Danh sách ủng hộ tuần 2 tháng 10 năm 2019

(Dân trí) - Tuần qua, Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Báo trong tuần là: 777,243,920 đồng.

NGÀY

DIỄN GIẢI

SỐ TIỀN

 

Bạn đọc ủng hộ tại Tòa soạn từ ngày   6 đến 12/10/2019

 

7/10

Trần Bảo Phương - 58 Kim Mã giúp MS 3500

300,000

 

Hội Phụng sự giúp MS 3499 đến 3502

7,000,000

 

Hội Phụng sự giúp các cháu SV (theo DS)

15,000,000

 

Gia đình Hùng + Điềm giúp ms 3504 (200); 3493 (500)

700,000

 

Gia đình Tuyết + Châu giúp MS 3496

400,000

 

Gia đình bà Toàn giúp MS 3498

200,000

 

Gia đình Huyền Trang giúp ms 3493 (500); 3497 (200)

700,000

 

Bạn đọc giúp MS 3504

200,000

 

Bác Hòa - Ngọc Hà, HN giúp MS 3484, 3489, 3494, 3498, 3499

1,000,000

 

Anh Đường, Nguyễn Gia Thiều, HK, HN giúp MS 3501

500,000

9/10

Phạm Thị Diệu Hoa - CHLB Đức giúp ms 3502, 3499, 3458, 3496

2,000,000

 

Bạn đọc giúp ms 3502, 3501, 3500

600,000

11/10

Lê Huỳnh - 22 Hùng Vương, HN giúp ms 3508

200,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua Viettel paytừ ngày 6 đến 12/10/2019

 

06/10/2019 00:15:14

800039 DANTRI 1910062 34426676 VTBANK

200,000

06/10/2019 00:24:44

800039 DANTRI 19100623 4437479 VTBANK

200,000

06/10/2019 00:29:14

800039 DANTRI 19100623 4442339 VTBANK

100,000

06/10/2019 00:32:29

800039 DANTRI 19100623 4445891 VTBANK

200,000

06/10/2019 00:37:07

800039 DANTRI 19100623 4450426 VTBANK

200,000

06/10/2019 00:39:36

800039 DANTRI 1910062 34452789 VTBANK

200,000

06/10/2019 00:58:03

800039 DANTRI 19100623 4469639 VTBANK

4,000

06/10/2019 07:27:35

Xem noi dung trong CMS

290,000

06/10/2019 08:22:39

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191006 191006 196999289

200,000

06/10/2019 09:06:12

800039 DANTRI 19100623 5158251 VTBANK

100,000

06/10/2019 09:08:24

800039 DANTRI 1910062 35167797 VTBANK

100,000

06/10/2019 09:16:47

800039 DANTRI 1910062 35205168 VTBANK

100,000

06/10/2019 09:18:13

800039 DANTRI 191006235 211516 VTBANK

100,000

06/10/2019 10:08:01

Tran Minh Ha; 0913300860;   100000; Ma so 3504: 100000

97,800

06/10/2019 10:11:37

Tran Minh Ha; 0913300860;   100000; Ma so 3504: 100000

97,800

06/10/2019 14:09:37

800039 DANTRI 19100623 6273524 VTBANK

50,000

06/10/2019 14:32:24

800039 DANTRI 19100623 6347620 VTBANK

15,000

06/10/2019 14:33:33

Le Van Hau; 0939962965;   300000; Ma so 3504: 300000

295,600

06/10/2019 17:11:59

800039 DANTRI 19100623 6962734 VTBANK

3,000

06/10/2019 17:57:29

Nguyen Ha Ton; 0 936366131; 100000; Ma so 3504: 100000

97,800

06/10/2019 19:35:30

Xem noi dung trong CMS

95,200

06/10/2019 20:18:23

Thanh Thu; 0916860507;   200000; Ma so 3500: 200000

196,700

06/10/2019 21:17:17

800039 DANTRI 1910062 37886832 VTBANK

5,000

06/10/2019 23:16:08

Xem noi dung trong CMS

192,600

07/10/2019 00:06:28

800039 DANTRI 19100723 8259107 VTBANK

500,000

07/10/2019 06:58:37

800039 DANTRI 19100723 8535034 VTBANK

100,000

07/10/2019 07:33:56

BonBenSG; 0908838582;   200000; Ma so 3504: Be gai co cap mat nhu "qua bong" muon no tung cau cuu...!

196,700

07/10/2019 08:07:26

800039 DANTRI 191007238777864 VTBANK

200,000

07/10/2019 09:17:30

Vu Van Thanh; 0963162248; 480000; Ma so 3504: 480000

465,320

07/10/2019 10:53:02

Gia Ngoc; 0987423333; 200000; Ma so 3504: 200000

196,700

07/10/2019 11:48:01

O. Ha Nhuong & B. Dang Thi So; 0939731686; 500000; Ma so 3503: 500000

484,800

07/10/2019 13:43:25

800039 DANTRI 191007230 758844 VTBANK

100,000

07/10/2019 15:02:43

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191007 1910071 99546505

400,000

07/10/2019 16:35:12

800039 DANTRI 19100723 1839547 VTBANK

200,000

07/10/2019 17:01:46

An Duc Hoai Phuong; 0982487453; 100000;   Ma so 3505: 100000

95,200

07/10/2019 17:08:53

Linh; 09846 10748; 50000;   Ma so 3505: Cu ba don doc co 6 chiec chum "sut seo" nhu cau chuyen la...!

48,350

07/10/2019 20:04:10

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191007 19100715 0321844

100,000

07/10/2019 20:42:25

800039 DANTRI 19100723 3266072 VTBANK

50,000

07/10/2019 21:23:09

Cao Tran Thanh Hoa; 0367432165; 100000; Ma so 3505: 100000

95,200

07/10/2019 22:43:50

Xem noi dung trong CMS

971,800

08/10/2019 07:01:26

800039 DANTRI 1910082 34211939 VTBANK

1,000,000

08/10/2019 07:33:23

800039 DANTRI 19100823 4305464 VTBANK

50,000

08/10/2019 09:01:10

Tran Minh Ha; 0908551969; 100000; Ma so 3506: 100000

97,800

08/10/2019 09:03:41

Tran Minh Ha; 0908551969; 100000; Ma so 3506: 100000

97,800

08/10/2019 09:27:25

800039 DANTRI 191008234974506 VTBANK

100,000

08/10/2019 10:00:55

Ngo Duong; 0983256468; 100000; Ma so 3506: 100000

97,800

08/10/2019 11:22:25

Tran thi My Le; 0997487718; 1000000; Ma so 3504: 1000000

971,800

08/10/2019 11:24:37

Nguyen Thi Anh Dao; 0989041279; 100000; Ma so 3506: 100000

97,800

08/10/2019 11:27:22

Tran thi My Le; 0997487718; 1000000; Ma so 3503: 1000000

971,800

08/10/2019 11:33:23

Tran thi My Le; 0997487718; 1000000; Ma so 3506: 1000000

971,800

08/10/2019 12:48:31

Mai; 0934969250; 200000; Ma so 3506: 200000

196,700

08/10/2019 13:10:29

Thu; 0943887407; 300000; Ma so 3506: 300000

295,600

08/10/2019 13:17:56

Thu; 0943887407; 200000; Ma so 3502: 200000

196,700

08/10/2019 15:34:26

Linh; 0984610748; 50000; Ma so 3506: Xot xa hai nhi mieng chua kip "vuong" mui sua da phai roi xa me

48,350

08/10/2019 16:38:29

Nghiem Ngoc Lan; 0919480838; 300000; Ma so 3506: 300000

295,600

08/10/2019 16:44:20

Nghiem Ngoc Lan; 0919480838; 200000; Ma so 3505: 200000

196,700

08/10/2019 20:28:15

800039 DANTRI 1910082 38911834 VTBANK

200,000

08/10/2019 21:03:43

800039 DANTRI 1910082 39087754 VTBANK

200,000

08/10/2019 21:09:51

800039 DANTRI 1910082 39117450 VTBANK

250,000

08/10/2019 21:13:37

800039 DANTRI 191008 239135587 VTBANK

250,000

08/10/2019 21:15:32

800039 DANTRI 191008239144429 VTBANK

500,000

08/10/2019 21:23:24

800039 DANTRI 191008239180306 VTBANK

250,000

08/10/2019 22:01:46

800039 DANTRI 1910082 39338150 VTBANK

100,000

09/10/2019 00:43:04

800039 DANTRI 1910092 39674551 VTBANK

100,000

09/10/2019 07:13:24

Hoang Thi Mai; 0868877276; 300000; Ma so 3506: 300000

290,000

09/10/2019 08:38:08

800039 DANTRI 191009 230395107 VTBANK

4,000

09/10/2019 11:30:42

Lai quang bach; 0363812731; 300000; Ma so 3507: Xin cuu lay dua "con cau" cua nu ho sinh ngheo

295,600

09/10/2019 11:45:29

Thanh; 0967183487; 500000; Ma so 3504: 500000

493,400

09/10/2019 12:34:43

800039 DANTRI 191009 231841195 VTBANK

200,000

09/10/2019 12:36:51

800039 DANTRI 191009 231850697 VTBANK

100,000

09/10/2019 13:48:22

800039 DANTRI 1910092 32147308 VTBANK

100,000

09/10/2019 13:59:54

Nguyen Van Hong; 0909905788; 100000; Ma so 3505: 100000

95,200

09/10/2019 14:01:19

Nguyen Van Hong; 0909905788; 100000; Ma so 3507: 100000

95,200

09/10/2019 14:03:11

Nguyen Van Hong; 0909905788; 200000; Ma so 3506: 200000

192,600

09/10/2019 14:22:04

800039 DANTRI 1910092 32319504 VTBANK

500,000

09/10/2019 15:33:14

800039 DANTRI 1910092 32742821 VTBANK

100,000

09/10/2019 15:38:50

800039 DANTRI 1910092 32778094 VTBANK

200,000

09/10/2019 15:39:59

800039 DANTRI 19100923 2785545 VTBANK

100,000

09/10/2019 17:01:14

800039 DANTRI 1910092 33293669 VTBANK

300,000

09/10/2019 17:38:19

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191009 191009 154538915

100,000

09/10/2019 17:59:20

800039 DANTRI 19100923 3616823 VTBANK

10,000

09/10/2019 21:55:56

Ho Viet Niem; 0916876655; 200000; Ma so 3507: Xin cuu lay dua "con cau" cua nu ho sinh ngheo

196,700

09/10/2019 22:25:40

800039 DANTRI 19100923 5024382 VTBANK

5,000

09/10/2019 23:43:51

800039 DANTRI 1910092 35215135 VTBANK

200,000

09/10/2019 23:44:38

800039 DANTRI 1910092 35216364 VTBANK

300,000

10/10/2019 00:16:58

Nguyen Minh Truong; 0935202164; 1000000; Ma so 3507: Xin cuu lay dua "con cau" cua nu ho sinh ngheo

987,900

10/10/2019 07:45:13

800039 DANTRI 19101023 5842444 VTBANK

50,000

10/10/2019 07:45:43

800039 DANTRI 1910102 35844982 VTBANK

200,000

10/10/2019 09:45:52

Le Mai Phuong; 0988189922; 100000; Ma so 3506: 100000

95,200

10/10/2019 09:48:54

Le Mai Phuong; 0988189922; 50000; Ma so 3505: 50000

46,500

10/10/2019 10:05:29

800039 DANTRI 19101023 7044561 VTBANK

100,000

10/10/2019 13:00:37

800039 DANTRI 1910102 38271948 VTBANK

100,000

10/10/2019 15:36:27

Xem noi dung trong CMS

48,350

10/10/2019 16:36:30

800039 DANTRI 1910102 39912492 VTBANK

50,000

10/10/2019 16:38:33

800039 DANTRI 1910102 39930105 VTBANK

50,000

10/10/2019 18:06:46

800039 DANTRI 191010 230631130 VTBANK

7,000

10/10/2019 19:31:20

800039 DANTRI 1910102 31308828 VTBANK

200,000

10/10/2019 22:10:11

; ; 200000; Ma so 3505: 200000

196,700

11/10/2019 00:56:43

800039 DANTRI 191011 233047104 VTBANK

100,000

11/10/2019 05:27:38

800039 DANTRI 191011 233245178 VTBANK

200,000

11/10/2019 05:30:33

800039 DANTRI 1910112 33247245 VTBANK

200,000

11/10/2019 06:29:26

800039 DANTRI 1910112 33331861 VTBANK

1,000

11/10/2019 09:08:52

800039 DANTRI 191011 234401265 VTBANK

200,000

11/10/2019 09:12:07

800039 DANTRI 191011 234440750 VTBANK

200,000

11/10/2019 09:13:35

800039 DANTRI 1910112 34458210 VTBANK

200,000

11/10/2019 10:07:41

Mai Tran Thanh Binh; 0909591374; 300000; Ma so 3508: 300000

290,000

11/10/2019 10:18:01

Trinh; 0934030287; 600000; Ma so 3509: 200000; Ma so 3504: 200000; Ma so 3503: 200000

592,300

11/10/2019 10:23:21

Xem noi dung trong CMS

192,600

11/10/2019 12:38:21

Be T.Quyen; 0902865833; 200000; Ma so 3506: 200000

192,600

11/10/2019 12:42:11

Be T.Quyen; 0902865833; 200000; Ma so 3504: 200000

192,600

11/10/2019 12:49:47

Be T.Quyen; 0902865833; 200000; Ma so 3503: 200000

192,600

11/10/2019 12:59:25

Be T.Quyen; 0902865833; 200000; Ma so 3498: 200000

192,600

11/10/2019 13:17:11

VU XUAN CUONG; 0868275123; 100000; Ma so 3508: 100000

97,800

11/10/2019 13:43:02

800039 DANTRI 1910112 36625472 VTBANK

100,000

11/10/2019 14:15:16

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191011 191011159 994888

500,000

11/10/2019 14:31:03

800039 DANTRI 1910112 36936447 VTBANK

18,000

11/10/2019 15:38:00

Mai Tran Thanh Binh; 0909591374; 300000; Ma so 3507: 300000

290,000

11/10/2019 16:26:12

800039 DANTRI 191011 237781873 VTBANK

500,000

11/10/2019 16:28:12

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191011 1910111 60376681

50,000

11/10/2019 16:36:01

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191011 1910111 60399912

100,000

11/10/2019 18:22:39

Mai Tran Thanh Binh; 0909591374; 300000; Ma so 3504: 300000

290,000

11/10/2019 20:46:00

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191011 191011161 099491

10,000

11/10/2019 21:16:48

Pham Tuan Anh; 0886640994; 1000000; Ma so 3507: Xin cuu lay dua "con cau" cua nu ho sinh ngheo

971,800

11/10/2019 22:08:14

800039 DANTRI 1910112 30039670 VTBANK

100,000

11/10/2019 22:12:40

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191011 191011 161277444

100,000

11/10/2019 22:39:13

Nhat Anh; ; 300000; Ma so 3506: 300000

295,600

11/10/2019 22:44:12

Nhat Anh; ; 300000; Ma so 3509: 300000

295,600

11/10/2019 22:49:24

Nhat Anh; ; 300000; Ma so 3504: 300000

295,600

11/10/2019 22:53:34

Nhat Anh; ; 300000; Ma so 3505: 300000

295,600

11/10/2019 23:05:40

Thuy Nhien; 0; 300000; Ma so 3502: 300000

295,600

11/10/2019 23:45:50

800039 DANTRI 191011230332694 VTBANK

20,000

12/10/2019 07:48:39

800039 DANTRI 191012230807270 VTBANK

100,000

12/10/2019 08:13:03

Linh; 0984610748; 100000; Ma so 3510: Me tam than, 2 con tho khong biet bo minh la ai?

97,800

12/10/2019 09:14:55

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191012 191012161764833

100,000

12/10/2019 10:31:59

800039 DANTRI 1910122 31767874 VTBANK

200,000

12/10/2019 11:07:46

800039 DANTRI 1910122 31970114 VTBANK

9,000

12/10/2019 12:51:45

800039 DANTRI 1910122 32461867 VTBANK

10,000

12/10/2019 13:16:40

800039 DANTRI 191012 232556375 VTBANK

20,000

12/10/2019 15:23:42

800039 DANTRI 191012 233240331 VTBANK

50,000

12/10/2019 16:55:21

Xem noi dung trong CMS

48,350

12/10/2019 19:24:29

800039 DANTRI 19101223 4437376 VTBANK

250,000

12/10/2019 19:29:37

800039 DANTRI 1910122 34460353 VTBANK

250,000

12/10/2019 21:40:36

800039 DANTRI 191012 235012598 VTBANK

9,000

12/10/2019 22:40:19

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191012 1910121 63313563

100,000

12/10/2019 22:48:16

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191012 19101216 3321274

100,000

12/10/2019 22:54:07

Doan Phu; 0987202525; 200000; Ma so 3510: Me tam than, 2 con tho khong biet bo minh la ai?

192,600

 

Bạn đọc ủng hộ qua Vp Miền Namtừ ngày 6 đến 12/10/2019

 

7/10

Võ Huỳnh Phương Nghi giúp MS 3504, 3505, 3506

300,000

 

Lê Quang Bảo Dương giúp MS 3504

200,000

 

Trần Thị Thùy Linh giúp MS 3504

800,000

 

Trịnh Tuấn Anh giúp MS 3500, 3501, 3503, 3504

1,600,000

 

Vũ Trọng Nghinh (94/6 Phan Đăng Lưu, phường 5, quận PN) giúp MS 3486

1,000,000

8/10

Các cháu tại cư xá Nguyễn Văn Trỗi , phường 17, quận PN giúp MS 3505, 3504, 3499, 3498, 3486, 3485, 3479, 3471, 3468, 3470

10,000,000

 

Dương Kim Loan, Oanh Bùi giúp MS 3502, 3500 (100USD/MS)

4,620,000

 

Nghĩa Phan giúp MS 3498, 3500 (50USD/MS)

2,310,000

 

Trần Hồng Chinh giúp MS 3506

300,000

 

Trần Kim Anh giúp MS 3504

200,000

9/10

Kiều Văn Thịnh giúp MS 3504

500,000

 

Trần Thái Quang giúp MS 3507

400,000

 

Đỗ Hồng Quân, Hà Nguyễn Diễm Chi giúp MS 3506, 3507

2,000,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua Vp Đà Nẵngtừ ngày 6 đến 12/10/2019

 

7/10/2019

Facebool Nhật Quỳnh Hoa (Đà Nẵng) giúp đỡ mã số 3495

                   500,000

7/10/2019

Nguyễn Phương Sơn (khối 4B thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) giúp đỡ 2 trường hợp: MS 3503, MS 3481 (mỗi trường hợp 250.000đ)

                   500,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua Vp Cần Thơtừ ngày 6 đến 12/10/2019

 
 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietcombanktừ ngày 6 đến 12/10/2019

 

6/10/2019

MBVCB249865536. ung ho Truong Thi Ngoc Anh . MS 3504. CT tu 0031000257425 DO DUC HIEU toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 200,000

6/10/2019

IBVCB. 0610190956231002. NGUYEN VAN TRONG. Minh Ngoc, Minh Chau ung ho ms 3504

                 500,000

6/10/2019

IBVCB. 0610190829527003. NGUYEN VAN TRONG. Minh Ngoc, Minh Chau ung ho ms3503

                 400,000

6/10/2019

118977. 051019. 231253. GIUP MA SO 3499-051019-23: 13: 25

                 500,000

6/10/2019

010907. 061019. 012839. Ung ho ma so 3503 em Thao

                 200,000

6/10/2019

853133. 061019. 103850. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451001944487 NGUYEN THI KIM ANH chuyen khoan

                 100,000

6/10/2019

165406. 061019. 112804. 3504 truong thi ngoc anh

                 300,000

6/10/2019

567965. 061019. 135728. Le lien huong FT19280046740489

                 100,000

6/10/2019

110608. 061019. 172423. MS 3497 ong Nguyen Khac Hua FT19280047409468

                 300,000

6/10/2019

769173. 061019. 194115. Ung ho ma so 3504 Truong Thi Ngoc Anh

                 300,000

6/10/2019

978892. 061019. 200843. ung ho ma so 3504 chau Ngoc Mai

                 200,000

7/10/2019

IBPS/SE: 01321001. DD: 071019. SH: 10000263. BO: CU THI THU THANH. UNG HO MA SO 3499 3500 MOI HOAN CANH 50K MA SO 3501 3502 MOI HOAN CANH 100K

                 300,000

7/10/2019

Sender: 79305001. DD: 071019. SHGD: 10001364. BO: NGUYEN TUAN HAI. UNG HO 30 MS X 100. 000DMS TU 35 14   3544

             3,000,000

7/10/2019

Sender: 79310001. DD: 071019. SHGD: 10014168. BO: NGUYEN THI THANH HOA. UNG HO MS 3504. CHI TRUONG   THI NGOC ANH. QUY HOP , NGHE AN

                 300,000

7/10/2019

Sender: 01323001. DD: 071019. SHGD: 10000330. BO: DOAN THI MINH HUE. UNG HO MA 3502 BA DO THI PHUO NG

                 100,000

7/10/2019

Sender: 01309001. DD: 071019. SHGD: 10002011. BO: PHAM THI TUYEN. UNG HO MA SO 3504

                 300,000

7/10/2019

MBVCB250358116. le thi ha ung ho ma so 3504 chi truong thi ngoc anh. CT tu 0021000359370 LE THI HA toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 500,000

7/10/2019

MBVCB250477927. ung ho ma so 3501. CT tu 0021000326947 NGUYEN TRUONG GIANG toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

             1,000,000

7/10/2019

IBVCB. 0710190352395002. NGUYEN DUC NAM. Ung ho Ma so 3505: Cu Tran Thi Rut (Xom 12, xa Nghia Lam, huyen Nghia Hung, tinh Nam Dinh

                 100,000

7/10/2019

IBVCB. 0710190655567001. TRAN ANDY. giup ma so 3491 3492 3493 3494 3495 3496 3497 3498 3499 3500 moi ma so 100 ngan

             1,000,000

7/10/2019

IBVCB. 0710190910788002. LE THI THUY. ung ho ms 3505 cu Tran Thi Rut huyen Nghia Hung, tinh nam dinh, sdt 0362842667

                 300,000

7/10/2019

993519. 071019. 195655. Ung ho ma so 3505 cu Tran Thi Rut

                 100,000

7/10/2019

167825. 061019. 224301. Ung ho ms 3504 FT19280929531069

                 100,000

7/10/2019

029153. 071019. 002204. Ung ho ma so 3504 c Ngoc Anh

                 200,000

7/10/2019

500301. 071019. 061934. P12804 ck

                 100,000

7/10/2019

882733. 071019. 074231. ms 3505

                 100,000

7/10/2019

004178. 071019. 090836. UH ma so 3505

                 200,000

7/10/2019

222487. 071019. 094225. SANHSEACO GUI MA SO 3505-071019-09: 42: 24

                 300,000

7/10/2019

226618. 071019. 095902. SANHSEACO GUI MA SO 3504-071019-09: 59: 36

                 300,000

7/10/2019

183195. 071019. 104936. Ma so 3505 Cu Tran Thi Rut (Xom 12, xa Nghia Lam, huyen Nghia Hung, tinh Nam Dinh) So DT 0362842667

             1,000,000

7/10/2019

023222. 071019. 105053. chuyen cho ma so 3502

             1,000,000

7/10/2019

819345. 071019. 113941. ubg ho quy khuyen hoc

                 100,000

7/10/2019

Sender: 79307005. DD: 071019. SHGD: 10003447. BO: CHENH TRAN LE. IBUNG HO MA SO 3503 CAU BE MOI 7 THANG TUOI DA PHAI CHONG CHOI VOI TU THAN

                 500,000

7/10/2019

Sender: 79310001. DD: 071019. SHGD: 10003979. BO: VU THI HOANG ANH. VU HOANG ANH CK UNG HO MA SO 3 500

                 200,000

7/10/2019

Sender: 01310001. DD: 071019. SHGD: 10003972. BO: VU THI HOANG ANH. VU HOANG ANH CK UNG HO MS 3503

                 200,000

8/10/2019

IBPS/SE: 01310012. DD: 081019. SH: 10001371. BO: DONG THI HUONG. UNG HO MA SO 3505

                 200,000

8/10/2019

Sender: 01310001. DD: 081019. SHGD: 10001157. BO: NGUYEN CONG HAO. UH MS 3497 NG KHAC HUA

                 200,000

8/10/2019

Sender: 79302001. DD: 081019. SHGD: 10000932. BO: NGUYEN BAO TRAM. (CKRMNO: 030219100782508)MTV UN G HO 2 MA SO 3503 LE THI THU THAO VA 3504 TRUONG THI NGOC ANH   (NHH: VIETCOMBANK THANG LONG )

                 200,000

8/10/2019

Sender: 01309001. DD: 081019. SHGD: 10000580. BO: LE THI KIM QUY. MS 3504 3505

                 500,000

8/10/2019

Sender: 79310001. DD: 081019. SHGD: 10003120. BO: NGUYEN THI NGUYET. CK T10 1104

                 100,000

8/10/2019

MBVCB251127149. le thi ha ung ho ma so 3506 . CT tu 0021000359370 LE THI HA toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 500,000

8/10/2019

MBVCB251135470. ung ho Ma so 3506: Tran Thi Huong. CT tu 0021001065708 DAU HUY NGOC toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                   50,000

8/10/2019

MBVCB251365056. qui nhan ai. CT tu 0541000209146 PHAM ANH TUAN toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 100,000

8/10/2019

IBVCB. 0810190239823001. LE TRIEU THY THUY THY. Ma so 3506, xot xa hai nhi, mieng chua kip vuong mua sua, da phai roi xa me

                 100,000

8/10/2019

IBVCB. 0810190089067002. LE TRIEU THY THUY THY. Ma so 3503. Cau be khau khinh moi 7 thang tuoi da phai chong choi voi tu than

                 100,000

8/10/2019

IBVCB. 0810190876939003. LE TRIEU THY THUY THY. Ma so 3500, me chet ngat nhin con chao doi mang u khung di thuong tren mat

                 100,000

8/10/2019

IBVCB. 0810190287615004. LE TRIEU THY THUY THY. Ma so 3502 ba oi chau khong chet dau, chau con song de nuoi ba nua ma

                 100,000

8/10/2019

IBVCB. 0810190329265005. LE TRIEU THY THUY THY. Ma so 3501, nghiet nga gia dinh ung thu mau cham nhau doi ngheo

                 100,000

8/10/2019

IBVCB. 0810190305505006. LE TRIEU THY THUY THY. Ma so 3504, be gai co cap mat nhu qua bong , muon no tung cau cuu

                 100,000

8/10/2019

IBVCB. 0810190330536001. LE NGO QUYNH MINH. Ung ho ma so 3505

                 100,000

8/10/2019

075552. 071019. 223624. Ung ho ma so 3505 cu Rut

                 200,000

8/10/2019

208082. 081019. 083659. Ma so 3506 tran thi huong thanh hoa

                 200,000

8/10/2019

557596. 081019. 092527. Phuong anh T8 ck FT19281115702908

                 100,000

8/10/2019

366693. 081019. 101256. Ma so 3506: Tran Thi Huong. Dia chi:   Thon 3, xa Yen Phu, huyen Yen Dinh, tinh Thanh Hoa.   DT:   09892

                 200,000

8/10/2019

506357. 081019. 101919. UH MS 3506 Tran Thi Huong Thon 3 xa Yen Phu Huyen Yen Dinh Thanh Hoa

                 200,000

8/10/2019

213265. 081019. 102812. Ma so 3506 Tran Thi Huong. Dia chi Thon 3, xa Yen Phu, huyen Yen Dinh, tinh Thanh Hoa. DT 098921528

             1,000,000

8/10/2019

487361. 081019. 153920. SANHSEACO GUI MA SO 3506-081019-15: 39: 56

                 300,000

8/10/2019

497413. 081019. 161957. SANHSEACO GUI MA SO 3505-081019-16: 19: 54

                 300,000

8/10/2019

HUYNH DUC NHAN NT MS: 3500: 200000 GD TIEN MAT                                               MS: 3505: 200000

                 400,000

8/10/2019

Sender: 79303008. DD: 081019. SHGD: 10004559. BO: NGUYEN MINH HAO. UNG HO CHI TRUONG THI NGOC ANH MS 3504

                 100,000

9/10/2019

IBPS/SE: 01310012. DD: 091019. SH: 10017406. BO: LE THAI HUNG. UNG HO MS 3507

                 500,000

9/10/2019

IBPS/SE: 01310012. DD: 091019. SH: 10006161. BO: DO MINH HIEN. UNG HO MS 3505 CU TRAN THI RUT

                 200,000

9/10/2019

Sender: 01310005. DD: 091019. SHGD: 10010784. BO: VU THI HONG NHUNG. E HONG NHUNG UNG HO

                 100,000

9/10/2019

Sender: 79305001. DD: 091019. SHGD: 10003477. BO: NGUYEN THI QUYNH LAN. MA SO 3507

                 100,000

9/10/2019

FTF_CN: 9704366609752610018. FrAcc: 0351000901667. ToAcc: 0451001944487

                 200,000

9/10/2019

MBVCB251676242. giup ma so 3507. CT tu 0541000198174 TRAN THI HA toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 200,000

9/10/2019

MBVCB251676594. giup ma so 3506. CT tu 0541000198174 TRAN THI HA toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 200,000

9/10/2019

MBVCB251676978. giup ma so 3505. CT tu 0541000198174 TRAN THI HA toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 100,000

9/10/2019

MBVCB251682569. Ma so 3507: Ngo Thi Hong Nhung, Thong Nhat, Dong Nai. CT tu 0601000458804 LE MANH TUAN toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                   50,000

9/10/2019

MBVCB251686593. ma 3507: ung ho be trai ung thu. CT tu 0281000751029 HUYNH MINH KHAI toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

             2,000,000

9/10/2019

MBVCB251909947. ung ho em Tran thi huong - thanh hoa (ms 3506). CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 500,000

9/10/2019

MBVCB251954345. ung ho chi nhung (ms 3507). CT tu 0021001697795 NGUYEN THANH TUNG toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 200,000

9/10/2019

PT. _. 20191009. 191745. 0451001944487; Transfer for PT. BaoDanTri.

                 200,000

9/10/2019

IBVCB. 0910190195617001. TRUONG HUE LINH. ung ho ms 3498, 3500, 3502, 3503, 3504 moi ms 100 ngan

                 500,000

9/10/2019

IBVCB. 0910190488674003. NGUYEN THU PHUONG. Ma so 3507: Chi Ngo Thi Hong Nhung (me be Thanh Danh)Dia chi: ap 9/4, xa Hung Loc, huyen Thong Nhat, tinh Dong Nai

                 100,000

9/10/2019

120316. 081019. 234340. Ung ho ma so 3506 em Huong

                 200,000

9/10/2019

042488. 091019. 084743. p1 2804 ung ho

                 100,000

9/10/2019

240850. 091019. 085408. Ma so 3507 Chi Ngo Thi Hong Nhung (me be Thanh Danh) Dia chi ap 9/4, xa Hung Loc, huyen Thong Nhat,

             1,000,000

9/10/2019

269025. 091019. 113420. ung ho 3498 va 3504 va 3507 moi th 200k

                 600,000

9/10/2019

887505. 091019. 141815. tam long nhan ai MS 3507

                 200,000

9/10/2019

656427. 091019. 161016. SANHSEACO GUI MA SO 3507-091019-16: 10: 55

                 300,000

9/10/2019

PHAN VAN AI                    ma so 3505

             2,000,000

9/10/2019

Sender: 01307001. DD: 091019. SHGD: 10001293. BO: TA THI KIEM. IBUNG HO TU THIEN MA SO 3504

                 200,000

9/10/2019

Sender: 01307001. DD: 091019. SHGD: 10001034. BO: DUONG THI MY HANG. IBUNG HO 11 MA SO TU 3494 DEN 3504 MOI MA SO 300. 000VND

             3,300,000

9/10/2019

Sender: 01307001. DD: 091019. SHGD: 10001287. BO: TA THI KIEM. IBUNG HO TU THIEN MA SO 3503

                 200,000

9/10/2019

Sender: 01307001. DD: 091019. SHGD: 10001559. BO: NGUYEN NGOC NGAN. IBUNG HO C TRAN THI HUONG MA S O 3506 THON 3 XA YEN PHU XA YEN DINH , THANH HOA

             1,000,000

9/10/2019

Sender: 01314007. DD: 091019. SHGD: 10000726. BO: VO THI NGOC XUYEN. UNG HO MS SO 3506 TRAN THI HU ONG

                 300,000

10/10/2019

MBVCB252993876. ung ho quy khuyen hoc. CT tu 0021002243057 NGUYEN THU HA toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 100,000

10/10/2019

IBVCB. 1010191039794003. NGUYEN THAI HUNG. Ma so 3508: Chi Bui Thi Toan, khu 1 xa Dieu Luong, huyen Cam Khe, tinh Phu Tho. DT 0364885450

             2,000,000

10/10/2019

324971. 101019. 151720. Em o phong 1903 T8 chuyen khoan cho quy FT19283818475914

                 100,000

10/10/2019

605664. 101019. 155702. Ung ho tu thien MS 3508. Chi Bui Thi Toan, khu 1 xa Dieu Luong, huyen Cam Khe, Tinh Phu Tho.

                 200,000

10/10/2019

566116. 101019. 004816. Ung ho

                 100,000

10/10/2019

158958. 101019. 075714. Quy Nhan ai Bao khuyen Hoc va dan tri FT19283280339914

                 100,000

10/10/2019

270882. 101019. 083409. Ma so 3508 Chi Bui Thi Toan, khu 1 xa Dieu Luong, huyen Cam Khe, tinh Phu Tho. DT 0364885450

             1,000,000

10/10/2019

613418. 101019. 120854. VIETTEL 400300 LIENNH 191010     191010035792183 400201 3504 Truong Thi Ngoc Anh

                 500,000

10/10/2019

VO THI TUYET HANH; MA SO 3497 ONG NGUYEN KHAC HUA, KHU 5, HUNG CUONG, CHUONG XA, PHU THO;

                 100,000

10/10/2019

VO THI TUYET HANH; MA SO 3498 CHI LUONG THI TIEM DIEU TRI TAI KHOA CAP CUU, BV PHUC HOI CHU C NANG TRUNG UONG;

                 100,000

10/10/2019

VO THI TUYET HANH; MA SO 3499 CHI NGUYEN THI TUYET, TRUONG XUAN, KY HOP, KY ANH, HA TINH;

                 100,000

10/10/2019

VO THI TUYET HANH; MA SO 3500 ANH HOANG VAN THACH, TRU XOM 8, QUYNH THANH, QUYNH LUU, NGHE AN;

                 100,000

10/10/2019

VO THI TUYET HANH; MA SO 3501 ANH PHAN VAN VU, THON VINH SON, VINH PHUC, BAC GIANG;

                 100,000

10/10/2019

VO THI TUYET HANH; MA SO 3502 BA DO THI PHUONG, KHU 4, THANH VAN, THANH BA, PHU THO;

                 100,000

10/10/2019

VO THI TUYET HANH; MA SO 3503 EM LE THI THU THAO, TO 20, KHU CAO DAI, MINH PHUONG, VIET TRI . PHU THO;

                 100,000

10/10/2019

VO THI TUYET HANH; MA SO 3504 CHI TRUONG THI NGOC ANH, XOM COI MAM, THO HOP, QUYNH HOP, NGH E AN;

                100,000

10/10/2019

VO THI TUYET HANH; MA SO 3505 CU TRAN THI RUT, XOM 12, XA NGHIA LAM, NGHIA HUNG, NAM DINH;

                 100,000

11/10/2019

PT. _. 20191011. 181003. 0451001944487; Transfer for PT. BaoDanTri.

                 100,000

11/10/2019

FTF_CN: 9704366800867155011. FrAcc: 0011000973655. ToAcc: 0451001944487

                 175,000

11/10/2019

MBVCB253200994. ma so 3509. CT tu 0491000082559 NGUYEN VAN TU toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 100,000

11/10/2019

MBVCB253295345. ung ho be Diem Phuong (9 tuoi) - Dac Nong - thanks. CT tu 0841000049594 HOANG HAI YEN toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 300,000

11/10/2019

MBVCB253332646. san chuyen tien 11/10. CT tu 0071000685604 PHUONG DIEU TUONG toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 500,000

11/10/2019

PT. _. 20191010. 222736. 0451001944487; Transfer for PT. BaoDanTri.

                 200,000

11/10/2019

IBVCB. 1110190191501002. DANG THI BICH. GIUP ANH TRAN KIM ANH

                 200,000

11/10/2019

659845. 101019. 231430. ung ho ma so 3501: A Phan Van Vu

             1,000,000

11/10/2019

501406. 111019. 074937. P12804 ung ho

                100,000

11/10/2019

553940. 111019. 101058. Nguyen Xuan Thach giup ms 3501 FT19284250773126

                 300,000

11/10/2019

671975. 111019. 151641. P7-3515 FT19284047681447

                 100,000

11/10/2019

378367. 111019. 152029. UNG HO MA SO 3154-111019-15: 20: 27

                 100,000

11/10/2019

841955. 111019. 162229. NGO DUC CHIEU UNG HO MA 3507

                   50,000

11/10/2019

842270. 111019. 162408. NGO DUC CHIEU UNG HO MA 3504

                   50,000

11/10/2019

Sender: 79307005. DD: 111019. SHGD: 10017448. BO: PHAM NGOC TUNG. IBMA SO 3504

                 100,000

12/10/2019

PT. _. 20191012. 181832. 0451001944487; Transfer for PT. BaoDanTri.

                 100,000

12/10/2019

MBVCB253980496. UNG HO MS 3504. CT tu 0281000531940 DOAN VAN TRIEN toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 150,000

12/10/2019

MBVCB254146872. Giup ms 3510- 3504: 100K. CT tu 0091000043461 CHAU NGOC DUC toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 700,000

12/10/2019

IBVCB. 1210190116734001. NGUYEN THAI HUNG. Ma so Ma so 3509: ong Tran Kim Thanh (tru nha so 458/39 Ong Ich Khiem, phuong Vinh Trung, quan Thanh Khe, TP Da Nang).

             2,000,000

12/10/2019

IBVCB. 1210191008604001. HOANG HAI. Ung ho MS 3510 200k, 3507 100k, 3505 100k

                 400,000

12/10/2019

IBVCB. 1210190123440002. DAO DUY LUAN. Maso:   3500, hoang van thach- nghe an

                 300,000

12/10/2019

IBVCB. 1210190049864002. LE THI THUY. ung ho ms 3510 ba Nguyen Thi Hanh - tan yen - bac giang, sdt 0395665219

                 300,000

12/10/2019

257022. 111019. 233535. Ung ho ma so 3509 ong Thanh

                 200,000

12/10/2019

363226. 121019. 163538. Ma so 3510 Ba Nguyen Thi Hanh (thon Soi Lang, xa Ngoc Ly, huyen Tan Yen, tinh Bac Giang). So DT 039

             1,000,000

12/10/2019

363380. 121019. 164039. Ma so Ma so 3509 ong Tran Kim Thanh (tru nha so 458/39 Ong Ich Khiem, phuong Vinh Trung, quan Thanh

             1,000,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietcombank mới từ ngày 6 đến 12/10/2019

 

6/10/2019

FTF_CN: 9704366807842967022. FrAcc: 0111000205447. ToAcc: 0451000476889

                 300,000

6/10/2019

MBVCB. 249773193. cos con bi viem tim benh vien E. CT tu le thi thu thao toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

6/10/2019

MBVCB249774539. ck tu thien ma so 3503. CT tu 0451000221012 NGUYEN THANH PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

6/10/2019

MBVCB249784228. tham chi Lien ms 3302. CT tu 0201000061884 NGUYEN TAT TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

6/10/2019

MBVCB249789997. UngHo MS 3503 em Le Thi Thu Thao. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

6/10/2019

MBVCB249815784. giup do ma so 3501 . CT tu 0451001609143 NGUYEN THI HAI YEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

6/10/2019

MBVCB249818666. Ngoi Mai. CT tu 0781000491740 CHU HOANG TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               200,000

6/10/2019

MBVCB. 249821440. dau mat . CT tu ngoc mai, ma so 3504 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   50,000

6/10/2019

MBVCB. 249822168. MS 3504 Truong Thi Ngoc Anh Nghe An. CT tu Nguyen Thi Lan Huong toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

6/10/2019

MBVCB249822201. ung ho ms 3504. CT tu 0011004403540 NGUYEN HOANG LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

6/10/2019

MBVCB249823295. 3503 le thi thu thao. CT tu 0071000957674 NGUYEN THI NGOC LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

6/10/2019

MBVCB. 249830629. giup do ms 3504. CT tu tvh toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

6/10/2019

MBVCB249831492. ung ho ms 3504. CT tu 0541000300548 NGUYEN THI PHUONG DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

6/10/2019

MBVCB. 249840690. con om benh. CT tu truong thi ngoc anh toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

6/10/2019

MBVCB. 249840878. ung ho MS 3504. CT tu Ha Quang Nghia toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

6/10/2019

MBVCB249843849. Ma So 3504: chi Truong Thi Ngoc Anh (tinh Nghe An). CT tu 0071001208930 TRAN LE PHUOC THO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

6/10/2019

MBVCB. 249844530. UT ms 3503, ms 3504. CT tu Thuy Tran toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

6/10/2019

MBVCB. 249850683. ung ho ma so 3504. CT tu Vinh toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

6/10/2019

MBVCB249857169. ung ho be tung lam ma 3503. CT tu 0591000264494 LUYEN ANH TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

6/10/2019

MBVCB249863874. ung ho be ms 3504. CT tu 0421000499108 BUI THANH SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 150,000

6/10/2019

MBVCB. 249880686. 3504. CT tu nguyen minh hang toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

6/10/2019

MBVCB249882199. UNG HO MA SO 3504 CHI TRUONG THI NGOC ANH . CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             2,000,000

6/10/2019

MBVCB. 249885844. Ma So 3504. CT tu a T toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

6/10/2019

MBVCB249891363. ung ho ms 3504. CT tu 0591000326820 NGUYEN VAN THANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

6/10/2019

MBVCB. 249895155. Da ket hon. CT tu Duong Thi Chuyen toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

6/10/2019

MBVCB. 249908503. UNG HO MS 3498. CT tu HAN THI VAN ANH   toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

6/10/2019

MBVCB. 249957078. ung ho ma so 3504. CT tu Thach Quang Nghia toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

6/10/2019

MBVCB249958238. ung ho be Ngoc Mai mo mat. CT tu 0481000652801 PHAM VAN CHINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

6/10/2019

MBVCB249970033. 3504   chuc be mau khoi. CT tu 0961000024743 HOANG VAN HUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

6/10/2019

MBVCB250018305. ung ho ma so 3504 Chi Truong Thi Ngoc Anh ,   xom coc mam, xa tho hop, huyen quy hop, nghe an . CT tu 0451000226777 NGUYEN NGOC HIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

6/10/2019

MBVCB250020314. MS 3504: Truong Thi Ngoc Anh. CT tu 0531002527461 DANG XUAN NGUYET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

6/10/2019

MBVCB. 250038895. Coc Mam, xa Tho Hop, huyen Quy Hop, Nghe An . CT tu Ma so 3504: Chi Truong Thi Ngoc Anh, toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

6/10/2019

MBVCB. 250043332. ma so 3504. CT tu nguyen huynh tue tam toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

6/10/2019

MBVCB250044104. ung ho ms 3504. CT tu 0011001513762 NGUYEN HOANG TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

6/10/2019

MBVCB. 250054651. 3504. CT tu Quan toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

6/10/2019

MBVCB250062668. ma so 3504 chi Truong Thi Ngoc Anh xom Coc Mam xa Tho Hop Quy Hop Nghe An. CT tu 0011004181976 NGUYEN THI BICH NGOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 400,000

6/10/2019

MBVCB. 250063216. XIN UNG HO HOAN SACH MS 3504. CT tu TRAN VAN THUAN toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

6/10/2019

MBVCB250065151. Nhan ai. Ma 3504. CT tu 0991000045513 NGUYEN THANH SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

6/10/2019

MBVCB250069376. lethiyen ms3496. CT tu 0491000046266 NGUYEN DUC DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

6/10/2019

MBVCB. 250071832. MS 3504, chi Truong Thi Ngoc Anh, Quy Hop,   Nghe An. CT tu Mai toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

6/10/2019

MBVCB250073257. ung ho cac gd ma so 3504   300k, 3481   300k, 3501 400k. CT tu 0491000401460 HA XUAN DUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

6/10/2019

MBVCB250084863. huynh giang long chuyen ma so 3504   truong thi ngoc anh. CT tu 0421000460655 NGUY NGOC DUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

6/10/2019

MBVCB250086571. ung ho gia dinh a Phan Van Vu (Ms 3504). CT tu 0011000476942 NGUYEN THAI THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                500,000

6/10/2019

MBVCB250087441. Le Huynh Minh Khang ung ho ma so 3500,   3502, 3503, 3504 moi ma so 400. 000VND. CT tu 0071001010763 LE PHUC THANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,600,000

6/10/2019

MBVCB250088442. Le Thi Thuy Phuong ung ho ma so 3498,   3499 moi ma so 400. 000VND. . CT tu 0071001010763 LE PHUC THANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 800,000

6/10/2019

MBVCB250098629. Ung ho ma so 3504: c Truong Thi Ngoc Anh. CT tu 0021000314952 NGUYEN TRAN THUAN HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

6/10/2019

MBVCB. 250121762. MS 3504. CT tu Dam Thi Anh Thu toi 0451000476889 Quy nhan ai  Bao Khuyen hoc va Dan tri.

             1,000,000

6/10/2019

MBVCB250124068. ung ho chau ngoc mai quy hop nghe an. CT tu 0491000038263 TRAN QUOC VUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

6/10/2019

MBVCB250126601. ung ho chau ngoc mai. CT tu 0141000353113 PHAM THANH HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

6/10/2019

MBVCB. 250132360. Ma so 3504: C. Truong Thi Ngoc Anh, Nghe An. CT tu Ban doc Dan Tri toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

6/10/2019

MBVCB. 250135359. uhms3503, 3504 ms 500000n. CT tu ntl toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

             1,000,000

6/10/2019

MBVCB250154178. ms. 3502 , Ba Do Thi Thanh Phuong, chuc be Bao Thy khoe manh. . CT tu 0071000847884 LAI NGUYEN MINH HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 400,000

6/10/2019

MBVCB. 250164188. ms 3496. CT tu dthh toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

6/10/2019

MBVCB250175984. ma 3504 chi truong thi ngoc anh. CT tu 0611001578339 VU NGOC CUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

6/10/2019

IBVCB. 0510190619652001. Ta viet tai Vinh linh quang tri 3503

                 300,000

6/10/2019

IBVCB. 0610190250590001. Le thi thu Thao Cao Dai,   Viet Tri, Phu Tho MS 3503

                 100,000

6/10/2019

IBVCB. 0610191001026001. NGUYEN DUC THANH. Be Tung Lam co len

                 500,000

6/10/2019

IBVCB. 0610190336062001. DANG THI HIEN. Ma so 3503 Em Le Thi Thu Thao

                 200,000

6/10/2019

IBVCB. 0610190456122001. NGUYEN HA THI NGOC VAN. Ho tro be Tung Lam o bv E Ha Noi

                 300,000

6/10/2019

IBVCB. 0610190489946002. TRAN NGUYEN DUNG. Tien ung ho be gai co cap mat nhu qua bong tai tinh nghe an.   Gia dinh chi Truong Thi Ngoc Anh. ma so 3504

                 500,000

6/10/2019

IBVCB. 0610190357936001. phan ngoc hung Giup ma so: 3504

                 100,000

6/10/2019

IBVCB. 0610190364928001. Ma so 3504: Chi Truong Thi Ngoc Anh xom Coc Mam, xa Tho Hop, huyen Quy Hop, tinh Nghe Be gai

                   60,000

6/10/2019

IBVCB. 0610190643448002. LE QUOC CUONG. Ma so 3504:   Chi Truong Thi Ngoc Anh

                 300,000

6/10/2019

IBVCB. 0610190893244001. TRAN CAM BINH. Ma so 3504: gop tien cho chau mai con chi truong thi ngoc anh

                 500,000

6/10/2019

IBVCB. 0610190192910002. LUONG VU. Luong Diep Phong ung ho ma so 3498   Chi Luong Thi Tiem

                 500,000

6/10/2019

IBVCB. 0610190915126001. CAO THI THUY. Ung ho 3504

                 200,000

6/10/2019

IBVCB. 0610190417490002. Truong thi ngoc anh coc man, tho hop, quy hop, nghe an con bi viem mu noi nhan

                 500,000

6/10/2019

IBVCB. 0610190486626001. DO THI PHUONG MAI. Ma so 3504: chi Truong Thi Ngoc Anh

                 200,000

6/10/2019

IBVCB. 0610190005542001. Tran Quoc Tuan Hai Phong Ma so 3504: Chi Truong Thi Ngoc Anh

                 200,000

6/10/2019

IBVCB. 0610190289936001. VU VAN TUYEN. gui chi Truong Ngoc Anh.   ma so 3504

                   50,000

6/10/2019

IBVCB. 0610190350212001. THIEU QUANG VU. ung ho ms 3504 chi TRUONG THI NGOC ANH

                 500,000

6/10/2019

IBVCB. 0610190614924001. NGUYEN THANH HUNG. Ung ho cac ms tu 3492 den 3504. Moi ms 100k. Chuc moi nguoi som qua con hoan nan. Nam mo bon su Thich Ca Mau Ni Phat

             1,300,000

6/10/2019

IBVCB. 0610190810134001. Nhung Tien Giang Ms: 3504

                 200,000

6/10/2019

IBVCB. 0610190109966003. Nhung Tien Giang Ms: 3503

                 200,000

6/10/2019

IBVCB. 0610190203358002. Lan An Giang Ma so 3504: Chi Truong Thi Ngoc Anh,   xom Coc Mam

                 200,000

6/10/2019

IBVCB. 0610190428314002. Be Sam DBP Ms 3504     be Ngoc Mai

                 500,000

6/10/2019

IBVCB. 0610190526988001. NGUYEN THI DIEU THUY. Ung ho MS 3504 Truong Thi Ngoc Anh

                 100,000

6/10/2019

IBVCB. 0610190069512003. BUI THAO PHUONG. ung ho ma so 3504

                 500,000

6/10/2019

IBVCB. 0610190009390001. LE THI CAM TU. Ung ho Ma so 3504: Chi Truong Thi Ngoc Anh,   xom Coc Mam, xa Tho Hop,   huyen Quy Hop, tinh Nghe An

                 200,000

6/10/2019

IBVCB. 0610191010373001. Ban doc Ma so 3504   Truong Thi Ngoc Anh

                 300,000

6/10/2019

IBVCB. 0610190301185001. NGUYEN HOAI PHUONG. 1.   Ma so 3504: Chi Truong Thi Ngoc Anh,   xom Coc Mam, xa Tho Hop,   huyen Quy Hop, tinh Nghe AnDT: 0964884233

                 500,000

6/10/2019

IBVCB. 0610190842105002. NGUYEN HAI DUONG. Ma so 3504: Chi Truong Thi Ngoc Anh

                 300,000

6/10/2019

IBVCB. 0610190020329003. NGUYEN HAI DUONG. Ma so 3489: Ba ngoai Nguyen Thi Nhung

                 500,000

6/10/2019

IBVCB. 0610190736243001. Bim, Cun, Beo   ung ho quy nhan ai bao khuyen hoc va dan tri

                 200,000

6/10/2019

IBVCB. 0610190059347001. Nguyen Thi Hien Duong Quang Ham, Go Vap,   TPHCM MS3504, MS3503, MS3499,   MS3498

             1,200,000

6/10/2019

IBVCB. 0610191020803002. Doan Thai Phong 8B1 ngo 201 Tran Quoc Hoan Cau Giay HN Ma so 3504

                 300,000

6/10/2019

IBVCB. 0610190561433002. PHAM VAN LAP. Gui ung ho ma so 3504 chi Truong Thi Ngoc Anh, xom Coc Mam, xa Tho Hop, huyen Quy Hop, tinh Nghe An. dien thoai 0964884233.

                   50,000

6/10/2019

IBVCB. 0610190633021001. TRAN YEN PHUONG. Ung ho cho con cua chi Le Thi Thu Thao ma so 3503

                 500,000

6/10/2019

IBVCB. 0610190014817002. BUI VAN TRINH. Ung ho ma so 3504

                 100,000

6/10/2019

IBVCB. 0610190302775002. NGUYEN PHUC SON. Ma so 3504: Chi Truong Thi Ngoc Anh

                 500,000

6/10/2019

980935. 051019. 221128. Ung ho chau Do Tung Lam mo tim FT19280106315093

                 100,000

6/10/2019

981659. 051019. 221636. Be NaNa Mai An ung ho ma so 3500 Hoang Thi Be FT19280245496174

                 100,000

6/10/2019

982034. 051019. 221923. Be SuSu Mai Khoi ung ho ma so 3503 Do Tung Lam FT19280245507700

                 100,000

6/10/2019

982314. 051019. 222134. Ma so 3502 ba Do Thi Phuong,   chuc chau mau khoe de sau nay co nuoi ba nhe FT19280728430910

                 500,000

6/10/2019

982624. 051019. 222349. Ms 3503 e Le Thi Thu Thao,   chuc chau be mau khoe nhe FT19280855093177

                 200,000

6/10/2019

161105. 051019. 223120. Ung ho anh Hoang van Thach tai Nghe An ( ma so 3500 )

                 100,000

6/10/2019

984790. 051019. 224125. Ung ho ma so 3503 le thi thu thao FT19280810673564

                 100,000

6/10/2019

505709. 051019. 225438. Vietcombank 0451000476889 Ung ho be Do Tung Lam   Benh Vien E

                 200,000

6/10/2019

916524. 051019. 230952. Quy nhan ai Ma so 3497 Ong Nguyen Khac Hua

                   50,000

6/10/2019

916617. 051019. 231224. Quy nhan ai 3503 Em Le Thi Thu Thao

                   50,000

6/10/2019

916683. 051019. 231440. Ma so 3500 Anh Hoang Van Thach

                   50,000

6/10/2019

988340. 051019. 231525. Xin gui toi gd anh Phan Van Vu FT19280536529180

             1,000,000

6/10/2019

497919. 051019. 233157. ttq ung ho ms 3503

                 100,000

6/10/2019

990842. 051019. 234521. MS3503 FT19280713509708

                 300,000

6/10/2019

998253. 061019. 043816. ung ho be do tung lam FT19280669308805

                 200,000

6/10/2019

668227. 061019. 055518. 3394959829 Chuyen qua MoMo Ma so 3503   tam long nhan ai

                 500,000

6/10/2019

058061. 061019. 073319. 191006000003036 Ma so3503 ZP5DN06DCL40

                100,000

6/10/2019

058080. 061019. 073344. 191006000002079 Ma so 3504 ZP5DN06DCLF5

                 100,000

6/10/2019

712086. 061019. 074114. ma so 3504 chi Truong Thi Ngoc Anh

             1,000,000

6/10/2019

154984. 061019. 080039. ma so 3504. giup be Ngoc Mai chua mat

             1,000,000

6/10/2019

540873. 061019. 083613. giup chi Truong Thi Ngoc Anh MS 3504

                 100,000

6/10/2019

501110. 061019. 084551. Ma so 3504

                   50,000

6/10/2019

750183. 061019. 092852. VIETTEL 400300 LIENNH 191006     191006681605553 400201 Ma so 3502

                 100,000

6/10/2019

392720. 061019. 095843. ung ho ma so 3504

                 100,000

6/10/2019

136276. 061019. 100454. HAI THANH UNG HO MS: 3504 061019 10: 04: 24

                 200,000

6/10/2019

704108. 061019. 104027. 3395959915 Chuyen qua MoMo Ma so 3504   tam long nhan ai

                 500,000

6/10/2019

158067. 061019. 104544. Ung ho ma: 3504 (Truong Thi Ngoc Anh)

                 300,000

6/10/2019

540366. 061019. 111545. mS 3501 Anh Phan van Vo FT19280046138569

                 300,000

6/10/2019

541207. 061019. 112008. GIUP DO MA SO 3504 FT19280726170263

                 200,000

6/10/2019

547775. 061019. 115504. Le Dao TP Lang Son Ung ho 3302 C Lien o ha tinh bi nao co chong bi hong mat va 3 con trai FT19280726

                 300,000

6/10/2019

067571. 061019. 122009. 191006000011426 chia se voi be Mai Nghe An ZP5DN06ER3S8

                 100,000

6/10/2019

555279. 061019. 123750. Ma so 3502, lop luat su 191E hoc vien tu phap ung ho ba chau do thi phuong FT19280853001502

             5,252,000

6/10/2019

555999. 061019. 124204. Ung ho chau Trinh Thi Hong o Thanh Hoa MS 3493 FT19280853019512

                 100,000

6/10/2019

150942. 061019. 131625. UNG HO MS 3504 CHI TRUONG THI NGOC ANH   NGHE AN 061019 13: 16: 24

                 200,000

6/10/2019

563325. 061019. 132757. Ung ho ma so 3504 FT19280670089527

                 500,000

6/10/2019

727836. 061019. 142238. Giup be Tung Lam phau thuat tim o vien E. Chuc con mau khoe.

                 200,000

6/10/2019

728500. 061019. 143202. ung ho ma so 3504

                 100,000

6/10/2019

519938. 061019. 144026. Vietcombank 0451000476889 PHAM THI HAN ung ho e Tiem Thanh

                 300,000

6/10/2019

579380. 061019. 150327. Ung ho ms 3501 FT19280150816134

                 300,000

6/10/2019

588063. 061019. 154601. Nguyen Hoai Bao giup do chi Truong Thi Ngoc Anh MS 3504 FT19280488755008

           10,000,000

6/10/2019

591386. 061019. 160113. Cho chi le thi lien ms 3302 FT19280837650780

                 500,000

6/10/2019

594556. 061019. 161457. 3504 FT19280488863376

                 200,000

6/10/2019

936292. 061019. 180619. ung ho 3504

                 100,000

6/10/2019

023580. 061019. 181446. LUU THI THU HA CHUYEN KHOAN BAO DIEN TU DAN TRI cho ma so 3504 truongngoc anh

                 100,000

6/10/2019

176962. 061019. 185721. GIUP DO CHI TRUONG THI NGOC ANH.   MA SO 3504 061019 18: 57: 56

                 200,000

6/10/2019

132640. 061019. 191124. Ung ho be ngoc mai ma so 3504 FT19280916507965

                 200,000

6/10/2019

133584. 061019. 191630. Ung ho moi hoan canh 200000VND 3494 3495 3496 3498 3500 3501 3503 3504 FT19280291308723

             1,800,000

6/10/2019

171798. 061019. 192943. Ung ho ma so 3503

                 200,000

6/10/2019

755679. 061019. 195917. ttq ung ho ms 3504

                 100,000

6/10/2019

179496. 061019. 200521. ung ho ms 3504, truong thi ngoc anh

                 500,000

6/10/2019

979825. 061019. 202407. MASO 3504 GIUP CHAU TRUONG NGOC MAI

                 500,000

6/10/2019

147753. 061019. 202923. Ung ho ma so 3504 chi truong thi ngoc anh FT19280607740782

                 300,000

6/10/2019

149308. 061019. 203737. Ung ho anh Phan Van Vu ma so 3501 FT19280916820667

                 200,000

6/10/2019

235680. 061019. 205241. MSDung ung ho MS 3504 Be Ngoc Mai

                 200,000

6/10/2019

776034. 061019. 211158. Ma so 3503. Gui Thu Thao. Mong ban va Tung Lam som vuot qua

                 300,000

6/10/2019

985538. 061019. 215816. Quy nhan ai MS 3504 Chi Truong Thi Ngoc Anh

                   50,000

6/10/2019

985700. 061019. 220143. Quy nhan ai MS 3502 Ba Do Thi Phuong

                   50,000

7/10/2019

IBPS/SE: 79310001. DD: 071019. SH: 10014147. BO: NGUYEN TRUNG KIEN. UNG HO GIA DINH PHAN VAN VU MS 3501

                 250,000

7/10/2019

IBPS/SE: 79310001. DD: 071019. SH: 10000998. BO: NGUYEN THI NHU ANH. UNG HO MA SO 3498 LUONG THI T IEM

                 500,000

7/10/2019

IBPS/SE: 01310001. DD: 071019. SH: 10003868. BO: NGUYEN DINH CONG. NGUYEN DINH CONG GIUP MS 3494

                 300,000

7/10/2019

IBPS/SE: 01310012. DD: 071019. SH: 10000925. BO: NGUYEN THI NHU ANH. UNG HO MA SO 3500, HOANG VAN   THACH (CHAU HOANG THI BE)

                 500,000

7/10/2019

IBPS/SE: 01310001. DD: 071019. SH: 10001045. BO: NGUYEN THI NHU ANH. UNG HO MA SO 3501 PHAN VAN VU

             1,000,000

7/10/2019

/Ref: PALPM 90MN2M {//}/Ref: PALPM90 MN2M {//}LP VNM9 0MN2M UNG HO NHAN AI MS 350 1UNG HO NHAN AI MS 3501 DVC: MRS NGUYEN NGAN HA

             1,000,000

7/10/2019

FTF_CN: 9704366805 544474016. FrAcc: 001100 4120501. ToAcc: 0451000476889

                 200,000

7/10/2019

/Ref: P1379253 {//}/Ref: P1379253 {//}Ma so 3504 Chi Truong Thi Ngoc Anh,   xom Coc Mam, xa Tho   Hop, huyen Q. uy Hop, tinh Nghe An. A Di Da Phat, mong co phep mau giup chau mau khoi benh DVC: VU THANH TUNG

                 200,000

7/10/2019

IBPS/SE: 79310001. DD: 071019. SH: 10008135. BO: NGUYEN THI HONG. HONG P1 0907 CK

                 100,000

7/10/2019

Sender: 79310001. DD: 071019. SHGD: 10013575. BO: DUONG DUC ANH. UNG HO BE NGOC MAI   MA SO 3504

                 100,000

7/10/2019

Sender: 79310001. DD: 071019. SHGD: 10014707. BO: DUONG DUY HUNG. UNG HO MS 3504

                 500,000

7/10/2019

Sender: 01310005. DD: 071019. SHGD: 10014021. BO: NGUYEN BA HAI. MA SO 3504 UNG HO BE NGOC MAI

                 300,000

7/10/2019

Sender: 79310001. DD: 071019. SHGD: 10005284. BO: LE THI HONG NHUNG. MS3503 LE THI THU THAO

                   50,000

7/10/2019

Sender: 79334001. DD: 071019. SHGD: 10002201. BO: NGUYEN THI THU QUE1510931. UNG HO MA 3505 (VCB)   NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

                 200,000

7/10/2019

Sender: 01310005. DD: 071019. SHGD: 10005321. BO: PHAN HONG THUY. HONG THUY UNG HO MA SO 3503

                 200,000

7/10/2019

Sender: 79310001. DD: 071019. SHGD: 10011058. BO: TRAN THANH NGA. TRAN THANH NGA GIUP MA SO 3503

                 100,000

7/10/2019

Sender: 01310001. DD: 071019. SHGD: 10006338. BO: NGUYEN HOAI NAM. UNG HO BE TUNG LAM MA SO 3503

                 300,000

7/10/2019

Sender: 79604002. DD: 071019. SHGD: 10001795. BO: LY QUANG MINH. MA SO 3500 HOANG VAN THACHMINH VA S ON GIUP MA SO 3500 CON GAI MOI SINH BI KHOI U THITCAN TIEN DIEU TRI VA PHAU THUAT CHARGEDETAILS OUR

                 200,000

7/10/2019

Sender: 79604002. DD: 071019. SHGD: 10001792. BO: LY QUANG MINH. MA SO 3502 DO THI PHUONGMINH VA S ON GIUP MA SO 3502 CHAU GAI BI U NAO AC TINHGIA CANH K HO KHAN CAN GIUP DO CHARGEDETAILS OUR

                 200,000

7/10/2019

Sender: 79604002. DD: 071019. SHGD: 10000591. BO: LY QUANG MINH. MA SO 3501 PHAN VAN VUMINH VA SON G IUP MA SO 3501 BA VA 02 CON BI UNG THU MAUGIA DINH KHO KHAN CAN GIUP DO CHARGEDETAILS OUR

                 100,000

7/10/2019

Sender: 79604002. DD: 071019. SHGD: 10000597. BO: LY QUANG MINH. MA SO 3504 TRUONG THI NGOC ANHMIN H VA SON GIUP MA SO 3504 CON GAI BI UNG THU VONG MAC DI CANG IA DINH KHO KHAN CAN GIUP DO CHARGEDETAILS OUR

                 100,000

7/10/2019

Sender: 79604002. DD: 071019. SHGD: 10000595. BO: LY QUANG MINH. MA SO 3503 LE THI THU THAOMINH VA S ON GIUP MA SO 3503 CON TRAI 07 THANG TUOI BI NHIEMTRUN G TIM GIA DINH KHO KHAN CANGIUP CHARGEDETAILS OUR

                 100,000

7/10/2019

Sender: 01310005. DD: 071019. SHGD: 10011694. BO: NGUYEN THI THANH. P3 08 08

                 100,000

7/10/2019

Sender: 01310005. DD: 071019. SHGD: 10011706. BO: NGUYEN MY LINH. MINH GUI QUA BE NGOC MAI MA 3504 MONG BE DO DAU VA PHEP MAU CHONG BINH PHUC

                 200,000

7/10/2019

Sender: 01310012. DD: 071019. SHGD: 10012198. BO: VO THANH BINH. MS 3504 TRUONG THI NGOC ANH

                 500,000

7/10/2019

Sender: 79310001. DD: 071019. SHGD: 10010873. BO: NGUYEN SONG PHUONG. UNG HO MA SO 3503   DO TUNG   LAM

                 100,000

7/10/2019

Sender: 79310001. DD: 071019. SHGD: 10018699. BO: NGUYEN THI THU THAO. UNG HO MA SO 3501 PHAN VAN VU

                 200,000

7/10/2019

Sender: 01310005. DD: 071019. SHGD: 10014409. BO: TRAN THANH NGA. TRAN THANH NGA GIUP MA SO 3504.

                 100,000

7/10/2019

Sender: 01310001. DD: 071019. SHGD: 10012246. BO: PHAM THI THU NGUYET. UNG HO BE TRUONG NGOC MAI Q UI HOP NGHE AN

                 100,000

7/10/2019

Sender: 01310005. DD: 071019. SHGD: 10017978. BO: NGUYEN THI HA. UNG HO MA SO 3503. EM LE THI THU T HAO

                 200,000

7/10/2019

Sender: 79305001. DD: 071019. SHGD: 10006135. BO: NGUYEN QUANG VINH. MA SO 3504, 3503,   3502 MOI TR UONG HOP 100K

                 300,000

7/10/2019

Sender: 01310005. DD: 071019. SHGD: 10027164. BO: HOANG THI KIM TUYEN. GUI VE MA SO 3504 CHI TRUON G THI NGOC ANH

                 800,000

7/10/2019

Sender: 01309001. DD: 071019. SHGD: 10004409. BO: NGO THI HONG DIEP. UNG HO MA SO 3503

                   50,000

7/10/2019

Sender: 79310001. DD: 071019. SHGD: 10030690. BO: DAO VAN HA. UNG HO CU RUT   NAM DINH

                200,000

7/10/2019

Sender: 01310005. DD: 071019. SHGD: 10030827. BO: DAO VAN HA. UNG HO CHAU NGOC ANH NGHE AN

                 200,000

7/10/2019

MBVCB. 250203398. be Ngoc Mai, con chi Ngoc Anh, ma so 3504. CT tu Nguyen Viet Son toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

7/10/2019

MBVCB. 250205541. Ma so 3504 chi Truong Thi Ngoc Anh. CT tu Vu Hoang Long toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

7/10/2019

MBVCB. 250209925. Truong Thi Ngoc Anh Nghe an. CT tu Duc Tuan toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

7/10/2019

MBVCB. 250210106. ms 3504. CT tu nam toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

             1,000,000

7/10/2019

MBVCB250212433. Ung ho ma so 3504 chi Truong Thi Ngoc Anh. CT tu 0181003473007 DO LENH DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

7/10/2019

MBVCB250213276. Ma so 3504: Chi Truong Thi Ngoc Anh, xom Coc Mam, xa Tho Hop,   huyen Quy Hop, tinh Nghe An. CT tu 0071001158610 LE TAT THANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   50,000

7/10/2019

MBVCB250219091. Ma So 3501 : anh Phan Van Vu. CT tu 0481000896789 VU TRAN TIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

7/10/2019

MBVCB. 250219901. 3503. CT tu Le thi Thu Thao toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

7/10/2019

MBVCB. 250226770. ung ho ma so 3503. CT tu giau ten toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

               100,000

7/10/2019

MBVCB. 250226797. ung ho ma so 3504. CT tu giau ten toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

7/10/2019

MBVCB250238634. UngHo MS 3504 chi Truong Thi Ngoc Anh. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

7/10/2019

MBVCB250249550. hanh phuc. CT tu 0831000031038 NGUYEN THANH NAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

7/10/2019

MBVCB250261210. ma so 3302 Le Thi Lien. CT tu 0491000172343 NGUYEN THI THU HOAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

7/10/2019

MBVCB. 250262067. 3505, 3504( moi hc 300k). CT tu Cao Thi Dung toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 600,000

7/10/2019

MBVCB. 250277869. 3492. CT tu nguyen minh hang toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   50,000

7/10/2019

MBVCB. 250278483. 3500. CT tu nguyen minh hang toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   50,000

7/10/2019

MBVCB. 250279568. 3503. CT tu nguyen minh hang toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                  50,000

7/10/2019

MBVCB. 250282504. 3505. CT tu nguyen minh hang toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   50,000

7/10/2019

MBVCB250285613. ung ho ma so 3500 be Be. CT tu 0901000089605 TRAN THI LUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

7/10/2019

MBVCB. 250292146. ma so 3503 Le Thi Thu Thao. CT tu nguyen dung toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

7/10/2019

MBVCB. 250296444. song mot minh tuoi cao. CT tu Tran Thi Rut toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   50,000

7/10/2019

MBVCB. 250298476. con gai ung thu vong mac. CT tu Truong thi Ngoc Anh toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

7/10/2019

MBVCB. 250318519. ma so 3505 cu tran thi rut nghia hung nam dinh. CT tu nguyen ha quynh huong toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

7/10/2019

MBVCB. 250320810. ms 3505 , nam mo a di da Phat. CT tu toi den hebisu toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   10,000

7/10/2019

MBVCB250334192. ung ho gd phan van vu. CT tu 0211000462140 PHAM THI THU HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

7/10/2019

MBVCB250335837. Ma so : 3505. CT tu 0021002184566 PHAN XUAN HIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

7/10/2019

MBVCB250343510. ung ho ma 3505 cu tran thi rut. CT tu 0141000720227 VU DINH TAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

7/10/2019

MBVCB250352261. UNG HO MA SO 3505 CU TRAN THI RUT. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

7/10/2019

MBVCB250352726. Ma so: 3501. Anh Phan Van Vu, thon Vinh Son, xa Vinh Phuc, huyen Bac Giang, tinh Ha Giang. CT tu 0561003932954 LUONG THI CONG DANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

7/10/2019

MBVCB. 250372825. MS 3504, chi Truong Thi Ngoc Anh. CT tu Nguyen Duy Viet toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

7/10/2019

MBVCB. 250386067. ung ho 3 hoan canh ma so 3500,   3503, 3504. CT tu Nguyen Thi Dung toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

             1,500,000

7/10/2019

MBVCB250427551. ung ho ma so 3505, cu Tran Thi Rut, xom 12,   xa Nghia Lam, huyen Nghia Hung, tinh Nam Dinh. CT tu 0451000399297 PHAM THI NHU QUYNH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

7/10/2019

MBVCB. 250432482. Ma so 3505: Cu Tran Thi Rut (Nam Dinh). CT tu Nguyen Duy Binh toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

7/10/2019

MBVCB250441097. Ung ho ma 3505 Cu Rut. CT tu 0021001726226 MAI THI HUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

7/10/2019

MBVCB250464694. chuyen tien tu thien cho cu Tran Thi Rut Ms 3505 . CT tu 0361000307823 HOANG THI NHU HOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

7/10/2019

MBVCB250469691. ms 3505, cu Tran Thi Rut. CT tu 0141000540056 PHAN TIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

7/10/2019

MBVCB. 250487378. Gia neo don. CT tu Cu Tran Thi Rut, ma so 3505 toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

7/10/2019

MBVCB. 250498412. nguoi gia co don, khong noi nuong tua. CT tu TRAN THI RUT (MS 3505) toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

7/10/2019

MBVCB. 250518929. 3505 cu Tran Thi Rut. CT tu toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

7/10/2019

MBVCB250521294. ung ho ms3493. CT tu 0331000509926 NGUYEN DUY TRIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

7/10/2019

MBVCB. 250533782. ms 3500. CT tu yen canh toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                  50,000

7/10/2019

MBVCB. 250539962. Ma so 3505. CT tu Tran Ha Phuong toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 150,000

7/10/2019

MBVCB. 250542114. Ma so 3504 . CT tu Tran Thi Hau toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

7/10/2019

MBVCB250557061. 3505 tran thi rut. CT tu 0781000458528 DO TIEN DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   50,000

7/10/2019

MBVCB250558274. Giup Cu Rut o Nghia Hung Nam Dinh. CT tu 0011000822825 PHAM XUAN QUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

7/10/2019

MBVCB250604682. ung ho cu Rut, ms 3505, Nghia Hung,   Nam Dinh. CT tu 0021001396389 TRAN THANH HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

7/10/2019

MBVCB250612585. 3505 cu tran thi rut. CT tu 0021001896889 CHU QUANG PHONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

7/10/2019

MBVCB. 250619455. 3505. CT tu Tran Thi Rut toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

7/10/2019

MBVCB250636049. ung ho Cu Tran thi Rut xom 12 xa nghia lam huyen nghia hung tinh Nam dinh. CT tu 0451000298677 VO THI LAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

7/10/2019

MBVCB. 250648908. giup do ms 3505. CT tu tvh toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

7/10/2019

MBVCB250683686. Ung ho Ma so 3505 Cu Tran Thi Rut Nam Dinh. CT tu 0011003534900 VU THI MAI LAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

7/10/2019

MBVCB250700472. 3505 cu rut. CT tu 0451000333616 TA THI YEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

7/10/2019

MBVCB250702803. Ma So 3505. CT tu 0491000078197 PHAM VAN DONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

7/10/2019

MBVCB250722331. ung ho Cu : Tran Thi Rut, ma so 3505,   xom 12, xa Nghia Lam, huyen Nghia Hung, tinh Nam Dinh. CT tu 0601000489138 VU VAN TIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

7/10/2019

MBVCB250741311. ung ho MS 3505. CT tu 0011003559601 LE CANH DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

7/10/2019

MBVCB250743014. Ma So 3505: Cu Tran Thi Rut (Nam Dinh). CT tu 0151000572149 TRAN LE PHUOC THO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

7/10/2019

MBVCB250782445. ma so 3504 chi Truong thi ngoc Anh tinh nghe an. CT tu 0061000109458 HO MY LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

7/10/2019

MBVCB250783344. ung ho ma so 3501. CT tu 0011003537292 NGUYEN KIEU DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

7/10/2019

MBVCB250815559. em gui cho ba 3505. CT tu 0031000243033 NGUYEN VAN PHU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

7/10/2019

MBVCB250817601. ms3505 cu Tran Thi Rut. CT tu 0451000388399 NGUYEN DINH TRUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

7/10/2019

MBVCB250865050. Chau Phan Nhat Bach ung ho Cu Tran Thi Rut ma so 3505. CT tu 0481000745482 PHAN VAN NHI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

7/10/2019

MBVCB250880155. ms 3498. luong thi tiem. CT tu 0071001000165 PHAM QUOC VIET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

7/10/2019

MBVCB250880848. ms 3504. truong thi ngoc anh. CT tu 0071001000165 PHAM QUOC VIET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

7/10/2019

MBVCB250881265. giup cu Tran thi Rut MS 3505. CT tu 0071001750047 NGUYEN HUNG VIET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

7/10/2019

MBVCB250899407. mong cu manh khoe song vui ve. CT tu 0021000379993 NGUYEN THI LUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

7/10/2019

VCBPAY250844506. ung ho ms 3505. LUONG CHAU HANH CT den BAO DIEN TU DAN TRI. 0451000476889.

             1,000,000

7/10/2019

FTF_CN: 9704366802954732017. FrAcc: 0721000556896. ToAcc: 0451000476889

                 100,000

7/10/2019

IBVCB. 0610190996155001. Thanh Ha Noi MS 3504 chau Ngoc Mai     Quy Hop Nghe An

                 200,000

7/10/2019

IBVCB. 0710190852005001. Thao Vy TP HCM MS 3504     c Truong Thi Ngoc Anh   Quy Hop, Nghe An

                 300,000

7/10/2019

IBVCB. 0710190843511001. TRUONG DUC THAI. Quyen gop hao tam_Ma so 3504

                 100,000

7/10/2019

IBVCB. 0710190813175001. phan ngoc hung Giup ma so: 3505

                 100,000

7/10/2019

IBVCB. 0710190502543001. PTTT 3504

                 200,000

7/10/2019

IBVCB. 0710190066519001. Ma so 3505: Cu Tran Thi Rut Xom 12, xa Nghia Lam, huyen Nghia Hung, tinh Nam D Cu ba

                   60,000

7/10/2019

IBVCB. 0710190143441001. Mai Thi Thanh Hoa Nha Trang 3505

                 200,000

7/10/2019

IBVCB. 0710190202829001. quach dinh phuc tp.   ninh binh Ma so 3505: Cu Tran Thi Rut

                 100,000

7/10/2019

IBVCB. 0710190180971001. LUU HONG DUC. Ma so 3505:   Cu Tran Thi Rut (Xom 12, xa Nghia Lam, huyen Nghia Hung, tinh Nam Dinh)So DT: 0362842667 (So DT cua co Nguyen Thi Le (ten goi khac

                 500,000

7/10/2019

IBVCB. 0710190687211001. cu Tran Thi Rut Nam Dinh ma so 3505

                 110,000

7/10/2019

IBVCB. 0710190989587001. Ma so 3504: Chi Truong Thi Ngoc Anh Coc Mam, xa Tho Hop, Quy Hop, Nghe An be gai co cap mat nhu qua bong muon no tung cau cu

                 100,000

7/10/2019

IBVCB. 0710190368315004. Ma so 3503: Em Le Thi Thu Thao To 20, Khu Cao Dai, Phuong Minh Phuong,   Viet Tri cau be khau khinh moi 7 thang tuoi da phai chong c

                 100,000

7/10/2019

IBVCB. 0710190176955005. Ma so 3502: Ba Do Thi Phuong khu 4, xa Thanh Van, huyen Thanh Ba, tinh Phu Tho em mac U nao ac tinh

                 100,000

7/10/2019

IBVCB. 0710190166997001. NGUYEN LINH CHI. Giup cu Rut MS 3505

             1,000,000

7/10/2019

IBVCB. 0710190263959001. Ma so 3505: Cu Tran Thi Rut Xom 12, xa Nghia Lam, huyen Nghia Hung, Nam Dinh hoan canh neo don

                 100,000

7/10/2019

IBVCB. 0710190292139002. Mã s? 3504: Ch? Truong Th? Ng?c Anh xom Coc Mam, xa Tho Hop, huyen Quy Hop, Nghe An hoan canh kho khan

                 100,000

7/10/2019

IBVCB. 0710190140175003. Mã s? 3500: Anh Hoà ng Van Th?ch tru xom 8, xa Quynh Thanh, huyen Quynh Luu, Nghe An khoi u

                 100,000

7/10/2019

IBVCB. 0710190563635004. Ma so 3503: Em Le Thi Thu Thao To 20, Khu Cao Dai, P Minh Phuong, TP Viet Tri, Phu t nhiem khuan

                 100,000

7/10/2019

IBVCB. 0710190149239001. Vu Minh Chien Ha Noi Ma so 3505

                 200,000

7/10/2019

IBVCB. 0710190984838001. PHAM DINH MINH HAI. Ung ho ma so 3503: Em Le Thi Thu Thao

                 500,000

7/10/2019

IBVCB. 0710190541286003. Nguyen Thi Thu Huyen   MS 3505: 300k; 3504:   200k

                 500,000

7/10/2019

IBVCB. 0710190140128001. LE THI NGOC THACH. ung ho   Cu Tran Thi Rut (ma so 3505)

             2,000,000

7/10/2019

IBVCB. 0710190321286001. NGUYEN THANH HA. Ma so 3505: cu Tran Thi Rut (Ung ho)

                 200,000

7/10/2019

IBVCB. 0710191018184001. NGUYEN HOANG LAN THAO. Giup do MS 3503, be 7 thang bi tim.

                 500,000

7/10/2019

IBVCB. 0710190084575002. TRAN TRONG NGHI. Ma so 3505: Cu Tran Thi Rut

                 500,000

7/10/2019

IBVCB. 0710190091651001. Nguyen Thanh Ha Nguyen Van Cu, Long Bien,   Ha Noi Ma so 3505: Cu Tran Thi Rut (Xom 12, xa Nghia Lam

                 100,000

7/10/2019

IBVCB. 0710190958019002. Tran Thi Rut Ms3505 Xom 12 Nghia Lam Nam Dinh Ms3505 Mong Cu Rut co cuoc song tot hon

                 200,000

7/10/2019

IBVCB. 0710190778355003. TRUONG NGOC MAI ms3504 xom COC MAM Tho Hop Nghe An ms3504 ms3504 Mong mat cua chau dc chua tri va thay ro

                 200,000

7/10/2019

IBVCB. 0710190043551001. DAO THI XOA. ung ho tu MS 3500 den 3509, moi MS 200, 000VND

             2,000,000

7/10/2019

IBVCB. 0710190294861007. TRINH THI THANH THAO. Ma so 3505: Cu Tran Thi Rut

                 200,000

7/10/2019

IBVCB. 0710190929621001. NGUYEN THI SUONG. Ma so 3505: Cu Tran Thi Rut (Xom 12, xa Nghia Lam, huyen Nghia Hung, tinh Nam Dinh)So DT: 0362842667 (So DT cua co Nguyen Thi Le (ten goi khac

                 100,000

7/10/2019

IBVCB. 0710190601281002. NGUYEN THI SUONG. Ma so 3504: Chi Truong Thi Ngoc Anh,   xom Coc Mam, xa Tho Hop,   huyen Quy Hop, tinh Nghe AnDT: 0964884233STK : 0591000401524   Ngan hang Vietco

                 100,000

7/10/2019

IBVCB. 0710190168797004. Bui Minh Duc + Bui Truc Anh 459/18D Truong Cong Dinh, F7,   Vung Tau MS 3502

                 200,000

7/10/2019

IBVCB. 0710190276233003. NGUYEN THI SUONG. Ma so 3493: Chau Trinh Thi Hong, thon Long Linh Ngoai xa Tho Truong, huyen Tho Xuan, tinh Thanh Hoa. Dien thoai: 0705. 222. 563 (Anh Trinh Huu Khoa

                   70,000

7/10/2019

IBVCB. 0710190012805004. NGUYEN THI SUONG. Ma so 3500: Anh Hoang Van Thach (bo chau be), tru xom 8,   xa Quynh Thanh, huyen Quynh Luu, Nghe An. DT: 0399. 946. 146

                   70,000

7/10/2019

IBVCB. 0710190364577005. NGUYEN THI SUONG. Ma so 3501: Anh Phan Van VuDia chi: thon Vinh Son, xa Vinh Phuc, huyen Bac Quang, tinh Ha GiangSo DT: 02438330088 (So DT phong Cong tac xa hoi

                 100,000

7/10/2019

IBVCB. 0710190803113001. Doan Nhat Duong Ha Noi Ma so 3505: Cu Tran Thi Rut

                 200,000

7/10/2019

IBVCB. 0710191007837002. Doan Nhat Duong Ha Noi Ma so 3504: Chi Truong Thi Ngoc Anh

                 200,000

7/10/2019

IBVCB. 0710190292701003. Doan Nhat Duong Ha Noi Ma so 3503: Em Le Thi Thu Thao

             1,000,000

7/10/2019

IBVCB. 0710190358714004. Doan Nhat Duong Ha Noi Ma so 3502: Ba Do Thi Phuong

                 500,000

7/10/2019

IBVCB. 0710190885298005. Doan Nhat Duong Ha Noi Ma so 3500: Anh Hoang Van Thach

                 500,000

7/10/2019

IBVCB. 0710190587370006. Doan Nhat Duong Ha Noi Ma so 3498: Chi Luong Thi Tiem

                 500,000

7/10/2019

IBVCB. 0710191031362007. Doan Nhat Duong Ha Noi Ma so 3499: Chi Nguyen Thi Tuyet

                 500,000

7/10/2019

IBVCB. 0710190437314001. TRAN HUU NGHI. Ung ho Cu Tran Thi Rut Xom 12, xa Nghia Lam, huyen Nghia Hung, tinh Nam Dinh

                 300,000

7/10/2019

578788. 071019. 180008. Chuyen tien ung ho ma so 3498 chi Luong Thi Tiem

             1,000,000

7/10/2019

457814. 071019. 191134. Ung ho ma so 3504 FT19280101578941

                 100,000

7/10/2019

353931. 071019. 193111. Ung ho ma so 3503, em le thi thu thao, to 20, khu cao dai, phuong minh phuo 071019 19: 31: 09

             1,000,000

7/10/2019

038201. 071019. 203942. IBFTA 191007000051580 ung ho ma so 3502 ba Nguyen Thi Phuong tinh Phu Tho

                 100,000

7/10/2019

998819. 071019. 204825. Ung ho cu rut ma so: 3505

                 100,000

7/10/2019

496780. 071019. 212916. ung ho cu tran thi rut ms 3505 FT19281102092652

                 200,000

7/10/2019

501744. 071019. 215159. Ung ho cu Tran Thi Rut   Nam Dinh   MS 3505 FT19281273685086

                 200,000

7/10/2019

502060. 071019. 215332. Ung ho cu Rut ma 3505 FT19281862932798

                 100,000

7/10/2019

005590. 061019. 222418. Ung ho Ma so 3504 chi truong thi ngoc anh huyen quy hop tinh nghe an

                 100,000

7/10/2019

167361. 061019. 223805. Ung ho gd a vu ha giang ma so 3501 FT19280350003484

                 300,000

7/10/2019

169124. 061019. 225716. 3504 truong thi ngoc anh FT19280728567000

                 200,000

7/10/2019

170195. 061019. 230904. Ma so 3504 chi Truong Thi Ngoc Anh FT19280929628440

                 200,000

7/10/2019

174390. 061019. 231043. Ung ho be Ngoc Mai chua mat.

                 100,000

7/10/2019

172254. 061019. 233558. Ma so 3504 FT19280855259361

                 300,000

7/10/2019

169925. 061019. 233659. Giup do Ms3504, con chi Truong thi ngoc Anh, Quy Hop, Nghe An

                 500,000

7/10/2019

172833. 061019. 234559. Ma so 3504 Chi Truong Thi Ngoc Anh,     xom Coc Mam, xa Tho Hop huyen Quy Hop, tinh Nghe An FT192808367

                 150,000

7/10/2019

175880. 071019. 005452. ung ho ma so 3504 chi truong thi ngoc anh FT19280621688181

                 100,000

7/10/2019

991856. 071019. 064821. MS 3504

                 300,000

7/10/2019

182991. 071019. 070927. Ung ho ma so 3503 FT19280146855207

                 100,000

7/10/2019

175162. 071019. 071051. Ung ho ma so 3504, Truong Thi Ngoc Anh, xom Coc Mm, Tho Hop,   Quy Hop, Nghe An.

                 200,000

7/10/2019

183479. 071019. 071544. MS 3504 Chuc Chau som binh phuc FT19280852001432

                 500,000

7/10/2019

184066. 071019. 072238. Ma so 3505 cu Tran Thi Rut FT19280347891760

                 100,000

7/10/2019

780096. 071019. 073832. Ho tro cu Tran Thi Rut   Nam Dinh

                 200,000

7/10/2019

175742. 071019. 075913. Ma so 3505 Cu Tran Thi Rut (Xom 12,   xa Nghia Lam, huyen Nghia Hung, tinh Nam Dinh)

                 200,000

7/10/2019

248901. 071019. 080410. Hanh Dao ung ho MS 3505 cu Tran thi Rut

                 200,000

7/10/2019

192634. 071019. 082124. Ma so 3505 Ung ho cu Tran Thi Rut FT19280002002307

                 200,000

7/10/2019

193129. 071019. 082335. Ung ho chau be ma so 3504 FT19280914292567

                 500,000

7/10/2019

998409. 071019. 083306. Ung ho MS 3501 Anh Phan Van Vu Dia chi Vinh Son xa Vinh Phuc huyen Bac Quang tinh Ha Giang

                 500,000

7/10/2019

227298. 071019. 100148. NGUYEN THI PHUONG TRANG UNG HO BA TRAN THI RUT MA SO 3505 071019 10: 01: 08

                 200,000

7/10/2019

244408. 071019. 103734. Thanh Thuy 93 ung ho ms 3503 500n ms 3504 500n FT19280088021988

             1,000,000

7/10/2019

179829. 071019. 104052. Ung ho ma 3505 ( Cu Tran Thi Rut)

                 100,000

7/10/2019

642988. 071019. 104733. UNG HO MS3505 CU TRAN THI RUT

                 200,000

7/10/2019

154528. 071019. 112532. Ung ho MS 3505 Cu Tran Thi Rut

                 500,000

7/10/2019

267065. 071019. 113233. Ma so 3498 FT19280852864191

                 300,000

7/10/2019

185458. 071019. 113544. Ung ho ma so 3503( be Tung Lam)

                 300,000

7/10/2019

919585. 071019. 113934. Cu Tran Thi Rut. MS 3505

                 200,000

7/10/2019

276392. 071019. 115446. Ung ho cu Rut, ma so 3505 FT19280836830808

                 100,000

7/10/2019

034572. 071019. 115523. Nho gui cu Tran Thi Rut xom 12 xa Nghia Lam h Nghia Hung Nam Dinh

                 200,000

7/10/2019

284928. 071019. 121823. Ung ho Ma so 3501 va 3502   Moi ma so 100k FT19280363029000

                 200,000

7/10/2019

085724. 071019. 131025. UNG HO ANH PHAN VAN VU MA SO 3501

                 300,000

7/10/2019

048120. 071019. 133735. Giup MS 3505

                 200,000

7/10/2019

310193. 071019. 133839. chau Quynh Anh bieu cu Rut FT19280309123937

                 100,000

7/10/2019

314486. 071019. 134953. Ung ho ma so 3505 FT19280279857242

                 100,000

7/10/2019

316955. 071019. 135541. Giup do ma so 3504 FT19280451755137

                 500,000

7/10/2019

322631. 071019. 140922. Ung ho cu Rut nghia hung nam dinh FT19280309881132

             2,000,000

7/10/2019

994273. 071019. 141422. Ung ho cu Rut ma so 3505

                 200,000

7/10/2019

325886. 071019. 141643. Ung ho a Phan Van Vu que Ha Giang FT19280454016327

                 300,000

7/10/2019

328193. 071019. 142152. gui ma so 3500 FT19280062075202

                   50,000

7/10/2019

329550. 071019. 142449. gui ma so 3497 FT19280803105150

                   50,000

7/10/2019

330620. 071019. 142709. ck ma so 3499 FT19280454059448

                   50,000

7/10/2019

845248. 071019. 143016. ung ho cu Tran Thi Rut ms 3505

                 100,000

7/10/2019

062183. 071019. 144809. Ma so 3505: Cu Tran Thi Rut (Xom 12, xa Nghia Lam, huyen Nghia Hung, tinh Nam Dinh)

             1,000,000

7/10/2019

349370. 071019. 150543. Ung ho ma so 3504 FT19280529420011

                 100,000

7/10/2019

065615. 071019. 150710. Ung ho Ma so 3496 Ba Le Thi Yen

                 100,000

7/10/2019

066146. 071019. 150930. Ung ho Ma so 3503 Le Thi Thu Thao

                 100,000

7/10/2019

366402. 071019. 154117. ung ho ms 3505   Cu Tran Thi Rut. Chuc c suc khoe. FT19280851509167

                 200,000

7/10/2019

404228. 071019. 160541. Ung ho ma so 3505

                   50,000

7/10/2019

384744. 071019. 161418. Ung ho cu TRAN THI RUT FT19280743312032

                 100,000

7/10/2019

IBPS/SE: 01310012. DD: 071019. SH: 10001087. BO: NGUYEN THI NHU ANH. UNG HO MA SO 3502 DO THI PHUO NG

             1,000,000

7/10/2019

IBPS/SE: 01310001. DD: 071019. SH: 10001020. BO: NGUYEN THI NHU ANH. UNG HO MA SO 3497 NGUYEN KHAC HUA

                 500,000

7/10/2019

IBPS/SE: 01310001. DD: 071019. SH: 10013384. BO: VU TUAN NINH. UNG HO BE MAI CON CHI NGOC ANH MS 3 504

                 100,000

7/10/2019

Sender: 79307005. DD: 071019. SHGD: 10003449. BO: TRAN THE KY. IBMA SO 3504: CHI TRUONG THI NGOC A NH

                 500,000

7/10/2019

Sender: 79303008. DD: 071019. SHGD: 10000838. BO: TRINH THI HONG YEN. MA 3500 300K MA 3501 400K MA 3502 300K

             1,000,000

7/10/2019

Sender: 79307005. DD: 071019. SHGD: 10003445. BO: VO THANH DANH. IBGIA DINH HAI BE HOA, NINH UNG H O MA SO 3500, ANH HOANG VAN THACH

                 500,000

7/10/2019

Sender: 79334001. DD: 071019. SHGD: 10000284. BO: DIEP BICH VAN. PHAM NGOC QUE CHAU CHUYEN TIEN UN G HO BE HOANG THI BE, MA SO 3500.

             1,500,000

7/10/2019

Sender: 01616002. DD: 071019. SHGD: 10000172. BO: DANG THI TAN. MS 3503: EM LE THI THU THAO

                 200,000

7/10/2019

Sender: 79306001. DD: 071019. SHGD: 10000331. BO: LUONG VIET HUNG. MA SO 3500 ANH HOANG VAN THACH LA BO CHAU BE , TRU XOM 8 ,   XA QUYNH THANH, HUYEN QUYNH LUU NGHE AN SDT 0399946146 CT TAI NH VCB CN THANH CONG HA NOI GOM PCTTT VAT

             2,000,000

7/10/2019

Sender: 79303008. DD: 071019. SHGD: 10012168. BO: NGUYEN VAN NHA. CO DIEP C NHA C TUAN GIUP DO MS 3500 HOANG VAN THACH

                 800,000

7/10/2019

Sender: 79302001. DD: 071019. SHGD: 10000889. BO: DAO DUY NGOC. (CKRMNO: 034219100587760)UNG HO EM LE THI THU THAO, MA SO 3503   (NHH: VIETCOMBANK THANH CONG )

                 200,000

7/10/2019

Sender: 01360002. DD: 071019. SHGD: 10000723. BO: LE QUANG HUNG. LE QUANG HUNG HA NOI UNG HO MA SO 3504

                 100,000

7/10/2019

Sender: 01321001. DD: 071019. SHGD: 10001658. BO: LUU BIEN HUNG. UNG HO CU TRAN THI RUT CHUC CU SO NG KHOE A

                 200,000

7/10/2019

Sender: 01352002. DD: 071019. SHGD: 10000665. BO: LE NGOC TOAN. UNG HO MA SO 3505

                 200,000

7/10/2019

Sender: 79303008. DD: 071019. SHGD: 10021091. BO: LAM KINH TRUNG. A. TRUNG Q11 HCM GIUP BE NGOC ANH MS 3504

                 200,000

7/10/2019

Sender: 01360002. DD: 071019. SHGD: 10000922. BO: CHU VIET KHANH. UNG HO MA SO 3500

                 500,000

7/10/2019

Sender: 01310001. DD: 071019. SHGD: 10012407. BO: NGUYEN THI TRANG. UNG HO BE MAI MS 3504

                 200,000

7/10/2019

Sender: 01314007. DD: 071019. SHGD: 10001193. BO: HA NAM TRUNG. UNG HO MA SO 3504   TRUONG THI NGO C ANH

                 200,000

7/10/2019

Sender: 79310001. DD: 071019. SHGD: 10007300. BO: TRAN THE TRUNG. UNG HO BE DO TUNG LAM

                 500,000

8/10/2019

NGUYEN THI KHANH LINH NT// CT HUONG VIET HO TRO MS 3506 'XOT XA HAI NHI. . . PHAI ROI XA ME'' GD TIEN MAT

           40,000,000

8/10/2019

LE VAN THANG   UNG HO MA SO 3302 LE THI LIEN GD TIEN MAT

                 200,000

8/10/2019

Sender: 79604002. DD: 081019. SHGD: 10000325. BO: LY QUANG MINH. MA SO 3505 TRAN THI RUTMINH VA SO N GIUP MA SO 3505 CU GIA NEO DON NGHEO KHOCAN GIUP DO CHARGEDETAILS OUR

                 100,000

8/10/2019

Sender: 01310005. DD: 081019. SHGD: 10002166. BO: DANG TRAN TUYEN. GIUP DO CU TRAN THI RUT MA SO 3 505

                 200,000

8/10/2019

Sender: 79310001. DD: 081019. SHGD: 10006238. BO: LE THI VAN THANH. UNG HO CU TRAN THI RUT TINH N AM DINH

                 200,000

8/10/2019

Sender: 01310012. DD: 081019. SHGD: 10010924. BO: DAO VAN HA. UNG HO BAN TRAN THI HUONG QUE THANH HOA

                 200,000

8/10/2019

Sender: 01310005. DD: 081019. SHGD: 10014505. BO: TRAN THANH. CHUYEN CHO MA SO 3504 CHI TRUONG THI NGOC ANH

                 300,000

8/10/2019

Sender: 01310005. DD: 081019. SHGD: 10017327. BO: LUU PHUONG HIEN. GIUP MS 3506 TRAN THI HUONG

                 100,000

8/10/2019

TRAN THI THANH TU THIEN MA 3500 ANH HOANG VAN THACH,   CHUA BENH CHO CON GD TIEN MAT

                 500,000

8/10/2019

QUACH A SON NOP TM   LE THANH TUYEN UNG HO MS 3502 BA DO THI PHUONG GD TIEN MAT

             1,000,000

8/10/2019

QUACH A SON NOP TM   LE THANH TUYEN UNG HO C. NGUYEN THI TUYET MS: 3499 GD TIEN MAT

             1,000,000

8/10/2019

QUACH A SON NOP TM   LE THANH TUYEN UNG HO MS: 3501 A. PHAN VAN VU   GD TIEN MAT

             1,000,000

8/10/2019

QUACH A SON NOP TM   LE THANH TUYEN UNG HO MS: 3500 A.   HOANG VAN THACH GD TIEN MAT

             1,000,000

8/10/2019

QUACH A SON NOP TM   LE THANH TUYEN UNG HO MS: 3504 CHI TRUONG THI NGOC ANH GD TIEN MAT

             1,000,000

8/10/2019

MBVCB250927427. ung ho ma so : 3504 Truong thi ngoc anh. CT tu 0121000578322 HOANG THI THANH MAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

8/10/2019

MBVCB250928158. ung ho ma so : 3495 Dao van quan. CT tu 0121000578322 HOANG THI THANH MAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

8/10/2019

MBVCB250939238. UngHo MS 3505 . CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

8/10/2019

MBVCB. 250948444. Ms 3505 ( cu Tran Thi Rut) Nam dinh. CT tu dang ngoc phuong tam toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

8/10/2019

MBVCB. 250949874. ung ho ma so 3505. CT tu giau ten toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

8/10/2019

MBVCB250977081. ung ho ma so 3503. CT tu 0361000318306 NGUYEN THI THANH VAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

8/10/2019

MBVCB. 251011207. 3506. CT tu nguyen minh hang toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   50,000

8/10/2019

MBVCB. 251012345. suy gan, nhiem khuan huyet. CT tu Tran Thi Huong toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

8/10/2019

MBVCB251018066. gui ung ho bn Huong dang dieu tri o khoa ICU BV Bach Maij. CT tu 0111000181563 LA VAN PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

8/10/2019

MBVCB. 251020857. ma so 3506: Tran Thi Huong. CT tu toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

8/10/2019

MBVCB251052198. Phan TT Huyen Ung ho Ma: 3504, 3505,   3506. CT tu 0451000450437 PHAN THI THANH HUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 600,000

8/10/2019

MBVCB251055117. ck ung ho cac hoan canh kho khan. CT tu 0021001351097 HOANG THUY DUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

8/10/2019

MBVCB251058779. Phan TT Huyen ung ho Ma so 3503. CT tu 0451000450437 PHAN THI THANH HUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

8/10/2019

MBVCB. 251081926. ma so 3506   Tran Thi Huong   Thanh Hoa. CT tu La Ngoc Hoa toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

8/10/2019

MBVCB251088456. ung ho ma so 3506. CT tu 0071000891493 DANG KHAC HUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             2,000,000

8/10/2019

MBVCB251136028. goi cho : Tran thi Huong, ma so: 3506, tinh Thanh Hoa. CT tu 0421003835674 MAI SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             3,000,000

8/10/2019

MBVCB251168702. Ung ho ma so 3506 Tran Thi Huong thon 3 yen phu yen dinh Thanh Hoa. CT tu 0011002894830 LE THI VAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

8/10/2019

MBVCB. 251170698. ma so 3506, tran thi huong. CT tu tran van viet toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

8/10/2019

MBVCB. 251173376. ung ho ms 3499. CT tu hoang van khai toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   50,000

8/10/2019

MBVCB. 251173968. ung ho ms 3500. CT tu hoang van khai toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   50,000

8/10/2019

MBVCB251198987. ung ho ms 3486. CT tu 0071001295856 HOANG HAI DANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

8/10/2019

MBVCB. 251209186. Ma so 3506: chi Tran Thi Huong. CT tu Tran Thi Huong toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 150,000

8/10/2019

MBVCB251250592. ung ho em huong ms 3506. CT tu 0451001653918 BUI ANH TU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

8/10/2019

MBVCB. 251256901. MS: 3503. CT tu Minh Khang toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

               300,000

8/10/2019

MBVCB. 251304434. MS 3506. CT tu Ton That Hieu toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

8/10/2019

MBVCB. 251319645. khoa Hoi suc tich cuc, BV Bach Mai. CT tu ma so 3506 Tran Thi Huong toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

8/10/2019

MBVCB251342995. ung ho chi Huong ma so 3506. CT tu 0011004240919 DO THI PHUONG ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

8/10/2019

MBVCB. 251390343. Ma so 3506. CT tu Nghia toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

8/10/2019

MBVCB251392665. MS 3506. CT tu 0181001608388 NGUYEN HUU DON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

8/10/2019

MBVCB251393436. MS 3504. CT tu 0181001608388 NGUYEN HUU DON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

8/10/2019

MBVCB251401203. UNG HO MA SO 3506 CHI TRAN THI HUONG . CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             2,000,000

8/10/2019

MBVCB251412042. ung ho san phu huong. CT tu 0071001169462 LE DINH TAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

8/10/2019

MBVCB251445876. ung ho ma so 3506. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   50,000

8/10/2019

MBVCB251454853. ung ho ma so 3505. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   50,000

8/10/2019

MBVCB251466788. Ma 3501 Anh Phan Van Vu. CT tu 0491000001684 NGUYEN THI THUY HANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

8/10/2019

MBVCB251479922. UngHo MS 3506 Tran Thi Huong . CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

8/10/2019

MBVCB251501310. ung ho ma so 3506, Tran Thi Huong. CT tu 0561000529764 LE VAN KHOI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

8/10/2019

MBVCB251505064. ung ho ms 3506: e Tran Thi Huong. CT tu 0491001893710 NGUYEN THI PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

8/10/2019

MBVCB251543402. ung ho ma so 3506 tran thi huong. CT tu 0011004009684 NGUYEN THI CANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

8/10/2019

MBVCB251548536. ung ho tran thi huong, ma so 3506, thon 3,   yen phu, yen dinh, thanh hoa. CT tu 0491000004549 NGUYEN THI MIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 400,000

8/10/2019

MBVCB. 251556005. MS 3506. CT tu Bandoc toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

8/10/2019

MBVCB. 251568177. MS 3506. CT tu Dung toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

8/10/2019

MBVCB. 251595746. ms 3504. CT tu Tran Tan Dat toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

             1,000,000

8/10/2019

MBVCB250915271. unghocu tran thi rut ms3505. CT tu 0351001015555 LE TIEN NAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

8/10/2019

MBVCB250918164. MS3505 ung ho cu Tran Thi Rut. CT tu 0821000016264 HA ANH DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   50,000

8/10/2019

ma so 3501 anh PHAN ANH VU GD TIEN MAT

                 300,000

8/10/2019

TRINH XUAN LAN; UNG HO MA SO 3504. 3503. 3500. 3499. 3498. 3497;

             3,000,000

8/10/2019

IBVCB. 0710190916752001. Tran Quoc Tuan Hai Phong Ma so 3505: Cu Tran Thi Rut

                 100,000

8/10/2019

IBVCB. 0710190582944017. TRUONG HONG LIEN. Ung ho gia dinh bi ung thu mau

                 200,000

8/10/2019

IBVCB. 0810190782356001. NGUYEN THI DIEU THUY. Ung ho MS 3505 cu Tran Thi Rut

                 100,000

8/10/2019

IBVCB. 0810190870172001. Phan Thanh Thuy Ha Noi ma 3501 la 200. 000d, ma 3505 la 50. 000d

                 250,000

8/10/2019

IBVCB. 0810190649300002. Phan Thanh Thuy Ha Noi ma 3504, 3503 moi ma 100. 000d

                 200,000

8/10/2019

IBVCB. 0810190993658001. HOANG TRONG DUC. ung ho Ms 3503 3504 3505 3506 moi Ms 200 k   cau mong quy vi manh khoe   ADIDAPHAT

                 800,000

8/10/2019

IBVCB. 0810190202906002. quach dinh phuc tp.   ninh binh Ma so 3506: Tran Thi Huong

                 100,000

8/10/2019

IBVCB. 0810190716288001. Vu Tuan Duong Ban dao Linh Dam, Ha Noi Ms 3506

                 200,000

8/10/2019

IBVCB. 0810190714288001. HOANG VAN HUNG. ms 3506 tran thi huong

                   50,000

8/10/2019

IBVCB. 0810190986698003. TRAN THI PHUONG HIEN. Ung ho C. Tran Thi Huong MS 3506: Mong chi khoe.

                 200,000

8/10/2019

IBVCB. 0810190136424001. Ma so 3506: Tran Thi Huong. Thon 3, xa Yen Phu,   huyen Yen Dinh, tinh Thanh Hoa Xot xa

                   60,000

8/10/2019

IBVCB. 0810190244768001. PHAM TRUNG DUNG. Ung ho Ma so 3506 Tran Thi Huong

                 750,000

8/10/2019

IBVCB. 0810190583224002. PHAM TRUNG DUNG. Ung ho Ma so 3503 Em Le Thi Thu Thao

                 950,000

8/10/2019

IBVCB. 0810190498542002. Cty TNHH Leplus VN BT5. 5 Viglacera, 274 Huu Hung, Tay Mo,   Nam Tu Liem Ma so 3506

                 100,000

8/10/2019

IBVCB. 0810190268036004. NGUYEN THANH TOAN. Ung ho MS 3500

                 500,000

8/10/2019

IBVCB. 0810190321247001. NGUYEN VAN LONG. 1.   Ma so 3503: Em Le Thi Thu Thao Dia chi: To 20, Khu Cao Dai,   Phuong Minh Phuong, TP. Viet Tri,   Phu ThoSo DT: 0984845903

                   50,000

8/10/2019

IBVCB. 0810190123455003. Mai 16 Tong Dan 3499, 3500, 3503, 3504 moi hoan canh 100. 000 dong

                 400,000

8/10/2019

IBVCB. 0810190744507001. Huy 69 TTH6 Ma so 3506: Tran Thi Huong

                 200,000

8/10/2019

IBVCB. 0810190880017002. NGUYEN KIM VUONG. Ung ho ma so 3492   Nguyen Thi Thuy Dung (be Minh Ngoc)

                 300,000

8/10/2019

IBVCB. 0810190638665001. NGUYEN VAN TINH. ung ho chi Tran Thi Huong 3506

                 100,000

8/10/2019

IBVCB. 0810190584023012. NGUYEN QUOC TUAN. THHB ung ho Ma so 3506, chi Tran Thi Huong o Thanh Hoa

                 100,000

8/10/2019

IBVCB. 0810190713959013. NGUYEN QUOC TUAN. THHB ung ho Ma so 3505, cu Tran Thi Rut o Nam Dinh

                 100,000

8/10/2019

IBVCB. 0810190516455014. NGUYEN QUOC TUAN. THHB ung ho Ma so 3504, chi Truong Thi Ngoc Anh o Nghe An

                 100,000

8/10/2019

IBVCB. 0810190246059015. NGUYEN QUOC TUAN. THHB ung ho Ma so 3502,   ba Do Thi Phuong o Phu Tho

                 100,000

8/10/2019

IBVCB. 0810190616659016. NGUYEN QUOC TUAN. THHB ung ho Ma so 3503, em Le Thi Thu Thao o Phu Tho

                 100,000

8/10/2019

IBVCB. 0810190528275001. PHUNG THANH MINH. Phung Thanh Minh ung ho ma so 3502   be Bao Thy (200. 000d) va ma so 3503   be Tung Lam (200. 000d)

                 400,000

8/10/2019

IBVCB. 0810190934459001. Nguyen Thanh Ha 20 Huynh Thuc Khang. Dong Da.   Ha Noi Ma so 3506   Tran Thi Huong

                 100,000

8/10/2019

IBVCB. 0810191011665001. Nguyen Quan Tan Phu Ma so 3493 chau Trinh Thi Hong

                 300,000

8/10/2019

IBVCB. 0810190774661002. Nguyen Quan Tan Phu Ma so 3484 chi Bui Thi Quyen

                 300,000

8/10/2019

IBVCB. 0810190766777002. Do Thi Ngoc Chau 84 Chua Boc, Dong Da,   Hanoi Ma so 3506: Tran Thi Huong, Yen Dinh, Thanh Hoa

                 100,000

8/10/2019

IBVCB. 0810190978117003. NGUYEN DANG BINH. ung ho ma so: 3506

                 200,000

8/10/2019

IBVCB. 0810190008809001. Vu Minh Duc Quy Nhan Ai: Ma so 3496

                 200,000

8/10/2019

IBVCB. 0810190646559002. Do Thuy Nga, q7 giup MS3506: Tran Thi Huong.

                 300,000

8/10/2019

IBVCB. 0810190936719001. PHAM THI QUYEN. ung ho Ma so 3506: Tran Thi Huong

                 200,000

8/10/2019

IBVCB. 0810190496793001. Tran Thi Huong   3506 Thanh Hoa Kho khan

                 300,000

8/10/2019

IBVCB. 0810190797801003. Phuong Anh Ha Noi Ma so 3506 Tran Thi Huong

                 500,000

8/10/2019

IBVCB. 0810190995376001. Ma so 3503 be Tung Lam Ma so 3503 be Tung Lam Ma so 3503 be Tung Lam mong be mau khoe

                 100,000

8/10/2019

IBVCB. 0810190094158001. Dung Ha Noi Ma so 3498:   Chi Luong Thi Tiem

                 500,000

8/10/2019

IBVCB. 0810190718106002. Le Thai Phuong TPHCM   Thu Duc Giup MS 3506

                 500,000

8/10/2019

IBVCB. 0810190848570001. NGUYEN THI LAN HUONG. Ung ho ma so 3506 Tran Thi Huong (Dia chi: Thon 3,   xa Yen Phu, huyen Yen Dinh, tinh Thanh Hoa)

                 300,000

8/10/2019

IBVCB. 0810190257258003. Tran Thi Huong Thon 3,   xa Yen Phu, huyen Yen Dinh, tinh Thanh Hoa MS 3506

                 500,000

8/10/2019

IBVCB. 0810190384772001. DO THI PHUONG MAI. Giup do ma so 3506 Tran Thi Huong

                 200,000

8/10/2019

IBVCB. 0810190588692005. Truong Thi Ngoc Anh xom Coc Mam, xa Tho Hop,   h. Quy Hop, T.   Nghe An MS 3504

                 500,000

8/10/2019

IBVCB. 0810190604052001. Ma so 3506: Tran Thi Huong Thon 3, xa Yen Phu,   huyen Yen Dinh, tinh Thanh Hoa Ung ho chua benh

                 100,000

8/10/2019

IBVCB. 0810190871138001. Hana Nguyen Da Nang Ung ho ms 3506

                 200,000

8/10/2019

IBVCB. 0810190092334004. TRAN MINH TOAN. Ma so 3506:   Tran Thi Huong

             1,000,000

8/10/2019

515408. 071019. 233331. Ung ho ma so 3505   Cu Rut FT19281027184085

                 100,000

8/10/2019

106662. 081019. 053837. Ung ho Ma so 3500: anh Hoang Van Thach (bo chau be), tru xom 8, xa Huynh Thanh, Huynh Luu,   Nghe An

                 100,000

8/10/2019

088435. 081019. 065003. Ma so 3505: Cu Tran Thi Rut?

                 500,000

8/10/2019

054214. 081019. 074756. Giup do chi Le Thi Lien,   MS: 3302

                 300,000

8/10/2019

100326. 081019. 082005. ung ho cu tran thi rut, ma so 3505

                 200,000

8/10/2019

540751. 081019. 083454. Ho tro chi Truong Thi Ngoc Anh     ma so 3504 FT19281115516040

              2,000,000

8/10/2019

447766. 081019. 084806. ung ho chi Tran Thi Huong ma so 3506

                 500,000

8/10/2019

209987. 081019. 092142. Ung ho 3506 Tran Thi Huong

                 200,000

8/10/2019

134412. 081019. 092708. 191008000009085 Ma so 3505 va ma so 3506 ZP5DN221AHQO

                 100,000

8/10/2019

142567. 081019. 093401. Ung ho ma so 3504 chi Truong Thi Ngoc Anh xom Coc Mam xa Tho Hop huyen Quynh Hop tinh Nghe An

                 100,000

8/10/2019

144429. 081019. 094548. ma so 3504

                 500,000

8/10/2019

600077. 081019. 094732. Ma so 3506 Tran Thi Huong

                 100,000

8/10/2019

212017. 081019. 100408. Ung Ho Ma so 3504(Chi Truong Thi Ngoc Anh)

                 100,000

8/10/2019

410887. 081019. 101926. Ung ho ms3503 50k ms3504 50k ms3506 50k

                 150,000

8/10/2019

162083. 081019. 114012. Ung ho ma so 3504 Truong Thi Ngoc Anh

                 100,000

8/10/2019

170039. 081019. 124621. 3486 gui e dau thi hien

                 100,000

8/10/2019

173829. 081019. 132225. Ma so 3506 Tran Thi Huong

                 100,000

8/10/2019

037064. 081019. 134105. Ung ho MS 3506 Tran Thi Huong

                 300,000

8/10/2019

900187. 081019. 141801. Ung ho ma so 3302

                 200,000

8/10/2019

414002. 081019. 142636. ung ho ma so 3506

                 100,000

8/10/2019

684736. 081019. 150443. Nguyen Xuan Duc ho tro MS 3501 Chuc gia dinh anh Vu manh khoe FT19281615502949

                 300,000

8/10/2019

101800. 081019. 150957. NGUYEN ANH SON CHUYEN KHOAN

                 500,000

8/10/2019

764776. 081019. 151408. Mong em be Tung Lam con me Thu Thao mau khoi benh

                 200,000

8/10/2019

415702. 081019. 151343. Ma so 3506: Tran Thi Huong

             1,000,000

8/10/2019

227775. 081019. 161214. UNG HO Ma so 3505 Cu Tran Thi Rut (Xom 12, xa Nghia Lam, huyen Nghia Hung, tinh Nam Dinh) 100K

                 100,000

8/10/2019

227907. 081019. 161402. UNG HO Ma so 3506 Tran Thi Huong.     Dia chi Thon 3, xa Yen Phu, huyen Yen Dinh, tinh Thanh Hoa 100K

                 100,000

8/10/2019

108996. 081019. 165516. MA SO 3500 ANH HOANG VAN THACH XOM 8 QUYNH THANH QUYNH LUU NGHE AN

                 300,000

8/10/2019

106839. 081019. 171246. MS 3506 MONG GIA DINH A/C AN LANH

                 100,000

8/10/2019

752736. 081019. 173106. Ung ho MS 3506 FT19281598486338

                 300,000

8/10/2019

752939. 081019. 173136. Ung ho ma so 3506 tran thi huong FT19281101925713

                 100,000

8/10/2019

788271. 081019. 195954. Ms 3506 tran thi huong FT19281934772839

                 100,000

8/10/2019

577822. 081019. 205125. 3410246282 Chuyen qua MoMo Quyen gop giup do cho chi TRAN THI HUONG

                 200,000

8/10/2019

235923. 081019. 205820. Ung ho gdinh c Lien( ma 3302)

                 500,000

8/10/2019

812954. 081019. 212922. ung ho ma so 3506 tran thi huong FT19282802844071

                 100,000

8/10/2019

236700. 081019. 213325. Ma so 3506 mong chi Huong phau thuat thanh cong

                 200,000

8/10/2019

058862. 081019. 215921. Ung ho chij Huong ms 3506. Nho bao chuyen giup

                 100,000

8/10/2019

IBPS/SE: 01310012. DD: 081019. SH: 10017645. BO: VU TUAN NINH. UNG HO E HUONG MS 3506

                 100,000

8/10/2019

Sender: 01604002. DD: 081019. SHGD: 10000113. BO: NGUYEN DINH THIEN. UNG HO MA 3505THIEN UNG HO CU RUT   CHARGEDETAILS OUR

                 100,000

8/10/2019

Sender: 01202021. DD: 081019. SHGD: 10001859. BO: DOAN THI LAN. 995219100853632   CHUYEN TIEN GIUP CHAU HOANG THI BE MA SO 3500 BO LAF HOANG VAN THACH

             1,000,000

8/10/2019

Sender: 79303008. DD: 081019. SHGD: 10004855. BO: NGUYEN VAN NHA. CO DIEP GIUP DO CHAU MS 3504 TRU ONG THI NGOC ANH 0964884233

                 700,000

8/10/2019

Sender: 01307001. DD: 081019. SHGD: 10001536. BO: TRAN THE KY. IBMA SO 3505: CU TRAN THI RUT

                 500,000

8/10/2019

Sender: 79303008. DD: 081019. SHGD: 10004887. BO: NGUYEN VAN NHA. C TRANG CHU NHA CO HANG CHU NGHI A CO MAI CO HA GIUP DO CHAU MS 3503 LE THI THU THAO 0984845903

                 800,000

8/10/2019

Sender: 79307005. DD: 081019. SHGD: 10003352. BO: NGUYEN THI KIM ANH. IBUNG HO MA SO 3506 TRAN THI HUONG

                 300,000

8/10/2019

Sender: 48304001. DD: 081019. SHGD: 10002897. BO: TRUONG THI HIEN. MA SO 3503: EM LE THI THU THAO TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN THANH CONG

             1,000,000

8/10/2019

Sender: 48304001. DD: 081019. SHGD: 10002806. BO: TRUONG THI HIEN. MA SO 3504: CHI TRUONG THI NGOC ANH     TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN THANH CONG

                 500,000

8/10/2019

Sender: 01314007. DD: 081019. SHGD: 10008705. BO: NGUYEN THI NHUNG. UNG HO MA SO 3506 CHI TRAN THI HUONG, THANH HOA

                 500,000

9/10/2019

/Ref: PALPM9 0MR7F {//}/Ref: PALPM90MR7F {//}LP VNM90MR7F MS 3507NGO THI HONG NHUNG ME BE THANH DANH DVC: MRS NGUYEN THUY PHUONG THUY

                 200,000

9/10/2019

/Ref: PALPM90M QKG{//} /Ref: PALPM90MQKG{//}LP VNM90MQKG MA SO 3506 TRAN THI HUONG DVC: MR DOAN DUC THIEN

                 300,000

9/10/2019

NGOC THAO CT CHI BUI THI QUYEN MS 3484 ME BE HONG NHUNG GD TIEN MAT

                 400,000

9/10/2019

Sender: 01309001. DD: 091019. SHGD: 10001087. BO: LE THANH HUYEN. UNG HO MA 3506

                 500,000

9/10/2019

Sender: 01310001. DD: 091019. SHGD: 10005453. BO: TRAN THANH NGA. TRAN THANH NGA GIUP MA SO 3506

                 100,000

9/10/2019

Sender: 01310012. DD: 091019. SHGD: 10007608. BO: TRUONG TAN KIET. TTKIET UNG HO MA SO 3504 CHI TR UONG THI NGOC ANH, NGHE AN

                 500,000

9/10/2019

Sender: 01310012. DD: 091019. SHGD: 10009687. BO: NGUYEN THI KHOA. MA SO 3501 PHAN VAN VU

                 400,000

9/10/2019

Sender: 79310001. DD: 091019. SHGD: 10009872. BO: NGUYEN THI KHOA. MA SO 3503 LE THI THU THAO

                 400,000

9/10/2019

Sender: 01310001. DD: 091019. SHGD: 10010030. BO: NGUYEN THI KHOA. MA SO 3507 NGO THI HONG NHUNG

                 400,000

9/10/2019

Sender: 79310001. DD: 091019. SHGD: 10014406. BO: NGUYEN THI LAP. UNG HO MA 3506, TRAN THI HUONG

                 200,000

9/10/2019

Sender: 01310001. DD: 091019. SHGD: 10020948. BO: NGUYEN NGOC THU THAO. UNG HO MA SO 3507

                 500,000

9/10/2019

MBVCB. 251614722. ma so: 3506 Tran Thi Huong. CT tu chau Nam Vy toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

9/10/2019

MBVCB251628429. ung ho ma so 3505 Cu Tran Thi Rut. CT tu 0251002662239 PHAN THI THU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

9/10/2019

MBVCB251631492. ung ho me con chi Huong. CT tu 0721000656565 TRAN THANH NAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

9/10/2019

MBVCB. 251668586. Ngo Thi Hong Nhung MS: 3507. CT tu Dang Quoc Duong toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

9/10/2019

MBVCB251673808. chuc be nha chi som khoe. CT tu 0611001985077 LE THI HAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

9/10/2019

MBVCB251678642. Gui tang ma so 3507   Ngo Thi Hong Nhung. CT tu 0021001354444 NGUYEN NGOC AN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

9/10/2019

MBVCB251683547. ung ho maso3507. CT tu 0121001848180 LAM DAT toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

9/10/2019

MBVCB. 251686127. ma so: 3507, chi Ngo Thi Hong Nhung( me be ThanhDanh. CT tu Hoang Nam toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

             1,000,000

9/10/2019

MBVCB251705451. CK UNG HO TRAN THI HUONG 3506. CT tu 0101000325038 TRAN VAN TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

9/10/2019

MBVCB. 251720812. ma so 3507 chi ngo thi hong nhung. CT tu toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

9/10/2019

MBVCB. 251725845. ma so 3506 tran thi huong. CT tu toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

9/10/2019

MBVCB. 251729532. ma so 3504 chi truong thi ngoc anh. CT tu   toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

9/10/2019

MBVCB251736386. ung ho chau Huong (vo Thuan, Thanh Hoa). CT tu 0041000144194 NGUYEN XUAN HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

9/10/2019

MBVCB251748355. chuyen cho C: Ngo thi Hong Nhung, ma so: 3507, Dong Nai. CT tu 0421003835674 MAI SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             2,000,000

9/10/2019

MBVCB251754671. Ung ho chi Ngo Thi Hong Nhung. MS 3507. CT tu 0011002739417 VU THI MINH THU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

9/10/2019

MBVCB. 251761019. MS 3507. CT tu Dung toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   50,000

9/10/2019

MBVCB251804085. ung ho em Dau Thi Hien. CT tu 0991000022790 LUONG HOANG HUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

9/10/2019

MBVCB251830679. Trang Thu ung ho gia dinh anh V . chuc a va gia dinh som vuot qua duoc kho khan .   thuong !!!!. CT tu 0071001196882 LE THI DIEM TRANG THU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

9/10/2019

MBVCB251846428. ung ho ms 3507 quy tam long nhan ai. CT tu 0391000985474 NGUYEN THANH VINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

9/10/2019

MBVCB251847207. ung ho ms 3506 quy tam long nhan ai. CT tu 0391000985474 NGUYEN THANH VINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

9/10/2019

MBVCB251853838. ung ho ms 3507. CT tu 0011001513762 NGUYEN HOANG TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

9/10/2019

MBVCB. 251857697. MS3506: TrThiHuong, thon3, xYenPhu, YenDinh, ThanhHoa. CT tu MayTom toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

9/10/2019

MBVCB251880977. ms 3506. CT tu 0221000031485 DUONG THI LIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

9/10/2019

MBVCB251910829. Ma so: 3507, anh Thuan,   thon 3, ca Yen Phu, huyen Yen Dinh, tinh Thanh Hoa. CT tu 0341000610441 TRAN DINH KHIEM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

9/10/2019

MBVCB. 251935643. Ms 3501 anh phan van vu. CT tu huu ngoc toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

9/10/2019

MBVCB251966048. Ung ho be Tung Lam MS 3503. CT tu 0021000366633 NGUYEN LINH KHANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

9/10/2019

MBVCB251973108. maso3501anhvu. CT tu 0541000294854 NGUYEN NGOC SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

9/10/2019

MBVCB. 252049974. ung ho MS 3507. CT tu Ha Quang Nghia toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

9/10/2019

MBVCB252071475. Ung Ho MS 3507 chi Ngo Thi Hong Nhung. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

9/10/2019

MBVCB. 252073443. 3506. CT tu nhung T9 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 800,000

9/10/2019

MBVCB252086671. ung ho be Tran Quoc Bao   chi Huong. CT tu 0491000040008 TRAN DUC MUOI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

9/10/2019

MBVCB252089748. UNG HO MA SO 3507 CHI NGO THI HONG NHUNG. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

9/10/2019

MBVCB252114291. GIUP TUNG LAM MS 3503. CT tu 0071001510041 NGUYEN THI LUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

9/10/2019

MBVCB252181008. 3507 Chuc be mau khoe. CT tu 0961000024743 HOANG VAN HUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

9/10/2019

MBVCB252186661. ck. CT tu 0461000593777 TRINH PHU CUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                200,000

9/10/2019

MBVCB252226054. e Thao HN ung ho anh Phan Van Vu Ha Giang MS 3501. CT tu 0021000579074 VU THI THAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

9/10/2019

MBVCB. 252243271. anh phan van vu ms 3501. CT tu phuong toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

9/10/2019

MBVCB252254831. giup do tran thi huong. CT tu 0781000491529 LE DUY LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

9/10/2019

IBVCB. 0810190747094002. TU THIEN BUU. Ung ho MS 3506

                 200,000

9/10/2019

IBVCB. 0810191036028001. LE BA NGUYEN. Ma so 3506 Tran Thi Huong Dia chi Thon 3 xa Yen Phu huyen Yen Dinh tinh Thanh Hoa DT 0989215280 anh Thuan chong Huong

                 500,000

9/10/2019

IBVCB. 0910190809756001. Ban doc Ma so 3505   Tran Thi Rut

                 200,000

9/10/2019

IBVCB. 0910190011682002. DOAN THU PHUONG. Ma so 3505: Cu Tran Thi Rut, Cu ba don doc co 6 chiec chum

                 200,000

9/10/2019

IBVCB. 0910190270528001. TRAN DUC THIEN. Ma so 3507:   Chuc chau & anh se mau khoi benh va moi dieu tot dep nhat se den voi gia dinh

                 200,000

9/10/2019

IBVCB. 0910190170484001. phan ngoc hung Giup ma so: 3506

                 100,000

9/10/2019

IBVCB. 0910190702120002. phan ngoc hung Giup ma so: 3507

                 100,000

9/10/2019

IBVCB. 0910190634948001. Ma so 3507: Chi Ngo Thi Hong Nhung me be Thanh Da ap 9/4,   xa Hung Loc, huyen Thong Nhat, tinh Dong N Xin

                   60,000

9/10/2019

IBVCB. 0910190616344001. LUU HONG DUC. Ma so 3507:   Chi Ngo Thi Hong Nhung (me be Thanh Danh)Dia chi: ap 9/4,   xa Hung Loc, huyen Thong Nhat, tinh Dong NaiDien thoai: 090 8787 012

                 500,000

9/10/2019

IBVCB. 0910190174434001. PHUONG VAN NGHIA. Ma so 3507: Chi Ngo Thi Hong Nhung (me be Thanh Danh)Dia chi: ap 9/4, xa Hung Loc, huyen Thong Nhat, tinh Dong NaiDien thoai: 090 8787 012

                 500,000

9/10/2019

IBVCB. 0910190065730001. PHAM THI YEN. Gui den Ma so 3506: Tran Thi Huong

                 300,000

9/10/2019

IBVCB. 0910190936838001. TRAN THU HIEN. Ma so 3507:   Chi Ngo Thi Hong Nhung (me be Thanh Danh)Dia chi: ap 9/4,   xa Hung Loc, huyen Thong Nhat, tinh Dong Nai

                 100,000

9/10/2019

IBVCB. 0910190651330001. quach dinh phuc tp. ninh binh Ma so 3507: Chi Ngo Thi Hong Nhung

                 100,000

9/10/2019

IBVCB. 0910190064325001. HUYNH KIM NHUT. Ung ho Ma so 3507: Chi Ngo Thi Hong Nhung (me be Thanh Danh), ap 9/4, xa Hung Loc, huyen Thong Nhat, tinh Dong Nai

                 500,000

9/10/2019

IBVCB. 0910191020425001. HOANG NGHIA MANH. Ma so 3507 Ung ho: Ngo Thi Hong Nhung Me ve Thanh Danh

                 250,000

9/10/2019

IBVCB. 0910190825413001. Tran Hoai Nam 22 Ngo Quyen,   Hoan Kiem, Ha Noi Ma so 3507: Chi Ngo Thi Hong Nhung, Dong Nai

                 400,000

9/10/2019

IBVCB. 0910190274277002. TRAN MINH HOANG. ung ho ma so 3505 cu tran thi rut ( xom 12 , xa nghia lam , huyen nghia hung , tinh nam dinh )

                 200,000

9/10/2019

IBVCB. 0910190619721001. VAN LAN Q1 Ma so 3500:   Anh Hoang Van Thach & Ma so 3506: Tran

                 200,000

9/10/2019

IBVCB. 0910190374909002. TRAN THI PHUONG KHANH. Ung ho ma so: 3504, chi Truong Thi Ngoc Anh, tinh Nghe An

                 220,000

9/10/2019

IBVCB. 0910190369467003. BUI THI THANH HUONG. Huongbtt ung ho Ma so 3507: Chi Ngo Thi Hong Nhung (me be Thanh Danh), ap 9/4, xa Hung Loc, huyen Thong Nhat, tinh Dong Nai

                 100,000

9/10/2019

IBVCB. 0910190994247001. NGUYEN VAN KHIET. nguyen van khiet (ha noi) ung ho chi ngo thi hong nhung (dong nai) ma so 3507.

             1,000,000

9/10/2019

IBVCB. 0910190092465001. Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang Ms 3507: Chi Ngo Thi Hong Nhung, Dong Nai

                 300,000

9/10/2019

IBVCB. 0910190451585003. TO THI HUONG. Ung ho tu thien ma so 3497

             5,000,000

9/10/2019

IBVCB. 0910190782533002. LE THI NHAN. Ung ho be Minh Ngoc, Ma so :   3492

                 500,000

9/10/2019

IBVCB. 0910190939885003. LE THI NHAN. Ma so 3504,   Be Ngoc Anh

                 600,000

9/10/2019

IBVCB. 0910190313167001. VO THI CAM THUY. Giup chi Ngo Thi Hong Nhung, MS 3507

                 500,000

9/10/2019

IBVCB. 0910191041971001. DUONG BICH THUY. MS3507:   Chi Ngo Thi Hong Nhung (me be Thanh Danh)Dia chi: ap 9/4,   xa Hung Loc, huyen Thong Nhat, tinh Dong Nai

                 500,000

9/10/2019

IBVCB. 0910190025159001. Chi Ngo Thi Hong Nhung   ap 9/4, xa Hung Loc, huyen Thong Nhat, tinh Dong N Xin cuu lay dua con cau cua nu ho sinh ngheo

                 300,000

9/10/2019

IBVCB. 0910190902401002. TRAN THI HUONG Thon 3,   xa Yen Phu, huyen Yen Dinh, tinh Thanh Hoa Ma so 3506, ung ho tran thi huong, tel 0989215280

                 300,000

9/10/2019

IBVCB. 0910190096890001. VU DUC HAI. Ma so 3507:   Chi Ngo Thi Hong Nhung (me be Thanh Danh)

                 500,000

9/10/2019

IBVCB. 0910190078482001. NGUYEN VAN CHAU. Chuc con that nhieu suc khoe va thuc hanh phuc

                 200,000

9/10/2019

IBVCB. 0910190780412001. VU XUAN TRUONG. Ma so 3507:   Chi Ngo Thi Hong Nhung (me be Thanh Danh)

                 500,000

9/10/2019

IBVCB. 0910190507280001. HOANG THU TRANG. Ma so 3503 Le Thi Thu Thao

               200,000

9/10/2019

IBVCB. 0910190216028004. Ung ho hoan canh kho khan Ung ho hoan canh kho khan Ung ho hoan canh kho khan

                 200,000

9/10/2019

IBVCB. 0910190102036002. Phan Van Khai C184,   Kp3, Long Binh , Bien Hoa,   Dong Nai Ung ho hoan canh 3507,   Ngo Thi Hong

             1,000,000

9/10/2019

IBVCB. 0910190451340003. Phan Van Khai C184,   Kp3, Long Binh , Bien Hoa,   Dong Nai Ung ho hoan canh 3504,   Truong Thi Ngoc Anh

             1,000,000

9/10/2019

IBVCB. 0910190576120004. Phan Van Khai C184, Kp3, Long Binh ,   Bien Hoa, Dong Nai Ung ho hoan canh 3500, Hoang Van Thach

             1,000,000

9/10/2019

548149. 081019. 221303. GIUP DAU THI HIEN 081019 22: 13: 01

                 100,000

9/10/2019

822191. 081019. 222025. Ung ho gd a Chau c Lien co 3 con FT19282794587971

                 200,000

9/10/2019

832104. 081019. 235129. Ung ho ma so 3500 FT19282763557152

                 150,000

9/10/2019

997035. 091019. 003002. Tang quy tu thien ma so 3506 Tran Thi Huong

             2,000,000

9/10/2019

835047. 091019. 004841. Ung ho MS 3302 FT19282106057081

                 200,000

9/10/2019

002113. 091019. 055148. ung ho quy nhan ai

                 100,000

9/10/2019

709789. 091019. 061026. Ma so 3507 Chi Ngo Thi Hong Nhung (me be Thanh Danh)

                 500,000

9/10/2019

137343. 091019. 065054. Ngo thanh nhung yen vien, gia lam ung ho ma 3302 le thi lien thon thanh long, xa thach ban, ha tinh

                 300,000

9/10/2019

842463. 091019. 065906. MS3507 Ngo Thi Hong Nhung me be Thanh Danh FT19282810286960

                 500,000

9/10/2019

008333. 091019. 070741. Ung ho ma so 3507 chi ngo thi hong nhung thong nhat dong nai

                   50,000

9/10/2019

983101. 091019. 073600. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 Dang Thi Thu Trang ung ho be Thanh Danh MS 3507

                 500,000

9/10/2019

239394. 091019. 080457. Ung ho ma so 3507 Chi Ngo Thi Hong Nhung, ap 9/4 Hung Loc, Thong Nhat,   Dong Nai.

                 200,000

9/10/2019

855974. 091019. 083455. Ung ho ma so 3506 Tran Thi Huong o Thanh Hoa FT19282015704800

                 200,000

9/10/2019

856545. 091019. 083701. MS 3503 FT19282800262289

                 200,000

9/10/2019

856844. 091019. 083805. Ung ho ms3507 FT19282110731198

             1,000,000

9/10/2019

857081. 091019. 083858. MS 3506 FT19282761071197

                 200,000

9/10/2019

643831. 091019. 085209. LE THI LAN giup cho gia dinh LUONG THI TIEM MS 3498

             3,000,000

9/10/2019

139867. 091019. 090002. Cac con yeu ung ho ma 3507

                 200,000

9/10/2019

065584. 091019. 090119. ung ho ms 3497

                 200,000

9/10/2019

869814. 091019. 091748. Ung ho tTung Lam FT19282110884234

                 200,000

9/10/2019

059807. 091019. 092019. Ung ho ma so 3503

                 200,000

9/10/2019

676415. 091019. 095523. Gui giup be Tung Lam

                 500,000

9/10/2019

636851. 091019. 100409. UNG HO BE TUNG LAM MO VAN TIM

                 300,000

9/10/2019

307781. 091019. 104455. ung ho 3507 chi Ngo Thi Hong Nhung me be Danh

                 300,000

9/10/2019

321066. 091019. 110433. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 NGUYEN THI VAN chuyen khoan ung ho Nguyen thi Ru

                 200,000

9/10/2019

740371. 091019. 121421. ung ho m 3500 va 3501 moi ma 500k

             1,000,000

9/10/2019

840051. 091019. 122856. ung ho Ngo Thi Hong Nhung ma so 3507

             1,000,000

9/10/2019

841511. 091019. 123141. ung ho Tran Thi Huong ma so 3506

             1,000,000

9/10/2019

275992. 091019. 123620. Ung ho ma so 3506 chi Tran Thi Huong thon 3 xa Yen Phu huyen Yen Dinh Thanh Hoa so dt 0989215280

                 100,000

9/10/2019

161147. 091019. 123825. ubg ho anh Vu ma so 3501

                 200,000

9/10/2019

115270. 091019. 124126. ATM IBFT

                 200,000

9/10/2019

748916. 091019. 124249. Giup chi Ngo Thi Hong Nhung me be Thanh Danh ms 3507

             1,000,000

9/10/2019

114099. 091019. 130421. giup do gia dinh ma so 3506

                 100,000

9/10/2019

956927. 091019. 133420. Kim Loan Ho tro MS 3507 FT19282526645325

             2,000,000

9/10/2019

957571. 091019. 133629. Kim loan ho tro ms 3506 FT19282674852873

             1,000,000

9/10/2019

979718. 091019. 143458. TT Tue Tri gui giup ms 3506 be Tran Quoc Bao, me Tran Thi Huong da mat FT19282675072473

                 300,000

9/10/2019

084829. 091019. 150835. Ung ho ma so 3506 3507 moi ma 300000

                 600,000

9/10/2019

998553. 091019. 151912. Ung ho ma so 3506 tran thi huong FT19282154064018

                 500,000

9/10/2019

506950. 091019. 153657. GIUP CHAU THANH DANH MA 3507 FT19282456026982

                 300,000

9/10/2019

025675. 091019. 161331. IBFTA 191009000031905 Ung ho 3507.   Mong con som hoi phuc suc khoe

                 100,000

9/10/2019

258675. 091019. 161628. Ung ho MS 3507

                 200,000

9/10/2019

258989. 091019. 162207. Ung ho MS 3504

                 200,000

9/10/2019

298920. 091019. 164746. Nhom Vien Gach Nho ung ho cac ma so 3500 3502 3503 va 3504

                 200,000

9/10/2019

028272. 091019. 170105. IBFTA 191009000034538 ma so 3507 Ngo Thi Hong Nhung

                 100,000

9/10/2019

548769. 091019. 170824. Ma so 3507 chi Ngo Thi Hong Nhung.   me be Thanh Danh. Dong Nai. FT19282500414313

                 500,000

9/10/2019

560707. 091019. 173957. Ma so 3507 chi Ngo Thi Hong Nhung me be Thanh Danh FT19282819296806

                 100,000

9/10/2019

583929. 091019. 185740. Ho tro chau Tran Quoc Bao con chi Huong Thanh Hoa FT19282226050601

             1,000,000

9/10/2019

264475. 091019. 191145. Ma so 3507

                   50,000

9/10/2019

121646. 091019. 191959. KHUYEN GOP CHO MA SO 3507 NGO THI HONG NHUNG CHUA BENH CHO CON

                 500,000

9/10/2019

523229. 091019. 192341. Ung ho be 3507

                 100,000

9/10/2019

775802. 091019. 200147. Pham Thuy Linh ung ho quy Nhan ai MS 3507

                 500,000

9/10/2019

102231. 091019. 200717. Ung ho ma so 3501 anh phan van vu FT19282520693000

                 500,000

9/10/2019

114539. 091019. 205615. UNG HO MA SO 3507 CHI NGO HONG NHUNG ME BE THANH DANH FT19283086885655

                 500,000

9/10/2019

427743. 091019. 210304. ho tro ngo thi hong nhung ma so 3507

                 300,000

9/10/2019

VCBVT. 84984430696. CT tu 0011004047826. NGUYEN HONG LINH sang 0451000476889. BAO DIEN TU DAN TRI. 191008217460010. VNVT20191008940254. ung ho ms 3504

                   50,000

9/10/2019

IBPS/SE: 48304001. DD: 091019. SH: 10004932. BO: DANG THI HUONG. GIUP CHI TRAN THI HUONG TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN THANH CONG

                 200,000

9/10/2019

Sender: 48304001. DD: 091019. SHGD: 10000858. BO: NGUYEN VIET ANH. GIUP TRAN THI HUONG MS 3506 TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN THANH CONG

                 500,000

9/10/2019

Sender: 01310001. DD: 091019. SHGD: 10005988. BO: TRINH THI KIM THU. HO TRO GIA DINH BE TRUONG NGO C MAI   NGHE AN

                 300,000

9/10/2019

Sender: 79307005. DD: 091019. SHGD: 10012273. BO: VO PHAM MINH NGUYET. IBMINH&MI HO TRO MS 3503

                 600,000

10/10/2019

IBPS/SE: 01313007. DD: 101019. SH: 10000170. BO: PHAM PHUONG LAM. UNG HO CHI HUONG. MS 3506

                 200,000

10/10/2019

NGUYEN NHAT DUY//UNG HO MA SO 3508 CHI BUI THI TOAN   GD TIEN MAT

             1,300,000

10/10/2019

IBPS/SE: 01310001. DD: 101019. SH: 10003337. BO: CHU TUAN VIET. UNG HO MS 3507

                 500,000

10/10/2019

KIM LONG NT GIUP MS 3504 CHI TRUONG THI NGOC ANH, XOM COC MAM, XA THO HOP HUYEN QUYNH HOP T INH NGHE AN //NN NGUYEN NGOC TIEN GD TIEN MAT

                 500,000

10/10/2019

MINH QUAN & ANH PHUONG NT GIUP MS 3505 CU TRAN THI RUT XOM 12, XA NGHIA LAM, HUYEN NGHIA HU NG , TINH NAM DINH SDT 0362842667(SO DT CUA CO NGUYEN THI LE, TEN GOI KHAC LA THUONG, HANG XOM NHA CU RUT) //NN NGUYEN NGOC TIEN   GD TIEN MAT

                 500,000

10/10/2019

NGUYEN THI LOAN NT GIUP MS 3506 TRAN THI HUONG D/C THON 3 XA YEN PHU HUYEN YEN DINH TINH T HANH HOA DT 0989215280 (ANH THUAN, CHONG HUONG) //NN NGUYEN NGOC TIEN GD TIEN MAT

                 500,000

10/10/2019

TIEN & LOAN NT CHO MS 3507 CHI NGO THI HONG NHUNG (ME BE THANH DANH) D/C AP 9/4 XA HUNG LO C HUYEN THONG NHAT TINH DONG NAI DT 0908787012//NN NGUYEN NGOC TIEN GD TIEN MAT

                 500,000

10/10/2019

/Ref: P3259283 068Y19 {/ /}/Ref: P32592830 68Y19{//}B/O: LE MANH CUONG MA SO TU THIEN 3507 NGO T HI HONG NHUNG DVC: LE MANH CUONG THON GIAO QUANG

                 500,000

10/10/2019

Sender: 01310012. DD: 101019. SHGD: 10000254. BO: NGUYEN TIEN GIANG. MA SO 3507 CHI NGO THI HONG N HUNG, ME BE THANH DANH, DIA CHI AP 9 4, XA HUNG LOC, HUYEN THONG NHAT, TINH DONG NAI, DIEN THOAI 090 8787 012

                 200,000

10/10/2019

Sender: 01310001. DD: 101019. SHGD: 10000400. BO: NGUYEN PHUC NGHIA. NGUYEN PHUC NGHIA, UNG HO MS   3507

                 100,000

10/10/2019

Sender: 79310001. DD: 101019. SHGD: 10000427. BO: NGUYEN PHUC NGHIA. NGUYEN PHUC NGHIA, UNG HO MS   3505

                 100,000

10/10/2019

Sender: 79334001. DD: 101019. SHGD: 10000472. BO: NGUYEN QUANG TRUNG0591778. MA SO 3507. CHI NGO T HI HONG NHUNG (VCB)   NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

            1,000,000

10/10/2019

Sender: 01310012. DD: 101019. SHGD: 10000393. BO: NGUYEN PHUC NGHIA. NGUYEN PHUC NGHIA, UNG HO MS   3506

                 100,000

10/10/2019

Sender: 79604002. DD: 101019. SHGD: 10000135. BO: LY QUANG MINH. MA SO 3507 NGO THI HONG NHUNGMINH V A SON GIUP MA SO 3507 CON TRAI BI UNG THU NGUYEN BAO THAN CHONG BI SOI TUI MAT NIEU QUAN CAN CHARGEDETAILS OUR

                 200,000

10/10/2019

Sender: 79310001. DD: 101019. SHGD: 10003983. BO: NGUYEN THANH NGHIA. CHUYEN CHO MA SO 3505 CU TRA N THI RUT

                 100,000

10/10/2019

MBVCB252920839. Pham Quoc Bao giup MS 3499, 3502, 3500, 3504, 3507 moi ma 200k. CT tu 0931004202728 DO THANH KIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

10/10/2019

MBVCB252930112. ma so 3508 chi Bui Thi Toan, khu 1 xa Dieu Luong, Cam Khe, Phu Tho. CT tu 0451000 226777 NGUYEN NGOC HIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

10/10/2019

MBVCB253023079. ung ho chi Toan ms 3508. CT tu 04510 01941434 NGUYEN DINH HIEP toi 0451000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

10/10/2019

MBVCB. 253025973. ms 3508, nam mo a di da Phat. CT tu toi den hebisu toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   10,000

10/10/2019

MBVCB. 253037857. ung ho hoan canh 3507. CT tu Huyen toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

10/10/2019

MBVCB. 253045696. . Ma so 3508. CT tu nguyen thanh hung toi 04510004 76889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   50,000

10/10/2019

MBVCB. 252301748. Co con mac benh nan y. CT tu Ngo Thi Hong Nhung ( me be Thanh Danh) toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

             1,000,000

10/10/2019

MBVCB. 252303920. a. CT tu a toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                       600

10/10/2019

MBVCB252317908. dong thi hien yen lac vp tu thien Huong thanh hoa. CT tu 0361000297573 DONG THI HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

10/10/2019

MBVCB. 252322199. 3053: 500000 , 3054:   500000. CT tu Yen toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

             1,000,000

10/10/2019

MBVCB. 252338901. ma 3067. CT tu ngo thi anh toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

10/10/2019

MBVCB252363602. ung ho Ma so 3437. Ba Hoang Thi Tap. CT tu 0011004009246 GIANG VAN THIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

10/10/2019

MBVCB. 252440285. Ma so 3507: Xin cuu lay dua con cau cua nu ho. . . . CT tu chi Ngo Thi Hong Nhung me be Thanh Danh toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

10/10/2019

MBVCB252474584. ung ho tu thien cho ma 3506. CT tu 0011000902857 PHUNG THI NGUYET ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

10/10/2019

MBVCB. 252497995. Ma so 3508 Chi Bui Thi Toan. CT tu toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

10/10/2019

MBVCB252588081. Toi ma so: 3508, chi Bui Thi Toan, khu 1,   xa dieu luong, huyen Cam Khe, tinh Phu Tho. CT tu 0341000610441 TRAN DINH KHIEM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

10/10/2019

MBVCB252634352. Ms 3501   anh PHAN VAN VU. CT tu 0671000425378 HA THI MINH TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

10/10/2019

MBVCB. 252646310. Ung ho ma so 3501. CT tu Ha toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

10/10/2019

MBVCB252659440. Ung ho cu Rut ma so 3505. CT tu 0011004309471 NGUYEN HONG NHUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

10/10/2019

MBVCB252697410. ung ho ma so 3501 anh Phan Van Vu. CT tu 0021002266866 NGUYEN THI HOANG NGAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

10/10/2019

MBVCB252790367. ung ho ma so 3507 chi Ngo thi Hong Nhung (me be Thanh Danh). CT tu 0061001072182 NGO QUANG DAT toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

10/10/2019

IBVCB. 0910190710331001. Nguyen Quang Minh Phuc Tho Ha Noi Ung ho ms 3507

                 200,000

10/10/2019

IBVCB. 0910190137731001. LE QUOC CUONG. Ma so 3507:   Chi Ngo Thi Hong Nhung

                 300,000

10/10/2019

IBVCB. 0910190190731001. TRAN TRONG TRUNG. Trung ung ho MS 3507:   Chi Ngo Thi Hong Nhung (me be Thanh Danh)

                 200,000

10/10/2019

IBVCB. 1010190348309002. TRAN THI THANH HA. Ho tro Ma so 3507: Chi Ngo Thi Hong Nhung (me be Thanh Danh)Dia chi: ap 9/4, xa Hung Loc, huyen Thong Nhat, tinh Dong NaiDien thoai: 090 8787 012

                 100,000

10/10/2019

IBVCB. 1010191034873001. phan ngoc hung Giup ma so: 3508

                 100,000

10/10/2019

IBVCB. 1010190510563001. Phan Van Vu Bac Quang,   Ha Giang Ma so 3501

                 500,000

10/10/2019

IBVCB. 1010190908927001. Ma so 3508: Chi Bui Thi Toan khu 1 xa Dieu Luong, huyen Cam Khe, tinh Phu Tho. Gia dinh

                   60,000

10/10/2019

IBVCB. 1010190175603001. Huyen Pham Times City HN Ma so 3501 anh Phan Van Vu thon Vinh Son Vinh PHuc

             2,000,000

10/10/2019

IBVCB. 1010190051729001. TRAN NGOC HUNG. Ung ho Ma so 3501: Anh Phan Van Vu

                 500,000

10/10/2019

IBVCB. 1010190629537001. TA VAN THANG. Ma so 3507:   200. 000 / Ma so 3459: 200. 000 / Ma so 3499: 200. 000 / Ma so 3494: 400. 000

             1,000,000

10/10/2019

IBVCB. 1010190837629001. quach dinh phuc tp.   ninh binh Ma so 3508: Chi Bui Thi Toan

                 100,000

10/10/2019

IBVCB. 1010190527291002. Do Thuy Nga, q7 Giup MS3508: Chi Bui Thi Toan

                 300,000

10/10/2019

IBVCB. 1010190933531002. PHAM THI THANH TU. Ung ho cu Tran Thi Rut, Ma so 3505

             1,000,000

10/10/2019

IBVCB. 1010190968431001. DUONG MINH THONG. Ma so 3508, chi Bui thi Toan, dt: 0364885450

                 500,000

10/10/2019

IBVCB. 1010190277769001. Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang MS 3508: Chi Bui Thi Toan, Phu Tho

                 300,000

10/10/2019

IBVCB. 1010190179839002. Cao Minh Hieu, Cao Minh Huyen 18 Hoe Nhai, BD, HN ung ho ma so 3506

                 200,000

10/10/2019

IBVCB. 1010190662591001. Tran Thi Rut Xom 12,   Nghia Lam, Nghia Hung, Nam Dinh ma so 3505

                 100,000

10/10/2019

IBVCB. 1010190553555001. Nguyen Nha Trang Ma so 3508: Chi Bui Thi Toan

             1,000,000

10/10/2019

IBVCB. 1010190533425001. NGUYEN THI THANH PHUONG. ma so 3503 , em Le Thi Thu Thao o phu tho, so dt 0984845903

                 300,000

10/10/2019

IBVCB. 1010190604885002. NGUYEN THI THANH PHUONG. giup be Bao Thy ma so 3502, ba Do Thi Phuong tinh phu tho

                 300,000

10/10/2019

IBVCB. 1010190821776002. Pham Thi Hanh Ung ho ma so 3508

                 200,000

10/10/2019

IBVCB. 1010190239006001. Le tu quoc thang To ho chi minh 3507 chi Ngo Thi Hong Nhung

                 300,000

10/10/2019

IBVCB. 1010191022652001. chi Bui Thi Toan Phu Tho ma so 3508

                 110,000

10/10/2019

IBVCB. 1010190094456001. TRUONG NGOC QUYEN. ung ho ma so 3508

             1,000,000

10/10/2019

IBVCB. 1010190390286002. Bui Huyen Trang Soc Son,   Ha Noi MS 3500 anh Hoang Van Thach, Nghe An

                 100,000

10/10/2019

IBVCB. 1010190495298003. Bui Huyen Trang Soc Son, Ha Noi MS 3504 chi Truong Thi Ngoc Anh; Nghe An

                 100,000

10/10/2019

IBVCB. 1010190377278004. Bui Huyen Trang Soc Son,   Ha Noi MS 3498 chi Luong Thi Tiem

                 100,000

10/10/2019

IBVCB. 1010190284920002. NGUYEN THI THUY TRANG. ung ho MS 3302

                 200,000

10/10/2019

IBVCB. 1010190970010001. HOANG VAN BANG. UNG HO MA SO 3508

                 200,000

10/10/2019

IBVCB. 1010190355767003. Bui Thi Toan khu 1 xa Dieu Luong, huyen Cam Khe, tinh Phu Tho. 3508

                   50,000

10/10/2019

IBVCB. 1010190937603001. Lieu Duc Tuyen Sai Gon Ung ho Ma so 3502

             1,000,000

10/10/2019

IBVCB. 1010190059955002. Lieu Duc Tuyen Sai Gon ung ho 3507, 3506,   3505, 3504, 3503. Moi h/c 250k

             1,250,000

10/10/2019

100383. 101019. 135925. UNG HO GIA DINH ANH VU, MA SO 3501 101019 13: 58: 56

             1,000,000

10/10/2019

309090. 101019. 144543. Chuc chau hoang mau khoe ms 3499 FT19283557769073

                 200,000

10/10/2019

313374. 101019. 145416. Maso 3507 Chi Ngo Thi Hong Nhung me be Thanh Danh Dia chi ap 9 tren 4 xa Hung Loc huyen Thong Nhat,

                 150,000

10/10/2019

313706. 101019. 145453. Gui ma so 3506 Tran Thi Huong FT19283538737009

                 100,000

10/10/2019

602947. 101019. 154419. Ung ho ma so: 3508

                 100,000

10/10/2019

355111. 101019. 161724. Ung ho ma so 3506 FT19283294573436

                 100,000

10/10/2019

207119. 101019. 164630. 3421521416 Chuyen qua MoMo Le Thi Lien huyen thach ha ha tinh

                 200,000

10/10/2019

380135. 101019. 170536. Chuc gia dinh a mau khoe FT19283806413095

                 200,000

10/10/2019

473487. 101019. 201340. Chuyen tien den Ngan hang khac

                 150,000

10/10/2019

267997. 101019. 081106. cau mong cho con nhanh khoi benh   ung ho cho be THANH DANH co MA SO 3507

                 200,000

10/10/2019

133499. 091019. 223344. MS 3507 mong be Thanh Danh nhanh khoi benh. Phuong FT19283087145123

                 300,000

10/10/2019

096919. 091019. 110814. giup do be Thanh Danh ma so 3507

                 300,000

10/10/2019

453510. 091019. 232515. ung ho be tung lam ma so 3503

                 100,000

10/10/2019

776145. 101019. 072434. Ung ho MS 3501. Mong moi dieu tot lanh.

                 200,000

10/10/2019

156347. 101019. 073850. Ung ho ms 3504 FT19283991406106

                 100,000

10/10/2019

158133. 101019. 075204. Ung ho chi Le Thi Lien thon Thanh Long, xa Thach Ban, Thach Ha,   Ha Tinh, ma so 3302 FT19283519150697

                 500,000

10/10/2019

022366. 101019. 082621. GUI DEN MA SO 3503 101019 08: 25: 50

                 100,000

10/10/2019

430403. 101019. 090114. Ung ho ma so 3508

                   50,000

10/10/2019

183605. 101019. 092244. Ms 3508 chi Bui Thi Loan FT19283025161919

                 100,000

10/10/2019

183974. 101019. 092335. Ms 3506 Tran Thi Huong FT19283535114199

                 100,000

10/10/2019

162315. 101019. 094313. ung ho ms 3508

                 200,000

10/10/2019

013116. 101019. 095615. IBFTA 191010000011132 Ma so 3507

                 100,000

10/10/2019

224693. 101019. 110035. Ung ho ma so 3507 FT19283962870207

                   50,000

10/10/2019

244777. 101019. 122031. ung ho cu Tran Thi Rut ma so 3505

             1,000,000

10/10/2019

VCBVT. 84335609657. CT tu 0591000284903. LE THI QUYEN sang 0451000476889. BAO DIEN TU DAN TRI. 191010216215083. VNVT20191010963852. Ung ho ma so 3504

                 300,000

10/10/2019

VCBVT. 84335609657. CT tu 0591000284903. LE THI QUYEN sang 0451000476889. BAO DIEN TU DAN TRI. 191010216396865. VNVT20191010964500. Ung ho ma so 3501

                 300,000

10/10/2019

Sender: 01201003. DD: 101019. SHGD: 10001966. BO: VU TUAN GIAP. UNG HO BE DO TUNG LAM (MS 3503)

                 300,000

10/10/2019

Sender: 01201003. DD: 101019. SHGD: 10002111. BO: HA THI THO ANH. UNG HO BE MA SO 3503

                 200,000

10/10/2019

Sender: 01352002. DD: 101019. SHGD: 10000205. BO: DANG THI LA. UNG HO 3507 BE THANH DANH

                 300,000

10/10/2019

Sender: 48304001. DD: 101019. SHGD: 10002649. BO: PHAM NGUYEN HA ANH. HA ANH GIUP DO BE TUNG LAM M S 3503 ME TEN THU THAO TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN THANH CONG

             2,000,000

10/10/2019

Sender: 48304001. DD: 101019. SHGD: 10005593. BO: DU NGUYEN NHAT NAM. MA SO 3503. . LE THI THU THAO TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN THANH CONG

                 100,000

10/10/2019

Sender: 48304001. DD: 101019. SHGD: 10005787. BO: DU NGUYEN NHAT NAM. MA SO 3507: CHI NGO THI HONG NHUNG TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN THANH CONG

                 100,000

10/10/2019

Sender: 01307001. DD: 101019. SHGD: 10003627. BO: NGUYEN THI VAN ANH. IBUNG HO MA SO 3507 BE THANH DANH

                 500,000

11/10/2019

Sender: 01310001. DD: 111019. SHGD: 10007702. BO: BUI TRIEU XA. GIUP CAC MS 3505 250K, 3506 200K,     3507 350K, 3508 300K, 3509 250K.

             1,350,000

11/10/2019

Sender: 01310001. DD: 111019. SHGD: 10010988. BO: LE THI HONG NHUNG. MS 3507 NGO THI HONG NHUNG

                   50,000

11/10/2019

Sender: 01310001. DD: 111019. SHGD: 10011535. BO: LE THI HONG NHUNG. MS 3508 BUI THI TOAN

                   50,000

11/10/2019

Sender: 79310001. DD: 111019. SHGD: 10011088. BO: LE THI HONG NHUNG. MS 3509 TRAN KIM THANH

                   50,000

11/10/2019

Sender: 79310001. DD: 111019. SHGD: 10010836. BO: LE THI HONG NHUNG. MS 3506 TRAN THI HUONG

                   50,000

11/10/2019

Sender: 79310001. DD: 111019. SHGD: 10011805. BO: NGUYEN THI LOAN. UNG HO 3 MS 3507 3508 3509, MOI MS 100K

                 300,000

11/10/2019

Sender: 79310001. DD: 111019. SHGD: 10015804. BO: DAO VAN HA. UNG HO MA SO 3509 ANH ANH O DA NANG

                 200,000

11/10/2019

Sender: 01310001. DD: 111019. SHGD: 10016263. BO: NGUYEN TUAN NGHIA. UNG HO MA SO 3509

                 200,000

11/10/2019

Sender: 01360002. DD: 111019. SHGD: 10000542. BO: HAU PHUONG NGOC. MA SO 3509 ONG TRAN KIM THANH   DANANG

                 150,000

11/10/2019

Sender: 01309001. DD: 111019. SHGD: 10004174. BO: LE THI SANG. MS3509

                 200,000

11/10/2019

MBVCB. 253087795. Ma so 3501: Anh Phan Van VuDia chi: thon Vinh So. CT tu toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

11/10/2019

MBVCB253124363. UngHo MS 3508 . CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

11/10/2019

MBVCB253138515. pham le khanh tung 0941667686 giup ms 3508. CT tu 0091000596827 PHAM LE KHANH TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

11/10/2019

MBVCB253152000. ung ho em Hien MS 3486. CT tu 0461004016727 NGUYEN CONG SINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

11/10/2019

MBVCB. 253161783. Ma so 3506: Em Tran Thi Huong. CT tu Ban doc Bao Dan Tri toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

11/10/2019

MBVCB. 253179648. ms: 3509. CT tu Tran Tuan Hung toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

11/10/2019

MBVCB. 253182232. ms 3509, nam mo a di da Phat. CT tu toi den hebisu toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   10,000

11/10/2019

MBVCB253189924. Ma So 3506: Tran Thi Huong (tinh Thanh Hoa). CT tu 0071001208930 TRAN LE PHUOC THO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             2,000,000

11/10/2019

MBVCB253193663. ung ho MS 3154 c Pham Thi Hien. CT tu 0361001448102 NGUYEN PHUC THO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

11/10/2019

MBVCB253194475. ung ho ms 3509 (ong Tran Kim Thanh). CT tu 0361001448102 NGUYEN PHUC THO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

11/10/2019

MBVCB253248078. ms 3498. CT tu 0251001727317 TRAN NGOC MINH LUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

11/10/2019

MBVCB253288018. chuten cho Ong: Tran kim Thanh, ma so: 3509, Tp Da Nang. CT tu 0421003835674 MAI SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             2,000,000

11/10/2019

MBVCB253292176. 500k/hoan canh: ms3509, 3508. CT tu 0491000116737 VU THE HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

11/10/2019

MBVCB253333991. ma so 3501   ung ho a phan van vu. CT tu 0351000765069 NGUYEN VAN TOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

11/10/2019

MBVCB. 253341526. 3508. CT tu Nguyen Cao Gia Han toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

11/10/2019

MBVCB253373109. UNG HO MA SO 3509 ONG TRAN KIM THANH. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

11/10/2019

MBVCB253388388. ma so 3488 Nguyen Thi Thuy. chuc ca nha luon vung tin vao cuoc song. CT tu 0731000748068 NGO THI HANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

11/10/2019

MBVCB253433092. Gui cu. CT tu 0281001062625 PHAM THI THANH NHA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   50,000

11/10/2019

MBVCB. 253447845. 3507. CT tu 3507 ngo thi hong nhung toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

11/10/2019

MBVCB. 253449259. Ma so 3509. CT tu Tran Ha Phuong toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

11/10/2019

MBVCB253451106. ungho anh Tran kim anh ma so 3509 sdt 0906234169 a Tuyen ung ho. CT tu 0611001903737 NGUYEN VAN TUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

11/10/2019

MBVCB253451949. ung ho 3509: ong Tran Kim Thanh (tru nha so 458/39 Ong Ich Khiem, phuong Vinh Trung, quan Thanh Khe, TP Da Nang. CT tu 0011004006087 NGUYEN MINH YEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

11/10/2019

MBVCB253458792. Ms 3302. CT tu 0011003590962 TRAN VAN THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

11/10/2019

MBVCB253500764. ung ho ma so 3509 ong tran kim thanh. CT tu 0341006986197 TRAN TIEN TUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   50,000

11/10/2019

MBVCB253511648. Ung ho ma so 3509. ong Tran Kim Thanh. CT tu 0021002278512 TRINH TUAN NAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 150,000

11/10/2019

MBVCB253597227. MS 3509: giup do ong Tran Kim Thanh. CT tu 0071002368248 LE TRUC LAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

             1,000,000

11/10/2019

MBVCB253601734. ung ho ma 3509. CT tu 0821000167822 NGUYEN NGOC THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

11/10/2019

MBVCB253630068. Ma so Ma so 3509: ong Tran Kim Thanh (tru nha so 458/39 Ong Ich Khiem, phuong Vinh Trung, quan Thanh Khe, TP Da Nang). Dien thoai: 0344. 629. CT tu 0301002938548 NGUYEN ANH KIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               150,000

11/10/2019

MBVCB253643985. UngHo MS 3509 . CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

11/10/2019

MBVCB253652861. Ma so 3509. CT tu 0011004173454 NGUYEN THI CHI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

11/10/2019

MBVCB253691302. ung ho ms 3509. tran kim thanh. (tru nha so 458/39 ong ich khiem. phuong Vinh Trung. thanh khe.   tp Da Nang. CT tu 0651000618138 TRAN XUAN VUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

11/10/2019

MBVCB253714578. Giup do anh Tran Kim Anh. CT tu 0421000534017 LE THI NGOC MY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

11/10/2019

MBVCB253723055. Ma so 3508: Chi Bui Thi Toan, khu 1 xa Dieu Luong, huyen Cam Khe, tinh Phu Tho. . CT tu 0011000799428 LE QUANG SANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

11/10/2019

MBVCB253724817. Ma so Ma so 3509: ong Tran Kim Thanh (tru nha so 458/39 Ong Ich Khiem, phuong Vinh Trung, quan Thanh Khe, TP Da Nang). . CT tu 0011000799428 LE QUANG SANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

11/10/2019

MBVCB253734968. ung ho: MS 3509. CT tu 0741000654261 HOANG DINH TINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

11/10/2019

MBVCB. 253735698. 3509. CT tu Tran Kim Thanh toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

11/10/2019

MBVCB253748511. MS 3509 Ong Tran Kim Thanh. CT tu 0181003595406 NGUYEN THI THU HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

11/10/2019

MBVCB253749290. ma so 3508. CT tu 0011001686488 NGUYEN ANH DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

11/10/2019

MBVCB. 253760445. uhms3509, 08, 07, 06 ms300000n. CT tu ntl toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

             1,200,000

11/10/2019

MBVCB253785869. UH Ma so 3501: Anh Phan Van Vu. CT tu 0351001095537 NGUYEN THI PHUONG THAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

11/10/2019

IBVCB. 1010190077753003. Vo Thi Thanh Loan MS 3504: Be gai co cap mat nhu qua bong. . .

                 100,000

11/10/2019

IBVCB. 1010190917473004. Vo Thi Thanh Loan MS 3505: Cu ba don doc co 6 chiec. . .

                 100,000

11/10/2019

IBVCB. 1010190713173005. Vo Thi Thanh Loan MS 3507: Xin cuu lay dua con cau. . .

                 100,000

11/10/2019

IBVCB. 1010190509501006. Vo Thi Thanh Loan MS 3506: Xot xa hai nhi mieng chua kip. . .

                 100,000

11/10/2019

IBVCB. 1010190592341007. Vo Thi Thanh Loan MS 3503: Cau be khau khinh moi 7 thang. . .

                 100,000

11/10/2019

IBVCB. 1110190768719001. KHUC LE HOA. Ma so 3058     Bui Thi Toan

                 200,000

11/10/2019

IBVCB. 1110190388951002. PHAM KIM THOA. ung ho cac ms 3503: 100: 000; 3504: 100. 000; 3507: 100. 000, ms 3500: 50. 000dg, 3506: 50. 000dg

                 400,000

11/10/2019

IBVCB. 1110190014930002. PHAM THI TUYET. Ung ho MS 3501

                 100,000

11/10/2019

IBVCB. 1110190591422003. PHAM THI TUYET. Ung ho MS 3503

                 100,000

11/10/2019

IBVCB. 1110190409320001. NGUYEN THI BICH LOAN. Ma so 3302 chi Le Thi Lien

                 100,000

11/10/2019

IBVCB. 1110190682512001. Long Tran 35 Hang Voi 3504

                500,000

11/10/2019

IBVCB. 1110190459802001. phan ngoc hung Giup ma so: 3509

                 100,000

11/10/2019

IBVCB. 1110190784898001. PA Q3 Ma so 3507:   Chi Ngo Thi Hong Nhung

                 500,000

11/10/2019

IBVCB. 1110190471042001. Ma so Ma so 3509: ong Tran Kim Thanh so 458/39 Ong Ich Khiem, phuong Vinh Trung, quan T Thieu

                   60,000

11/10/2019

IBVCB. 1110190970768003. NGUYEN DUY HOANG. ung ho ma so 3508

                   50,000

11/10/2019

IBVCB. 1110191031384003. NGUYEN QUOC TUAN. THHB ung ho MS 3508, chi Bui Thi Toan o Phu Tho

                 100,000

11/10/2019

IBVCB. 1110190945296004. NGUYEN QUOC TUAN. THHB ung ho MS 3507, chi Nhung (me be Thanh Danh) o Dong Nai

                 100,000

11/10/2019

IBVCB. 1110190624027001. NGUYEN THI MINH. giup do gia dinh gap kho khan Ma so 3509

                 100,000

11/10/2019

IBVCB. 1110190498151002. Do Thuy Nga, q7 giup MS3509: ong Tran Kim Thanh

                 300,000

11/10/2019

IBVCB. 1110190038213003. TRINH THI THANH HUONG. UNG HO ONG TRAN KIM THANH MA 3509

                 200,000

11/10/2019

IBVCB. 1110190183733003. PHAM THI HANG. giup benh nhan Ma so 3509 (ong Tran Kim Thanh (tru nha so 458/39 Ong Ich Khiem,   phuong Vinh Trung, quan Thanh Khe, TP Da Nang).

                 300,000

11/10/2019

IBVCB. 1110190138513004. PHAM THI HANG. ung ho be Hoang Ma so 3499 (Chi Nguyen Thi TuyetThon Truong Xuan, xa Ky Hop, huyen Ky Anh, tinh Ha Tinh.

                 300,000

11/10/2019

IBVCB. 1110190886733001. th Ma so 3509: ong Tran Kim Thanh

                200,000

11/10/2019

IBVCB. 1110190761731002. NGUYEN THI NGOC HUONG. Chuyen tien giup do MS : 3509

                 200,000

11/10/2019

IBVCB. 1110190329745001. PHAM HOANG THANH. Ma so 3500, xin giup Me chet ngat nhin con chao doi mang u khung di thuong tren mat!

                 200,000

11/10/2019

IBVCB. 1110190118861002. Tran Kim Thanh 458/39 Ong Ich Khiem, Vinh Trung, Thanh Khe, Da Nang Ma so 3509

                 100,000

11/10/2019

IBVCB. 1110190080601002. PHAM HOANG THANH. Ma so 3503, xin giup,   Cau be khau khinh moi 7 thang tuoi da phai chong choi voi tu than

                 200,000

11/10/2019

IBVCB. 1110190106335001. Tran Kim Thanh   3509 Da Nang Kho Khan

                 300,000

11/10/2019

IBVCB. 1110190206323001. HO THU HUONG. Ma so 3506:   Tran Thi Huong. Thon 3, xa Yen Phu, huyen Yen Dinh, tinh Thanh Hoa & Ma so 3508: Chi Bui Thi Toan, khu 1 xa Dieu Luong, huyen Cam Khe, t

             1,000,000

11/10/2019

IBVCB. 1110190685181002. VU DUC THINH. Ung ho ma so 3509 ong Tran Kim Thanh

                 200,000

11/10/2019

IBVCB. 1110190465927004. HOANG KIM ANH. Hoang Kim Anh ck ung ho ma so 3503. Mong be som khoe

                 300,000

11/10/2019

IBVCB. 1110190546199001. le thanh thao dong nai ung ho MS 3503

                 400,000

11/10/2019

IBVCB. 1110190357583002. Luong Bao Tran Lop 8D Truong THCS Quynh Mai, Ha Noi Ma 3504, 3505,   3506 (moi ma 200. 000 dong)

                 600,000

11/10/2019

IBVCB. 1110190468823002. le thanh thao dong nai ung ho MS 3500

                 400,000

11/10/2019

IBVCB. 1110190319819003. le thanh thao dong nai ung ho MS 3501

                 400,000

11/10/2019

IBVCB. 1110190073539003. Luong Bao Chau 15 ngo 15 pho Bui Ngoc Duong, Ha Noi Ma 3500, 3501,   3503 (moi ma 200. 000 dong)

                 600,000

11/10/2019

IBVCB. 1110190129219001. be Nam Anh, Minh Anh tp Vung Tau ung ho 458/39 Ong Ich Khiem, Vinh Trung, Thanh Khe, Da Nang Ma so Ma so 3509: ong Tran Kim Thanh

                 300,000

11/10/2019

IBVCB. 1110190136881003. NGUYEN DANG BINH. ung ho ma so: 3509

                 200,000

11/10/2019

IBVCB. 1110191028279001. Minh Ut KG UH Anh :   Tran Kim Thanh, MS 3509

                 100,000

11/10/2019

IBVCB. 1110190733971001. NGUYEN DUY VINH. Ma so 3507: Chi Ngo Thi Hong Nhung

                 250,000

11/10/2019

IBVCB. 1110191021585006. Ma so Ma so 3509:   ong Tran Kim Thanh tru nha so 458/39 Ong Ich Khiem, phuong Vinh Trung Thieu 20 trieu dong tien vien, nguoi cha co cuc xi

                 200,000

11/10/2019

IBVCB. 1110190943953001. NGUYEN THANH TAM. Ung ho Ma so 3509: ong Tran Kim Thanh tru nha so 458/39 Ong Ich Khiem, phuong Vinh Trung, quan Thanh Khe, TP Da Nang.

                 200,000

11/10/2019

IBVCB. 1110190928526005. TRAN THUY QUYEN. Ung ho MS 3509 ong Tran Kim Thanh o Da Nang

                 100,000

11/10/2019

IBVCB. 1110191003608001. Tran Quoc Tuan Hai Phong Ma so Ma so 3509: ong Tran Kim Thanh

                 200,000

11/10/2019

IBVCB. 1110190809746001. TRAN HAU PHAN CHI. Ma so 3509   Tran Kim Thanh

                 200,000

11/10/2019

488819. 101019. 231556. Em hai ung ho chi nhung ma so 3507 FT19284144132877

                 500,000

11/10/2019

198672. 111019. 041424. chuyen ma so 3507 Ngo Thi Hong Nhung

             1,000,000

11/10/2019

511677. 111019. 080954. ung ho ms 3506 FT19284048717461

                 100,000

11/10/2019

415388. 111019. 083001. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 DANG SON HUNG chuyen khoan

                   50,000

11/10/2019

544999. 111019. 094601. Ung ho ms 3508 FT19284661707680

                 100,000

11/10/2019

486922. 111019. 101656. Giup do ma so 3509

                 300,000

11/10/2019

425854. 111019. 102641. ung ho ma so 3509 ong Tran Kim Thanh

                 200,000

11/10/2019

431574. 111019. 103517. ung ho ma so 3508 Bui Thi Toan

                 300,000

11/10/2019

309523. 111019. 103910. SANHSEACO GUI MA SO 3507 111019 10: 39: 51

                 300,000

11/10/2019

312073. 111019. 104813. SANHSEACO GUI MA SO 3509 111019 10: 48: 12

                 300,000

11/10/2019

577605. 111019. 111050. Ung ho cu Tran Thi Rut ma so 3505 FT19284927613199

                 500,000

11/10/2019

241068. 111019. 113747. Chuyen tien ung ho ms3302 chi Le Thi Lien

                 200,000

11/10/2019

498286. 111019. 114224. ung ho ms 3501

                 200,000

11/10/2019

687359. 111019. 122432. ung ho ong Tran Kim Thanh ma so 3509

             1,000,000

11/10/2019

688911. 111019. 122739. ung ho chi Bui Thi Toan ma so 3508

                 500,000

11/10/2019

693191. 111019. 123550. Ho tro Ma so 3509 (300K) va Ma so 3507 (300K)

                 600,000

11/10/2019

426022. 111019. 125326. Ung ho ma so 3486 eem Dau Thi Hien

             1,000,000

11/10/2019

445908. 111019. 134143. Ung ho ma so 3509

                   50,000

11/10/2019

633847. 111019. 135151. ung ho ma so 3504 chi Truong Thi Ngoc Anh   Nghe An FT19284410082026

                 100,000

11/10/2019

634645. 111019. 135401. Ms 3509 ong Tran Kim Thanh FT19284023570839

                 100,000

11/10/2019

109796. 111019. 135409. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 Ung ho ma so 3509

                 200,000

11/10/2019

649050. 111019. 142805. Ung ho ong Nguyen Khac Hua   ms 3497 FT19284963567725

                 500,000

11/10/2019

649798. 111019. 142941. Ung ho chi Luong Thi Tiem   ms 3498 FT19284707589670

                 500,000

11/10/2019

650822. 111019. 143156. Ung ho chi Nguyen Thi Tuyet     ms 3499 FT19284127241509

                 500,000

11/10/2019

651695. 111019. 143349. Ung ho anh Hoang Van Thach   ms 3500 FT19284453286172

                 500,000

11/10/2019

652178. 111019. 143456. Ung ho anh Phan Van Vu   ms 3501 FT19284308308946

                 500,000

11/10/2019

652664. 111019. 143554. Ung ho ba Do Thi Phuong   ms 3502 FT19284963600072

                 500,000

11/10/2019

654146. 111019. 143918. Pham Ba Thang ung ho ma so 3509.   Ong Tran Kim Thanh FT19284603107032

                200,000

11/10/2019

654276. 111019. 143935. Ung ho ma so 3509 FT19284733070982

                 100,000

11/10/2019

658136. 111019. 144743. Ung ho ma so 3504 chi Truong Thi Ngoc Anh FT19284980508340

                 200,000

11/10/2019

668821. 111019. 151021. Giup ms 3503 Le Thi Thu Thao FT19284092560770

                 200,000

11/10/2019

378911. 111019. 152219. UNG HO MA SO 3509 111019 15: 22: 18

                 100,000

11/10/2019

674942. 111019. 152243. Ms 3501 FT19284963770873

                 200,000

11/10/2019

700986. 111019. 161606. Ung ho ma so 3509 FT19284869233250

                 200,000

11/10/2019

704903. 111019. 162414. Ung ho ma so 3509 ong Tran Kim Thanh phuong Linh Trung quan Thanh Khe TP Da Nang FT19284634181790

                 200,000

11/10/2019

807597. 111019. 163036. gui a phan van vu   ms 3501

                 300,000

11/10/2019

707418. 111019. 162928. Gui giup ma 3509 ong Tran Kim Thanh FT19284477490005

                 500,000

11/10/2019

710758. 111019. 163633. Ung ho ms 3509 ong Tran Kim Thanh FT19284767059257

                 200,000

11/10/2019

586158. 111019. 164814. 3428745336 Chuyen qua MoMo Ung ho ma so 3509

                 200,000

11/10/2019

407316. 111019. 165425. 3508 UH

                 300,000

11/10/2019

413462. 111019. 172705. UNG HO TRUONG HOP MA SO 3509 ONG TRAN KIM THANH 111019 17: 27: 02

                 200,000

11/10/2019

734673. 111019. 173332. Ung ho chi huong ms 3506 chuc chi mau khoe FT19284603223050

                 300,000

11/10/2019

735478. 111019. 173539. Ck truong hop 3505 FT19284751878074

                 100,000

11/10/2019

739545. 111019. 174541. Em hai ung ho ma so 3609 FT19284137258230

                 500,000

11/10/2019

844003. 111019. 175733. Ma so 3509 ong Tran Kim Thanh.   Chuc a mau khoe.

                   30,000

11/10/2019

431101. 111019. 190748. UNG HO MA SO 3509 111019 19: 07: 47

                 300,000

11/10/2019

719788. 111019. 191028. Hoang Kien giup ma so 3509

                 100,000

11/10/2019

768816. 111019. 191411. Ung ho ma so 3509 FT19284137590179

                   50,000

11/10/2019

719798. 111019. 191349. Hoang Kien giup ma so 3508

                 100,000

11/10/2019

719800. 111019. 191541. Hoang Kien giup ma so 3506

                 100,000

11/10/2019

719809. 111019. 191823. Hoang Kien giup ma so 3504

                 100,000

11/10/2019

771425. 111019. 192308. MS 3486 FT19284928864909

                 100,000

11/10/2019

771825. 111019. 192431. TT Tue Tri gui giup ms 3509 ong Tran Kim Thanh, cha cua anh Tran Kim Anh FT19284137622902

                 300,000

11/10/2019

504460. 111019. 203011. Ung ho Ma so 3509

                 100,000

11/10/2019

VCBVT. 84974629219. CT tu 0771000572180. LE HUU BANG sang 0451000476889. BAO DIEN TU DAN TRI. 191011239458621. VNVT20191011993199. Ung ho gia dinh bac TRAN KIM THANH ma so 3509

                 200,000

11/10/2019

CHI NGOC TP HUE UNG HO MS 3506, MS 3503, MS 3501 MOI TRUONG HOP 50. 000 VND GD TIEN MAT

                 150,000

11/10/2019

CONG TY TNHH THUONG MAI VU HAI         UNG HO HOAN CANH BAO DAN TRI TU MA SO 3491 DEN 350 8,   MOI MA SO 300. 000VND

             5,400,000

11/10/2019

Sender: 79307005. DD: 111019. SHGD: 10002676. BO: NGUYEN VAN VINH. IBUNG HO MA SO 3509(150. 000), 3 508(150. 000), 3507(150. 000), 3506(200. 000), 3505(150. 000), 3504(200. 000), 3503(150. 000)

             1,150,000

11/10/2019

Sender: 79307005. DD: 111019. SHGD: 10004698. BO: NGUYEN THI NGOC DIEP. IBMS 3499: 500. 000D, MS 350 7: 500. 000D,   MS 3503: 1. 000. 000D

             2,000,000

11/10/2019

Sender: 79307005. DD: 111019. SHGD: 10004778. BO: NGUYEN THI NGOC DIEP. IBMS 3499: 500. 000D,   MS 35 07: 500. 000D, MS 3503: 1. 000. 000D

             2,000,000

11/10/2019

Sender: 01357001. DD: 111019. SHGD: 10000231. BO: NGUYEN THI BINH MINH. UNG HO MA SO 3493 CHAU TRI NH THI HONG THON LONG LINH NGOAI THO TRUONG THO XUAN THANH HOA

                 300,000

11/10/2019

Sender: 79307005. DD: 111019. SHGD: 10008005. BO: TIEU HA SANH. IB SANHSEACO GUI MA SO 3508

                 300,000

11/10/2019

Sender: 01360002. DD: 111019. SHGD: 10000523. BO: TRAN NGUYEN DANG KHOA. UNG HO MA SO 3508 CHI BUI THI TOAN

                 300,000

11/10/2019

Sender: 01360002. DD: 111019. SHGD: 10000597. BO: NGUYEN LE LOAN. UNG HO MA SO 3509 ONG TRAN KIM T HANH

                 200,000

11/10/2019

Sender: 01201003. DD: 111019. SHGD: 10010979. BO: VU THI TUYET MAI. 3509 TRAN KIM THANH

                 200,000

11/10/2019

Sender: 79303008. DD: 111019. SHGD: 10025593. BO: NGUYEN THI TUYET PHUONG. UNG HO GIA DINH BAC KIM THANH MS3509

                 200,000

12/10/2019

FTF_CN: 9704366800583697015. FrAcc: 0491000025675. ToAcc: 0451000476889

             2,500,000

12/10/2019

MBVCB. 253793489. ung ho ma so 3506. CT tu giau ten toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

12/10/2019

MBVCB. 253793772. ung ho ma so 3507. CT tu giau ten toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

12/10/2019

MBVCB. 253793996. ung ho ma so 3508. CT tu giau ten toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

12/10/2019

MBVCB. 253794239. ung ho ma so 3509. CT tu giau ten toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

12/10/2019

MBVCB253800981. ungho ms 3509. CT tu 0381000548843 DANG THANH VI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

12/10/2019

MBVCB253839771. ung ho Ma so 3510 Ba Nguyen Thi Hanh. CT tu 0011004320452 PHAM ANH TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

12/10/2019

MBVCB253856069. Ung ho MS3510; ba Nguyen Thi Hanh, Bac Giang. CT tu 0011004032512 VU THI NHAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

12/10/2019

MBVCB253857303. Ung ho MS3509: ong Tran Kim Thanh, Da Nang. CT tu 0011004032512 VU THI NHAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

12/10/2019

MBVCB253891629. UngHo MS 3510 . CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

12/10/2019

MBVCB. 253929669. UH ms: 3510 ( Ba Nguyen thi hanh   Bac Giang ). CT tu tran hong nhung toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

12/10/2019

MBVCB253966313. ung ho Ba Nguyen Thi Hanh ma so 3510. CT tu 0031000270220 NGUYEN THU HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

12/10/2019

MBVCB253967730. MS3510, ung ho ba Nguyen Thi Hanh, Bac Giang. CT tu 0021001396389 TRAN THANH HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

12/10/2019

MBVCB254007655. casi La Phong Lam: Ung Ho ma so 3509: ong Tran Kim Thanh so nha 458/39 Ong Bich Khiem, Phuong Vinh Trung, Quan Thanh Khe TP Da Nang. . CT tu 0011001475235 LA PHONG LAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

12/10/2019

MBVCB254009740. Giup Ma so 3510 Ba nguyen thi Hanh. CT tu 0531002518928 NGUYEN THI NGOC YEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

12/10/2019

MBVCB. 254025351. ma so 3509. CT tu TRAN KIM THANH toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

12/10/2019

MBVCB254035899. ung ho MS 3509. CT tu 0011004060558 NGUYEN ANH TU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

12/10/2019

MBVCB. 254049579. nuoi con tam than, 2 chau khong cha. CT tu Nguyen Thi Hanh toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

12/10/2019

MBVCB. 254051320. con trai tieu duong viem than. CT tu Tran Kim Thanh toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

12/10/2019

MBVCB. 254052753. nha ngheo, chay het nha cua. CT tu Bui Thi Toan toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

12/10/2019

MBVCB. 254054936. con trai bi ung thu. CT tu Ngo thi Hong Nhung toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

12/10/2019

MBVCB. 254086073. 3510 nguyen thi hanh. CT tu trang toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

12/10/2019

MBVCB. 254087424. 3509 tran kim thanh. CT tu trang toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

12/10/2019

MBVCB254152086. ung ho ma so 3510 ba nguyen thi hanh. CT tu 0591000351092 NGUYEN TUAN NGOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

12/10/2019

MBVCB. 254152242. Anh bi tieu duong tip 2, viem than, be than phai, . CT tu Tran Kim Thanh (Ma so 3509) toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

12/10/2019

MBVCB254179785. ma so 3510. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

12/10/2019

MBVCB254195008. ung ho ma so 3510 ba Nguyen Thi Hanh. CT tu 0281000319819 NGUYEN CONG DANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

12/10/2019

MBVCB. 254230181. MS 3510. CT tu Dung toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

12/10/2019

MBVCB. 254232915. MS 3509. CT tu Dung toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   50,000

12/10/2019

MBVCB254258510. ung ho ms 3510. CT tu 0491001893710 NGUYEN THI PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

12/10/2019

IBVCB. 1110190401240003. PHAM TUAN NAM. ung ho ms 3507 va 3504

                200,000

12/10/2019

IBVCB. 1210191029832001. Thang Hanoi 3507

                 500,000

12/10/2019

IBVCB. 1210190642072002. Chu Tran Kim Thanh Da nang MS3509 Ong ich khiem vinh trung thanh khe da nang Chu Tran Kim Thanh Da nang MS3509

                 300,000

12/10/2019

IBVCB. 1210190289762002. Thang Hanoi 3510

                 600,000

12/10/2019

IBVCB. 1210190540150003. DANG VU QUYNH MAI. UNG HO CHO BE DO TUNG LAM   7 THANG TUOI   MA SO:   3503

                 500,000

12/10/2019

IBVCB. 1210190154294001. phan ngoc hung Giup ma so: 3510

                 100,000

12/10/2019

IBVCB. 1210190268746001. TRAN VAN NGHIA. Ma so 3510

                 100,000

12/10/2019

IBVCB. 1210190647264002. NGUYEN THI TRANG. Ma so 3510: Ba Nguyen Thi Hanh (thon Soi Lang, xa Ngoc Ly,   huyen Tan Yen, tinh Bac Giang). So DT: 0395665219

                 200,000

12/10/2019

IBVCB. 1210190702004002. Ma so 3510: Ba Nguyen Thi Hanh thon Soi Lang, xa Ngoc Ly,   huyen Tan Yen, tinh Bac Me

                   60,000

12/10/2019

IBVCB. 1210190949442001. NGUYEN HAI DUONG. Ma so 3510: Ba Nguyen Thi Hanh

                 500,000

12/10/2019

IBVCB. 1210190779498002. NGUYEN HAI DUONG. Ma so 3509: ong Tran Kim Thanh

                 500,000

12/10/2019

IBVCB. 1210190611498003. NGUYEN HAI DUONG. Ma so 3508: Chi Bui Thi Toan

                 300,000

12/10/2019

IBVCB. 1210190599714004. NGUYEN HAI DUONG. Ma so 3507: Chi Ngo Thi Hong Nhung

                 300,000

12/10/2019

IBVCB. 1210190964758006. NGUYEN HAI DUONG. Ma so 3506: Tran Thi Huong.

                 300,000

12/10/2019

IBVCB. 1210190658870007. NGUYEN HAI DUONG. Ma so 3505: Cu Tran Thi Rut

                 500,000

12/10/2019

IBVCB. 1210190994946001. An Ma so 3509

                 100,000

12/10/2019

IBVCB. 1210190000530001. HOANG NGOC HA. Ma so 3510:   Ba Nguyen Thi Hanh (thon Soi Lang,   xa Ngoc Ly, huyen Tan Yen, tinh Bac Giang).

                 100,000

12/10/2019

IBVCB. 1210190139772001. NGUYEN CONG TRANG. Ma so 3302Ung Ho Chi Le Thi Lien ( Thon Thanh Long, Xa Thach Ban, Huyen Thach Ha, Ha Tinh )

                 100,000

12/10/2019

IBVCB. 1210190748826001. TRUONG MINH TAM. ,   Giup MS 3509, Ong TRan Kim Thanh

                 300,000

12/10/2019

IBVCB. 1210190818094002. TRUONG MINH TAM. ,   Giup MS 3510, Ba NGuyen Thi Hanh, Bac Giang

                 300,000

12/10/2019

IBVCB. 1210190669330001. PA Q3 Ma so 3509: ong Tran Kim Thanh

                 300,000

12/10/2019

IBVCB. 1210191033768001. Truong Thi Ngoc Anh xom Coc Mam, xa Tho Hop,   huyen Quy Hop, tinh Nghe Ma so 3504:   Chi Truong Thi Ngoc Anh,   xom Coc Mam

                 500,000

12/10/2019

IBVCB. 1210190014087002. Tran Ngoc Quy 34/4N Nguyen Thi Hue, Hoc Mon,   HCM Ma so 3510: Ba Nguyen Thi Hanh thon Soi Lang, xa

                 380,000

12/10/2019

IBVCB. 1210190146689001. QUACH VAN QUYNH. ung ho Ma so: 3510 Ba Nguyen Thi Hanh, thon Soi Lang, xa Ngoc Ly,   Tan Yen, Bac Giang

                 500,000

12/10/2019

IBVCB. 1210190188649002. Luu Van Dinh 7. 150 truong chinh,     hnoi Ma so 3510

                 300,000

12/10/2019

IBVCB. 1210190840985003. NGUYEN TUONG THANH 1092/11D hUYNH TAN PHAT, Q7, HCM Em Le Thi Thu Thao, Ma so 3503

                 500,000

12/10/2019

IBVCB. 1210190917321004. NGUYEN TUONG THANH 1092/11D hUYNH TAN PHAT, Q7, HCM Chi Nguyen Thi Thuy Dung (me be Minh Ngoc), MS3492

                 500,000

12/10/2019

IBVCB. 1210190940099002. quach dinh phuc tp.   ninh binh Ma so 3510: Ba Nguyen Thi Hanh

                 100,000

12/10/2019

IBVCB. 1210190782071002. NGUYEN MINH TRI. Ung ho ba Nguyen Thi Hanh, Bac Giang,   bai viet MS3510

                 200,000

12/10/2019

IBVCB. 1210190597993002. HO ANH TUAN. Ma so 3509:   ong Tran Kim Thanh (tru nha so 458/39 Ong Ich Khiem, phuong Vinh Trung, quan Thanh Khe, TP Da Nang).

                   50,000

12/10/2019

IBVCB. 1210190204617002. NGUYEN THI THANH NHAN. ung ho MS 3510

                 200,000

12/10/2019

IBVCB. 1210190794891002. BUI VAN ANH. BUI VAN ANH GIUP MS3504

                 100,000

12/10/2019

808400. 111019. 230409. CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0451000476889   BAO DIEN TU DAN TRI FT19285199482710

                 100,000

12/10/2019

982423. 121019. 055628. mr z giup ma so 3504

                 100,000

12/10/2019

824639. 121019. 062400. Ms 3510. Ba Nguyen Thi Hanh FT19285287339254

                 100,000

12/10/2019

580997. 121019. 070552. Chuyen tien ung ho ba Nguyen Thi Hanh, thon Soi Lang, xa Ngoc Ly,   huyen Tan Yen, tinh Bac Giang

                 200,000

12/10/2019

327879. 121019. 080918. Ma 3510

                 100,000

12/10/2019

839699. 121019. 082645. Bui Trieu Xa giup ms 3510.   FT19285724202084

                 350,000

12/10/2019

502277. 121019. 084805. Ung ho ma 3510

                 200,000

12/10/2019

854659. 121019. 091746. Tang cac chau ba Hanh hop sua nho FT19285524552636

                 200,000

12/10/2019

196048. 121019. 094635. gui ba Hanh MS 3510

                 300,000

12/10/2019

582174. 121019. 094819. Ung ho ms 3509 200k va ms3506 200k

                 400,000

12/10/2019

865977. 121019. 094933. Ung ho MS 3509 FT19285400044617

                 500,000

12/10/2019

034409. 121019. 095549. SANHSEACO GUI MA SO 3510 121019 09: 55: 48

                 300,000

12/10/2019

879780. 121019. 102800. Ma so 3503 FT19285401210006

                 200,000

12/10/2019

046699. 121019. 105912. DONG GOP QUY TU THIEN NHAN AI 121019 10: 58: 49

                 500,000

12/10/2019

894227. 121019. 110812. Ma so 3510   ba Hanh FT19285724803780

                 500,000

12/10/2019

900045. 121019. 112442. Kim loan ho tro ms 3509 FT19285739107088

            1,000,000

12/10/2019

900771. 121019. 112651. Kim loan giup ms 3510 FT19285002377917

             1,000,000

12/10/2019

593112. 121019. 113058. Ung ho nhan ai ma so 3507 Chi Ngo Thi Hong Nhung me be Thanh Danh

                 100,000

12/10/2019

922634. 121019. 124338. Ma so 3504, ung ho tu thien Chi Truong Thi Ngoc Anh FT19285322791265

             1,000,000

12/10/2019

937570. 121019. 134741. Kim tuyen FT19285157530528

                 100,000

12/10/2019

074633. 121019. 142847. ZOOM ZALO F379 TT MA SO 3510 121019 14: 28: 09

                 300,000

12/10/2019

963579. 121019. 152312. Giup do ma so 3846 em Dau Thi Hien xom 10 xa Nghia Lam huyen Nghia Hung Nam Dinh FT19285575772418

             5,000,000

12/10/2019

300238. 121019. 041114. 3510 ba Nguyen Thi Hanh

             2,000,000

12/10/2019

506545. 121019. 174410. Ung ho ma so 3492 FT19285579842103

                 100,000

12/10/2019

099291. 121019. 175100. GIUP TRAN THI HUONG MS3506 121019 17: 49: 02

             5,000,000

12/10/2019

622600. 121019. 175553. Ma so 3510 Ba Nguyen Thi Hanh

                 200,000

12/10/2019

536372. 121019. 195207. Em hai ung ho ma so 3510 FT19287350242106

                 500,000

12/10/2019

041651. 121019. 202408. IBFTA 191012000034888 3486

                 100,000

12/10/2019

632389. 121019. 203843. 3509

                   50,000

12/10/2019

632499. 121019. 204014. 3510

                   50,000

12/10/2019

546996. 121019. 204312. Ung ho ms 3510 FT192870 00105231

                 100,000

12/10/2019

548884. 121019. 205222. Ung ho anh Hoang Van Thach. Ma so 3500 FT19287829026515

             1,000,000

12/10/2019

560697. 121019. 215657. Ma so 3510 ung ho ba Nguyen Thi Hanh FT19287 060272930

                 100,000

12/10/2019

VCBVT. 84979967538. CT tu 0281000 285030. LE VAN DUAN sang 045100 0476889. BAO DIEN TU DAN TRI. 191012232159279. VNVT20191012500750. Ung Ho Ma So 3504

                 300,000

12/10/2019

VCBVT. 84981201521. CT tu 0351000825201. NGUYEN VAN NHI sang 0451000476889. BAO DIEN TU DAN TRI. 191012233596437. VNVT20191 012504297. Ung. ho. 3501

                 200,000

12/10/2019

VCBVT. 84988213239. CT tu 0121000615742. NGUYEN THI CHANG sang 0451000476889. BAO DIEN TU DAN TRI. 191012218280891. VNVT20191012998381. Giup chau Danh

                 100,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank từ ngày 6 đến 12/10/2019

 

07-10-2019 09:19:20

Ma so 3505 Cu Tran Thi Rut

200,000

07-10-2019 12:36:25

Ma so 3502 Ba Do Thi Phuong

500,000

07-10-2019 14:28:08

CT DEN:928014191744 Ung ho MS3505 Cu Ba TRAN THI RUT CAU CHUC MOI DIEU TOT DEP SE DEN VOI BA

200,000

07-10-2019 18:32:11

So GD goc: 10029272 Nguyen Chau Anh xa Cong Hoa, Quoc Oai, Ha Noi ung ho ma so 3505 cu Tran Thi Rut xom 12, Nghia Lam, Nghia Hung, Nam Dinh

100,000

08-10-2019 11:54:25

CT DEN:928111217443 Ung ho MS3506 Chi TRAN THI HUONG CAU CHUC MOI DIEU TOT DEP SE DEN VOI GIA DINH CHI

200,000

08-10-2019 14:01:00

So GD goc: 10016224 Ung ho ma so 3506

300,000

08-10-2019 16:14:57

CT DEN:080034199897 Nguyen huy tho giup do ms 3506

300,000

09-10-2019 07:03:08

Chuyen khoan tai ATM tu TK 103004361204 den TK 117000010420

100,000

09-10-2019 15:17:21

CT DEN:928208378114 ung ho ma 3507

500,000

09-10-2019 19:08:05

Chuyen khoan tai ATM tu TK 109004142779 den TK 117000010420

100,000

10-10-2019 08:25:02

ung ho quy giup cac hoan canh kho khan

200,000

11-10-2019 08:50:19

So GD goc: 10000262 Ma so 3508 chi Bui Thi Loan khu 1 xa Dieu Luong huyen Cam Khe tinh Phu Tho

300,000

11-10-2019 14:06:41

CT DEN:928414323834 Ung ho MS3509 Ong TRAN KIM THANH CAU CHUC MOI DEU TOT LANH SE DEN VOI GIA DINH ONG

200,000

11-10-2019 14:13:06

PHAM GIA TU giup MS 3499

50,000

11-10-2019 14:14:07

PHAM GIA TU giup MS 3500

50,000

11-10-2019 14:15:34

PHAM GIA TU giup MS 3501

50,000

11-10-2019 14:17:25

PHAM GIA TU giup MS 3503

50,000

11-10-2019 14:19:10

PHAM GIA TU giup MS 3504

50,000

11-10-2019 14:22:50

PHAM GIA TU giup MS 3505

50,000

11-10-2019 14:23:28

CT DEN:110034514923 Nguyen huy tho giup do ms 3506

500,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank mớitừ ngày 6 đến 12/10/2019

 

06-10-2019 01:06:07

CT DEN: 927823989615 Linh Trang Vy ung ho ma so 3503 FT19280855235114; thoi gian GD: 05/10/2019 23:30:10

300,000

06-10-2019 01:10:27

Ma so 3503 be Tung Lam; thoi gian GD: 06/10/2019 00:49:55

500,000

06-10-2019 02:42:17

CT DEN: 927902996833 giu do Le Thi Lien ma so 3302 FT19280044423870

300,000

06-10-2019 04:08:12

CT DEN:9279 04997936 Ung ho em le thi thu thao FT19280146182150

500,000

06-10-2019 04:17:42

CT DEN:92 7904998042 Ung ho anh phan van vu ma so 3501 FT19280497559391

1,000,000

06-10-2019 04:26:19

CT DEN:9279 04998133 Ung ho anh hoang van thach ma so 3500 FT19280917739272

1,000,000

06-10-2019 08:33:34

Ma so 3504 Chi Truong Thi Ngoc Anh

200,000

06-10-2019 08:42:31

ung ho 3504 Truong Thi Ngoc Anh tinh Nghe An

200,000

06-10-2019 10:02:07

CT DEN:927903136037 CO KIM HANH UNG HO GIA DINH EM LE THI LIEN SINH NAM 1986 061019 10 02 05

500,000

06-10-2019 10:49:17

ung ho chi Truong Thi Ngoc Anh ma so 3504

200,000

06-10-2019 10:55:32

Giup ms3504 chi Truong Thi Ngoc Anh

1,000,000

06-10-2019 10:56:43

CT DEN :927910536356 Ung ho Ms 3504. Mong con mau khoi. FT19280710939640

300,000

06-10-2019 11:10:41

ung ho ma so 3504

70,000

06-10-2019 12:52:48

Cho ma so 3504 chi Truong Thi Ngoc Anh

300,000

06-10-2019 13:44:14

Ung ho chau Le Thi Thu Thao; MS 3503

200,000

06-10-2019 13:53:10

MS 3504 Truong Thi Ngoc Anh ung ho chau Ngoc Mai

200,000

06-10-2019 13:55:43

MS 3502 Do Thi Phuong; ung ho chau Bao Thy

200,000

06-10-2019 16:27:23

Ung ho MS 3504 Truong Thi Ngoc Anh

100,000

06-10-2019 16:48:17

CT DEN:927916591434 ma so 3504chi TruongThi Ngoc Anh ma so 3504chi TruongThi Ngoc Anh

200,000

06-10-2019 17:21:40

ung ho ms 3504 chi Truong Thi Ngoc Anh

50,000

06-10-2019 17:39:23

Nguyen Thanh Phong ung ho MS 3504

100,000

06-10-2019 18:01:02

giup be NGOC MAI; SN 2016

500,000

06-10-2019 20:59:51

Ung ho ma so 3504

100,000

06-10-2019 21:15:02

ung go ms 3504

100,000

06-10-2019 22:27:39

CT DEN: 927922 166287 3504 FT1928067 2000506

100,000

07-10-2019 06:41:56

giup ma 3504

200,000

07-10-2019 07:12:56

UNG HO MS 3503 EM LE THI THU THAO

200,000

07-10-2019 08:04:59

ung ho ma so 3505 cu Tran Thi Rut

200,000

07-10-2019 08:12:32

CT DEN:928001085022 3505

50,000

07-10-2019 08:14:42

Ung ho Ma so 3505

300,000

07-10-2019 08:45:22

Ho tro Ma so 3505 Cu Tran Thi Rut Xom 12 xa Nghia Lam huyen Nghia Hung tinh Nam Dinh

200,000

07-10-2019 08:52:21

CT DEN: 0700340 01327 Ung ho ma so 3505

200,000

07-10-2019 08:54:28

HO TRO CHI TRUONG THI NGOC ANH MA SO 3504

500,000

07-10-2019 09:11:47

Ung ho cu Tran Thi Rut; xom 12; xa Nghia Lam; huyen Nghia Hwng; tinh Nam Dinh; ma so 3505

300,000

07-10-2019 09:24:03

ma so 3500

500,000

07-10-2019 10:10:51

So GD goc: 10000517 Ho tro Ma so 3504

500,000

07-10-2019 10:16:04

ung ho ms 3504; chi Truong Thi Ngoc Anh

100,000

07-10-2019 10:33:20

So GD goc: 10004316 Ung ho Ms 3503

50,000

07-10-2019 10:34:49

So GD goc: 10004422 Ung ho chau Tung Lam

50,000

07-10-2019 10:47:33

MS 3504 TRUONG THI NGOC ANH - NGHE AN

3,000,000

07-10-2019 11:02:27

Sanh chuyen

200,000

07-10-2019 12:22:15

ung ho Ma so 3505 Cu Tran Thi Rut Xom 12 xa Nghia La

200,000

07-10-2019 12:46:40

Ma 3504

300,000

07-10-2019 13:36:19

So GD goc: 10011380 Ung ho Ms 3504

50,000

07-10-2019 13:46:22

So GD goc: 10014680 Ung ho Truong Thi Ngoc Anh ma so 3504

100,000

07-10-2019 13:48:00

ung ho ma 3504

200,000

07-10-2019 14:39:45

CT DEN: 928014 336520 Giup do be Tung Lam ma so 3503 FT192803 26000573

1,000,000

07-10-2019 14:50:46

TRA XUAN BINH GIUP 2 MS 3504, 3505

10,000

07-10-2019 16:36:07

Ma so 3504 ung ho chau Truong ngoc mai vtd

50,000

07-10-2019 16:36:16

MS 3505 Cu Tran Thi Rut Nghia LamNghia Hung Nam Dinh

500,000

07-10-2019 17:08:39

So GD goc: 10026111 Ung ho Ms 3505

50,000

07-10-2019 17:41:22

ung ho cu Tran Thi Rut que Nam Dinh

100,000

07-10-2019 17:52:20

Ma so 3503

100,000

07-10-2019 17:56:10

Chuyen giup cu tran thi rut xom 12 xa nghia lam huyen nghia hung tinh nam dinh

200,000

07-10-2019 18:02:22

ung ho ms 3505 cu Tran Thi Rut

50,000

07-10-2019 18:30:23

ung ho ma so 3504; chi Truong Thi Ngoc Anh

500,000

07-10-2019 18:53:42

Nguyen van manh ung ho cu rut ma 3505

1,000,000

07-10-2019 18:56:02

Nguyen van manh ung ho le thi thu thao ma 3503

1,000,000

07-10-2019 19:55:46

chuc chi luong chi tiem nhanh khoe

200,000

07-10-2019 21:05:57

Ma so 3505_cu Tran Thi Rut

50,000

08-10-2019 01:15:18

Ung ho gia dinh anh Vu be Truong; Ha Giang; thoi gian GD: 07/10/ 2019 23:21:49

200,000

08-10-2019 07:42:25

Gui giup do gd chi truong thi ngoc anh ms 3504; xom Coc Mam; xa Tho Hop; huyen Quy Hop; tinh Nghe An

500,000

08-10-2019 08:25:38

Ma so 3499 Chi Nguyen Thi Tuyet

200,000

08-10-2019 08:30:53

Ma so 3506 Tran Thi Huong

200,000

08-10-2019 08:50:59

Giup do gd anh Vu Ms 3501

200,000

08-10-2019 08:52:00

Giup do be Bao Thy Ms 3502

200,000

08-10-2019 08:53:12

Giup do chi Thao Ms 3503

200,000

08-10-2019 08:54:10

Giup do chi Anh Ms 3504

200,000

08-10-2019 08:55:26

Giup do cu Rut Ms 3505

500,000

08-10-2019 08:56:29

Giup do chi Huong Ms 3506

200,000

08-10-2019 09:02:15

TRA XUAN BINH GIUP MS 3506

5,000

08-10-2019 09:09:53

ung ho ms 3506; chi Tran Thi Huong

100,000

08-10-2019 09:12:37

Ung ho ma 3506 tran thi huong

100,000

08-10-2019 09:12:39

Ma so 3504

100,000

08-10-2019 09:27:11

So GD goc: 10000049 ung ho ma so 3505

300,000

08-10-2019 09:28:02

UH ma so 3506 Tran Thi Huong

500,000

08-10-2019 09:50:40

Ung ho ma so 3506 Tran thi Huong (Thanh Hoa)

200,000

08-10-2019 10:06:55

Ung ho ma so 3504 (be Truong Ngoc Mai)

200,000

08-10-2019 10:42:20

Ung ho chi TRAN THI HUONG ma so 3506

100,000

08-10-2019 10:51:08

Cau mong chi Chi som binh phuc de nuoi Con

2,000,000

08-10-2019 10:59:25

Ung ho Tran Thi Huong MS 3506

100,000

08-10-2019 11:48:29

So GD goc: 10012275 Ung ho Ms 3506

100,000

08-10-2019 12:23:50

So GD goc: 10013904 Ung ho Ma so 3506 - Tran Thi Huong

500,000

08-10-2019 13:32:24

CT DEN:928113646691 Ung ho benh nhan ma so 3506 FT19281286562820

100,000

08-10-2019 13:45:04

ung ho ma 3506

100,000

08-10-2019 14:24:43

gui tang ma so 3506

150,000

08-10-2019 14:28:42

Gui giup do chi Tran Thi Huong ms 3506; thon 3; xa Yen Phu; huyen Yen Dinh; tinh Thanh Hoa

500,000

08-10-2019 14:35:35

Ung ho ma so 3503 Le Thi Thu Thao

200,000

08-10-2019 14:40:07

ung ho MS 3505

50,000

08-10-2019 15:20:50

ung ho ms 3502; be Bao Thy

100,000

08-10-2019 16:29:19

Guichitiem

100,000

08-10-2019 16:30:07

Ung ho gd anh Phan Van Vu ma so 3501 o Ha Giang bi ung thu mau

200,000

08-10-2019 16:46:33

ung ho ms 3506

100,000

08-10-2019 17:12:10

Ung ho Tran Thi Huong ma so 3506

100,000

08-10-2019 20:56:49

ung ho ms 3506 Tran Thi Huong

100,000

08-10-2019 21:20:55

CT DEN:928114973442 ung ho ma so 3506

100,000

08-10-2019 21:59:41

Nguyen Thi Le Thu ung ho Ms 3506

200,000

08-10-2019 22:39:33

Giup 349735023505200000d/ma

600,000

08-10-2019 22:50:15

Giup 3462 3498 3500 3501 3503 3504 3506 500000d/ma

3,500,000

09-10-2019 07:31:43

ung ho Tran Thi Huong ma so 3506

1,000,000

09-10-2019 07:35:27

ung ho ma so 3492 chi Nguyen Thi Thuy Dung

100,000

09-10-2019 07:37:17

Ung ho ma so 3507 chi Ngo Thi Hong Nhung

100,000

09-10-2019 08:16:55

Ho tro chi Tran Thi Huong ma so 3506

500,000

09-10-2019 08:19:21

CT DEN:928201123243 Hoang Thuy chuyen tien ung ho ma so 3507 chuc be Danh som khoe manh

100,000

09-10-2019 08:22:07

Ung ho Ma so 3505.

200,000

09-10-2019 08:24:55

Ma so 3502 Mong be Bao Thy khoe manh

100,000

09-10-2019 08:36:35

3507 ngo thi hong nhung

100,000

09-10-2019 08:55:41

MS 3507 Ngo Thi Hong Nhung ap 9-4 Hung Loc thong nhat Dong Nai

500,000

09-10-2019 09:08:49

CT DEN: 928209 185067 ung ho em gia dinh em Huong

100,000

09-10-2019 09:21:09

3507

200,000

09-10-2019 10:09:31

So GD goc: 10000094 KH ung ho tien cho - KH ma so 3506 - TRAN THI HUONG, Anh Thuan Chong Huong - SDT 0989215280 - Huong dang dieu tri khoa hoi suc tai BV BACH MAI

200,000

09-10-2019 10:24:39

Ho tro Ma so 3507 Chi Ngo Thi Hong Nhung me be Thanh DanhDia chi ap 9/4 xa Hung Loc huyen Thong Nhat tinh Dong Nai

200,000

09-10-2019 10:36:34

MS 3507

50,000

09-10-2019 10:43:28

Sunny ung ho MS 3504

50,000

09-10-2019 10:46:23

MS 3501

50,000

09-10-2019 11:09:50

LE THI THU HONG NOP TIEN QUY TAM LONG NHAN AI ( UNG HO BE CO MS 3504:2TRIEU DONG)

5,000,000

09-10-2019 11:44:46

Ma so 3505 Cu Tran Thi Rut - Xom 12 xa Nghia Lam NH ND

100,000

09-10-2019 12:09:54

quyen gop ms 3507 c ngo thi hong nhung

200,000

09-10-2019 12:43:14

Ung ho ma so 3506 Tran Thi Huong

500,000

09-10-2019 13:41:24

CT DEN:928200498034 MS 3506

100,000

09-10-2019 13:45:48

CT DEN:928200498696 ms 3507

100,000

09-10-2019 13:58:29

CT DEN:928213965126 Ung ho chi Nhung Ms 3507 FT19282020150202

100,000

09-10-2019 14:03:33

CT DEN:928214966981 Ung ho chi Thao Ms 3503 FT19282952756174

100,000

09-10-2019 15:15:39

Ung ho ms 3506

200,000

09-10-2019 15:53:44

Ung ho be Do Tung Lam hi vong gop 1 chut nho be giup con dieu tri manh me co gang dieu tri nhanh khoi benh con nhe

300,000

09-10-2019 15:55:16

CT DEN: 928215 515542 Ung ho ma so 3507 FT19 282968063758

200,000

09-10-2019 18:06:53

ung ho e hien, tai BankPlus REQID 1910092 11563089

50,000

09-10-2019 19:13:30

UNG HO MA SO 3504 CHI TRUONG THI NGOC ANH

200,000

09-10-2019 19:23:21

Ung ho me con chi Nhung

100,000

09-10-2019 19:44:40

giup do be Thanh Danh ms 3507

200,000

09-10-2019 21:32:25

Ung ho 3501

200,000

09-10-2019 22:23:52

ung ho ms 3507 chi Ngo Thi Hong Nhung

50,000

09-10-2019 22:48:51

ung ho be Thanh Danh

100,000

10-10-2019 07:29:11

UNG HO MS3508 Bui Thi Toan Phu Tho

500,000

10-10-2019 08:50:51

CT DEN: 9283015 36768 Ma so 3508 ung ho chi Bui Thi Toan khu 1 xa Dieu Luong huyen Cam Khe tinh Phu Tho

100,000

10-10-2019 08:52:10

TRA XUAN BINH GIUP 2MS 3507; 3508

10,000

10-10-2019 09:49:37

Ung ho ms 3506 hai nhi khat sua

100,000

10-10-2019 10:42:05

anh Toan Dong Nai ung ho be Thanh Danh ma so 3507

1,000,000

10-10-2019 11:00:19

CT DEN: 928300573720 MS 3508

100,000

10-10-2019 11:56:47

CT DEN: 928311177206 ung ho chi nhung ms 3507

300,000

10-10-2019 12:18:46

3501 ; A Phan van Vu

400,000

10-10-2019 13:28:56

ung ho ma so 3504 TRUONG THI NGOC ANH

300,000

10-10-2019 13:32:03

UNG HO MA 3500 HOANG VAN THACH

200,000

10-10-2019 13:51:02

Ma so 3501 mong gd a vu se tai qua nan khoi

300,000

10-10-2019 14:50:52

So GD goc: 10013563 Ung ho Ms 3508

50,000

10-10-2019 15:43:37

VU TRAN THANG LINH GIUP MA SO 3499, 3500, 3501, 3503, 3504, 3506, ( TU THIEN)

1,200,000

10-10-2019 18:21:44

Ung ho ms 3501 a Phan Van Vu

500,000

11-10-2019 07:29:48

Ung ho chi Toan ma so 3508

200,000

11-10-2019 07:57:15

ung ho ma so 3507

100,000

11-10-2019 07:58:24

ung ho ma so 3504

100,000

11-10-2019 07:59:35

ung ho ma so 3503

100,000

11-10-2019 09:07:45

Ung ho ma 3509 Tran Kim Anh tai Da Nang

1,000,000

11-10-2019 09:21:09

So GD goc: 10000039 [190000 00086 09932] HO TRO MA SO 3507: CHI NGO THI HONG NHUNG

200,000

11-10-2019 09:21:11

So GD goc: 10000037 [190000 0008609926] HO TRO MA SO MA SO 3509: ONG TRAN KIM THANH

200,000

11-10-2019 09:21:27

LUONG THI XUAN THAO NHO CHUYEN CHO EM QUAN BI TAI NAN LIET COT SONG

300,000

11-10-2019 09:32:34

Ma so 3507 gui chi Ngo Thi Hong Nhung

500,000

11-10-2019 10:35:10

Ma so 3504 Chi Truong Thi Ngoc Anh

300,000

11-10-2019 10:37:06

Ma so 3500 Anh Hoang Van Thach

400,000

11-10-2019 10:42:49

Ma so 3501 Anh Phan Van Vu

900,000

11-10-2019 10:44:23

Ma so 3503 Em Le Thi Thu Thao

400,000

11-10-2019 11:35:40

So GD goc: 10007161 Ung ho Ms 3509

50,000

11-10-2019 14:01:16

CT DEN: 928407 356703 NHA HAO TAM CK CHO MA SO 3509 ONG TRAN KIM THANH 111019 14 01 56

1,000,000

11-10-2019 14:21:15

TRA XUAN BINH GIUP MS 3509

5,000

11-10-2019 14:52:46

Ung ho MS 3504

50,000

11-10-2019 14:55:15

Ung ho Ma so 3500

50,000

11-10-2019 14:56:17

Ung ho ma so 3496

50,000

11-10-2019 15:03:08

Ung ho ma so 3493

50,000

11-10-2019 15:51:56

Giup do chi Bui Thi Toan khu 1 xa Dieu Luong; h Cam Khe Phu Tho

40,000

11-10-2019 15:55:11

TRUONG HONG DUC UNG HO MA SO 3509 ONG TRAN KIM THANH

200,000

11-10-2019 16:08:05

CT DEN: 928416 697094 3509 FT1928 4973144189

50,000

11-10-2019 16:27:48

ung ho ms 3508 Chi Bui Thi Toan

50,000

11-10-2019 16:29:54

ma so 3509

200,000

11-10-2019 16:56:35

BTTH ung ho ms 3506 100k ms 3507 3505 3504 3484 50k

300,000

11-10-2019 20:03:04

Ung ho Ms 3509 Tran Kim Khanh Da Nang

500,000

11-10-2019 21:09:52

dthphuoc chuyen den Ma so 3509 ong Tran Kim Thanh

300,000

12-10-2019 06:35:03

ung ho be danh

100,000

12-10-2019 09:41:49

uhms 3506

50,000

12-10-2019 09:43:18

uhms 3507

50,000

12-10-2019 09:44:26

uhms 3508

50,000

12-10-2019 10:35:26

CT DEN: 92851 0882461 NHO DAN TRI CT CHO MA SO 3507 FT19285 035863552

500,000

12-10-2019 10:37:09

CT DEN: 92851 0883140 NHO DAN TRI CT CHO MA SO 3508 FT192853 22313095

300,000

12-10-2019 12:04:00

CT DEN: 928512912302 Ma so 3508 FT1928 5107267870

100,000

12-10-2019 13:35:24

Ung ho ma so 3510 Ba Nguyen Thi Hanh thon Soi Lang xa Ngoc Ly Tan Yen Bac Giang sdt 0395665219

200,000

12-10-2019 16:38:20

Gui chau tung lam, tai BankPlus REQID 1910122 11437405

50,000

12-10-2019 20:32:26

CT DEN:928513940744 3435861370 Chuyen qua MoMo Ma so 3509 ung ho ong Tran Kim Thanh

500,000

12-10-2019 21:52:18

Ung ho ma so 3510

100,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank Trực tuyến từ ngày 6 đến 12/10/2019

 

06-10-2019 08:35:24

Ms3504; truong thi ngoc anh; nghe an

                 200,000

06-10-2019 09:21:34

3504 truong thi ngoc anh;nghe an

                 100,000

06-10-2019 09:26:55

Ms3504; truong thi ngoc anh; nghe an

                   50,000

06-10-2019 09:36:20

3504; truong thi ngoc anh

                 300,000

06-10-2019 12:12:46

Uh

                   50,000

06-10-2019 14:08:54

MS3594; Truong Thi Ngoc Anh; Nghe An

                   70,000

06-10-2019 14:10:30

MS3504; Truong Thi Ngoc Anh; Nghe An

                   50,000

06-10-2019 16:52:38

MS3499; Nguyen Thi Tuyet; Ha Tinh

                   50,000

06-10-2019 18:26:16

MS3504;Truong Thi Ngoc Anh;Nghe An

                 200,000

07-10-2019 07:36:57

MS3504; chi Truong Thi Ngoc Anh me be Ngoc Mai; Nghe An

                 300,000

07-10-2019 07:38:14

MS3503; em Le Thi Thu Thao me be Tung Lam; Phu Tho

                 300,000

07-10-2019 07:39:35

MS3502; ba Do Thi Phuong ba ngoai be Bao Thy; Phu Tho

                 300,000

07-10-2019 07:40:54

MS3500 anh Hoang Van Thach ba chau Be; Nghe An

                 300,000

07-10-2019 07:42:04

MS3501; gia dinh anh Phan Van Vu; Ha Giang

                 300,000

07-10-2019 07:43:20

MS3499; chi Nguyen Thi Tuyet me chau Hoang; Ha Tinh

                 300,000

07-10-2019 10:39:19

Uh

                   50,000

07-10-2019 15:08:38

Uh ms 3505 cu tran thi rut; nam dinh

                 200,000

07-10-2019 16:35:51

MS3504;Truong Thi Ngoc Anh;Nghe An

                 200,000

07-10-2019 17:01:23

Ms3505; Nguyen Phi Long; Ha Noi

                 100,000

07-10-2019 17:06:12

Ms3504; Nguyen Phi Long; Me Linh; HN

                 100,000

07-10-2019 18:54:21

Ms3503; Phuong Minh. Tan Xuan HN gui be Tung Lam

                 100,000

07-10-2019 21:40:19

giup ms 3505

                   50,000

08-10-2019 07:41:08

MS3504; Truong Thi Ngoc Anh; Nghe An

                 100,000

08-10-2019 08:16:06

MS3504; Truong Thi Ngoc Anh; Nghe An

                 200,000

08-10-2019 08:35:18

Uh

                   50,000

08-10-2019 09:39:30

Ms3506; tran thi huong

                 200,000

08-10-2019 10:25:23

TRAN BUU MAI ungho MS 3503 3504 3505   3506

                   80,000

08-10-2019 13:44:01

ung ho MS 3506

                   50,000

08-10-2019 14:09:44

Ms3497 den Ms3506; moi hoan canh 500k

             5,000,000

08-10-2019 14:51:55

Tran Thi Rut 3505

                 500,000

08-10-2019 18:25:24

Ma so 3506

                 300,000

09-10-2019 07:58:27

Chinh ung ho ms3507 Duong Thanh Danh Dong Nai

                 200,000

09-10-2019 09:45:01

Ms3507; ngo thi hong nhung

                 200,000

09-10-2019 10:52:32

Ma so 3507 chi Ngo Thi Hong Nhung

                 100,000

09-10-2019 14:50:16

MS3502;Do Thi Phuong;Phu Tho

                 200,000

09-10-2019 15:37:53

Ms3507; Ngo Thi Hong Nhung; Ap 9-4; Hung Loc; Thong Nhat; Dong Nai

                 300,000

09-10-2019 15:40:04

Ms3506; Tran Thi Huong; Thon 3; Yen Phu; Yen Dinh; Thanh Hoa

                 300,000

09-10-2019 15:42:11

Ms3504; Truong Thi Ngoc Anh; Xom Coc Mam; Tho Hop; Quy Hop; Nghe An

                 300,000

09-10-2019 21:17:44

Ms 3503; le thi thu thao; phu tho

                 200,000

10-10-2019 06:34:46

tang ms 3507; Ngo thi Hong Nhung; Thong Nhat;Dong Nai

                 100,000

10-10-2019 07:35:39

Ms3598; bui thi toan

                 200,000

10-10-2019 08:17:20

love

                   20,000

10-10-2019 08:25:04

Uh

                 100,000

10-10-2019 13:32:46

Ms 3507 goi chi hong nhung ( me be thanh danh )tinh dong nai

             2,000,000

10-10-2019 16:39:19

MS3501;Phan Van Vu;Ha Giang

                 200,000

10-10-2019 16:41:04

MS3507;Ngo Thi Hong Nhung;Dong Nai

                 100,000

10-10-2019 16:42:28

MS3504;Truong Thi Ngoc Anh;Nghe An

                 100,000

10-10-2019 16:43:56

MS3499;Nguyen Thi Tuyet;Ha Tinh

                 100,000

10-10-2019 16:44:59

MS3498;Luong Thi Tiem;Thanh Hoa

                 100,000

10-10-2019 18:05:18

Nguyen Son Huy ung ho Ma 3508 ; Bui Thi Toan ; khu 1 ; xa Dieu Luong ; huyen Cam Khe ; tinh Phu Tho

                 100,000

11-10-2019 08:06:52

MS3508;Bui Thi Toan;khu 1 xa Dieu Luong huyen Cam Khe tinh Phu Tho

                 200,000

11-10-2019 08:53:42

Uh

                   50,000

11-10-2019 09:19:21

Ms3507;duong thanh danh

                 150,000

11-10-2019 09:20:21

Ms3506;tran quoc bao

                 150,000

11-10-2019 12:23:30

ung ho ma so 3507 Ngo Thi Hong Nhung me chau Thanh Dan

                 200,000

11-10-2019 12:24:35

ung ho ma so 3508 Bui Thi Thoa

                 200,000

11-10-2019 12:25:39

ung ho ma so 3509 Tran Kim Thanh

                 200,000

11-10-2019 19:12:09

Ms3509; Tran kim Thanh; Da nang

                 300,000

12-10-2019 06:53:04

tang ms 3510; Nguyen thi Hanh; Tan Yen;Bac Giang

                 100,000

12-10-2019 08:47:26

MS3510; NGUYEN THI HANH; BAC GIANG

                 500,000

12-10-2019 11:35:45

Ms 3510; nguyen thi hanh

                 200,000

12-10-2019 21:50:19

Uh

                 100,000

12-10-2019 23:09:02

3510

                 100,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng BIDVtừ ngày 6 đến 12/10/2019

 

6/10/2019

Dao T Thuy An giup MS 3504

500,000

6/10/2019

Nguyen T Nga giup MS 3504

300,000

6/10/2019

Nguyen Minh Hong giup MS 3504

200,000

6/10/2019

Nguyen Dinh Trong ung ho QNA

200,000

6/10/2019

Nguyen Quang Giap giup MS 3497

100,000

6/10/2019

Nguyen Quang Giap giup MS 3498

100,000

6/10/2019

Nguyen Quang Giap giup MS 3499

100,000

6/10/2019

Nguyen Quang Giap giup MS 3500

100,000

6/10/2019

Nguyen Quang Giap giup MS 3501

100,000

6/10/2019

Nguyen Quang Giap giup MS 3502

100,000

6/10/2019

Nguyen Quang Giap giup MS 3503

100,000

6/10/2019

Nguyen Quang Giap giup MS 3504

100,000

7/10/2019

Nguyen T Thanh Hai Hugo Mickey giup MS 3505

300,000

7/10/2019

Le Dinh Phong giup MS 3504

200,000

7/10/2019

Nguyen Hoai Thuong giup MS 3499

200,000

7/10/2019

Nguyen Hoai Thuong giup MS 3500

200,000

7/10/2019

Nguyen Hoai Thuong giup MS 3501

200,000

7/10/2019

Nguyen Hoai Thuong giup MS 3503

200,000

7/10/2019

Pham Trong Hung giup MS 3504

300,000

7/10/2019

Nguyen Ngoc Huyen giup MS 3505

300,000

8/10/2019

Nguyen Duc Dung giup MS 3504

1,000,000

8/10/2019

Nguyen Ngoc Son giup MS 3503

200,000

8/10/2019

Nguyen Huy Ha giup MS 3504

50,000

8/10/2019

Le Ngoc Quy giup MS 3506

200,000

8/10/2019

Ban doc TK 00770060031713 giup MS 3506

250,000

8/10/2019

Do T Hdang giup MS 3504

942,900

8/10/2019

Le Thuy Hang giup MS 3494

100,000

8/10/2019

Le Thuy Hang giup MS 3498

100,000

8/10/2019

Le Thuy Hang giup MS 3506

100,000

8/10/2019

Le Dinh Phong giup MS 3506

200,000

8/10/2019

Dinh Xuan Hien giup MS 3506

100,000

9/10/2019

Danh sach ung ho ngay

1,000,000

9/10/2019

Yen Tuan Hung giup MS 3506

1,000,000

9/10/2019

Ban doc TK 180314849003974 giup MS 3507

500,000

9/10/2019

Ban doc TK 180314849003974 giup MS 3506

500,000

9/10/2019

Ban doc TK 1030101017756868 giup MS 3505

150,000

9/10/2019

Ban doc TK 1030101017756868 giup MS 3504

150,000

9/10/2019

Pham Cong Quyen giup MS 3507

300,000

9/10/2019

Nguyen T Thuy Dung giup MS 3507

200,000

10/10/2019

Bui Duc Tien giup MS 3507

200,000

10/10/2019

Le Ngoc Chan giup MS 3507

200,000

10/10/2019

Phan T Nhu Huong giup MS 3506

200,000

10/10/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3502

200,000

10/10/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3503

200,000

10/10/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3504

200,000

10/10/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3505

200,000

10/10/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3506

200,000

10/10/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3507

200,000

11/10/2019

Do T Hang + Le Ngoc Quan giup MS 3506

198,900

11/10/2019

Nguyen Huy Ha giup MS 3507

50,000

11/10/2019

Bui Thu Trang giup MS 3154

500,000

11/10/2019

Ban doc TK 055704060048688 giup MS 3509

200,000

11/10/2019

Nguyen T Thu Hang - Pham Ngoc Quan giup MS 3507

500,000

12/10/2019

Nguyen Thanh Tu giup MS 3509

500,000

12/10/2019

Nguyen Minh Hong giup MS 3510

200,000

12/10/2019

Nguyen Thanh Van giup MS 3500

200,000

12/10/2019

Nguyen Thanh Van giup MS 3501

200,000

12/10/2019

Nguyen Thanh Van giup MS 3502

200,000

12/10/2019

Nguyen Thanh Van giup MS 3503

200,000

12/10/2019

Nguyen Thanh Van giup MS 3504

200,000

12/10/2019

Nguyen Thanh Van giup MS 3505

200,000

12/10/2019

Nguyen Thanh Van giup MS 3506

200,000

12/10/2019

Nguyen Thanh Van giup MS 3507

200,000

12/10/2019

Nguyen Thanh Van giup MS 3508

200,000

12/10/2019

Nguyen Thanh Van giup MS 3509

200,000

12/10/2019

Nguyen Thanh Van giup MS 3510

200,000

12/10/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3508

200,000

12/10/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3509

200,000

12/10/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3510

200,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng BIDV mớitừ ngày 6 đến 12/10/2019

 

06/10/2019 00:24:20

REM Tfr Ac: 26010001241861 NGO THI THOM Ung ho be Tung Lam con me Thao ma so 3503 Transaction at date 2019 10 05 23.19.15

100,000

06/10/2019 03:55:56

REM Tfr Ac: 36010000077664 O@L 026001 212201 0 0 63475658 uhms 3498

50,000

06/10/2019 03:58:04

REM Tfr Ac: 36010000077664 O@L 026001 212201 0 0 63475663 uhms3501

50,000

06/10/2019 07:54:16

REM Tfr Ac: 22210000438051 PHAN THI LAN HUONG Ma SO 3501 UNG HO BE TRUONG

500,000

06/10/2019 08:19:18

REM Tfr Ac: 32110000511024 TRAN THI DUC Chuyen tien ung ho Le thi Lien , thon Thanh long , Thach Ha , Ha Tinh . Ma so 3302

200,000

06/10/2019 08:24:41

REM Tfr Ac: 12010000432795 LUU THUONG GIANG UH MS3504 TruongThiNgocAnh

500,000

06/10/2019 08:35:32

REM Tfr Ac: 22210000247390 NGUYEN NGOC BICH Unghomaso3504

300,000

06/10/2019 09:15:32

REM Tfr Ac: 12215000002045 HOANG THU TRANG Ung ho 3503

500,000

06/10/2019 09:21:31

REM Tfr Ac: 26010000579709 HOANG MINH HIEU Ma so 3504

200,000

06/10/2019 09:38:19

REM TKThe :00074039001, tai Tienphongbank. ung ho ma 3504 truong thi ngoc anh CTLNHIDI 0000002444 90075 11 CRE 002

200,000

06/10/2019 09:57:45

REM Tfr Ac: 1511000 0296298 NGUYEN DINH THI Chuyen tien

100,000

06/10/2019 10:02:58

REM TKThe :070096368826, tai Sacombank. Tran Duy Phuong 0919299669 ung ho ma so 3504 CTLNHIDI 000000 244503556 11 CRE 002

86,800

06/10/2019 10:17:21

REM Tfr Ac: 260100 00263543 O@L 026001 212201 0 0 63484 443 Ms 3504

200,000

06/10/2019 10:28:35

REM Tfr Ac: 12312000076905 MAI BA LANH   Ung ho ma so 3505 be Ngoc Mai

500,000

06/10/2019 11:17:17

REM Tfr Ac: 12410000060981 NGUYEN TRUONG LAM giup chau Ngoc Mai

200,000

06/10/2019 13:03:21

REM Tfr Ac: 36210000065867 PHAM LAN PHUONG Ms 3504

200,000

06/10/2019 14:52:08

REM Tfr Ac: 42110000283881 O@L 026001 212201 0 0 63491920 Chucbemaukhoe

100,000

06/10/2019 15:26:44

REM Tfr Ac: 21110000653863 CHU HUY CHAU Ho tro ma so 3504

100,000

06/10/2019 15:37:31

REM Tfr Ac: 56510000268771 NGUYEN VIET LONG ung ho ma so 3504

200,000

06/10/2019 16:33:48

REM Tfr Ac: 18810000102472 PHAN TRAN THANH LAM Chuyen tien

200,000

06/10/2019 16:43:23

REM Tfr Ac: 16010000280321 NGUYEN BINH SON ung ho Tam long nhan ai ma so 3504 chi Truong Thi Ngoc Anh

50,000

06/10/2019 16:51:03

REM Tfr Ac: 48310000123800 NGUYEN THI BICH CHIEN Ma so 3504

100,000

06/10/2019 18:14:58

REM Tfr Ac: 48210000205516 TANG THI KIM DUNG Chuyen tien ung ho ma so 3504 chi ngoc anh

200,000

06/10/2019 19:41:45

REM Tfr Ac: 3781000 0069688 TRAN THI BICH NGOC Chuyen tien ung ho ma so 3504 Truong Thi Ngoc Anh

1,000,000

06/10/2019 20:07:07

REM Tfr Ac: 12010006280600 HOANG MINH DUNG Xin giup do ma so 3503

500,000

06/10/2019 20:08:14

REM Tfr Ac: 7601000 0054982 NGUYEN THI NGOC CHAU GIUP CHI TRUONG THI NGOC ANH MS3504

200,000

06/10/2019 20:59:38

REM Tfr Ac: 32110000939583 VU THI MAI ANH Chuyen tien ung ho ma so 3504

100,000

06/10/2019 21:00:24

REM Tfr Ac: 34510000234149 NGUYEN THE LUC Maso 3504

50,000

06/10/2019 21:32:59

REM Tfr Ac: 39810000398050 NGUYEN MANH CUONG Chuyen tien giup be Ngoc Mai o Nghe An

100,000

06/10/2019 21:36:57

REM Tfr Ac: 15010000180385 NGUYEN THANH TUAN ung ho ms 3504

100,000

06/10/2019 21:41:03

REM Tfr Ac: 12210001866230 PHAM THI NGUYET Em Nguyet ung ho gia dinh anh Phan Van Vu, thon Vinh Son, xa Vinh Phuc, huyen Bac Quang, Ha Giang. Chuc anh va chau som binh phuc

100,000

07/10/2019 00:07:53

REM Tfr Ac: 16010000279453 VU QUOC HIEU ung ho chau Trinh Thi Hong, thon Long Linh Ngoai, xa Tho Truong, Tho Xuan, Thanh Hoa Transaction at date 2019 10 06 23.05.08

500,000

07/10/2019 01:20:14

REM Tfr Ac: 27910000458938 TRAN HOANG LINH Ung ho ms 3504 be Ngoc Mai

100,000

07/10/2019 07:33:52

REM Tfr Ac: 16810000041214 DUONG THUY NGAN   Giup MS3504. Truong Thi Ngoc Anh

500,000

07/10/2019 07:37:45

REM Tfr Ac: 52010000377412 TRAN TRUNG NGHIA Chuyen tien ung ho MS 3502

200,000

07/10/2019 08:03:56

REM Tfr Ac: 510100003 56782 NGUYEN THI TRANG   Ung ho ma so 3504 truong thi ngoc anh 300000, ma so 3503 Le thi thu thao 200000

500,000

07/10/2019 08:13:41

REM TKThe :1031000012256, tai VCB. MBVCB 250274271.ung ho cu Tran Thu Rut (xoms 12,x nghia Lam,H Nghia Hung,T Nam Dinh).CT tu 1031000012 CTLNHI DI0000 00244 916159 11 CRE 002

100,000

07/10/2019 08:14:24

REM Tfr Ac: 56110001184058 TRAN MANH NAM ma so 3505 cu tran thi rut xom 12 xa nghia lam huyen nghia hung tinh nam dinh sdt 0362842667 co nguyen thi le hang xom nha cu rut

100,000

07/10/2019 08:21:02

REM Tfr Ac: 21410000015330 HUYNH THI MINH HOA HUYNH MINH LONG UNG HO CU TRAN THI RUT MA SO 3505

10,000

07/10/2019 08:21:36

REM Tfr Ac: 28910001681943 NGUYEN THI THUY HANG Chuyen tien ung ho ma so 3505 cu tran thi rut

100,000

07/10/2019 08:28:39

REM Tfr Ac: 22010000436893 TRAN THI LAN Ung ho ma so 3505 Tran Thi Rut

200,000

07/10/2019 08:54:29

REM Tfr Ac: 12010000388232 TRAN THI HAI HA Ung ho Ms 3503

200,000

07/10/2019 08:58:17

REM Tfr Ac: 14915000000336 NGO QUANG SAM ho tro Cu Tran Thi Rut, xom 12, Nghia Lam, Nghia Hung, Nam Dinh

300,000

07/10/2019 09:07:11

REM Tfr Ac: 34110001013149 TRAN DUC LONG Giup MS3503

500,000

07/10/2019 09:37:55

REM Tfr Ac: 44310000195931 NGUYEN THI DUYEN Chuyen tien ung ho ma so 3503 em Le Thi Thu Thao

200,000

07/10/2019 09:54:30

REM Tfr Ac: 42710000214388 NGUYEN NGOC PHUONG ung ho chau Mai. ms 3504

300,000

07/10/2019 10:24:31

REM Tfr Ac: 21410000015330 HUYNH THI MINH HOA HUYNH MINH PHUONG UNG HO CHI TRUONG THI NGOC ANH MA SO 3504

10,000

07/10/2019 10:30:21

REM Tfr Ac: 14110000134702 PHAN TIEN DUNG CK giup do cu Tran Thi Rut ma so 3505

250,000

07/10/2019 10:33:00

REM 991019100718032 BO NGUYEN PHUONG LINH1460352 FO 261100 03366882 bao dien tu dan tri DTLS 3504 BIDV   NH TMCP Dau Tu va Phat trien Viet Nam HA NOI Bank Charge .00 VAT .00

500,000

07/10/2019 10:33:36

REM Tfr Ac: 60110001115961 NGUYEN HUU DUNG Ung ho cu tran thi rut ms 3505

100,000

07/10/2019 10:36:06

REM Tfr Ac: 60110001115961 NGUYEN HUU DUNG Ung ho truong thi ngoc anh ms 3504

100,000

07/10/2019 10:38:18

REM Tfr Ac: 60110001115961 NGUYEN HUU DUNG Ung ho le thi thu thao ms 3503

100,000

07/10/2019 10:38:51

REM MS 3493 CHAU TRINH THI HONG MS 3504 TRUONG THI NGOC ANH MOI NGUOI 500K

1,000,000

07/10/2019 10:39:49

REM Tfr Ac: 60110001115961 NGUYEN HUU DUNG Ung ho ba do thi phuong ms 3502

100,000

07/10/2019 10:41:44

REM Tfr Ac: 13510000097730 DO VAN MINH   Ung ho ma so 3505 cu Tran Thi Rut, Nam Dinh

300,000

07/10/2019 10:44:34

REM Tfr Ac: 25615000016431 NGHIEM THI KIM LOAN Giup ma so 3503

500,000

07/10/2019 10:47:38

REM Tfr Ac: 12010000126308 NGUYEN THI QUYNH KHA MA SO 3505 Tran Thi Rut

200,000

07/10/2019 13:06:34

REM Tfr Ac: 14410000065955 TRAN THI MY THI   MS 3505 cu Tran Thi Rut

300,000

07/10/2019 13:23:29

REM Tfr Ac: 12610000897624 LE DINH QUAN ms 3505 cu trn thi rut

200,000

07/10/2019 13:39:49

REM NGUYEN THI MIN UNG HO CHAU HOANG THI BE MA SO 3500

500,000

07/10/2019 13:55:32

REM Tfr Ac: 12610000918224 LE PHUONG QUYNH Ung ho ma so 3505

500,000

07/10/2019 14:00:14

REM CUC QUAN LY THI TRUONG NGHE AN UNG HO CU TRAN THI RUT MS 3505 X12 NGHIA LAM NGHIA HUG NAM DINH

1,000,000

07/10/2019 14:01:16

kREM 991019100739365 BO LAI NGOC QUY FO 26110003366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS Le thi thu thao ma so 3503 Bank Charge .00 VAT .00

500,000

07/10/2019 14:22:18

REM Tfr Ac: 46010002348949 DOAN THI MY TRANG ung ho cu Rut o Nam Dinh

200,000

07/10/2019 14:23:25

REM Tfr Ac: 42610000192797 DINH THI ANH NGUYET ung ho ma so 3505

200,000

07/10/2019 16:02:29

REM Tfr Ac: 12310000716375 NGUYEN HONG HANH   Ung ho MS 3501 anh Phan Van Vu

200,000

07/10/2019 16:30:09

REM Tfr Ac: 34110000018664 HA THI KHANG ANH Chuyen tien ung ho cu Rut

200,000

07/10/2019 18:36:48

REM Tfr Ac: 51810000505340 PHAN VAN CUONG Ung ho ma 3505 cu Tran Thi Rut

500,000

07/10/2019 21:23:56

REM Tfr Ac: 50110000144811 LE THI MAI Chuyen tien ung ho cu rut

500,000

07/10/2019 21:56:03

REM Tfr Ac: 56110000679490 HOANG DUNG Giup do ma so 3504

500,000

08/10/2019 00:34:12

REM Tfr Ac: 43210000369666 NGUYEN QUYNH HOA Ubg ho cu Rut 90 tuoi MS 3505 Transaction at date 2019 10 07 23.02.50

200,000

08/10/2019 00:34:40

REM Tfr Ac: 36010000077664 O@L 026001 212201 0 0 63553648 uhms 3504 Transaction at date 2019 10 07 23.26.41

50,000

08/10/2019 06:59:57

REM Tfr Ac: 45010002408123 HOANG DUC ANH HDA ung ho3504

200,000

08/10/2019 07:01:08

REM Tfr Ac: 45010002408123 HOANG DUC ANH Hda ung ho 3503

100,000

08/10/2019 07:02:41

REM Tfr Ac: 45010002408123 HOANG DUC ANH hda ung ho 3502

100,000

08/10/2019 07:04:24

REM Tfr Ac: 45010002408123 HOANG DUC ANH hda ung ho 3496

100,000

08/10/2019 07:05:24

REM Tfr Ac: 45010002408123 HOANG DUC ANH hda ung ho 3493

100,000

08/10/2019 07:51:19

REM Tfr Ac: 14410000070454 NGUYEN THANH QUAN Be NGOC ANH, MS 3504

300,000

08/10/2019 08:00:07

REM Tfr Ac: 39010001098117 NGUYEN NHU TRANG ung ho ma so 3505

100,000

08/10/2019 08:37:27

REM Tfr Ac: 43310000440054 NGO THI TAM Ung ho ms 3499 c Nguyen Thi Tuyet

200,000

08/10/2019 08:39:06

REM Tfr Ac: 43310000440054 NGO THI TAM Ung ho ms 3500 a Hoang Van Thach

300,000

08/10/2019 08:41:23

REM Tfr Ac: 43310000440054 NGO THI TAM Ung ho ms 3503 e Le Thi Thu Thao

300,000

08/10/2019 09:03:25

REM Tfr Ac: 12415000001268 HA MANH CUONG chuyen tien ung ho ma 3506 Tran Thi Huong

500,000

08/10/2019 09:05:59

REM Tfr Ac: 12110000325874 PHAM VAN HIEP ung ho ma so 3506 Tran Thi Huong

200,000

08/10/2019 09:17:31

REM Tfr Ac: 21110000348239 NGUYEN PHU DUNG Ma so 3506. Tran Thi Huong

100,000

08/10/2019 09:19:45

REM Tfr Ac: 21110000774612 NGUYEN NGOC QUANG Ung ho MS 3506

100,000

08/10/2019 09:20:35

REM Tfr Ac: 28910000037428 HOANG THAI SON   Ung ho 3506 tran thi huong

200,000

08/10/2019 09:42:46

REM ONG LE VAN THANG SN3 TDP 4 P THO XUONG TINH BAC GIANG THIEN NGUYEN CHO MA SO 3504

200,000

08/10/2019 09:45:27

REM Tfr Ac: 22210000664184 O@L 026001 212201 0 0 63566290 3506 tran thi huong

200,000

08/10/2019 09:46:19

REM Tfr Ac: 12010000231947 TRINH NGOC LAN Ung ho chi Tran thi Huong,ma so 3506

200,000

08/10/2019 09:55:28

REM Tfr Ac: 13210000164217 NGUYEN THI KIM LUYEN GIUP MA SO 3498 CHI LUONG THI TIEM

1,000,000

08/10/2019 10:06:32

REM Tfr Ac: 60110000636821 DINH VINH PHU ms 3506 tran thi huong

500,000

08/10/2019 10:11:22

REM Tfr Ac: 52110000001666 NGUYEN MINH QUE Ung ho MS 3506 Tran Thi Huong

300,000

08/10/2019 10:15:11

REM Tfr Ac: 34510000041482 DINH THE QUYEN Ma so 3506

500,000

08/10/2019 10:40:55

REM Tfr Ac: 21410000015330 HUYNH THI MINH HOA HUYNH MINH LONG UNG HO TRAN THI HUONG MA SO 3506

10,000

08/10/2019 10:47:09

REM Tfr Ac: 16610000015987 NGUYEN THI BICH THUY     ung ho MS 3506

100,000

08/10/2019 10:58:42

REM Tfr Ac: 12310000912243 VO THI VAN Ung ho ma so 3506

30,000

08/10/2019 11:07:37

REM Tfr Ac: 36210000012748 VU THI KIM DUNG Chuyen tien ung ho ma so 3504 truong thi ngoc anh dt 0964884233

300,000

08/10/2019 11:18:56

REM Tfr Ac: 12010000064639 VU THI PHUONG Ung ho MS 3056 Tran Thi Huong, thon 3, xa Yen Phu, huyen Yen Dinh, Thanh Hoa

500,000

08/10/2019 11:26:11

REM TKThe :1508000023269000, tai VAB. 3504 Truong thi ngoc anh CTLNHIDI000000246071941 11 CRE 002

200,000

08/10/2019 11:29:17

REM Tfr Ac: 32110000698334 VU VAN HUNG Chuyen tien ung ho chi Huong. ma so 3506

100,000

08/10/2019 11:47:39

REM Tfr Ac: 58010000314976 VO TRANG Chuyen tien cho ma 3503

300,000

08/10/2019 11:48:11

REM Tfr Ac: 58010000314976 VO TRANG Chuyen tien cho ma so 3506

200,000

08/10/2019 11:55:55

REM TKThe :00200014594970, tai SeABank. unghoma3506TranThiHuong CTLNHID I000000 246100863 11 CRE 002

200,000

08/10/2019 12:09:27

REM Tfr Ac: 11610000191749 NGUYEN NAM CAO Chuyen tien cho ma so 35 06 tran thi huong Thanh hoa

200,000

08/10/2019 13:06:07

REM Tfr Ac: 26810000201521 NGUYEN THI HANG Ung ho ma so 3506

200,000

08/10/2019 13:29:03

REM Tfr Ac: 12010000262390 LE THUY TIEN Uho mso 3499100k, 3502100k, 3505100k

300,000

08/10/2019 13:29:59

REM Tfr Ac: 31310000697022 BUI THANH HUYEN   ma so 3506 tran thi huong o thanh hoa

1,000,000

08/10/2019 13:30:56

REM TKThe :12921155752010, tai TCB. Ma so 3506 tran thi huong FT19281207650040 CTLNHIDI000000246168614 11 CRE 002

300,000

08/10/2019 13:52:23

REM Tfr Ac: 15110000753100 DINH THI THANH Chuyen tien UH ma so 3504

200,000

08/10/2019 13:52:24

REM Tfr Ac: 11810002655555 LE THANH LUONG Ho tro ma so 3506

300,000

08/10/2019 14:15:36

REM Tfr Ac: 45110000615137 DANG THI OANH ung ho ma so 3506 Tran Thi Huong

200,000

08/10/2019 14:16:07

REM Tfr Ac: 12310000652442 VU HAI TRIEU Ung ho gIA DINH a PHAN VAN VU

200,000

08/10/2019 14:34:58

REM Tfr Ac: 31010000165528 NGUYEN THI DUYEN   SONG VY UNG HO MS 3506

200,000

08/10/2019 16:09:13

REM Tfr Ac: 67210000241579 PHAM THI THANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 3506 TRAN THI HUONG

500,000

08/10/2019 16:16:27

REM Tfr Ac: 67110000627589 PHAM PHUOC LOC 3506 Tran Thi Huong

100,000

08/10/2019 17:20:07

REM TKThe :19034682546010, tai TCB. Ung ho ms 3504 FT1928142 5430994 CTLNHIDI0 000002464 45826 11 CRE 002

300,000

08/10/2019 17:49:01

REM Tfr Ac: 53110000006938 LE VAN THANH Ung ho ma so 3506 chi Tran Thi Huong

200,000

08/10/2019 17:52:15

REM TKThe :000003900836, tai SeABank. ung ho ma so 3498: chi Luong Thi Tiem CTLNHIDI000000246475724 11 CRE 002

100,000

08/10/2019 19:08:07

REM Tfr Ac: 46610000369441 O@L 026001 212201 0 0 63593214 3506

100,000

08/10/2019 19:43:18

REM Tfr Ac: 12910000035452 LE DUC VIET Ung ho ma so 3506 tran thi huong

200,000

08/10/2019 20:29:44

REM Tfr Ac: 76010000054982 NGUYEN THI NGOC CHAU GIUP CHI TRAN THI HUONG MS3506

200,000

08/10/2019 21:00:42

REM Tfr Ac: 12210000047148 DO QUANG VIET ma so 3503 em Le Thi Thu Thao

500,000

08/10/2019 21:08:19

REM Tfr Ac: 46610000284030 LE CAO CUONG ung ho Tran Thi Huong,thon 3, xa Yen Phu, huyen Yen Dinh, tinh Thanh Hoa. Ma so 3506

200,000

08/10/2019 21:43:10

REM Tfr Ac: 26110003683688 CUNG TO LAN Ung ho ma so 3506 Tran Thi Huong Yen Dinh Thanh Hoa

300,000

08/10/2019 21:43:33

REM TKThe :19029894536011, tai TCB. Giup do Ma so 3503, em Le Thi Thu Thao FT19282802902005 CTLNHIDI000000246632479 11 CRE 002

500,000

08/10/2019 21:45:09

REM TKThe :19029894536011, tai TCB. Giup do Ma so 3506, vo chong anh Thuan chi Huong FT19282773040322   CTLNHIDI000000246633227 11 CRE 002

500,000

08/10/2019 21:46:27

REM TKThe :19029894536011, tai TCB. Giup do Ma so 3504, chi Truong Thi Ngoc Anh FT19282918054139 CTLNHIDI 000000246633825 11 CRE 002

500,000

08/10/2019 21:47:23

REM TKThe :19029894536011, tai TCB. Giup do Ma so 3505, cu Tran Thi Rut FT19282773050404 CTLNHIDI000000246634245 11 CRE 002

500,000

09/10/2019 01:12:42

REM Tfr Ac: 22210000850141 PHAM THI VIET ANH ung ho anh Phan Van Vu ma so 3501 Transaction at date 2019 10 08 23.31.34

300,000

09/10/2019 01:13:05

REM Tfr Ac: 12310000633711 MAI THI THANH THAO Ung ho 3505 Transaction at date 2019 10 09 00.01.19

150,000

09/10/2019 01:13:06

REM Tfr Ac: 12310000633711 MAI THI THANH THAO ung ho 3506 Transaction at date 2019 10 09 00.03.55

100,000

09/10/2019 06:40:09

REM TKThe :9704229203114140, tai MB. giup chi Hong Nhung ma so 3507 CTLNHIDI000000246682689 11 CRE 002

100,000

09/10/2019 07:55:02

REM Tfr Ac: 22010000233429 TRAN HAI HUNG Ma so 3507 me be thanh danh

100,000

09/10/2019 07:55:34

REM Tfr Ac: 36010000139263 NGUYEN THI MAI Chuyen tien ung ho quy bao dien tu dan tri

100,000

09/10/2019 08:02:05

REM Tfr Ac: 22010000233429 TRAN HAI HUNG Ma so 3504 chi truong thi ngoc anh

100,000

09/10/2019 08:05:32

REM Tfr Ac: 22010000233429 TRAN HAI HUNG Ma so 3506 tran thi huong

50,000

09/10/2019 08:33:12

REM Tfr Ac: 21410000015330 HUYNH THI MINH HOA HUYNH MINH LONG UNG HO CHI NGO THI HONG NHUNG MA SO 3507

10,000

09/10/2019 09:34:50

REM Tfr Ac: 31010000793105 NGUYEN THI NGOC HIEP Chuyen tien tang ma so 3504, truong thi ngoc anh, xom coc mam, xa tho hop, huyen quy hop, tinh nghe an

2,000,000

09/10/2019 09:43:30

REM Tfr Ac: 72110001100263 NGUYEN KIM DUYEN tam long nhan ai .ma so 3503

50,000

09/10/2019 09:43:37

REM Tfr Ac: 48210000252585 O@L 026001 212201 0 0 63614040 Chuyen tien ung ho ma so 3501

100,000

09/10/2019 11:06:39

REM Tfr Ac: 21410000708357 NGUYEN THI KIM HUE Chuyen tien uh 3504

500,000

09/10/2019 11:11:40

REM 991019100922234 BO NGUYEN DUY SAO FO 26110003366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS TC.VNCN030158.UNG HO GD CHI NGO THI HONG NHUNG ME BE DANH Bank Charge .00 VAT .00

2,000,000

09/10/2019 11:15:33

REM Tfr Ac: 65110001799999 HOANG TUNG Chuyen tien ung ho ma so 3506 tran thi huong

500,000

09/10/2019 13:07:30

REM TKThe :02422609601, tai Tienphongbank. Ms3506 Tran Thi Huong CTLNHIDI00 0000247 001092 11 CRE 002

500,000

09/10/2019 13:16:04

REM Tfr Ac: 22210000344608 PHAM THI HAI DUONG Chuyen tien ung hoan canh ma 3506

500,000

09/10/2019 14:46:12

REM Tfr Ac: 13210000107522 VU THI TRANG ung ho ms 3506 Chi tran thi huong

300,000

09/10/2019 15:31:12

REM Tfr Ac: 43110000587489 DO THI THANH MAI Ung ho ma so 3506 Tran Thi Huong

100,000

09/10/2019 15:34:44

REM TKThe :19030408153023, tai TCB. Fb Min Min ckhoan tu nhom cho Park Times City, Park Hill FT19282 487879000 CTLNHIDI 000000247154224 11 CRE 002

100,000

09/10/2019 15:47:46

REM Tfr Ac: 46310003180792 NGUYEN THI HOA Lam Ngan ung ho ma so 3500

50,000

09/10/2019 15:53:02

REM Tfr Ac: 46310003180792 NGUYEN THI HOA Lam Ngan ung ho ma so 3504

50,000

09/10/2019 16:38:37

]REM 991019100950018 BO NGUYEN QUOC NAM FO 26110003366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS IBNGUYEN QUOC NAM CHUYEN KHOAN CHO MA SO 3507. CHUC CHAU MAU KHOE Bank Charge .00 VAT .00

500,000

09/10/2019 16:47:27

REM Tfr Ac: 14010001152278 NGUYEN THI THU TRANG Ung ho ms 3507

200,000

09/10/2019 16:50:36

REM Tfr Ac: 26010000811553 LE THI PHUONG DUNG UH be ThanhDanh ma so 3507

200,000

09/10/2019 17:32:40

REM Tfr Ac: 26010001202479 NGUYEN PHUONG LINH 3507

100,000

09/10/2019 17:34:30

REM Tfr Ac: 26010001202479 NGUYEN PHUONG LINH 3499

100,000

09/10/2019 17:38:41

REM Tfr Ac: 39010000403578 CAO THI HAI YEN ung ho ma so 3507

100,000

09/10/2019 18:17:48

REM Tfr Ac: 26110000366661 HOANG XUAN NHO   minh an ung ho ms 3507

50,000

09/10/2019 19:02:43

REM Tfr Ac: 27910000446614 QUACH XUAN LAM UH be Tung Lam mo van tim, chuc be mau khor manh

300,000

09/10/2019 19:06:58

REM Tfr Ac: 22010002521412 HOANG HUONG GIANG 3506tranthihuong

100,000

09/10/2019 20:25:23

REM Tfr Ac: 56010001080380 TRAN THI QUYNH TRANG Chuyen tien ung ho ma so 3507 ung ho be Danh me la chi Nhung

100,000

10/10/2019 00:29:53

REM Tfr Ac: 22010000777741 CAO XUAN SON Ung ho gd c Huong Ma so 3506 Transaction at date 2019 10 09 22.33.52

300,000

10/10/2019 00:30:25

REM Tfr Ac: 56110001044170 HOANG CONG LINH Ung ho ma so 3481, 3484, 3487,3491,3489 Transaction at date 2019 10 09 23.02.17

250,000

10/10/2019 00:30:44

REM Tfr Ac: 37110000383918 HOANG THI THUY UNG HO MS3507 Transaction at date 2019 10 09 23.19.38

200,000

10/10/2019 00:31:11

REM Tfr Ac: 13210000075151 NGUYEN DINH QUYEN Ms 3507 CHI NGO HONG NHUNG Transaction at date 2019 10 09 23.59.54

100,000

10/10/2019 08:14:38

REM Tfr Ac: 48610000068027 DO DINH LUAN ung ho chi Bui Thi Toan,ma so 3508

150,000

10/10/2019 08:25:05

REM Tfr Ac: 22010000777741 CAO XUAN SON ung ho c Ngo T.Hong Nhung ma so 3507

500,000

10/10/2019 08:26:01

REM Tfr Ac: 46510000319555 PHAM KIEN TRUNG 3508 chi Bui Thi Toan

200,000

10/10/2019 08:44:27

REM Tfr Ac: 21410000015330 HUYNH THI MINH HOA UNG HO CHI BUI THI TOAN MA SO 3508

10,000

10/10/2019 08:52:49

REM Tfr Ac: 15910000009377 TRAN THI THU HANG ung ho ma so 3503 va 3505

500,000

10/10/2019 09:24:21

REM Tfr Ac: 22010000233429 TRAN HAI HUNG E tran hai hung ung ho gia dinh chi toan phu tho ms 3508

100,000

10/10/2019 09:52:15

REM Tfr Ac: 36010000077664 O@L 026001 212201 0 0 63669845 uhms3505

50,000

10/10/2019 10:06:09

REM Tfr Ac: 12410001308152 NGUYEN TRA MY   NGUYEN THI HONG LOAN UNG HO MS 3503 NHA THU THAO TUNG LAM

100,000

10/10/2019 10:10:36

REM Tfr Ac: 12410001308152 NGUYEN TRA MY   MONG EM MONG LANH BENH KINH GUI MS 3504 NHA BE NGOC MAI

100,000

10/10/2019 10:15:12

REM Tfr Ac: 21510001805133 VU TUAN ANH Ung ho Ma so 3508 chi Bui Thi Toan huyen Cam Khe, Phu Tho.

500,000

10/10/2019 11:25:09

REM Tfr Ac: 21412000002277 TRAN THI THU HA Chuyen tien ung ho gd bui thi Toan Phu Tho MS 3508

200,000

10/10/2019 12:07:54

REM Tfr Ac: 22210000846034 NGUYEN THI HOA Nguyen Thi Hoa ung ho ma 3504 be Tran Ngoc Mai

200,000

10/10/2019 13:25:28

REM Tfr Ac: 22210003052399 PHAM NGOC THANG ungho ma so 3508

100,000

10/10/2019 13:29:16

yREM 991019101031080 BO LE THI THUY MAI FO 26110003366882 Bao dien tu va dan tri DTLS Ung ho gia dinh chi Bui Thi Toan ma so 3508 Bank Charge .00 VAT .00

200,000

10/10/2019 13:55:30

REM Tfr Ac: 12610000918224 LE PHUONG QUYNH Ung ho ma so 3508

500,000

10/10/2019 18:44:54

REM Tfr Ac: 12910000067057 NGUYEN QUANG TUAN ung ho Maso 3508

100,000

10/10/2019 19:10:36

REM Tfr Ac: 52110000001666 NGUYEN MINH QUE Ung ho MS 3508

200,000

11/10/2019 06:54:34

REM Tfr Ac: 21510000075207 NGUYEN GIA KHUE Ung ho MS 3507Ngo Thi Hong Nhung

500,000

11/10/2019 08:14:44

REM Tfr Ac: 21410000015330 HUYNH THI MINH HOA HUYNH MINH LONG UNG HO ONG TRAN KIM THANH MA SO 3509

10,000

11/10/2019 08:16:51

REM Tfr Ac: 15010000180385 NGUYEN THANH TUAN ung ho ms 3507

100,000

11/10/2019 08:51:40

REM TKThe :19020771518666, tai TCB. Giup be Tung Lam   ma so 3503 FT19284661504504   CTLNHIDI000000248544763 11 CRE 002

500,000

11/10/2019 09:28:49

REM UNG HO MA SO 3504 BE NGOC MAI

200,000

11/10/2019 10:13:59

REM Tfr Ac: 56510000077940 TRINH VIET TRUNG ung ho ong tran kim thanh ma3509 so 158 tren39 duong ong ich khiem P vinh trung Q thanh khe Da nang

300,000

11/10/2019 11:58:04

REM Tfr Ac: 39010000568699 NGUYEN T HUONG THAO Thaonguyen giup MS3506

300,000

11/10/2019 12:33:37

REM Tfr Ac: 25610000065669 NGUYEN DAC CHUAN Giup chi Ngo Thi Hong, ma so 3507

200,000

11/10/2019 13:19:33

REM Tfr Ac: 12510001583734 PHAM HONG TAM Ung ho ma so 3503   Le Thi Thu Thao

100,000

11/10/2019 14:00:30

REM 991019101134056 BO LE THI THUY MAI FO 26110003366882 bao dien tu dan tri DTLS Ung ho ong tran kim thanh ma so 350 9 Bank Charge .00 VAT .00

100,000

11/10/2019 14:21:32

REM Tfr Ac: 52110000001666 NGUYEN MINH QUE Ung ho MS 3509

200,000

11/10/2019 14:49:45

REM Tfr Ac: 31810000235144 NGUYEN THI THU Chuyen tien

8,900

11/10/2019 14:51:21

REM Tfr Ac: 11810002655555 LE THANH LUONG Ung ho ma so 3509

300,000

11/10/2019 14:58:27

gREM 991019101140281 BO LE DUY ANH FO 26110003366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS Ung ho ma so 3509 Bank Charge .00 VAT .00

100,000

11/10/2019 15:07:12

REM CO TRAN THU HA SO 50 DAY B H H04 KDT VIET HUNG GIUP DO MA SO 3507 CHI NGO THI HONG NHUNG ME BE THANH DANH

500,000

11/10/2019 16:06:55

REM Tfr Ac: 12410003792414 NGUYEN DUC TUAN   ung ho ma so 3509 tran van thanh

200,000

11/10/2019 16:09:22

REM Tfr Ac: 45010006052993 LE XUAN CAN Ung ho ma so 3509 ong Tran Kim Thanh

200,000

11/10/2019 16:13:54

REM Tfr Ac: 21210000073671 NGUYEN MAI LAN   Ung ho ong Tran Kim Thanh ma so 3509

300,000

11/10/2019 16:19:55

REM Tfr Ac: 46610000424906 O@L 026001 212201 0 0 63768997 ung ho tran kim thanh

20,000

11/10/2019 16:45:15

REM Tfr Ac: 22010000233429 TRAN HAI HUNG Chau hung ung ho bac thanh ms 3509

50,000

11/10/2019 17:27:15

REM Tfr Ac: 31410002295058 HO HOANG LUAN   tu thien T09

500,000

11/10/2019 18:27:58

REM Tfr Ac: 42510000009641 NGUYEN THI THUY NGOC Chuyen tien 3509

500,000

11/10/2019 20:25:29

REM Tfr Ac: 13210000075151 NGUYEN DINH QUYEN Ms 3509 ONG TRAN KIM THANH

100,000

11/10/2019 20:29:59

REM Tfr Ac: 13210000075151 NGUYEN DINH QUYEN Ms 3506 chI TRAN THI HUONG

100,000

11/10/2019 20:54:37

REM TKThe :700002827606, tai Shinhan Bank V. UNG HO MS 3509 ONG TRAN KIM THANH DA NANG CTLNHIDI000000249302488 11 CRE 002

300,000

12/10/2019 00:55:31

REM Tfr Ac: 21310000672765 NGUYEN THI HUONG Ung ho ma so 3503, 3504 moi ma so 1 trieu Transaction at date 2019 10 11 23.05.44

2,000,000

12/10/2019 00:55:40

REM Tfr Ac: 13010001901352 VO THI MAI giup do ma so 3508 Transaction at date 2019 10 11 23.21.03

100,000

12/10/2019 00:55:42

REM Tfr Ac: 13010001901352 VO THI MAI ung ho ma so 3507 Transaction at date 2019 10 11 23.24.58

100,000

12/10/2019 08:22:15

REM Tfr Ac: 42510000071260 NGUYEN THI THANH HUONG ung ho chi Luong Thi Tiem ma so 3498 khoa cap cuu tai benh vien phuc hoi chuc nang TW Sam Son, Thanh Hoa.

200,000

12/10/2019 08:39:27

REM Tfr Ac: 22010000233429 TRAN HAI HUNG Gd chau hung ung ho ms 3510 ba hanh

100,000

12/10/2019 09:43:23

REM Tfr Ac: 16810000025324 DAM VAN TAI Dam Tai Cap ung ho ma so 3510

200,000

12/10/2019 10:21:44

REM Tfr Ac: 13015000001722 TRINH THU HANG Ct ung ho gd ong do kim thanh ms 3509

500,000

12/10/2019 10:39:14

REM Tfr Ac: 13210000075151 NGUYEN DINH QUYEN Ms 3510 BA NGUYEN THI HANH

100,000

12/10/2019 10:49:35

REM Tfr Ac: 14710000310027 HA THI HOA Chuyen tien ung ho be Truong Ngoc Mai Quynh Hop Nghe An

100,000

12/10/2019 10:57:43

REM Tfr Ac: 63110000189731 NGUYEN THI THAM Chuyen tien giup ma so 3510 nguyen thi hanh

200,000

12/10/2019 11:04:05

REM Tfr Ac: 52110000001666 NGUYEN MINH QUE Ung ho MS 3510

200,000

12/10/2019 14:03:45

REM Tfr Ac: 31310000875703 DAO THI THUY AN Ung ho ma so 3507, be Thanh Danh

500,000

12/10/2019 14:59:37

REM TKThe :018704060076380, tai VIB. Ung ho ma so 3510   CTLNHIDI000000249718414 11 CRE 002

300,000

12/10/2019 15:28:34

REM Tfr Ac: 42710000311580 NGUYEN THI HAI CHAU Ms 3504

200,000

12/10/2019 15:30:11

REM Tfr Ac: 42710000311580 NGUYEN THI HAI CHAU Ms 3500

200,000

12/10/2019 19:31:12

REM Tfr Ac: 12010006123291 NGUYEN HONG KHUYEN MS 3510

300,000

12/10/2019 21:53:17

REM Tfr Ac: 42110000096645 TRAN THI HAI YEN Chuyen tien ma so 3510 Nguyen Thi Hanh Bac Giang

200,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Quân đội từ ngày 6 đến 12/10/2019

 

7/10/2019

Ms3504

                   50,000

7/10/2019

Chuyen cho ma 3504

                   50,000

7/10/2019

Chuyen tien ung ho ma so 3503 chau _tung lam

             1,000,000

7/10/2019

Ung Ho Ma So 3505

                 100,000

7/10/2019

Ma so 3504 chia se voi gia dinh chi_ Ngoc Anh

                 100,000

7/10/2019

Ma so 3503 chia se voi gia dinh em _le thi thu thao

                 100,000

7/10/2019

Ma so 3502 chia se voi gia dinh ba _do thi phuong

                 100,000

7/10/2019

Ma so 3501 chia se voi gia dinh anh_ phan van vu

                 100,000

7/10/2019

Ma so 3500 chia se voi gia dinh anh_ hoang van thach

                 100,000

7/10/2019

Thai binh duong giup ms 3505

                   50,000

7/10/2019

Thai binh duong giup ms 3504

                   50,000

7/10/2019

Chuyen cho ma 3505

                   50,000

8/10/2019

Unh ho Ms 3504

                 500,000

8/10/2019

Thai binh duong giup ms 3506

                   50,000

8/10/2019

Ung ho ms 3504

                   50,000

8/10/2019

Di thuy lian ung ho ma so 3506

                   30,000

8/10/2019

Gui toi chi Tran Thi Huong MS 3506 _- Quy Nhan Ai

                 300,000

8/10/2019

Ung Ho Ma So 3506

                 100,000

9/10/2019

Pham duc anh ung ho ma so 3506

                 300,000

9/10/2019

NGUYEN THI HOA BINH UNG HO (3494, _3495, 3497, 3498, 3499, 3501, _3503X100, 000) LUONG LE DUNG UH_(3497, 3498, 3501, 3503X100, 000)

             1,100,000

9/10/2019

Chuyen cho ma 3507

                   50,000

9/10/2019

Ung Ho Ma So 3507

                 100,000

10/10/2019

Vo thi thanh Mai ung ho 30 ma moi m_a 50000vnd tu ma 4380 den ma 3509

             1,500,000

10/10/2019

Ung Ho Ma So 3508

                 100,000

10/10/2019

Ung Ho

                   30,000

11/10/2019

Thai binh duong giup ms 3508

                   50,000

11/10/2019

Ung Ho Ma So 3509

                 100,000

11/10/2019

Thai binh duong giup ms 3509

                   50,000

11/10/2019

Uho MSo 3509 ong Tran Kim Thanh

                   50,000

12/10/2019

3508

                 200,000

12/10/2019

3509

                 200,000

12/10/2019

3510

                 200,000

12/10/2019

Do thuy loan ung ho la so 3510

                   30,000

12/10/2019

Ung Ho Ma So 3510

                 100,000

12/10/2019

Thai binh duong giup ms 3510

                   50,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Quân đội mới từ ngày 6 đến 12/10/2019

 

7/10/2019

Ma so 3503 ung ho em Le Thi Thu Tha_o

                 100,000

7/10/2019

Ck ung ho anh phan van vu Ms 3501

                 200,000

7/10/2019

Ma so 3503: Em Le Thi Thu Thao

                 100,000

7/10/2019

Ung ho ma so 3504

                 200,000

7/10/2019

Ung ho chi Nguyen Thi Tuyet MS 3499

                 300,000

7/10/2019

Ung ho bao dan tri lam tu thien

                 200,000

7/10/2019

Gui MS 3504 Be NGOC ANH

                 200,000

7/10/2019

3504 be Ngoc Mai

                 100,000

7/10/2019

Ung ho ma so 3504

                 100,000

7/10/2019

Ung ho ms 3504

                 100,000

7/10/2019

Ung ho ma so 3504 Truong t Ngoc anh

                 200,000

7/10/2019

Ung ho Ma so 3504

                 200,000

7/10/2019

Ung ho ms 3502 chuc be bao thy mau _khoe

                 100,000

7/10/2019

ung ho be Ngoc Mai ms 3504

                 200,000

7/10/2019

Ung ho ms 3504

                 100,000

7/10/2019

Ma so 3503 Em Le Thi Thu Thao Chuc _con nhanh khoe manh

                 100,000

7/10/2019

Ct ma so 3505 cu tran thi rut FT192_80833587629 - Ma giao dich/ Trace 1_90930

                 200,000

7/10/2019

Ung ho giup do cu tran thi rut que _o nam dinh chuc cu luon manh khoe

                 100,000

7/10/2019

Ung ho gd chi truong thi ngoc anh m_ong chau mai som khoi benh

                 100,000

7/10/2019

UNG HO MA SO 3501 ANH PHAN VAN VU F_T19280831229253 - Ma giao dich/ Tra_ce 242422

             3,000,000

7/10/2019

Ung ho ba cu Rut ma 3505

                 500,000

7/10/2019

VC GK ung ho ma so 3503

                 100,000

7/10/2019

VC GK ung ho ma so 3505

                 100,000

7/10/2019

Chau hung chuyen tien tu thien - Ma_ giao dich/ Trace 292526

                 200,000

7/10/2019

Bieu cu tran thi rut

                 100,000

8/10/2019

Chau ngoc anh viettel bieu cu

                 100,000

8/10/2019

Ung ho cu Rut Nghia Hung N Dinh - M_a giao dich/ Trace 956096

                 200,000

8/10/2019

Ma so 3505 Cu Tran Thi Rut Xom 12 x_a Nghia Lam huyen Nghia Hung tinh N_am Dinh

                 500,000

8/10/2019

ung ho Ma so 3503 Em Le Thi Thu Tha_o Viet Tri Phu Tho Me chau be Tung _Lam o vien E

                 200,000

8/10/2019

Ma so 3506 Tran Thi Huong

                 100,000

8/10/2019

Duy HCM giup Ma so 3504: Chi Truong_ Thi Ngoc Anh   xom Coc Mam  xa Tho_ Hop  huyen Quy Hop  tinh Nghe An  _DT: 0964884233

                 200,000

8/10/2019

Ung ho Ma so 3503 Le Thi Thu Thao

                 300,000

8/10/2019

cau chuc em Tran Thi Huong khoi ben_h be Bao hay an chong lon ms 3506

                 500,000

8/10/2019

Ung ho ma so 3506

                 200,000

8/10/2019

Ma so 3506

                 300,000

8/10/2019

Ung ho tu thien ma 3506

                 100,000

9/10/2019

Ung ho ma so 3506

                 500,000

9/10/2019

hoang vu ha ung ho ma so 3506

                 200,000

9/10/2019

hoang vu ha ung ho ma so 3507

                 200,000

9/10/2019

hoang vu ha ung ho ma so 3504

                 200,000

9/10/2019

Ung ho ma so 3501

                 300,000

9/10/2019

Ung ho

                 100,000

9/10/2019

Ung ho ma so 3506

                 200,000

9/10/2019

3507: Chi Ngo Thi Hong Nhung (me be_ Thanh Danh) chuc be chua benh than_h cong

                 100,000

9/10/2019

Ma so 3506: Tran Thi Huong.  Dia ch_i: Thon 3  xa Yen Phu  huyen Yen Di_nh  tinh Thanh Hoa.  DT: 0989215280_ (anh Thuan  chong Huong)

                 200,000

10/10/2019

3507

                   50,000

10/10/2019

3504

                   50,000

10/10/2019

3503

                   50,000

10/10/2019

Ung ho be Thanh Danh ma so 3507 mon_g be khoi benh

                 200,000

10/10/2019

Ung ho ms 3508 chi Bui Thi Toan

                 200,000

10/10/2019

Ma so 3505 cu Tran Thi Rut

                 300,000

10/10/2019

Ung ho ms 3507

                 300,000

10/10/2019

NGUYEN VAN MINH UNG HO MA SO 3505

                 500,000

11/10/2019

Ung ho ma so 3509 Tran Van Thanh

                 300,000

11/10/2019

Ma so 3505

                 200,000

11/10/2019

uh ms 3509

                 100,000

11/10/2019

ms 3507

                 150,000

11/10/2019

ung ho ms 3509 - Ma giao dich/ Trac_e 472878

                 100,000

11/10/2019

MA SO 3509 ONG TRAN KIM THANH

                 100,000

12/10/2019

Ung ho ms 3506 tran thi huong

                 200,000

12/10/2019

Ung ho ms 3510 ba Hanh

                 200,000

12/10/2019

Ung ho ms 3503 e Thao

                 200,000

12/10/2019

MS 3510 Ba Nguyen Thi Hanh

                 300,000

12/10/2019

Vu Binh o Linh Dam ung ho ma so 351_0 ba nguyen thi hanh

                 300,000

12/10/2019

Uhms 3498

             1,000,000

12/10/2019

Ung ho ma so 3510

                 100,000

12/10/2019

Ung ho ma so 3510 ba Nguyen Thi Han_h

                 100,000

12/10/2019

Ung ho ma so 3509 ong Tran Kim Than_h

                 100,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Nông nghiệptừ ngày 6 đến 12/10/2019

 

7/10/2019

Vu Quyet Thang giup be Tung

100,000

7/10/2019

GD be Vu Minh Phuc giup MS 3503

100,000

7/10/2019

Huynh T Ngoc Mai giup MS 3503

1,000,000

7/10/2019

Nguyen T Giang giup MS 3503

200,000

7/10/2019

Nguyen Phuong Thuy giup MS 3503

100,000

7/10/2019

Do T Hang giup MS 3503

200,000

7/10/2019

Nguyen Thanh Phong giup MS 3503

200,000

7/10/2019

Ha Minh Duc giup MS 3504

500,000

7/10/2019

Ha Minh Duc giup MS 3503

500,000

7/10/2019

Nguyen Hoang Yen giup MS 3501

200,000

7/10/2019

Dinh T Hai ung ho QNA

100,000

7/10/2019

Nguyen Thanh Hai giup MS 3504

100,000

7/10/2019

La T Hien giup MS 3503

200,000

7/10/2019

Nguyen T Nhan giup MS 3504

200,000

7/10/2019

Nguyen T Thu Thuy giup MS 3504

200,000

7/10/2019

Hoang Thuy Dung giup MS 3505

200,000

7/10/2019

Nguyen Thuy Dung giup MS 3505

100,000

7/10/2019

Doan T Hien Mai giup MS 3505

500,000

7/10/2019

Nguyen T Tuoi giup MS 3505

200,000

7/10/2019

Dinh Van Hoan giup MS 3503

100,000

7/10/2019

Hoang Phuong Ha giup MS 3503

1,000,000

7/10/2019

Dong Thien Hoang giup MS 3504

200,000

7/10/2019

Dang Kim Hung giup MS 3505

100,000

7/10/2019

Nguyen Quoc Thao giup MS 3505

500,000

7/10/2019

Nguyen T Chau Giang giup MS 3505

200,000

7/10/2019

Tran T Thu Hien giup MS 3505

100,000

7/10/2019

Nguyen T Chung giup MS 3504

100,000

7/10/2019

Bui Hong Quy giup MS 3501

300,000

7/10/2019

Dinh Trung Dung giup MS 3505

50,000

7/10/2019

Nguyen T Nguyetr Thu ung ho QNA

100,000

7/10/2019

Thanh Tien giup MS 3504

600,000

7/10/2019

Thanh Tien giup MS 3503

400,000

8/10/2019

Nguyen Van Bang giup MS 3505

200,000

8/10/2019

Phan T Ngoc Thach giup MS 3505

200,000

8/10/2019

Nguyen Manh Ha giup be Ngoc Mai

100,000

8/10/2019

Le Van Thanh giup MS 3506

200,000

8/10/2019

Le Van Thanh giup MS 3504

300,000

8/10/2019

DongThien Hoang giup MS 3506

200,000

8/10/2019

Luu T Hang Nga giup MS 3504

200,000

8/10/2019

Luu T Hang Nga giup MS 3506

200,000

8/10/2019

Ngo T Khanh Van giup MS 3506

200,000

8/10/2019

Nguyen Thanh Huyen giup MS 3506

200,000

8/10/2019

Nguyen T Diem Huong gup MS 3506

2,000,000

8/10/2019

Nguyen T Hue giup MS 3504

100,000

8/10/2019

Nguyen T Hue giup MS 3503

100,000

8/10/2019

Bui Ngoc Don giup MS 3506

500,000

8/10/2019

Le T Luyen giup MS 3503

200,000

8/10/2019

Nguyen T Minh Huong giup MS 3503

500,000

8/10/2019

Nguyen T Minh Huong giup MS 3504

500,000

8/10/2019

Nguyen T Minh Huong giup MS 3506

500,000

8/10/2019

Bui T Thanh Tam giup MS 3506

300,000

8/10/2019

Ngo Van Gap giup MS 3504

1,000,000

9/10/2019

Do Thu Thao giup MS 3506

500,000

9/10/2019

Vo T Minh Ly giup MS 3504

200,000

9/10/2019

Nguyen T Thanh Huyen giup MS 3506

50,000

9/10/2019

Vu Duc Hieu giup MS 3506

200,000

9/10/2019

Bui T Thu Ha giup MS 3506

100,000

9/10/2019

Nguyen The Vu giup MS 3507

100,000

9/10/2019

Trinh Huynh Quan giup MS 3507

200,000

9/10/2019

Nguyen T Hong Nhung giup MS 3507

100,000

9/10/2019

Hoang Quoc Tuan giup MS 3507

200,000

9/10/2019

Tran T Bich Thuy giup MS 3492

100,000

9/10/2019

Tran T Bich Thuy gup MS 3507

100,000

9/10/2019

Le Ha Phuong giup MS 3507

100,000

9/10/2019

Le Ha Phuong giup MS 3506

100,000

9/10/2019

Ha Dang Khiem ung ho QNA

1,000,000

9/10/2019

Tran T Bich Ha giup MS 3506

200,000

9/10/2019

Ngo Gia Tri giup MS 3507

100,000

10/10/2019

Nguyen Khanh Linh giup MS 3503

100,000

10/10/2019

Vu Duc Hieu giup MS 3507

200,000

10/10/2019

Le T Tuong Vy giup MS 3505

200,000

10/10/2019

Vu Van Bac giup MS 3501

200,000

10/10/2019

Cao T Thuy giup MS 3505

300,000

10/10/2019

Cao T Thuy giup MS 3507

200,000

10/10/2019

Huynh T Dan Tam giup MS 3507

500,000

10/10/2019

Bui T Xien giup MS 3508

300,000

10/10/2019

Le Van Ban giup MS 3508

200,000

10/10/2019

Nguyen Hai Dang giup MS 3506

500,000

10/10/2019

Pham T Thu Ha giup MS 3504

100,000

10/10/2019

Trinh T Thu Hien giup em Quan

200,000

11/10/2019

Vu Duc Hieu giup MS 3503

100,000

11/10/2019

Dong Vu Kieu Anh giup MS 3507

300,000

11/10/2019

Huynh Van Tuong giup MS 3509

200,000

11/10/2019

Cao Thanh Trung giup MS 3509

200,000

11/10/2019

Nguyen Sy Thang giup MS 3509

50,000

11/10/2019

Vu T Quyen giup MS 3508

200,000

11/10/2019

Ha Minh Duc giup MS 3509

500,000

11/10/2019

Le Hong Phong giup MS 3509

1,000,000

11/10/2019

Nguyen Manh Hung giup MS 3509

200,000

11/10/2019

Nguyen danh Tien giup MS 3507

300,000

11/10/2019

Bui Tat Dai giup MS 3509

1,000,000

11/10/2019

Tran T Thu Nga giup MS 3504

200,000

12/10/2019

Nguyen Trong Huong giup MS 3498

100,000

12/10/2019

Tran T Huyen Trang giup MS 3510

100,000

12/10/2019

Vu Chi Tinh giup MS 3510

200,000

12/10/2019

Vu Chi Tinh giup ung ho QNA

150,000

12/10/2019

Nguyen T Thu Hang giup MS 3508

100,000

12/10/2019

Le T Hau ung ho QNA

200,000

12/10/2019

Ngo T Hien giup MS 3510

300,000

12/10/2019

Chau Van Luom giup MS 3510

300,000

12/10/2019

Do T Ha Lien giup MS 3510

100,000

 

Tổng

777,243,920