). CT tu 0011004188482 BUI PHUONG LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

14/12/2019

MBVCB295723499. Ma so 3577: Anh Dinh Van Tron. CT tu 0721000590470 NGUYEN NGOC LE UYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 400,000

14/12/2019

MBVCB295726918. 3557 con anh dinh van tron. CT tu 0501000164918 NGUYEN THI QUYNH TRAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

14/12/2019

MBVCB295731565. Ung ho Ma so 3577. CT tu 0601000462043 TO THI TUYET NHUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

14/12/2019

MBVCB295731418. Ma so 3586. Chuc be Linh va em trai se co duoc nhieu niem vui va may man trong cuoc song. CT tu 0071000983170 PHAN HOANG VUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 400,000

14/12/2019

MBVCB295756398. ung ho truong hop ms 3577 anh dinh van tron. CT tu 0071000763888 NGUYEN HOANG ANH THU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

14/12/2019

MBVCB295764639. UngHo MS 3585. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

14/12/2019

MBVCB295772374. ms 3587. CT tu 0011000465935 TRAN HONG LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

14/12/2019

MBVCB295779881. mong a nhanh khoi. CT tu 0821000015073 NGUYEN THI HUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   50,000

14/12/2019

MBVCB295781061. Ck giup do be Dinh Tien Dat. CT tu 0911000005503 NGUYEN THI THAO MI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

14/12/2019

MBVCB295791039. Giup chi Tong Thi Luan mua sua. CT tu 0611001762357 DO DUY KIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

14/12/2019

MBVCB. 295798427. ma so 3588, be bang tam. CT tu van toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

14/12/2019

MBVCB295802240. ung ho ms 3577 be dinh tien dat. CT tu 0291000349649 NGUYEN THI THANH VINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

14/12/2019

MBVCB295811265. Ma so 3588. CT tu 0381000521074 TRAN QUANG NHUT toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   50,000

14/12/2019

MBVCB295829802. ung ho ms 3577 a Dinh Van Tron. CT tu 0011004286898 VU THI HA TRAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

14/12/2019

MBVCB. 295841950. 3588. CT tu Phan Hoang Duc toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

14/12/2019

VCBPAY296378610. Ung ho be Dat ma 3577. NGUYEN THI QUY CT den BAO DIEN TU DAN TRI. 0451000476889.

                 200,000

14/12/2019

IBVCB. 1312190407562002. Pham Huy Tung So 20 ngo 261 Phu Dien, Bac Tu Liem, Ha Noi Ma so 3586: Em Nguyen Thi Thuy Linh

                 500,000

14/12/2019

IBVCB. 1312190218642001. PHAN VAN THUAN. Ma so 3587: Chi Tong Thi Luan adidaphat

                 200,000

14/12/2019

IBVCB. 1312190895244004. HO THI NGAN. Ho tro cho be dinh tien dat

                 500,000

14/12/2019

IBVCB. 1412190817614001. 15 15 15

                     5,000

14/12/2019

IBVCB. 1412190093070001. Tong Thi Luan Xom 2, Ton Thanh, Giao Thinh,   Giao Thuy, Nam Dinh Ma so 3587 : nguoi me ngheo tinh mang mong manh. . .

                 500,000

14/12/2019

IBVCB. 1412190411382002. phan ngoc hung Giup ma so:   3588

                 100,000

14/12/2019

IBVCB. 1412190061626001. BUI THI HOANH. Ung ho ma so 3577 anh Dinh Van Tron - Quang Ngai

               1,000,000

14/12/2019

IBVCB. 1412190905042001. TRAN NAM TRUNG. Gia dinh Su Hao - Q9:   gui be Ma so 3588: Nguyen Thi Phuong Quyen (me be Bang Tam)

                 200,000

14/12/2019

IBVCB. 1412190272710001. TRAN THI THANH HUYEN. Ung ho ms 3588 Me con be Bang Tam

               1,000,000

14/12/2019

IBVCB. 1412190602322003. My An Q5 Ma so 3586: Em Nguyen Thi Thuy Linh

                 500,000

14/12/2019

IBVCB. 1412190294358002. LE HONG KIM TU. Ung ho anh Dinh Van Tron, ma so 3577, bai viet Tam long nhan ai ngay 4/12/2019

                 500,000

14/12/2019

IBVCB. 1412190442982001. To thai lien 198/5 ton dan P8 Q4 Ms: 3588 Nguyen thi phuong quyen.

               1,000,000

14/12/2019

IBVCB. 1412190876886001. VU THI TU ANH. Ms3577 - ung ho chau Dat

                 300,000

14/12/2019

IBVCB. 1412190721578001. Thao TP HCM 3588 - be Bang Tam - Con chi Nguyen Thi Phuong Quyen

               5,000,000

14/12/2019

IBVCB. 1412190966544001. DANG VU QUYNH MAI. Ma so 3588: Nguyen Thi Phuong Quyen (me be Bang Tam) - Ung ho be Bang Tam -

                 200,000

14/12/2019

IBVCB. 1412190979710001. TRAN THI MANH. Ma so 3588 -   nguyen thi phuong uyen   - me be Bang Tam

               1,000,000

14/12/2019

IBVCB. 1412190986052001. NGUYEN HOAI PHUONG. Ma so 3588: Nguyen Thi Phuong Quyen me be Bang TamDien thoai: 0929 451 130

                 500,000

14/12/2019

IBVCB. 1412190092436001. NGUYEN THI ANH THU. Ma so 3588: Nguyen Thi Phuong Quyen (me be Bang Tam)

                 100,000

14/12/2019

IBVCB. 1412190139488001. Ma so 3588: Nguyen Thi Phuong Quyen me be Bang Ta phong 306, khoa Noi 3, benh vien Ung buou TPHCM. Nguoi cha

                   60,000

14/12/2019

IBVCB. 1412190855781001. PHAN THI TRUC THAO. Ho tro be Dinh Tien Dat con trai anh Tron

                 500,000

14/12/2019

IBVCB. 1412190606917003. Nguyen Thi Phuong Quyen ap Than Dao, xa Than Cuu Nghia, huyen Chau Thanh, Ma so 3588:   Nguyen T.   Phuong Quyen (be Bang Tam)

               1,000,000

14/12/2019

IBVCB. 1412190176287001. Nguyen Thi Phuong Quyen, Ma so 3588 Than Dao, Than Cuu Nghia, Chau Thanh, Tien Giang Ma so 3588

                 500,000

14/12/2019

IBVCB. 1412190645243002. TRAN NGOC PHUONG. chuyen quyen gop cho em Dinh Tien Dat

                 500,000

14/12/2019

IBVCB. 1412190759099001. NGUYEN HOANG SON. Jerry va Sunny ung ho em be Bang Tam phong 306, khoa Noi 3,   benh vien Ung buou TPHCM.

                  500,000

14/12/2019

IBVCB. 1412190864609001. LE MINH TAN. Ma so 3588 Nguyen Thi Phuong Quyen (me be Bang Tam)

               2,000,000

14/12/2019

IBVCB. 1412190713877001. DAO LE HOA. gui ms 3588

                 200,000

14/12/2019

IBVCB. 1412190600141003. DANG THI THUY. giup do anh Dinh van tron

                   50,000

14/12/2019

IBVCB. 1412190583421002. NGUYEN BICH HANG. Ma so 3588: Nguyen Thi Phuong Quyen me be Bang Tam

                 500,000

14/12/2019

IBVCB. 1412191021255001. NGUYEN BA UAN. Ung ho be Bang Tam

                 200,000

14/12/2019

IBVCB. 1412190942275001. Zaho74 DA NANG MS 3588 Nguyen Thi Phuong Quyen me be Bang Tam

                 500,000

14/12/2019

IBVCB. 1412190216159002. Zaho74 DA NANG MS 3587 chi Tong Thi Luan

                 200,000

14/12/2019

IBVCB. 1412190945111001. Cun Mit Mo Ha Noi 3588 be Bang Tam

                 200,000

14/12/2019

IBVCB. 1412190218463001. le Thi Kim Thoa 181 Duong 11, Phuoc Binh, quan 9,   hcm 3588

               1,000,000

14/12/2019

IBVCB. 1412190094721001. PHI VIET HANH. Ma so 3587: Chi Tong Thi Luan Dia chi: Xom 2,   thon Ton Thanh, xa Giao Thinh, huyen Giao Thuy, tinh Nam Dinh

                 500,000

14/12/2019

IBVCB. 1412190100001002. PHI VIET HANH. Ma so 3588: Nguyen Thi Phuong Quyen (me be Bang Tam)Dien thoai: 0929 451 130Dia chi: ap Than Dao, xa Than Cuu Nghia, huyen Chau Thanh, tinh Ti

                 500,000

14/12/2019

IBVCB. 1412190911551001. Nguyen Quang Minh Phuc Tho Ha Noi Ung ho ms 3588

                 200,000

14/12/2019

IBVCB. 1412190077563001. NGUYEN THI GIANG. Ung ho ma so 3577: Dinh Van Tron bo chau Dat o Quang Ngai

                 100,000

14/12/2019

IBVCB. 1412190699475001. Ma so 3588: Nguyen Thi Phuong Quyen ap Than Dao, xa Than Cuu Nghia, Chau Thanh,   TG Nguoi cha vo tinh bo mac hai nhi doi mat voi tu

                 100,000

14/12/2019

IBVCB. 1412190370611002. Lam Vy TP HCM MS3588: Nguyen Thi Phuong Quyen (me be Bang Tam)

                 250,000

14/12/2019

IBVCB. 1412190741191001. TRUONG THI NHU THUY. Ma so 3588: Nguyen Thi Phuong Quyen me be Bang Tam

                 500,000

14/12/2019

722340. 141219. 095519. Ung ho MS 3588 Do Thi Phuong Quyen FT19348856307869

                 200,000

14/12/2019

132269. 141219. 095701. BuI HUU KHOAN UNG HO MA SO 3587

                 500,000

14/12/2019

093235. 141219. 095705. Nguyen Van Tu Anh ct ung ho Nguyen Thi Phuon Uyen(me Bang Tam).   Ms: 3588

                 100,000

14/12/2019

132343. 141219. 095811. NgUYEN TRONG CHINH UNG HO MA SO 3587

                 500,000

14/12/2019

730917. 141219. 101922. Uh a DINH VAN TRON 3577 FT19348505137876

                 200,000

14/12/2019

731221. 141219. 102009. Ung ho ma so 3588 FT19348704730037

                   50,000

14/12/2019

734010. 141219. 102729. gui 2 chi em Nguyen Thi Thuy Linh FT19348280850060

                 500,000

14/12/2019

308173. 141219. 102548. 3588 - Nguyen Thi Phuong Quyen - Chuc chau Bang Tam mau khoi benh

               1,000,000

14/12/2019

735893. 141219. 103216. Ung ho em Linh Ma so 3586 FT19348407856377

                 100,000

14/12/2019

831983. 141219. 103106. UNG HO MA SO 3585 NGO VAN DUNG

                 200,000

14/12/2019

420847. 141219. 104423. Ma so 3588 Nguyen Thi Phuong Quyen (me be Bang Tam)

                 500,000

14/12/2019

461382. 141219. 105441. gui me5 be Bang Tam chi Quyen ma so 3588

                 500,000

14/12/2019

741358. 141219. 105807. MA SO 3577 BE DINH TIEN DAT CO HA CHUC CON MAU KHOE MANH CON NHE - 141219 - 10: 58: 06

               5,000,000

14/12/2019

741367. 141219. 105809. UNG HO TU THIEN CHO BE DINH TIEN DAT - 8 TUOI - NGUOI DAN TOC HRE - 141219 - 11: 00: 06

                 600,000

14/12/2019

756061. 141219. 112035. HT BE DINH TIEN DAT BV PS NHI DA NANG FT19348370061945

                 500,000

14/12/2019

772165. 141219. 112302. Ung Ho ma so 3588

                 200,000

14/12/2019

108825. 141219. 112815. NGUYEN HOANG LE chuyen tien toi BAO DIEN TU DAN TRI - 0451000476889

                 200,000

14/12/2019

748878. 141219. 112939. DAU TEN - 141219 - 11: 29: 38

                 200,000

14/12/2019

333487. 141219. 113232. ung ho ma so 3588 Nguyen Thi Phuong Quyen (me be Bang Tam)

               1,000,000

14/12/2019

109566. 141219. 113328. My Duyen ung ho chau Dinh Tien Dat - benh vien nhi Da Nang

                 500,000

14/12/2019

769733. 141219. 115349. Ung ho be Bang Tam ma so 3588 FT19348046606733

                 500,000

14/12/2019

772175. 141219. 120023. Ung ho ma so 3588 FT19348422156322

                 200,000

14/12/2019

138982. 141219. 120024. Tran Kha Minh ho tro Dinh Tien Dat ma so 3577

               1,000,000

14/12/2019

773692. 141219. 120434. Ung ho ma so 3588. Chuc be mau khoe FT19348370222225

                 300,000

14/12/2019

652539. 141219. 121851. ung ho ma 3577

               5,000,000

14/12/2019

941905. 141219. 122338. ma so 3588

                 200,000

14/12/2019

424897. 141219. 123411. 3588 , ung ho giup do chi nguyen thi phuong quyen ( me be bang tam)

                 500,000

14/12/2019

789262. 141219. 125204. Ung ho be Bang Tam ma so 3588 FT19348808916466

                 100,000

14/12/2019

670914. 141219. 130132. UNG HO MS 3588

               1,000,000

14/12/2019

796508. 141219. 131620. Ung ho Ma so 3588. C. Nguyen Thi Phuong Quyen me be Bang Tam FT19348072760050

                 500,000

14/12/2019

216344. 141219. 131701. MA SO 3588

                 200,000

14/12/2019

799229. 141219. 132519. Ms 3588 me be bang tam FT19348419463554

                 200,000

14/12/2019

799415. 141219. 132556. 3577 DINH VAN TRON FT19348037542074

               1,000,000

14/12/2019

392777. 141219. 134537. ma so 3588 NGUYEN THI PHUONG UYEN me be Bang Tam

                 500,000

14/12/2019

807393. 141219. 135233. Ung ho MS 3588 Nguyen Thi Phuong Quyen me ve Pham Bang Tam FT19348617249489

                 100,000

14/12/2019

816871. 141219. 142140. Ung ho ma so 3588 be Pham Bang Tam FT19348808606459

                 200,000

14/12/2019

128564. 141219. 142737. ung ho ma 3588 Nguyen Thi Phuong Quyen

                 200,000

14/12/2019

820125. 141219. 143123. Ung ho MS 3577 - Anh Dinh VAN TRON - thon Ha Thanh - xa Son Thanh - huyen Son Ha - tinh Quang Ngai FT1934840

                3,000,000

14/12/2019

778439. 141219. 143631. UNG HO ANH DINH VAN TRON, MA SO: 3577 - 141219 - 14: 35: 56

                 500,000

14/12/2019

790239. 141219. 144140. Ung ho be Bang Tam

                 200,000

14/12/2019

714786. 141219. 144224. Ung ho be Bang Tam ma so 3588, mong quy bao chuyen gium be giup minh.

                 100,000

14/12/2019

131064. 141219. 145132. bui minh ung ho ma so 3588, chau Bang Tam

                 200,000

14/12/2019

428440. 141219. 145659. Ung ho ma so 3588, Nguyen Thi Phuong Quyen, ap Than Dao, Than Cuu Nghia, Chau Thanh,   Tien Giang

                 200,000

14/12/2019

792261. 141219. 150325. gui be bang tam

                 500,000

14/12/2019

831729. 141219. 150419. Ung ho ma so 3588 be Pham Bang Tam FT19348905378041

                 200,000

14/12/2019

582622. 141219. 151232. PHAM VAN TRUNG

                 400,000

14/12/2019

846748. 141219. 154522. Be Bang Tam ms 3588 bv ung buou tp HCM FT19348165813064

                 200,000

14/12/2019

050967. 141219. 155233. MongMa so 3588 Nguyen Thi Phuong Quyen me be Bang Tam   chau   som binh phuc

                 200,000

14/12/2019

051369. 141219. 155306. gui chau Bang Tam

                 100,000

14/12/2019

797195. 141219. 155550. ung ho Nguyen Thi Phuong Quyen me be Bang Tam mong be mau khoe

                 200,000

14/12/2019

844583. 141219. 155454. DANG THI KHANH HONG CHUYEN KHOAN BAO DIEN TU DAN TRI ma 3586 em Nguyen Thi Thuy Linh

                 500,000

14/12/2019

799398. 141219. 161839. UNG HO TRUONG HOP CO HOAN CANH KHO KHAN MA SO 3586

                 100,000

14/12/2019

862217. 141219. 162641. Ung ho con trai cua anh Dinh Van Tron FT19348072534673

                 300,000

14/12/2019

340269. 141219. 163932. (IB247) Ung ho ma so 3588 Nguyen Thi Phuong Quyen

                 500,000

14/12/2019

872082. 141219. 165307. Ung ho chua benh cho ma so 3577. Anh Dinh Van Tron o Quang Ngai FT19348301078509

                 100,000

14/12/2019

118326. 141219. 172947. ung ho ms 3588

                 100,000

14/12/2019

223212. 141219. 173422. ung ho chau Dinh tien Dat

                 200,000

14/12/2019

892289. 141219. 174813. ung ho ma so 3588 Nguyen Thi Phuong FT19348488090315

                 100,000

14/12/2019

894213. 141219. 175409. Ma so 3588 Nguyen Thi Phuong Quyen - me be Bang Tam FT19348063055540

                 500,000

14/12/2019

896152. 141219. 180006. Ung ho Ms 3588 nguyen thi phuong quyen. me be Bang Tam FT19348906669508

                 100,000

14/12/2019

814118. 141219. 180036. ung ho be 3588

                 200,000

14/12/2019

918619. 141219. 191654. Ma so 3588 be Bang Tam. Chuc con som khoe lai. FT19350694188006

                 200,000

14/12/2019

919428. 141219. 191952. Ms 3586 em Nguyen thuy Linh FT19350528004419

                   50,000

14/12/2019

919964. 141219. 192142. Sdt 0359381607 FT19350168300322

                   50,000

14/12/2019

920205. 141219. 192231. Ms 3583 ba Nguyen Thi Vinh FT19350350258060

                   50,000

14/12/2019

920396. 141219. 192311. Ms 3584 Ho Thi Lang FT19350528018289

                   50,000

14/12/2019

920574. 141219. 192354. Ms 3585 anh Ngo Van Dung FT19350006687942

                   50,000

14/12/2019

920763. 141219. 192434. Ms 3576 chi Doan Thi Than FT19350977409091

                   50,000

14/12/2019

920947. 141219. 192518. Ms 3577 Anh Dinh Van Tron FT19350409640130

                   50,000

14/12/2019

921133. 141219. 192556. Ms 3578 chi Tran Thi Giang FT19350144165842

                   50,000

14/12/2019

851445. 141219. 193141. Goi be Pham Bang Tam

                 200,000

14/12/2019

822547. 141219. 195441. UNG HO MA SO 3588 NGUYEN THI PHUONG QUYEN( ME BE BANG TAM) - 141219 - 19: 56: 39

               1,000,000

14/12/2019

220509. 141219. 201852. UNG HO NGUYEN THI PHUONG QUYEN (ME BE BANG TAM) - MA SO 3588

                 300,000

14/12/2019

002995. 141219. 203816. IBFT ung ho chau be benh tim

                 100,000

14/12/2019

820378. 141219. 204046. UNG HO ANH PHUNG VAN BINH

                 200,000

14/12/2019

941397. 141219. 204340. Ms 3588 Nguyen Thi Phuong Quyen me be Bang Tam FT19350036069040

                 200,000

14/12/2019

221689. 141219. 204556. Ung ho ma so 3588 be Bang Tam

               1,000,000

14/12/2019

943032. 141219. 205031. Ma so 3588 ung ho be bang tam FT19350977730590

                   50,000

14/12/2019

821817. 141219. 210222. ma 3588 me be Bang Tam Nguyen thi phuong quyen

                 100,000

14/12/2019

667346. 141219. 210236. Ung ho be dinh tien dat

                 200,000

14/12/2019

547167. 141219. 215942. ung ho ma so 3588 Nguyen Thi Phuong Quyen me be Bang Tam

               1,000,000

14/12/2019

547761. 141219. 220214. ung ho ma so 3587 chi Tong Thi Luan

                 500,000

14/12/2019

833774. 141219. 220236. NGUYEN HO TRO CHAU DINH TIEN DAT 8 TUOI - 141219 - 22: 04: 33

                 500,000

14/12/2019

004531. 131219. 214222. ung ho ma so 3587 chi Tong Thi luan

                 200,000

14/12/2019

661053. 131219. 221124. Ma so 3586 Em Nguyen Thi Thuy Linh so nha 2 ngach 78 sec 10 pho 8 thang3 Quynh Mai Hai Ba Trung Ha N

                 200,000

14/12/2019

359881. 131219. 224214. Ung ho ma 3577

                 300,000

14/12/2019

670515. 131219. 230744. Ma so 3577 anh Dinh Van Tron FT19348939698049

               1,000,000

14/12/2019

217997. 131219. 230911. Van ck giup do em Dat (gia dinh anh Tron - 3577).

                 300,000

14/12/2019

218269. 131219. 231050. Thuy Anh ung ho be Dinh Tien Dat

                 500,000

14/12/2019

121841. 131219. 232539. ma so 3587 chi Tong Thi Luan

                 200,000

14/12/2019

676169. 141219. 000749. Ung ho be Dinh Tien Dat FT19348700032317

                 150,000

14/12/2019

242399. 141219. 011542. MoMo 0936823021 CT 0451000476889 970436 4001608338

                 100,000

14/12/2019

066966. 141219. 061927. mr z giup ma so 3578

                 100,000

14/12/2019

539859. 141219. 062402. 191214000001901 Ma so 3588 ZP5DT1T8RR8O

                 100,000

14/12/2019

682036. 141219. 063203. Ung ho ms 3586 FT19348109446311

                 100,000

14/12/2019

765062. 141219. 070700. VIETTEL 400300 LIENNH 191214   191214654639142 400201 Gui be tri benh

                 200,000

14/12/2019

690898. 141219. 080252. Ung ho ma so 3588 FT19348330833627

               2,000,000

14/12/2019

691291. 141219. 080503. Ma so 3588 FT19348357593003

                 200,000

14/12/2019

691482. 141219. 080607. Ung ho ma so 3587 FT19348090201283

               1,200,000

14/12/2019

691919. 141219. 080829. Ung ho ma so 3585 FT19348143710019

                 500,000

14/12/2019

692194. 141219. 080954. Phuc Lai ung ho ma so 3588 Nguyen Thi Phuong Quyen FT19348904670086

               2,000,000

14/12/2019

692506. 141219. 081139. Ung ho ma so 3584 FT19348104045687

                 500,000

14/12/2019

222754. 141219. 081456. 3588. Nguyen Thi Phuong Uyen. Tien Giang

                 100,000

14/12/2019

702061. 141219. 081656. UH BE DINH TIEN DAT - 141219 - 08: 16: 55

                 500,000

14/12/2019

789646. 141219. 082906. ung ho chau bang tam ma so 3588

                   50,000

14/12/2019

212546. 141219. 083210. UNG HO MA SO 3588 EM PHUONG QUYEN VA CON GAI BANG TAM. CHUC BE MAU KHOE

                 400,000

14/12/2019

543795. 141219. 083329. 191214000004612 Ma so 3588 Nguyen Thi phuong Quyen ZP5DT1T8UTE8

                 200,000

14/12/2019

697959. 141219. 083617. Ma so 3588 ung ho Nguyen Thi Phuong Quyen FT19348692002184

                 200,000

14/12/2019

579298. 141219. 084359. ung ho be Bang Tam 18. 6. 2019

                 200,000

14/12/2019

593535. 141219. 085055. tam long nhan ai MS 3588 be Bang Tam

               1,000,000

14/12/2019

811338. 141219. 090547. Chia se voi be Bang Tam

                   50,000

14/12/2019

717214. 141219. 093056. SANHSEACO GUI MA SO 3588 - 141219 - 09: 32: 53

                   50,000

14/12/2019

417986. 141219. 093419. Ung ho be Bang Tam, ma so 3588

                 300,000

14/12/2019

715473. 141219. 093544. Bui Trieu Xa giup ms 3588 FT19348031864770

                 250,000

14/12/2019

504557. 141219. 093543. 3588 ung ho be Bang Tam Mong moi su tot lanh den voi be

                 100,000

14/12/2019

758833. 141219. 094036. Ung ho be Bang Tam MS 3588

                 500,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank
từ ngày 08 đến 14/12/2019

 

8/12/2019

Duong T Hung giup MS 3582

200,000

9/12/2019

Pham T Bach Luy ung ho QNA

200,000

9/12/2019

Duong T Huong giup MS 3582

50,000

9/12/2019

Le Hoang Phuong ung ho QNA

1,000,000

9/12/2019

Le Van Chung giup MS 3583

200,000

9/12/2019

Duong T Huong giup MS 3582

50,000

9/12/2019

Truong T Hoang Yen giup MS 3582

1,200,000

9/12/2019

Thieu Duc Sinh ung ho QNA

200,000

9/12/2019

Ban doc TK 19029854019669 giup MS 3579

300,000

10/12/2019

Nguyen Thu Hoai giup MS 3583

200,000

10/12/2019

Le Thuy Linh ung ho QNA

100,000

10/12/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3573

100,000

10/12/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3574

100,000

10/12/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3575

100,000

10/12/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3576

100,000

10/12/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3577

100,000

10/12/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3578

100,000

10/12/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3579

100,000

10/12/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3580

100,000

10/12/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3581

100,000

10/12/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3582

100,000

10/12/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3583

100,000

10/12/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3584

100,000

11/12/2019

Nguyen T Hong Nga giup MS 3585

100,000

12/12/2019

Nguyen T Bich Thuy giup MS 3585

10,000

12/12/2019

Nguyen T Bich Thuy giup MS 3584

10,000

12/12/2019

Nguyen T Bich Ngoc giup MS 3583

300,000

12/12/2019

Nguyen T Bich Ngoc giup MS 3584

300,000

12/12/2019

Nguyen T Bich Ngoc giup MS 3585

300,000

12/12/2019

Nguyen T Bich Ngoc giup MS 3586

300,000

13/12/2019

Truong T Hoang Yen giup MS 3585

500,000

13/12/2019

Dam T Sam giup MS 3587

100,000

13/12/2019

Nguyen T Nep giup MS 3585

100,000

13/12/2019

Dang Thai Son giup MS 3579

100,000

13/12/2019

Nguyen T Thu giup MS 3577

100,000

13/12/2019

Dang Thien Nhan giup MS 3575

100,000

13/12/2019

Nguyen T Thu giup MS 3572

100,000

13/12/2019

Dang Trung Kien giup MS 3571

100,000

13/12/2019

Dang Chi Lan giup MS 3569

100,000

13/12/2019

Nguyen Van Bam giup M S3565

100,000

13/12/2019

Nguyen T Canh giup MS 3564

100,000

13/12/2019

Pham Gia Tu giup MS 3577

50,000

13/12/2019

Pham Gia Tu giup MS 3578

50,000

13/12/2019

Pham Gia Tu giup MS 3579

50,000

13/12/2019

Pham Gia Tu giup MS 3580

50,000

13/12/2019

Ban doc TK 0887040560059001 giup MS 3587

200,000

14/12/2019

Le Huy Truong giup MS 3585

300,000

14/12/2019

Le Huy Truong giup MS 3588

300,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank
điện tử từ ngày 08 đến 14/12/2019

 

08-12-2019 01:06:15

Nguyen Quang Huy chuyen tien ung ho ms 3581; thoi gian GD: 07/12/2019 23: 48: 15

                 300,000

08-12-2019 08:13:30

Ung ho ms 3582 ba Tran Thi Hong Hai

                   50,000

08-12-2019 10:21:41

ung ho 3582; ba Tran Thi Hong Hai

                 200,000

08-12-2019 10:31:57

MS 3582 ba N T Bach Hoa P Hung Loi Ninh Kieu Can Tho

                 500,000

08-12-2019 11:39:56

CT DEN: 934204067487 3951118220 Chuyen qua MoMo 3582 Ba Tran Thi Hong Hai

                   50,000

08-12-2019 12:09:07

Hoang Xuan Manh chuyen tien ung ho Ma so 3582

                 500,000

08-12-2019 15:07:52

CT DEN: 934215219793 Giup do Anh Dinh Van Tron ms 3577

                 200,000

08-12-2019 15:14:33

CT DEN: 934215219915 Giup do chi tran thi giang ms 3578

                 100,000

08-12-2019 15:19:15

uhms 3578

                 100,000

08-12-2019 15:20:00

uhms3581

                   50,000

08-12-2019 15:53:22

Nguyen Thi Truc Li chuyen tien ung ho Dinh Tien Dat

                 100,000

08-12-2019 16:43:29

Ung ho chau Dinh Tien Dat chua benh

                 100,000

08-12-2019 16:49:14

HO THI TAM ung ho ma so 3577 anh dinh van tron

                 200,000

08-12-2019 16:53:18

Ma so 3577   Anh Dinh Van Tron

                 200,000

08-12-2019 18:58:07

tructhien ung ho chau Dat

                 300,000

08-12-2019 20:09:23

CT DEN: 934213701310 ung ho bao Dan Tri

                 100,000

08-12-2019 22:17:16

CT DEN: 934215731476 Chuyen tien tu ViettelPay

                 200,000

08-12-2019 22:36:31

Chuyen tien ung ho ba Hoa ma so 3582

                 100,000

08-12-2019 22:41:54

ho tro Dinh van toan

                 200,000

09-12-2019 00:50:11

CT DEN: 934216699242 UNG HO MS 3582; thoi gian GD: 08/12/2019 23: 47: 01

                 200,000

09-12-2019 07:37:00

CT DEN: 934300001384 IBFTA 191209000003271 Gui em dat

                 100,000

09-12-2019 08:42:46

NGHIEM HAI NGOC giup do MS3579

                 200,000

09-12-2019 08:43:41

NGHIEM HAI NGOC giup do MS3580

                 200,000

09-12-2019 08:44:47

NGHIEM HAI NGOC giup do MS3581

                 200,000

09-12-2019 08:45:44

NGHIEM HAI NGOC giup do MS3582

                 200,000

09-12-2019 08:46:46

NGHIEM HAI NGOC giup do MS3583

                 200,000

09-12-2019 09:17:01

Ung ho Nguyen Dinh Bien MS 3583

                 200,000

09-12-2019 09:23:15

CT DEN: 934302808096 Ung ho ma so 3583

                 200,000

09-12-2019 09:24:40

So GD goc:   10014245 Ung ho Ms 3582

                   50,000

09-12-2019 09:25:20

So GD goc:   10014252 Ung ho Ms 3581

                   50,000

09-12-2019 09:46:54

ms 3583 Nguyen Thi Vinh

                 200,000

09-12-2019 09:52:37

Ung ho ma 3583 Nguyen Dinh Bien

                 300,000

09-12-2019 10:03:01

So GD goc:   10010385 NGUYEN KIM DIEU HUONG GIUP DO MS 3577 : 200.000, MS 3579 : 200.000

                 400,000

09-12-2019 10:12:25

CT DEN: 934310506461 Ung ho ma so 3583 anh Bien

                 300,000

09-12-2019 10:31:40

Ma so 3583 Ba Nguyen Thi Vinh - Hac Lam -DT 0354878803

                 300,000

09-12-2019 10:33:48

3583 nguyen thi vinh

                   50,000

09-12-2019 11:02:31

DUONG VAN KHANH UNG HO CHO DINH TIEN DAT DAN TOC HRE (MA SO: 3577)

             3,000,000

09-12-2019 11:05:58

DUONG VAN KHANH UNG HO CHO BA DUONG THI THU (MA SO: 3580)

             2,000,000

09-12-2019 11:19:51

Ung ho anh Bien; ba Vinh Ma so 3583

                 100,000

09-12-2019 11:21:52

Nguyen Quang Huy chuyen tien ung ho ms 3583

                 300,000

09-12-2019 11:39:01

ung ho ms 3583

                 100,000

09-12-2019 11:43:47

ung ho ms 3583 Ba Nguyen Thi Vinh

                   50,000

09-12-2019 12:02:47

ung ho ms 3582

                 100,000

09-12-2019 12:05:04

ung ho ms 3581

                 100,000

09-12-2019 12:07:17

ung ho ms 3580

                 100,000

09-12-2019 12:09:03

ung ho ms 3579

                 200,000

09-12-2019 12:10:30

ung ho ms 3578

                 100,000

09-12-2019 12:12:04

ung ho ms 3577

                 100,000

09-12-2019 12:35:37

ung ho chau Dinh Tien Dat

                   50,000

09-12-2019 12:39:36

Ho tro ms 3583 ba Vinh me Bien TNGT

                 300,000

09-12-2019 13:10:27

CT DEN: 934313849259 3583 FT19343686262004

                   50,000

09-12-2019 13:24:33

ung ho ms 3578

                 100,000

09-12-2019 13:40:39

ma so 3583 ; ung ho ba nguyen thi vinh

                 500,000

09-12-2019 13:58:59

3583 nguyen thi vinh

                 100,000

09-12-2019 14:07:56

Ma so 3583 Ba Nguyen Thi Vinh

                 100,000

09-12-2019 14:17:45

ma so 3583. Ba Nguyen Thi Vinh

                   50,000

09-12-2019 14:50:20

So GD goc:   10020023 Ung ho Ms 3583

                   50,000

09-12-2019 15:03:28

TRA XUAN BINH GIUP 3MS 3581,3582,3583

                   15,000

09-12-2019 15:12:04

ma so 3583

                 100,000

09-12-2019 15:17:15

Giup do ba Nguyen thi Vinh Bac Giang ma so 3583

                 500,000

09-12-2019 16:13:12

CT DEN: 934300851772 MS 3583

                 100,000

09-12-2019 16:19:45

CT DEN: 934300851909 MS 3577

                 200,000

09-12-2019 16:21:05

ung ho Ma so 3583 bao dan tri

                 100,000

09-12-2019 16:29:52

ung ho anh Nguyen Dinh Bien ma so 3583

                 100,000

09-12-2019 16:48:09

CT DEN: 090040246899 Dinh tien dat

                 100,000

09-12-2019 17:24:33

CT DEN: 934310590189 Ung ho Ma so 3583 Ba Nguyen Thi Vinh.

                 100,000

09-12-2019 17:30:17

CT DEN: 934310195821 ung ho bao Dan Tri

                 100,000

09-12-2019 17:32:33

ung ho anh Nguyen dinh bien (hiep hoa; bac giang)

                 200,000

09-12-2019 18:31:22

CT DEN: 934318512705 Ung ho cu ba nam liet mot cho ma so 3582 FT19343540657774

                 100,000

09-12-2019 19:03:55

nho bao dan tri gui ban Bien ms 3583

                 200,000

09-12-2019 19:32:05

Tran Danh Hoa chuyen tien ma 3583

                 300,000

09-12-2019 20:33:06

Giup MS 3577 - Anh Dinh Van Tron

                 300,000

09-12-2019 20:50:23

CT DEN: 934320561343 Ung ho ma so 3583 FT19344134860302

                 200,000

09-12-2019 21:00:42

CT DEN: 209256452783 ung ho chau Dinh Tien Dat

                 100,000

09-12-2019 21:02:17

tien ung ho ma so 3583

                 500,000

09-12-2019 21:23:26

Ha Thi Hong Thu chuyen tien ung ho anh Bien con me Nguyen Thi Vinh ma so 3583

                 200,000

09-12-2019 22:17:46

TRAN DANG KHOA Chuyen tien ung ho anh Nguyen Dinh Bien (Hiep Hoa; Bac Giang).

                 200,000

09-12-2019 22:33:52

ung ho ba Nguyen Thi Vinh ma so 3583 o bac giang

                 200,000

09-12-2019 22:52:26

CT DEN: 934300293686 VCBPAY292544205.ma so 3583 ba Nguyen Thi Vinh.NGUYEN THI HONG NHUNG CT den BAO DIEN TU DAN TRI.1290

                 300,000

10-12-2019 06:52:54

ma so 3583

                 200,000

10-12-2019 07:41:30

uh 3 ms 3582; 3583;3584

                 150,000

10-12-2019 08:40:18

ung ho ma so 3580 Ba Duong Thi Thu

                 200,000

10-12-2019 08:43:51

Nghia ung ho ma 3581 nguyen thi suu

                   50,000

10-12-2019 09:32:27

CT DEN: 934402250541 191210000010396 La bich ngoc ck MS 3584 ZP5DSU62AAL9

                 500,000

10-12-2019 09:32:58

CT DEN: 934402250583 191210000011353 La bich ngoc ck MS 3582 ZP5DSU62ABR0

                 500,000

10-12-2019 09:41:49

So GD goc:   10007963 Cong ty Pham Hong TP HCM ung ho Ma so 3577 Anh Dinh Van Tron thon Ha Thanh Son Ha Quang Ngai dt 0397 594 103

                 500,000

10-12-2019 10:18:46

CT DEN: 934410170960 Gui be Dinh Tien Dat 3577 FT19344635012310

                 200,000

10-12-2019 10:48:57

NGUYEN T KIM LOAN 6/20/140 DINH DONG LE CHAN HP UNG HO MS 3576 VA 3567

                 200,000

10-12-2019 11:15:00

a Hiep QNinh ung ho MS3584 Ho Thi Lang; H.Hoa Vang; Da Nang

                   50,000

10-12-2019 11:24:50

So GD goc:   10008716 Ung ho Ms 3584

                   50,000

10-12-2019 11:31:49

CT DEN: 934404719508 Vu ck quy nhan ai

                 100,000

10-12-2019 11:32:19

So GD goc:   17436900 UNG HO MA SO 3583 NGUYEN DINH BIEN CO ME LA BA NGUYEN THI VINH

                 500,000

10-12-2019 11:55:40

So GD goc:   10000123 Giup do ba Nguyen Thi Suu - Phu Tho. Chuc Ba co cai Tet dam am va hanh phuc hon

                 300,000

10-12-2019 13:04:22

Trinh Van Vui gui ma so 3577 Anh Dinh Van Tron

                 100,000

10-12-2019 13:23:31

TRA XUAN BINH GIUP MS: 3584

                     5,000

10-12-2019 13:39:52

ung ho anh Dinh Van Tron ma so 3577

                 200,000

10-12-2019 14:01:52

Chuyen khoan tai ATM tu TK 106004609685 den TK 129000061096

                 200,000

10-12-2019 14:13:02

Phan Anh Ninh giup MS 3578 chi tran thi giang

                 500,000

10-12-2019 14:17:08

Phan Anh Ninh ung ho MS 3577 a Dinh Van Tron

                 500,000

10-12-2019 14:42:59

CT DEN: 934414146709 MA SO 3581 NGUYEN THI SUU

             1,000,000

10-12-2019 14:49:03

CT DEN: 934414666124 GD PHUC VAN UNG HO ANH DINH VAN TRON MA SO 3577 DIEU TRI BENH CHO CON TRAI

                 500,000

10-12-2019 16:15:14

Ung ho ma so 3584 Ho Thi Lang

                 100,000

10-12-2019 17:04:59

BTTH ung ho moi ms 50k 3584 3583 3581 3578 3575 3571

                 300,000

10-12-2019 17:27:09

CT DEN: 934410826428 Hoang Cong Son FPT Thai Nguyen

                 300,000

10-12-2019 18:11:27

ma so 3584

                 200,000

10-12-2019 21:48:18

ung ho MS 2019397

                   50,000

10-12-2019 21:49:14

ung ho ms 3584 Ho Thi Lang

                   50,000

10-12-2019 22:36:59

Ung ho ma so 3583; ba Nguyen Thi Vinh

                 300,000

10-12-2019 22:42:13

Ung ho ma so 3581; ba Nguyen Thi Suu

                 380,000

11-12-2019 08:37:28

ung ho ma so 3585; anh Ngo Van Dung

                 300,000

11-12-2019 10:03:22

Ung ho ma so 3585 Anh NGO VAN DUNG; THON DONG LAM; XA HUONG LAM; HIEP HOA;T BAC GIANG; DT 0357474812

                 300,000

11-12-2019 10:23:03

NGUYEN THI VINH-MA SO 3583

             1,000,000

11-12-2019 10:34:45

So GD:   122A19C0GPCBU8X1 CHUYEN TIEN BAN DOC UH CHO MS 3533 THEO DSKC TUAN 4.11.19

                           -  

11-12-2019 10:38:17

Ho tro Ma so 3585 Anh Ngo Van DungThon Dong Lam xa Huong Lam huyen Hiep Hoa tinh Bac Giang

                 200,000

11-12-2019 11:08:00

HIEP VUONG GIUP DO MS3580

             1,000,000

11-12-2019 11:38:46

Ma so 3577 Anh Dinh Van Tron

                 800,000

11-12-2019 11:40:38

Ma so 3582 Ba Tran Thi Hong Hai

                 400,000

11-12-2019 11:42:28

Ma so 3584 Ho Thi Lang

                 400,000

11-12-2019 11:44:29

Ma so 3578 Chi Tran Thi Giang

             1,000,000

11-12-2019 12:09:30

So GD goc:   10008518 Ung ho Ms 3585

                   50,000

11-12-2019 13:11:10

CT DEN: 934506436003 MA SO 3585 ANH NGO VAN DUNG.

                 300,000

11-12-2019 13:17:27

ung ho Ma so 3585 Anh Ngo Van Dung

                 200,000

11-12-2019 13:38:43

ung ho Dung

                 400,000

11-12-2019 14:38:48

TRA XUAN BINH GIUP MS 3585

                     5,000

11-12-2019 14:41:41

3585

                 100,000

11-12-2019 15:21:57

ung ho chau Dinh Tien Dat

                 200,000

11-12-2019 15:28:44

MS 3585 anh Ngo Van Dung

                 500,000

11-12-2019 15:47:42

So GD goc:   10019439 ung ho anh Ngo Van Dung, ma so 3585

                 300,000

11-12-2019 16:19:42

3585

                 100,000

11-12-2019 16:21:24

3583

                 100,000

11-12-2019 16:22:52

3582

                 100,000

11-12-2019 16:23:25

Ung ho ms 3585 chuc ban khoi benh de cham soc con

                 200,000

11-12-2019 16:29:51

Ung ho ms 3581 Nguyen Thi Suu

                 200,000

11-12-2019 16:53:56

ung ho ma so 3585

                 200,000

11-12-2019 17:21:11

MA SO 3585

                 100,000

11-12-2019 17:22:22

ung ho ms 3585 Anh Ngo Van Dung

                   50,000

11-12-2019 20:02:28

ung ho ma so 3585 anh Ngo Van Dung

                 500,000

11-12-2019 22:59:12

Chuc a Bien mau phuc hoi

                 100,000

12-12-2019 01:00:33

CT DEN: 934500067292 Ung ho ma so 3584 3585 3578 3571 3544 moi ma so 200000; thoi gian GD: 11/12/2019 23: 03: 11

             1,000,000

12-12-2019 08:12:38

BUI HAI PHUONG ung ho ma 3586

                 500,000

12-12-2019 08:24:04

ung ho MS 3586 em nguyen thi thuy linh

                 200,000

12-12-2019 08:29:43

TRA XUAN BINH GIUP MS: 3586

                     5,000

12-12-2019 09:03:29

ung ho em nguyen thi thuy linh ma so 3586

                 300,000

12-12-2019 09:12:58

BTTH ung ho ma so 3586

                 100,000

12-12-2019 09:38:26

CT DEN: 934609497507 Chuyen tien

                 200,000

12-12-2019 09:48:09

So GD goc:   10000054 Tu thien MS3584 Ho Thi Lang to 3tho n Con Mong xa Hoa Phuoc huyen Hoa Vang TP Da Nang dt 0523933194   ChargeDetails OUR

                 100,000

12-12-2019 09:48:25

CT DEN: 934609504392 Chuyen tien ung ho ma so 3586 nguyen thi thuy linh ca hai tin

                 200,000

12-12-2019 09:54:55

Ung ho ma so 3579

                 300,000

12-12-2019 09:55:14

CT DEN: 934602702532 Ung ho em Nguyen Thi Thuy Linh MS 3586

                   50,000

12-12-2019 10:12:39

ung ho ma so 3583

                 500,000

12-12-2019 10:13:24

ung ho ma so 3585

                 500,000

12-12-2019 10:29:30

So GD goc:   10000053 Tu thien MS3585 anh Ngo Van Dungtho n Dong Lam xa Huong Lam huyen Hiep Hoa tinh Bac Giangdt 035747481 2 ChargeDetails OUR

                 150,000

12-12-2019 10:47:26

MS 3586 chuc hai em gap nhieu may man

                 100,000

12-12-2019 10:53:11

CT DEN: 934610352459 Ung ho ma 3586

                 100,000

12-12-2019 11:26:42

ung ho ms 3586 Em Nguyen Thi Thuy Linh

                   50,000

12-12-2019 12:31:16

ung ho em Nguyen Thi Thuy Linh; Ma so 3586

                   50,000

12-12-2019 12:51:10

Ma so 3586 Em Nguyen Thi Thuy Linh DT 0383540328

                 200,000

12-12-2019 13:30:36

ung ho MS 3585 anh Ngo Van Dung

                 200,000

12-12-2019 13:39:43

Ma so 3586 Em Nguyen Thi Thuy Linh

                 200,000

12-12-2019 14:26:34

Tran Minh Tien chuyen tien ho tro hoan canh ms 3586

                 200,000

12-12-2019 14:40:04

CT DEN: 934607427888 191212000036596 Ma so 3586 ZP5DT01M56CE

                 200,000

12-12-2019 14:48:20

So GD goc:   10014879 Ma so 3586 Nguyen Thi Thuy Linh

                 200,000

12-12-2019 15:00:09

ma so 3586; e nguyen thi thuy linh; tp ha noi

                 250,000

12-12-2019 15:02:35

ms 3585; anh ngo van dung; tinh bac giang

                 250,000

12-12-2019 15:04:01

ms 3584; ho thi lang; tp da nang

                 250,000

12-12-2019 15:05:16

Ung ho chau Linh. MS 3586

                 200,000

12-12-2019 15:13:28

CT DEN: 934615110516 Bui thuy quynh ung ho chi pham thi lanh ma 3561 FT19346772485407

                 500,000

12-12-2019 16:29:59

CT DEN: 934616755368 UNG HO BA NGUYEN THI VINH MS 3583

                 100,000

12-12-2019 16:31:55

CT DEN: 934616755535 UNG HO ANH NGO VAN DUNG MS 3585

                 100,000

12-12-2019 16:33:30

CT DEN: 934616755678 UNG HO CHI DOAN THI THAN MS 3576

                   50,000

12-12-2019 16:36:26

uhms3585

                 100,000

12-12-2019 16:38:06

LUU VAN DANG Chuyen tien

                   50,000

12-12-2019 18:59:36

TAO DUC TRUNG ung ho ms 3583

                 100,000

12-12-2019 20:23:44

Duong Hong Trang ung ho ma so 3586 em nguyen thi thuy linh

                 500,000

12-12-2019 20:51:01

Ung ho MS 3586

                   50,000

12-12-2019 21:13:49

Tran Ngan Ha ctien ung ho Ms 3586

                 100,000

12-12-2019 21:13:54

CT DEN: 120040626187 Ung ho hoan canh em Nguyen Thi Thuy Linh ma so 3586

                 500,000

12-12-2019 21:33:20

ung ho em Nguyen Thi Thuy Linh;ma so 3586

                 150,000

12-12-2019 21:40:02

Ung ho Ma so 3586 Em Nguyen Thi Thuy Linh

                 200,000

12-12-2019 21:43:47

Phan Thi Kieu Hoanh chuyen tien ung ho ma so 3577

                 100,000

12-12-2019 21:57:55

Hoang Dinh Duc chuyen tien

                   50,000

12-12-2019 22:34:56

Nguyen Quang Huy chuyen tien ung ho ms 3586

                 300,000

12-12-2019 22:53:58

chuyen tien cho be Dinh Tien Dat

                 200,000

13-12-2019 01:02:46

3585 Ngo Van Dung; thoi gian GD: 12/12/2019 23: 36: 02

                 100,000

13-12-2019 01:04:24

gui chau Dat con a Dinh Van Tron ms 3577; thoi gian GD: 13/12/2019 00: 02: 34

                 100,000

13-12-2019 06:16:49

Minh   Tham chuyen tien cho chau Dat dan toc Hre

                 500,000

13-12-2019 06:20:03

ma so 3587 tong thi luan

                 500,000

13-12-2019 07:08:30

chi doan thi than ms 3576

                 200,000

13-12-2019 07:51:21

ung ho ms 3587; chi Tong Thi Luan

                 100,000

13-12-2019 08:53:00

Ma so 3587 Chi Tong Thi Luan

                   50,000

13-12-2019 08:59:41

CT DEN: 934708324429 Ung ho pe Dinh Tien Dat chuc e mau khoe mau FT19347582135098

                 300,000

13-12-2019 09:05:14

UHMS 3581 NTSuu biUTtr trang nuoi 2 con tam than va chau noi 5t

                 200,000

13-12-2019 10:07:30

So GD goc:   10001804 Ung ho Ms 3586

                   50,000

13-12-2019 10:15:31

So GD goc:   10004407 GUI C TONG THI LUAN

                 300,000

13-12-2019 10:53:00

So GD goc:   10004953 Ung ho Ms 3587

                   50,000

13-12-2019 11:02:52

CT DEN: 934704061403 3994919602 Chuyen qua MoMo Quynh Pham ung ho 3587

                 200,000

13-12-2019 11:29:56

ung ho ms 3587 chi Tong Thi Luan

                 200,000

13-12-2019 12:10:09

Ung ho chi Tong Thi Luan; MS 3587

                   50,000

13-12-2019 12:54:54

ms 3577 Dinh Van Tron

                 100,000

13-12-2019 13:52:34

ung ho Ma so 3581 Nguyen Thi Suu

                 100,000

13-12-2019 14:22:58

Bui Thi Hang; ung ho chau Dat ma so 3577 Dinh Van Tron

                 500,000

13-12-2019 15:32:31

ung ho Ma so 3587 Chi Tong Thi Luan

                 200,000

13-12-2019 16:00:52

Ung ho ma so 3577 Dinh Van Tron. Chuc chau chong khoe

                 300,000

13-12-2019 16:02:06

TRA XUAN BINH GIUP MS 3587

                     5,000

13-12-2019 16:15:33

LE TRONG HIEU Chuyen tien

                 200,000

13-12-2019 17:34:08

CT DEN: 934717332486 giup chau Dat

             1,000,000

13-12-2019 18:59:30

Ma so 3587 chi Tong Thi Luan . Xom 2;thon ton thanh;xa giao thinh;huyen giao thuy;tinh Nam   Dinh

                 500,000

13-12-2019 19:48:51

NGUYEN QUOC AN Chuyen tien dinh tien dat

                 300,000

13-12-2019 20:50:07

MS 3577 anh Dinh Van Tron; Quang Ngai

                 300,000

13-12-2019 21:03:45

ung ho ms 3587 Chi Tong Thi Luan

                 100,000

13-12-2019 22:08:06

ung ho be Dinh Tien Dat chua benh

                 500,000

14-12-2019 01:30:41

CT DEN: 934716405217 ung ho be Dinh Tien Dat mong em mau khoe manh; thoi gian GD: 13/12/2019 23: 42: 18

                 200,000

14-12-2019 01:43:38

Tran Thi Thu Cuc chuyen tien ung ho be Dat

                 200,000

14-12-2019 02:18:29

CT DEN: 934802678140 3587 FT19348006201340

                   50,000

14-12-2019 05:48:51

CT DEN: 934822759883 co hue ha nam cho chau dat con anh tron

                 100,000

14-12-2019 05:54:00

giup do gia dinh Ms 3577 Dinh Van Tron

                 100,000

14-12-2019 06:32:22

Do Van Vu chuyen tien

                 500,000

14-12-2019 06:42:15

ung ho ms 3588; chi Nguyen Thi Phuong Quyen

                 200,000

14-12-2019 08:36:45

UNG HO BE BANG TAM MS 3588 CHUC CON MAU KHOI

                 250,000

14-12-2019 08:47:04

ma so 3588 Ung ho be Bang Tam

                 100,000

14-12-2019 09:37:44

ung ho ms 3588 Nguyen Thi Phuong Quyen

                   50,000

14-12-2019 09:45:54

u ho be minh tam

                 300,000

14-12-2019 09:47:42

ma so   3588 Nguyen Thi Phuong Quyen ( me be Bang Tam)

                   50,000

14-12-2019 10:22:30

Gia dinh be Hoai An chuc be Bang Tam con me Nguyen Thi Phuong Quyen ma so 3588 som binh phuc

                 200,000

14-12-2019 10:34:51

CT DEN: 101922939501 Vietinbank 129000061096 giup be Bang Tam ma so 3588

                 200,000

14-12-2019 11:50:39

Ung ho ma so 3588 Nguyen thi phuong Quyen

                 200,000

14-12-2019 11:58:29

Ong Le Ky Phung ung ho MS 3588 cho N T Phuong Quyen

                 500,000

14-12-2019 12:27:57

Trinh Vui chuyen tien cho Nguyen Thi Phuong Quyen ( me be Bang Tam) Ma So 3588

                 200,000

14-12-2019 12:39:58

CT DEN: 934812785458 Ung ho be Bang Tam bi ung thu FT19348630800264

                 100,000

14-12-2019 12:42:04

Le Anh Tuan giup ma so 3588   Xin chia se cung em

                 300,000

14-12-2019 12:44:19

Le Anh Tuan giup ma so 3577 Xin chia se cung anh

                 300,000

14-12-2019 12:57:23

Ung ho be Bang Tam, tai BankPlus REQID 191214215543338

                 100,000

14-12-2019 13:06:48

ung ho be Bang Tam

                 200,000

14-12-2019 13:07:06

Ma so 3588 Nguyen Thi Phuong Quyen me be Bang Tam

                 500,000

14-12-2019 13:57:59

MS 3588   BE BANG TAM

                 200,000

14-12-2019 14:10:56

Nguyen Anh Nguyet chuyen tien giup Ms 3558

                 200,000

14-12-2019 14:12:27

CT DEN: 934807988620 Chuyen tien tu ViettelPay

                 200,000

14-12-2019 14:39:10

Ung ho be Bang Tam con gai chi Phuong Quyen MS 3588

                 500,000

14-12-2019 15:22:33

Ung ho Ma so 3588 Nguyen Thi Phuong Quyen me be Bang Tam

                   50,000

14-12-2019 15:30:00

Ma so 3588 Nguyen Thi Phuong Quyen me be Bang Tam

                300,000

14-12-2019 15:55:17

CT DEN: 934815137171 MoMo 0907771354 ung ho be Dinh Tien Dat 8 tuoi dan toc Hre 970415 4005897808

                 100,000

14-12-2019 17:10:50

maso 3588, tai BankPlus REQID 191214218031016

                 200,000

14-12-2019 17:31:26

CT DEN: 934817886366 Tien ung ho chi NGUYEN THI PHUONG QUYEN ma so 3588 FT19348349942150

                 200,000

14-12-2019 17:35:10

ma so 3577 Anh Dinh Van Tron ( thon Ha Than; xa Son Thanh; huyen Son Ha; tinh Quang Ngai) 0397594103

             1,000,000

14-12-2019 20:59:38

CT DEN: 934820945245 Ung ho be Bang Tam o Tien Giang FT19350563730835

                 500,000

14-12-2019 21:43:53

CT DEN: 934821955000 Chuyen Nguyen Thi Phuong Quyen me be Bang Tam ma so 3588 FT19350144680697

             2,000,000

14-12-2019 21:44:33

CT DEN: 934821955142 Ung ho ma 3588 chau bang tam FT19350650750426

             1,000,000

14-12-2019 21:53:53

CAO THI NGOC HUYNH giup be Dinh Tien Dat

                 100,000

14-12-2019 22:25:13

CT DEN: 934822962811 Ms3588 FT19350858900201

                 100,000

14-12-2019 22:58:30

Ng Thi Phuong Quyen(me Bang Tam)

                 200,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank
Trực tuyến từ ngày 08 đến 14/12/2019

 

8/12/2019

Ngo T Dieu Mo giup MS 3581

300,000

8/12/2019

Nguyen Huu Thong giup MS 3582

200,000

8/12/2019

Huynh Vi An giup MS 3567

20,000

8/12/2019

Huynh Vi An giup MS 3568

20,000

8/12/2019

Huynh Vi An giup MS 3569

20,000

8/12/2019

Huynh Vi An giup MS 3570

20,000

8/12/2019

Huynh Vi An giup MS 3571

20,000

8/12/2019

Huynh Vi An giup MS 3572

20,000

8/12/2019

Pham T Phuong giup MS 3582

500,000

9/12/2019

Le T Mai Phuong giup MS 3583

200,000

9/12/2019

Lam My Han giup MS 3583

100,000

9/12/2019

Doan Quang Loi giup MS 3583

1,000,000

9/12/2019

Doan Quang Loi giup MS 3582

1,000,000

9/12/2019

Luong T Bich Thuy giup MS 3583

200,000

9/12/2019

Trinh Duc Ban giup MS 3582

100,000

9/12/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

100,000

9/12/2019

Bui Trong Dat giup MS 3577

100,000

9/12/2019

Le T Bui Phuong giup MS 3583

300,000

9/12/2019

Nguyen Van Khiem giup MS 3583

600,000

10/12/2019

Le Vu Quan giup MS 3576

200,000

10/12/2019

Le Vu Quan giup MS 3577

200,000

10/12/2019

Nguyen Thanh Phuong giup MS 3583

200,000

10/12/2019

Nguyen Ba Thuc giup MS 3577

200,000

10/12/2019

Nguyen Ba Thuc giup MS 3584

100,000

10/12/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

100,000

10/12/2019

Hoang T Ngoc giup MS 3584

200,000

10/12/2019

Bui Huy Thieu giup MS 3584

200,000

10/12/2019

Nguyen T Phong Lan giup MS 3583

2,000,000

10/12/2019

Tran Buu Mai giup MS 3573

20,000

10/12/2019

Tran Buu Mai giup MS 3574

20,000

10/12/2019

Tran Buu Mai giup MS 3575

20,000

10/12/2019

Tran Buu Mai giup MS 3576

20,000

10/12/2019

Tran Buu Mai giup MS 3577

20,000

10/12/2019

Tran Buu Mai giup MS 3578

20,000

10/12/2019

Huynh Kim Huu giup MS 3579

100,000

10/12/2019

Dao T Thanh Tuyen giup MS 3584

100,000

10/12/2019

Hoang T Huong giup MS 3583

200,000

11/12/2019

Bui Nguyen Huy giup MS 3585

100,000

11/12/2019

Vo Van Manh giup MS 3585

300,000

11/12/2019

Pham T Chieu giup MS 3585

500,000

11/12/2019

Nguyen T Ngoc My giup MS 3577

300,000

11/12/2019

Nguyen Huu Thong giup MS 3585

200,000

11/12/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

100,000

11/12/2019

Nguyen Trong Nghia giup MS 3585

300,000

11/12/2019

Nguyen Trong Nghia giup MS 3582

300,000

11/12/2019

Nguyen Trong Nghia giup MS 3584

300,000

11/12/2019

Nguyen Trong Nghia giup MS 3583

300,000

11/12/2019

Tong T Trang giup MS 3576

1,500,000

11/12/2019

Tran T Tha giup MS 3585

500,000

11/12/2019

Nguyen Huu Tri giup MS 3585

200,000

11/12/2019

Nguyen Van Luong giup MS 3585

50,000

11/12/2019

Ngo T Dieu Mo giup MS 3585

300,000

11/12/2019

Lam My Han giup MS 3585

100,000

11/12/2019

Hoang Vo Thuy My ung ho QNA

50,000

12/12/2019

Trinh Kieu Xinh giup MS 3586

200,000

12/12/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

100,000

12/12/2019

Nguyen Ba Thuc giup MS 3586

100,000

12/12/2019

Nguyen Hoang Hai giup MS 3586

1,000,000

12/12/2019

Bui Huy Thieu giup MS 3586

200,000

12/12/2019

Nguyen T Hong Hanh giup MS 3586

200,000

12/12/2019

Nguyen Phuong Anh giup MS 3585

100,000

12/12/2019

Doan Anh Dung giup MS 3583

250,000

12/12/2019

Nguyen T Tan giup MS 3582

200,000

12/12/2019

Nguyen T Tan giup MS 3583

200,000

12/12/2019

Nguyen T Tan giup MS 3584

200,000

12/12/2019

Nguyen T Tan giup MS 3585

200,000

12/12/2019

Nguyen T Tan giup MS 3586

200,000

12/12/2019

Le Phuong Thao giup MS 3586

100,000

12/12/2019

Nguyen Viet Khu giup MS 3585

50,000

12/12/2019

Vu Huu Truong giup MS 3586

500,000

13/12/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

100,000

13/12/2019

Nguyen Huu Thong giup MS 3587

200,000

13/12/2019

Truong Duc Thanh giup MS 3587

10,000

13/12/2019

Nguyen T Minh Tam giup MS 3577

200,000

13/12/2019

Trinh Kieu Xinh giup MS 3587

150,000

13/12/2019

Ly T Thu Thao giup MS 3581

100,000

13/12/2019

Nguyen T Thu Thuy giup MS 3555

150,000

13/12/2019

Nguyen T Thu Thuy giup MS 3587

50,000

14/12/2019

Luu Chi Thien giup MS 3588

500,000

14/12/2019

Luong T Ngoc Thuy giup MS 3588

100,000

14/12/2019

Nguyen Viet Khu giup MS 3588

50,000

14/12/2019

Nguyen Huu Thong giup MS 3588

200,000

14/12/2019

Bui Huy Thieu giup MS 3588

200,000

14/12/2019

Ha Van Ly giup MS 3588

50,000

14/12/2019

Dao T My Hanh giup MS 3588

500,000

14/12/2019

Do Thuy Can giup MS 3588

500,000

14/12/2019

Trinh T Hong giup MS 3588

200,000

14/12/2019

Dai T Hong Nga giup MS 3577

100,000

14/12/2019

Dai T Hong Nga giup MS 3588

100,000

14/12/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

100,000

14/12/2019

Vo T Hong Phuc ung ho QNA

200,000

14/12/2019

Bui T Hoa giup MS 3588

300,000

14/12/2019

Tran Trong Thang giup MS 3588

100,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng BIDV điện tử
từ ngày 08 đến 14/12/2019

 

8/12/2019

Trai Hai   Hung giup MS 3581

3,000

8/12/2019

Phung Van Nghia giup MS 35852

50,000

8/12/2019

Pham T Ngoc Anh giup MS 3582

400,000

8/12/2019

Pham T Ngoc Anh giup MS 3580

400,000

8/12/2019

Pham T Ngoc Anh giup MS 3577

400,000

8/12/2019

Ban doc TK 65010000319962 giup MS 3582

200,000

8/12/2019

Bui Trong Nghia giup MS 3578

300,000

8/12/2019

Bui Trong Nghia giup MS 3576

200,000

8/12/2019

Nguyen LAm Thao Nhi giup MS 3577

200,000

8/12/2019

Pham T Thanh Huong giup MS 3582

200,000

8/12/2019

Luu T Thanh Huyen giup MS 3582

300,000

8/12/2019

Ban doc TK 16061488 giup MS 3582

500,000

8/12/2019

Ta Anh Phuong giup MS 3577

500,000

8/12/2019

Dang Van Tinh giup MS 3577

200,000

8/12/2019

Pham Van Khuyen giup ba Nguyen T Bach Hoa

200,000

8/12/2019

Cao T Van Anh giup MS 3577

200,000

8/12/2019

Nguyen Truong Thuy giup MS 3576

100,000

8/12/2019

Nguyen Truong Thuy giup MS 3577

100,000

8/12/2019

Nguyen Truong Thuy giup MS 3578

100,000

8/12/2019

Nguyen Truong Thuy giup MS 3579

100,000

8/12/2019

Nguyen Truong Thuy giup MS 3580

100,000

8/12/2019

Nguyen Truong Thuy giup MS 3581

100,000

8/12/2019

Nguyen Truong Thuy giup MS 3582

100,000

9/12/2019

Nguyen Ngoc Bich giup MS 3582

300,000

9/12/2019

Nguyen Ngoc Bich giup MS 3581

500,000

9/12/2019

Nguyen Ngoc Bich giup MS 3580

300,000

9/12/2019

Nguyen Ngoc Bich giup MS 3578

500,000

9/12/2019

Nguyen Ngoc Bich giup MS 3577

500,000

9/12/2019

Nguyen T Tham giup MS 3582

200,000

9/12/2019

Lieng Ngoc Tien giup MS 3577

200,000

9/12/2019

Nguyen Dinh Hung giup MS 3583

1,000,000

9/12/2019

Ban doc TK 220100006458866 giup benh nhan Nguyen Dinh Bien, BG

500,000

9/12/2019

Vo Van Hoa giup MS 3577

200,000

9/12/2019

Nguyen Van Vinh giup MS 3583

100,000

9/12/2019

Do T Lan Huong giup ong Nguyen Van Huong, Bac Giang

300,000

9/12/2019

Huynh T Minh Hoa giup MS 3583

10,000

9/12/2019

Huynh T Minh Hoa _ Huynh Minh Long giup MS 3582

10,000

9/12/2019

Nguyen T Huong giup MS 3583

500,000

9/12/2019

Mai The Chuyen giup MS 3580

100,000

9/12/2019

Mai The Chuyen giup MS 3581

100,000

9/12/2019

Truong Thanh Hai giup MS 3577

500,000

9/12/2019

Nguyen Minh Que giup MS 3579

200,000

9/12/2019

Tran T Tham giup MS 3583

1,000,000

9/12/2019

Nguyen Minh Que giup MS 3580

100,000

9/12/2019

Nguyen Minh Que giup MS 3581

100,000

9/12/2019

Nguyen Minh Que giup MS 3582

100,000

9/12/2019

Nguyen Minh Que giup MS 3583

100,000

9/12/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3577

3,000,000

9/12/2019

Tran T Lam giup MS 3583

200,000

9/12/2019

Nguyen Ngoc Hao giup MS 3579

500,000

9/12/2019

Le Anh Tuan giup MS 3583

300,000

9/12/2019

Ban doc TK 9999989999999999 giup MS 3581

100,000

9/12/2019

Nguyen Ngoc Hao giup MS 3580

500,000

9/12/2019

Nguyen Ngoc Hao giup MS 3578

500,000

9/12/2019

Nguyen Ngoc Hao giup MS 3581

500,000

9/12/2019

Ban doc TK 21110000233131 giup Nguyen Dinh Bien

200,000

9/12/2019

Ho Hoang Luan ung ho QNA

500,000

9/12/2019

Lai T Huong giup MS 3577

200,000

9/12/2019

Le Duy Anh giup MS 3582

100,000

9/12/2019

Tran Hai Hung giup MS 3583

20,000

9/12/2019

Tran T My Thi giup MS 3573

400,000

9/12/2019

Tran T My Thi giup MS 3583

200,000

9/12/2019

Tran T My Thi giup MS 3582

100,000

9/12/2019

Nguyen T Hong Nhung giup MS 3583

100,000

9/12/2019

Hoang Dinh Dao giup MS 3582

100,000

9/12/2019

Doan The Xuyen giup MS 3583

1,000,000

9/12/2019

Nguyen Dinh Tung giup MS 3583

500,000

9/12/2019

Nguyen Dinh Tung giup MS 3583

150,000

9/12/2019

Huynh Anh Tuan giup MS 3583

200,000

9/12/2019

Ban doc TK 12110000232929 ung ho QNA

100,000

9/12/2019

Duong T Gai giup MS 3582

300,000

9/12/2019

Tran Van Phuoc giup MS 3581

100,000

9/12/2019

Tran Van Phuoc giup MS 3582

100,000

9/12/2019

Tran Van Phuoc giup MS 3583

100,000

9/12/2019

Chau Phong Sang giup MS 3583

200,000

9/12/2019

Cty TNHH TV XD Dai Hung giup MS 3577

200,000

9/12/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3581

200,000

9/12/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3582

200,000

9/12/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3583

200,000

9/12/2019

Nguyen Thanh Tu giup MS 3583

500,000

9/12/2019

Do T Lan Huong giup MS 3583

300,000

9/12/2019

Nguyen Quoc Viet giup MS 3583

50,000

9/12/2019

Tu Hoang Bich Ngoc giup MS 3573

200,000

9/12/2019

Co Hong Phuong giup MS 3578

500,000

9/12/2019

Nguyen Van Mai giup MS 3583

300,000

9/12/2019

Ban doc TK 19033315925017 giup MS 3579

100,000

9/12/2019

HDA giup MS 3581

200,000

9/12/2019

HDA giup MS 3582

100,000

9/12/2019

Bui Dinh Hung giup anh Bien

250,000

10/12/2019

Hoang Ngoc Long ung ho QNA

100,000

10/12/2019

Tran Hai Hung giup MS 3584

50,000

10/12/2019

Tran Huu Manh giup MS 3584

100,000

10/12/2019

Do T Lan Huong giup MS 3524

300,000

10/12/2019

Nguyen Huy Ha giup MS 3584

50,000

10/12/2019

Ban doc TK 10420055598018 giup MS 3583

200,000

10/12/2019

Nguyen Duc Manh giup MS 3583

100,000

10/12/2019

Bui T Doan Dung giup MS 3577

1,000,000

10/12/2019

Ban doc TK 135629719 giup MS 3580

200,000

10/12/2019

Nguyen T Hanh giup MS 3580

100,000

10/12/2019

Nguyen Quoc Viet giup MS 3582

100,000

10/12/2019

Nguyen T Thuan giup MS 3580

200,000

10/12/2019

Tran Doan Tho giup MS 3583

1,000,000

10/12/2019

Phan Huy Cao giup MS 3583

200,000

10/12/2019

Song Phuong giup MS 3584

100,000

10/12/2019

Nguyen Quoc Huy giup MS 3582

200,000

10/12/2019

Nguyen Quoc Huy giup MS 3583

200,000

10/12/2019

Nguyen Quoc Huy giup MS 3584

200,000

10/12/2019

Ban doc TK 51510000161088 giup MS 3584

100,000

10/12/2019

Nguyen Quoc Huy giup MS 3578

200,000

10/12/2019

Ban doc TK 65010000319962 giup MS 3584

200,000

10/12/2019

Phan Huy Cao giup MS 3584

300,000

10/12/2019

Nguyen Van Tuan giup MS 3584

100,000

10/12/2019

Nguyen Van Tuan giup MS 3583

100,000

10/12/2019

Ban doc TK 19028702360369 giup MS 3575

100,000

10/12/2019

Nguyen Van Truong giup MS 3584

100,000

10/12/2019

Ban doc TK 0697044002569 giup MS 3584

300,000

10/12/2019

Ngo T Tam giup MS 3571

300,000

10/12/2019

Ngo T Tam giup MS 3564

300,000

11/12/2019

Pham Thanh Thuy giup MS 3584

300,000

11/12/2019

Tran Hai Hung giup MS 3585

25,000

11/12/2019

Nguyen Huu Hoa giup MS 3577

1,000,000

11/12/2019

Le Xuan Can giup MS 3585

500,000

11/12/2019

Nguyen T Hoai giup MS 3585

200,000

11/12/2019

Tran Manh Nam giup MS 3585

100,000

11/12/2019

Hoang Minh Hieu giup MS 3585

300,000

11/12/2019

Nguyen Duc Hanh giup MS 3585

100,000

11/12/2019

Huynh T Thu Ha giup MS 3584

200,000

11/12/2019

Nguyen Minh Que giup MS 3584

100,000

11/12/2019

Nguyen Minh Que giup MS 3585

100,000

11/12/2019

Du T Ha Thu giup MS 3571

100,000

11/12/2019

Du T Ha Thu giup MS 3573

100,000

11/12/2019

Du T Ha Thu giup MS 3575

100,000

11/12/2019

Du T Ha Thu giup MS 3577

100,000

11/12/2019

Du T Ha Thu giup MS 3578

100,000

11/12/2019

Nguyen Phuong Thanh giup MS 3585

200,000

11/12/2019

Ha Quang Dung giup MS 3583

200,000

11/12/2019

Ha Quang Dung giup MS 3581

200,000

11/12/2019

Phan T Phuong Thao giup MS 3577

1,000,000

11/12/2019

Trinh Minh Tuan giup MS 3585

500,000

11/12/2019

Ngo T Gia Trang giup MS 3577

200,000

11/12/2019

Le Thu Ha giup MS 3585

200,000

11/12/2019

Luong The Loc giup MS 3585

300,000

11/12/2019

Le Thuy Tien giup MS 3581

100,000

11/12/2019

Le Thuy Tien giup MS 3574

100,000

11/12/2019

Le Thuy Tien giup MS 3582

100,000

11/12/2019

Vu T Hong Nhan giup MS 3577

200,000

11/12/2019

Vo Bich Ha giup MS 3580

500,000

11/12/2019

Trinh T Hang giup MS 3585

100,000

11/12/2019

Ban doc TK 625704060234430 giup MS 3585

500,000

11/12/2019

Nguyen T Lan Huong giup MS 3582

100,000

11/12/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3584

200,000

11/12/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3585

200,000

11/12/2019

Ban doc TK 72110000495072 giup MS 3585

200,000

11/12/2019

Chu Van An giup MS 3585

300,000

11/12/2019

Nguyen Tran Khanh Ly giup MS 3577

500,000

11/12/2019

Nguyen Dinh Mung giup MS 3585

200,000

12/12/2019

Bui Dai Thang giup MS 3585

200,000

12/12/2019

Nguyen T Thu Hang giup MS 3586

200,000

12/12/2019

Nguyen T Thu Hang giup MS 3584

200,000

12/12/2019

Tran Hai Hung giup MS 3586

25,000

12/12/2019

Vu Van Hung giup MS 3586

100,000

12/12/2019

Yen Tuan Hung giup MS 3585

500,000

12/12/2019

Yen Tuan Hung giup MS 3583

500,000

12/12/2019

Trinh Quang Huy giup MS 3586

80,000

12/12/2019

Huynh T Minh Hoa + Huynh Minh Long giup MS 3586

10,000

12/12/2019

Nguyen T Thuan giup MS 3586

100,000

12/12/2019

Dinh Cong Huy giup MS 3582

200,000

12/12/2019

Ban doc TK 03201018940963 giup MS 3586

100,000

12/12/2019

Ban doc TK 99999989999999999 giup MS 3586

100,000

12/12/2019

Le T Thoi giup MS 3586

500,000

12/12/2019

Le Kien Cuong giup MS 3586

500,000

12/12/2019

Ngo Quang Sam giup MS 3586

300,000

12/12/2019

Nguyen Trung Hieu giup MS 3586

100,000

12/12/2019

Nguyen T Thanh Thuy giup MS 3586

300,000

12/12/2019

Do Viet Hung giup MS 3586

200,000

12/12/2019

Nguyen T Thu Huyen giup MS 3586

1,000,000

12/12/2019

Le T Nu giup MS 3586

100,000

12/12/2019

Pham Ba Luyen giup MS 3586

500,000

12/12/2019

Le Thanh Luong giup MS 3586

300,000

12/12/2019

Pham Ngoc Duy giup MS 3586

200,000

12/12/2019

Tran Anh Tuan giup MS 3586

200,000

12/12/2019

Lai Duy Dong giup MS 3585

300,000

12/12/2019

Pham T Hien giup MS 3586

500,000

12/12/2019

Ban doc TK 65010000319962 giup MS 3586

200,000

12/12/2019

Lai Duy Dong giup MS 3586

200,000

12/12/2019

Nguyen T Ngoc Chau giup MS 3586

200,000

12/12/2019

Ban doc TK 237822959 giup MS 3577

2,000,000

12/12/2019

Nguyen Hoa Le Na giup MS 3586

500,000

12/12/2019

Nguyen Trung Kieu giup MS 3584

100,000

12/12/2019

Pham T Ly giup MS 3577

100,000

12/12/2019

Tran Bich Hanh giup MS 3586

300,000

12/12/2019

Nguyen Trung Hieu giup MS 3585

100,000

12/12/2019

Nguyen Quang Giap giup MS 3583

200,000

12/12/2019

Nguyen Quang Giap giup MS 3584

200,000

12/12/2019

Nguyen Quang Giap giup MS 3585

200,000

12/12/2019

Nguyen Quang Giap giup MS 3586

200,000

12/12/2019

Nguyen T Viet Thai giup MS 3582

500,000

12/12/2019

Tran T Huyen Tan giup MS 3577

1,000,000

12/12/2019

Ban doc TK 19029205589014 giup MS 3586

500,000

12/12/2019

Nguyen T Hanh ung ho QNA

100,000

12/12/2019

Nguyen T Hanh giup MS 3577

500,000

12/12/2019

Nguyen Quoc Viet giup MS 3586

50,000

12/12/2019

Nguyen Quoc Viet giup MS 3585

50,000

12/12/2019

Dao T Mai Trang giup MS 3586

1,000,000

12/12/2019

To Thanh Noi giup MS 3555

50,000

12/12/2019

To Thanh Noi giup MS 3556

50,000

12/12/2019

To Thanh Noi giup MS 3557

50,000

12/12/2019

To Thanh Noi giup MS 3558

50,000

12/12/2019

To Thanh Noi giup MS 3559

50,000

12/12/2019

To Thanh Noi giup MS 3560

50,000

12/12/2019

To Thanh Noi giup MS 3561

50,000

12/12/2019

To Thanh Noi giup MS 3562

50,000

12/12/2019

To Thanh Noi giup MS 3563

50,000

12/12/2019

To Thanh Noi giup MS 3564

50,000

12/12/2019

To Thanh Noi giup MS 3565

50,000

12/12/2019

To Thanh Noi giup MS 3566

50,000

12/12/2019

To Thanh Noi giup MS 3567

50,000

12/12/2019

To Thanh Noi giup MS 3568

50,000

12/12/2019

To Thanh Noi giup MS 3569

50,000

12/12/2019

To Thanh Noi giup MS 3570

50,000

12/12/2019

To Thanh Noi giup MS 3571

50,000

12/12/2019

To Thanh Noi giup MS 3572

50,000

12/12/2019

To Thanh Noi giup MS 3573

50,000

12/12/2019

To Thanh Noi giup MS 3574

50,000

12/12/2019

To Thanh Noi giup MS 3575

50,000

12/12/2019

To Thanh Noi giup MS 3576

50,000

12/12/2019

To Thanh Noi giup MS 3577

50,000

12/12/2019

To Thanh Noi giup MS 3578

50,000

12/12/2019

To Thanh Noi giup MS 3579

50,000

12/12/2019

To Thanh Noi giup MS 3580

50,000

12/12/2019

To Thanh Noi giup MS 3581

50,000

12/12/2019

To Thanh Noi giup MS 3582

50,000

12/12/2019

To Thanh Noi giup MS 3583

50,000

12/12/2019

To Thanh Noi giup MS 3584

50,000

12/12/2019

To Thanh Noi giup MS 3585

50,000

12/12/2019

To Thanh Noi giup MS 3586

50,000

12/12/2019

To Thanh Noi giup MS 3587

50,000

12/12/2019

To Thanh Noi giup MS 3588

50,000

12/12/2019

To Thanh Noi giup MS 3589

50,000

12/12/2019

To Thanh Noi giup MS 3590

50,000

12/12/2019

To Thanh Noi giup MS 3591

50,000

12/12/2019

To Thanh Noi giup MS 3592

50,000

12/12/2019

To Thanh Noi giup MS 3593

50,000

12/12/2019

To Thanh Noi giup MS 3594

50,000

12/12/2019

Vu Tuan Sy giup MS 3586

300,000

12/12/2019

To T Hang giup MS 3586

300,000

12/12/2019

Nguyen Hong Phuong giup MS 3586

500,000

12/12/2019

Dang Dinh Hanh giup MS 3586

200,000

12/12/2019

Ban doc 6901107 giup MS 3586

200,000

12/12/2019

Nguyen Anh Huy giup MS 3586

100,000

12/12/2019

Nguyen Hoang Long giup MS 3586

300,000

12/12/2019

Duong Minh Ngoc giup MS 3584

200,000

12/12/2019

Bui Ngoc Quoc Duy giup MS 3577

500,000

12/12/2019

Hoang Dinh Dao giup MS 3586

300,000

12/12/2019

Hoang Ngoc Son giup MS 3586

200,000

12/12/2019

Nguyen Thanh Tuan giup MS 3586

100,000

13/12/2019

Bui Dai Thang giup MS 3586

200,000

13/12/2019

Tran Hai Hung giup MS 3587

25,000

13/12/2019

Do T Lan Huong giup MS 3587

300,000

13/12/2019

Huynh T Cam Chau giup MS 3586

5,000,000

13/12/2019

Ban doc TK 72110000367135 giup MS 3585

5,000,000

13/12/2019

Nguyen Thanh Quang giup MS 3586

500,000

13/12/2019

Ha Minh Duc giup MS 3587

500,000

13/12/2019

Thanh Son giup MS 3587

300,000

13/12/2019

Nguyen Cong Duc giup MS 3587

1,000,000

13/12/2019

Ban doc TK 164092968 giup MS 3586

200,000

13/12/2019

Huynh T Minh Hoa + Huynh Minh Long giup MS 3587

10,000

13/12/2019

Nguyen Huy Toan giup MS 3577

200,000

13/12/2019

Ban doc TK 19023350871013 giup MS 3587

500,000

13/12/2019

Nguyen T   Huong Thao giup MS 3586

200,000

13/12/2019

Hoang Quynh Trang giup Nguyen T Kim Cuc

500,000

13/12/2019

Bui My Hanh giup MS 3577

100,000

13/12/2019

Bui Thanh Huyen giup MS 3587

1,000,000

13/12/2019

Ngo Trong Nghia giup MS 3587

50,000

13/12/2019

Hoang Cong Hiep giup MS 3586

200,000

13/12/2019

Ton Nu Van Thanh giup MS 3586

300,000

13/12/2019

Tran Anh Tuan giup MS 3587

500,000

13/12/2019

Tran Phuong Mai giup MS 3577

100,000

13/12/2019

Tran Kim Thoa giup MS 3577

1,000,000

13/12/2019

Ban doc TK 19101985011 giup MS 3587

50,000

13/12/2019

Nguyen Thanh Hai giup MS 3587

200,000

13/12/2019

Le T Hoai Thu giup MS 3581

200,000

13/12/2019

Nguyen T Thanh Hai giup MS 3586

300,000

13/12/2019

Nguyen Hoang Bao Mi giup MS 3577

300,000

13/12/2019

Bui Huong Tra giup MS 3586

1,000,000

13/12/2019

Nguyen Thanh Hai giup MS 3577

1,000,000

13/12/2019

Nguyen Van Nha giup MS 3587

300,000

13/12/2019

Ngo T To Uyen giup MS 3587

50,000

13/12/2019

Nguyen Ngoc Bich giup MS 3587

300,000

13/12/2019

Phan T Kim Trang giup MS 3577

500,000

13/12/2019

Nguyen Ngoc Bich giup MS 3586

300,000

13/12/2019

Nguyen T Tuyet Mai giup MS 3587

300,000

13/12/2019

Nguyen Huy Ha giup MS 3587

50,000

13/12/2019

Hoang T Thu Hang giup MS 3577

500,000

13/12/2019

Mai Quoc Chinh gup MS 3587

3,000,000

13/12/2019

Le T Ngoc Nguyen giup MS 3586

200,000

13/12/2019

Nguyen Thanh Quan ung ho QNA

100,000

13/12/2019

Dang T Thuy giup MS 3577

500,000

13/12/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3586

200,000

13/12/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3587

200,000

13/12/2019

Tran Thanh Hao ung ho QNA

500,000

13/12/2019

Phan T Thuy Oanh giup MS 3577

500,000

13/12/2019

Ban doc TK 003704060121504 giup MS 3587

500,000

14/12/2019

Tran Hai Hung giup MS 3588

25,000

14/12/2019

Bui Thuy Linh giup MS 3588

200,000

14/12/2019

Khuat Quang Thanh giup MS 3588

100,000

14/12/2019

Ban doc TK 19031593451014 giup MS 3588

300,000

14/12/2019

Nguyen T Bich Chien giup MS 3588

100,000

14/12/2019

Nguyen Phuc Hoa giup MS 3577

200,000

14/12/2019

Duong T Thanh Xuan giup MS 3588

200,000

14/12/2019

Ban doc TK 48010000300790 giup MS 3587

100,000

14/12/2019

Le T Phong Thuy giup MS 3588

200,000

14/12/2019

Le T Nu giup MS 3588

50,000

14/12/2019

Do Thuy Dung giup MS 3588

100,000

14/12/2019

Ban doc TK 65010000319962 giup MS 3588

200,000

14/12/2019

Ban doc TK 3401000013939000 giup MS 3577

500,000

14/12/2019

Lam Hong Thu giup MS 3577

300,000

14/12/2019

Dang T Nga giup MS 3588

300,000

14/12/2019

Nguyen Thanh Ha giup MS 3588

1,000,000

14/12/2019

Nguyen T Ngoc Kieu giup MS 3588

200,000

14/12/2019

Tran T Thanh Binh giup MS 3588

200,000

14/12/2019

Nguyen The Vinh giup MS 3577

100,000

14/12/2019

Dinh Xuan Hien giup MS 3588

100,000

14/12/2019

Luong T Lien giup MS 3588

300,000

14/12/2019

Huynh T Minh Hoa + Huynh Minh Long giup MS 3588

10,000

14/12/2019

Phung Van Nghia giup MS 3588

50,000

14/12/2019

Ban doc TK 19031911580687 giup MS 3588

200,000

14/12/2019

Nguyen T Thu giup MS 3588

200,000

14/12/2019

Nguyen T Huong Giang giup MS 3588

200,000

14/12/2019

Le Thanh Long giup MS 3588

500,000

14/12/2019

Ban doc TK 19031559201018 giup MS 3587

200,000

14/12/2019

Nguyen Van Toan giup MS 3588

200,000

14/12/2019

To Thanh Phong giup MS 3577

300,000

14/12/2019

Ban doc TK 639704060006614 giup MS 3577

200,000

14/12/2019

Trieu Van Tu giup MS 3588

300,000

14/12/2019

Nguyen T Hieu giup MS 3588

98,900

14/12/2019

Pham T Vuong giup MS 3586

200,000

14/12/2019

Tran Xuan Minh giup MS 3588

500,000

14/12/2019

Vo T Huong Giang giup MS 3588

1,000,000

14/12/2019

Ban doc 01848935301 giup MS 3577

200,000

14/12/2019

Nguyen T Thu Hang giup MS 3588

300,000

14/12/2019

Nguyen Van Hoang giup MS 3587

200,000

14/12/2019

Do T Loan giup MS 3577

200,000

14/12/2019

Dang T Xuan Ha giup MS 3588

100,000

14/12/2019

Tran T Thuy giup MS 3577

2,000,000

14/12/2019

Ban doc TK 060129697868 ung ho QNA

100,000

14/12/2019

Tran Phuong Linh giup MS 3577

200,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Quân đội
từ ngày 08 đến 14/12/2019

 

9/12/2019

Chuyen cho ma 3582

                   50,000

9/12/2019

Ung Ho Ma So 3583

                 100,000

9/12/2019

Ung Ho Ma So 3582

                 100,000

9/12/2019

Do thuy loan ung ho ma so 3583

                   30,000

9/12/2019

Ma so 3583: Ba Nguyen Thi Vinh.  Di_a chi: Thon Hac Lam  xa Huong Lam  _huyen Hiep Hoa  tinh Bac Giang.

                 500,000

9/12/2019

UNG HO MA SO 3580 BA DUONG THI THU. NGUOI CHUYEN TIEN: VU THI THU HIEN

                 150,000

9/12/2019

UNG HO MA SO 3576 CHI DOAN THI THAN. NGUOI CHUYEN TIEN: VU THI THU HIEN

                 150,000

9/12/2019

Ma so 3583: Ba Nguyen Thi Vinh. Dia_ chi: Thon Hac Lam  xa Huong Lam  h_uyen Hiep Hoa  tinh Bac Giang.

                 200,000

9/12/2019

Ung ho ms 3583

                 300,000

9/12/2019

ung ho ma so 3583 - Ma giao dich/ T_race 204511

                 100,000

9/12/2019

Thai binh duong giup ms 3583

                   50,000

9/12/2019

Thai binh duong giup ms 3582

                   50,000

10/12/2019

uh ms 3584 ho thi lang

                 200,000

10/12/2019

uh ms 3581 ba nguyen thi suu

                 200,000

10/12/2019

Ung hoj quy khuyen hoc bao Dan Tri

                 200,000

11/12/2019

Ung Ho Ma So 3584

                 100,000

11/12/2019

Ung Ho Ma So 3585

                 100,000

11/12/2019

Do thuy loan ung ho ma so 3585

                   30,000

11/12/2019

Ma so 3585 chuc gia dinh anh hanh p_huc

                 200,000

11/12/2019

Ung ho ms 3585

                   50,000

11/12/2019

Thai binh duong giup ms 3585

                   50,000

11/12/2019

Thai binh duong giup ms 3584

                   50,000

12/12/2019

Ung ho ma so 3585

                 500,000

12/12/2019

Ung ho ms 3584

                 500,000

12/12/2019

Do thuy loan u g ho ma so 3586

                   50,000

12/12/2019

Ung ho ms 3586 em linh

                 200,000

13/12/2019

Ung ho ms 3587

                 200,000

13/12/2019

Tran Minh Anh ung ho ms 3587 chuc c_o mau khoi benh

                   50,000

14/12/2019

Giup ma 3577

               2,000,000

14/12/2019

Tran Minh Anh ung ho ms 3588 chuc e_m mau khoi benh

                   50,000

14/12/2019

Chuyen cho ma3588

                   50,000

14/12/2019

Thai binh duong giup ms 3588

                   50,000

14/12/2019

Thai binh duong giup ms 3587

                   50,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Quân đội điện tử   từ ngày 08 đến 14/12/2019

 

9/12/2019

Ung ho Ba Nguyen Thi Suu MS 3581

                 300,000

9/12/2019

Gui ung ho ma 3582

                 200,000

9/12/2019

Ung ho ba nguyen thi bach hoa o can_ tho mong ba khoe manh

                 100,000

9/12/2019

Ung ho bac Nguyen Thi Bach Hoa

                 100,000

9/12/2019

ung ho ma so 3583 Nguyen Thi Vinh

                 200,000

9/12/2019

Ma so 3583: Ba Nguyen Thi Vinh. Dia_ chi: Thon Hac Lam  xa Huong Lam  h_uyen Hiep Hoa  tinh Bac Giang

                 200,000

9/12/2019

Uhms 3572

                 300,000

9/12/2019

Uhms 3573

                 300,000

9/12/2019

Kinh gui cu Nguyen Thi Bach Hoa. Ms_ 3582 tai can tho

                 100,000

9/12/2019

Ung ho e Bien chua benh

               2,000,000

9/12/2019

UNG HO MA SO 3583. NGUOI CHUYEN TIEN: NGUYEN TRONG HUAN

                 200,000

9/12/2019

Uhms 3574

                 300,000

9/12/2019

Uhms 3575

                 300,000

10/12/2019

Ho tro gia dinh anh Tron be Dinh Ti_en Dat 8tuoi FT19344780860080 - Ma _giao dich/ Trace 107075

                 200,000

10/12/2019

Uhms 3576

                 500,000

10/12/2019

Ung ho ba Duong Thi Thu -Ma so 3580

                 150,000

10/12/2019

Uhms 3577

                 200,000

10/12/2019

Ung ho Ma so 3584

                   50,000

10/12/2019

ung ho ms 3584

                 200,000

10/12/2019

Ung ho chau DINH TIEN DAT

                 200,000

10/12/2019

Uhms 3578

                 200,000

10/12/2019

Uhms 3580

                 300,000

10/12/2019

Uhms 3581

                 300,000

10/12/2019

Uhms 3582

                 200,000

11/12/2019

Ung ho nguyen dinh bien FT193454423_60745 - Ma giao dich/ Trace 509871

                 250,000

11/12/2019

3975029674 Chuyen qua MoMo ung ho c_on anh Tron mong chau mau het benh _- Ma giao dich/ Trace 101188

                 100,000

11/12/2019

Toi ung ho ms 3585

                 100,000

11/12/2019

Ung ho Ma so 3584

                 200,000

11/12/2019

Ung ho ma so 3578 chuc con lanh ben_h

                 100,000

11/12/2019

Uhms 3583

                 300,000

11/12/2019

Uhms 3585

                 200,000

11/12/2019

Ung ho ma so 3585 anh ngo van dung

                 100,000

11/12/2019

ung ho em Ngo Van Dung  ma so 3585

                 500,000

11/12/2019

giup ma so 3571

                 100,000

11/12/2019

Ung ho ma so 3585

                 500,000

11/12/2019

Ung ho ma 3585 anh Ngo Van Dung  hu_ong lam. H hiep hoa  T bac giang

               1,000,000

11/12/2019

Ung ho ma so 3585 Ngo Van Dung

                 200,000

12/12/2019

Ung ho ma so 3577

                 200,000

12/12/2019

Ung ho chau Linh Hieu Ms3586

                 500,000

12/12/2019

Giup do em Nguyen Thi Thuy Linh. So_ nha 2  ngach 78/10  pho 8/3  phuon_g Quynh Mai  quan Hai Ba Trung  Ha _Noi

                 200,000

12/12/2019

VC GK ung ho ma so 3585

                 100,000

12/12/2019

VC GK ung ho ma so 3584

                 100,000

12/12/2019

Ma so 3577 Dinh Van Tron

                 300,000

12/12/2019

HA LINH UNG HO MA SO 3586

                 300,000

12/12/2019

Ung ho ma so 3586

                 200,000

12/12/2019

Ma so 3586  em nguyen thi thuy linh_ so nha 2  ngach 78 10 pho 8 3  quy_nh mai  hai ba trung  ha noi - Ma g_iao dich/ Trace 189718

                 300,000

12/12/2019

Ung ho ma so 3586 em nguyen thi thu_y linh

                 500,000

12/12/2019

Ung ho em Linh ma so 3586

                 100,000

12/12/2019

ung ho ms 3586 nguyen thi thuy linh

                 200,000

12/12/2019

LE HOANG SON CHUYEN TIEN

             10,000,000

12/12/2019

Ung ho MS 3586

                 500,000

12/12/2019

Ung ho ma so 3586 em Nguyen Thi Thu_y Linh so DT 0383540328  So nha 2 n_gach 7810 Pho 83 Phuong Quynh Mai Q_ Hai Ba Trung TP Ha Noi

                 500,000

13/12/2019

ma so 3586 Em nguyen thi thuy linh

                 100,000

13/12/2019

Ung ho ma so 3586 nguyen thi thuy l_inh

                 300,000

13/12/2019

Ung ho ma so 3584 ho thi lang

                 200,000

13/12/2019

Ma so 3585 Ngo Van Dung

                 500,000

13/12/2019

Gui chi Tong Thi Luan ma so 3587

                 200,000

13/12/2019

UNG HO ANH DINH VAN TRON MA SO 3577_ - Ma giao dich/ Trace 768430

                 200,000

13/12/2019

Ung ho tien cho em Dinh Tien Dat bi_ benh tim.  Mong mn se chuyen so ti_en nho nay cho em ay.

                 200,000

13/12/2019

Ma so 3587 ung ho chi Tong Thi Xuan

                 100,000

13/12/2019

Chi Mai quyen gop cho cau be Dinh T_ien Dat

                 500,000

13/12/2019

Doan Trang quyen gop cho be Dinh Ti_en Dat

                 300,000

13/12/2019

Ung ho Ms 3577

                 200,000

13/12/2019

Ck cho be bv nhi so 3577anh Dinh Va_n Tron 0397594103 FT19347900747519 _- Ma giao dich/ Trace 526799

                 500,000

13/12/2019

Ung ho MS 3584

                 200,000

14/12/2019

CT giup do chi Tong Thi Luan. MS 35_87

                 300,000

14/12/2019

Ma So 3577 Anh DINH VAN TRON

                 100,000

14/12/2019

Ung ho ma so 3588 Nguyen thi phuong_ quyen  Me be Bang Tam   - Ma giao _dich/ Trace 414966

               1,000,000

14/12/2019

Ung ho ma so 3588 Nguyen thi phuong_ quyen Dt 0929451130

                 100,000

14/12/2019

Nho bao ck giup toi a tron dang co _con o bv san nhi da nang FT19348975_761084 - Ma giao dich/ Trace 750156

                 200,000

14/12/2019

Levan UH ms3588 Nguyen Thi Phuong Q_uyen FT19348418993673 - Ma giao dic_h/ Trace 750640

                 300,000

14/12/2019

Le Thi Tuyet Noi gui ma so 3587  ch_uc chi Luan mau chong khoe manh

                 100,000

14/12/2019

Le Thi Tuyet Noi gui ma so 3588  ch_uc be Bang Tam mau khoe

                 100,000

14/12/2019

Uh ma so 3588

                 200,000

14/12/2019

Ung ho be Bang Tam ma so 3588

                 200,000

14/12/2019

Ung ho ms 3588 nguyen thi phuong qu_yen me be bang tam

                 200,000

14/12/2019

Ung ho ma so 3588 chi Nguyen thi ph_uong Quyen

                 200,000

14/12/2019

UNG HO DIEU TRI BENH BE DINH TIEN D_AT 141219 18 57 46 - Ma giao dich/ _Trace 816200

                 500,000

14/12/2019

Ung ho be bang tam ms 2588

                 200,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Nông nghiệp
từ ngày 08 đến 14/12/2019

 

4/12/2019

Doan Lam Tran giup MS 3574

2,000,000

4/12/2019

Do T Minh giup MS 3577

200,000

4/12/2019

Dong Ngoc Bau giup MS 3577

100,000

4/12/2019

Hoang T Thom giup MS 3577

50,000

4/12/2019

Nguyen T Quynh Trang giup MS 3577

100,000

4/12/2019

To Quoc Hai giup MS 3576

150,000

4/12/2019

Nguyen T Phi Yen giup MS 3577

300,000

4/12/2019

Pham Thanh Tien giup SM 3577

1,000,000

4/12/2019

Nguyen Xuan Huan giup MS 3577

50,000

4/12/2019

Tran Trung Phuong giup MS 3577

100,000

4/12/2019

Nguyen Duc Hung giup MS 3577

100,000

4/12/2019

Vo Quang Son giup MS 3575

200,000

4/12/2019

Luu Tran Son Tu giup MS 3577

200,000

4/12/2019

Nguyen Dang Hung giup MS 3577

100,000

4/12/2019

Pham T Bich Thuy giup MS 3577

300,000

4/12/2019

Giap Hong Son giup MS 3577

100,000

4/12/2019

Duong Hung Cuong giup MS 3577

100,000

4/12/2019

Nhu Phu Thinh giup MS 3577

1,000,000

4/12/2019

Nguyen Tan Duy giup MS 3577

200,000

4/12/2019

Pham T Nhu Huyen giup MS 3577

500,000

4/12/2019

Nguyen Hoang Nam giup MS 3577

200,000

4/12/2019

Pham Dinh Dong ung ho QNA

500,000

4/12/2019

Do T Le giup MS 3577

300,000

4/12/2019

Dang Khuong Duy giup MS 3577

500,000

4/12/2019

Truong T Thuy Mo giup MS 3577

200,000

4/12/2019

Tran Thanh Vuong ung ho QNA

500,000

4/12/2019

Nguyen Van Sam ung ho QNA

200,000

4/12/2019

Le Thanh Nin giup MS 3577

500,000

4/12/2019

Nghiem Xuan Phong giup MS 3589

200,000

4/12/2019

Tran Manh Cuong giup MS 3577

300,000

4/12/2019

Nguyen An Nhon giup MS 3577

300,000

5/12/2019

Nguyen Tien Cuong giup MS 3577

300,000

5/12/2019

Phan Quang Huy giup MS 3577

200,000

5/12/2019

Le Khanh Duong ung ho QNA

50,000

5/12/2019

Nguyen Van Dien giup MS 3577

200,000

5/12/2019

BNo T Hien giuop MS 3577

300,000

5/12/2019

Le Van Thanh giup MS 3577

200,000

5/12/2019

Nguyen T Thanh Huong giup MS 3577

500,000

5/12/2019

Nguyen Thanh Hai giup MS 3577

200,000

5/12/2019

Do Van Tam giup MS 3577

1,000,000

5/12/2019

Pham T Hoa giup MS 3577

200,000

5/12/2019

Le T Nguyen Dang giup MS 3577

200,000

5/12/2019

Dai T Thanh Loi giup MS 3577

100,000

5/12/2019

Nguyen Thanh Hai giup MS 3578

200,000

5/12/2019

Dai T Thanh Loi giup MS 3578

100,000

5/12/2019

Tran Linh Huan giup MS 3577

200,000

5/12/2019

Le T Thi Nhan giup MS 3577

500,000

5/12/2019

Bui T Thanh Tam giup MS 3578

200,000

5/12/2019

Le T Tam giup chau Tran T Hoa Le

100,000

5/12/2019

Nguyen Thanh Hai ung ho QNA

300,000

5/12/2019

Huynh T Hong Hanh giup MS 3577

200,000

5/12/2019

Nguyen T Nhan giup MS 3578

200,000

5/12/2019

Bui T Bich Hue giup MS 3577

100,000

5/12/2019

Vo T Duyen giup MS 3577

50,000

5/12/2019

Cao T Vien giup MS 3577

100,000

5/12/2019

Truong T Hong Minh giup MS 3577

300,000

5/12/2019

Le T Bich Thinh giup MS 3577

200,000

5/12/2019

Le Van Thang giup MS 3577

100,000

5/12/2019

Nguyen T Thanh Hoa giup MS 3579

100,000

5/12/2019

Pham Huynh Khiem giup MS 3577

500,000

5/12/2019

Tran T Thu Nga giup MS 3577

200,000

5/12/2019

Tran T Thu Nga giup MS 3578

200,000

9/12/2019

Nguyen T Thanh Huong giup MS 3577

100,000

9/12/2019

Phan T Hoa giup MS 3581

100,000

9/12/2019

Do T Thoi ung ho QNA

200,000

9/12/2019

Le Chi Dai giup MS 3577

100,000

9/12/2019

Nguyen Thanh Cuong giup MS 3582

200,000

9/12/2019

Nguyen Thanh Hai giup MS 3582

100,000

9/12/2019

Pham Hoang Trung giup MS 3587

300,000

9/12/2019

Duong T Sao Mai giup MS 3582

200,000

9/12/2019

Vu Chi Tinh giup MS 3582

200,000

9/12/2019

Nguyen T Hong Thich giup MS 3577

100,000

9/12/2019

Ngo T Van Hanh ung ho QNA

200,000

9/12/2019

Tra T Hong giup MS 3582

500,000

9/12/2019

Tran Xuan Hung giup MS 3582

100,000

9/12/2019

Vu Duc Hieu giup MS 3583

50,000

9/12/2019

Nguyen Duc Duy giup MS 3583

100,000

9/12/2019

Le Huong Giang giup MS 3583

100,000

9/12/2019

Le Huong Giang giup MS 3582

100,000

9/12/2019

Nguyen T Quynh Trang giup MS 3577

500,000

9/12/2019

Doan Nguyen Thanh Nguyen giup SM 3577

500,000

9/12/2019

Tran Hoang Dung giup MS 3577

200,000

9/12/2019

Ngo T Hong Nga giup MS 3577

400,000

9/12/2019

Le Tan Tu giup MS 3583

100,000

9/12/2019

Le Tan Tu giup MS 3582

100,000

9/12/2019

Doan Van Ha giup MS 3583

200,000

9/12/2019

Nguyen Duc Hung giup MS 3583

100,000

9/12/2019

Trinh Quang Long giup MS 3583

200,000

9/12/2019

Luong Quoc Toan giup MS 3583

100,000

9/12/2019

Nguyen Hoang An ung ho QNA

100,000

9/12/2019

Luong Van Bon ung ho QNA

300,000

10/12/2019

Ta T Hong Them giup MS 3583

300,000

10/12/2019

Le Van Ban giup MS 3583

200,000

10/12/2019

Tran T Hong Nhung giup MS 3577

200,000

10/12/2019

Nguyen Dinh Luan giup MS 3583

200,000

10/12/2019

Ho Thanh Thao giup MS 3577

200,000

10/12/2019

Nguyen Thanh Hai giup MS 3584

200,000

10/12/2019

Vu Chi Tinh giup MS 3584

200,000

10/12/2019

Dong Thien Hoang giup MS 3584

200,000

10/12/2019

Phan T Thuong giup MS 3584

300,000

10/12/2019

Pham T Lai giup MS 3577

1,000,000

10/12/2019

Ha Minh Duc giup MS 3583

2,000,000

11/12/2019

Pham Van Ba giup MS 3577

100,000

11/12/2019

Pham T Thu Thuy giup MS 3578

100,000

11/12/2019

Pham T Thu Thuy giup MS 3577

100,000

11/12/2019

Pham T Thu Thuy giup MS 3585

100,000

11/12/2019

Pham T Thu Thuy giup MS 3574

200,000

11/12/2019

Tran Trung Dung giup MS 3585

200,000

11/12/2019

Pham The Duy ung ho QNA

200,000

11/12/2019

Duong Van Bac giup MS 3585

50,000

11/12/2019

Le Trung Hau giup MS 3585

300,000

11/12/2019

Vo Tran Minh Khang giup MS 3577

200,000

11/12/2019

Vu T Thanh Huong giup MS 3585

300,000

11/12/2019

Dao Anh Tuan giup MS 3585

300,000

11/12/2019

Vu Chi Tinh giup MS 3585

200,000

11/12/2019

To Quoc Hai giup MS 3585

100,000

11/12/2019

Nguyen Thanh Hai giup MS 3585

200,000

11/12/2019

Duong T Ngoc Bao giup MS 3577

100,000

12/12/2019

Pham T Thuy Phuong giup MS 3577

1,000,000

12/12/2019

Nguyen Thai Viet giup MS 3585

100,000

12/12/2019

Nguyen T Minh Hang giup MS 3579

300,000

12/12/2019

Pham Giang Nam giup MS 3577

500,000

12/12/2019

Nguyen Hong Ha giup be Tran T Hoa Le

200,000

12/12/2019

To Quoc Hai giup MS 3586

200,000

12/12/2019

Nguyen The Vu giup MS 3586

50,000

12/12/2019

Nguyen T Tuoi giup MS 3586

100,000

12/12/2019

Tran T Thuy Dung giup MS 3586

50,000

12/12/2019

Vo Tan Kha giup MS 3577

200,000

12/12/2019

Nguyen Huu Dat ung ho QNA

200,000

12/12/2019

Nguyen T Bich Ngoc giup MS 3582

200,000

12/12/2019

Huynh Quoc Tuu giup MS 3577

100,000

13/12/2019

Le T Anh Chung giup MS 3577

300,000

13/12/2019

Nguyen Van Nhat giup MS 3586

100,000

13/12/2019

Nguyen Huu Hoan giup MS 3539

500,000

13/12/2019

Trinh T Thu Ha gup MS 3586

200,000

13/12/2019

Le Tan Tu giup MS 3587

100,000

13/12/2019

Pham T My giup MS 3586

200,000

13/12/2019

Tran Kim Oanh giup MS 3587

200,000

13/12/2019

Ngo Trieu Gia Linh giup MS 3577

200,000

13/12/2019

Trinh Vy Tri giup MS 3587

300,000

13/12/2019

Vu Chi Tinh giup MS 3587

200,000

13/12/2019

Duong T Sao Mai giup MS 3585

200,000

13/12/2019

Nguyen Thanh Hai giup MS 3587

100,000

13/12/2019

Phan T Quynh giup MS 3577

100,000

13/12/2019

Le Duy Dung giup MS 3587

200,000

13/12/2019

Vo T Nhu Y giup MS 3577

200,000

13/12/2019

Le Trung Hau giup MS 3577

300,000

13/12/2019

Phan T Dieu Ha giup MS 3577

500,000

13/12/2019

Dang Van Thao giup MS 3587

200,000

13/12/2019

Do T Ha Lien giup MS 3587

100,000

14/12/2019

Nguyen T Thuy Linh giup MS 3577

500,000

14/12/2019

Tran T Hien giup MS 3577

50,000

14/12/2019

Tran Dinh Ngoc ung ho QNA

100,000

14/12/2019

Phung Cong Quang giup MS 3577

500,000

14/12/2019

Phung Cong Quang giup MS 3588

500,000

14/12/2019

Ho t Lan Thanh giup MS 3588

200,000

14/12/2019

Bui T Kim Chi giup MS 3587

200,000

14/12/2019

Dang Kim Long giup MS 3588

50,000

14/12/2019

Mai Sy An giup MS 3588

100,000

14/12/2019

Nguyen T Hong Sang giup MS 3577

100,000

14/12/2019

Nguyen Van Dien giup MS 3588

100,000

14/12/2019

Dang Thanh Nhan giup MS 3588

500,000

14/12/2019

Hong My Thao ung ho QNA

100,000

14/12/2019

Nguyen Van Ket giup MS 3577

500,000

 

Tổng

         942,421,245