Danh sách ủng hộ tuần 1 tháng 12 năm 2019

(Dân trí) - Tuần qua, Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Báo trong tuần là: 1,201,290,432 đồng.

NGÀY

DIỄN GIẢI

SỐ TIỀN

 

Bạn đọc ủng hộ tại Tòa soạn từ
ngày   01 đến 07/12/2019

 

2/12

Hồ Thanh Bình- Yên Hòa- Cầu Giấy-HN giúp Ms3573

200,000

 

Lê Huỳnh- 22 Hùng Vương- HN giúp Ms3574

200,000

 

Hội Phụng sự Xã hội- USA giúp Ms3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3574, mỗi hc- 500k; Ms3573- 1,000,000 đ

4,000,000

 

Gia đình Quỳnh Trang- Trần Bình- Bảo Phương- Bình An- 58 Kim Mã- HN giúp Ms3572, 2558, 3560, 3561, 3553, 3554, 3551 mỗi hc- 200k

1,400,000

3/12

Trang Anh- 97 Phương Mai- Đống Đa- HN giúp Ms3571, 3562, 3362, 3366 mỗi hc- 250k

1,000,000

5/12

Lê Ngọc Anh Thư- Hoàng Đạo Thúy- HN giúp Ms3566, 3573 mỗi hc- 500k

1,000,000

 

Anh Hòa- 24D Trần Hưng Đạo-HN giúp Ms3567, 3526, mỗi hc- 200k; Ms3515- 100k

500,000

 

Phạm Tuấn Anh- Hà Nội ủng hộ QNA

1,000,000

6/12

Nguyễn Hải Đường- 84 Đội Cấn-HN- giúp anh Nguyễn Văn Hiến- Yên Thành-Nghệ An- 3,000,000 đ - phiếu thu số 47

3,000,000

 

Gia đình Tuyết Châu- HN giúp Ms3577

400,000

 

Gia đình Huyền Trang- HN giúp Ms3576

200,000

 

Ông bà Toàn- HN giúp Ms3575

200,000

 

Bạn đọc phố cổ- HN giúp Ms3577

2,000,000

7/12

Hội Phụng sự Xã hội- USA giúp Ms3575, 3576, 3577, 3578, 3580,   mỗi hc- 1,000,000 đ; Ms3579 - 2,000,000 đ;

7,000,000

 

Hội Phụng sự Xã hội- USA ủng hộ các cháu sinh viên theo danh sách

16,000,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua Viettel pay
từ ngày 01 đến 07/12/2019

 

01/12/2019 03:00:01

800039 DANTRI 191201236832148 VTBANK

5,000

01/12/2019 05:12:10

800039 DANTRI 191201236943041 VTBANK

100,000

01/12/2019 05:19:58

800039 DANTRI 191201236949976 VTBANK

100,000

01/12/2019 05:23:39

800039 DANTRI 191201236953667 VTBANK

34,000

01/12/2019 06:59:05

800039 DANTRI 191201237104815 VTBANK

200,000

01/12/2019 07:51:46

800039 DANTRI 191201237273405 VTBANK

20,000

01/12/2019 08:48:45

800039 DANTRI 191201237533950 VTBANK

50,000

01/12/2019 12:53:29

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191201 191201152685854

100,000

01/12/2019 14:45:40

800039 DANTRI 191201239246861 VTBANK

3,000

01/12/2019 23:03:02

800039 DANTRI 191201231478337 VTBANK

100,000

02/12/2019 06:22:16

800039 DANTRI 191202231954576 VTBANK

20,000

02/12/2019 07:15:35

anh hong; 0936522541; 500000; Ma so 3575: 500000

500,000

02/12/2019 08:40:22

800039 DANTRI 191202232490446 VTBANK

50,000

02/12/2019 09:11:29

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191202 191202154631953

100,000

02/12/2019 12:12:02

800039 DANTRI 191202234026660 VTBANK

30,000

02/12/2019 13:17:54

800039 DANTRI 191202234502030 VTBANK

1,000

02/12/2019 15:01:36

800039 DANTRI 191202235170608 VTBANK

100,000

02/12/2019 15:09:44

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191202 191202155755827

50,000

02/12/2019 15:14:38

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191202 191202155771654

50,000

02/12/2019 15:19:01

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191202 191202155785966

50,000

02/12/2019 16:07:33

800039 DANTRI 191202235632264 VTBANK

4,000

02/12/2019 16:43:21

Nguyen Thanh Nga; 0913099197; 500000; Ma so 3567: 500000

500,000

02/12/2019 23:29:44

800039 DANTRI 191202237955926 VTBANK

300,000

02/12/2019 23:31:23

800039 DANTRI 191202237959395 VTBANK

300,000

02/12/2019 23:33:54

800039 DANTRI 191202237963663 VTBANK

250,000

03/12/2019 03:54:29

800039 DANTRI 191203238226956 VTBANK

30,000

03/12/2019 07:07:20

800039 DANTRI 191203238452275 VTBANK

20,000

03/12/2019 07:08:07

Xem noi dung trong CMS

50,000

03/12/2019 08:21:48

Xem noi dung trong CMS

500,000

03/12/2019 08:56:01

800039 DANTRI 191203238990350 VTBANK

30,000

03/12/2019 08:57:03

An Danh; 0349609749; 200000; Ma so 3576: 200000

200,000

03/12/2019 09:10:13

Anh Hong; 0936522541; 500000; Ma so 3576: 500000

500,000

03/12/2019 09:28:09

800039 DANTRI 191203239238255 VTBANK

100,000

03/12/2019 09:36:00

Ngo Duong; 0983256468; 100000; Ma so 3576: 100000

100,000

03/12/2019 10:01:06

nguyen dinh kham; 0904109779; 200000; Ma so 3576: 200000

200,000

03/12/2019 10:02:35

HN; 0978890154; 200000; Ma so 3575: 200000

200,000

03/12/2019 10:52:10

800039 DANTRI 191203239935384 VTBANK

10,000

03/12/2019 12:18:59

Nguyen Van Thinh; 0982458785; 100000; Ma so 3575: 100000

100,000

03/12/2019 12:24:43

Nguyen Van Thinh; 0982458785; 100000; Ma so 3571: 100000

100,000

03/12/2019 14:15:11

800039 DANTRI 191203231285834 VTBANK

50,000

03/12/2019 14:27:04

Do Quoc Thang; 0363095999; 50000; Ma so 3576: 50000

50,000

03/12/2019 14:43:55

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191203 191203158541513

500,000

03/12/2019 14:59:57

Xem noi dung trong CMS

700,000

03/12/2019 15:44:23

Tung; 0923254466; 300000; Ma so 3576: 300000

300,000

03/12/2019 18:05:47

Xem noi dung trong CMS

200,000

03/12/2019 18:22:31

800039 DANTRI 191203232954938 VTBANK

200,000

03/12/2019 21:07:58

800039 DANTRI 191203233782028 VTBANK

1,000

03/12/2019 22:04:46

chi THU; 0904461179; 200000; Ma so 3576: 200000

200,000

04/12/2019 06:26:38

800039 DANTRI 191204234671210 VTBANK

30,000

04/12/2019 08:29:03

800039 DANTRI 191204235122674 VTBANK

300,000

04/12/2019 08:31:30

Xem noi dung trong CMS

300,000

04/12/2019 08:34:03

viet anh; 0932399998; 200000; Ma so 3577: 200000

200,000

04/12/2019 08:35:36

800039 DANTRI 191204235163596 VTBANK

200,000

04/12/2019 08:37:09

Nguyen Thu; 0934047148; 400000; Ma so 3577: 400000

400,000

04/12/2019 08:43:21

800039 DANTRI 191204235214338 VTBANK

20,000

04/12/2019 08:48:24

Le Hoai Chau; 0912866686; 900000; Ma so 3577: 900000

900,000

04/12/2019 09:11:22

Nghiem Ngoc Lan; 0919480838; 200000; Ma so 3577: 200000

200,000

04/12/2019 09:27:30

Do Hung; 0985455458; 500000; Ma so 3577: 500000

500,000

04/12/2019 10:17:39

800039 DANTRI 191204235953249 VTBANK

1,000

04/12/2019 10:19:35

800039 DANTRI 191204235968244 VTBANK

1,000

04/12/2019 10:24:31

800039 DANTRI 191204236007878 VTBANK

1,000

04/12/2019 10:26:53

800039 DANTRI 191204236026658 VTBANK

1,000

04/12/2019 10:31:36

800039 DANTRI 191204236063491 VTBANK

1,000

04/12/2019 10:35:38

800039 DANTRI 191204236093288 VTBANK

1,000

04/12/2019 10:46:21

800039 DANTRI 191204236173127 VTBANK

1,000

04/12/2019 10:49:46

800039 DANTRI 191204236198574 VTBANK

1,000

04/12/2019 12:02:29

800039 DANTRI 191204236677557 VTBANK

1,000,000

04/12/2019 12:06:02

800039 DANTRI 191204236698739 VTBANK

300,000

04/12/2019 12:17:32

800039 DANTRI 191204236761579 VTBANK

1,000,000

04/12/2019 13:13:32

Xem noi dung trong CMS

500,000

04/12/2019 13:17:00

Xem noi dung trong CMS

200,000

04/12/2019 13:57:26

Nguyen Thi Diem; 0911375846; 100000; Ma so 3577: 100000

100,000

04/12/2019 14:20:11

800039 DANTRI 191204237384895 VTBANK

200,000

04/12/2019 14:21:36

800039 DANTRI 191204237393405 VTBANK

200,000

04/12/2019 14:43:24

800039 DANTRI 191204237533045 VTBANK

1,000

04/12/2019 14:46:05

800039 DANTRI 191204237553695 VTBANK

1,000

04/12/2019 14:53:14

Hao Le; 0987039738; 100000; Ma so 3577: 100000

100,000

04/12/2019 14:55:44

Hao Le; 0987039738; 100000; Ma so 3576: 100000

100,000

04/12/2019 14:57:50

Le Hong Son; 0913000420; 500000; Ma so 3577: 500000

500,000

04/12/2019 15:06:35

800039 DANTRI 191204237702704 VTBANK

20,000

04/12/2019 15:08:55

800039 DANTRI 191204237718935 VTBANK

1,000

04/12/2019 15:11:30

800039 DANTRI 191204237736174 VTBANK

1,000

04/12/2019 15:15:43

800039 DANTRI 191204237766537 VTBANK

1,000

04/12/2019 15:21:10

Pham Thi Bich Hang; 0916608181; 200000; Ma so 3576: 200000

200,000

04/12/2019 15:32:04

Nguyen Xuan An Thinh; 0975314730; 100000; Ma so 3577: 100000

100,000

04/12/2019 16:02:35

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191204 191204161459244

100,000

04/12/2019 17:02:04

800039 DANTRI 191204238493802 VTBANK

50,000

04/12/2019 18:00:40

800039 DANTRI 191204238861592 VTBANK

1,000,000

04/12/2019 18:25:42

Cuong; 0938957785; 500000; Ma so 3577: 500000

500,000

04/12/2019 18:55:21

800039 DANTRI 191204239186522 VTBANK

9,000

04/12/2019 19:03:25

800039 DANTRI 191204239231883 VTBANK

100,000

04/12/2019 19:05:35

800039 DANTRI 191204239243801 VTBANK

100,000

04/12/2019 19:25:19

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191204 191204162013252

200,000

04/12/2019 19:55:32

800039 DANTRI 191204239529440 VTBANK

200,000

04/12/2019 20:27:59

Xem noi dung trong CMS

100,000

04/12/2019 21:15:49

Xem noi dung trong CMS

100,000

04/12/2019 21:40:23

800039 DANTRI 191204230075861 VTBANK

200,000

04/12/2019 22:03:41

800039 DANTRI 191204230171450 VTBANK

30,000

04/12/2019 22:06:35

800039 DANTRI 191204230182156 VTBANK

50,000

04/12/2019 22:08:01

Xem noi dung trong CMS

200,000

04/12/2019 22:08:18

800039 DANTRI 191204230188003 VTBANK

20,000

04/12/2019 22:10:21

800039 DANTRI 191204230195689 VTBANK

50,000

04/12/2019 22:14:57

Xem noi dung trong CMS

200,000

05/12/2019 00:04:04

800039 DANTRI 191205230499554 VTBANK

10,000

05/12/2019 00:15:29

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191205 191205162564806

200,000

05/12/2019 02:18:22

Tuong Anh; 0913340133; 100000; Ma so 3577: 100000

100,000

05/12/2019 02:42:27

Thanh; 0974756587; 200000; Ma so 3577: 200000

200,000

05/12/2019 06:17:14

800039 DANTRI 191205230837624 VTBANK

30,000

05/12/2019 08:06:53

Bac Truong hoi tham chau; 0949327014; 50000; Ma so 3578: 50000

50,000

05/12/2019 08:09:40

800039 DANTRI 191205231209364 VTBANK

20,000

05/12/2019 10:02:07

Xem noi dung trong CMS

50,000

05/12/2019 10:29:11

; ; 100000; Ma so 3578: 100000

100,000

05/12/2019 11:20:51

chau; 0903321096; 200000; Ma so 3577: 200000

200,000

05/12/2019 11:36:43

Trang Ton; 0903809731; 1000000; Ma so 3577: 1000000

1,000,000

05/12/2019 11:59:57

800039 DANTRI 191205233032712 VTBANK

20,000

05/12/2019 12:53:05

800039 DANTRI 191205233373570 VTBANK

100,000

05/12/2019 13:46:58

NGUYEN THI TUYET; 0907600177; 100000; Ma so 3577: 100000

100,000

05/12/2019 13:51:59

NGUYEN THI TUYET; 0907600177; 100000; Ma so 3576: 100000

100,000

05/12/2019 19:54:23

800039 DANTRI 191205236325468 VTBANK

500,000

05/12/2019 20:06:49

800039 DANTRI 191205236414006 VTBANK

100,000

05/12/2019 20:57:16

800039 DANTRI 191205236751731 VTBANK

50,000

05/12/2019 21:02:52

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191205 191205165422609

100,000

05/12/2019 21:05:36

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191205 191205165430410

200,000

05/12/2019 21:07:10

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191205 191205165434707

100,000

05/12/2019 21:09:04

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191205 191205165439526

100,000

05/12/2019 21:15:50

800039 DANTRI 191205236866727 VTBANK

200,000

05/12/2019 21:19:47

800039 DANTRI 191205236889330 VTBANK

200,000

06/12/2019 05:09:26

800039 DANTRI 191206237612553 VTBANK

30,000

06/12/2019 08:05:19

800039 DANTRI 191206238090225 VTBANK

25,000

06/12/2019 08:40:29

800039 DANTRI 191206238348884 VTBANK

100,000

06/12/2019 10:05:44

800039 DANTRI 191206239063932 VTBANK

5,000

06/12/2019 10:10:07

800039 DANTRI 191206239103296 VTBANK

5,000

06/12/2019 10:21:52

800039 DANTRI 191206239204327 VTBANK

100,000

06/12/2019 10:54:03

800039 DANTRI 191206239473389 VTBANK

5,000

06/12/2019 10:57:46

800039 DANTRI 191206239504783 VTBANK

20,000

06/12/2019 11:09:58

800039 DANTRI 191206239602171 VTBANK

5,000

06/12/2019 11:24:52

800039 DANTRI 191206239717962 VTBANK

100,000

06/12/2019 11:54:05

Nguyen Minh Hoang; 0908070806; 200000; Ma so 3579: 200000

200,000

06/12/2019 11:54:11

800039 DANTRI 191206239937579 VTBANK

50,000

06/12/2019 12:26:30

Van Anh; 0906191448; 100000; Ma so 3580: 100000

100,000

06/12/2019 12:41:48

Pham Hong Khanh; 0913866297; 200000; Ma so 3577: 200000

200,000

06/12/2019 12:56:00

800039 DANTRI 191206230550428 VTBANK

5,000

06/12/2019 13:25:28

800039 DANTRI 191206230738550 VTBANK

5,000

06/12/2019 13:26:52

800039 DANTRI 191206230747251 VTBANK

4,000

06/12/2019 13:33:17

Nguyen Tuan Anh; 0968881179; 500000; Ma so 3577: 500000

500,000

06/12/2019 13:35:00

800039 DANTRI 191206230799569 VTBANK

4,000

06/12/2019 13:48:00

800039 DANTRI 191206230891173 VTBANK

5,000

06/12/2019 14:45:46

800039 DANTRI 191206231312658 VTBANK

5,000

06/12/2019 14:53:06

800039 DANTRI 191206231369310 VTBANK

5,000

06/12/2019 14:59:43

800039 DANTRI 191206231420546 VTBANK

5,000

06/12/2019 15:06:23

Nguyen Minh Hieu; 0973599712; 300000; Ma so 3580: 300000

300,000

06/12/2019 15:33:14

Gia Ngoc; 0987423333; 200000; Ma so 3579: 200000

200,000

06/12/2019 15:38:27

Xem noi dung trong CMS

300,000

06/12/2019 15:59:09

800039 DANTRI 191206231894583 VTBANK

4,000

06/12/2019 16:06:02

800039 DANTRI 191206231948574 VTBANK

4,000

06/12/2019 16:08:36

800039 DANTRI 191206231969224 VTBANK

4,000

06/12/2019 16:15:47

800039 DANTRI 191206232025451 VTBANK

4,000

06/12/2019 16:22:07

800039 DANTRI 191206232088263 VTBANK

4,000

06/12/2019 16:26:16

800039 DANTRI 191206232138165 VTBANK

4,000

06/12/2019 16:26:57

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191206 191206167858941

150,000

06/12/2019 16:31:34

800039 DANTRI 191206232192461 VTBANK

4,000

06/12/2019 16:33:34

800039 DANTRI 191206232211742 VTBANK

4,000

06/12/2019 16:33:54

800039 DANTRI 191206232214863 VTBANK

4,000

06/12/2019 16:43:27

800039 DANTRI 191206232300021 VTBANK

4,000

06/12/2019 16:47:36

800039 DANTRI 191206232335295 VTBANK

4,000

06/12/2019 16:50:45

800039 DANTRI 191206232361849 VTBANK

4,000

06/12/2019 17:49:56

800039 DANTRI 191206232809805 VTBANK

4,000

06/12/2019 17:57:16

800039 DANTRI 191206232864733 VTBANK

4,000

06/12/2019 19:32:00

800039 DANTRI 191206233506118 VTBANK

50,000

06/12/2019 19:56:10

800039 DANTRI 191206233664833 VTBANK

155,000

06/12/2019 21:59:07

800039 DANTRI 191206234449444 VTBANK

1,000

06/12/2019 22:10:59

Thanh; 0974756587; 100000; Ma so 3578: 100000

100,000

07/12/2019 03:27:43

800039 DANTRI 191207235012674 VTBANK

6,000

07/12/2019 05:17:17

800039 DANTRI 191207235096095 VTBANK

22,000

07/12/2019 06:23:28

VU XUAN CUONG; 0868275123; 100000; Ma so 3580: 100000

100,000

07/12/2019 09:39:00

VD; 0868605593; 200000; Ma so 3577: 200000

200,000

07/12/2019 09:41:01

VD; 0868605593; 100000; Ma so 3578: 100000

100,000

07/12/2019 10:57:29

800039 DANTRI 191207236698716 VTBANK

1,000

07/12/2019 10:59:31

800039 DANTRI 191207236711296 VTBANK

1,000

07/12/2019 11:01:42

800039 DANTRI 191207236725393 VTBANK

20,000

07/12/2019 11:15:24

800039 DANTRI 191207236809748 VTBANK

1,000

07/12/2019 11:15:32

800039 DANTRI 191207236810652 VTBANK

10,000

07/12/2019 11:17:49

800039 DANTRI 191207236825037 VTBANK

1,000

07/12/2019 13:22:05

HP Huong; ; 200000; Ma so 3577: 200000

200,000

07/12/2019 14:19:30

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191207 191207170533058

200,000

07/12/2019 14:51:05

800039 DANTRI 191207237956235 VTBANK

4,000

07/12/2019 14:55:07

800039 DANTRI 191207237980456 VTBANK

4,000

07/12/2019 15:00:21

800039 DANTRI 191207238013541 VTBANK

4,000

07/12/2019 16:46:10

Xem noi dung trong CMS

50,000

07/12/2019 17:13:35

800039 DANTRI 191207238904788 VTBANK

20,000

07/12/2019 17:49:50

800039 DANTRI 191207239134103 VTBANK

30,000

07/12/2019 19:54:41

800039 DANTRI 191207239825677 VTBANK

200,000

07/12/2019 19:59:27

800039 DANTRI 191207239856414 VTBANK

200,000

07/12/2019 20:01:52

800039 DANTRI 191207239871993 VTBANK

100,000

07/12/2019 21:21:52

800039 DANTRI 191207230265076 VTBANK

100,000

07/12/2019 21:26:38

800039 DANTRI 191207230292245 VTBANK

100,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua Vp Miền Nam
từ ngày 01 đến 07/12/2019

 

2/12

Bảo giúp MS 3557

200,000

 

Mr. Mười giúp MS 3569

500,000

3/12

Nguyễn Thị Thu Thủy giúp MS 3576, 3575, 3573, 3571

1,200,000

 

Võ Mạnh Đan giúp MS 3566

200,000

4/12

Công ty cổ phần dịch vụ cơ khí Thăng Long giúp MS 3572, 3576

1,000,000

 

Bạn đọc giúp MS 3577

1,000,000

 

Nguyễn Văn Thông giúp MS 3577

500,000

5/12

Bạn đọc giúp MS 3557, 3559, 3572

600,000

 

Ông bà Trần Dương (Virginia - USA) giúp MS 3577

500,000

 

Gia đình Bảo Bảo giúp MS 3573, 3572 (200.000/MS); 3571 (600.000)

1,000,000

6/12

Gia đình Bảo Bảo giúp MS 3561, 3563, 3564, 3568, 3570

1,000,000

 

Gia đình Nguyễn Thị Cang giúp MS 3577

2,000,000

 

Thư viện Pháp luật giúp MS 3577

2,000,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua Vp Đà Nẵng
từ ngày 01 đến 07/12/2019

 

4/12/2019

chị Hồng Loan (K58/16 Cô Bắc, Đà Nẵng) giúp đỡ mã số 3576

                 300,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietcombanktừ ngày 01 đến 07/12/2019

 

1/12/2019

MBVCB286741664. Ung ho quy nhan ai ma so 2986. CT tu 0011000987569 LE NGUYEN KIEU ANH toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 100,000

1/12/2019

MBVCB286786991. Ung ho gia dinh anh Binh (ms 3573). CT tu 0021001697795 NGUYEN THANH TUNG toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 500,000

1/12/2019

233193. 011219. 213016. Ma so 3574 Co Vu Thi Hau. Dia chi Thon Vu Xa, xa Dao Ly, huyen Ly Nhan, tinh Ha Nam.

             2,000,000

1/12/2019

241635. 011219. 092513. An Nhu ck tu thien cho bao dan tri 01. 12

                 100,000

1/12/2019

505616. 011219. 141515. P12804 ung ho

                 100,000

2/12/2019

IBPS/SE: 01309001. DD: 021219. SH: 10002971. BO: CHU LE THUY TRAM. MA SO 3575 3571 3564 3558 3557 200K

             1,000,000

2/12/2019

Sender: 01309001. DD: 021219. SHGD: 10002093. BO: LE THI KIM QUY. MS 3574 3573

                 400,000

2/12/2019

Sender: 01310001. DD: 021219. SHGD: 10012272. BO: NGUYEN THUY NGA. MS 3573

                 200,000

2/12/2019

IBVCB. 0212190302354002. TRAN TRUNG KIEN. Ma so 3575: Chi Phan Thi Thuy Nhi (me be Phan Van Nam Trieu)So dien thoai: 0354 990 389Dia chi: phong tro cuoi, khu tro so 79F, to 11, khu pho

                 100,000

2/12/2019

IBVCB. 0212190884676003. TRAN TRUNG KIEN. Ma so 3574: Co Vu Thi Hau. Dia chi: Thon Vu Xa, xa Dao Ly, huyen Ly Nhan, tinh Ha Nam. So DT: 0357634627 (So DT chu Vu Quang Hoa - anh cua co Ha

                 100,000

2/12/2019

IBVCB. 0212190868072004. TRAN TRUNG KIEN. Ma so 3573: Anh Phung Van Binh. Dia chi thon Duong Mong, Ngu Phuc, Kim Thanh, Hai Duong.   DT: 0986832687

                 100,000

2/12/2019

IBVCB. 0212190607624005. TRAN TRUNG KIEN. Ma so:   3572: Trieu Thi Mong Dia chi: Ban Lien Son, xa Lang Thip, huyen Van Yen, tinh Yen BaiSo DT:   0327781110Hien chi Mong dang cham chong t

                 100,000

2/12/2019

IBVCB. 0212190214148006. TRAN TRUNG KIEN. Ma so 3571: Be Bui Duy Khanh. Thon Que Mieng, xa Quang Son, huyen Lap Thach, tinh Vinh Phuc. DT:   0964282353 (so anh Duy la chu ruot dang cham so

                 100,000

2/12/2019

IBVCB. 0212190586400007. TRAN TRUNG KIEN. Ma so 3570. Chi Nguyen Thi Sam. DC: Ap Dong Phuoc, xa Dong Binh, huyen Thoi Lai, TP Can Tho. DT: 0783. 969. 923

                 100,000

2/12/2019

IBVCB. 0212190108904008. TRAN TRUNG KIEN. Ma so 3570. Chi Nguyen Thi Sam. DC: Ap Dong Phuoc, xa Dong Binh, huyen Thoi Lai, TP Can Tho. DT: 0783. 969. 923

                 100,000

2/12/2019

IBVCB. 0212190957500009. TRAN TRUNG KIEN. Ma so 3569: Anh Vi Van Ca. (Bo   nan nhan Vinh). Dia chi: Ban Dom 2, xa Chau Phong, huyen Quy Chau, tinh Nghe An. So DT: 0813. 898. 465

                 100,000

2/12/2019

IBVCB. 0212190175280010. TRAN TRUNG KIEN. Ma so 3568: Anh Bui Tien Kha, khu 3, xa Quang Huc, huyen Tam Nong, tinh Phu Tho. DT 0378132499

                 100,000

2/12/2019

IBVCB. 0212190421444011. TRAN TRUNG KIEN. Ma so 3567: Chau Nguyen Thi Huyen Trang, tru xom Tan Son, xa Nghi Yen, huyen Nghi Loc, Nghe An. DT: 0849. 021. 959 chau Huyen Trang hoac 0359. 861. 5

                 100,000

2/12/2019

IBVCB. 0212190026444012. TRAN TRUNG KIEN. Ma so 3566: Chi Nguyen Thi Nu Dia chi: Xom 19, Cho Trau, thon Ha Trung, xa Hai Nam, huyen Hai Hau, tinh Nam DinhSo DT:   0976203804

                 100,000

2/12/2019

IBVCB. 0212190256136013. TRAN TRUNG KIEN. Ma so 3565: Ba Duong Thi GiangDia chi: Thon Kep Thuong, xa Lam Cot, huyen Tan Yen, tinh Bac GiangSo DT: 0332864568

                 100,000

2/12/2019

IBVCB. 0212190447004014. TRAN TRUNG KIEN. Ma so 3564: Nguyen Huu Thang, thon Thanh Son, Duc Dong, Duc Tho, Ha Tinh. DT: 0827509345. Hien gia dinh Thang dang o tro tai ngach 119, Thinh Qu

                100,000

2/12/2019

IBVCB. 0212190591525001. LE NGO QUYNH MINH. ung ho ma so 3574

                 100,000

2/12/2019

IBVCB. 0212190642455002. LE NGO QUYNH MINH. ung ho ma so 3573

                 100,000

2/12/2019

413956. 021219. 114545. Em o t2-10-10 time city FT19336720100009

                 100,000

2/12/2019

515829. 021219. 133146. Ung ho ma so 3575: chi Phan Thi Thuy

                 500,000

2/12/2019

930428. 021219. 142917. Ma so 3575 Chi Phan Thi Thuy Nhi (me be Phan Van Nam Trieu) So dien thoai 0354 990 389 Dia chi phon

                 500,000

2/12/2019

930552. 021219. 143101. Ma so 3574 Co Vu Thi Hau. Dia chi Thon Vu Xa, xa Dao Ly, huyen Ly Nhan, tinh Ha Nam. So DT 03576346

                 500,000

2/12/2019

667493. 021219. 210231. Lien T2 time Ck khoan ung ho FT19337737101425

                 100,000

2/12/2019

Sender: 79307001. DD: 021219. SHGD: 10006544. BO: PHAM NGOC TUNG. IBMA SO 3556

                 100,000

2/12/2019

Sender: 01310012. DD: 021219. SHGD: 10002815. BO: NGUYEN ANH VU. UNG HO MS3572

                 300,000

2/12/2019

Sender: 79310001. DD: 021219. SHGD: 10008286. BO: NGO THI THANH HA. UNG HO T11

             5,000,000

3/12/2019

Sender: 01310005. DD: 031219. SHGD: 10010982. BO: NGUYEN THAI HOANG YEN. CK DANG BAI O GROUP CHO T IME

                 100,000

3/12/2019

MBVCB287810655. Ma so 3576: chi Doan Thi Than, Nghi Loc, Nghe An. CT tu 0601000458804 LE MANH TUAN toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 100,000

3/12/2019

IBVCB. 0312190054343001. DANG THI BICH. GIUP GD CHI THAN

                 200,000

3/12/2019

IBVCB. 0312190140511001. NGUYEN THI THANH HUYEN. NGUYEN THANH HUYEN CK GIUP MS 3563, 3565, 3574, 3576(MOI MS 50,000)

                 200,000

3/12/2019

IBVCB. 0312190886398001. LE TRIEU THY THUY THY. Ma so 3575: Cam canh gia dinh tung bi bao lu dap cui, gio lai quay quat chua benh cho con

                 100,000

3/12/2019

IBVCB. 0312190027890002. LE TRIEU THY THUY THY. Ma so 3576: Nguoi me ngheo don than nghen ngao nhin con trai hieu thao thoi thop trun giuong benh

                 100,000

3/12/2019

IBVCB. 0312190727206003. LE TRIEU THY THUY THY. Ma so 3572: Cuoc song co cuc cua vo chong trong benh vien, benh nhan cung phong se tung bat com

                 100,000

3/12/2019

IBVCB. 0312190560204001. PHAN THI THU NGAN. Ung ho ma so 3576: Chi Doan Thi Than. Dia chi: Xom Thai Hoc, xa Nghi Thai, huyen Nghi Loc, Nghe An.

                 100,000

3/12/2019

669112. 031219. 052917. giup do ma so 3575

                 200,000

3/12/2019

203319. 031219. 085552. ung ho ma so 3573 3574 3575 3576 moi hoan canh 50k

                 200,000

3/12/2019

954136. 031219. 111046. Vietcombank 0451001944487 NGUYEN THU HUONG giup ms3575 -500k, ms 3576 -500k

             1,000,000

3/12/2019

547176. 031219. 212209. Ck quy nhan ai FT19338004170618

                 100,000

3/12/2019

Sender: 79302001. DD: 031219. SHGD: 10004806. BO: HOANG VIET PHUONG. (CKRMNO: 030219120382826)MS 3 576 CHI DOAN THI THAN (NHH:   VIETCOMBANK THANH CONG )

                   79,974

4/12/2019

IBPS/SE: 01310012. DD: 041219. SH: 10015233. BO: NGUYEN THI MINH NGUYET. TRUC LINH, MINH CHI UNG H O BAN DINH TIEN DAT - MS 3577, CON ANH DINH VAN TRON,DC: THON HA THANH,SON THANH,SON TRA,QUANG NGAI

                 100,000

4/12/2019

Sender: 79309001. DD: 041219. SHGD: 10001926. BO: NGUYEN DUY THANH. MA SO 3577

                 300,000

4/12/2019

Sender: 79310001. DD: 041219. SHGD: 10012650. BO: NGUYEN THI THUY HUONG. UNG HO MA 3577

                 200,000

4/12/2019

MBVCB289098927. ung ho ma so 3577. CT tu 0281000531940 DOAN VAN TRIEN toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 200,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190938885001. BUI NHAT LAM. Ma so 3577:   Anh Dinh Van Tron (thon Ha Thanh, xa Son Thanh, huyen Son Tra, tinh Quang Ngai)

                 500,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190905278004. NGUYEN THANH HAI. ung ho Ma so 3577: Anh Dinh Van Tron

                 100,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190123353002. NGUYEN THI MINH HA. ung ho ma so 577

                 200,000

4/12/2019

633764. 041219. 085300. ct ma so 3577 A. Dinh Van Tron, thon Ha Thanh, xa Son Thanh, huyen Son Tra, tinh Quang Ngai

                 200,000

4/12/2019

637706. 041219. 091145. ct ma so: 3576 chi Doan Thi Than, xom Thai Hoc, xa Nghi Thai, huyen Nghi Loc, Nghe An

                 200,000

4/12/2019

638584. 041219. 091652. ct ma so: 3575. C.   Phan Thi Thuy Nhi, me be Phan Van Nam Trieu

                 200,000

4/12/2019

991508. 041219. 101159. Ma so 3577 Anh Dinh Van Tron (thon Ha Thanh, xa Son Thanh, huyen Son Tra, tinh Quang Ngai) DT 0397.

                 500,000

4/12/2019

991591. 041219. 101340. Ma so 3576 Chi Doan Thi Than.   Dia chi Xom Thai Hoc, xa Nghi Thai, huyen Nghi Loc, Nghe An.   DT 0383

                 500,000

4/12/2019

992181. 041219. 102504. Ms 3577 Dinh Van Tron

                 200,000

4/12/2019

271543. 041219. 150516. giup do ms 3577

             1,000,000

4/12/2019

264876. 041219. 151029. Ma so 3577 anh Dinh Van Tron FT19338994227484

                 500,000

4/12/2019

948288. 041219. 160910. Gui anh Dinh Van Tron - ms 3577

                 300,000

4/12/2019

788535. 041219. 172100. Ms 3577

                 300,000

4/12/2019

898488. 041219. 180300. UNG HO ANH TRON (MA SO 3577 - DANTRIONLINE). SO DT:   0397. 594. 103-041219-18: 05: 10

             2,000,000

4/12/2019

414057. 041219. 212720. Ck ms 3516 FT19339195973107

                 100,000

4/12/2019

613075. 031219. 231830. Ho tro chi Doan Thi Than MS 3576

                 200,000

4/12/2019

HUYNH DUC NHAN - MS 3576 GD TIEN MAT

                 200,000

4/12/2019

IBPS/SE: 01310005. DD: 041219. SH: 10012701. BO: DO TRAN NGUYEN VU. MS3576 CAU CHUA CHUC LANH CHO GIA DINH

                   50,000

4/12/2019

IBPS/SE: 01310001. DD: 041219. SH: 10012777. BO: DO TRAN NGUYEN VU. MS3577 CAU CHUA CHUC LANH CHO EM

                   50,000

4/12/2019

Sender: 01310012. DD: 041219. SHGD: 10000107. BO: NGUYEN THU HONG. UNG HO MS3576. CHUC ME CON MAY MAN HON.

                 100,000

4/12/2019

Sender: 79307005. DD: 041219. SHGD: 10009356. BO: NGUYEN THI THANH BINH. IBGIUP MA SO 3577 ANH DIN H VAN TRON THON HA THANH XA SON THANH HUYEN SON TRA TINH QUANG NGAI

             1,000,000

4/12/2019

Sender: 01314007. DD: 041219. SHGD: 10001427. BO: VO THI NGOC XUYEN. UNG HO MA SO 3577 ANH DINH VA N TRON

                 200,000

5/12/2019

IBPS/SE: 01321001. DD: 051219. SH: 10001972. BO: NGUYEN HOANG HIEP. CT 3

           60,000,000

5/12/2019

PT. _. 20191205. 092147. Transfer for PT. -BaoDanTri.

                 200,000

5/12/2019

Sender: 01309001. DD: 051219. SHGD: 10004127. BO: PHAM THI TUYEN. UNG HO MA SO 3579

                 300,000

5/12/2019

MBVCB289438901. Giup do ma so 3577. CT tu 0011000596734 DINH VAN BINH toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 200,000

5/12/2019

MBVCB289439979. Giup do ma so 3578. CT tu 0011000596734 DINH VAN BINH toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 200,000

5/12/2019

MBVCB289498692. Giup ms 3579- 3571: 100K. CT tu 0091000043461 CHAU NGOC DUC toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 900,000

5/12/2019

MBVCB289659790. ung ho ma so 3578. CT tu 0021000326947 NGUYEN TRUONG GIANG toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

             1,000,000

5/12/2019

MBVCB289659370. ck ung ho Quy Nhan Ai ( ngay 05/12/2019). CT tu 0491001945160 LE HAI LINH toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 100,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190334305001. TRAN ANDY. giup ma so 3511 3512 3513 3514 3515 3516 3517 3518 3519 3520 3521 3522 3523 3524 3525 3526 3527 3528 3529 3530 moi ma so 100 ngan

             2,000,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190339293002. TRAN ANDY. giup ma so 3531 3532 3533 3534 3535 3536 3537 3538 3539 3540 3541 3542 3543 3544 3545 3546 3547 3548 3549 3550 moi ma so 100 ngan

             2,000,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190694981003. TRAN ANDY. giup ma so 3551 3552 3553 3554 3555 3556 3557 3558 3559 3560 3561 3562 3563 3564 3565 3566 3567 3568 3569 3570 moi ma so 100 ngan

             2,000,000

5/12/2019

IBVCB. 0512191003136001. NGUYEN THU PHUONG. Ma so 3578: Chi Tran Thi Giang. Dia chi: Xom Trung Hong xa Nhan Thanh huyen Yen Thanh (Nghe An).

                 100,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190862612001. TRAN NHO THAI. 1. Ma so 3577: Anh Dinh Van Tron (thon Ha Thanh, xa Son Thanh, huyen Son Ha, tinh Quang Ngai)DT: 0397. 594. 103

                 150,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190170069001. NGUYEN THI HUYNH HOA. Ung ho ma so 3577: Dinh Van Tron Quang Ngai

                 300,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190875701001. HA THI HOA. Giup hoan canh, MS3579, MS3578, MS3577, moi hc 200,000vnd

                 600,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190258301002. LE NGO QUYNH MINH. ung ho ma so 3579

                 100,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190892667002. TRAN THANH TUNG. Ma 3513

                 100,000

5/12/2019

432221. 041219. 225657. Ung ho MS 3577 FT19339947875564

                 100,000

5/12/2019

823580. 051219. 122406. UH MS 3577 3578 3579 Moi MS 300K

                 900,000

5/12/2019

NGUYEN THI THANH HANG// CHUYEN TU THIEN CHO CAC MS 3573, 3575, 3576, 3577, 3578, 3579. MOI   MS: 1. 000. 000DONG GD TIEN MAT

             6,000,000

5/12/2019

Sender: 01314007. DD: 051219. SHGD: 10000342. BO: VO THI NGOC XUYEN. UNG HO MA SO 3578 CHI TRAN TH I GIANG

                 200,000

6/12/2019

FTF_CN: 9704366800867155011. FrAcc: 0011000973655. ToAcc: 0451001944487

                 175,000

6/12/2019

Sender: 01310012. DD: 061219. SHGD: 10003984. BO: LE THI KIM DUNG. UNG HO GIA DINH CHI TRAN THI GI ANG, MA SO 3578. CHUC BE LE MAU KHOE.

                 300,000

6/12/2019

Sender: 01310005. DD: 061219. SHGD: 10018128. BO: PHAM THI THU HIEN. TRAN MANH HOANG UNG HO NHAN A I, MA SO 3575 VA 3577MOI TRUONG HOP LA 300000VND. MA SO 3576 LA 200000 VND, MA SO 3578 VA 3579MOI TRUONG HOP 100000 VND.

             1,000,000

6/12/2019

IBVCB. 0612190708128002. TRUONG MINH THIN. Ma so 3556: Ong Nguyen Van Loc (ong noi hai chau), thon Xuan Ha, xa Ky Lam, huyen Ky Anh - Ha Tinh

                 100,000

6/12/2019

IBVCB. 0612190666756003. TRUONG MINH THIN. Ma so 3577: Anh Dinh Van Tron (thon Ha Thanh, xa Son Thanh, huyen Son Ha, tinh Quang Ngai)

                 150,000

6/12/2019

IBVCB. 0612190028484004. TRUONG MINH THIN. Ma so 3557: Chi Nguyen Thi Tuoi, thon Cao Xa, xa Thai Hoa, huyen Binh Giang, tinh Hai Duong.   DT: 0395601262

                 100,000

6/12/2019

IBVCB. 0612190973456005. TRUONG MINH THIN. Ma so 3559 : Tran Thi Le Chi (thon Dai Lu, xa Hong Loc, huyen Loc Ha, Ha Tinh)

                 150,000

6/12/2019

905467. 051219. 225303. Ung ho MS 3576

                 100,000

6/12/2019

161900. 061219. 104036. Ung ho Ms 3577

                 300,000

6/12/2019

165680. 061219. 115615. Ma so 3580 Ba Duong Thi Thu.   Thon 2 Mai Xa, xa Dong Ly, huyen Ly Nhan, tinh Ha Nam) So DT 036355106

                 500,000

6/12/2019

Sender: 79302001. DD: 061219. SHGD: 10001653. BO: HOANG VIET PHUONG. (CKRMNO: 030219120683205)1. M A SO 3579 TRUONG MAM NON KHUOI KHI, THON KHUOI KHI, XA BANG THANH, HUYEN PAC NAM, TINH BAC KAN.   (NHH:   VIETCOMBANK THANH CONG )

                   93,400

7/12/2019

MBVCB291169987. ma so 3581. CT tu 0491000082559 NGUYEN VAN TU toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 100,000

7/12/2019

MBVCB291171551. ma so 3577. CT tu 0491000082559 NGUYEN VAN TU toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 100,000

7/12/2019

IBVCB. 0712190070278002. PHAM THI KIM PHUONG. Ho Tro chau ma 3577

                 200,000

7/12/2019

232078. 071219. 091441. Ubg ho ma so 3578 FT19341854434663

                 100,000

7/12/2019

210225. 071219. 111754. Ck ung ho quy khuyen hoc

                 100,000

7/12/2019

616273. 071219. 125636. MS HIEN CT MS3571 VA MS3574

                 600,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietcombank mới từ ngày 01 đến 07/12/2019

 

1/12/2019

MBVCB286496309. Ung ho anh Phung Van Binh ms 3573. CT tu 0581000802536 THAN THI THAI BAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

1/12/2019

MBVCB286505792. Ma so 3573. Giup do anh Phung Van Binh. Mong con gai anh som duoc phau thuat. . CT tu 0021000319138 DO TUAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

1/12/2019

MBVCB286506149. PHAN QUANH HUNG UNG HO ANH BINH MA SO 3573. CT tu 0031000143608 DIEP XUAN BACH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

3,000,000

1/12/2019

MBVCB286514476. Ung ho a Phung Van Binh ma so 3573. CT tu 0491001513726 VU THI THU TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

1/12/2019

MBVCB286517288. ung ho ma so 3573. CT tu 0441000648477 DANG THI KIM NGAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

1/12/2019

MBVCB286518948. ungho ms3573. CT tu 0411001082964 DINH TIEN TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

50,000

1/12/2019

MBVCB. 286522619. ma so 3573 phung van binh, Hai Duong. CT tu ngo quang dat toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

400,000

1/12/2019

MBVCB286526621. ung ho ma so 3573. CT tu 0881000449853 NGUYEN TUAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

1/12/2019

MBVCB286527256. ung ho ma so 3573 a phung van binh thon duong mong ngu phuc kim thanh hai duong 0986832687. CT tu 0451000244438 PHAN THI MANH KHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

1/12/2019

MBVCB286527907. giup do anh phung van binh o hai duong. CT tu 0531000279518 TRAN HOANG PHUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

1/12/2019

MBVCB. 286528073. MS 3571 - Be Bui Duy Khanh. CT tu Thanh Nha toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

1/12/2019

MBVCB. 286528953. 3573 Anh Phung Van Binh. CT tu toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

1/12/2019

MBVCB. 286529237. 3572 Trieu Thi Mong. CT tu toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

1/12/2019

MBVCB286531609. ma so 3573. CT tu 0021000300627 PHAM HOANG ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

1/12/2019

MBVCB286531925. giup do anh Phung Van Binh 3573. CT tu 0501000169812 NGUYEN SON NAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

1/12/2019

MBVCB286534210. quyen gop ma so 3573. CT tu 0181003650594 LE THANH HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

1/12/2019

MBVCB286535527. M. S.   3573 anh Phung van Binh. CT tu 0881000459686 NGUYEN DINH NAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

1/12/2019

MBVCB286537112. ung ho a phung van binh ma so 3573 hai duong   co con gsi tai nan tau hoa. CT tu 0021000988856 LE TRUNG HIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

1/12/2019

MBVCB. 286550337. Kho khan. CT tu Phung Van Binh 3573 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

1/12/2019

MBVCB. 286551239. kho khan. CT tu Trieu Thi Mong 3572 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

1/12/2019

MBVCB. 286552520. kho khan. CT tu Vu Thi Hau toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

1/12/2019

MBVCB. 286557301. ung ho hoan canh co ma so 3573 so tien 100. 000. CT tu nguyen huu manh toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

1/12/2019

MBVCB286563723. UngHo MS 3574 co Vu Thi Hau. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

1/12/2019

MBVCB286579429. ung ho tu thien. CT tu 0491000057198 HOANG THI HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

50,000

1/12/2019

MBVCB286590536. UNG HO 3573 A PHUNG VAN BINH. CT tu 0181003560990 NGUYEN THI TRUC LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

1/12/2019

MBVCB286620759. ungho ms3574. CT tu 0411001082964 DINH TIEN TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

50,000

1/12/2019

MBVCB. 286656749. qui nhan ai thang 12. CT tu do hoang tuan toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

1,000,000

1/12/2019

MBVCB286677371. ung ho anh Phung Van Binh ma so 3573. CT tu 0291002272502 TONG VIET TIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

1/12/2019

MBVCB286680118. ms 3573 phung van bich. CT tu 0141000588777 LUONG NGOC HONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

1/12/2019

MBVCB286694318. Doc gia gui anh Phung Van Binh, ma so 3573. CT tu 0331000431171 TRAN THI KIM THO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

1/12/2019

MBVCB. 286700304. Ms 3574. CT tu bui thu hien toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

1/12/2019

MBVCB286706510. ong tran quan ung ho be bui duy khanh .   ms3571. CT tu 0071004215553 TRAN MY HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

1/12/2019

MBVCB286707563. ong le anh tuan ung ho co vu thi hau ms 3574. CT tu 0071004215553 TRAN MY HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

1/12/2019

MBVCB286719730. ma so 3574. CT tu 0381003111505 NGO THI HANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

1/12/2019

MBVCB286732250. ung ho ma so 3573 anh Phung Van Binh. CT tu 0181003473007 DO LENH DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

1/12/2019

MBVCB. 286755495. ms3574. CT tu nguyen thu trang toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

1/12/2019

MBVCB. 286837299. vuot kho. CT tu quy khuyen hoc toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

1/12/2019

MBVCB. 286871488. 3574. CT tu nguyen hong ly toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

1/12/2019

MBVCB286922508. UH ms 3574 . Chau Dung xin chia se cung gia dinh. CT tu 0541000223975 DAO ANH DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

1/12/2019

MBVCB286929862. Ngoc Son ung ho ms 3574. CT tu 0031000243749 MAI NGOC SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

1/12/2019

MBVCB286930078. Ung ho anh Phung Van Binh. CT tu 0071001177158 NGUYEN TAN PHAT toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

1/12/2019

MBVCB286930931. UH ms 3572 Em Dung xin chia se cung gia dinh. CT tu 0541000223975 DAO ANH DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

1/12/2019

MBVCB. 286962099. Be Khanh - MS3571. CT tu Son toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

1/12/2019

IBVCB. 3011190934406001. PHAN THANH VU. Ung ho MS3573: PHUNG VAN BINH

100,000

1/12/2019

IBVCB. 3011190286438001. KHUC LE HOA. Ma so 3573   - anh Phung Van Binh

200,000

1/12/2019

IBVCB. 0112190834850002. Hong thien lam Ms 3573 phung van binh

500,000

1/12/2019

IBVCB. 0112191042377002. Ban doc Ma so 3573 -   Phung Van Binh

200,000

1/12/2019

IBVCB. 0112190739427001. LE HAI THIEN. Tam Long Nhan Ai. MS 3574.   Giup co Vu Thi Hau mua ao moi cho cha me.

100,000

1/12/2019

IBVCB. 0112190677371001. NGUYEN HUU HONG SON. ung ho Ma so: 3573 Anh Phung van Binh, Thon Duong Mong, Ngu Phuc,   Kim Thanh, Hai Duong

1,000,000

1/12/2019

IBVCB. 0112190105159001. Ma so 3574: Co Vu Thi Hau. Thon Vu Xa, xa Dao Ly,   huyen Ly Nhan, tinh Ha Nam. Thuong

60,000

1/12/2019

IBVCB. 0112190266191002. phan ngoc hung Giup ma so: 3574

100,000

1/12/2019

IBVCB. 0112190359297002. PHI VIET HANH. MS 3573_PHI VIET HANH HO TRO ANH PHUNG VAN BINH

500,000

1/12/2019

IBVCB. 0112190602765003. Ngan Pham TPHCM Ma so 3573   - Anh Phung Van Binh

200,000

1/12/2019

IBVCB. 0112190923405001. Manh Dzung Giap Nhat,   Thanh Xuan Ung ho 200k cho moi MS 3573, 3571,   3564

600,000

1/12/2019

IBVCB. 0112190691283001. le khanh duc 125D Minh Khai   - Ha Noi ung ho chi Trieu Thi Mong -   Yen Bai (MS 3572)

100,000

1/12/2019

IBVCB. 0112190457355002. le khanh duc 125D Minh Khai   - Ha Noi ung ho be Bui Duy Khanh - Vinh Phuc (MS 3571)

100,000

1/12/2019

IBVCB. 0112190862563003. le khanh duc 125D Minh Khai   - Ha Noi ung ho anh Vi Van Ca -   Nghe An (MS 3569)

100,000

1/12/2019

IBVCB. 0112190322195004. le khanh duc 125D Minh Khai   - Ha Noi ung ho chau Ng Thi Huyen Trang - Nghe An (MS 3567)

100,000

1/12/2019

IBVCB. 0112190454339005. le khanh duc 125D Minh Khai   - Ha Noi ung ho chi Nguyen Thi Nu -   Nam Dinh (MS 3566)

100,000

1/12/2019

IBVCB. 0112190584895006. le khanh duc 125D Minh Khai   - Ha Noi ung ho ong Do Nhu -   Hai Duong (MS 3560)

100,000

1/12/2019

IBVCB. 0112190980247007. le khanh duc 125D Minh Khai   - Ha Noi ung ho anh Nguyen Van Hoang - Hai Duong (MS 3558)

100,000

1/12/2019

IBVCB. 0112190266107002. Ma so 3574: Co Vu Thi Hau. Thon Vu Xa, xa Dao Ly,   huyen Ly Nhan, tinh Ha Nam. Thuong 2 cu tuoi 90 van miet mai ngoi dan cot

100,000

1/12/2019

IBVCB. 0112190596801002. TRAN VIET PHUC. Ung ho ma so 3574, 3571,   3572 (moi ma 100k)

300,000

1/12/2019

IBVCB. 0112190008483003. Vu Thi Hau thon Vu Xa, Dao Ly, Ly Nhan,   Ha Nam ma so 3574

200,000

1/12/2019

IBVCB. 0112190541218003. HUYNH CAM VAN. Ma so 3573 -   Anh Phung Van Binh.

500,000

1/12/2019

189190. 011219. 153447. MS 3573 FT19336917615690

500,000

1/12/2019

155725. 011219. 162604. Ma so: 3573 Phung Van Binh ung ho tien cho gia dinh anh Binh - Quyen Vung Tau

300,000

1/12/2019

236736. 011219. 182607. GIUP MS 3574 FT19336727155066

500,000

1/12/2019

908251. 011219. 200430. Giup do ma so 3573 anh Phung Van Binh

2,000,000

1/12/2019

161172. 011219. 203110. giup co Vu Thi Hau ma so 3574

200,000

1/12/2019

614075. 011219. 214348. Ung ho anh Phung Van Binh Hai Duong

500,000

1/12/2019

343058. 301119. 221449. Ngoc Anh 1010 T01 times city ung ho ma so 3526

100,000

1/12/2019

343708. 301119. 222544. Ung ho chu Phung Van Binh o Hai Duong

100,000

1/12/2019

067561. 301119. 224348. MoMo 0909582593 Ma so 3573Anh Phung Van Binh 970436 3893720406

200,000

1/12/2019

563002. 301119. 225505. Ma so 3573, anh Phung Van Binh FT19336 925754690

300,000

1/12/2019

563197. 301119. 225628. Ma so 3573 Anh Phung Van Binh FT19336 832391429

500,000

1/12/2019

429235. 301119. 231701. Ung ho anh Phung Van Binh   - MS 3573 -   0986832687

1,000,000

1/12/2019

565752. 301119. 231740. Ma so 3573 - anh Phung Van Binh FT19336849003041

300,000

1/12/2019

566977. 301119. 232940. Ma so 3573 phung van Binh FT19336058683200

500,000

1/12/2019

346717. 301119. 233656. Ms3573 anh phung van binh

200,000

1/12/2019

568676. 301119. 234837. Giup do gia dinh anb Phung Van Binh va be Phung Thanh Hang FT19336925953878

200,000

1/12/2019

942373. 011219. 121453. Nguyen Cong Triet ung ho anh Phung Van Binh

300,000

1/12/2019

573112. 011219. 005626. Ma so 3573 anh Phung Van Binh FT19336844407084

500,000

1/12/2019

072608. 011219. 010447. ma so 3573 anh Phung Van Binh

100,000

1/12/2019

574135. 011219. 012249. Ung ho ma so 3573 Phung Van Binh FT19336829070674

300,000

1/12/2019

893990. 011219. 013630. giup do Ma so 3573 Anh Phung Van Binh.

300,000

1/12/2019

439551. 011219. 034326. Nam Mo Bon Su Thich Ca Mau Ni Phat

300,000

1/12/2019

578324. 011219. 053433. Ung ho gia dinh em Hang ma so 3573 FT193369 04607230

200,000

1/12/2019

582325. 011219. 071920. UNGHO MASO 3573 NAM MO A DI DA PHAT CHUC BE MAU MANH KHOE FT193369 97645503

100,000

1/12/2019

583404. 011219. 073219. Ung ho co Vu Thi Hau ms3574 FT193366 44210456

500,000

1/12/2019

583549. 011219. 073357. Ung ho anh Phung Van Binh ms 3573 FT19336 359048115

500,000

1/12/2019

583670. 011219. 073503. Ung ho chi Trieu Thi Mong ms 3572 FT19336 429450936

500,000

1/12/2019

583769. 011219. 073603. Ung ho be Bui Duy Khanh ms3571 FT193361 87409017

500,000

1/12/2019

583860. 011219. 073659. Ung ho chi Nguyen Thi Sam ms 3570 FT193364 29458621

500,000

1/12/2019

585708. 011219. 075323. Ung ho ms 3569 FT193 36403860604

100,000

1/12/2019

631493. 011219. 081023. ung ho anh Phung Van Binh ma so 3573

100,000

1/12/2019

779861. 011219. 081213. Pham Le Nhat Khanh ung ho MS 3573

300,000

1/12/2019

593244. 011219. 084223. Ung ho anh Phung Van Binh   - ma 3573 FT193368 30083872

100,000

1/12/2019

280204. 011219. 085027. Co Vu Thi Hau. MS 3574

100,000

1/12/2019

595881. 011219. 085558. Ung ho MS 3571, be Bui Duy Khanh FT19336036227436

300,000

1/12/2019

595886. 011219. 085600. Ma so 3574 Co Vu Thi Hau Dia chi Thon Vu Xa xa Dao Ly huyen Ly Nhan , Ha Nam. FT19336725229039

150,000

1/12/2019

319714. 011219. 090504. gui co Vu thi hau ma so 3574

500,000

1/12/2019

249939. 011219. 090900. IBFT ma so 3574

100,000

1/12/2019

896224. 011219. 092655. Ung ho ma so 3573. Mong moi dieu tot dep

200,000

1/12/2019

257301. 011219. 100541. MA SO 3573: ANH PHUNG VAN BINH. - 011219 - 10: 05: 34

500,000

1/12/2019

897043. 011219. 101705. Ma so 3573 mong GD Anh Binh gap nhieu may man

200,000

1/12/2019

714820. 011219. 111658. 19120100 0012938 Ma so 3574 ZP5DS LPRBU9G

100,000

1/12/2019

898744. 011219. 112807. Ung ho MS 3573, anh phung van Binh, tai Kim Thanh Hai Duong

100,000

1/12/2019

898785. 011219. 113002. Ung ho MS 3571, be Bui Duy Khanh, o Lap Thach,   Vinh Phuc

100,000

1/12/2019

299855. 011219. 001537. CkT LeThiThe (HD_HN) tu thien 3573 Phung Van Binh

5,000,000

1/12/2019

879643. 011219. 121828. Nguyen Dinh Dong giup ma so 3497 ong Nguyen Khac Hua

500,000

1/12/2019

305706. 011219. 132752. ung ho anh Phung Van Binh - MS 3573

2,000,000

2/12/2019

Sender: 79334001. DD: 021219. SHGD: 10000049. BO: LY MINH TUNG0927373. QUY NHAN AI MA SO 3575 CHI PHAN THI THUY NHI,   TINH DONG NAI (VCB)   NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

300,000

2/12/2019

Sender: 01310005. DD: 021219. SHGD: 10003425. BO: LE THI HONG NHUNG. MS 3571 BUI DUY KHANH

50,000

2/12/2019

Sender: 01310001. DD: 021219. SHGD: 10003352. BO: LE THI HONG NHUNG. MS 3542

50,000

2/12/2019

Sender: 01310001. DD: 021219. SHGD: 10003384. BO: LE THI HONG NHUNG. MS 3570 NGUYEN THI SAM

50,000

2/12/2019

Sender: 01310005. DD: 021219. SHGD: 10005833. BO: NGHIEM XUAN HUNG. UNG HO

200,000

2/12/2019

Sender: 01310001. DD: 021219. SHGD: 10003425. BO: LE THI HONG NHUNG. MS 3569 VI VAN CA

50,000

2/12/2019

Sender: 79310001. DD: 021219. SHGD: 10005946. BO: TRAN THI NGOC ANH. MS 3573 PHUNG VAN BINH

150,000

2/12/2019

Sender: 79310001. DD: 021219. SHGD: 10006023. BO: DUONG VAN HIEN. 3573

50,000

2/12/2019

Sender: 01310012. DD: 021219. SHGD: 10012498. BO: NGUYEN THI VAN ANH. MA SO 3571 BE BUI DUY KHANH

500,000

2/12/2019

Sender: 01310001. DD: 021219. SHGD: 10009520. BO: BUI THI LAN HUONG. UNG HO BE THANH HANG PHAU THU AT

200,000

2/12/2019

Sender: 01310001. DD: 021219. SHGD: 10014176. BO: LE VAN. CHO BE BI NAO

100,000

2/12/2019

Sender: 01310012. DD: 021219. SHGD: 10014466. BO: NGUYEN HIEN CHI. MS 3573 ANH PHUNG VAN BINH

500,000

2/12/2019

Sender: 01310005. DD: 021219. SHGD: 10013041. BO: TRAN DUONG KHANH LINH. UNG HO ANH PHUNG VAN BINH MA 3573 THON DUONG MONG, NGU PHUC,   KIM THANH, HAI DUONG

300,000

2/12/2019

Sender: 79310001. DD: 021219. SHGD: 10013350. BO: NGUYEN NGOC THU THAO. UNG HO MS 3574

100,000

2/12/2019

Sender: 01310005. DD: 021219. SHGD: 10014933. BO: PHAM NGOC QUY. UNG HO CO VU THI HAU, MA SO 3574

500,000

2/12/2019

Sender: 79310001. DD: 021219. SHGD: 10020304. BO: DUONG VAN HIEN. 3575

50,000

2/12/2019

Sender: 01323001. DD: 021219. SHGD: 10000454. BO: VU NGOC ANH. UNG HO MA SO 3575 CHI PHAN THI THUY NHI ME BE PHAN VAN NAM TRIEU

200,000

2/12/2019

Sender: 79310001. DD: 021219. SHGD: 10024190. BO: LE THI DIEP. UNG HO MA SO 3575, PHAN THI THUY NH I

300,000

2/12/2019

MBVCB. 286980866. Ma so 3574. CT tu Vu thi hau toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

2/12/2019

MBVCB286982065. gui tang ma so 3574 co vu thi hau. CT tu 0361000307823 HOANG THI NHU HOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

2/12/2019

MBVCB286990031. ma so 3573, anh Phung Van Binh. CT tu 0071005679853 TRUONG DINH KHOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

2/12/2019

MBVCB287001635. ung ho co: Vu Thi Hau (ma so 3574) tinh Ha Nam. CT tu 0181003558088 NGUYEN THI XUAN HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

2/12/2019

MBVCB287028908. giup do a Phung van binh. ma so 3573. CT tu 0351000931644 NGUYEN TIEN QUANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

2/12/2019

MBVCB. 287045219. bi benh ung thu . CT tu Bui Nguyen Dong Nghi giup ms 3575 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

250,000

2/12/2019

MBVCB. 287069026. ma so 3573 anh phung van binh. CT tu tran thi hoang lan toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

2/12/2019

MBVCB. 287075573. ma 3067. CT tu ngo thi anh toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

2/12/2019

MBVCB287076586. UNG HO MA SO 3574 CHUC CO HAU VA BO ME CO HAU DUOC KHOE MANH BINH AN HANH PHUC. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,200,000

2/12/2019

MBVCB. 287076895. Ung ho ma so 3575. CT tu Tran Tien Tai toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

2/12/2019

MBVCB. 287078287. ung ho chau Trieu bi u gan. CT tu Phan Thi Thuy Nhi toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

2/12/2019

MBVCB287077913. UNG HO MA SO 3575 CHUC BE NAM TRIEU VUOT QUA BENH TAT MAY MAN TRONG CUOC SONG. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,500,000

2/12/2019

MBVCB. 287083462. ung ho chi Hau bi tat nguyen. CT tu Vu Thi Hau toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

50,000

2/12/2019

MBVCB287084459. ma so 3575 chi Phan Thi Thuy Nhi. CT tu 0251002124080 NGUYEN XUAN DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

2/12/2019

MBVCB. 287089134. bo mu, con tai nan. CT tu Phung Van Binh toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

2/12/2019

MBVCB287106424. giup a Phung Van Binh, Ms: 3573,   dt: 098. 6832. 687. CT tu 0251002730765 DONG KINH DOANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

2/12/2019

MBVCB. 287137852. ung ho MS 3575. CT tu Ha Quang Nghia toi 045100 0476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

2/12/2019

MBVCB. 287157505. ma so 3575. CT tu Tran Tan Dat toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

1,000,000

2/12/2019

MBVCB287192906. Ung ho ma so 3575 be Phan Van Nam Trieu. . CT tu 0041000308527 NGUYEN THI MINH UYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

2/12/2019

MBVCB287194450. Ung ho ma so 3573 anh Phung Van Binh. . CT tu 0041000308527 NGUYEN THI MINH UYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

2/12/2019

MBVCB. 287201344. Ma so 3573: Anh Phung Van Binh. Dia chi thon Duong. CT tu toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

2/12/2019

MBVCB. 287222498. 3575. CT tu nguyen minh hang toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

50,000

2/12/2019

MBVCB. 287225568. cong nhan. CT tu phuong dung toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

2/12/2019

MBVCB287229741. Ung ho ma so 3575: Chi Phan Thi Thuy Nhi. . CT tu 0541000195535 HOANG TRUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

2/12/2019

MBVCB287233158. giup do cho anh Phung Van Binh ma 3573. CT tu 0061001092916 LE THI DUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

2/12/2019

MBVCB287234895. ung ho ma so 3565. CT tu 0361000257807 NGUYEN THI PHUONG DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

2/12/2019

MBVCB287236858. ung ho ma so 3547. CT tu 0361000257807 NGUYEN THI PHUONG DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

2/12/2019

MBVCB. 287243703. 3575. CT tu tran mai vy toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

2/12/2019

MBVCB287289222. chuyen tien tang be nguyen nam trieu con chi phan thi thuy nhi ma so 3575. CT tu 0921000722270 HO THI THAM MY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

2/12/2019

MBVCB287298866. ung ho chi Phan Thi Thuy Nhi ma so 3575. CT tu 0541000334564 LUU THI PHUONG LAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

2/12/2019

MBVCB. 287310086. 3492. CT tu Hanh Tinh toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

2/12/2019

MBVCB. 287359481. ma so 3575 me be phan van nam trieu 0354990389. CT tu nguyen ha quynh huong toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

2/12/2019

MBVCB. 287386339. 3575 c Phan Thi Thuy Nhi. CT tu toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

400,000

2/12/2019

MBVCB287439227. Ma So: 3573. CT tu 0721000627386 VO NGOT toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

2/12/2019

MBVCB287450047. Ung ho ma so 3573 anh Binh. CT tu 0591000284903 LE THI QUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

2/12/2019

MBVCB287464257. Ung ho ma so 3520 chi Tam. CT tu 0591000284903 LE THI QUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

2/12/2019

MBVCB287466880. Ung ho ma so 3575 chi Thuy Nhi. CT tu 0591000284903 LE THI QUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

2/12/2019

MBVCB287468111. 3575 chi Phan Thi Thuy Nhi me be Phan Van Nam Trieu . CT tu 0071000607588 NGUYEN THI THUY KIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

2/12/2019

MBVCB287479558. giup do ma so 3575 (chi Nhi). CT tu 0021000841857 NGUYEN HUU YEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

2/12/2019

MBVCB287496678. xin giup ma so 3575. CT tu 0181001911321 LE MINH NANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

2/12/2019

MBVCB. 287529558. Ma so 3575. Phan Thi Thuy Nhi. CT tu Nam toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

2/12/2019

MBVCB287551333. Ma so 3575. Gop suc giup chau dieu tri. CT tu 0711000241529 PHAM BA QUYET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

2/12/2019

MBVCB287555746. ungho ms3575. CT tu 0411001082964 DINH TIEN TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

50,000

2/12/2019

MBVCB287627251. 3575 phan thi thuy nhi. CT tu 0591001750353 PHAM NGOC MINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

2/12/2019

MBVCB287639141. ms3575 be Trieu. CT tu 0181003452491 NGUYEN TAT THANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

2/12/2019

MBVCB. 287676682. Ung ho hoan canh ma so 3575. CT tu Duong Huu Thanh toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

2/12/2019

MBVCB. 287680586. giup do ms 3575. CT tu tvh toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

2/12/2019

MBVCB. 287688636. Ma so 3573. CT tu Be Kem toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

2/12/2019

MBVCB287730867. maso 3573 Phung Van Binh. CT tu 0841000106789 NGUYEN NGOC MINH HIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

2/12/2019

/Ref: P141 5617{//}/Ref: P141561 7{//}Ung ho chau be   mang ms 3571 DVC: DO MINH THU

300,000

2/12/2019

/Ref: P308933 6367Y19 {//}/Ref: P30893363 67Y19{//}B/O: DOAN HOANG THONG UNG HO ANH PHUNG VAN BI NH 3573 DVC: DOAN HOANG THONG 248 HUYEN TRAN CONG CHUA, PHUONG 8

1,000,000

2/12/2019

IBVCB. 0212190860234001. Ma so 3575: Chi Phan Thi Thuy Nhi me be Phan Van phong tro cuoi, khu tro so 79F, to 11,   khu pho 12, Cam canh

60,000

2/12/2019

IBVCB. 0212190608458001. Ma so 3575: Chi Phan Thi Thuy Nhi phong tro cuoi, khu tro so 79F, to 11,   khu pho . . . Ma so 3575: Chi Phan Thi Thuy Nhi (me be . . . )

50,000

2/12/2019

IBVCB. 0212190183012001. phan ngoc hung Giup ma so: 3575

100,000

2/12/2019

IBVCB. 0212190291958003. Minh Ut KG UH co :   Vu Thi Hau, MS 3574

100,000

2/12/2019

IBVCB. 0212190355262002. LE THI CAM VAN. Ma so 3575:   Chi Phan Thi Thuy Nhi (me be Phan Van Nam Trieu)

550,000

2/12/2019

IBVCB. 0212190453822001. NGUYEN HUU THUONG. NGUYEN HUU THUONG GIUP MS 3575

100,000

2/12/2019

IBVCB. 0212190632754001. HOANG TRONG DUC. ung ho Ms 3573 - 3574 - 3575 moi Ms 100 k -   Cau Mong Quy vi Manh khoe - ADIDAPHAT

300,000

2/12/2019

IBVCB. 0212190056170002. MS 3575: Chi Phan Thi Thuy Nhi (me Phan Van Nam Tri tro cuoi, khu tro so 79F, to 11, KP 12, An Binh, DNai hoan canh kho khan

100,000

2/12/2019

IBVCB. 0212190887810003. Mã s? 3574:   Cô Vu Th? H?u Thon Vu Xa,   xa Dao Ly, huyen Ly Nhan, tinh Ha Nam gia neo don

100,000

2/12/2019

IBVCB. 0212190405814004. Mã s? 3573:   Anh Phùng Van Bính thon Duong Mong, Ngu Phuc,   Kim Thanh, Hai Duong hoan canh kho khan

100,000

2/12/2019

IBVCB. 0212191005486002. NGUYEN PHUC SON. Ma so 3575: Chi Phan Thi Thuy Nhi

500,000

2/12/2019

IBVCB. 0212190393520001. Be Do Nguyen Cang 15a/34 Nguyen Hong, Lang Ha,   Dong Da, HN UH MS 3573: 100k;3574: 100k;3575: 100k

300,000

2/12/2019

IBVCB. 0212190837636002. LE DUY PHAM. Ung ho be Phan Van Nam Trieu (Ma so 3575)

200,000

2/12/2019

IBVCB. 0212190950050001. DUONG THAT DUNG. Ma so 3575: Chi Phan Thi Thuy Nhi (me be Phan Van Nam Trieu)

200,000

2/12/2019

IBVCB. 0212190844148001. Chi Phan Thi Thuy Nhi Dong Nai ma so 3575

110,000

2/12/2019

IBVCB. 0212190019232002. NGUYEN HOANG THUAN. NINH THI KIEU OANH -   ninhthi kieuoanh @gmail. com   - xin gui gia dinh anh PHUNG VAN BINH

5,000,000

2/12/2019

IBVCB. 0212190026536001. RainyGameStore khu tro so 79F, to 11,   An Binh, Bien Hoa Ma so 3575: Chi Phan Thi Thuy Nhi

200,000

2/12/2019

IBVCB. 0212190138658002. maso: 3575 , chi phan thi thuy nhi(me be phan van nam trieu), phong tro cuoi, khu tro 79F, to 11, KP 12, p. an binh, TP bien hoa , dong nai, be trieu bi gan

1,000,000

2/12/2019

IBVCB. 0212190693958004. NGUYEN THI HOANG THUY C11/24 P. THUAN GIAO - TX. THUAN AN -   BINH DUONG MS 3575

200,000

2/12/2019

IBVCB. 0212190813628001. BUI THI BICH HONG. Ma so 3575: Chi Phan Thi Thuy Nhi (me be Phan Van Nam Trieu

200,000

2/12/2019

IBVCB. 0212190641628001. Phan Thi Thuy Nhi phong tro cuoi, khu tro 79F, to 11,   khu pho 12 ma so 3575

200,000

2/12/2019

IBVCB. 0212190962872002. NGUYEN VAN ANH. Giup do cho MS: 3573 - Anh PHUNG VAN BINH

300,000

2/12/2019

IBVCB. 0212190967752001. NGUYEN HUNG YEN. Ma so 3573: Anh Phung Van Binh

500,000

2/12/2019

IBVCB. 0212190155047001. NGUYEN THI LAN. UNG HO HOAN CANH: MS3571,   MS3573, MS3575. MOI HOAN CANH 100, 000VND

300,000

2/12/2019

IBVCB. 0212190456613001. LUU VAN THUYET. Ung ho Ma so 3575: Chi Phan Thi Thuy Nhi (me be Phan Van Nam Trieu) khu tro so 79F, to 11, khu pho 12,   phuong An Binh, TP Bien Hoa, tinh Dong Nai.

350,000

2/12/2019

IBVCB. 0212190142917001. PHAM TUAN NAM. ung ho ms 3559

100,000

2/12/2019

IBVCB. 0212190778431001. NGUYEN HAI DUONG. Ma so 3575: Chi Phan Thi Thuy Nhi

300,000

2/12/2019

IBVCB. 0212190690915003. NGUYEN HAI DUONG. Ma so 3573: Anh Phung Van Binh.

300,000

2/12/2019

IBVCB. 0212190677647002. NGUYEN HAI DUONG. Ma so 3574: Co Vu Thi Hau.

300,000

2/12/2019

IBVCB. 0212190654451004. NGUYEN HAI DUONG. Ma so:   3572: Trieu Thi Mong

300,000

2/12/2019

IBVCB. 0212190108131005. NGUYEN HAI DUONG. Ma so 3571: Be Bui Duy Khanh

300,000

2/12/2019

IBVCB. 0212190211611006. NGUYEN HAI DUONG. Ma so 3570. Chi Nguyen Thi Sam

300,000

2/12/2019

IBVCB. 0212190004395007. NGUYEN HAI DUONG. Ma so 3569: Anh Vi Van Ca.

300,000

2/12/2019

IBVCB. 0212190199455008. NGUYEN HAI DUONG. Ma so 3566: Chi Nguyen Thi Nu

300,000

2/12/2019

IBVCB. 0212190201519009. NGUYEN HAI DUONG. Ma so 3567: Chau Nguyen Thi Huyen Trang

300,000

2/12/2019

IBVCB. 0212190611329003. Abc Be Nam Trieu

1,000,000

2/12/2019

IBVCB. 0212190152513002. Chi Phan Thi Thuy Nhi me be Phan Van Nam Trieu Ma so 3575

200,000

2/12/2019

IBVCB. 0212190682847001. Luu Chi Anh 7. 150 truong chinh,   hnoi Ma so 3575

300,000

2/12/2019

IBVCB. 0212190872207003. DANG THI TRANG. Ma so 3575:   Chi Phan Thi Thuy Nhi (me be Phan Van Nam Trieu)

200,000

2/12/2019

IBVCB. 0212190107695004. TRAN TRONG TRUNG. Tran Trong Trung ung ho Ma so 3575: Chi Phan Thi Thuy Nhi (me be Phan Van Nam Trieu)

200,000

2/12/2019

IBVCB. 0212190068541003. TRINH THI DINH. Ung ho ma 3575

200,000

2/12/2019

IBVCB. 0212190921662002. Phan Van Khai C184, Kp3, Long Binh ,   Bien Hoa, Dong Nai Ung ho hoan canh ma so 3575

500,000

2/12/2019

IBVCB. 0212190635486004. Phan Van Khai C184,   Kp3, Long Binh , Bien Hoa,   Dong Nai Ung ho hoan canh ma so 3574

500,000

2/12/2019

IBVCB. 0212190235684005. tran minh duc 57 Huynh Thuc Khang UHQ (A DI DA PHAT)

200,000

2/12/2019

IBVCB. 0212190877604001. NGUYEN THU HUONG. Ma so 3573: Anh Phung Van Binh, cau chuc chau mau lanh benh

300,000

2/12/2019

237688. 011219. 221633. Ung ho Ma so 3573, a Phung Van Binh

1,000,000

2/12/2019

620141. 011219. 222901. 3901286559 Chuyen qua MoMo 3573 Ho tro Anh Phung Van Binh

200,000

2/12/2019

096587. 011219. 232634. Ung ho anh Binh chua tri cho con gai

32,000

2/12/2019

328688. 021219. 085055. Uh ms 3575 c phan thi thuy nhi FT19336940561813

1,000,000

2/12/2019

503072. 021219. 085307. Em Huong Hoa Nam Dinh xin duoc ung ho truong hop ma so 3546 Em Lai Thi Be o Yen Tho Y Yen Nam Dinh

200,000

2/12/2019

158170. 021219. 085254. Nguyen Trong Luan ung ho ma so 3573   anh Phung Van Binh

200,000

2/12/2019

160609. 021219. 085656. Nguyen Trong Luan ung ho ma so 3571   be Bui Duy Khanh

200,000

2/12/2019

169741. 021219. 091521. Ung ho Ma so 3575: Chi Phan Thi Thuy Nhi (me be Phan Van Nam Trieu)

500,000

2/12/2019

476367. 021219. 093242. Ung ho ms 3575 - c Phan Thi Thuy Nhi - Dong Nai

500,000

2/12/2019

695672. 021219. 094018. Giup anh phung van binh co tien ghep so cho con gai

500,000

2/12/2019

233073. 021219. 100254. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 Ung ho be phan van nam trieu

200,000

2/12/2019

373163. 021219. 102624. Giup MA SO 3575 Chi PHAN THI THUY NHI FT19336043036133

100,000

2/12/2019

919091. 021219. 102843. Ung ho nguoi ngheo bao dan tri ma so 3574, 3575

200,000

2/12/2019

442800. 021219. 104459. Ung ho ma so 3575

50,000

2/12/2019

002620. 021219. 104652. TRAN THI DIEM QUYEN UNG HO CHI PHAN THI THUY NHI, MS: 3575 (ME BE PHAN VAN NAM TRIEU)

500,000

2/12/2019

220039. 021219. 110005. 3575 ung ho be Phan Van Nam Trieu benh u gan

200,000

2/12/2019

395906. 021219. 111031. Ung ho ma 3575 chi Phan Thi Thuy Nhi,   An Binh, Bien Hoa, Dong Nai FT19336015084920

200,000

2/12/2019

071943. 021219. 111639. CT DINH KY. KINH NHO BAO DAN TRI GU I DEN CAC HOAN CANH KHO KHAN

100,000

2/12/2019

399378. 021219. 111707. Ung ho be Phan Van Nam Trieu FT19336 030869769

200,000

2/12/2019

399871. 021219. 114309. SANHSEACO GUI MA SO 3575 - 021219 - 11: 43: 08

50,000

2/12/2019

400261. 021219. 114437. SANHSEACO GUIMA SO 3674 - 021219 - 11: 44: 36

50,000

2/12/2019

418343. 021219. 115519. Ung ho ma so 3575 chau Phan Van Nam Trieu 100000 VND FT19336735269738

100,000

2/12/2019

758806. 021219. 123204. 191202000027796 Ma so 3575 ZP5DSMNL39LU

100,000

2/12/2019

282597. 021219. 123329. ung ho chi Phan Thi Thuy Nhi ma so 3575

500,000

2/12/2019

803394. 021219. 124532. 3904789577 Chuyen qua MoMo Ung ho ma so 3575 Phan Thi Thuy Nhi

400,000

2/12/2019

291261. 021219. 124622. ung ho a Phung Van Binh ms 3573

1,000,000

2/12/2019

323625. 021219. 130933. MS 3575 be Phan Van Nam Trieu

105,000

2/12/2019

955817. 021219. 133802. Pham Thuy Linh ung ho quy Nhan ai MS 3575

400,000

2/12/2019

467663. 021219. 135758. Giup do ms 3575 FT19336650406918

300,000

2/12/2019

471374. 021219. 140124. Ms 3575 Phan Thi Thuy Nhi

100,000

2/12/2019

434083. 021219. 140311. GOP SUC CHAU NAM - TRIEUMA SO 3575 - 021219 - 14: 02: 34

200,000

2/12/2019

929572. 021219. 141507. Gui cho be MS 3575 ( Phan Van Nam Trieu)

300,000

2/12/2019

930248. 021219. 142559. Ma so 3575 Chi Phan Thi Thuy Nhi (me be Phan Van Nam Trieu) So dien thoai 0354 990 389 Dia chi phon

300,000

2/12/2019

287250. 021219. 145752. un ho be Nam Trieu ma so 3575

200,000

2/12/2019

287614. 021219. 150302. un ho hai bac Vu Quang Ba va Bui Thi Hi ma so 3574

200,000

2/12/2019

935378. 021219. 154439. Ung ho ma so 3573 anh Phung Van Binh

100,000

2/12/2019

528527. 021219. 154619. Ngo thi hai linh giup do ma so 3575 FT193368 83066786

200,000

2/12/2019

307598. 021219. 161337. IBFT Ung ho nguoi cha mu phau thuat

100,000

2/12/2019

181886. 021219. 164938. MS 3575 - ANH LANG HIEU LOC UNG HO

500,000

2/12/2019

624182. 021219. 185026. Ms 3575 Phan thi thuy nhi FT19336374060372

200,000

2/12/2019

570736. 021219. 185118. Dinh Bao Khoi ung ho Ma so 3575

200,000

2/12/2019

523270. 021219. 193624. Ung ho ma so 3575

200,000

2/12/2019

110831. 021219. 200412. ck ung ho anh phung van binh

100,000

2/12/2019

528407. 021219. 203444. UNG HO 3567 NGUYEN THI HUYEN TRANG

300,000

2/12/2019

528764. 021219. 203840. UNG HO 3568 ANH BUI TIEN KHA

300,000

2/12/2019

660516. 021219. 203930. Ung ho ma so 3573 anh Phung Van Binh FT19337148048779

300,000

2/12/2019

665228. 021219. 205502. Gui giup do truong hop gia dinh Chi Phan Thi Thuy Nhi me be Phan Van Nam Trieu, ms 3575. Chuc em mau

100,000

2/12/2019

665528. 021219. 205558. Ma so 3573 FT19337 508647043

500,000

2/12/2019

102680. 021219. 220319. Ma so 3575 - Chi Phan Thi Thuy Nhi (me Phan Van Nam Trieu), KP 12,   An Binh, Bien Hoa, Dong Nai

300,000

2/12/2019

IBPS/SE: 01310012. DD: 021219. SH: 10017022. BO: LUU THI DINH. UNG HO MA SO 3517 ONG NGUYEN THANH HIEN

500,000

2/12/2019

Sender: 79307001. DD: 021219. SHGD: 10006138. BO: TRAN THE KY. IBMA SO 3573 ANH PHUNG VAN BINH.

800,000

2/12/2019

Sender: 79307001. DD: 021219. SHGD: 10006375. BO: NGUYEN DINH SON. IBUNG HO NGUOI CHA MU HAT RONG. . . ANH PHUNG VAN BINH. MA SO 3573.

500,000

2/12/2019

Sender: 01321001. DD: 021219. SHGD: 10000510. BO: TRAN HONG NHI. MA SO 3571 BE BUI DUY KHANH THON QUE MIENG XA QUANG SON HUYEN LAP THACH TINH VINH PHUC

200,000

2/12/2019

Sender: 01352002. DD: 021219. SHGD: 10000163. BO: DOAN THI AN. TANG CHO BE MA SO 3571

200,000

2/12/2019

Sender: 01352002. DD: 021219. SHGD: 10000162. BO: DOAN THI AN. UNG HO MA 3573

200,000

2/12/2019

Sender: 79307005. DD: 021219. SHGD: 10004803. BO: NGUYEN VAN VINH. IBUNG HO MA SO 3575(150. 000), 3 574(200. 000), 3573(150. 000), 3572(150. 000), 3571(150. 000)

800,000

2/12/2019

Sender: 79303008. DD: 021219. SHGD: 10009296. BO: NGUYEN SU QUANG THAO. GIUP CHO MA SO 3573 ANH PH UNG VAN BINH

350,000

2/12/2019

Sender: 79202002. DD: 021219. SHGD: 10004640. BO: PHAM NGOC ANH. 995219120258756   CHUYEN TIEN UNG HO MS3574

100,000

3/12/2019

IBPS/SE: 79310001. DD: 031219. SH: 10011275. BO: VU TUAN NINH. UNG HO CHI THAN MS 3576

100,000

3/12/2019

IBPS/SE: 79310001. DD: 031219. SH: 10005640. BO: NGUYEN DUC TAM. KIEN LAM UNG HO MS 3576

200,000

3/12/2019

F/O: BAO DIEN TU DAN TRI//PHAN PHUONG ANH UNG HO ANH PHUNG VAN BINH MA SO: 3573 D/C THON DUO NG MONG NGU PHUC KIM THANH HAI DUONG 0986832687

700,000

3/12/2019

IBPS/SE: 01310005. DD: 031219. SH: 10000970. BO: DAM TRUNG KIEN. UNG HO CHI PHAN THI THUY NHI (ME BE PHAN VAN NAM TRIEU) MA SO3575

300,000

3/12/2019

Sender: 01310012. DD: 031219. SHGD: 10006505. BO: NGUYEN THI KHOA. MA SO 3576 DOAN THI THAN

300,000

3/12/2019

Sender: 01310005. DD: 031219. SHGD: 10006400. BO: NGUYEN THI KHOA. MA SO 3575 PHAN THI THUY NHI

400,000

3/12/2019

Sender: 01310005. DD: 031219. SHGD: 10006464. BO: NGUYEN THI KHOA. MA SO 3571 BE BUI DUY KHANH

300,000

3/12/2019

Sender: 79310001. DD: 031219. SHGD: 10007009. BO: HOA BICH NGOC. MA SO 3571 MONG BE BUI DUY KHANH MAU LANH

200,000

3/12/2019

Sender: 01310001. DD: 031219. SHGD: 10009568. BO: LE HONG NHUNG. UNG HO MA SO 3576

200,000

3/12/2019

Sender: 79305001. DD: 031219. SHGD: 10003363. BO: TRAN THI NGOC TRAM. MA SO 3573: ANH PHUNG VAN BI NH

500,000

3/12/2019

Sender: 01309001. DD: 031219. SHGD: 10003039. BO: NGUYEN MINH PHAT. UNG HO MS 3576

200,000

3/12/2019

Sender: 01310012. DD: 031219. SHGD: 10015468. BO: TRAN THI THANH HOA. GIUP DO MS 3576, CHI DOAN TH I THAN, NGHI LOC,   NGHE AN

500,000

3/12/2019

Sender: 01310012. DD: 031219. SHGD: 10018923. BO: NGUYEN NGOC CHI. UNG HO MA SO 3576 C DOAN THI TH AN

50,000

3/12/2019

MBVCB287833168. Ung ho ma 3576 chi Doan Thi Than. CT tu 0801000284645 PHAM THI THANH PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

3/12/2019

MBVCB. 287838533. cong nhan ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3550 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

3/12/2019

MBVCB. 287839005. cong nhan ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3551 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

3/12/2019

MBVCB. 287839406. cong nhan ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3552 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

3/12/2019

MBVCB. 287839827. cong nhan ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3553 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

3/12/2019

MBVCB. 287840317. cong nhan ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3554 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

3/12/2019

MBVCB. 287840696. cong nhan ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3555 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

3/12/2019

MBVCB. 287841175. cong nhan ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3556 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

3/12/2019

MBVCB. 287841983. cong nhan ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3557 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

3/12/2019

MBVCB. 287841997. 3576. CT tu nguyen minh hang toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

50,000

3/12/2019

MBVCB. 287842605. cong nhan ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3558 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

3/12/2019

MBVCB. 287843027. cong nhan ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3559 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

3/12/2019

MBVCB. 287844116. cong nhan ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3560 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

3/12/2019

MBVCB. 287844626. cong nhan ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3561 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

3/12/2019

MBVCB. 287845054. cong nhan ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3562 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

3/12/2019

MBVCB. 287845422. cong nhan ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3563 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

3/12/2019

MBVCB. 287845826. cong nhan ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3564 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

3/12/2019

MBVCB. 287846490. cong nhan ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3565 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

3/12/2019

MBVCB. 287847148. cong nhan ve huu. CT tu ong ba su tan thu un ung ho ma so 3566 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

3/12/2019

MBVCB. 287858386. con bi tai nan dap nao. CT tu ms 3576 chi doan thi than toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

3/12/2019

MBVCB. 287864990. ms 3573 - anh Phung Van Binh. CT tu Vo Uu toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

3/12/2019

MBVCB. 287866801. ms 3575 - chi Phan Thi Thuy Nhi. CT tu Gdinh Dieu My toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

3/12/2019

MBVCB. 287867782. ms 3571 - be Bui Duy Khanh. CT tu Vo Uu toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

3/12/2019

MBVCB287869517. ungho ms3576. CT tu 0411001082964 DINH TIEN TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

50,000

3/12/2019

MBVCB. 287870066. ms 3576 - chi Doan Thi Than. CT tu Gdinh Dieu My toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

3/12/2019

MBVCB. 287868831. 3575 500k 3576 500k. CT tu Ban Doc toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

1,000,000

3/12/2019

MBVCB. 287870405. ma so 3565. CT tu ba Duong Thi Giang toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

3/12/2019

MBVCB. 287871303. ms 3572 - Trieu Thi Mong. CT tu Vo Uu toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

3/12/2019

MBVCB287879613. ung ho ma so 3576 chi Doan Thi Than. CT tu 0611001605446 HOANG THI HUONG GIANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

3/12/2019

MBVCB287898929. ma so 3576 : chi Doan Thi Than. CT tu 0721000599905 CAO MANH CUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

3/12/2019

MBVCB287941209. ung ho Ma so 3576. CT tu 0011004410616 PHAM VAN PHONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

3/12/2019

MBVCB288027823. goi cho chi Doan thi Than, ma so: 3576, Nghe an. CT tu 0421003835674 MAI SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

2,000,000

3/12/2019

MBVCB. 288042881. MS 3576 - Doan Thi Than - Nghe An. CT tu Ha toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

3/12/2019

MBVCB288065633. Ung ho Ma so 3576: Chi Doan Thi Than. . CT tu 0351000803796 VU DONG LAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

50,000

3/12/2019

MBVCB. 288079243. nha ngheo, con bi tai bien. CT tu Doan Thi Than toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

3/12/2019

MBVCB288083860. ung ho ms 3576 chi Doan thi Than. CT tu 0281001659124 NGUYEN HUU TAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

3/12/2019

MBVCB. 288089934. ms 3571 (200k), ms 3573 (200k), ms 3575 (200k). CT tu nguyen thi huong giang toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

600,000

3/12/2019

MBVCB288116654. Tran Le My ung ho ms 3576. CT tu 0011002856348 TRAN LE MY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

3/12/2019

MBVCB288134366. ung ho m con chi than ms 3576. CT tu 0611003737379 NGUYEN THANH LAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

3/12/2019

MBVCB288196319. ma so 3576 chi Doan Thi Than. CT tu 0451000328053 LE DUC TAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

3/12/2019

MBVCB. 288234448. ma so 3576. CT tu Tran Ha Phuong toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

3/12/2019

MBVCB. 288242766. Maso 3576. CT tu toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

3/12/2019

MBVCB. 288394985. 3574. CT tu vu thi hau toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

3/12/2019

MBVCB. 288396836. 3576. CT tu doan thi than toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

3/12/2019

MBVCB288419499. ung ho: ma 3576, chi Doan Thi Than. CT tu 0451000483124 TRAN TUYET NHUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

3/12/2019

MBVCB. 288423954. Ma so 3576 - Doan Thi Than, Nghe An. CT tu Nguyen Tan Huynh toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

3/12/2019

MBVCB. 288433507. 3576 c Doan Thi Than. CT tu toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

350,000

3/12/2019

MBVCB. 288446081. ms 3576 - doan thi than. CT tu le sy tung toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

3/12/2019

MBVCB287754293. giup chau chua u gan. CT tu 0021000389528 CAO XUAN SINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

3/12/2019

MBVCB. 287789524. Ung ho. CT tu NTT toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

1,000,000

3/12/2019

MBVCB. 287791961. Ung ho gia dinh. CT tu Ma so 3576 Doan Thi Than toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

3/12/2019

MBVCB. 287799473. nguoi me ngheo don than . . . . .   giuong benh. CT tu chi DOAN THI THAN ( ms : 3576) toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

3/12/2019

PHAN TAT SON -   UNG HO MA SO 3576 CHI DOAN THI THAN   GD TIEN MAT

500,000

3/12/2019

IBVCB. 0212190173682001. Ma so 3575: Chi Phan Thi Thuy Nhi phuong An Binh, TP Bien Hoa, tinh Dong Nai kho khan

50,000

3/12/2019

IBVCB. 0312190840710001. NGUYEN CONG TAN. 3574,   3575 - moi hc 500k

1,000,000

3/12/2019

IBVCB. 0312190077302002. NGUYEN CONG TAN. 3568,   3571 - moi hc 500k

1,000,000

3/12/2019

IBVCB. 0312190757259001. Ma so 3576: Chi Doan Thi Than. Xom Thai Hoc, xa Nghi Thai, huyen Nghi Loc, Nghe A Nguoi me

60,000

3/12/2019

IBVCB. 0312190708055001. NGUYEN THI CHUNG. Ung ho cho chi Doan Thi Than MS 3576

1,000,000

3/12/2019

IBVCB. 0312190127083001. Uyen Xom Thai Hoc,   xa Nghi Thai, huyen Nghi Loc, Nghe A 3576: chi Doan Thi Than

300,000

3/12/2019

IBVCB. 0312190358303001. DUONG THAT DUNG. Ma so 3576: Chi Doan Thi Than.

200,000

3/12/2019

IBVCB. 0312190964359002. TRAN THI HONG HA. Tran Thi Hong Ha (TCT Truyen thong - VNPT - Media) chuyen tien ung ho Ma so 3576:   Chi Doan Thi Than

2

3/12/2019

IBVCB. 0312190643799001. HOANG TRONG DUC. ung ho Ms 3573 va 3576 moi ms 1 trieu -   Cau mong quy vi manh khoe - ADIDAPHAT

2,000,000

3/12/2019

IBVCB. 0312190087273002. DTA Haiphong Mã s? 3576: Ch? Doãn Th? Thân

1,000,000

3/12/2019

IBVCB. 0312190549723001. phan ngoc hung Giup ma so: 3576

100,000

3/12/2019

IBVCB. 0312190371849001. To thai lien 198/5 ton dan P8 Q4 Ms: 3576 Chi Doan Thi Than

500,000

3/12/2019

IBVCB. 0312191002683001. NGUYEN THI HOANG OANH. UNG HO MS 3576 DOAN THI THAN

500,000

3/12/2019

IBVCB. 0312190658255001. Doan Thi Than Thai Hoc,   Nghi Thai, Nghi Loc, Nghe An Ung ho Ms 3576

200,000

3/12/2019

IBVCB. 0312190833365001. PHAM LE TUYET MINH. Ung ho chi Ma so 3576: Chi Doan Thi Than.

500,000

3/12/2019

IBVCB. 0312190024259001. DUONG THI CAM THUONG. Ma so 3576: Chi Doan Thi Than

200,000

3/12/2019

IBVCB. 0312190124739001. Gia Dinh Minh Tri Va Binh An 74 ngo 41 Thai Ha Ma so 3576: Chi Doan Thi Than.

300,000

3/12/2019

IBVCB. 0312190333119002. Doan Thi Than 0383. 243. 779 Xom Thai Hoc, xa Nghi Thai, huyen Nghi Loc, Nghe A Ma so 3576: Chi Doan Than 0383. 243. 779

200,000

3/12/2019

IBVCB. 0312190240483001. NGUYEN MY DUNG. gop chut suc nho

200,020

3/12/2019

IBVCB. 0312190996745002. LE NGOC SON. Ung ho be Nguyen Thi Thanh Thao -   Ung thu tuy

500,000

3/12/2019

IBVCB. 0312190272721001. Long Hanoi Ung ho MS 3566

500,000

3/12/2019

IBVCB. 0312190216687001. HUYNH KIM NHUT. Ung ho Ma so 3576: Chi Doan Thi Than -   Xom Thai Hoc, xa Nghi Thai, huyen Nghi Loc, Nghe An.

500,000

3/12/2019

IBVCB. 0312190801911001. NGUYEN PHUOC HAI. Ung ho ma so 3576: Chi Doan Thi Than. Dia chi: Xom Thai Hoc, xa Nghi Thai, huyen Nghi Loc, Nghe An.   DT: 0383. 243. 779 (gap chi Than)

400,000

3/12/2019

IBVCB. 0312190175483002. NGUYEN PHUOC HAI. Ung Ho Ma so 3575: Chi Phan Thi Thuy Nhi (me be Phan Van Nam Trieu)So dien thoai: 0354 990 389Dia chi: phong tro cuoi, khu tro so 79F, to 11,   kh

500,000

3/12/2019

IBVCB. 0312190302751001. Doan Thi Than Thai Hoc,   Nghi Thai, Nghi Loc, Nghe An ma so 3576

200,000

3/12/2019

IBVCB. 0312190970277001. HANG THUY NHI. Ma so 3576:   Chi Doan Thi Than.

300,000

3/12/2019

IBVCB. 0312190671157002. HANG THUY NHI. Ma so 3567:   Nguyen Thi Huyen Trang

300,000

3/12/2019

IBVCB. 0312191015541003. HANG THUY NHI. Ma so 3573:   Phung Van Binh.

300,000

3/12/2019

IBVCB. 0312191005449002. Hoang Thi Huong Q9   - TPHCM MS 3576 chi Than

100,000

3/12/2019

IBVCB. 0312190429069001. DAO LE HOA. chuyen ms 3576

200,000

3/12/2019

IBVCB. 0312190235645003. Hoang Thi Huong Q9   - TPHCM MS 3574 co Vu Thi Hau

100,000

3/12/2019

IBVCB. 0312190709466003. PHAM VAN TU. Ung ho Ma so 3576: Chi Doan Thi Than. Dia chi: Xom Thai Hoc, xa Nghi Thai, huyen Nghi Loc, Nghe An.

500,000

3/12/2019

IBVCB. 0312190571106006. PHAM VAN TU. uNG HO Ma so 3575: Chi Phan Thi Thuy Nhi (me be Phan Van Nam Trieu)

500,000

3/12/2019

IBVCB. 0312190952940002. TRUONG THI NGOC DIEP. Ma so 3576: Chi Doan Thi Than. Dia chi:   Xom Thai Hoc, xa Nghi Thai, huyen Nghi Loc, Nghe An.

500,000

3/12/2019

IBVCB. 0312190241956001. Bao Lien Ngo 13 Khuat Duy Tien - HN Ung ho ma so 3576

50,000

3/12/2019

IBVCB. 0312190554552002. THIEU QUANG VU. ung ho ms 3576 chi DOAN THI THAN

500,000

3/12/2019

IBVCB. 0312190334510001. VU VAN THANH. Ung ho Ma so 3576: Chi Doan Thi Than. Dia chi: Xom Thai Hoc, xa Nghi Thai, huyen Nghi Loc, Nghe An.   DT: 0383. 243. 779

100,000

3/12/2019

IBVCB. 0312190608030002. VU VAN THANH. Ung ho Ma so 3574: Co Vu Thi Hau. Dia chi: Thon Vu Xa,   xa Dao Ly, huyen Ly Nhan, tinh Ha Nam. So DT: 0357634627

100,000

3/12/2019

IBVCB. 0312191010338003. VU VAN THANH. Ma so 3575:   Chi Phan Thi Thuy Nhi (me be Phan Van Nam Trieu)So dien thoai: 0354 990 389Dia chi: phong tro cuoi, khu tro so 79F, to 11,   khu pho

100,000

3/12/2019

IBVCB. 0312190376986004. DAO THI XOA. ung ho tu MS 3569 den 3578, moi MS 100k

1,000,000

3/12/2019

IBVCB. 0312190349986002. MT ung ho ms 3576

100,000

3/12/2019

IBVCB. 0312190579550003. MT ung ho ms 3575

100,000

3/12/2019

IBVCB. 0312190234634001. Ung ho hoan canh kho khan Ung ho hoan canh kho khan Ung ho hoan canh kho khan

200,000

3/12/2019

IBVCB. 0312190569241004. Vy ung ho ms 3572

100,000

3/12/2019

IBVCB. 0312190431865005. Vy ung ho ms 3571

150,000

3/12/2019

IBVCB. 0312190871383004. LE THI THU THAI. Ung ho ma so 3573

1,000,000

3/12/2019

IBVCB. 0312190688435001. NGUYEN HOAI PHUONG. Ma so 3576: Chi Doan Thi Than. Dia chi: Xom Thai Hoc, xa Nghi Thai, huyen Nghi Loc, Nghe An.   DT: 0383. 243. 779 gap chi Than

500,000

3/12/2019

IBVCB. 0312190173333001. CHU THI MINH HOP CHU THI MINH HOP MA SO 3571 VA 3576 MOI MS 300 NGAN

600,000

3/12/2019

IBVCB. 0312190884657001. Pham Thi Thu Huong 24/5 Dinh Tien Hoang, Quan 1,   Ho Chi Minh Ma so 3576: Chi Doan Thi Than. Xom Thai Hoc

1,000,000

3/12/2019

IBVCB. 0312190036081001. Doan Nhat Duong Ha Noi Ma so 3576: Chi Doan Thi Than

1,000,000

3/12/2019

IBVCB. 0312190753437002. Doan Nhat Duong Ha Noi Ma so 3575: Chi Phan Thi Thuy Nhi (me be Phan Van

1,000,000

3/12/2019

IBVCB. 0312190605253003. Doan Nhat Duong Ha Noi Ma so 3574: Co Vu Thi Hau

500,000

3/12/2019

IBVCB. 0312190896241004. Doan Nhat Duong Ha Noi   Ma so 3573: Anh Phung Van Binh

1,000,000

3/12/2019

IBVCB. 0312190891457005. Doan Nhat Duong Ha Noi Ma so: 3572:   Trieu Thi Mong

500,000

3/12/2019

IBVCB. 0312190448437006. Doan Nhat Duong Ha Noi Ma so 3571: Be Bui Duy Khanh

2,000,000

3/12/2019

535378. 021219. 220538. ung ho ms 3571 be Bui Duy Khanh

100,000

3/12/2019

535488. 021219. 220649. Ung ho ma so 3575 chi Phan Thi Thuy Nhi me be Phan Van Nam so dt 0354990389

100,000

3/12/2019

701958. 031219. 004320. Ung ho co Vu Thi Hau - ma so 3574 FT19337324451396

200,000

3/12/2019

702402. 031219. 005323. Ung ho be Nguyen Thi Huyen Trang   - ma so 3567 FT19337803337322

500,000

3/12/2019

795377. 031219. 040512. 191203000000609 Tong Thi Hong Tuyen ung ho ms 3575 Phan Thi Thuy Nhi ZP5DSNLECRUF

1,000,000

3/12/2019

709734. 031219. 064818. UNG HO CHI DOAN THI THAN MS 3576 FT19337000239415

500,000

3/12/2019

560319. 031219. 073319. UNG HO PHUNG VAN BINH, MA SO : 3573 - 031219 - 07: 33: 18

1,000,000

3/12/2019

544884. 031219. 075632. Bi Zin ung ho ma so 3576 chi doan thij than

500,000

3/12/2019

717189. 031219. 075720. Ung ho me con c Than o Nghe An FT19337043029050

200,000

3/12/2019

566862. 031219. 082332. UNG HO CHI THAN QUE NGHE AN MA SO 3576 - 031219 - 08: 22: 38

100,000

3/12/2019

952808. 031219. 082607. Hien luong ba don ung ho chi Than ma 3576

200,000

3/12/2019

547943. 031219. 083110. UH ma so 3576 chi Doan thi Than

200,000

3/12/2019

548213. 031219. 083311. Uh ma so 3575 chi Phan thi Thuy Nhi me be phan van Nam

200,000

3/12/2019

311024. 031219. 083320. NGUYEN CAO CUONG Giup do chi Doan Thi Than ma so 3576

300,000

3/12/2019

726915. 031219. 083639. Ung ho c Doan Thi Than ma so 3576 FT19337004207290

100,000

3/12/2019

732159. 031219. 085202. Ung ho ma so 3576 FT19337017451216

100,000

3/12/2019

575040. 031219. 090122. UNG HO A PHUNG VAN BINH - 031219 - 09: 01: 07

200,000

3/12/2019

735922. 031219. 090201. Npmduc ung ho ma 3575 FT19337000737102

200,000

3/12/2019

736552. 031219. 090338. Npmduc ung ho ma 3576 FT19337477078520

200,000

3/12/2019

110618. 031219. 090726. MS 3576 chi Doan Thi Than xom Thai Hoc xa Nghi Thai huyen Nghi Loc Nghe An

100,000

3/12/2019

764229. 031219. 091106. gop giup Chi Than ma 3576

100,000

3/12/2019

740088. 031219. 091159. Ms 3576. Chi Doan Thi Than FT19337004341597

200,000

3/12/2019

742962. 031219. 091933. Ms 3575. Chi Phan Thi Thuy Nhi FT19337754477179

100,000

3/12/2019

138186. 031219. 092744. Ma so 3576

50,000

3/12/2019

705696. 031219. 094515. Ung ho ma so: 3576

100,000

3/12/2019

756301. 031219. 094909. Huyen ung ho ma so 3575 FT19337281572065

200,000

3/12/2019

471260. 031219. 095244. Ung ho MS 3576 - chi Doan Thi Than

300,000

3/12/2019

471853. 031219. 095523. Ung ho MS 3575 - Chi Phan Thi Thuy Nhi

300,000

3/12/2019

290653. 031219. 095949. Ung HO CHI THAN

100,000

3/12/2019

475834. 031219. 101314. ma so 3576 - chi Doan Thi Than

50,000

3/12/2019

672671. 031219. 101506. MS 3573 - Phung Van Binh -   Nguoi cha mu hat rong mo co tien ghep so cho con gai

300,000

3/12/2019

785101. 031219. 104724. Ma so 3575 FT19337754807200

200,000

3/12/2019

785578. 031219. 104812. Ma so 3576 FT19337477366934

200,000

3/12/2019

786134. 031219. 104919. Ma so 3574 FT19337472373313

200,000

3/12/2019

786458. 031219. 104959. Ma so 3571 FT19337036850410

200,000

3/12/2019

786802. 031219. 105038. Ma so 3573 FT19337890073313

200,000

3/12/2019

787929. 031219. 105248. Ma so 3572 FT19337820349044

200,000

3/12/2019

810554. 031219. 105733. 1912030 00016707 dong gop cho co Vu Thi Hau. Ma so 3574.   ZP5DS NLELEP7

200,000

3/12/2019

961715. 031219. 113456. Ung ho Ma so 3576 Chi Doan Thi Than.     Dia chi Xom Thai Hoc, xa Nghi Thai, huyen Nghi Loc, Nghe An.

50,000

3/12/2019

809173. 031219. 113523. Ung ho hoan canh 3575 va 3576 moi hoan canh 250k FT19337377361600

500,000

3/12/2019

814297. 031219. 114522. 191203000021605 Ma so 3576 ZP5DSNLENP8V

100,000

3/12/2019

744737. 031219. 122046. ung ho chi Doan Thi Than ma so 3576

500,000

3/12/2019

830743. 031219. 122909. Ms 3576 FT19337562213650

300,000

3/12/2019

673931. 031219. 140440. Giup ma so 3576 FT19337005330930

300,000

3/12/2019

802527. 031219. 141057. MA SO 3576 CHI DOAN THI THAN

500,000

3/12/2019

661245. 031219. 143911. SANHSEACO GUI MA SO 3476 - 031219 - 14: 39: 10

50,000

3/12/2019

896800. 031219. 150543. 3573 Phung Van Binh FT19337425502856

200,000

3/12/2019

142587. 031219. 151347. Ung ho ma so 3573 - 3574 - 3575 moi ma so 1 trieu

3,000,000

3/12/2019

283709. 031219. 162406. HUYNH NGA SG 1070 GIUP MS 3576

300,000

3/12/2019

773184. 031219. 163808. Chuyen Chi Doan Thi Than ma so 3576 ngay 3 - 12

200,000

3/12/2019

983163. 031219. 175036. Ung ho MS 3574, 3573, 3575,   3576, 3572 FT193375 91346034

1,000,000

3/12/2019

512933. 031219. 191713. Gui chi Than, em Tuan. Xin chia se 1 phan nho be mong em Tuan mau binh phuc FT19337600603363

100,000

3/12/2019

604638. 031219. 214949. MS 3576 Doan Thi Than

200,000

3/12/2019

IBPS/SE: 01310005. DD: 031219. SH: 10005668. BO: NGUYEN DUC TAM. KIEN LAM UNG HO MS 3575

200,000

3/12/2019

//SAL031219YT86001//HACH TOAN BAO CO GD VNFI. 557837 NGAY 30. 11. 2019

1,000,000

3/12/2019

Sender: 79333001. DD: 031219. SHGD: 10000467. BO: TRAN NGOC SON. UNG HO BE NAM TRIEU MAU KHOI BENH

400,000

3/12/2019

Sender: 79307006. DD: 031219. SHGD: 10003747. BO: DO PHUNG XUAN NHAN. UNG HO MS 3302 CHI LE THI LI EN HA TINH

100,000

3/12/2019

Sender: 79307005. DD: 031219. SHGD: 10009955. BO: NGUYEN THIEN LUAT. IBGIUP DO MA SO 3576

500,000

3/12/2019

Sender: 01360002. DD: 031219. SHGD: 10000825. BO: BUI THU LE. UNG HO CHI DOAN THI THAN MA SO 3576

300,000

4/12/2019

IBPS/SE: 48304001. DD: 041219. SH: 10004072. BO: NGUYEN THI XUAN. UNG HO DOAN THI THAN MA SO 3576 TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN THANH CONG

300,000

4/12/2019

NGUYEN THI KHANH LINH -   CTY HUONG VIET HO TRO MS 3577 " BAC SI KEU GOI. . . . DANG NGUY KICH"   GD TIEN MAT

40,000,000

4/12/2019

VU VAN CUONG CHUYEN TIEN GIUP MA SO 3577 GD TIEN MAT

1,000,000

4/12/2019

Sender: 79334001. DD: 041219. SHGD: 10000708. BO: NGUYEN HUU HOP0512011. UNG HO DINH TIEN DAT (VCB )   NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

500,000

4/12/2019

Sender: 79334001. DD: 041219. SHGD: 10000734. BO: NGUYEN THI THU QUE1510931. UNG HO MA 3577 (VCB)   NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

200,000

4/12/2019

Sender: 01310001. DD: 041219. SHGD: 10000379. BO: TRUONG TAN KIET. TTKIET UNG HO MA SO 3576 CHI DO AN THI THAN , NGHE AN

500,000

4/12/2019

Sender: 01310012. DD: 041219. SHGD: 10000852. BO: MAI THI SANG. UNG HO MS 3576 DOAN THI THAN, NGHI THAI NGHI LOC NGHE AN

300,000

4/12/2019

Sender: 01310005. DD: 041219. SHGD: 10000919. BO: MAI THI SANG. UNG HO MS 3573 ANH PHUNG VAN BINH,   NGU PHUC KIM THANH HAI DUONG

200,000

4/12/2019

Sender: 01310005. DD: 041219. SHGD: 10000905. BO: MAI THI SANG. UNG HO MS 3572 TRIEU THI MONG. THO N VAN SON, LANG THIP,   VAN SON, YEN BAI

300,000

4/12/2019

Sender: 01310001. DD: 041219. SHGD: 10001036. BO: NGUYEN THI THUY. MA 3576 CHI DOAN THI THAN

50,000

4/12/2019

Sender: 01310012. DD: 041219. SHGD: 10001614. BO: TRAN THU UYEN. IELTS HIEU MINH  LOP CB16     UNG HO MS 3563

200,000

4/12/2019

Sender: 79310001. DD: 041219. SHGD: 10001579. BO: TRAN THU UYEN. IELTS HIEU MINH   LOP PA7     UNG H O MS 3572

200,000

4/12/2019

Sender: 01310005. DD: 041219. SHGD: 10001647. BO: TRAN THU UYEN. IELTS HIEU MINH   LOP CNR12     UNG HO MS 3566

200,000

4/12/2019

Sender: 01310001. DD: 041219. SHGD: 10003760. BO: NGUYEN TUAN NGHIA. UNG HO MA SO 3576 CHI DOAN TH I NGAN

200,000

4/12/2019

Sender: 01310012. DD: 041219. SHGD: 10005801. BO: NGUYEN THI MINH TAM. GIUP EM DINH TIEN DAT

500,000

4/12/2019

Sender: 01310012. DD: 041219. SHGD: 10005901. BO: PHAM THUY NGOC. UNG HO MA SO 3577

300,000

4/12/2019

Sender: 79334001. DD: 041219. SHGD: 10001207. BO: LUONG THI TUYET MAI0536100. GIUP CHAU DINH TIEN DAT TRI BINH (VCB)   NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

200,000

4/12/2019

Sender: 01310012. DD: 041219. SHGD: 10007714. BO: NGUYEN THI THU HA. GIUP DO MS 3577 ANH DINH VAN TRON

300,000

4/12/2019

Sender: 01310012. DD: 041219. SHGD: 10008979. BO: LE QUOC DUNG. GIUP DO ANH DINH VAN TRON SON TRA QUANG NGAI

2,000,000

4/12/2019

Sender: 01310012. DD: 041219. SHGD: 10011953. BO: NGHIEM XUAN HOA. UNG HO MA SO 3577 ANH DINH VAN TRON

100,000

4/12/2019

Sender: 79310001. DD: 041219. SHGD: 10013231. BO: NGUYEN BA HAI. MA SO 3577 UNG HO DINH VAN TRON T HON HA THANH XA SON THANH HUYEN SON TRA TINH QUANG NGAI

300,000

4/12/2019

Sender: 01310012. DD: 041219. SHGD: 10013510. BO: TRAN THIEN KHANH VY. MA 3573 GIUP ANH PHUNG VAN BINH

200,000

4/12/2019

Sender: 01310012. DD: 041219. SHGD: 10013741. BO: LE THI DIEP. UNG HO MA SO 3577, DINH VAN TRON

300,000

4/12/2019

Sender: 79302001. DD: 041219. SHGD: 10004754. BO: DAO THI THANH THUY. (CKRMNO: 020219120484643)UNG HO MA SO 3577 (NHH:   VIETCOMBANK BA DINH )

300,000

4/12/2019

Sender: 01310001. DD: 041219. SHGD: 10018509. BO: NGUYEN HONG DANG. UNG HO CHI DOAN THI THAN MS 35 76

500,000

4/12/2019

MBVCB. 288447738. ms 3575 - phan thi thuy nhi. CT tu le sy tung toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

4/12/2019

MBVCB288449333. ct ung ho em Nguyen Quang Tuan, nghi loc, nghe an ms 3576. CT tu 0861000013579 LE THI KIM OANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

4/12/2019

MBVCB. 288449732. ms 3488 - nguyen thi thuy. CT tu le sy tung toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

4/12/2019

MBVCB288452121. UNG HO MA SO 3576 CHUC EM TUAN VUOT QUA KHO KHAN CA GIA DINH EM DUOC KHOE MANH BINH AN . CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

2,000,000

4/12/2019

MBVCB288467323. UngHo MS 3576 chi Doan Thi Than. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

4/12/2019

MBVCB288474393. Ma so 3576 - gui chi Doan Thi Than. CT tu 0491000176829 TRAN NGOC MAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

4/12/2019

MBVCB288480878. GIUP DO CHI DOAN THI THAN MS 3576. CT tu 0071000723067 NGUYEN MINH TRUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

2,000,000

4/12/2019

MBVCB. 288482850. ms3575, mong ca nha som vuot qua kho khan. CT tu thanhph toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

4/12/2019

MBVCB. 288517956. co con 8 tuoi bi viem co tim cap. CT tu ms 3577 anh dinh van tron toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

4/12/2019

MBVCB288524941. ung ho cho gd Dinh Van Tron ma 3577. CT tu 0541000238836 NGUYEN DUC THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

4/12/2019

MBVCB288526009. ung ho ma so 3577 anh Dinh Van Tron. CT tu 0011001387771 DO VAN VIET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

4/12/2019

MBVCB288527859. ung ho be Dinh Tien Dat, 8 tuoi, nguoi dan toc Hre. CT tu 0721000656565 TRAN THANH NAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

5,000,000

4/12/2019

MBVCB. 288528231. 3573: Phung Van Binh. CT tu lan toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

4/12/2019

MBVCB288531323. chuc. con. mau. khoe. CT tu 0351000895617 DUONG VIET HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

40,000

4/12/2019

MBVCB288532616. ho tro ma so 3577 be 8 tuoi bi tim. CT tu 0071001418242 NGO NGUYEN QUYNH TRAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

4/12/2019

MBVCB. 288534533. ung ho chau Dinh Tien Dat 3577. CT tu Pham Thi Thuy toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

4/12/2019

MBVCB288534926. lam thi luong ung ho anh Dinh Van Tron ma so 3577. CT tu 0371000402861 NGUYEN THI TAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

4/12/2019

MBVCB. 288536059. 3577. CT tu NGUYEN QUANG TUNG toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

4/12/2019

MBVCB288538716. 3577: Anh Dinh Van Tron. Chuc be Dat manh khoe tro lai con nhe!. CT tu 0171003463842 DOAN THI NHU TU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

4/12/2019

MBVCB288541445. Ma so 3577 chau Dinh Tien Dat. CT tu 0021000577485 DANG HOANG DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

4/12/2019

MBVCB. 288542518. MS 3577 Dinh Van Tron, huyen Son Tra, Quang Ngai. CT tu pham trung hieu toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

4/12/2019

MBVCB288544165. Ma so 3577, Anh Dinh Van Tron/Ha Thanh, Quang Ngai. CT tu 0451000475430 NGUYEN THI DUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

4/12/2019

MBVCB288550488. ung ho chau Dinh Tien Dat ms 3577. CT tu 0461000530143 LE QUANG TINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

4/12/2019

MBVCB. 288553093. ma 3067. CT tu ngo thi anh toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

4/12/2019

MBVCB288561965. giup ms 3577. CT tu 0021001924406 NGUYEN THI DAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

4/12/2019

MBVCB288564475. Giup be Dinh Tien Dat - 3577. CT tu 0071000993742 NGUYEN VAN TRUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

4/12/2019

MBVCB288579313. ma so 3577 : dinh van tron. CT tu 0021001879342 NGUYEN THI THU HUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

4/12/2019

MBVCB288581168. giup ms 3577 con anh Dinh Van Tron. CT tu 0071001031411 HUYNH BAO NGAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

4/12/2019

MBVCB288581851. ung ho ma so 3577 anh Dinh van Tron . CT tu 0451000429538 HOANG THI BICH NGOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

4/12/2019

MBVCB288585154. Ma so 3577: Anh Dinh Van Tron (thon Ha Thanh, xa Son Thanh, huyen Son Tra, Quang Ngai). CT tu 0491000160944 TRAN THUY ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

4/12/2019

MBVCB288586168. 3577 anh Dinh Van Tron. CT tu 0031002348888 LUU VIET DUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

50,000

4/12/2019

MBVCB. 288580548. ms: 3577 be Dat. CT tu Dinh Van Tron toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

4/12/2019

MBVCB. 288593255. Ms 3577. CT tu Nguyen Nam Phuong toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

4/12/2019

MBVCB288606192. Ung ho ms: 3577. chuc chau mau khoe. CT tu 0611001925929 NGUYEN XUAN HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

4/12/2019

MBVCB. 288607444. cccccf. CT tu ffff toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

4/12/2019

MBVCB288608813. Giup chau Dinh tien dat ma so 3577. CT tu 0271000173299 TRAN GIA TRUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

4/12/2019

MBVCB288612865. giup be DINH TIEN DAT. CT tu 0321000645613 TO TAN TRUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

4/12/2019

MBVCB. 288616513. 3577. CT tu Nguyen Thi Thanh toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

1,000,000

4/12/2019

MBVCB. 288618061. ung ho MS 3577. CT tu Ha Quang Nghia toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

4/12/2019

MBVCB288625832. giup be Dinh tien dat dan toc HRe tai khoa hscc bv Phu san nhi Da nang. CT tu 0141000869184 HAN MAI ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

4/12/2019

MBVCB. 288631539. 3577. CT tu Tang Tan toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

4/12/2019

MBVCB288650195. ung ho ms 3563, 3567, 3577,   moi hoan canh 200k. CT tu 0331000509926 NGUYEN DUY TRIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

600,000

4/12/2019

MBVCB288652428. Ms 3577 anh Dinh Van Tron Son Tra Quang Ngai. CT tu 0541000174955 TRAN THI NGAN HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

4/12/2019

MBVCB288655574. ma so 3577. CT tu 0341001693216 VU THI THOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

4/12/2019

MBVCB288657465. ma so 3577: anh dinh van tron. CT tu 0021000663479 NGUYEN TRUNG THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

4/12/2019

MBVCB288658414. goi cho A: Dinh van Tron, ma so: 3577, Quang Ngai. CT tu 0421003835674 MAI SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

2,000,000

4/12/2019

MBVCB288664893. ma so 3577 Nguyen Van Tron. CT tu 0531002527461 DANG XUAN NGUYET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

4/12/2019

MBVCB288685753. ung ho ms 3574: 100k   ms3576: 100k   ms3577: 100k. CT tu 0491001893710 NGUYEN THI PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

4/12/2019

MBVCB288686420. Ung ho Ma so: 3577 - Dinh Van Tron. CT tu 0301000335811 VU THI THANH BINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

4/12/2019

MBVCB. 288686996. MS 3577 - Dinh Tien Dat 8 tuoi. CT tu Pham Hoang Long toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

4/12/2019

MBVCB288688116. ma so 3577 anh dinh van tron. CT tu 0251002721732 NGUYEN QUY TRUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

4/12/2019

MBVCB288689319. ung ho chau Dinh Tien Dat ms 3577. CT tu 0021000324194 NGUYEN HONG HANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

4/12/2019

MBVCB. 288695613. Ms: 3577 -   con trai bi viem co tim. CT tu Dinh Van Tron toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

4/12/2019

MBVCB288697355. Than gui a Phung Van Binh MS3573. Mong moi dieu tot dep nhat se den voi Gia Dinh a. . CT tu 0721000542468 NGUYEN THI THANH THAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

4/12/2019

MBVCB288700982. ung ho ms 3577. CT tu 0011001513762 NGUYEN HOANG TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

4/12/2019

MBVCB288711736. chuc be mau khoe. CT tu 0711000218881 TRIEU CHI TRUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

4/12/2019

MBVCB288711822. ho tro chau Dinh Tien Dat, ma so 3577, thanks bao Dan Tri. CT tu 0071005046624 NGUYEN HUU THUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

4/12/2019

MBVCB288714343. 3577 dinh van tron . CT tu 0551000057304 TU VAN HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

4/12/2019

MBVCB288718427. NXA xin gui tang MS 3576 (250k) va MS 3577 (250k). CT tu 0021001725367 NGUYEN XUAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

4/12/2019

MBVCB288736573. UH be Dinh Tien Dat. CT tu 0721000661055 NGUYEN BAO DANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

4/12/2019

MBVCB288738368. Chau Dinh Tien Dat. CT tu 0601000143913 NGUYEN MINH HAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

4/12/2019

MBVCB. 288738839. ma so 3577 Dinh Van Tron, Quang Ngai. CT tu ngo quang dat toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

4/12/2019

MBVCB288748981. Ma so 3577 Anh Dinh Van Tron . CT tu 0071000607588 NGUYEN THI THUY KIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

4/12/2019

MBVCB. 288749321. Ma so 3577. CT tu Any Dinh Van Tron toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

4/12/2019

MBVCB288752579. Ms 3577. ung ho con anh Dinh Van Tron (thon Ha Thanh, xa Son Thanh, huyen Son Tra, tinh Quang Ngai). CT tu 0071000696824 NGUYEN THI HAI YEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,500,000

4/12/2019

MBVCB. 288753810. Ma so 3577. CT tu Dinh Van Tron toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

4/12/2019

MBVCB288766613. ung ho ms 3577 quy tam long nhan ai. CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

4/12/2019

MBVCB288766941. Anh, Van, LA giup ms3577 a Dinh Van Tron ba chau Dat. CT tu 0071002774242 PHAM THI NGUYET ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,850,000

4/12/2019

MBVCB288768720. Ung ho 3 Ma so: 3510, 3576,   3577. CT tu 0451000450437 PHAN THI THANH HUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

600,000

4/12/2019

MBVCB. 288769507. Maso 3577. CT tu toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

4/12/2019

MBVCB288769766. giup do ma so 3577 . CT tu 0021000841857 NGUYEN HUU YEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

4/12/2019

MBVCB288773602. 3577. CT tu 0071001083226 LE NHAT MINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

4/12/2019

MBVCB. 288773891. Ma So: 3577. CT tu Dinh Van Tron toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

4/12/2019

MBVCB288783406. Quy khan cap cua Vnpetro ung ho ma so 3576. CT tu 0541001605973 TRAN THI HOANG ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,600,000

4/12/2019

MBVCB288784197. Quy khan cap Vnpetro ung ho ma so 3577. CT tu 0541001605973 TRAN THI HOANG ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,600,000

4/12/2019

MBVCB. 288784996. 3577. CT tu duc nguyen toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

4/12/2019

MBVCB. 288788864. giup chau dat. CT tu MS 3577 Dinh Van Tron toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

4/12/2019

MBVCB288790523. ma so 3577 anh Dinh van Tron thon Ha thanh xa Son thanh huyen Son tra tinh Quang ngai. CT tu 0851000000558 BUI THI DINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

4/12/2019

MBVCB. 288794588. 3577. CT tu nguyen minh hang toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

50,000

4/12/2019

MBVCB. 288805439. ma so 3577. CT tu NHP toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

4/12/2019

MBVCB288811572. ung ho anh Dinh Van Tron, Ms 3577. CT tu 0071002438058 NGUYEN CONG NGA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

4/12/2019

MBVCB288816228. ung ho ms 3577. CT tu 0181000910063 NGUYEN KHOA DANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

4/12/2019

MBVCB288823263. UNG HO MA SO 3577 CHUC CHAU DAT TAI QUA NAN KHOI GIA DINH EM DUOC HANH PHUC. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

2,000,000

4/12/2019

MBVCB288824551. Doan Cong Thanh sdt 05. 2207. 9999 ung ho chau Dinh Tien Dat. Chuc chau mau khoe. CT tu 0491000130038 DOAN CONG THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

4/12/2019

MBVCB288834878. Duc phat, Duc Tri ung ho em Dat ( ma so 3577) mau het om. CT tu 0041001002869 NGUYEN THI THU THAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

4/12/2019

MBVCB. 288839455. 3577. CT tu Tran Tan Dat toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

2,000,000

4/12/2019

MBVCB288840242. Ung ho anh Dinh Van Tron (MS: 3577). CT tu 0101000230501 DOAN TRUONG GIANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

4/12/2019

MBVCB. 288843690. Ma so: 3577. CT tu dinh van tron toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

1,000,000

4/12/2019

MBVCB288849427. ung ho tu thien MS 3577. CT tu 0011004060558 NGUYEN ANH TU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

4/12/2019

MBVCB. 288854090. ma so 3577. CT tu Ly Vu toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

40,000

4/12/2019

MBVCB288859337. ung ho chau Dinh Tien Dat. CT tu 0561003853836 VO THI CAM ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

4/12/2019

MBVCB288859628. MS3577 chau Dat. CT tu 0851000015998 VU LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

4/12/2019

MBVCB288860589. ms3577: ung ho chau dat. CT tu 0761002351212 NGUYEN THI THANH LONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

4/12/2019

MBVCB288875275. ung ho ma so 3577 anh dinh van tron. CT tu 0341006986197 TRAN TIEN TUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

4/12/2019

MBVCB288881972. ung ho anh Phung Van Binh. CT tu 0071000770390 NGUYEN NGOC TUONG VI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

4/12/2019

MBVCB288886999. ung ho Ma so 3577 : Anh Dinh Van Tron, thon Ha Thanh, xa Son Thanh, huyen Son Tra, tinh Quang Ngai. CT tu 0061000188650 NGUYEN THI BICH THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

4/12/2019

MBVCB288889270. ung ho ma so 3577. CT tu 0461000569579 BUI THI THUY MY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

4/12/2019

MBVCB288896960. ung ho ma so 3577. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

50,000

4/12/2019

MBVCB288898920. ungho ms3577. CT tu 0411001082964 DINH TIEN TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

50,000

4/12/2019

MBVCB288910346. ung ho chau Dat. CT tu 0211000466788 NGUYEN THI MINH NGUYET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

4/12/2019

MBVCB288919470. Ma so 3577. Chia se kho khan voi gia dinh. Chuc chau nhanh khoi benh. CT tu 0711000241529 PHAM BA QUYET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

4/12/2019

MBVCB288929274. Ung ho ma so 3577 . CT tu 0451000216667 LE HANG LY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

4/12/2019

MBVCB288937517. ma so 3577. ung ho be Dinh Tien Dat. CT tu 0071000945306 LE THI MAI HANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

4/12/2019

MBVCB288938125. ung ho be Dinh Tien Dat dan toc hre. CT tu 1001000295581 NGUYEN TRUNG HIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

4/12/2019

MBVCB288950648. ck cho em dinh tien dat chuc em mau khoe. CT tu 0161000574023 NGUYEN HOANG KHANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

4/12/2019

MBVCB. 288952231. Ma so 3577: anh Dinh Van Tron. CT tu Cam on toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

1,000,000

4/12/2019

MBVCB288953240. DCH ung ho ma so 3577. CT tu 0301000345504 DOAN CONG HUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

4/12/2019

MBVCB288961163. Giup chau Dat 8 tuoi. CT tu 0181003456677 NGUYEN HUYNH AI THU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

4/12/2019

MBVCB288987627. Cho be Dinh Tien Dat, 8tuoi, Dan toc Hre. mong con mau khoe. CT tu 0181002389113 VO ANH TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

3,000,000

4/12/2019

MBVCB288990039. ms3577. CT tu 0521000701794 TRINH VAN DUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

4/12/2019

MBVCB. 288999354. 3577. CT tu ma so 3577 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

4/12/2019

MBVCB289010503. giup do e DINH VAN DAT. CT tu 0071001138411 TA NGOC HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

400,000

4/12/2019

MBVCB289016077. Ma so 3577. CT tu 0451000408728 PHAM TRUNG NGHIA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

4/12/2019

MBVCB289018920. chuyen khoan ung ho bao dan tri ma 3577. CT tu 0971000009410 NGUYEN THI CHUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

4/12/2019

MBVCB289033801. Ngoc Nhi giup do Ma so 3577 ( Anh Dinh Van Tron) . CT tu 0161000886621 NGUYEN THI NGOC NHI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

4/12/2019

MBVCB. 289037083. Ung ho ma so 3577. CT tu Doan Manh Hung 0912182627 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

4/12/2019

MBVCB289045179. ung ho ma so 3577 Dinh Van Tron. CT tu 0281000319819 NGUYEN CONG DANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

4/12/2019

MBVCB289046564. ung ho anh Dinh Van Tron 3577. CT tu 0021001775431 TRAN THU THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

4/12/2019

MBVCB. 289052082. Ung ho hoan canh ma so 3577. CT tu Duong Huu Thanh toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

4/12/2019

MBVCB289067681. 3577 Dinh Van Tron ( Quang Ngai). CT tu 0031000299535 LE DUY DONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

4/12/2019

MBVCB289070421. ung ho be Dat. CT tu 0021000279636 NGUYEN DINH LE toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

4/12/2019

MBVCB289073704. Giup do chau Dinh Tien Dat (con anh Tron) thon Ha Thanh, Son Thanh,   Son Tra, Quang Ngai. CT tu 0451001390049 NGO TUAN SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

4/12/2019

MBVCB. 289074973. ung ho anh Dinh Van Tron MS3577. CT tu Trang toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

4/12/2019

MBVCB289081580. ung ho be Dinh Tien Dat. CT tu 0351001166793 NGUYEN HUU DOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

4/12/2019

MBVCB289093372. giup do a Dinh Van Tron ma so 3577. CT tu 0181001089166 CAO TUAN DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

4/12/2019

MBVCB289098258. Ma so 3577. CT tu 0381000521074 TRAN QUANG NHUT toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

50,000

4/12/2019

MBVCB289098750. ung ho a dinh van tron. CT tu 0011004308684 NGUYEN BINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

4/12/2019

MBVCB289101766. ma so 3577 dinh van tron sdt 0397594103. CT tu 0691000390782 NGUYEN THI THU HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

4/12/2019

MBVCB289107486. ung ho anh : dinh van tron . ma so : 3577. CT tu 0461000581468 DAO XUAN DUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

4/12/2019

MBVCB289110954. Co Nguyen Bich Huong Phu Minh - Soc Son   - Hanoi ung ho chau Dinh Tien Dat 8 tuoi. CT tu 0611001701359 DONG QUANG CHINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

4/12/2019

MBVCB. 289112666. ms 3577. CT tu NHA toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

4/12/2019

MBVCB289117257. ung ho anh Dinh Van Tron ma so 3577. CT tu 0211006788888 TRAN VAN KIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

4/12/2019

MBVCB289120930. MS 3577 Chau Dinh Tien Dat. CT tu 0181003595406 NGUYEN THI THU HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

4/12/2019

MBVCB289131558. Ung ho be Dinh Tien Dat. CT tu 0451001860451 NGUYEN THI THANH HUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

4/12/2019

VCBPAY288540361. Ung ho MS 3577. Chuc chau som vuot qua benh tat de tro lai truong hoc. VU DANG TINH CT den BAO DIEN TU DAN TRI. 0451000476889.

1,000,000

4/12/2019

VCBPAY289065409. ms 3577Dinh Van tron, Quang ngai. TONG VAN DUNG CT den BAO DIEN TU DAN TRI. 0451000476889.

50,000

4/12/2019

HOANG VAN CHINH;UNG HO MA SO 3576 CHI DOAN THI THAN, DIA CHI:   XOM THAI HOC, XA NGHI THAI, N GHI LOC, NGHE AN; GD TIEN MAT

1,000,000

4/12/2019

IBVCB. 0312190106859002. VU DINH SON. Ung ho cac MS:   3567, 3568, 3572,   3573, 3575, 3576:   200k/MS. MS: 3566,   3569, 3571: 300k/MS

2,100

4/12/2019

IBVCB. 0312190503291003. VU DINH SON. Ung ho cac MS:   3567, 3568, 3572,   3573, 3575, 3576:   200k/MS. MS: 3566,   3569, 3571: 300k/MS

2,100,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190151439001. Nguyen Thi Minh Nhat Tan Phu, TPHCM MS 3573, anh Phung Van Binh

200,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190180879002. Nguyen Thi Minh Nhat Tan Phu, TPHCM MS 3576, chi Doan Thi Than

200,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190800485003. 15 1515 15

3,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190266045002. Thang Hanoi 3576

1,000,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190536093001. Ma so 3577: Anh Dinh Van Tron thon Ha Thanh, xa Son Thanh, huyen Son Tra, tinh Q Bac sy

60,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190167859001. NGUYEN VAN VUONG. Ung ho ma so 3577

100,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190669111002. NGUYEN NHAT NGUYEN. chuyen den : Ma so 3577:   Anh Dinh Van Tron (thon Ha Thanh,   xa Son Thanh, huyen Son Tra, tinh Quang Ngai)DT: 0397. 594. 103

500,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190011931001. NGUYEN THI HUONG THU. Ung ho cho ma so 3577 DINH VAN TRON tai QUANG NGAI

100,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190056303001. DUONG TRONG KHANG. MS 3577 anh Dinh Van Tron, Son Tra,   Quang Ngai

500,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190415551001. VO VAN VINH. unug ho be Dinh Tien Dat (8 tuoi, nguoi dan toc Hre)

100,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190327799002. DUONG THAT DUNG. Ma so 3577: Anh Dinh Van Tron (thon Ha Thanh, xa Son Thanh, huyen Son Tra, tinh Quang Ngai)

200,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190653951001. NGUYEN THI THU HIEN. Ung ho Ma so 3576: Me ngheo don than co con trai bi tai nan

200,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190150411003. Ma so 3574: Co Vu Thi Hau Thon Vu Xa, xa Dao Ly, huyen Ly Nhan, tinh Ha Nam Con gai tan tat, cha me da gia 90t phai lam vat va

50,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190897969001. Luu Chi Anh 7. 150 truong chinh,   hnoi Ma so 3576

300,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190636505004. Ma so 3577: Anh Dinh Van Tron thon Ha Thanh, xa Son Thanh, huyen Son Tra, Q Ngai Tien dieu tri benh cuu mang song chau 8t nguoi Hre

50,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190260181002. TRAN THI KIM CHI. Ho tro Ma so 3577:   Anh Dinh Van Tron (thon Ha Thanh,   xa Son Thanh, huyen Son Tra, tinh Quang Ngai)

1,000,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190543693005. Ma so 3576: Chi Doan Thi Than. Xom Thai Hoc, xa Nghi Thai, huyen Nghi Loc, Nghe An Con bi tai nan tram trong, khong co tien chua tri

50,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190871429001. Vu Thu Trang Ma so 3577: anh Dinh Van Tron (tinh Quang Ngai)

100,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190617277001. Phan Thanh Thuy Ha Noi 3576, 3575,   3573, 3571 moi ma 100. 000d

400,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190745433001. To thai lien 198/5 ton dan P8 Q4 Ms: 3577 anh Dinh Van Tron.

500,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190198267001. NGUYEN HUU LOI. Ung ho B Dinh Tien Dat

200,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190906647001. DINH VAN TRON thon HA THANH, XA SON THANH, SON TRA,   QUANG NGAI CHAU DINH TIEN DAT

500,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190386751001. NGUYEN THI MAI HUONG. 3577 Dinh Van Tron

300,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190437215001. Mai Thi Thanh Hoa Nha Trang 3573

300,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190374555002. Mai Thi Thanh Hoa Nha Trang 3574

100,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190566427001. NGUYEN THI HANG. Ung ho: Ma so 3577: Anh Dinh Van Tron (thon Ha Thanh, xa Son Thanh, huyen Son Tra, tinh Quang Ngai)

300,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190029607003. Tinh, Hoa, Thao,   Tien tru xa Son Thanh, huyen Son Tra, tinh Quang Ngai Ma so 3577 be Dinh Tien Dat ( nguoi dan toc Hre)

300,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190128243004. Tinh, Hoa, Thao,   Tien phuong An Binh, TP Bien Hoa, tinh Dong Nai Ma so 3575 be Phan Van Nam Trieu)

300,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190858899003. Mai Thi Thanh Hoa Nha Trang 3576

300,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190041103002. Phan Thanh Thuy Ha Noi ma 3574

50,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190658643002. NGUYEN THI THANH TRI. Ma so 3577: Anh Dinh Van Tron (thon Ha Thanh, xa Son Thanh, huyen Son Tra, tinh Quang Ngai) DT: 0397. 594. 10 -   Ung ho cho be Dinh Tien Dat (8 tuoi)

300,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190761653001. Le tu quoc thang Tp ho chi minh 3577 anh Dinh Van Tron

300,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190620677001. Tran Tu Phuong Ma so 3577: Anh Dinh Van Tron

500,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190953761002. Dang Duc Huy Ngoc Thuy Long Bien HN Ung ho Ms 3575 +3576 +3577 moi ma 100k

300,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190829685001. TRAN THI MY DUNG. Hoan canh 3577: 300k ; 3576 va 3571 moi hoan canh 200k

700,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190881177001. Nguyen Thi Thuy Huong Phuc Loi, Long Bien,   HN Ma so 3577: Bac si keu goi manh thuong quan chung

200,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190542161001. TRAN THI THANH HA. Ho tro be Dinh Tien Dat - bai bao Ma so 3577: Anh Dinh Van Tron (thon Ha Thanh, xa Son Thanh, huyen Son Tra, tinh Quang Ngai)

100,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190433491001. CHE DINH SON. Ung ho hoan canh 3577 Dinh Van Tron

200,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190326663001. Anh Dinh Van Tron thon Ha Thanh, xa Son Thanh, H. Son Tra, T. Quang Ngai MS: 3577,   Dinh Van Tron, Son Tra, Quang Ngai

500,000

4/12/2019

IBVCB. 0412191033763001. PHAM THI NGOC LAN. Chi Lan ngo 154 pho Phuong Liet HN tang ma so 3577, chau Dinh Tien Dat con anh Dinh Van Tron benh viem co tim cap

400,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190732258001. NGUYEN THE ANH. 3577:   giup do be Dat

950,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190271982006. Phan Thi Thuy Nhi Ngu phuong An Binh, TP Bien Hoa, tinh Dong Nai Ma so 3575

300,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190251090001. DOAN TAN DINH. Ung ho ma so 3577 DNH TIEN DAT

200,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190399548001. PHAM KIM THOA. ung ho ms 3575, 3577 moi ms 100. 000dg

200,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190285896001. PHAM THI NGOC BICH. Ung ho MS: 3577   - Be Dinh Tien Dat -   Quang Ngai

500,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190633228002. Dinh Van Tron Ha Thanh,   Son Thanh, Son Tra, Quang Ngai ma so 3577

200,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190080632001. NGUYEN HONG SON. Son chuyen tien ung ho ma so 3577

500,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190430974001. Phuoc Vuong Nhi TP. HCM Ma so 3577: Anh Dinh Van Tron

300,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190077214002. HOANG TRONG DUC. ung ho Ms 3577 la 5 trieu 900 k - Be Tien Dat - cua mong Be manh khoe -   ADIDAPHAT

5,900,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190461082001. BUI XUAN BA. Ung ho ma so 3577

200,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190080264002. NGUYEN LE HANG. Ma so 3577:   Anh Dinh Van Tron (thon Ha Thanh,   xa Son Thanh, huyen Son Tra, tinh Quang Ngai) -   chuc con mau binh phuc

500,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190022768001. Le Uyen Lam 010 lo F1 chung cu Nguyen Thien Thuat, P1,   Q3 Ma so 3577: Anh Dinh Van Tron

1,000,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190010572001. Kieu Hong Nga Ha Noi Ma so 3577 chau be dan toc Hre

500,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190557864001. Ngo Tuan Manh Dinh Hoa   - Thai Nguyen Ma so 3577: Anh Dinh Van Tron, Son Tra,   Q. Ngai

50,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190661744001. ONG THI MINH NGOC. Ma so 3577: anh Dinh Van Tron (thon Ha Thanh, xa Son Thanh, huyen Son Tra, Quang Ngai)

500,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190643356001. TONG MINH TUAN. Giup chau Dinh Tien Dat MS 3577

500,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190461490003. VU THANH XUAN. MS 3577 Dinh Van Tron, UH chau Dat bi viem co tim

500,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190229590002. BUI THANH TUAN. Ung ho chau Dinh Tien Dat

500,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190527826001. NGUYEN QUOC CUONG. ms 3577,   Dinh Van Tron, chau Dat

2,000,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190394650001. TRAN THI NGOC UYEN. Tran Ngoc Uyen Van Khe Ha Dong ung ho ma so 3577 Dinh Tien Dat kho hoi suc san nhi Da Nang

1,000,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190702960001. NGUYEN THE ANH. ung ho Ma so 3577.

500,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190265844002. Dinh Van Tron - 0397. 594. 103 thon Ha Thanh, xa Son Thanh, huyen Son Tra, tinh Q Ma so 3577: Anh Dinh Van Tron

200,000

4/12/2019

IBVCB. 0412191006076002. DO VAN QUANG. ung ho ma so 3577

300,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190769196001. NGUYEN PHU QUY. Ma so 3577 anh Dinh Van Tron Ha Thanh   Son Thanh Son Tra Quang Ngai

300,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190627826001. TRUONG MINH TUAN. Giup do ma so 3577

200,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190915668001. Luu Minh Duc   Ha Noi MS 3577

100,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190186268001. HOANG KIM ANH. Ung ho ma so 3577. Mong chau som khoe

300,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190052128001. HANG THUY NHI. Ma so 3577:   Dinh Van Tron

500,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190828624001. DTA Haiphong Ma so 3577:   Anh Dinh Van Tron

1,000,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190786804002. PHUNG THI NGOC BICH. Giup do em Tien Dat,   con anh Tron, MS 3577

200,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190138668001. Nam Quan Tan Phu, HCM Ma so 3577: Anh Dinh Van Tron thon Ha Thanh, xa S

500,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190320860001. VO THI THU HA. Ung ho Ma so 3577: Chau DINH TIEN DAT

200,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190612344001. LUU TRONG HAI. Ma so 3577:   Anh Dinh Van Tron (thon Ha Thanh,   xa Son Thanh, huyen Son Tra, tinh Quang Ngai)DT: 0397. 594. 103

200,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190315522001. Long Hanoi Ung ho MS 3577

500,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190160718001. Ms 3577 Dinh Van Tron Ha Thanh, Son Thanh,   Son Tra, Quang Ngai con bi benh

200,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190449434006. LE ANH NHAN. Ma so 3577:   Anh Dinh Van Tron (thon Ha Thanh,   xa Son Thanh, huyen Son Tra, tinh Quang Ngai)

300,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190115048001. Nguyen Quan An Duong Vuong,   Ha Noi 3577: Anh Dinh Van Tron

50,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190998200001. NGUYEN DANG BINH. ung ho ma so: 3577

200,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190278536001. NGUYEN VAN KHANH. Ung ho ma so 3577

300,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190080112001. BUI THANH PHONG. Ong Ho Phi Hai chuyen tien ung ho. MS: 3551, chi Truong Thi Nhung(sn1990)T. My Thanh, X. Hoa Thang, H. Phu Hoa, T. Phu Yen.

2,000,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190528816002. Nguyen Quan An Duong Vuong,   Ha Noi 3576: Chi Doan Thi Than

50,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190018636004. Nguyen Quan An Duong Vuong,   Ha Noi 3575: Chi Phan Thi Thuy Nhi

50,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190160312005. Nguyen Quan An Duong Vuong, Ha Noi 3574: Co Vu Thi Hau

50,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190347784002. BUI THANH PHONG. Ong Ho Phi Hai chuyen tien ung ho. MS: 3565, ba Duong Thi Giang, T. Kep Thuong, X. Lam Cot, H. Tan Yen, T. Bac Giang. sdt: 0332864568

2,000,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190458460003. BUI THANH PHONG. Ong Ho Phi Hai chuyen tien ung ho. MS: 3566,   chi Nguyen Thi Nu, Xom 19, Cho Trau, T. Ha Trung, X. Hai Nam, H. Hai Hau, T. Nam Dinh. sdt: 0976203804

2,000,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190432128003. hxh kho khan

500,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190252740002. HOANG KIM ANH. Ung ho ma so 3510

300,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190823919001. NGUYEN THI THU HIEN. Nguyen Dinh Bao -   Gui chau DInh Tien Dat - MS 3577

2,000,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190877323001. NGUYEN DO DAT. Ung ho chau Dinh Tien Dat . Ma so 3577:   Anh Dinh Van Tron (thon Ha Thanh,   xa Son Thanh, huyen Son Tra, tinh Quang Ngai)DT: 0397. 594. 103

200,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190247951001. HO THI HOAI TRANG. Le Hoang (sn 2003) giup do cho em Dinh Tien Dat (Dinh Van Tron MS : 3577)

2,000,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190087797002. TRAN TAN TIEN. Ho tro be Van Tron BV Da Nang

1,000,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190650229002. Ma so 3577: Anh Dinh Van Tron (thon Ha Thanh, xa Son Thanh, huyen Son Tra, QN Ma so 3577: Anh Dinh Van Tron

50,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190849669001. PHAM HOANG MINH. Ma so 3577, Dinh Van Tron , dt 0397594103

700,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190784835003. HOANG NGOC THACH. Ma so 3577: anh dinh van tron thon ha thanh xa son thanh huyen son tra tinh quang ngai

5,000,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190756659001. DO MANH HA. Giup be Dinh Tien Dat

300,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190083431001. Lh Ms 3577, A Dinh Van Tron, Quang Ngai,   dt: 0397594103

500,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190915529001. DO THI LE THUY. Ung ho ma so 3577 ong Dinh Van Tron

200,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190041161001. HA THI NHU HAI. Ung ho Ma so 3577

500,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190762451003. DAO DUY KHANH. Ma so 3577:   Anh Dinh Van Tron (thon Ha Thanh,   xa Son Thanh, huyen Son Tra, tinh Quang Ngai)DT: 0397. 594. 103

300,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190777907001. TRAN NGOC MAI. Ung ho ma so 3577

300,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190450993001. BUI HOANG THI. Ma so 3577:   Anh Dinh Van Tron

200,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190621249001. Nguyen Thuy Linh tp. HCM Ma so 3577: Anh Dinh Van Tron (thon Ha Thanh, xa S

1,000,000

4/12/2019

IBVCB. 0412190690787003. Nguyen Thuy Linh tp. HCM Ma so 3510: Ba Nguyen Thi Hanh (thon Soi Lang, xa

1,000,000

4/12/2019

375941. 041219. 075440. IBFT Uh ma so 3577 a dinh van tron

200,000

4/12/2019

321434. 041219. 080549. giup ma so 3576 chi doan thi than . xom thai hoc. xa nghi thai. huyen nghi loc . nghe an. sdt 0383243779

200,000

4/12/2019

591088. 041219. 080831. Ms 3577 FT19338453847250

200,000

4/12/2019

591755. 041219. 081131. Ma so 3577 FT19338453859904

100,000

4/12/2019

504045. 041219. 081706. Giup Chau Dinh Tien Dat ma so 3577

500,000

4/12/2019

222799. 041219. 081751. ung ho ma so 3577 anh dinh van tron thon ha thanh xa son thanh huyen son tra tinh quang ngai

500,000

4/12/2019

761155. 041219. 081808. UNG HO ANH DINH VAN TRON MS 3577 - 041219 - 08: 18: 07

2,000,000

4/12/2019

761420. 041219. 081941. UNG HO CHI PHAN THI THUY NHI MS 3575 - 041219 - 08: 19: 41

2,000,000

4/12/2019

892371. 041219. 082931. Ho tro be Dinh Tien Dat bi benh tim

200,000

4/12/2019

153945. 041219. 083243. Giup anh Tron ma so 3577

200,000

4/12/2019

893033. 041219. 083511. ung ho ma so: 3577. anh Dinh Van Tron

200,000

4/12/2019

987308. 041219. 084051. Ung ho ma 3577

500,000

4/12/2019

599748. 041219. 084117. Gui anh Tron ma so 3577 FT19338519218355

200,000

4/12/2019

512297. 041219. 084203. Ung ho anh Phung Van Binh

1,000,000

4/12/2019

100804. 041219. 084421. Ma so 3577 Anh Dinh Van Tron thon Ha Thanh, xa Son Thanh, huyen Son Tra, tinh Quang Ngai FT193387994

100,000

4/12/2019

100806. 041219. 084421. Ung ho ma so 3577 Dinh Van Tron FT19338003991276

100,000

4/12/2019

766620. 041219. 084705. MONG CHAU DAT KHOI BENH - 041219 - 08: 47: 04

200,000

4/12/2019

894909. 041219. 084915. Ung ho ma so 3577

300,000

4/12/2019

668242. 041219. 085707. ung ho ms 3577 chau dat

500,000

4/12/2019

156781. 041219. 090643. NGUYEN THI QUYNH TIEN UNG HO MS 3576

100,000

4/12/2019

108991. 041219. 090706. Ung ho Ms 3577 FT1933 8006404905

500,000

4/12/2019

326178. 041219. 091316. ung ho ma so 3577 DINH VAN TRON,   Quang Ngai

300,000

4/12/2019

111521. 041219. 091320. Ung ho ma 3577 FT19338 133078303

200,000

4/12/2019

161262. 041219. 091453. Ung ho chau Dat con anh Dinh Van Tron

500,000

4/12/2019

114773. 041219. 092118. Ung Ho case 3573 anh Phung Van Binh FT193382 06000056

200,000

4/12/2019

115445. 041219. 092252. Ung ho case 3573 anh Phung Van Binh FT19338 742971557

200,000

4/12/2019

672864. 041219. 092755. UNG HO MA SO 3577

100,000

4/12/2019

672951. 041219. 092826. Ma so 3577 anh Dinh Van Tron

100,000

4/12/2019

356474. 041219. 092909. ung ho ma so 3577 chau dinh tien dat

200,000

4/12/2019

540150. 041219. 093332. Ung ho Ma So 3577 Dinh Van Tron

5,000,000

4/12/2019

121180. 041219. 093611. MS 3577 FT19338006514011

300,000

4/12/2019

338922. 041219. 093756. Ung ho chau Dat con anh Tron

500,000

4/12/2019

164483. 041219. 094618. Be Dinh Tien Dat Ma so 3577

1,000,000

4/12/2019

159688. 041219. 094645. Ung ho Ma so 3577: Anh Dinh Van Tron (thon Ha Thanh, xa Son Thanh, huyen Son tra, tinh Quang Ngai)

300,000

4/12/2019

127590. 041219. 095011. Npmduc ung ho ma 3577 FT19338900086190

200,000

4/12/2019

130463. 041219. 095619. Gui anh dinh van tron lo cho chau dat,   ma so 3577 FT19338476005890

300,000

4/12/2019

358868. 041219. 095742. UNG HO CHAU DINH TIEN DAT DAN TOC HRE

100,000

4/12/2019

991010. 041219. 100244. Ung ho ms 3577 chau Dinh Tien Dat bao Dan tri

200,000

4/12/2019

117873. 041219. 101304. ung ho anh Dinh Van Tron ma so 3577

500,000

4/12/2019

141012. 041219. 101646. ung ho ma so 3577 anh dinh van tron quang ngai

200,000

4/12/2019

910956. 041219. 102446. Ung ho be ma so: 3577

100,000

4/12/2019

873120. 041219. 102553. 19120400 0012959 Ms3577 gui cho Dat ZP5DSOJ8AE4V

100,000

4/12/2019

386823. 041219. 104613. IBFT Ung ho MS 3577 Dinh Van Tron

1,000,000

4/12/2019

389526. 041219. 105159. ma so 3577 anh Dinh Van Tron

100,000

4/12/2019

799318. 041219. 105614. MA SO 3577 - 041219 - 10: 58: 24

500,000

4/12/2019

161492. 041219. 110107. Nguyen Van Thuy - ung ho a Dinh Van Tron FT19338 060641608

1,000,000

4/12/2019

777768. 041219. 111152. ung ho ma so 3577

200,000

4/12/2019

167096. 041219. 111314. Ung ho anh Dinh van Tron ba be Dinh Tien Dat ma so 3577 FT19338 603400366

1,000,000

4/12/2019

668143. 041219. 112603. Ung ho chau Dat - bo Anh Dinh Van Tron - Ma so 3577

100,000

4/12/2019

172990. 041219. 112628. UH ma 3576 chi Than FT19338603445087

200,000

4/12/2019

157927. 041219. 112757. nguyen hoang nam ung ho ms3577

200,000

4/12/2019

158399. 041219. 112851. nguyen hoang nam ung ho ms3576

200,000

4/12/2019

175474. 041219. 113153. Ung ho chi Doan Thi Than, ma so 3567. Chuc con chi som khoe lai FT19338390165215

100,000

4/12/2019

183403. 041219. 114950. Ung ho anh Dinh Van Tron ma so 3577 FT19338950060331

200,000

4/12/2019

183623. 041219. 115022. Ung ho MS 3577 A Dinh Van Tron FT19338365109064

150,000

4/12/2019

193260. 041219. 121509. Ung ho ma so 3577 anh dinh van tron dt 0397594103 FT19338005077458

100,000

4/12/2019

816432. 041219. 123029. TRAN NHU THANH UNG HO MA SO:   3564 NGUYEN HUU THANG - 041219 - 12: 30: 10

500,000

4/12/2019

816705. 041219. 123208. TRAN NHU THANH UNG HO MA SO:   3565 BA DUONG THI GIANG - 041219 - 12: 31: 51

500,000

4/12/2019

816940. 041219. 123332. TRAN NHU THANH UNG HO MA SO:   3566 CHI NGUYEN THI NU - 041219 - 12: 33: 12

500,000

4/12/2019

817185. 041219. 123447. TRAN NHU THANH UNG HO MA SO:   3568 ANH BUI TIEN KHA - 041219 - 12: 34: 30

500,000

4/12/2019

446807. 041219. 123503. Ung ho chau Dat ma so 3577

200,000

4/12/2019

817460. 041219. 123613. TRAN NHU THANH UNG HO MA SO:   3572 : TRIEU THI MONG - 041219 - 12: 35: 54

500,000

4/12/2019

206603. 041219. 125528. Ung ho MS 3577 FT19338082522784

100,000

4/12/2019

456009. 041219. 130011. Ung ho ms 3577 Dinh van tron

500,000

4/12/2019

209036. 041219. 130318. Ung ho ma so 3577 FT19338005154514

100,000

4/12/2019

209388. 041219. 130423. Ung ho MS3577 DINH VAN TRON FT19338701795004

200,000

4/12/2019

213680. 041219. 131756. Gui anh Dinh Van Tron, ma so 3577. Chuc be mau khoe manh. FT19338005204482

300,000

4/12/2019

214684. 041219. 132056. Cau chuc chau Dinh Tien Dat som khoe manh FT19338701852667

100,000

4/12/2019

826070. 041219. 132414. GUI CHO BE DINH TIEN DAT, 8 TUOI, DAN TOC HRE. - 041219 - 13: 26: 24

1,000,000

4/12/2019

368330. 041219. 132444. Ung ho Ma So 3577 Dinh Van Tron

500,000

4/12/2019

930448. 041219. 133116. Giup cho con anh Tron. ma so :   3577. cam on bao

500,000

4/12/2019

930956. 041219. 133440. ung ho ma so 3577 Anh Dinh Van Tron

200,000

4/12/2019

219685. 041219. 133512. Ung ho ma so 3577 Dinh Van Tron FT19338 390620020

500,000

4/12/2019

235761. 041219. 135425. ung ho Dinh Tien Dat

200,000

4/12/2019

235805. 041219. 141245. Gui chau dinh tien dat 8 tuoi nguoi dan toc hre FT193388 80597376

100,000

4/12/2019

866025. 041219. 141930. UNG HO MS 3577

200,000

4/12/2019

250075. 041219. 142258. MS - 3577   - Dinh Van Tron

200,000

4/12/2019

700465. 041219. 142414. UngHo_ MS3577_ Dinh Van Tron_ 0397594103_ SmallDragon

100,000

4/12/2019

399282. 041219. 142851. IBFT ma so 3577

100,000

4/12/2019

245372. 041219. 143248. Luu Van Quan ung ho ms3577 A Dinh Van Tron tinh Quang Ngai FT19338906643474

300,000

4/12/2019

717430. 041219. 143444. Bi Zin ung ho ma so 3577 anh dinh van tron

200,000

4/12/2019

933383. 041219. 143703. Ma so 3577 Dinh Van Tron   - Hai em Hong Minh va Hong Phuc mong anh dung cam thang benh nhe.

1,000,000

4/12/2019

251363. 041219. 144431. Giup do ma so 3577 FT19338120714543

500,000

4/12/2019

252338. 041219. 144624. Giup do ma so 3575 FT19338120722067

500,000

4/12/2019

258262. 041219. 145754. Ma so 3577. Dinh Van Tron FT19338903980128

300,000

4/12/2019

103265. 041219. 150001. MS3510 ung ho ba Hanh

100,000

4/12/2019

356983. 041219. 150548. ung ho ma so 3577 anh dinh van tron,   thon ha thanh, xa son thanh, huyen son tra, tinh quang ngai

120,000

4/12/2019

935067. 041219. 150954. Ung ho ma so 3577 anh Dinh Van Tron va con trai

200,000

4/12/2019

258639. 041219. 151039. ct ung homs 3577

500,000

4/12/2019

268263. 041219. 151654. Ung ho ma so 3577 FT19338817133406

5,000,000

4/12/2019

188156. 041219. 152418. Chuyen bao Dan tri ho tro kho khan .   Ma so: 3576

200,000

4/12/2019

273851. 041219. 152710. Giup do ma so 3577 anh Dinh Van Tron co con la Dinh Tien Dat FT19338131685240

300,000

4/12/2019

862301. 041219. 153538. SANHSEACO GUI MA 3577 - 041219 - 15: 35: 37

50,000

4/12/2019

716547. 041219. 153602. ung ho Anh Dinh Van Tron. Maso 3577

200,000

4/12/2019

283522. 041219. 154443. Ung ho ms 3570 FT19338904051100

100,000

4/12/2019

294519. 041219. 160541. Ma so 3577 anh Dinh Van Tron FT19338904127664

500,000

4/12/2019

297484. 041219. 161105. nh99 ung ho ma so 3577 FT19338260200792

300,000

4/12/2019

734113. 041219. 161146. ung ho ma so 3577

500,000

4/12/2019

298865. 041219. 161331. Ho tro chi Doan Thi Than   - ma so 3576 FT19338001067867

1,000,000

4/12/2019

300721. 041219. 161640. Ma so 3577 anh Dinh Van Tron FT19338350724009

500,000

4/12/2019

756245. 041219. 161851. Ho tro anh dinh van tron ma so 3577 son tra quang ngai

2,000,000

4/12/2019

876817. 041219. 162413. MA SO 3577 HO TRO CHAU DINH TIEN DAT DAN TOC HRE - 041219 - 16: 24: 12

1,000,000

4/12/2019

141953. 041219. 162129. ung ho be Dinh Tien Dat ( Ma so :   3577 )

300,000

4/12/2019

311523. 041219. 163650. Ma so3577 Dinh Van Tron FT19338904245104

100,000

4/12/2019

734137. 041219. 165231. Ung ho be Dinh Tien Dat 8 tuoi

1,000,000

4/12/2019

274442. 041219. 165723. Ung ho Ma so 3577

300,000

4/12/2019

325795. 041219. 170424. Uh ma so 3577 chau dinh tien dat FT19338 769561860

50,000

4/12/2019

330179. 041219. 171331. MA SO 3577 ANH DINH VAN TRON THON HA THANH XA SON THANH HUYEN SON TRA TINH QUANG NGAI DT 0397594103

500,000

4/12/2019

330669. 041219. 171435. Giup ma so 3577 Dinh Van Tron FT193389 46702099

3,000,000

4/12/2019

785978. 041219. 171450. 3921931299 Chuyen qua MoMo ms 3577 anh Dinh Van Tron

100,000

4/12/2019

977096. 041219. 172003. UnG HO MS 3577 DINH VAN TRON

400,000

4/12/2019

963892. 041219. 172026. Ung ho ms 3577 - Dinh Van Tron - Son Thanh, Son Tra,   Quang Ngai

300,000

4/12/2019

637122. 041219. 172022. 3577 ung ho

50,000

4/12/2019

333825. 041219. 172131. UNG HO MA SO 3577 ANH DINH VAN TRON FT19338184763370

200,000

4/12/2019

746759. 041219. 172923. UNG HO GIA DINH ANH DINH VAN TRON MA SO 3577

100,000

4/12/2019

965733. 041219. 173137. 3577 dinh van tron - ha thanh   - son thanh - son tra   - quang ngai.

300,000

4/12/2019

345697. 041219. 173520. nguyen hoa binh ung ho anh Dinh van Tron ma so 3577 vnd500. 000

500,000

4/12/2019

708758. 041219. 173335. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 Dang Thi Thu Trang ung ho gd a Tron MS 3577

500,000

4/12/2019

343267. 041219. 174334. Ma so 3577 Anh Dinh Van Tron thon Ha Thanh xa Son Thanh huyen Son Tra tinh Quang Ngai DT 0397 594 10

500,000

4/12/2019

346247. 041219. 175132. Ung ho ma 3577 Dinh Van Tron cho chau Dat Ha Thanh, Son Thanh,   Quang Ngai. FT19338414144663

100,000

4/12/2019

839353. 041219. 181828. Giup do 3577

200,000

4/12/2019

362095. 041219. 183735. UNG HO MA SO 3566, chi NGUYEN THI NU FT19338991651954

200,000

4/12/2019

975287. 041219. 183844. UH MS 3577

300,000

4/12/2019

362543. 041219. 183856. UNG HO MA SO 3571, be BUI DUY KHANH FT19338 720685089

200,000

4/12/2019

363374. 041219. 184116. UNG HO MA SO 3575, chi PHAN THI THUY NHI, me be PHAN VAN NAM TRIEU FT193383 74363458

200,000

4/12/2019

905953. 041219. 185109. 1912040 00049871 Ma so 3577 ZP5DSOJ8U5JR

100,000

4/12/2019

371641. 041219. 190618. Ung ho ma so 3577 be Dinh Tien Dat FT193385 15793789

100,000

4/12/2019

417433. 041219. 193133. IBFT ung ho ms 3577 chau dinh tien dat

200,000

4/12/2019

393951. 041219. 193342. 3577 - Anh Dinh Van Tron

500,000

4/12/2019

381782. 041219. 193807. Ung ho chau be ma so 3577 FT19338321400348

200,000

4/12/2019

384192. 041219. 194613. Gui anh Dinh van tron 0397594103 FT19338 260288484

100,000

4/12/2019

040812. 041219. 195124. UNG HO MS 3576

1,000,000

4/12/2019

760854. 041219. 195217. Ung ho ma so 3577

200,000

4/12/2019

761121. 041219. 195507. Gop cho gia dinh ma so 3577 anh Dinh Van Tron

300,000

4/12/2019

043386. 041219. 195755. Uh MA SO 3574

300,000

4/12/2019

387847. 041219. 195826. Ung ho ma so 3577 anh Dinh Van Tron FT19338 947203857

100,000

4/12/2019

716173. 041219. 195516. Vietcombank 0451000476889 TRAN NGOC LINH chuyen khoan ung ho

500,000

4/12/2019

293508. 041219. 200535. ma 3577 ma 3576

100,000

4/12/2019

390784. 041219. 200822. Ung ho chau Dinh Tien Dat 8t dan toc HRE FT19338790086029

500,000

4/12/2019

391381. 041219. 201011. Trang Nam ung ho Be Dinh Tien Dat MS 3577 FT19338520123850

100,000

4/12/2019

764169. 041219. 203117. MS 3577 a Dinh Van Tron

200,000

4/12/2019

919637. 041219. 203544. MA SO: 3577 ANH DINH VAN TRON 0397594103 - 041219 - 20: 37: 54

500,000

4/12/2019

059177. 041219. 203735. Nhu Ky ck chuc chau som binh phuc

100,000

4/12/2019

401672. 041219. 204327. Ung ho chau Dinh Tien Dat   - Ma so 3577 FT19338167892330

500,000

4/12/2019

851547. 041219. 204524. Ma so 3577 chuc be Dat nhanh khoi

500,000

4/12/2019

765940. 041219. 205253. Ma so 3577 ung ho con anh Dinh Van Tron thon Ha Thanh xa Son THanh huyen Son Tra TInh Quang Ngai

1,000,000

4/12/2019

773931. 041219. 210332. ung ho ma so 3577

200,000

4/12/2019

410640. 041219. 211439. Ung ho chau dinh tien dat quang ngai FT19339947496394

500,000

4/12/2019

411582. 041219. 211804. Ung ho chau Dinh Tien Dat ma so 3577 FT19339520381778

200,000

4/12/2019

412275. 041219. 212038. Ma so 3577 anh phung van binh thon duong mong ngu phuc kim thanh hai duong FT19339085575957

500,000

4/12/2019

967949. 041219. 214101. Ung ho be Dat con anh Dinh Van Tron

300,000

4/12/2019

927000. 041219. 214310. GIUP MA SO 3577: ANH DINH VAN TRON (QUANG NGAI) - 041219 - 21: 45: 20

100,000

4/12/2019

927908. 041219. 215348. MA SO 3577 ANH DINH VAN TRON THON HA THANH XA SON THANH, SON HA,   QUANG NGAI - 041219 - 21: 53: 47

500,000

4/12/2019

083718. 041219. 215338. ung ho anh Dinh Van Tron, HA Thanh, Son Thanh, Son Ha,   Quang Ngai. DT 0397. 594. 103

200,000

4/12/2019

422688. 041219. 220305. MS 3577. Dinh van tron 0397. 594. 103 FT19339610130095

200,000

4/12/2019

772570. 041219. 220615. Son

100,000

4/12/2019

561848. 031219. 222732. Ung ho em vuot qua kho khan FT19338521003901

100,000

4/12/2019

613825. 031219. 233140. ung ho ma so 3576

80,000

4/12/2019

748003. 031219. 233930. UNG HO GD CHI - 031219 - 23: 39: 28

50,000

4/12/2019

570881. 031219. 234844. Dong gop cho ma so 3576 FT19338521306860

200,000

4/12/2019

476497. 031219. 235420. 3917050234 Chuyen qua MoMo giup anh Phung Van Binh

100,000

4/12/2019

571855. 041219. 000056. Dong gop ma so 3575 FT19338452129203

200,000

4/12/2019

586411. 041219. 074008. Ung ho ma so 3577 Dinh Van Tron FT19338519097730

200,000

4/12/2019

IBPS/SE: 79310001. DD: 041219. SH: 10004508. BO: NGUYEN DUC TAM. KIEN LAM UNG HO MS 3577

200,000

4/12/2019

DANG THI PHUONG;NT TU THIEN: 3575 - 1. 000. 000D, 3576: 1. 000. 000D, 3577: 1. 000. 000D;

3,000,000

4/12/2019

Sender: 79307005. DD: 041219. SHGD: 10002305. BO: LE THI ANH THU. IBUNG HO BE DINH TIEN DAT QUANG NGAI   MA SO 3577 ( DINH VAN TRON) CHUA BENH CHO BE, MONG CON MAU KHOI

200,000

4/12/2019

Sender: 01341001. DD: 041219. SHGD: 10000213. BO: DO VAN QUANG. (1900000008863939)UNG HO MA SO 357 7: ANH DINH VAN TRON (THON HA THANH XA SON THANH HUYEN SON TRA TINH QUANG NGAI)

100,000

4/12/2019

Sender: 48304001. DD: 041219. SHGD: 10004636. BO: LE QUOC HIEU. GUI DINH VAN TRON. MS 3577 TAI NGOA I THUONG VIET NAM CN THANH CONG

3,000,000

4/12/2019

Sender: 01360002. DD: 041219. SHGD: 10000401. BO: NGUYEN VAN HUNG. UNG HO CHI DOAN THI THAN MA SO 3576

500,000

4/12/2019

Sender: 79307005. DD: 041219. SHGD: 10007052. BO: DO THI THANH LAN. IBJBE LAN   HT BE DINH TIEN DA T   MS3577

500,000

4/12/2019

Sender: 01310012. DD: 041219. SHGD: 10012286. BO: BUI HUONG GIANG. GUI MS 3577. ANH DINH VAN TRON,   THON HA THANH, XA SON THANH, HUYEN SON TRA, TINH QUANG NGAI

500,000

4/12/2019

Sender: 79317002. DD: 041219. SHGD: 10000290. BO: CHI NHANH CONG TY TNHH CO DIEN LANH. CHUYEN TIEN UNG HO MS: 3577 A. DINHVAN TRON(QUANG NGAI)DT: 0397594103CO CON TRAI DINH TIEN DAT 8 TUOI BIVIEM CO TIM CAP SUY TIM, SUY CHUCNANG DA CO QUAN DANG DIEU T

2,000,000

4/12/2019

Sender: 01321001. DD: 041219. SHGD: 10001368. BO: NGUYEN DUC VIET. UNG HO MA 3577

300,000

4/12/2019

Sender: 79303008. DD: 041219. SHGD: 10019109. BO: NGUYEN THI THANH THUY. MS 3577 UNG HO CHAU DINH TIEN DAT

500,000

4/12/2019

Sender: 79307005. DD: 041219. SHGD: 10006820. BO: DANG THI HUYEN. IBDANG THI HUYEN CHUYEN KHOAN CH O BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

4/12/2019

Sender: 48304001. DD: 041219. SHGD: 10011416. BO: LY TRUNG HIEU. GIUP DO CHI DOAN THI THAN (MS SO: 3576)

500,000

4/12/2019

Sender: 01310001. DD: 041219. SHGD: 10012218. BO: DO THANH BA. UNG HO CHAU DAT CHUA BENH

1,000,000

5/12/2019

IBPS/SE: 79310001. DD: 051219. SH: 10000690. BO: TRAN THI ANH HONG. UNG HO CHAU DINH TIEN DAT (CON ANH TRON) MA SO 3577

200,000

5/12/2019

VU THI THU - GUI CHI DOAN THI THAN TINH NGHE AN MS 3576 GD TIEN MAT

3,000,000

5/12/2019

/Ref: PALPM90 RORS{//} /Ref: PALPM90R ORS{// }LP VNM90RORS UNG HO BE DAT, MS:   3577 DVC: MR DANG H UY HAI

200,000

5/12/2019

IBPS/SE: 01314007. DD: 051219. SH: 10000525. BO: DINH DUC KHAI. MA SO 3577, TRO CAP

50,000

5/12/2019

MBVCB. 289174323. khong. CT tu 0011002929257 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

10,000

5/12/2019

MBVCB. 289174394. HN. CT tu 0011374444718 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri

2,312

5/12/2019

Sender: 01310005. DD: 051219. SHGD: 10002404. BO: PHAN ANH TUAN. UNG HO MA SO 3577

1,000,000

5/12/2019

Sender: 79334001. DD: 051219. SHGD: 10000704. BO: NGUYEN HUU HOP0512011. UNG HO MA SO 3542 (VCB)   NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

500,000

5/12/2019

Sender: 01310001. DD: 051219. SHGD: 10002813. BO: HUYNH KHANH DUC. MS 3577

100,000

5/12/2019

Sender: 79604002. DD: 051219. SHGD: 10000140. BO: LY QUANG MINH. MA SO 3577 DINH VAN TRONMINH VA S ON GIUP MS3577 CON TRAI BI BENH TIM CAN TIEN DIEUT RI BENH GIA DINH KHO KHAN CAN GIUP CHARGEDETAILS OUR

100,000

5/12/2019

Sender: 01310012. DD: 051219. SHGD: 10004444. BO: HA THI HONG PHU. MA SO 3558

50,000

5/12/2019

Sender: 01604002. DD: 051219. SHGD: 10000182. BO: LY QUANG MINH. MA SO 3576 DOAN THI THANMINH VA S ON GIUP MS3576 CON TRAI BI TAI NAN CHAN THUONG NAO GIA DINH NEO DON CAN GIUP DO CHARGEDETAILS OUR

200,000

5/12/2019

Sender: 01604002. DD: 051219. SHGD: 10000110. BO: LY QUANG MINH. MA SO 3573 PHUNG VAN BINHMINH VA SO N GIUP MS3573 CHA MU DI KIEM TIEN CHO CON PHAUTHU AT HOP SO CAN GIUP DO CHARGEDETAILS OUR

100,000

5/12/2019

Sender: 01604002. DD: 051219. SHGD: 10000183. BO: LY QUANG MINH. MA SO 3575 PHAN THI THUY NHIMINH VA SON GIUP MS3575 CON TRAI BENH U NGUYEN BAO GANGIA D INH KHO KHAN CAN GIUP DO CHARGEDETAILS OUR

100,000

5/12/2019

Sender: 79310001. DD: 051219. SHGD: 10003392. BO: NGUYEN THI MY DUNG. UNG HO MA SO 3577

1,000,000

5/12/2019

Sender: 01604003. DD: 051219. SHGD: 10000142. BO: LY QUANG MINH. MA SO 3574 VU THI HAUMINH VA SON GI UP MS3574 HAI CU GIA 90 TUOI SONG TRONG NGHEO KHO CAN GIUP DO CHARGEDETAILS OUR

100,000

5/12/2019

Sender: 01310001. DD: 051219. SHGD: 10004448. BO: HA THI HONG PHU. MA SO 3557

50,000

5/12/2019

Sender: 01310005. DD: 051219. SHGD: 10006276. BO: TRIEU THI THANH HUONG. E HUONG UNG HO MS 3578

150,000

5/12/2019

Sender: 01202001. DD: 051219. SHGD: 10001021. BO: HOANG NGO KHANH PHUC. 151_CT GIUP DO CHAU DAT CO N TRAI ANH DINH VAN TRON SON THANH SON HA QUANG NGAI

1,000,000

5/12/2019

Sender: 79314013. DD: 051219. SHGD: 10000463. BO: NGUYEN THI NGOC NHAN. GIUP BE DINH TIEN DAT, 8 T UOI NGUOI DAN TOC HRE

100,000

5/12/2019

Sender: 79310001. DD: 051219. SHGD: 10009267. BO: DANG LUONG MANH HA. DINH VAN TRON

500,000

5/12/2019

Sender: 79305001. DD: 051219. SHGD: 10002604. BO: CTY TNHH GIAO NHAN VAN TAI TIEU CHUAN. CTY TNHH GNVT TIEU CHUAN DONG GOP CHO MA SO 3577 ANH DINH VAN TRON THON HA THANH XA SON THANH HUYEN SON TRA TINH QUANG NGAI

500,000

5/12/2019

Sender: 79310001. DD: 051219. SHGD: 10010839. BO: NGUYEN TUAN NGHIA. UNG HO MA SO 3577 ANH DINH VA N TRON

200,000

5/12/2019

Sender: 01310001. DD: 051219. SHGD: 10011638. BO: TRAN THI LAN HUONG. UNG HO MS 3577 DINH VAN TRON

200,000

5/12/2019

Sender: 01309001. DD: 051219. SHGD: 10003142. BO: VU DUC CHINH. UNG HO MA SO 3578 CHI TRAN THI GIA NG XOM TRUNG HONG XA NHAN THANH HUYEN YEN THANH NGHE AN

300,000

5/12/2019

Sender: 01309001. DD: 051219. SHGD: 10002919. BO: CAN QUANG THUC. MA SO 3579

500,000

5/12/2019

Sender: 01309001. DD: 051219. SHGD: 10003188. BO: VU DUC CHINH. UNG HO MA SO 3571 BE BUI DUY KHANH THON QUE MIENG XA QUANG SON HUYEN LAP THACH VINH PHUC

300,000

5/12/2019

Sender: 79310001. DD: 051219. SHGD: 10015752. BO: BUI THI QUYNH TRANG. MA SO 3579

100,000

5/12/2019

Sender: 01310005. DD: 051219. SHGD: 10017254. BO: TRAN THI KIM TUYEN. GIUP DO MA SO 3577 THON HA T HANH XA SON THANH HUYEN SON HA TINH QUANG NGAI

500,000

5/12/2019

Sender: 01310012. DD: 051219. SHGD: 10018245. BO: NGUYEN THI THUY. MA SO 3577 ANH DINH VAN TRON

50,000

5/12/2019

Sender: 79309001. DD: 051219. SHGD: 10005544. BO: LAM THI HOANG YEN. LTHY UNG HO MS 3578 CHI TRAN THIGIANG

200,000

5/12/2019

MBVCB289728185. ung ho 3579. CT tu 0351000688179 PHAM QUOC VIET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

5/12/2019

MBVCB. 289775588. ms 3577. CT tu dinh van tron toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

5/12/2019

MBVCB289795055. Ung ho Truong Mam Non Khuoi Khi_Bac Can. CT tu 0071004241830 NGUYEN VIET CUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

5/12/2019

MBVCB. 289798610. MA SO 3577: 200k;MA SO 3578: 200k. CT tu Nguyen thi thu tham toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

400,000

5/12/2019

MBVCB289800994. ung ho be Tran Thi Hoa Le Ma so 3578. CT tu 0721000543982 LE THANH HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

400,000

5/12/2019

MBVCB289804603. ung ho ms 3579. CT tu 0301000372012 BUI MANH TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

5/12/2019

MBVCB289805744. ung ho ms 3578. CT tu 0301000372012 BUI MANH TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

5/12/2019

MBVCB289806265. ung ho ms 3577. CT tu 0301000372012 BUI MANH TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

5/12/2019

MBVCB. 289846332. Ma so 3577_Anh Dinh Van Tron_Quang Ngai. CT tu Cam Tu toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

5/12/2019

MBVCB289861121. ungho ms3579. CT tu 0411001082964 DINH TIEN TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

50,000

5/12/2019

MBVCB289864023. ungho ms3578. CT tu 0411001082964 DINH TIEN TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

50,000

5/12/2019

MBVCB289887861. chuyen khoan ung ho chau Dat, o Quang ngai. CT tu 0291000295274 NGUYEN THI THU HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

599,000

5/12/2019

MBVCB289890689. Ung ho chau dinh tien dat, con anh dinh van tron bi benh nang. . CT tu 0041000122280 DANG LINH GIANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

5/12/2019

MBVCB289901291. gui ma so 3578 . CT tu 0041000175908 TRAN HONG LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

5/12/2019

MBVCB289906850. 3577 a Dinh Van Tron. CT tu 0271000815687 TRAN VAN MANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

5/12/2019

MBVCB289908435. ung ho ms 3577 - anh Dinh Van Tron - Quang Ngai. CT tu 0721000661789 PHAM THI HONG VAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

5/12/2019

MBVCB289909316. ung ho em dinh tien dat ma so 3577. CT tu 0061002256789 NGUYEN THI THANH HAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

5/12/2019

MBVCB289931929. Ung ho ma so 3577: anh Dinh Van Tron -   Quang Ngai. CT tu 0531002153231 NGUYEN THI THUY DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

5/12/2019

MBVCB289937686. ung ho chau Dinh tien dat. CT tu 0861000043184 NGUYEN THI HANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

400,000

5/12/2019

MBVCB289940650. 3579. CT tu 0251002761030 NGUYEN THI QUYNH THUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

5/12/2019

MBVCB289941178. 3577. CT tu 0251002761030 NGUYEN THI QUYNH THUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

5/12/2019

MBVCB289946035. chau tran thi hoa le nghe an. CT tu 0821000030578 NGUYEN THI PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

5/12/2019

MBVCB289136487. ung ho ma so 3577 a Dinh Van Tron. chuc con mau binh phuc. CT tu 0351000939480 DO THI LAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

5/12/2019

MBVCB289141511. UngHo MS 3577 anh Dinh Van Tron. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

5/12/2019

MBVCB289141687. ung ho ma so 3577 Dinh Van Tron, thon Ha Thanh, xa Son Thanh, huyen Son Ha, tinh Quang Ngai. CT tu 0451000226777 NGUYEN NGOC HIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

5/12/2019

MBVCB289143797. 3577. CT tu 0301000325003 NGUYEN VAN THAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

2,000,000

5/12/2019

MBVCB289156167. 2 vc co tam quyen gop cho Anh Dinh Van Tron. CT tu 0181002452242 NGO PHOI PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

2,000,000

5/12/2019

MBVCB289157559. Phan Hang ho tro ma so 3577 - chau Dat   - bo Dinh Van Tron. CT tu 0691000375465 NGUYEN PHAN HANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

5/12/2019

MBVCB289158267. ung ho chau dinh tien dat nguoi dan toc hre. CT tu 0971000023839 BUI HUU DUOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

5/12/2019

MBVCB289186895. NXA xin gui tang MS. 3578 - be Hoa Le!. CT tu 0021001725367 NGUYEN XUAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

250,000

5/12/2019

MBVCB289194231. Ma so 3577 Anh Dinh Van Tron. CT tu 0041000966285 LE LE NA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

5/12/2019

MBVCB. 289208651. ma so : 3578 hoan can con bi benh. CT tu tran thi giang toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

1,000,000

5/12/2019

MBVCB. 289212338. ma so : 3577 hoan canh con bi benh. CT tu dinh van tron toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

1,000,000

5/12/2019

MBVCB. 289214334. 3578. CT tu nguyen minh hang toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

50,000

5/12/2019

MBVCB289214253. ung ho anh dinh van tron. CT tu 0651000878767 TRUONG THI PHUONG THAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

5/12/2019

MBVCB289216728. MS 3577. CT tu 0441003830274 NGUYEN XUAN THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

5/12/2019

MBVCB289221249. goi em dinh tien d. CT tu 0081001315000 DO THI KIM SUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

5/12/2019

MBVCB289225218. ung ho anh Dinh Van Tron ma so: 3577. CT tu 0091000066289 VO THI PHUONG THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

5/12/2019

MBVCB. 289238662. 3578. CT tu Hang Nga toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

5/12/2019

MBVCB289243810. ung ho ma so 3577. CT tu 0451000272816 TA THI NHUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

5/12/2019

MBVCB. 289245777. MS 3578 Tran Thi Giang. CT tu Dinh Thi Men toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

5/12/2019

MBVCB289245648. ung ho ma so 3578. CT tu 0491000021066 DINH VAN NAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

5/12/2019

MBVCB289246738. ung ho be Dinh Tien Dat. CT tu 0801000284548 NGUYEN THI KIM ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

5/12/2019

MBVCB289248500. ma so 3577. Dinh Manh Tron, thon ha thanh, xa son thanh, huyen son ha, tinh quang ngai, chac chau mau khoe. CT tu 0991000044046 CAO XUAN VIET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

50,000

5/12/2019

MBVCB. 289255320. ban Huu Duc ung ho chau nho dieu tri ECMO. CT tu Ma so 3577: Anh Dinh Van Tron toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

5/12/2019

MBVCB289257207. ung ho chi Tran Thi Giang ms 3578 (xom Trung Hong, xa Nhan Thanh, huyen Yen Thanh, Nghe An). CT tu 0011003693280 HOANG THI HOAT toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

5/12/2019

MBVCB289259509. MS 3578. CT tu 0071000611260 NGUYEN HAI DUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

5/12/2019

MBVCB289272352. 3578 - Ung ho MS 3578 Tran Thi Giang. CT tu 0011003505331 NGUYEN THI LAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

5/12/2019

MBVCB. 289281863. Ma so 3577. CT tu Dinh van tron toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

5/12/2019

MBVCB. 289298321. con de non nhieu benh. CT tu Tran Thi Giang toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

5/12/2019

MBVCB. 289335857. ma so 3578 chi tran thi giang. CT tu Nguyen thi hue toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

5/12/2019

MBVCB289336848. ma so 3577. CT tu 0511000411958 VU THI NHUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

5/12/2019

MBVCB289339071. MS3578. CT tu 0541000291730 NGUYEN THAI SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

5/12/2019

MBVCB289358267. Quy gop cho be Dinh Tien Dat, ma so 3577. CT tu 0421000414163 NGUYEN THIEN DUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

5/12/2019

MBVCB289377589. Ung ho be Dinh Tien Dat Ma so 3577. CT tu 0351000002605 NGUYEN TRONG HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

5/12/2019

MBVCB. 289380879. ma so 3578. CT tu lua toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

5/12/2019

MBVCB. 289390627. MS 3579 Truong mam non Khuoi Khi, Bac Can. CT tu le chi kien toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

5/12/2019

MBVCB289403534. giup do chau Dat. CT tu 0161001595806 LE VAN PHUOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

5/12/2019

MBVCB289404649. ma so 3577: ung ho Anh dinh van tron. CT tu 0351000765069 NGUYEN VAN TOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

5/12/2019

MBVCB289421267. ung ho mong em chong khoe. CT tu 0021000383862 PHAN HA THAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

5/12/2019

MBVCB289430628. Ung ho Ms 3573 Phung Van Binh. CT tu 0341006854768 CAO THAI MANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

5/12/2019

MBVCB289440486. Ung ho Chi Tran Thi Giang. Dia chi: Xom Trung Hong xa Nhan Thanh huyen Yen Thanh (Nghe An). . CT tu 0021000423643 TRAN NGOC TU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

5/12/2019

MBVCB289447757. ung ho ma so: 3577. CT tu 0041000121111 NGUYEN THI PHI YEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

5/12/2019

MBVCB289463465. ung hoa so 3579. CT tu 0611001901859 pham thi minh phuong toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

5/12/2019

MBVCB289466261. ung ho ma so 3578. CT tu 0611001901859 pham thi minh phuong toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

5/12/2019

MBVCB289469303. Ma so 3579, truong mam non Khuoi Khi, thon Khuoi Khi, xa Bang Thanh, huyen Pac Nam, tinh Bac Can, . CT tu 0341000610441 TRAN DINH KHIEM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

5/12/2019

MBVCB289475760. chuyen tien tu thien MS: 3577 - dinh tien dat. CT tu 0071001039184 LE HUU TAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

5/12/2019

MBVCB289479474. Ung ho chau Dinh Tien Dat Quang Ngai . CT tu 0051000548472 LE THI THU VAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

5/12/2019

MBVCB289485096. ung ho be Dinh Tien Dat . ma so 3577. CT tu 0991000022790 LUONG HOANG HUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

5/12/2019

MBVCB289594916. ung ho ma so 3577. CT tu 0491000082866 NGUYEN THUY DUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

5/12/2019

MBVCB. 289623703. Ma so 3576: Chi Doan Thi Than. CT tu Duong Ha toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

5/12/2019

MBVCB289647613. hung. CT tu 0041000360310 NGUYEN TUAN HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

50,000

5/12/2019

MBVCB289660718. ma 3543 - a Vu ung ho. CT tu 0491001728212 TRINH THI THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

150,000

5/12/2019

MBVCB289671257. Ma 3542 . Anh Vu chuyen . CT tu 0491001728212 TRINH THI THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

150,000

5/12/2019

MBVCB289695545. ung ho be bi viem co tim. CT tu 0741000653406 LE THI NGOC HUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

5/12/2019

MBVCB. 289696842. Ung ho MS 3579 Truong mam non Khuoi Khi. CT tu Nguyen Thu Thuy toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

5/12/2019

MBVCB. 289697804. ms 3578. CT tu ngoc thu toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

5/12/2019

MBVCB. 289698454. Ma so 3576 Doan Thi Than. CT tu Le Thi Dieu Trang toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

5/12/2019

MBVCB. 289701043. Ma so 3577 gui chau Dinh Tien Dat. CT tu Le Thi Dieu Trang toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

5/12/2019

VCBPAY289176475. Ung ho anh Phung Van Binh - ma so 3573. DANG THI LAN ANH CT den BAO DIEN TU DAN TRI. 0451000476889.

300,000

5/12/2019

IBVCB. 0412190182729003. PHAN NGOC CHI. MS3577 - be Dat - Hre - viem co tim cap - con anh Tron

200,000

5/12/2019

IBVCB. 0412190872353001. TO THANH HUNG. Chuyen tien cho anh Dinh Van Tron, ms 3577

500,000

5/12/2019

IBVCB. 0412190063041001. VO THI ANH. Ma so 3577:   Anh Dinh Van Tron (thon Ha Thanh,   xa Son Thanh, huyen Son Ha, tinh Quang Ngai)

500,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190813257001. Nguyen hoa Quang ngai 3577 anh dinh ban tron son ha quang ngai

300,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190733799001. Ma so 3578: Chi Tran Thi Giang. Xom Trung Hong xa Nhan Thanh huyen Yen Thanh Nghe So phan

60,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190713581001. phan ngoc hung Giup ma so: 3577

100,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190863989002. phan ngoc hung Giup ma so: 3578

100,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190150581001. NGUYEN THAI HUNG. Ma so 3578: Chi Tran Thi Giang. Dia chi: Xom Trung Hong xa Nhan Thanh huyen Yen Thanh (Nghe An). DT: 0388. 194. 853 (So DT cua chi Giang)

2,000,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190329833001. TRUONG THIEU LANG. CHUYEN CHO BE DAT

500,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190116410001. Nguyen Thi Hai Yen   Ha Noi ung ho ma so 3577

150,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190031798002. Nguyen Thi Hai Yen   Ha Noi ung ho ma so 3578

150,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190691782003. DUONG THAT DUNG. Ma so 3578: Chi Tran Thi Giang.

200,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190060974002. LUONG HA NAM. Ung ho chau Dat, Quang Ngai

300,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190705960001. TRAN THI NGA. Ung ho ma so:   3578 - Tran Thi Giang

200,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190812092001. PHAN THI THU HIEN. Phuc Hung lop 9M1 MC giup Ms 3578

200,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190248664002. TRAN THI NGA. Ung ho ma so 3577 -   Dinh Van Tron

200,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190088156001. NGUYEN CHI TOAN. ung ho ma so 3577 anh Dinh Van Tron thon Ha Thanh, xa Son Thanh, huyen Son Tra, Quang Ngai

300,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190243902002. HUYNH LAM THUY TRANG. Ma so 3573: Anh Phung Van Binh. Dia chi thon Duong Mong, Ngu Phuc, Kim Thanh,   Hai Duong. DT: 0986832687

1,000,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190014708002. HUYNH HONG PHUONG. giup do 5 ma so: 3575 +3576 +3577 +3578 +3579 (moi ms 500k). Nam Mo A Di Da Phat

2,500,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190325644002. PHAM THI MY HANH. Ung ho MS: 3577a Dinh Van Tron

500,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190490792001. Dinh Van Tron Ha Thanh,   Son Thanh, Son Ha, Quang Ngai Con trai bi viem co tim

100,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190129776001. Doan Thai Phong 8B1 ngo 201 Tran Quoc Hoan Cau Giay HN Ma so 3579

500,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190638700002. Doan Thai Phong 8B1 ngo 201 Tran Quoc Hoan Cau Giay HN Ma so 3577

200,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190927444003. Doan Thi Than Thai Hoc,   Nghi Thai, Nghi Loc, Nghe An Con trai tai nan nang

100,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190697512003. Doan Thai Phong 8B1 ngo 201 Tran Quoc Hoan Cau Giay HN Ma so 3578

200,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190888708004. Truong mam non Khuoi Khi Khuoi Khi, Bang Thanh,   Bac Nam, Bac Can Xay truong mam non cho cac chau

100,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190253092004. Doan Thai Phong 8B1 ngo 201 Tran Quoc Hoan Cau Giay HN Ma so 3575

200,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190073638001. NGUYEN THI LIEN. Ung ho ma so: 3579

100,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190119362002. AN NGUYEN THUY QUYEN. Giup do a Phung Van Binh MS 3573

200,000

5/12/2019

IBVCB. 0512191027454001. Dinh Van Tron Ha Thanh,   Son Thanh, Son Ha, Quang Ngai Ung ho Ms 3577

200,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190076846003. TRAN THI PHUONG KHANH. ung ho MS3577 - anh Dinh Van Tron, Quang Ngai:   200. 000 dong va MS3578 - chi Tran Thi Giang, Nghe An:   200. 000 dong

400,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190687414002. Truong man non Khuoi Khi Khuoi Khi, Bang Thanh,   Pac Nam, Bac Can Ung ho Ms 3579

300,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190525832001. ma so 3560, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ma so 3560, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 moi ma so ung ho 100. 000

1,000,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190274384001. Bui Huyen Trang Soc Son,   Ha Noi MS 3576 chi Doan Thi Than

100,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190283368001. PHAN NGOC THANH. MS3577 DINH VAN TOAN

200,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190027504001. Tran Ngoc Hoa Chung cu Prosper Plaza, Q12,   HCM Ma so 3578: Chi Tran Thi Giang.

200,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190634908001. NGUYEN DUY VINH. Ma so 3488: Ba Nguyen Thi Thuy

250,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190131622002. NGUYEN THI THU HIEN. Gui be Dinh Tien Dat - MS 3577

2,000,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190635496003. Tran Tri Kien Hoang Mai,   HN Ma so 3578: Chi Tran Thi Giang

150,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190668528005. Tran Dinh Tien Hoang Mai,   HN Ma so 3577: Anh Dinh Van Tron

150,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190775958003. VU THI CHI. ung ho ma so 3579

100,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190054350001. Phuong, 299/21 Ly Thuong Kiet Ung ho GD chau Dinh Tien Dat,   MS 3577

300,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190629438001. TRAN Y THAO. Gui ung ho be Dinh Tien Dat, ma so 3577,   Dinh van tron

1,000,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190851354002. Phuong, 299/21 Ly Thuong Kiet MS 3573, GD anh Phung Van Binh, mong anh vuot qua

200,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190348341001. Tran Thi Giang Xom Trung Hong, Xa Nhan Thanh, Yen Thanh (Nghe An) MS 3578 -   Ung ho be sinh non 900g o Nghe An

200,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190093961002. PHAM TRUNG DUNG. Ung ho Ma so 3579, Truong Mam non Khuoi Khi

1,550,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190238749001. NGUYEN THE DUY DANG. ung ho Ma so 3579: Truong Mam non Khuoi Khi, tinh Bac Can.

100,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190870393001. PHAM NGUYET ANH. Ung ho Ma so 3579

100,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190998501001. Luu Van Thuan 7. 150 truong chinh,   hnoi Ma so 3578:

300,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190287457001. KIEU TAN TIEN. Chau Dinh Tien Dat

500,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190849305002. HUYNH NGOC TIEN. Ung ho be Dinh Tien Dat - Ms 3577

200,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190293177001. Ngo Nhu Quynh Phung Khoang Nam Tu Liem HN Ma so 3578: Chi Tran Thi Giang

100,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190481497001. TRAN THI MANH. Ma so 3577:   Anh Dinh Van Tron thon Ha Thanh,   xa Son Thanh, huyen Son Ha, tinh Quang Ngai -   Chuc con nhanh khoe

1,000,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190566365001. Ma so 3578: Chi Tran Thi Giang Xom Trung Hong xa Nhan Thanh,   Yen Thanh (Nghe An) so - phan - mong - manh - cua - hai - nhi - nang - 900 - g

100,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190189657002. Ma so 3576: Chi Doan Thi Than Xom Thai Hoc, xa Nghi Thai,   Nghi Loc,   Nghe An con - trai - hieu - thao - thoi - thop - tren - giuong - benh

50,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190944363001. PHAM VAN HOAT. ung ho Ma so 3579: Truong Mam non Khuoi Khi, thon Khuoi Khi

100,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190904949001. Ma so 3579 Truong Mam non Khuoi Khi thon Khuoi Khi, Bang Thanh,   Pac Nam, tinh Bac Kan hoan canh khoa khan

150,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190848265003. KIEU TAN TIEN. 5AM gui be Dinh Tien Dat

500,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190969301002. Truong Mam Non Khuoi Khi Khuoi Khi, Bang Thanh,   Pac Nam, Bac Kan ma so 3579

200,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190626697001. DAO DUY THUY. Gui be Dinh Tien Dat, mong be som khoe manh!

200,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190331967001. DOAN Y UYEN. Giup chau Dinh Tien Dat (Xin giau ten nguoi gui)

1,000,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190008743004. NGUYEN DANG TRUC LAM. Ma so 3577: Anh Dinh Van Tron (thon Ha Thanh, xa Son Thanh, huyen Son Ha, tinh Quang Ngai)

500,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190045446002. NGUYEN KIEN DUY. Ung ho ma so: 3577 Anh Dinh Van Tron

500,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190257404003. KHUC LE HOA. Ma so 3579   - truong mam non Khuoi Khi

200,000

5/12/2019

IBVCB. 0512190151086001. LE KHAC TUAN. UNG HO ANH PHUNG VAN BINH MS: 3573

500,000

5/12/2019

771661. 041219. 221339. Ma so 3576 Phep mau luon o quanh ta

200,000

5/12/2019

427346. 041219. 222556. 3577 dinh tien dat FT19339684901997

200,000

5/12/2019

428441. 041219. 223156. Ung ho ma 3577 FT19339740010050

200,000

5/12/2019

873421. 041219. 223426. Ung ho anh dinh van tron ma 3577

1,000,000

5/12/2019

429169. 041219. 223620. Ung ho ma so 3577 FT19339370254104

100,000

5/12/2019

432666. 041219. 230052. ms 3577 anh Dinh Van Tron tinh Quang Ngai FT19339060046611

100,000

5/12/2019

432724. 041219. 230121. Ung ho ma so 3577 anh Dinh Van Tron FT19339449012210

200,000

5/12/2019

394438. 041219. 230453. UNG HO GD A DINH VAN TRON MS 3577

100,000

5/12/2019

456747. 041219. 230452. ung ho ma so 3577 anh Dinh Van Tron Thon Ha Thanh xa Son Thanh huyen Son Ha tinh Quang Ngai sdt 0397

300,000

5/12/2019

433355. 041219. 230652. ung ho gia dinh anh Tron ms 3577 FT19339196240775

500,000

5/12/2019

394628. 041219. 230850. ung ho ms 3577

200,000

5/12/2019

933660. 041219. 231824. UNG HO MA SO 3577: ANH DINH VAN TRON - 041219 - 23: 18: 23

500,000

5/12/2019

775125. 041219. 235102. Ung ho ma so 3577

50,000

5/12/2019

437793. 041219. 235637. Gui anh Dinh Van Tron, bo be Dat. Nho quy bao chuyen giup. Xin cam on.   FT19339300200361

500,000

5/12/2019

441320. 051219. 010001. Ung ho anh Dinh Van Tron ma so 3577 FT19339188038292

300,000

5/12/2019

500332. 051219. 063009. Ma so 3578 chi tran thi giang

100,000

5/12/2019

448128. 051219. 065426. Con binh an FT19339227540943

100,000

5/12/2019

429522. 051219. 071627. IBFT ung ho ma so 3576

100,000

5/12/2019

803215. 051219. 073934. Chuc em som khoi benh

100,000

5/12/2019

802154. 051219. 080324. ho huu dat ung ho ms 3577 mong con som binh phuc

500,000

5/12/2019

993723. 051219. 081910. ung ho a DINH VAN TRON thon HA THANH xa Son thanh huyen Son Ha tinh Quang Ngai

1,000,000

5/12/2019

462946. 051219. 083055. Ung ho chi Tran Thi Giang ma so 3578 FT19339727402734

200,000

5/12/2019

950358. 051219. 083507. CHI HONG VAN UNG HO BE DINH TIEN DAT CON ANH DINH VAN TRON MA SO 3577 - 051219 - 08: 35: 06

1,000,000

5/12/2019

241953. 051219. 084438. ung ho cho be Le con chi Tran Thi Giang ma so 3578 Chuc con mau khoe

300,000

5/12/2019

503302. 051219. 090715. Ung ho chi tran thi giang ma so 3578

300,000

5/12/2019

476593. 051219. 090855. Ung ho c Tran Thi Giang Yen Thanh,   Nghe An chuc chau Le som khoe manh FT19339160700669

100,000

5/12/2019

218621. 051219. 091703. Ck tien ung ho ngay 05. 12

100,000

5/12/2019

480429. 051219. 091813. Gui tien cho Ma so 3577 Anh Dinh Van Tron FT19339351340784

100,000

5/12/2019

399977. 051219. 091708. ung ho ma so 3577 Dinh Van Tron Son Ha Quang Ngai

1,000,000

5/12/2019

482855. 051219. 092403. Giup do be Hoa Le MS 3578 FT19339675303599

500,000

5/12/2019

180848. 051219. 093245. Chuyen tien

100,000

5/12/2019

488648. 051219. 093646. Ung ho chau Tran Thi Hoa Le ma so 3578 FT19339351406371

500,000

5/12/2019

221647. 051219. 093912. Ngan Ung ho ms 3577 . anh Dinh Van Tron. chuc con mau khoe

100,000

5/12/2019

493148. 051219. 094646. Ung ho ma so 3577, chuc em som khoe manh FT19339145569260

200,000

5/12/2019

411816. 051219. 094719. 3578

200,000

5/12/2019

499476. 051219. 095956. Cung nhau chia se FT19339189850081

500,000

5/12/2019

875422. 051219. 100018. Ma so 3577 anh dinh van tron

150,000

5/12/2019

931164. 051219. 100101. 191205000013093 Chuyen qua ZaloPay ZP5DSPH1U63J

100,000

5/12/2019

502667. 051219. 100624. Ma so 3578 Tran Thi Giang FT19339945207973

100,000

5/12/2019

124801. 051219. 100753. Ma so 3578 Chi Tran Thi Giang

500,000

5/12/2019

141804. 051219. 102024. ung ho ma 3576

500,000

5/12/2019

518677. 051219. 103848. giup do ma so 3577, be Dinh Tien Dat FT19339646587049

3,000,000

5/12/2019

807555. 051219. 104850. Ung ho MS 3577 anh Dinh Van Tron o Quang ngai

500,000

5/12/2019

836198. 051219. 105012. Ma so 3577 Dinh Van Tron

200,000

5/12/2019

148553. 051219. 105324. Nguyen Van Tu Anh chuyen tien ms 3577 anh Dinh Van Tron

100,000

5/12/2019

808496. 051219. 105353. Ung ho MS 3579 Truong mam non Khuoi khi Bac can

500,000

5/12/2019

528956. 051219. 105845. ung ho ma so 3579 FT19339366330254

100,000

5/12/2019

531590. 051219. 110407. Nguyen Khanh ung ho ma so 3579 FT19339410427070

100,000

5/12/2019

533373. 051219. 110746. Nguyen Khanh ung ho ma so 3577 FT19339407037403

100,000

5/12/2019

999637. 051219. 113312. SANHSEACO GUI MA SO 3578 - 051219 - 11: 33: 11

50,000

5/12/2019

999950. 051219. 113420. SANHSEACO GUI MA SO 3579 - 051219 - 11: 34: 19

500,000

5/12/2019

129838. 051219. 114047. Ung ho Ma so 3577 (chau Dat)

100,000

5/12/2019

551315. 051219. 114333. Ung ho anh dinh van tron Ma so 3577 FT19339784113731

400,000

5/12/2019

940260. 051219. 114926. 191205000023011 Ma so 3578 ZP5DSPH22KNC

100,000

5/12/2019

130939. 051219. 120920. Ung ho c Giang, ms 3578

300,000

5/12/2019

639263. 051219. 122123. ung ho chi Tran Thi Giang ma so 3578

500,000

5/12/2019

427060. 051219. 122618. UNG HO GD TRAN THI GIANG MS 3578

100,000

5/12/2019

825524. 051219. 123820. Ma so 3578

500,000

5/12/2019

577419. 051219. 125133. Ung ho chau dinh tien dat maso 3577 FT193395158 56001

300,000

5/12/2019

863640. 051219. 130255. ung ho Tran Thi Hoa Le

100,000

5/12/2019

986957. 051219. 131248. Giup do ma so 3579

5,000,000

5/12/2019

987232. 051219. 131323. Giup do ma so 3577

7,000,000

5/12/2019

675077. 051219. 132011. Ho tro be Dat ms 3577

500,000

5/12/2019

133672. 051219. 134330. Ung ho Ma so 3579( truong mam non vung cao Khuoi Khi)

100,000

5/12/2019

597908. 051219. 134541. Ung ho ms 3579 - Huong Vy FT19339366953658

100,000

5/12/2019

133827. 051219. 134707. Ung ho Ma so 3576.

100,000

5/12/2019

603342. 051219. 135659. Uh be Dinh Tien Dat 8t, ma so 3577 a Dinh Van Tron FT19339704480196

2,000,000

5/12/2019

836890. 051219. 135924. Nguyen thi phuong anh ung ho ma so 3577

400,000

5/12/2019

605550. 051219. 140132. Ung ho Dinh Van Tron 3577 FT19339080888876

500,000

5/12/2019

614911. 051219. 141912. 3578 Ung ho chi Tran Thi Giang FT19339620260025

500,000

5/12/2019

628275. 051219. 144306. Ung ho ma so 3579 FT19339140179039

100,000

5/12/2019

629754. 051219. 144534. Mong chau Dinh Tien Dat mau binh phuc FT19339727957962

300,000

5/12/2019

175813. 051219. 172240. Maso 3578 - chi tran thi giang - nghean

200,000

5/12/2019

925316. 051219. 172259. ung ho a Phung Van Binh

550,000

5/12/2019

701024. 051219. 174249. Ma so 3577 FT19339212928085

200,000

5/12/2019

703237. 051219. 174624. Ung ho Ma so 3577 anh Dinh Van Tron thon Ha Thanh xa Son Thanh huyen Son Ha tinh Quang Ngai FT193395

500,000

5/12/2019

221554. 051219. 180711. ha van tang binh duong gui gd ma so 3578

100,000

5/12/2019

841085. 051219. 180814. Mai Le ung ho be Dinh Tien Dat Hre   - MS 3577

200,000

5/12/2019

716921. 051219. 181258. Ung ho ms 3577 FT19339540922200

300,000

5/12/2019

228222. 051219. 181631. ung ho ms 3577

50,000

5/12/2019

229611. 051219. 181832. ung ho ms 3579

50,000

5/12/2019

723831. 051219. 182846. 3577 Dinh Van Tron FT19339064327002

100,000

5/12/2019

732609. 051219. 184844. Ma so 3579 truong khuoi khi bac kan FT19339496416105

500,000

5/12/2019

732905. 051219. 184926. Ma so 3578 chi tran thi giang FT19339530213798

500,000

5/12/2019

733324. 051219. 185025. Ma so 3577 anh dinh van tron FT19339140002004

500,000

5/12/2019

733778. 051219. 185125. Ma so 3576 chi doan thi than FT19339251560395

500,000

5/12/2019

461872. 051219. 184731. Vietcombank 0451000476889 Ung ho chau Dinh Tien Dat

500,000

5/12/2019

734122. 051219. 185214. Ma so 3575 chi phan thi thuy nhi FT19339 496430792

500,000

5/12/2019

734732. 051219. 185345. Ma so 3574 co vu thi hau FT19339399129361

500,000

5/12/2019

735521. 051219. 185544. Ma so 3573 anh phung van binh FT19339251578899

1,000,000

5/12/2019

736001. 051219. 185659. Ma so 3572 trieu thi mong FT19339133279120

500,000

5/12/2019

747598. 051219. 192620. Ma so 3571 be bui duy khanh FT19339251693828

500,000

5/12/2019

748268. 051219. 192802. UNG HO MS 3577 FT19339988783495

100,000

5/12/2019

748274. 051219. 192800. Ma so 3567 chau nguyen thi huyen trang FT19339133396098

500,000

5/12/2019

474168. 051219. 193749. MoMo 0919204496 ung ho ma so 3573 970436 3930942135

200,000

5/12/2019

140860. 051219. 195423. MA SO 3577 ANH DINH VAN TRON - 051219 - 19: 54: 21

500,000

5/12/2019

150320. 051219. 202708. UnG HO CHAU DINH TIEN DAT

200,000

5/12/2019

150567. 051219. 203535. ung ho ma so 3577 DINH VAN TRON

100,000

5/12/2019

897655. 051219. 205848. Pham ngoc diep ung ho ms 3578 chi tran thi giang

100,000

5/12/2019

898012. 051219. 210211. Pham ngoc diep ung ho ms 3577

100,000

5/12/2019

004697. 051219. 213210. ung ho be dat con anh dinh van tron quang ngai

200,000

5/12/2019

794724. 051219. 214704. gui chi Tran Thi Giang ma so 3578 FT19340612772738

50,000

5/12/2019

795576. 051219. 215009. Gui chi Doan Thi Than ma so 3576 FT19340141667657

50,000

5/12/2019

795933. 051219. 215138. Gui co Vu Thi Hau ma so 3574 FT19340832274368

50,000

5/12/2019

796652. 051219. 215421. Gui anh Dinh Van Tron ma so 3577 FT19340500458731

50,000

5/12/2019

797471. 051219. 215721. Gui be Bui Duy Khanh ma so 3571 FT19340930521330

50,000

5/12/2019

902625. 051219. 220103. Ung ho 4 ma so 3571 3576 3577 3578 Cam on bao Dan Tri

2,000,000

5/12/2019

798547. 051219. 220127. Gui chi Tran Thi Vien ma so 3555 FT19340530930341

50,000

5/12/2019

CT TNHH THIET BI MAY QUANG MINH CHI TIEN UNG HO MS 3577 EM DINH TIEN DAT O QUANG NGAI MAC BENH VIEM CO TIM

1,000,000

5/12/2019

LE THI HONG NA UNG HO CHO EM DAT MA SO 3577

5,000,000

5/12/2019

TRAN THI THAO   UNG HO MA SO 3577 ANH DINH VAN TRON

1,000,000

5/12/2019

Sender: 79307005. DD: 051219. SHGD: 10000479. BO: HOANG DUC PHUC. IB MA SO 3577, DT:   0397. 594. 103

500,000

5/12/2019

Sender: 79302001. DD: 051219. SHGD: 10000845. BO: DO THU HANG. (CKRMNO: 030219120583038)UNG HO MA SO 3577     DINH VAN TRON   QUANG NGAI.   (NHH:   VIETCOMBANK THANH CONG )

100,000

5/12/2019

Sender: 01321001. DD: 051219. SHGD: 10000515. BO: NGUYEN NGOC DIEP. HO TRO MA SO 3577 ANH DINH VAN TRON THON HA THANH XA SON THANH HUYEN SON HA TINH QUANG NGAI DT 0397594103

200,000

5/12/2019

Sender: 79333001. DD: 051219. SHGD: 10000538. BO: LE THI DIEN. UNG HO MA SO 3578

200,000

5/12/2019

Sender: 01319001. DD: 051219. SHGD: 10000193. BO: HOANG THI PHUONG HUNG. UNG HO MA SO 3577 DINH VA N TRON THON HA THANH, XA SON THANH, H SON TRA,   QUANG NGAI

500,000

6/12/2019

NGUYEN THI XUYEN;NAM - VP DANG KY 500, CHI XUYEN 300 -   UNG HO BE TIEN DAT CON CUA DINH VAN   TRON;

800,000

6/12/2019

NGUYEN VAN THUY;38 TRUNG KINH, TRUNG HOA, CAU GIAY;UNG HO MA SO 3578 CHI TRAN THI GIANG;

500,000

6/12/2019

Sender: 01310001. DD: 061219. SHGD: 10003443. BO: PHAM THI HOA. GIUP DO MS 3577. CHUC E MANH KHOE.

300,000

6/12/2019

Sender: 79309001. DD: 061219. SHGD: 10000011. BO: LAM THI HOANG YEN. LTHY UNG HO MS 3571 BE BUI QU ANGKHANH

200,000

6/12/2019

Sender: 01310001. DD: 061219. SHGD: 10005267. BO: CHU MINH TRI. GIUP CHAU DINH TIEN DAT DAN TOC HR E

100,000

6/12/2019

Sender: 79310001. DD: 061219. SHGD: 10004323. BO: TRAN THANH NGA. TRAN THANH NGA GIUP MA SO 3578

100,000

6/12/2019

Sender: 79604002. DD: 061219. SHGD: 10000901. BO: LY QUANG MINH. MA SO 3578 TRAN THI GIANGMINH VA SO N GIUP MS 3578 CON GAI 7 THANG TUOI BENH VIEM PHOI THOAT VI BEN GIA DINH NGHEO CANGIUP CHARGEDETAILS OUR

100,000

6/12/2019

Sender: 01310005. DD: 061219. SHGD: 10004327. BO: TRAN THANH NGA. TRAN THANH NGA GIUP MA SO 3577

100,000

6/12/2019

Sender: 01310005. DD: 061219. SHGD: 10005674. BO: BUI TRIEU XA. GIUP CAC MS 3574 150K, 3575 250K,     3576 300K, 3577 300K, 3578 250K,   3579 450K.

1,700,000

6/12/2019

Sender: 01310005. DD: 061219. SHGD: 10009000. BO: TRAN THI NGOC ANH. MS 3580 DUONG THI THU

100,000

6/12/2019

Sender: 79327001. DD: 061219. SHGD: 10000351. BO: TRUONG VAN HUNG 00087725. 003DGEX193400005 : UNG   HO XD TRUONG MAM NON KHUOI KHI,   PAC NAM, BAC KAN   MS 3579

1,000,000

6/12/2019

Sender: 01309001. DD: 061219. SHGD: 10005288. BO: TRAN QUOC TUAN. MA SO 3580 BA DUONG THI THU CHAU MONG DIEU TOT DEP SE DEN VOI BA

500,000

6/12/2019

MBVCB289947794. UNG HO MA SO 3578 CHUC CHAU LE MAU KHOI BENH GIA DINH CHAU VUOT QUA KHO KHAN HANH PHUC. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

2,000,000

6/12/2019

MBVCB289964853. giup chau Dinh tien dat bi viem co tim. CT tu 0041001105927 TRAN VAN TOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

6/12/2019

MBVCB289967428. gui ung ho be Dinh Tien Dat 8t. co chuc con som hoi phuc. A Di Da Phat. CT tu 0421000462819 LE NGOC THUY VY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

2,000,000

6/12/2019

MBVCB289974811. Giup do truong hop 3578. CT tu 0011004051720 NGUYEN HONG PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

6/12/2019

MBVCB289983570. Dinh Tien Dat. CT tu 0341007053436 VU XUAN BINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

6/12/2019

MBVCB289991085. Dinh Tien Dat. CT tu 0041000293341 VO THI AI NHI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

6/12/2019

MBVCB290008401. ung ho chau Dinh Tien Dat. ECMO. CT tu 0781000462225 NGUYEN MAI VIET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

6/12/2019

MBVCB290015439. ung ho Con anh Dinh Van Tron - Quang Ngai. CT tu 0041000273074 HUA THI THANH NGUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

6/12/2019

MBVCB290026767. gui cho be Dinh tien Dat, 8 tuoi bi benh. CT tu 0441000639265 TRAN THUY VAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

6/12/2019

MBVCB. 290034336. Ma so 3578: Chi Tran Thi Giang. CT tu Ban doc Bao Dan Tri toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

6/12/2019

MBVCB290035060. chuyen ho tro anh Dinh van tron . CT tu 0261003457583 KHUONG THI MY QUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

2,000,000

6/12/2019

MBVCB290036436. ung ho anh Dinh Van Tron, MS: 3577. CT tu 0651000620958 DUONG QUANG KIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

6/12/2019

MBVCB290036826. ms 3572 Trieu thi Mong. CT tu 0061000109458 HO MY LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

6/12/2019

MBVCB290064283. Ung ho be Dinh Tien Dat - Cau mong be mau khoe. CT tu 0041000440684 TRAN THI DIEM PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

6/12/2019

MBVCB290071358. ung ho em Dat. CT tu 0091000385330 VU THUY VY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

6/12/2019

MBVCB290114233. giup do gia dinh anh Dinh Van Tron   - Quang Ngai. CT tu 0331003956188 TRAN THI QUYNH NHU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

6/12/2019

MBVCB290126997. ung ho con anh Dinh Van Tron - Quang Ngai. CT tu 0271001036601 NGUYEN LE TUONG VI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

6/12/2019

MBVCB290129888. ung ho MS 3580 Duong Thi Thu. CT tu 0071001185392 DOAN THANH SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

6/12/2019

MBVCB290130471. ck giup chau dinh tien dat. CT tu 1001000056789 TRAN BINH QUANG HUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

2,000,000

6/12/2019

MBVCB290130707. uh Dinh Tien Dat Hre. CT tu 0541000263355 NGUYEN THI PHUONG LIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

6/12/2019

MBVCB. 290143709. nguoi gia. CT tu duong thi nu 3580 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

16,742

6/12/2019

MBVCB290154351. Ma 3577 -   Dinh Van Tron. CT tu 0371003882244 HUYNH NGOC THUY TRAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

5,000,000

6/12/2019

MBVCB. 290154197. Ma so 3577. CT tu Tran Ha Phuong toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

6/12/2019

MBVCB. 290156027. Ma so 3580. CT tu Tran Ha Phuong toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

6/12/2019

MBVCB. 290157579. Ma so 3579. CT tu Tran Ha Phuong toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

6/12/2019

MBVCB290171691. ma so 3577 . CT tu 0861001558558 LE THI NAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

6/12/2019

MBVCB. 290190720. Ms: 3580. Ba me dau long khi nhot con trong cui. CT tu Ba Duong Thi Thu toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

6/12/2019

MBVCB290195154. ma so 3580: ba Duong thi Thu. thon 2 mai xa, xa Dong Ly,   huyen Ly Nhan, tinh Ha Nam. dt: 0363551061. ong duong van duc bi thu chi bo xom. CT tu 1021000008279 DAO THI TAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

6/12/2019

MBVCB290195337. UH: Ma so 3577: Anh Dinh Van Tron (thon Ha Thanh, xa Son Thanh, huyen Son Ha, tinh Quang Ngai)DT: 0397. 594. 103. CT tu 0041000753764 TRAN THI GIAO THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

6/12/2019

MBVCB. 290197119. Ms: 3578. CT tu Chi Tran Thi Giang toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

6/12/2019

MBVCB290215995. ung ho ma so 3563, 3565, 3566,   3579, 3580 moi ma so 100 nghin. CT tu 0361000290228 TRAN MINH TAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

6/12/2019

MBVCB290241109. loan . CT tu 0011001516201 VU THI LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

6/12/2019

MBVCB290245028. uh em o Quang Ngai. CT tu 1001000291186 HO THI DIEM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

6/12/2019

MBVCB290245847. ungho ms3580. CT tu 0411001082964 DINH TIEN TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

50,000

6/12/2019

MBVCB290268225. ung ho MS 3577 chau Dat. CT tu 0071000367105 DOAN THI HAI YEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

6/12/2019

MBVCB290269039. ung ho Ms 3573. CT tu 0071000367105 DOAN THI HAI YEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

6/12/2019

MBVCB290292649. Thuy Phuong ung ho ma so 3579 va 3577 moi ma so 400. 000VND. CT tu 0071001010763 LE PHUC THANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

800,000

6/12/2019

MBVCB290295849. Minh Khang ung ho ma so 3573,   3575, 3576, 3578,   3580 moi ma so 300. 000VND. CT tu 0071001010763 LE PHUC THANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,500,000

6/12/2019

MBVCB. 290298578. MS 3580. CT tu Do Ngoc Quang toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

6/12/2019

MBVCB. 290298950. 3580 b Duong Thi Thu. CT tu toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

350,000

6/12/2019

MBVCB290299781. gui ma 3580 - gui ba Duong Thi Nu. CT tu 0011002522570 NGUYEN DUY TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

6/12/2019

MBVCB290306007. ung ho ma so 3578: chi tran thi giang. CT tu 0071005858888 LE THI THANH THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

6/12/2019

MBVCB290309241. ung ho ms 3577. CT tu 0091000112495 TO HOAI NAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

6/12/2019

MBVCB290326033. ma so 3577 dinh van tron (quang ngai). CT tu 0441000764864 NGUYEN PHUONG THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

6/12/2019

MBVCB290348163. Ung ho be Dat. CT tu 0281000438482 NGUYEN THI HOANG MAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

6/12/2019

MBVCB290383196. GIUP MS 3577 DINH VAN TRON. CT tu 0071001510041 NGUYEN THI LUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

6/12/2019

MBVCB290388651. GIUP MS 3580 BA DUONG THI THU. CT tu 0071001510041 NGUYEN THI LUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

6/12/2019

MBVCB290401680. ung ho be, ma so 3577, anh Dinh Van Tron. CT tu 0251002720272 THAI GIA DINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

6/12/2019

MBVCB290446972. Ung ho con anh Dinh Van Tron MS 3577 DdT 0397 594 103. CT tu 0441003704246 NGUYEN THI THU DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

5,000,000

6/12/2019

MBVCB. 290454573. Ma so 3580. CT tu Duong Thi Thu toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

6/12/2019

MBVCB290465760. MS: 3577 giup chau Dinh Tien Dat con anh Dinh Van Tron. CT tu 0061000916463 NGUYEN HOANG LINH UYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

6/12/2019

MBVCB290475865. Ma so 3577, DINH VAN TRON, Ha Thanh,   Son Thanh, Son Ha, tinh Quang Ngai. CT tu 0271001055561 NGUYEN QUOC TOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

6/12/2019

MBVCB. 290484940. MS 3573: Nguoi cha mu hat rong mo co tien ghep nao. CT tu Ma so 3573: anh Phung Van Binh toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

6/12/2019

MBVCB290501884. 3580. CT tu 0011004143438 PHAM NGOC QUANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

6/12/2019

MBVCB290506276. ung ho chau Dinh Tien Dat 3577. CT tu 0181003430961 VO THI HOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

6/12/2019

MBVCB290511726. Ba Tran Thanh Thuy Ha Noi giup do ma so 3577 giup chau Dinh Tien Dat. CT tu 0011004243020 TRAN THANH THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

6/12/2019

MBVCB290567509. tu thien ma so (3580). CT tu 0411000622821 LE CONG BINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

6/12/2019

MBVCB290571606. ung ho chau Dinh Tien dat. CT tu 0441000664017 VO THANH LAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

6/12/2019

MBVCB290610058. ma so 3580 ba Duong Thi Thu. CT tu 0451000244887 DANG THI VAN HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

6/12/2019

MBVCB290614779. ung ho be Dinh Tien Dat, 8 tuoi. CT tu 0251001698390 TRAN QUOC THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

6/12/2019

MBVCB290655510. giup do hoan canh be Tien Dat o Da Nang. CT tu 0501000234338 LUONG Y MI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

6/12/2019

MBVCB290669299. Chuc Be DINH TIEN DAT mau khoe manh. CT tu 0531002536873 TRAN QUOC THAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

6/12/2019

MBVCB290671719. ms 3580, mong binh an cho 2 me con. CT tu 0711000237763 HO QUYNH TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

6/12/2019

MBVCB290712259. UNG HO MA SO 3579 TRUONG MAM NON KHUOI KHI MONG CAC EM DUOC VUI VE HANH PHUC. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

6/12/2019

MBVCB290713049. ung ho ma so 3580 Duong thi thu. CT tu 0121000578322 HOANG THI THANH MAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

6/12/2019

nguyen van thanh trung ct ung ho anh phung van binh GD TIEN MAT

200,000

6/12/2019

IBVCB. 0612190668280001. LUU THI NGOC HUYEN. MS 3577 Dat con trai a Dinh Van Tron, Son Thanh, Son Ha,   Quang Ngai

200,000

6/12/2019

IBVCB. 0612190781754004. THAI THI NHU AI. MS 3577 ung ho be Dat con cua anh Dinh Van Tron

300,000

6/12/2019

IBVCB. 0612190423904002. NGUYEN XUAN GIAO. MS:   3573. Ung ho GD A Phung Van Binh

200,000

6/12/2019

IBVCB. 0512190768470001. NGUYEN THI MAI HUONG. 3578 Tran Thi Giang

300,000

6/12/2019

IBVCB. 0512190476390002. NGUYEN THI MAI HUONG. 3579 Truong mam non Khuoi Khi

200,000

6/12/2019

IBVCB. 0512190206460003. TRAN THI PHUONG. Ung ho chau Dinh Tien Dat 8 tuoi

200,000

6/12/2019

IBVCB. 0612190260770001. Nguyen Le Van Au Co MS 3579

500,000

6/12/2019

IBVCB. 0612190842938002. Nguyen Le Van Au Co MS 3578

500,000

6/12/2019

IBVCB. 0612190795226003. Nguyen Le Van Au Co MS 3577

500,000

6/12/2019

IBVCB. 0612190777962005. Nguyen Le Van Au Co MS 3574

1,000,000

6/12/2019

IBVCB. 0612190451330004. phan ngoc hung Giup ma so: 3579

100,000

6/12/2019

IBVCB. 0612190858482001. NGUYEN THI HAI. Ung ho chau Dat

100,000

6/12/2019

IBVCB. 0612190051116002. Nguyen Van Trung k358/04 Phan Chau Trinh Ho Ngheo

200,000

6/12/2019

IBVCB. 0612190081670001. DO THI SUONG. DINH VAN TRON   ma so 3577

100,000

6/12/2019

IBVCB. 0612190829518001. uYEN DA NANG Ma so 3577:   Anh Dinh Van Tron (thon Ha Thanh,   xa S

300,000

6/12/2019

IBVCB. 0612190874870001. QUACH GIA CHINH. Ma so :   3573 Phung Van Binh

200,000

6/12/2019

IBVCB. 0612190893986001. NGUYEN HUU QUYNH THU. Ung ho hoan canh be Dinh Tien Dat 8 tuoi, dan toc Hre, nam Khoa Hoi suc Nhi (Bv Phu san Nhi - Da Nang)

500,000

6/12/2019

IBVCB. 0612190051708001. Ma so 358 Duong Thi Thu Thon 2, Mai Xa,   Dong Ly, Ly Nhan, Ha Nam Me gia nuoi con 17 nam tam than

200,000

6/12/2019

IBVCB. 0612190158192001. LE HANG CHAU. GD chau Nguyen ung ho ma so 3577

1,000,000

6/12/2019

IBVCB. 0612190319584002. NGUYEN THANH HUNG. Ung ho cac ms tu 3567 den 3580. Moi ms 100k. Chuc moi nguoi som qua con hoan nan. Nam mo bon su Thich Ca Mau Ni Phat

1,400,000

6/12/2019

IBVCB. 0612191022868002. Anh Dinh Van Tron Anh Dinh Van Tron (thon Ha Thanh, xa S   Ma so 3577

500,000

6/12/2019

IBVCB. 0612190961914002. TRAN NGUYEN CAM TU. ung ho ma 3537 phung van binh

200,000

6/12/2019

IBVCB. 0612190451434004. DO VAN HIEU. ung ho be Dinh Tien Dat

300,000

6/12/2019

IBVCB. 0612190766840001. THAI THI KHANH TRANG. UNG HO - MA SO 3577 - DINH VAN TRON

200,000

6/12/2019

IBVCB. 0612190035543001. NGUYEN THI THEU. Giup ba:   Ma so 3580: Ba Duong Thi Thu, cau mong ba khoe manh

1,000,000

6/12/2019

IBVCB. 0612190662387008. PHAM THUY TRANG. Ong Le Ky Phung ung ho MS 3577 cho anh Dinh Van Tron dieu tri benh cho con Dinh Tien Dat

500,000

6/12/2019

IBVCB. 0612190645743009. PHAM THUY TRANG. Ong Le Ky Phung ung ho MS 3578 cho chi Tran Thi Giang dieu tri benh cho con

500,000

6/12/2019

IBVCB. 0612190682053001. Be Dinh Tien Dat Ms 3577

5,000,000

6/12/2019

IBVCB. 0612190184129005. Be Nam Trieu Be Nam Trieu MS 3575

2,000,000

6/12/2019

IBVCB. 0612190944741006. Chi Tran Thi Giang   MS 3578

2,000,000

6/12/2019

IBVCB. 0612190739433008. Chi Doan Thi Than Ms 3576

1,000,000

6/12/2019

IBVCB. 0612190990377001. NGUYEN THI QUY. Goi den cu Thu MS 3580

300,000

6/12/2019

IBVCB. 0612190776925001. HO ANH TUAN. Ho Anh Tuan ung ho Ma so 3580 - Ba Duong Thi Thu. Thon 2 Mai Xa, xa Dong Ly, huyen Ly Nhan, tinh Ha Nam)

100,000

6/12/2019

IBVCB. 0612190232629003. HO ANH TUAN. Ho Anh Tuan ung ho Ma so 3577 -   Anh Dinh Van Tron (thon Ha Thanh,   xa Son Thanh, huyen Son Ha, tinh Quang Ngai)DT: 0397. 594. 103

100,000

6/12/2019

IBVCB. 0612190546805002. HO THU HUONG. Ma so 3577:   Anh Dinh Van Tron (thon Ha Thanh,   xa Son Thanh, huyen Son Ha, tinh Quang Ngai)500Kva Ma so 3580: Ba Duong Thi Thu. 500k

1,000,000

6/12/2019

IBVCB. 0612190981361001. DO THI THUY BONG. Ma so 3578: Chi Tran Thi Giang. Dia chi: Xom Trung Hong xa Nhan Thanh huyen Yen Thanh (Nghe An).

500,000

6/12/2019

IBVCB. 0612190995733002. DO THI THUY BONG. Ma so 3576: Chi Doan Thi Than. Dia chi: Xom Thai Hoc, xa Nghi Thai, huyen Nghi Loc, Nghe An.

300,000

6/12/2019

IBVCB. 0612190676281001. Ma so 3580: Ba Duong Thi Thu. Thon 2 Mai Xa, xa Dong Ly,   huyen Ly Nhan, tinh Ha Nguoi me

60,000

6/12/2019

IBVCB. 0612190021217003. DO THI THUY BONG. Ma so 3577: Anh Dinh Van Tron (thon Ha Thanh, xa Son Thanh, huyen Son Ha, tinh Quang Ngai)

250,000

6/12/2019

IBVCB. 0612190046471001. NGUYEN HONG THAO TRINH. Ung ho Be Dinh Tien Dat con anh Dinh Van Tron, Son Thanh, huyen Son Ha, tinh Quang Ngai( Benh Vien Nhi - Da nang.

500,000

6/12/2019

IBVCB. 0612190128503001. NGUYEN THI MY HANH. Hanh Nguyen ho tro cho anh Dinh Van Tron, ms: 3577,   o Son Ha, Quang Ngai tri benh cho con trai. Dt: 0397 594103

300,000

6/12/2019

IBVCB. 0612190092443005. DO THI THUY BONG. Ma so 3575: Chi Phan Thi Thuy Nhi (me be Phan Van Nam Trieu)

300,000

6/12/2019

IBVCB. 0612190909793001. HUYNH THI THUY TRAM. Ung ho be Tien Dat   - Ma so: 3577

100,000

6/12/2019

IBVCB. 0612190802224001. NGUYEN VIET THIEN KHOA. Ung ho Anh Dinh Van Tron, thon Ha Thanh, huyen Son Ha. Tinh Quang Ngai.

100,000

6/12/2019

IBVCB. 0612190712632002. TRAN THI THUY DUONG. MS 3559 MAM NON SKY KIDS MONG GD SOM VUOT QUA VAT VA

200,000

6/12/2019

IBVCB. 0612190239434001. NGUYEN LOC THANH. Ung ho gia dinh co me nhot con vao cui sat

100,000

6/12/2019

519305. 061219. 150439. Ung ho ma so 3557 be Dinh Tien Dat con anh Dinh Van Tron thon Ha Thanh xa Son Thanh huyen Son Ha tin

300,000

6/12/2019

520668. 061219. 150711. Ho tro MS 3573 Chuc anh Binh va gia dinh suc khoe FT19340905021800

300,000

6/12/2019

286652. 061219. 151840. CO OANH GUI - 061219 - 15: 20: 48

300,000

6/12/2019

549601. 061219. 155833. Nguyen Tri Nam Giup do chau Dinh Tien Dat con a Tron o Quang Ngai FT19340094813453

300,000

6/12/2019

574507. 061219. 162507. 3937811205 Chuyen qua MoMo 1 Ma so 3577 Anh Dinh Van Tron thon Ha Thanh xa Son Thanh huyen Son Ha tinh Quang Ngai

500,000

6/12/2019

564385. 061219. 162639. GIUP MA SO 3580 Ba DUONG THI THU FT19340182919408

100,000

6/12/2019

567806. 061219. 163238. 3577 DINH VAN TRON FT19340015018004

500,000

6/12/2019

198314. 061219. 163245. 3577. Dinh Van Tron

100,000

6/12/2019

091873. 061219. 163728. UNG HO CHAU DINH TIEN DAT CHAY ECMO,   CON ANH DINH VAN TRON, MA SO 3577

500,000

6/12/2019

989260. 061219. 163756. Ung ho be Dat con a Tron o Quang Ngai mong e mau khoe

200,000

6/12/2019

405280. 061219. 163807. 3578. Tran Thi Giang

100,000

6/12/2019

571500. 061219. 163915. Ung ho ma so 3577 FT19340015045005

50,000

6/12/2019

989508. 061219. 163931. Ung ho ma 3580

500,000

6/12/2019

719021. 061219. 164728. ung ho ba Duong Thi Thu

100,000

6/12/2019

592155. 061219. 165547. 3938006319 Chuyen qua MoMo ung ho be Dinh Tien Dat dan toc Hre

70,000

6/12/2019

582070. 061219. 165837. UNG HO CHAU DINH TIEN DAT   - MA SO 3577 FT19340980280102

200,000

6/12/2019

585284. 061219. 170437. Ms 3577 anh dinh van tron FT19340015139204

250,000

6/12/2019

586702. 061219. 170717. Ung ho 3580 Duong Thi Thu FT19340701338253

300,000

6/12/2019

994082. 061219. 170909. UNG HO MS 3577 250K MS 3578 250K Chuc cac chau mau khoe

500,000

6/12/2019

320434. 061219. 170926. - HO TRO BE DINH TIEN DAT CHUA TRI ECMO (MA SO 3577) - 061219 - 17: 08: 53

200,000

6/12/2019

797530. 061219. 183037. Nguyen Dinh Dong giup anh Dinh Van Tron ma so 3577

500,000

6/12/2019

183732. 061219. 185747. Ms 3577 dinh van tron

200,000

6/12/2019

640715. 061219. 185719. Ma so 3577 anh Dinh Van Tron

200,000

6/12/2019

131331. 061219. 190135. Ma 3576 FT19340408719810

100,000

6/12/2019

010714. 061219. 190248. Nguyen Thi Hoang Quyen tai Nha Trang ung ho MS 3580 ba Duong Thi Thu. Chuc ba suc khoe an vui

200,000

6/12/2019

139186. 061219. 190513. ung ho be 8 tuoi

200,000

6/12/2019

021444. 061219. 192711. Ung ho be Dat 8 tuoi

300,000

6/12/2019

349741. 061219. 194131. Ung ho be Dinh Tien Dat (Hre).   Mong em khoe lai.

400,000

6/12/2019

567591. 061219. 195357. MS 3580 ba Duong Thi Thu, thon 2 Mai Xa Dong Ly Ly Nhan Ha Nam

300,000

6/12/2019

148458. 061219. 200013. Ung ho ma so 3577 anh Dinh Van Tron FT19340464555275

200,000

6/12/2019

155841. 061219. 202413. Ung ho chau Dat FT19340409028268

100,000

6/12/2019

055974. 061219. 204124. 191206000065464 Ma so 3577 ZP5DSQESF8CH

200,000

6/12/2019

168861. 061219. 210948. Nguyen the minh ung ho ma so 3577 FT19341326002025

500,000

6/12/2019

883407. 061219. 212721. Ung ho MS 3577 Dinh Tien Dat

500,000

6/12/2019

181360. 061219. 220201. Ung ho 3577, anh Dinh Van Tron FT19341326096353

50,000

6/12/2019

799334. 051219. 220529. Giup do anh Dinh Van Tron 3577 FT19340133981012

100,000

6/12/2019

807305. 051219. 224345. Ung ho em Dat. Chuc em mau khoe benh FT19340482540239

200,000

6/12/2019

309398. 061219. 020937. Ma so 3577: Anh Dinh Van Tron (thon Ha Thanh, xa Son Thanh, huyen Son Ha, tinh Quang Ngai)

200,000

6/12/2019

986203. 061219. 062651. DNLD giup ms 3579 truong MN Khuoi Khi

300,000

6/12/2019

828720. 061219. 071257. Ung ho a dinh van tron ma 3577 FT19340041213537

100,000

6/12/2019

172773. 061219. 073609. MA SO 3577, ANH DINH VAN TRON - 061219 - 07: 38: 17

200,000

6/12/2019

157122. 061219. 081533. Ho tro be dieu tri dinh tien dat

200,000

6/12/2019

806088. 061219. 084642. Ung ho be Dinh Tien Dat - 8 tuoi - Nguoi dan toc Hre FT19340903802444

300,000

6/12/2019

850548. 061219. 085030. Giup chau Dat con anh Dinh Van Tron, thon Ha Thanh, xa Son Thanh, Son Tra Quang Ngai FT1934 0421361888

1,000,000

6/12/2019

855896. 061219. 090354. ung ho MS 3577 FT193402 68947021

300,000

6/12/2019

023723. 061219. 090608. ung ho Dinh Tien Dat

100,000

6/12/2019

189405. 061219. 090703. SANHSEACO GUI MA SO 3579 - 061219 - 09: 07: 02

50,000

6/12/2019

189752. 061219. 090826. SANHSEACO GUI MA SO 3580 - 061219 - 09: 08: 25

50,000

6/12/2019

663243. 061219. 091214. Chuyen tien giup do chau DINH TIEN DAT MS 3577

300,000

6/12/2019

190860. 061219. 091241. UNG HO MS 3577 ANH DINH VAN TRON( THON HA THANH, SON THNAH,   SON HA, QUANG N - 061219 - 09: 14: 48

1,000,000

6/12/2019

494023. 061219. 094146. IBFT ma so 3580

100,000

6/12/2019

687342. 061219. 094903. Ung ho chi TRAN THI GIANG MS 3578

300,000

6/12/2019

928584. 061219. 095449. ung ho gia dinh anh Dinh Van Tron Son Ha Quang Ngai co Ma so 3577

200,000

6/12/2019

159863. 061219. 095949. Ma so 3577 Anh Dinh Van Tron (thon Ha Thanh, xa Son Thanh, huyen Son Ha, tinh Quang Ngai)

200,000

6/12/2019

884819. 061219. 100429. Ung ho chi Tran Thi Giang ma so 3578 FT19340767901091

500,000

6/12/2019

057119. 061219. 100658. Thu Anh ung ho tu thien. hoan canh 3579. 3576. 3573.   3574. 3572

1,500,000

6/12/2019

208068. 061219. 101502. UH A DINH VAN TRON - 061219 - 10: 14: 41

200,000

6/12/2019

506151. 061219. 102658. Ta chi dung chuyen 200000d cho ba duong thi thu dong ly Ly nhan ha Nam ms 3580

200,000

6/12/2019

902940. 061219. 104023. Ma so 3577 Anh Dinh Van Tron FT19340768028919

200,000

6/12/2019

406640. 061219. 104950. Ung ho anh Dinh Van Tron, ma so 3577

500,000

6/12/2019

912299. 061219. 105853. ung ho ma so 3578 chi tran thi giang FT19340529665672

100,000

6/12/2019

912804. 061219. 105949. ung ho ma so 3579 truong MN khuoi khi bac kan FT19340686307955

100,000

6/12/2019

913262. 061219. 110050. ung ho ma so 3580 ba duong thi thu FT19340768002024

100,000

6/12/2019

267743. 061219. 110425. kinh nho Bao Dan Tri gui den Anh Phung Van Binh ma so 3573 dia chi kim thanh, hai duong.

300,000

6/12/2019

337835. 061219. 111207. cty ASC ung ho ma so 3577 anh Dinh Van Tron

500,000

6/12/2019

169203. 061219. 111700. BuI HUU KHOAN UNG HO MA SO 3579

500,000

6/12/2019

465897. 061219. 131030. MA 3577 DINH VAN TRON

200,000

6/12/2019

967013. 061219. 131408. Ung ho xay truong mam non Ma 3579 thon Khuoi Khi, tinh Bac kan FT19340176103547

100,000

6/12/2019

175183. 061219. 132220. Cac con yeu ung ho ma 3575,   3577 - moi ma 100, 000 VND; Ma 3576 -   200, 000 VND

400,000

6/12/2019

500438. 061219. 135738. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 Ung ho anh Dinh Van Tron - MS 3577

300,000

6/12/2019

177894. 061219. 140624. Ung ho gd a trong ma so 3577

200,000

6/12/2019

994658. 061219. 141840. Ung ho Ma so 3577 Dinh Van Tron.   Huyen Son Ha, Tinh Quang Ngai FT19340768743087

500,000

6/12/2019

995002. 061219. 141920. Ung ho chau Bui Duy Khanh, ma so 3571 FT19340803982180

200,000

6/12/2019

998883. 061219. 142644. Giup do ma so 3577 FT19340260297574

1,000,000

6/12/2019

999542. 061219. 142801. Ung ho benh nhan ma so 3572 Trieu Thi Mong FT19340470364176

200,000

6/12/2019

606903. 061219. 143752. ung ho ma so 3580 Duong Thi Thu

100,000

6/12/2019

975788. 061219. 144039. Pham Thuy Linh ung ho quy Nhan ai MS 3578

500,000

6/12/2019

Sender: 79303008. DD: 061219. SHGD: 10002046. BO: LUU GIA HY. MOT TRIEU DONG

1,000,000

6/12/2019

Sender: 01360002. DD: 061219. SHGD: 10000354. BO: TRAN NGUYEN DANG KHOA. UNG HO MA SO 3580 BA DUON G THI THU

300,000

6/12/2019

Sender: 48304001. DD: 061219. SHGD: 10002036. BO: TRAN THI KIM YEN. UH CHAU DINH TIEN DAT   TAI NG OAI THUONG VIET NAM CN THANH CONG

250,000

6/12/2019

Sender: 79333001. DD: 061219. SHGD: 10001481. BO: HO MONG THUY. UNG HO CHI TRAN THI GIANG MA SO 35 7 8

300,000

6/12/2019

Sender: 01341001. DD: 061219. SHGD: 10000663. BO: NGUYEN KIM HAI LAM. (1900000008876896)MA SO 3579

200,000

6/12/2019

Sender: 01319001. DD: 061219. SHGD: 10000210. BO: HOANG THI PHUONG HUNG. UNG HO MS 3579 TRUONG MAM NON KHUOI KHI, X BANG THANH, H PAC NAM,   TINH BAC KAN

500,000

6/12/2019

Sender: 79333001. DD: 061219. SHGD: 10002207. BO: NGUYEN HUU PHUOC. MS 3577 ANH DINH VAN TRON

300,000

6/12/2019

Sender: 79307005. DD: 061219. SHGD: 10014977. BO: TRAN QUOC HUY. IBMA SO 3577: ANH DINH VAN TRON

1,000,000

6/12/2019

Sender: 79303008. DD: 061219. SHGD: 10019664. BO: NGUYEN ANH THIEN. UNG HO BENH NHAN MA SO 3577

300,000

6/12/2019

Sender: 79303008. DD: 061219. SHGD: 10019788. BO: NGUYEN ANH THIEN. UNG HO MA SO 3578

300,000

6/12/2019

Sender: 01307001. DD: 061219. SHGD: 10003364. BO: DUONG NGUYEN BICH HUYEN. IBMS3580: 1. 000. 000 , M S 3579:   1. 000. 000 , MS 3577: 500. 000

2,500,000

7/12/2019

FTF_CN: 9704366801319233059. FrAcc: 0071003087152. ToAcc: 0451000476889

200,000

7/12/2019

MBVCB290718592. 3580 ba Duong Thi Thu . CT tu 0061001098189 NGO QUANG VINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

7/12/2019

MBVCB290723364. L. T. Khoa - Ung ho MS 3577 - Be Dinh Tien Dat 8t con anh Dinh Van Tron. CT tu 0281000511905 LE TAN KHOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

7/12/2019

MBVCB290724553. UngHo MS 3580 Duong Thi Thu. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

7/12/2019

MBVCB. 290735204. UH ba Duong Thi Thu MS 3580. CT tu Nguyen Sy Thang toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

50,000

7/12/2019

MBVCB290739490. Gui be DINH TIEN DAT con trai A. DINH VAN TRON.   mong con tai qua nan khoi. CT tu 0531002471574 NGUYEN NGOC LAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

7/12/2019

MBVCB. 290741222. Ung ho hoan canh ma so 3580. CT tu Duong Huu Thanh toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

7/12/2019

MBVCB290742672. ung ho ma so 3580. CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

7/12/2019

MBVCB290781963. Ma so 3577: Dinh van Tron, thon Ha Thanh , xa Son Thanh, H Son Ha,   Tinh Quang Ngai. CT tu 0071004931309 NGUYEN THI MINH LAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

7/12/2019

MBVCB. 290789018. 3577. CT tu Nguyen Thi Thu Hang toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

7/12/2019

MBVCB290831696. ung ho a Dinh Van Tron ( Son Thanh, Son Ha, Quang Ngai). CT tu 0371000462339 TRUONG HOANG QUOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,500,000

7/12/2019

MBVCB. 290833979. ung ho hc 3579. 3580. CT tu Cao Thi Dung toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

600,000

7/12/2019

MBVCB290871354. 3577 Dinh Tien Dat. CT tu 0251001512894 MAI DINH THAI CHIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

7/12/2019

MBVCB290874562. ung ho ms 3581. CT tu 0011001513762 NGUYEN HOANG TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

7/12/2019

MBVCB. 290889138. tuoi cao nuoi 2 con tam than, chau. CT tu Nguyen Thi Suu toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

7/12/2019

MBVCB. 290902718. tuoi cao nuoi con than kinh. CT tu Duong thi Thu toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

50,000

7/12/2019

MBVCB. 290939732. ung ho ma so 3581, ba Nguyen Thi Suu. CT tu tran ngoc diep toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

7/12/2019

MBVCB290942764. tam long nhan ai, ma so 3580. CT tu 0381000473256 TRAN QUOC HUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

7/12/2019

MBVCB290996155. Ung ho ma so 3581 Nguyen Thi Suu. CT tu 0251002662239 PHAN THI THU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

7/12/2019

MBVCB291019940. giup do anh Dinh Van Tron. CT tu 0041000146086 NGUYEN THI KIM NHUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

7/12/2019

MBVCB291023265. ung ho ms3581. CT tu 0811000002334 HOANG VIET PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

7/12/2019

MBVCB291030075. 3577. CT tu 0041000122756 PHAM THE GIAC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

7/12/2019

MBVCB291038420. Ung ho chau Dinh Tien Dat . CT tu 0071000646179 MAI XUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

7/12/2019

MBVCB291038562. ungho ms3581. CT tu 0411001082964 DINH TIEN TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

50,000

7/12/2019

MBVCB. 291041579. ung ho tre em khuyet tat. CT tu tran ngoc diep toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

7/12/2019

MBVCB. 291049466. 3577 Anh Dinh Van Tron. CT tu toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

7/12/2019

MBVCB. 291052198. Truong MN Khuoi Khi. CT tu toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

7/12/2019

MBVCB291052654. giup do be Dinh Tien Dat ( 8 tuoi,   nguoi dan toc Hre). CT tu 0371003839576 NGO NGOC THUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

7/12/2019

MBVCB. 291059969. 3581 Nguyen Thi Suu. CT tu toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

7/12/2019

MBVCB. 291131284. ma so 3581. CT tu to thi ly toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

250,000

7/12/2019

MBVCB291146246. giup do truong hop 3581. CT tu 0011004051720 NGUYEN HONG PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

7/12/2019

MBVCB. 291219892. Ung ho hoan canh ma so 3581. CT tu Duong Huu Thanh toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

7/12/2019

MBVCB291249472. ung ho ba nguyen thi Suu - ma so 3581. CT tu 0011004018744 NGUYEN THI THU TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

7/12/2019

IBVCB. 0612190977274006. DAO THU LIEN. Ma so 3578 -   Ba Ha Thi Lan mong chau khoi benh

300,000

7/12/2019

IBVCB. 0712190992202002. DAO THU LIEN. Ma so 3577:   Chi Lien mong em binh an

200,000

7/12/2019

IBVCB. 0712190767740003. phan ngoc hung Giup ma so: 3580

100,000

7/12/2019

IBVCB. 0712190981021001. Gia dinh Hung Thanh,   Bi & Sunny & mooney,   ba ngoai Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi (MS 3576; MS3577; MS 3578) x 100 nghin

300,000

7/12/2019

IBVCB. 0712190669785001. Do Thi Hang 1 ngach 46/38 Nguyen Hoang Ton, Tay Ho,   HN 3579 3581 quy chung

300,000

7/12/2019

IBVCB. 0712190708409001. Ma so 3581: Nguyen Thi Suu. Khu 5, xa Yen Duong, huyen Cam khe, tinh Phu Tho. Cu ba

60,000

7/12/2019

IBVCB. 0712190603765001. TRUONG MINH TUAN. Giup Ma so 3581: Nguyen Thi Suu.

500,000

7/12/2019

IBVCB. 0712190965119004. PHAM PHU DONG. Ma so 3580:   Ba Duong Thi Thu.

500,000

7/12/2019

IBVCB. 0712190308543005. PHAM PHU DONG. Ma so 3581:   Nguyen Thi Suu.

500,000

7/12/2019

IBVCB. 0712190864179003. 0451000476889 Ma so 3581 Nguyen Thi Suu Ma so 3581 Nguyen Thi Suu

500,000

7/12/2019

IBVCB. 0712190053411002. LE DANG THU GIANG. giup ma so 3577: anh Dinh Van Tron (thon Ha Thanh, xa Son Thanh, huyen Son Ha, tinh Quang Ngai)

300,000

7/12/2019

IBVCB. 0712190126189001. PHI VIET HANH. Ma so 3581:   Nguyen Thi Suu

500,000

7/12/2019

IBVCB. 0712190762789002. PHI VIET HANH. Ma so 3559 :   Tran Thi Le Chi

500,000

7/12/2019

IBVCB. 0712190953729003. PHI VIET HANH. Ma so 3580:   Ba Duong Thi Thu.

500,000

7/12/2019

IBVCB. 0712190615321004. PHI VIET HANH. Ma so 3579:   Truong Mam non Khuoi Khi, thon Khuoi Khi, xa Bang Thanh, huyen Pac Nam, tinh Bac Kan.

1,000,000

7/12/2019

IBVCB. 0712190972925005. PHI VIET HANH. Ma so 3578:   Chi Tran Thi Giang. Dia chi:   Xom Trung Hong xa Nhan Thanh huyen Yen Thanh (Nghe An).

500,000

7/12/2019

IBVCB. 0712190758933007. PHI VIET HANH. Ma so 3577:   Anh Dinh Van Tron (thon Ha Thanh,   xa Son Thanh, huyen Son Ha, tinh Quang Ngai)

500,000

7/12/2019

IBVCB. 0712190145749008. PHI VIET HANH. Ma so 3576:   Chi Doan Thi Than. Dia chi: Xom Thai Hoc, xa Nghi Thai, huyen Nghi Loc, Nghe An.

500,000

7/12/2019

IBVCB. 0712190200921009. PHI VIET HANH. Ma so 3575:   Chi Phan Thi Thuy Nhi (me be Phan Van Nam Trieu)

500,000

7/12/2019

IBVCB. 0712190373803001. HO THI MAI LY. Ma so 3581:   Nguyen Thi Suu

200,000

7/12/2019

IBVCB. 0712190804071001. LE XUAN DINH. UNG HO MA SO 3581 - NGUYEN THI SUU

1,000,000

7/12/2019

IBVCB. 0712190305637001. Nguyen Thi Suu, Ma so 3581 Khu 5, xa Yen Duong, huyen Cam khe, tinh Phu Tho Ma so 3581

500,000

7/12/2019

IBVCB. 0712190021744001. LY VI QUYEN. Ung ho Anh Dinh Van Tron (thon Ha Thanh, xa Son Thanh, huyen Son Ha, tinh Quang Ngai) - Ma so 3577

500,000

7/12/2019

IBVCB. 0712191032242003. NGUYEN ANH TUAN. Ung ho ba Nguyen Thi Suu ma so 3581

500,000

7/12/2019

IBVCB. 0712190047024001. TRAN THI PHUONG THAO. UNG HO Ma so 3577: Anh Dinh Van Tron

300,000

7/12/2019

IBVCB. 0712190944968002. LE DAC TUNG. Be Nguyen Thi Thanh Thao

500,000

7/12/2019

IBVCB. 0712190222978004. Phan ngoc Hung   Giup ma so: 3581

100,000

7/12/2019

IBVCB. 0712190630422001. TRAN THI VIET NHAN. Ung ho anh Phung Van Binh - Ma so 3573

1,000,000

7/12/2019

IBVCB. 0712191020454001. VU VAN THANH. Ung ho MS 3581 ba Nguyen Thi Suu, khu 5 xa Yen Duong,   huyen Cam Khe, tinh Phu Tho Sat 0329539301

100,000

7/12/2019

816614. 061219. 220923. HBQUOC NHO BAO DIEN TU DAN TRI CK1TR GIUP GIA DINH BADUONG THI THU MA SO 3580 FT19341016178042

1,000,000

7/12/2019

183803. 061219. 221350. MA SO 3577 GIUP DO ANH DINH VAN TRON FT19341845088004

1,000,000

7/12/2019

190538. 061219. 225843. Ma so 3580 ba Duong Thi Thu,   thon 2 Mai Xa, xa Dong Ly, huyen Ly Nhan, tinh Ha Nam FT19341174023982

100,000

7/12/2019

411995. 061219. 230538. Ung ho ma so 3577 - a Dinh Van Tron

500,000

7/12/2019

195535. 071219. 000239. Ung ho con a Tron MS 3577 FT19341521607478

200,000

7/12/2019

375535. 071219. 000928. MS 3577 (250. 000), MS 3578 (250. 000) - 071219 - 00: 08: 07

500,000

7/12/2019

707522. 071219. 012828. 3941516479 Chuyen qua MoMo Ma so 3577 Anh Dinh Van Tron thon Ha Thanh xa Son Thanh huyen Son Ha tinh Quang Ngai

50,000

7/12/2019

593662. 071219. 043056. mr z giup ma so 3577

100,000

7/12/2019

911820. 071219. 053959. Tu Hao ung ho Dinh Van Tron   Quang Ngai MS 3577

500,000

7/12/2019

202460. 071219. 061431. Ma so 3580 ung ho ba Duong Thi Nu FT19341354014054

300,000

7/12/2019

202686. 071219. 062103. Ma so 3577 ung ho Gia Dinh Anh Dinh Van Tron FT19341561200987

300,000

7/12/2019

715058. 071219. 063948. Ung ho DINH TIEN DAT 8tuoi nguoi dan toc HRE

300,000

7/12/2019

206922. 071219. 072143. Ck cho ma so 3577 anh Dinh Van Tron FT19341456731780

300,000

7/12/2019

031557. 071219. 072244. Vietcombank 0451000476889 NGUYEN THI TUYEN chuyen khoan

500,000

7/12/2019

213154. 071219. 080719. Ck tu thien ms 3580 FT19341201389782

100,000

7/12/2019

213349. 071219. 080818. Bui Trieu Xa giup ms 3580 FT19341201393158

250,000

7/12/2019

741307. 071219. 085413. ung ho chau Dinh Tien Dat chua benh

300,000

7/12/2019

233527. 071219. 091837. Dinh tien dat 8 tuoi FT19341068737309

300,000

7/12/2019

289292. 071219. 094154. Ung ho ma so 3580

100,000

7/12/2019

246535. 071219. 095245. Bui Trieu Xa giup ms 3581 FT19341574978814

300,000

7/12/2019

267663. 071219. 104226. giup be dinh tien dat 8 tuoi nguoi dan toc hre nam khoa hoi suc FT19341526727743

200,000

7/12/2019

267745. 071219. 104236. Ung ho chi Tran Thi Giang Ms 3578 FT19341601822649

1,000,000

7/12/2019

268677. 071219. 104441. Ung ho tu thien MS 3573 Phung Van Binh FT19341998602205

100,000

7/12/2019

081250. 071219. 111059. 191207000015808 Ma so 3581 ZP5DSRCLCSUB

100,000

7/12/2019

081313. 071219. 111142. 191207000015834 Ma so 3580 ZP5DSRCLCV4F

100,000

7/12/2019

050683. 071219. 111900. Phuong anh chuyen khoan

1,000,000

7/12/2019

427476. 071219. 112215. GIUP DO BE DINH TIEN DAT CON ANH DINH VAN TRON TINH QUANG NGAI (MA SO 3577) - 071219 - 11: 24: 21

500,000

7/12/2019

288550. 071219. 113243. Ung ho Nguyen Thi Suu, ma so 3581 FT19341012954280

200,000

7/12/2019

508179. 071219. 114057. UNG HO CHAU NGUYEN THI HUYEN TRANG XOM TAN SON XA NGHI YEN H NGHI LOC NGHE AN

500,000

7/12/2019

560907. 071219. 114159. IBFT Ung ho ma so 3581 nguyen thi suu

200,000

7/12/2019

508221. 071219. 114253. UNG HO ANH BUI TIEN KHA KHU 3 XA QUANG HUC H TAM NONG TINH PHU THO

500,000

7/12/2019

313037. 071219. 124533. Ung ho ms 3580 FT19341069405054

100,000

7/12/2019

449941. 071219. 134535. MSO: 3577 - GUI ANH DINH VAN TRON, HUYEN SON TRA, QUANG NGAI (0397594103) - 071219 - 13: 47: 41

2,000,000

7/12/2019

434079. 071219. 020846. Hoang Thi Hang giup do ba Nguyen Thi Suu   Ma so 3581

500,000

7/12/2019

434331. 071219. 021309. Hoang Thi Hang giup do ba Duong Thi Thu   Ma so 3580

300,000

7/12/2019

887253. 071219. 145925. 3945261092 Chuyen qua MoMo Ma so 3581 tam long nhan ai

500,000

7/12/2019

441362. 071219. 040150. Ung ho ma so 3581 Nguyen Thi Suu   - khu 5 yen duong -   cam khe - phu tho

2,000,000

7/12/2019

380817. 071219. 161501. Ung ho Ma so 3581 nguyen thi suu FT19341109750076

500,000

7/12/2019

684449. 071219. 161951. Luu ung ho Ma so 3581 : ba Nguyen Thi Suu

500,000

7/12/2019

206893. 071219. 162231. Nhom Vien Gach Nho ung ho 3 ma so 3571 3573 va 3575

150,000

7/12/2019

517665. 071219. 180752. PHAM DUC HIEU CHUYEN KHOAN BAO DIEN TU DAN TRI ung ho ma so 3581

600,000

7/12/2019

208668. 071219. 181814. Nho Quy Bao chuyen cho ma so 3581

200,000

7/12/2019

314096. 071219. 192201. Ung ho

200,000

7/12/2019

451794. 071219. 200731. Quyen gop giup be Dinh Tien Dat dieu tri ECMO FT19343222237082

500,000

7/12/2019

456511. 071219. 203000. ck tu thien tre e khuyet tat FT19343357000436

100,000

7/12/2019

474526. 071219. 215654. Ung ho chau Dinh Tien Dat FT19343017708073

200,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank mới
từ ngày 01 đến 07/12/2019

 

01-12-2019 01:21:50

CT DEN: 933416243872 IBFT Ms 3573; thoi gian GD: 30/11/2019 23: 19: 13

                   50,000

01-12-2019 01:26:10

Ung ho ma so 3573 Anh Phung Van Binh; thoi gian GD: 01/12/2019 00: 34: 45

                 500,000

01-12-2019 08:35:04

ung ho co Vu Thi Hau;ma so 3574

                 100,000

01-12-2019 09:26:49

CT DEN: 933509612256 maso3571 be Bui Duy Khanh maso3571 be Bui Duy Khanh

                 200,000

01-12-2019 10:38:18

Nguyen Anh Nguyet giup Ms 3573 (300k); giup Ms 3574 (200k)

                 500,000

01-12-2019 12:16:46

CT DEN: 933505502378 3896977196 Chuyen qua MoMo ma so 3574 co Vu Thi Hau

                 100,000

01-12-2019 12:32:38

CT DEN: 933505272822 GIUP DO 011219 12 34 45

                   30,000

01-12-2019 19:06:25

CT DEN: 933519159756 Ung ho ms 3573 Phung Van Binh

                 200,000

01-12-2019 20:12:16

CT DEN: 201253047039 ung ho anh Phung Van Binh tien ghep so cho con gai

                 500,000

01-12-2019 22:50:29

Goi den a Phung Van Binh. MS 3573

                 300,000

01-12-2019 22:58:24

CT DEN: 933515274961 IBFT 3574 Co Vu Thi Hau

                 200,000

02-12-2019 07:08:01

ung ho ms 3575; chi Phan Thi Thuy Nhi

                 100,000

02-12-2019 08:13:08

Ho tro Ma so 3575 Chi Phan Thi Thuy Nhi me be Phan Van Nam Trieu

                 200,000

02-12-2019 08:47:00

CT DEN: 933601154538 VIETTEL 400300 LIENNH 191202 191202061568826 400201 MS 3575

                 500,000

02-12-2019 09:04:10

tao duc trung ung ho ms 3575

                 100,000

02-12-2019 09:09:13

uhms3574

                   50,000

02-12-2019 09:09:39

uhms3575

                   50,000

02-12-2019 09:11:07

MS 3575 Phan thi Thuy Nhi; Dong Nai

                 200,000

02-12-2019 09:12:25

HUYNH TAN THUC UNG HO CHO MS 3573

                 100,000

02-12-2019 09:19:55

MS 3575 Phan T Thuy Nhi me be P V Nam Trieu Dong Nai

                 500,000

02-12-2019 09:35:43

TRA XUAN BINH GIUP 3 MS 3573,3574,3575

                   15,000

02-12-2019 10:50:25

Le Quang Chinh ung ho ma so 3575

                 300,000

02-12-2019 10:55:36

ung ho MS3573

                 200,000

02-12-2019 10:58:20

BUI TRONG DAT Chuyen tien ung ho ma so 3575

                 100,000

02-12-2019 11:04:03

BUI TRONG DAT Chuyen tien ung ho ma so 3573

                 100,000

02-12-2019 11:21:52

NGUYEN HOANG TUAN SDT: 0984200789 UNG HO CHO A PHUNG VAN BINH- MA SO 3573, DIA CHI THON DUONG MONG NGU PHUC KIM THANH HAI DUONG

                 300,000

02-12-2019 11:25:09

So GD goc: 10006422 Ung ho Ms 3573

                   50,000

02-12-2019 11:44:42

Chuyen tien giup chau Phan Van Nam Trieu ma so 3575

                 500,000

02-12-2019 12:22:25

CT DEN: 933600155995 MS 3575

                 200,000

02-12-2019 12:26:10

CT DEN: 933612431099 3575 FT19336941264093

                   50,000

02-12-2019 12:31:33

CT DEN: 933612433034 Ung ho MS3575 .be Trieu FT19336022096044

                 100,000

02-12-2019 12:44:51

So GD goc: 10026223 Ung ho be Nam Trieu

                   50,000

02-12-2019 13:13:02

Vo Thi Hong Van chuyen tien cho a Phung Van Binh; ma so 3573

                 300,000

02-12-2019 13:48:21

UH MS 3573 PHUNG VAN BINH

                 300,000

02-12-2019 14:53:20

So GD goc: 10013758 Ung ho Ms 3574

                   50,000

02-12-2019 15:16:41

So GD goc: 10034942 Ma so 3575 Phan Thi Thuy Nhi

                 200,000

02-12-2019 15:28:32

CT DEN: 933608421532 ung ho ma so 3575 chi Phan Thi Thuy Nhi

                 200,000

02-12-2019 15:57:11

NVC ung ho ma so 3575

                 100,000

02-12-2019 16:53:50

So GD goc: 10022289 Khiem Huynh ung ho Ma So: 3575 (be Nam Trieu)

                 400,000

02-12-2019 18:20:04

MS 3406 Nguyen Thi Ha Nghe An

                 200,000

02-12-2019 19:46:42

CT DEN: 933612034937 3907829256 Chuyen qua MoMo Ma so 3573 Anh Phung Van Binh

                   50,000

02-12-2019 20:01:21

CT DEN: 020039525424 Ung ho ms 3573 anh phung van binh

                 500,000

02-12-2019 21:00:09

So GD goc: 10034525 Ung ho Ms 3575

                   50,000

02-12-2019 21:39:50

Huynh Thai Ngoc Tram chuyen tien den MS 3573 anh Phung Van Binh

                 200,000

03-12-2019 03:24:20

ung ho be Phan Van Nam Trieu; ma so 3575;chi Phan Thi Thuy Nhi

                 200,000

03-12-2019 03:27:34

ung ho co Vu Thi Hau; ma so 3574

                 200,000

03-12-2019 06:38:34

ung ho ms 3576; chi Doan Thi Than

                 100,000

03-12-2019 07:32:33

ung ho ms 3576 Doan Thi Than

                 200,000

03-12-2019 09:24:49

ma so 3576 chi doan thi than

                 200,000

03-12-2019 09:43:50

So GD goc: 10006991 Giup do a Phung Van Binh ma so 3573

                 100,000

03-12-2019 10:03:02

MA SO 3576

                 100,000

03-12-2019 10:18:48

CT DEN: 203103674597 MS 3571 Bui Duy Khanh Giup be trai 5 tuoi bi keo le gan 60m

                 300,000

03-12-2019 10:36:29

NGUYEN VAN HINH ung ho ma so 3576 chi DOAN THI THAN

                 200,000

03-12-2019 10:56:01

So GD goc: 10005998 Ung ho Ms 3576

                   50,000

03-12-2019 12:27:20

So GD goc: 10000594 [1900000008859954]HO TRO MA SO 3576: CHI DOAN THI THAN

                 200,000

03-12-2019 12:40:04

maso 3576

                   21,882

03-12-2019 13:05:17

Ma so 3576 Doan Thi Than Nghe An

                 100,000

03-12-2019 13:07:48

Luong Hien ung ho me con c Than

                 150,000

03-12-2019 13:13:45

CT DEN: 933713845495 QMinh ung ho ms3574 FT19337477902997

                 500,000

03-12-2019 13:40:29

Nguyen Anh Nguyet chuyen tien giup Ms3576

                 300,000

03-12-2019 14:47:01

ung ho ma so 3576

             2,000,000

03-12-2019 15:42:40

CTY HEP VUONG GIUP DO 3571

             1,000,000

03-12-2019 16:47:47

ung ho anh Phung Van Binh

                 150,000

03-12-2019 17:35:07

Nguyen Minh Phuong chuyen tien ung ho chi Doan Thi Than Mso 3576. chuc em mau binh phuc

             1,000,000

03-12-2019 21:08:27

CT DEN: 933721543413 Ma so 3567 chi DOAN THI THAN ung ho gd chi FT19338520800267

                 200,000

03-12-2019 21:14:48

CT DEN: 933721545168 Ma so 3567 Chau Nguyen Thi Huyen Trang Ung ho 2 me con chau FT19338532572203

                 200,000

03-12-2019 21:42:05

ung ho ma so 3576

                 100,000

03-12-2019 21:46:29

ung ho ma so 3576 chi Doan Thi Than

                 500,000

03-12-2019 22:15:03

ung ho ms 3576 Chi Doan Thi Than

                   50,000

04-12-2019 07:53:04

ma so 3577; a dinh van tron; tinh quang ngai

                 250,000

04-12-2019 07:54:46

ma so 3576; chi doan thi than; tinh nghe an

                 250,000

04-12-2019 08:03:32

Nguyen Thi Yen Kho bac nha nuoc Bac Kan ung ho Ma so 3577

                 200,000

04-12-2019 08:13:31

Ma so 3577; Dinh Van Tron; thon Ha Thanh; xa Son Thanh; huyen Son Tra; tinh Quang Ngai

                   50,000

04-12-2019 08:17:22

ung ho ma so 3577

                 100,000

04-12-2019 08:23:07

Nguyen Quang Huy chuyen tien ung ho ms 3577

                 300,000

04-12-2019 08:43:57

uhms3576

                   50,000

04-12-2019 08:44:20

uhms3577

                   50,000

04-12-2019 08:47:44

UNG HO MS 3571 3575 3577 MOI MS 100000D

                 300,000

04-12-2019 08:48:16

TRA XUAN BINH GIUP 2 MS 3576,3577

                   10,000

04-12-2019 08:56:47

TRAN THI LIEN Chuyen tien

                 200,000

04-12-2019 09:02:15

CT DEN: 933809107122 Gui ma so 3577 Dinh Van Tron FT19338904644062

                 100,000

04-12-2019 09:02:35

Ms3577 anh dinh van tronquang ngai

                 300,000

04-12-2019 09:29:36

Hoang Thi Hong Van chuyen tien giup ma so 3577 Dinh Van Tron de giup be Dinh Tien Dat tri benh

                 100,000

04-12-2019 09:41:59

So GD goc: 10006287 Ung ho chau Dat, MS 3577

                 100,000

04-12-2019 09:53:34

ung ho ms 3577

                 200,000

04-12-2019 09:53:47

CT DEN: 933809129298 Gui tien ung ho ma so 3577 FT19338060396013

                 200,000

04-12-2019 09:56:12

Ung ho Ma so 3577. Dinh Van Tron. Quang Ngai

                 300,000

04-12-2019 09:56:45

Tien ung ho chau Dinh Tien Dat (ms 3577). Mong con mau binh phuc con nhe

                200,000

04-12-2019 09:59:26

Ung ho Ma so 3572. Trieu Thi Mong. Yen Bai

                 200,000

04-12-2019 10:10:55

ung ho anh Dinh van tron

                 200,000

04-12-2019 10:13:12

Ma so 3577 Anh Dinh Van Tron Ha Thanh Son Thanh Qngai

                 200,000

04-12-2019 10:16:20

So GD goc: 10004545 Ung ho Ms 3577

                   50,000

04-12-2019 10:16:20

So GD goc: 10004601 Khiem Huynh ung ho ma so: 3577 (anh Dinh Van Tron)H.Son Tra, T. Quang Ngai

                 350,000

04-12-2019 10:27:56

MS 3577 Anh dinh van Tron phone 0397594103

             2,000,000

04-12-2019 10:28:36

ung ho chau Dinh Tien Dat 8 tuoi bi benh viem co tm cap

                 100,000

04-12-2019 10:50:29

ung ho anh ding van tron

                 300,000

04-12-2019 10:55:44

Ma so 3577 - Dinh Van Tron

                 100,000

04-12-2019 11:04:48

ung ho quy nhan ai ma so 3577

                 150,000

04-12-2019 11:06:26

ung ho quy nhan ai ma so 3576

                 100,000

04-12-2019 11:13:02

ung ho ma so 3577 Dinh Van Tron. thon Ha Thanh; xa Son Thanh huyen Son Tra tinh Quang Ngai

                 100,000

04-12-2019 11:25:20

ung ho be DINH TIEN DAT

                 200,000

04-12-2019 11:29:32

Ung ho a Phung Van Binh - Hai Duong 3573

                 200,000

04-12-2019 11:51:42

KHUC VAN QUANG ung ho Ma so 3577 Anh Dinh Van Tron

             2,000,000

04-12-2019 11:53:20

Ma so 3577 Mong em khoe lai

                 300,000

04-12-2019 11:57:32

ung ho ma 3577

                 200,000

04-12-2019 12:06:00

ung ho anh Dinh Van Tron; MS 3577

                   50,000

04-12-2019 12:24:23

CT DEN: 933812196494 Ho tro gia dinh anh Dinh Van Tron Quang Ngai FT19338770512085

                 500,000

04-12-2019 13:13:59

Ung ho anh Dinh Van Tron (Quang Ngai) ma 3577

                   50,000

04-12-2019 13:20:12

ung ho em Dinh Tien Dat

                 200,000

04-12-2019 13:23:54

ung ho ms 3577; anh Dinh Van Tron

                 100,000

04-12-2019 13:39:05

Ung ho ma so 3577 Anh Dinh Van Tron Ha Thanh-Q Ngai

                 300,000

04-12-2019 13:47:30

Mong be Dat som binh phuc

             2,000,000

04-12-2019 13:58:02

TRINH DAC KHOA Chuyen tien ung ho Ma so 3577

                 300,000

04-12-2019 13:59:01

CT DEN: 933813229377 Ms 3577 anh Dinh Van tron FT19338500596797

                 100,000

04-12-2019 14:08:57

CT DEN: 933800370786 3577

                 200,000

04-12-2019 14:23:09

BUI TRONG LUONG Chuyen tien

                 100,000

04-12-2019 14:30:11

Ma so 3577; anh Dinh Van Tron

                 100,000

04-12-2019 14:34:09

Ma so 3576; chi Doan Thi Than

                 100,000

04-12-2019 14:43:50

MS 3577 Dinh Van Tron (Quang Ngai)

             5,000,000

04-12-2019 14:58:08

CT DEN: 933814258378 Pham Hoang Minh ung ho MS 3577 FT19338903980104

                 300,000

04-12-2019 15:05:58

Ma so 3577 DINH VAN TRON Quang Ngai

                 100,000

04-12-2019 15:06:12

CT DEN: 933815262643 Fox media ung ho Ma so 3577 GD Anh Dinh Van Tron FT19338120803266

                 100,000

04-12-2019 15:27:19

So GD goc: 10016884 Chuyen cho ma so 3577

                 200,000

04-12-2019 15:29:56

Minh Thu ung ho MS 3577

                 200,000

04-12-2019 15:35:25

Hoang Van Diep chuyen den ma so 3577; A Dinh Van Tron (thon Ha Thanh; xa Son Thanh; Son Tra; QNgai)

                 500,000

04-12-2019 16:10:59

CT DEN: 933816107282 Giup chau Dinh Tien Dat

             2,000,000

04-12-2019 16:11:10

MS3577 Dinh Van Tron Ha ThanhSonThanh Sontra QNgai

                 100,000

04-12-2019 16:19:22

Ung ho chau Dinh Tien Dat MS 3577 cua Bao Dan Tri

                 200,000

04-12-2019 16:19:28

CT DEN: 933809875478 DONG GOP CHO CHAU DINH TIEN DAT 041219 16 18 54

                 200,000

04-12-2019 16:25:15

ung ho chau Dinh Tien Dat

                 100,000

04-12-2019 16:34:04

ung ho chau dinh tien dat ; lam dong

                 100,000

04-12-2019 16:51:55

3577

             1,000,000

04-12-2019 16:57:25

ms3577 dinh van tron

                 500,000

04-12-2019 17:05:00

HA MINH DUC Chuyen tien giup do ms 3577

                 500,000

04-12-2019 17:05:44

Anh Dinh Van Tron ma so 3577

                 500,000

04-12-2019 17:51:01

Dao Tuyet Van chuyen tien ung ho chau Dat con anh Dinh Van Tron ma so 3577

                 200,000

04-12-2019 18:01:52

CT DEN: 933817384885 CHUYEN KHOAN UNG HO CHAU DAT CON ANH TRON MA 3577

                 100,000

04-12-2019 18:43:42

CT DEN: 933818364221 Gui chut giup do ma so 3577 anh Dinh Van Tron FT19338763505827

                 100,000

04-12-2019 19:06:40

Ma so 3577 Dinh Van Tron thon Ha Thanh xa Son Tra

                 500,000

04-12-2019 19:10:36

CT DEN: 933812703242 Ung ho truong hop ma so 3577

                 100,000

04-12-2019 19:39:43

CT DEN: 933812718548 Ma so 3577

                 200,000

04-12-2019 20:11:17

CT DEN: 933820391731 gui ma 3577 anh dinh van tron FT19338321516826

                 500,000

04-12-2019 20:19:55

Ms 3577

                 300,000

04-12-2019 21:02:48

CT DEN: 933821407239 Ung ho con Dat FT19339448676785

                 200,000

04-12-2019 22:39:26

Ung ho ma so 3577

                   50,000

04-12-2019 22:43:36

3577. Mong chau het benh

                 200,000

05-12-2019 01:14:50

CT DEN: 933900439445 Ma so 3577. Chuc chau nhanh khoi benh FT19339226176075; thoi gian GD: 05/12/2019 00: 20: 30

                   50,000

05-12-2019 05:56:14

ung ho anh Tron ms 3577

             1,500,000

05-12-2019 07:08:56

ung ho ms 3578; chi Tran Thi Giang

                 100,000

05-12-2019 08:18:16

Nho Dan Tri gui den ma 3577 va 3578

                 200,000

05-12-2019 08:19:14

GiaDinh Nguyen Thi Thanh Huyen ung ho be Dinh Tien Dat

                 200,000

05-12-2019 08:37:56

CT DEN: 933901806740 Giup chi Tran Thi Giang

                 500,000

05-12-2019 08:40:02

CT DEN: 933908397544 VU LE QUYNH UNG HO MA SO 3578 TRAN THI GIANG

                 100,000

05-12-2019 08:45:17

UNG HO MA SO 3577 ANH DINH VAN TRON

             1,000,000

05-12-2019 08:47:01

UNG HO MA SO 3578 CHI TRAN THI GIANG

             1,000,000

05-12-2019 08:47:08

MS 3577 3578

                 600,000

05-12-2019 08:48:01

BUI HAI PHUONG ung ho ma 3578

                 500,000

05-12-2019 09:08:50

So GD goc: 10004378 Giup chau Dinh Tien Dat

             1,000,000

05-12-2019 09:17:31

ung ho ma so 3578

                 500,000

05-12-2019 09:22:13

THAI CK ung ho Ms 3578 . Tr Thi Giang

                 150,000

05-12-2019 09:52:12

ung ho chau Dinh Tien Dat dan toc Hre 8 tuoi

                 400,000

05-12-2019 10:01:42

Ma so 3578 Chi Tran Thi GiangDia chi Xom Trung Ho Ngh

                   30,000

05-12-2019 10:14:12

ung ho em be ms 3578.

                   50,000

05-12-2019 10:23:19

Giup chau Dinh Tien Dat con anh Dinh van Toan

                 500,000

05-12-2019 10:45:49

CT DEN: 933910522336 Ung ho anh Tron Ms 3577 FT19339404232009

                 100,000

05-12-2019 10:58:51

CT DEN: 933910528984 Ung ho chi Giang MS 3578 FT19339314239865

                 100,000

05-12-2019 11:06:31

TRA XUAN BINH GIUP MS 3578

                     5,000

05-12-2019 11:19:47

UNG HO MS 3573 PHUNG VAN BINH

             1,500,000

05-12-2019 11:21:33

UNG HO MS 3577 ANH DINH VAN TOAN

             1,500,000

05-12-2019 12:06:16

CT DEN: 933900454194 Quyen gop dieu tri em DINH TIEN DAT

             2,000,000

05-12-2019 12:19:18

Nguyen Tuan Anh chuyen tien

                 500,000

05-12-2019 12:51:26

ung ho be dinh tien dat dan toc hre

                 200,000

05-12-2019 13:44:04

CT DEN: 933913282439 ung ho MS3578

                 200,000

05-12-2019 13:46:54

Ung ho ma so 3578 chi Tran Thi Giang Nghe An

                 100,000

05-12-2019 13:48:19

CT DEN: 933906030212 MS 3577 ANH DINH VAN TRON 051219 13 50 26

                 200,000

05-12-2019 13:56:14

ung ho Truong Mam non Khuoi Khi ma so 3579

                 100,000

05-12-2019 14:19:24

CT DEN: 933907083496 3928368110 Chuyen qua MoMo ung ho MS 3575 Phan Thi Thuy Nhi

                   50,000

05-12-2019 14:35:55

PHAM ANH THANG ung ho ma so 3578

                 500,000

05-12-2019 14:45:11

Nguyen Nhu Quynh ung ho chau Dinh Tien Dat 8t dan toc Hre

                 300,000

05-12-2019 14:50:38

CT DEN: 933914632477 Ung ho chau dinh tien dat ms 3577 con anh dinh van tron FT19339002800004

                 500,000

05-12-2019 16:11:50

So GD goc: 10019015 3573

                 100,000

05-12-2019 16:18:50

CT DEN: 933916666955 ung ho em dat FT19339360726064

                 100,000

05-12-2019 16:26:25

MINH HIEN Chuyen tien giup be Dinh Tien Dat

                 500,000

05-12-2019 16:56:35

CT DEN: 933916679790 Nhat chuyen tien giup be Dinh Tien Dat FT19339141146986

             2,000,000

05-12-2019 17:02:41

Ho tro Ma so 3579 Truong Mam non Khuoi Khi thon Khuoi Khi xa Bang Thanh huyen Pac Nam tinh Bac Kan

                 200,000

05-12-2019 17:07:16

Giup MS 3576 - Doan Thi Than

                 300,000

05-12-2019 18:09:00

Ma so 3577 Anh Dinh Van Tron

                 100,000

05-12-2019 18:35:21

Ung ho be Dinh Tien Dat; dang nam Bv phu sa nhi Da Nang

                 300,000

05-12-2019 20:09:15

ung ho chi Tran Thi Giang;ms 3578

                 300,000

05-12-2019 20:18:18

Pham Thi Mai Anh chuyen tien cho ma so 3577

                 500,000

05-12-2019 20:25:17

CT DEN: 205224901009 Mong so tien nho nay co the giup do mot phan cho be Dinh Tien Dat va gia dinh anh Dinh Van Tron

                 500,000

05-12-2019 21:08:56

RL ENTERTAITMENT

                 500,000

05-12-2019 21:14:21

ung ho MS 3579 truong Mam Non Khuoi Khi

                 500,000

05-12-2019 21:20:08

ung ho chi Tran Thi Giang;ms 3578

                 300,000

05-12-2019 21:50:15

MS 3577 DINH VAN TRON

                 100,000

05-12-2019 22:49:41

CT DEN: 933922808398 3579 FT19340531008812

                 200,000

05-12-2019 22:56:01

CT DEN: 933922531281 Uh

                 500,000

05-12-2019 23:00:19

NGO MINH TUYEN GIUP MS 3578

                 200,000

06-12-2019 01:09:16

Ma so 3577 Anh Dinh Van Tron; thoi gian GD: 06/12/2019 00: 15: 43

                 300,000

06-12-2019 01:09:25

Ma so 3576 Chi Doan Thi Than; thoi gian GD: 06/12/2019 00: 20: 29

                 200,000

06-12-2019 05:08:31

Ma so 3579

             1,000,000

06-12-2019 07:23:31

Ngo Thi Hanh chuyen tien ung ho chau le

                 200,000

06-12-2019 07:32:27

ung ho a tron ma so 3577

                 200,000

06-12-2019 08:07:31

CT DEN: 934008448447 ung ho chau Dinh Tien Dat con anh Dinh Van Tron

                 200,000

06-12-2019 08:18:54

Pham Hong Ngoc ung ho MS 3578 Tran Thi Giang

                 200,000

06-12-2019 08:19:30

CT DEN: 934001382545 Ung ho ma so 3577

                 200,000

06-12-2019 08:33:56

ung ho ma so 3578 Tran Thi Giang

                 100,000

06-12-2019 08:54:40

LE XUAN VINH UNG HO GD ATON CMONG MS 3572

                 200,000

06-12-2019 09:03:59

So GD goc: 10003005 Ung ho Ms 3578

                   50,000

06-12-2019 09:07:57

Ung ho MS 3577 Bo con anh Dinh Van Tron

                 200,000

06-12-2019 09:09:10

Ung ho MS 3579 truong mam non Khuoi Khi Bac Kan

                 200,000

06-12-2019 09:12:43

ung ho ba Duong Thi Thu MS 3580

             1,000,000

06-12-2019 09:14:55

Trinh Thi Thanh chuyen tien cho chau Dinh Tien Dat MS 3577

                 500,000

06-12-2019 09:15:19

So GD goc: 10002205 Ung ho Ms 3579

                   50,000

06-12-2019 10:15:22

Luong Thi Yen chuyen tien toi ma so 3517 ong Nguyen Thanh Hien

                 300,000

06-12-2019 10:38:06

CT DEN: 934003386654 Ung Ho anh Dinh Van Tron MS 3577

                 300,000

06-12-2019 10:49:51

ung ho ma so 3508; ba Duong Thi Nu

                 300,000

06-12-2019 11:00:59

So GD goc: 10011143 ma so 3573 anh phung van binh

                 100,000

06-12-2019 11:29:28

CT DEN: 934004010595 191206000022194 Giup do Dinh Tien Dat maso 3577 ZP5DSQEROV3A

                 100,000

06-12-2019 11:46:29

So GD goc: 10011299 UH MS 3577

                 200,000

06-12-2019 11:49:40

So GD goc: 10012128 UH MS 3578. YEU CON. MONG CON KHOI BENH

                 300,000

06-12-2019 13:38:06

ho tro ms 3580 Ba DUONG THI THU tinh Ha Nam

                 200,000

06-12-2019 14:33:19

Ung ho be Dinh Tien Dat

                 200,000

06-12-2019 14:35:12

TRA XUAN BINH GIUP MS 3580

                     5,000

06-12-2019 15:45:13

CT DEN: 934015541945 Ung ho MS 3578 Tran Thi Giang FT19340328875432

                 100,000

06-12-2019 16:09:14

ung ho ms 3577 Anh Dinh Van Tron

                   50,000

06-12-2019 16:10:32

ung ho ms 3578 Chi Tran Thi Giang

                   50,000

06-12-2019 16:12:31

ung ho ms 3579 Truong Mam non Khuoi Khi

                 150,000

06-12-2019 16:13:40

ung ho ms 3580 Ba Duong Thi Thu

                   50,000

06-12-2019 16:44:25

Le Thi Thu Thuy chuyen tien ung ho be Tien Dat

                 500,000

06-12-2019 17:01:20

So GD goc: 10005320 Ung ho be Dinh Tien Dat 8Tuoi Hre

                 500,000

06-12-2019 17:01:52

Chuc chau Dinh Tien Dat mau khoi benh

                 200,000

06-12-2019 17:23:35

ma so 3580

                 200,000

06-12-2019 17:32:10

ung ho chau Dinh Tien Dat 8 tuoi Hre

                 100,000

06-12-2019 17:39:40

So GD goc: 10020066 Ung ho Ms 3580

                   50,000

06-12-2019 19:13:18

CT DEN: 934019015125 Chuc tien dat som khoi benh

                 500,000

06-12-2019 20:37:25

CT DEN: 934020159706 Ung ho MS 3580 quy tam long nhan ai FT19340369762457

                   50,000

06-12-2019 20:41:24

CT DEN: 934020160916 Ung ho MS 3576 quy tam long nhan ai FT19340022306059

                   50,000

06-12-2019 20:43:52

MS 3577; chuc gia dinh a Dinh Van Tron vuot qua kho khan

                 200,000

06-12-2019 20:46:56

MS 3579; truong mam non khuoi khi

                 200,000

06-12-2019 21:26:28

Bui Quang Khanh thien duyen be Dinh Tien Dat

                 200,000

06-12-2019 21:52:13

Ung ho ms 3577 Dinh Van Tron

                 200,000

06-12-2019 22:15:48

CT DEN: 934015692174 3940734258 Chuyen qua MoMo Quyen gop cho em Dinh Tien Dat

                 200,000

06-12-2019 22:33:53

Pham Lam Son chuyen tien ung ho ms 3580 ba Duong thi Thu

                 500,000

07-12-2019 08:38:47

Ma so 3577 Chuc em mau khoi

                 100,000

07-12-2019 08:46:04

CT DEN: 934108222650 Ma so 3577 nguyen thi quynh ung ho FT19341068613431

                 200,000

07-12-2019 12:00:43

CT DEN: 934112298967 3581 FT19341356401601

                   50,000

07-12-2019 12:16:53

ung ho ms 3581 Nguyen Thi Suu

                   50,000

07-12-2019 12:27:11

ung ho ma so 3581

                 100,000

07-12-2019 12:28:55

ung ho ma so 3580

                 100,000

07-12-2019 12:30:10

ung ho ma so 3578

                 100,000

07-12-2019 12:48:04

CT DEN: 934112313743 Ninhnui ung ho MS 3577 FT19341999058413

                 300,000

07-12-2019 13:12:57

Ck ung ho ma so 3578

                 100,000

07-12-2019 14:26:16

Dong Thi Thanh Nhan ck ung ho chau Dinh Tien Dat

                 500,000

07-12-2019 15:30:27

uhms3579

                 150,000

07-12-2019 15:31:24

uhms3580

                   50,000

07-12-2019 15:50:54

DTN ung ho ma so 3581

                 200,000

07-12-2019 16:15:50

Le Hong Linh chuyen tien

             1,000,000

07-12-2019 16:49:29

ma so 3581

                 100,000

07-12-2019 16:59:42

Giup do be Dinh Tien Dat

                 200,000

07-12-2019 18:13:35

Tran Van Bien ung ho nguyen thi suu 3581

                 300,000

07-12-2019 18:23:01

So dt 0915060789 gui tien ung ho ma so 3581; nguyen thi Suu; dia chi khu 5; xa yen duong; huyen cam khe; tinh phu tho; dt 0329539301

                 100,000

07-12-2019 22:22:14

trinh ngoc anh thu ung ho ms3581

                 300,000

07-12-2019 22:39:20

Nguyen Phan Bich Ha chuyen tien cho be Dinh Tien Dat ma so 3577

                 300,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank
từ ngày 01 đến 07/12/2019

 

1/12/2019

Hue Nguyen giup MS 3573

200,000

2/12/2019

Hoang Minh Thai giup MS 3575

500,000

2/12/2019

Le Van Chung giup MS 3575

200,000

3/12/2019

Le Huy Truong giup MS 3576

500,000

3/12/2019

Le Huy Truong giup MS 3575

300,000

3/12/2019

Le Huy Truong giup MS 3574

300,000

3/12/2019

Le Huy Truong giup MS 3573

500,000

3/12/2019

Le Huy Truong giup MS 3572

500,000

3/12/2019

Tran Viet Cuong giup MS 3575

300,000

3/12/2019

Tran Viet Cuong giup MS 3574

200,000

3/12/2019

Tran Viet Cuong giup MS 3573

200,000

3/12/2019

Tran Viet Cuong giup MS 3576

200,000

3/12/2019

Phuong Phuong Linh giup MS 3571

150,000

3/12/2019

Phuong Phuong Linh giup MS 3572

150,000

3/12/2019

Phuong Phuong Linh giup MS 3573

150,000

3/12/2019

Phuong Phuong Linh giup MS 3574

150,000

3/12/2019

Phuong Phuong Linh giup MS 3575

150,000

3/12/2019

Phuong Phuong Linh giup MS 3576

150,000

4/12/2019

Nguyen Truong Minh giup MS 3577

500,000

4/12/2019

Nguyen Trung Kien giup MS 3577

1,000,000

5/12/2019

Ngo Quang Hung giup MS 3578

500,000

5/12/2019

Ngo Anh Tuan giup MS 3571

200,000

5/12/2019

Ngo Anh Tuan giup MS 3573

200,000

5/12/2019

Ngo Anh Tuan giup MS 3575

200,000

5/12/2019

Ngo Anh Tuan giup MS 3578

200,000

6/12/2019

Truong Phi ung ho QNA

200,000

6/12/2019

Pham Gia Tu giup MS 3570

50,000

6/12/2019

Pham Gia Tu giup MS 3571

50,000

6/12/2019

Pham Gia Tu giup MS 3572

50,000

6/12/2019

Pham Gia Tu giup MS 3573

50,000

7/12/2019

Tran Van Hieu ung ho QNA

100,000

7/12/2019

Nguyen Huu Phuoc ung ho QNA

500,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank
Trực tuyến từ ngày 01 đến 07/12/2019

 

1/12/2019

Nguyen Viet Khu giup MS 3574

50,000

1/12/2019

Nguyen Huu Thong giup M s3573

200,000

1/12/2019

Duong Viet Thang giup MS 3574

50,000

1/12/2019

Dang Dinh Sang giup MS 3573

100,000

1/12/2019

Le Van Viet giup MS 3572

100,000

1/12/2019

Nguyen Phuong Thao giup MS 3573

100,000

1/12/2019

Bui Thao Nguyen giup MS 3573

50,000

1/12/2019

Bui Thao Nguyen giup MS 3574

50,000

2/12/2019

Vu Huu Truong giup MS 3574

500,000

2/12/2019

Nguyen T Dung giup MS 3573

200,000

2/12/2019

Nguyen Quang The giup MS 3575

36,000

2/12/2019

Tran Trong Thang giup MS 3575

100,000

2/12/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

100,000

2/12/2019

Le T Hoang Ha giup MS 3575

250,000

2/12/2019

Duong Viet Thang giup MS 3575

50,000

2/12/2019

Nguyen Phi Long giup MS 3575

300,000

2/12/2019

Nguyen Khac Kien giup MS 3575

300,000

2/12/2019

Nguyen Huu Thong giup MS 3575

200,000

2/12/2019

Le Manh Cuong giup be Phan Van Nam Trieu

50,000

2/12/2019

Do Trong Tuan giup MS 3573

200,000

3/12/2019

Vu T Nguyen giup MS 3576

100,000

3/12/2019

Dao T Thanh Tuyen giup MS 3576

200,000

3/12/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

100,000

3/12/2019

Tran Buu Mai giup MS 3561

20,000

3/12/2019

Tran Buu Mai giup MS 3563

20,000

3/12/2019

Tran Buu Mai giup MS 3564

20,000

3/12/2019

Tran Buu Mai giup MS 3565

20,000

3/12/2019

Tran Buu Mai giup MS 3566

20,000

3/12/2019

Dong Duy Truong giup MS 3573

300,000

3/12/2019

Truong Duc Thanh giup MS 3575

10,000

3/12/2019

Nguyen Van Vinh giup MS 3576

200,000

3/12/2019

Ngo T Dieu Mo giup MS 3576

500,000

3/12/2019

Trinh Thanh Mai giup MS 3576

300,000

3/12/2019

Cu Ha T Tu giup MS 3574

500,000

3/12/2019

Cu Ha T Tu giup MS 3575

500,000

3/12/2019

Cu Ha T Tu giup MS 3576

500,000

4/12/2019

Phan T Phuong Thanh giup MS 3576

500,000

4/12/2019

Nong Chu Chuyen giup MS 3577

100,000

4/12/2019

Nguyen Le Minh Tri giup MS 3577

1,000,000

4/12/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

100,000

4/12/2019

Duong Viet Thang giup MS 3577

50,000

4/12/2019

Nguyen Viet Khu giup MS 3577

100,000

4/12/2019

Nguyen T Thuy Hoa giup MS 3577

200,000

4/12/2019

To Hoang Mai giup MS 3577

100,000

4/12/2019

Tran Trong Thang giup MS 3577

100,000

4/12/2019

Nguyen Ha Phuong Anh giup MS 3577

200,000

4/12/2019

Duong Tien Nghi giup MS 3577

500,000

4/12/2019

Duong Tien Nghi giup MS 3575

500,000

4/12/2019

Duong Tien Nghi giup MS 3576

500,000

4/12/2019

Nguyen Huu Thong giup MS 3577

200,000

4/12/2019

Dinh Hoang Long giup MS 3577

100,000

4/12/2019

Dinh Hoang Long giup MS 3576

100,000

4/12/2019

Dinh Hoang Long giup MS 3575

100,000

4/12/2019

Dinh Hoang Long giup MS 3574

100,000

4/12/2019

Dinh Hoang Long giup MS 3573

100,000

4/12/2019

Dinh Hoang Long giup MS 3572

100,000

4/12/2019

Dinh Hoang Long giup MS 3571

100,000

4/12/2019

Dinh Hoang Long giup MS 3570

100,000

4/12/2019

Dinh Hoang Long giup MS 3569

100,000

4/12/2019

Dinh Hoang Long giup MS 3568

100,000

4/12/2019

Dinh Hoang Long giup MS 3567

100,000

4/12/2019

Dinh Hoang Long giup MS 3566

100,000

4/12/2019

Nguyen T Hong Vi giup MS 3577

400,000

4/12/2019

Nguyen Minh Quy giup MS 3577

1,000,000

4/12/2019

Dao Van Khuong giup MS 3577

50,000

4/12/2019

Hoang T Que giup MS 3577

500,000

4/12/2019

Lam My Han giup MS 3577

100,000

4/12/2019

Dang Thanh Lich giup M s3577

200,000

4/12/2019

Nguyen T Hang giup MS 3577

40,000

4/12/2019

Nguyen Hoang Minh ung ho QNA

5,000

4/12/2019

Nguyen Hong Lien giup MS 3576

500,000

4/12/2019

Tran T Van Dao giup MS 3577

500,000

4/12/2019

Vu Huu Truong giup MS 3577

500,000

4/12/2019

Tran Le Thanh Vuong giup MS 3577

500,000

4/12/2019

Nguyen Son Ha giup MS 3577

350,000

5/12/2019

Nghiem Manh Tuan giup MS 3577

500,000

5/12/2019

Ngo T Dieu Mo giup MS 3577

300,000

5/12/2019

Le T Minh Thuy giup MS 3577

500,000

5/12/2019

Dong T Hoai Thu giup MS 3578

100,000

5/12/2019

Luu Cong Toi giup MS 3578

100,000

5/12/2019

Tran Trong Thang giup MS 3578

100,000

5/12/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

200,000

5/12/2019

Tong Vu Tu giup MS 3577

500,000

5/12/2019

Dao T Thanh Tuyen giup MS 3579

150,000

5/12/2019

Nguyen Huu Thong giup MS 3578

200,000

5/12/2019

Quach Thuy Trang giup MS 3579

500,000

5/12/2019

Vuong Ngoc Quang giup MS 3579

200,000

5/12/2019

Ngo Thanh Giang giup MS 3577

100,000

5/12/2019

Nguyen Thanh Huyen giup MS 3573

100,000

5/12/2019

Tran T Tu Anh giup MS 3577

200,000

5/12/2019

Trinh Hoang Trong giup MS 3577

300,000

5/12/2019

Dao T Thanh Tuyen giup MS 3577

200,000

5/12/2019

Nguyen Chi Cong giup MS 3577

200,000

6/12/2019

To T Thuy An giup MS 3578

200,000

6/12/2019

Pham T Thieu Hoa giup MS 3576

300,000

6/12/2019

Pham T Thieu Hoa giup MS 3577

300,000

6/12/2019

Pham T Thieu Hoa giup MS 3578

300,000

6/12/2019

Pham T Thieu Hoa giup MS 3579

300,000

6/12/2019

Pham T Thieu Hoa giup MS 3575

300,000

6/12/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

100,000

6/12/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3569

500,000

6/12/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3570

500,000

6/12/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3571

500,000

6/12/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3572

500,000

6/12/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3573

500,000

6/12/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3574

500,000

6/12/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3575

500,000

6/12/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3576

500,000

6/12/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3577

500,000

6/12/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3578

500,000

6/12/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3579

500,000

6/12/2019

Dao Duc Vinh giup MS 3580

500,000

6/12/2019

Luong Thanh Luan ung ho QNA

210,000

6/12/2019

Vu Duc Anh ung ho QNA

9,000

6/12/2019

Bui YASIN giup MS 3577

500,000

6/12/2019

Dang T Diep giup MS 3577

200,000

6/12/2019

Tran Hoang Nhac Khanh giup MS 3577

100,000

6/12/2019

Lam My Han giup MS 3578

100,000

7/12/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

100,000

7/12/2019

Nguyen Huu Thong giup MS 3581

200,000

7/12/2019

Trinh Quang Dao giup MS 3578

100,000

7/12/2019

Trinh Quang Dao giup MS 3579

100,000

7/12/2019

Dao T Thanh Tuyen giup SM 3581

100,000

7/12/2019

Tran Thu Hoai giup MS 3581

200,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng BIDV
từ ngày 01 đến 07/12/2019

 

1/12/2019

Tran T Thu Hien ung ho QNA

300,000

1/12/2019

Duong Si Dan giup MS 3566

300,000

1/12/2019

Ban doc TK 19034745549015 giup MS 3573

500,000

1/12/2019

Tran Hai Hung giup MS 3573

30,000

1/12/2019

Pham Thanh Huyen giup MS 3574

200,000

1/12/2019

Ban doc TK 172774199 giup MS 3573

100,000

1/12/2019

Nguyen T Hoang Quyen giup MS 3573

200,000

1/12/2019

Ban doc TK 19028702360369 giup MS 3574

100,000

1/12/2019

Tran T Dieu Huong giup MS 3571

100,000

1/12/2019

Tran T Dieu Huong giup MS 3573

100,000

1/12/2019

Tran T Dieu Huong giup MS 3574

100,000

1/12/2019

Hoang T Hien Anh ung ho QNA

500,000

1/12/2019

Doan Kim Tuan giup MS 3573

100,000

1/12/2019

Nguyen Dinh Quyen giup MS 3574

100,000

1/12/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3573

200,000

1/12/2019

Luu Minh Thuy ung ho QNA

100,000

1/12/2019

Nguyen T Tuong Vy giup MS 3573

100,000

1/12/2019

Tran Nhu Hanh giup MS 3574

250,000

1/12/2019

Tran Nhu Hanh giup MS 3573

250,000

1/12/2019

Ban doc TK 19026700415015 giup MS 3574

300,000

1/12/2019

Le Nhut Trung giup MS 3574

50,000

1/12/2019

Vu Tien Dung giup MS 3574

100,000

1/12/2019

Nguyen Chi Hoang giup MS 3574

100,000

1/12/2019

Nguyen Chi Hoang giup MS 3573

100,000

1/12/2019

Nguyen Chi Hoang giup MS 3572

100,000

1/12/2019

Phung Van Nghia giup MS 3574

50,000

1/12/2019

Tran Manh Nam giup MS 3573

100,000

1/12/2019

Hoang T Minh Hong giup MS 3571

100,000

1/12/2019

Hoang T Minh Hong giup MS 3572

50,000

1/12/2019

Hoang T Minh Hong giup MS 3573

50,000

1/12/2019

Do T Hong Van giup MS 3574

100,000

1/12/2019

Ban doc TK 26110003439395 giup be Thao

200,000

1/12/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3574

200,000

2/12/2019

Do Ngoc Cam Hong giup MS 3573

200,000

2/12/2019

Tran Hai Hung giup MS 3575

30,000

2/12/2019

Do T Lan Huong giup MS 3757

300,000

2/12/2019

Doan T Minh Tam giup MS 3575

100,000

2/12/2019

Nguyen Minh Que giup MS 3573

100,000

2/12/2019

Nguyen Minh Que giup MS 3574

100,000

2/12/2019

Nguyen Minh Que giup MS 3575

100,000

2/12/2019

Duong T Thuy Nga giup MS 3573

500,000

2/12/2019

Mai Hai Yen giup MS 3757

100,000

2/12/2019

Ban doc TK 069704402569 giup MS 3575

100,000

2/12/2019

Ban doc TK 65010000319962 giup SM 3575

200,000

2/12/2019

Ban doc TK 0620110101005 giup MS 3575

500,000

2/12/2019

Phan Quoc Khanh giup MS 3575

200,000

2/12/2019

Nguyen Huu Loc giup MS 3573

500,000

2/12/2019

Huynh T Minh Hoa giup MS 3575

10,000

2/12/2019

Nguyen T Tuyet Lan giup MS 3757

200,000

2/12/2019

Nguyen Duc Duc giup MS 3575

1,000,000

2/12/2019

Ha T Thu Trang giup MS 3575

300,000

2/12/2019

Le Van Cuong giup MS 3575

200,000

2/12/2019

Nguyen Tra My - Nguyen T Hong Loan giup MS 3571

100,000

2/12/2019

Ong Le Van Thang giup MS 3575

200,000

2/12/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3571

1,000,000

2/12/2019

Ta T Thuc Trang giup MS 3575

100,000

2/12/2019

Nguyen T Thu Hang giup MS 3575

200,000

2/12/2019

Nguyen T Thu Hang giup MS 3574

200,000

2/12/2019

Ban do cTK 12410003808913 giup MS 3575

250,000

2/12/2019

Le Van Thanh giup MS 3575

200,000

3/12/2019

Nguyen Duy Dang giup MS 3575

200,000

3/12/2019

Bui Dai Thang giup MS 3576

200,000

3/12/2019

Do T Lan Huong giup MS 3572

300,000

3/12/2019

Ban doc TK 19034649716016 giup MS 3576

500,000

3/12/2019

Vu T Huong giup MS 3576

200,000

3/12/2019

Nguyen Danh Vinh giup MS 3573

100,000

3/12/2019

Nguyen Thanh Van giup MS 3566

200,000

3/12/2019

Nguyen Thanh Van giup MS 3567

200,000

3/12/2019

Nguyen Thanh Van giup MS 3568

200,000

3/12/2019

Nguyen Thanh Van giup MS 3569

200,000

3/12/2019

Nguyen Thanh Van giup MS 3570

200,000

3/12/2019

Nguyen Thanh Van giup MS 3571

200,000

3/12/2019

Nguyen Thanh Van giup MS 3572

200,000

3/12/2019

Nguyen Thanh Van giup MS 3573

200,000

3/12/2019

Nguyen Thanh Van giup MS 3574

200,000

3/12/2019

Nguyen Thanh Van giup MS 3575

200,000

3/12/2019

Nguyen Thanh Van giup MS 3576

200,000

3/12/2019

Nguyen T Kim Hue giup MS 3576

500,000

3/12/2019

Nguyen Thanh Tu giup MS 3576

500,000

3/12/2019

Le Van Dung giup MS 3576

100,000

3/12/2019

Nguyen T Bich Loan giup MS 3573

200,000

3/12/2019

Nguyen T Bich Loan giup MS 3574

200,000

3/12/2019

Nguyen T Bich Loan giup MS 3575

200,000

3/12/2019

Nguyen Binh Son giup MS 3576

50,000

3/12/2019

Huynh T Hong Nhung giup MS 3576

1,000,000

3/12/2019

Nguyen Cong Khanh giup MS 3574

400,000

3/12/2019

Nguyen Cong Khanh giup MS 3575

400,000

3/12/2019

Nguyen Cong Khanh giup MS 3576

400,000

3/12/2019

Doan Van Quang giup MS 3576

150,000

3/12/2019

Nguyen T Kim Luyen giup MS 3573

200,000

3/12/2019

Nguyen T Kieu Oanh giup MS 3573

200,000

3/12/2019

Nguyen T Ngoc Chau giup MS 3576

200,000

3/12/2019

Nguyen T Cam Lan giup MS 3576

200,000

3/12/2019

Le T Phuong Thao giup MS 3576

100,000

3/12/2019

Ban doc TK 19029205589014 giup MS 3576

500,000

3/12/2019

Dinh Cong Huy giup MS 3575

200,000

3/12/2019

Dinh Cong Huy giup MS 3576

200,000

3/12/2019

Ban doc TK 48210000490321 giup MS 3571

1,000,000

3/12/2019

Nguyen T Hong Hanh giup MS 3576

200,000

3/12/2019

Nguyen T Thuanh Thu giup MS 3576

200,000

3/12/2019

Hoang Ngoc Van giup MS 3488

200,000

3/12/2019

Nguyen T Thanh Thu giup MS 3757

200,000

3/12/2019

Nguyen Sinh Cong ung ho QNA (tre em ung thu)

200,000

3/12/2019

Hoang Ngoc Van giup MS 3576

200,000

3/12/2019

Hoang Ngoc Van giup MS 3510

200,000

3/12/2019

Nguyen Van Ton giup MS 3576

200,000

3/12/2019

Nguyen Huy Ha giup MS 3575

50,000

3/12/2019

Nguyen T Thu Hang giup MS 3576

200,000

3/12/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3575

200,000

3/12/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3576

200,000

3/12/2019

Ban doc TK 0697044002569 ung ho QNA

100,000

3/12/2019

Ban doc TK 65010000319962 giup MS 3576

200,000

3/12/2019

Vu T Thu Huong giup MS 3576

100,000

3/12/2019

Phung Van Nghia giup MS 3576

50,000

4/12/2019

Tran Hai Hung giup MS 3576

50,000

4/12/2019

Le T Dung giup MS 3577

500,000

4/12/2019

Do T Lan Huong giup MS 3577

300,000

4/12/2019

Hoang Dinh Dao giup MS 3577

300,000

4/12/2019

Nguyen Minh Tuan giup MS 3577

250,000

4/12/2019

Luu T Thu Ha giup MS 3577

100,000

4/12/2019

Nguyen Ngoc Huyen giup MS 3577

500,000

4/12/2019

Hoang Do Khanh Linh giup MS 3577

200,000

4/12/2019

Ban doc TK 00032431001 giup MS 3577

300,000

4/12/2019

Tran Trung Ha giup MS 3577

50,000

4/12/2019

Trinh Quang Huy giup MS 3577

100,000

4/12/2019

Le Van Luong giup MS 3577

100,000

4/12/2019

Phan T Thu Hien giup MS 3577

200,000

4/12/2019

Le Quoc Huy giup MS 3577

200,000

4/12/2019

Be Luu Bang giup MS 3577

200,000

4/12/2019

Nguyen T Hanh giup MS 3577

200,000

4/12/2019

Nguyen Viet Trang giup MS 3577

1,000,000

4/12/2019

Nguyen Duc Thien giup MS 3577

50,000

4/12/2019

Tran T Ha giup MS 3577

50,000

4/12/2019

Mai T Hang giup MS 3577

100,000

4/12/2019

Pham T Thu Thuy giup MS 3577

200,000

4/12/2019

Nguyen T Huong giup MS 3577

200,000

4/12/2019

Huynh T Thu Ha giup MS 3567

200,000

4/12/2019

Tran T Hong Van giup MS 3577

200,000

4/12/2019

Lam To Hoan giup MS 3577

900,000

4/12/2019

Ban doc TK 9277457 giup MS 3577

300,000

4/12/2019

Dinh T Thu Hoai giup MS 3577

200,000

4/12/2019

Pham Minh Hai giup MS 3577

50,000

4/12/2019

Truong T Lan Anh giup MS 3577

300,000

4/12/2019

Nguyen Ngoc Anh giup MS 3577

500,000

4/12/2019

Pham T Thanh giup MS 3577

500,000

4/12/2019

Hoang T Hai Yen giup MS 3577

200,000

4/12/2019

Duong T Thu Huong giup MS 3577

200,000

4/12/2019

Nguyen T Huong giup MS 3577

300,000

4/12/2019

Ban doc TK 19129041297011 giup MS 3577

300,000

4/12/2019

Tran T Thu Huyen giup MS 3577

100,000

4/12/2019

Bui Thanh Huyen giup MS 3576

1,000,000

4/12/2019

Ban doc TK 65010000319962 giup MS 3577

200,000

4/12/2019

Dao Xuan Vinh ung ho QNA

200,000

4/12/2019

Truong Nhat Minh giup MS 3577

50,000

4/12/2019

Ban doc TK 9704229246669134 giup MS 3577

100,000

4/12/2019

Tran Van Thanh ung ho QNA

100,000

4/12/2019

Nguyen T Tinh giup MS 3577

300,000

4/12/2019

Nguyen Minh Que giup MS 3576

100,000

4/12/2019

Nguyen Minh Que giup MS 3577

100,000

4/12/2019

Ban doc TK 9704229243065716 giup MS 3577

200,000

4/12/2019

Tran Viet Trung giup MS 3577

500,000

4/12/2019

Pham T Hoai Thu giup MS 3577

300,000

4/12/2019

Nguyen Duc Quy giup MS 3577

300,000

4/12/2019

Nguyen Ai Lien giup MS 3577

300,000

4/12/2019

Ban doc TK 61510000368596 giup MS 3577

200,000

4/12/2019

Ban doc TK 21510000550023 giup MS 3577

50,000

4/12/2019

Pham Quang Kien giup MS 3577

500,000

4/12/2019

Nguyen My Linh giup MS 3577

2,000,000

4/12/2019

Le Nhut Trung giup MS 3577

50,000

4/12/2019

Nguyen Tan Thanh giup MS 3577

200,000

4/12/2019

Hoang T Thu giup MS 3577

200,000

4/12/2019

Ban doc TK 9704229245329789 giup MS 3577

50,000

4/12/2019

Nguyen T Hong giup MS 3577

200,000

4/12/2019

Nguyen T Thuan giup MS 3577

300,000

4/12/2019

Le T Tuyet Mai giup MS 3577

1,000,000

4/12/2019

Thai Ngoc Dai Duong giup MS 3577

500,000

4/12/2019

Luong Cam My giup MS 3577

500,000

4/12/2019

Le T Bich Thuy giup MS 3577

200,000

4/12/2019

Luong Cam My giup MS 3576

1,500,000

4/12/2019

Nguyen Thanh Hai giup MS 3577

200,000

4/12/2019

Pham T Hanh giup MS 3572

1,000,000

4/12/2019

Pham T Hanh giup MS 3569

1,000,000

4/12/2019

Pham T Hanh giup MS 3558

1,000,000

4/12/2019

Le T My Nien giup MS 3576

1,000,000

4/12/2019

Thai Van Vi giup MS 3577

200,000

4/12/2019

Ban doc TK 43110000379154 giup MS 3577

300,000

4/12/2019

Nguyen Van Khanh giup MS 3577

500,000

4/12/2019

Ban doc TK 00074039001 giup MS 3577

500,000

4/12/2019

Huynh Nguyet Dang giup MS 3577

200,000

4/12/2019

Nguyen T Thu Hang giup MS 3577

300,000

4/12/2019

Bui My Hanh giup MS 3577

500,000

4/12/2019

Tran Xuan Long giup MS 3577

200,000

4/12/2019

Le Hoang Chau giup MS 3577

500,000

4/12/2019

Pham T Hoa giup MS 3577

100,000

4/12/2019

Le Hoang Chau giup MS 3576

500,000

4/12/2019

Nguyen Duc Hoang giup MS 3571

200,000

4/12/2019

Mai T Loan giup be Thao

200,000

4/12/2019

Pham T Thanh Huong giup MS 3577

200,000

4/12/2019

Do Duy Phong giup MS 3577

200,000

4/12/2019

Nguyen Tien Thanh giup MS 3577

200,000

4/12/2019

Ban doc TK 15110000394165 giup MS 3577

200,000

4/12/2019

Nguyen Phuong Thao giup MS 3577

200,000

4/12/2019

Pham Anh Tuyet ung ho QNA

100,000

4/12/2019

Nguyen T Ngoc Diep giup MS 3577

300,000

4/12/2019

Nguyen T Thanh Hoa giup MS 3577

200,000

4/12/2019

Ban doc TK 19034259859010 giup MS 3577

50,000

4/12/2019

Ta T Thuc Trang giup MS 3577

100,000

4/12/2019

Nguyen Dinh Hung giup MS 3577

1,000,000

4/12/2019

Nguyen Viet Thanh giup MS 3577

300,000

4/12/2019

Dang T Thu giup MS 3577

500,000

4/12/2019

Hoang Tuan Anh giup MS 3577

300,000

4/12/2019

Le Tung Lam giup MS 3577

500,000

4/12/2019

Quang Anh Nguyet giup MS 3577

100,000

4/12/2019

Do T Van Anh giup MS 3577

500,000

4/12/2019

Ban doc TK 19022470932222 giup MS 3577

500,000

4/12/2019

Nguyen T Ngoc Chau giup MS 3577

200,000

4/12/2019

Tran huu Manh giup MS 3577

100,000

4/12/2019

Doan Cong Yen giup MS 3577

200,000

5/12/2019

Doan Thanh Cam Van giup MS 3577

500,000

5/12/2019

Doan Thanh Cam Van giup MS 3574

500,000

5/12/2019

Doan Thanh Cam Van giup MS 3576

500,000

5/12/2019

Huynh Anh Tuan giup MS 3577

200,000

5/12/2019

Hoang Van Dung giup MS 3577

100,000

5/12/2019

Le Xuan Can giup MS 3577

500,000

5/12/2019

Nguyen Tran Vinh ung ho QNA

100,000

5/12/2019

Hoang Thuy Linh giup MS 3577

300,000

5/12/2019

Dinh Xuan Hien giup MS 3578

100,000

5/12/2019

Dao Thu Huong giup MS 3578

500,000

5/12/2019

Ban doc TK 19032624599012 giup MS 3578

100,000

5/12/2019

Tran T Mai giup MS 3578

200,000

5/12/2019

Nguyen T Thu Hang giup MS 3579

300,000

5/12/2019

Nguyen T Hong Chie giup MS 3577

300,000

5/12/2019

Nguyen T Thu Hang giup MS 3578

300,000

5/12/2019

Le T Thu Anh giup MS 3578

400,000

5/12/2019

Trinh Huong Lan giup MS 3578

100,000

5/12/2019

Nguyen Vi Phuong giup MS 3577

200,000

5/12/2019

Tran T Mai giup MS 3577

200,000

5/12/2019

Ban doc TK 19026700415015 giup MS 3578

300,000

5/12/2019

Hoang Bich Ngoc giup MS 3578

100,000

5/12/2019

Ban doc TK 19026700415015 giup MS 3577

300,000

5/12/2019

Ban doc TK 19026700415015 giup MS 3579

300,000

5/12/2019

Ha T Phuong giup MS 3578

200,000

5/12/2019

Ban doc TK 19032178319019 giup MS 3577

200,000

5/12/2019

Nguyen T Lam giup MS 3577

500,000

5/12/2019

Nguyen Manh Tuan giup MS 3577

200,000

5/12/2019

Le T Kim Chi giup MS 3577

500,000

5/12/2019

Tran Hai Hung giup MS 3578

100,000

5/12/2019

Nguyen Hong Khuyen giup MS 3510

200,000

5/12/2019

Nguyen Thu Ha giup MS 3577

500,000

5/12/2019

Ban doc TK 19033364455018 giup MS 3578

200,000

5/12/2019

Nguyen Dang Dang Kho giup anh Phung Van Binh

500,000

5/12/2019

Ban doc TK 26010000168781 giup MS 3577

500,000

5/12/2019

Nguyen Quoc Tuan giup MS 3577

100,000

5/12/2019

Dang Hoang Anh giup MS 3577

500,000

5/12/2019

Bui Manh Cuong giup chau Tran T Hoa

1,000,000

5/12/2019

Duong Tuan Minh giup MS 3396

750,000

5/12/2019

Ho T Hong Loan giup MS 3577

2,000,000

5/12/2019

Duong Tuan Minh giup MS 3096

500,000

5/12/2019

Duong Tuan Minh giup MS 3022

500,000

5/12/2019

Duong Tuan Minh giup MS 3074

750,000

5/12/2019

Nguyen Liem giup MS 3577

300,000

5/12/2019

Nguyen T Thu Ba giup MS 3577

200,000

5/12/2019

Dinh The Vinh giup MS 3577

300,000

5/12/2019

Dao T Oanh giup MS 3576

500,000

5/12/2019

Vuong Quynh Trang giup MS 3579

400,000

5/12/2019

Nguyen T Ngoc giup MS 3578

200,000

5/12/2019

Bui Chi Cong giup MS 3577

500,000

5/12/2019

Nguyen T Ngoc giup MS 3488

200,000

5/12/2019

Nguyen Le Hai Ha giup MS 3579

200,000

5/12/2019

Nguyen Hoang Quan giup MS 3577

1,000,000

5/12/2019

Tran Thai Son giup MS 3577

200,000

5/12/2019

Tran T Kim Ngan giup MS 3577

100,000

5/12/2019

Truong Ngoc To Quyen giup anh Phung Van Binh

200,000

5/12/2019

To Viet Hoang Giang giup MS 3576

800,000

5/12/2019

Bui Thanh Quy giup MS 3579

1,000,000

5/12/2019

Ban doc TK 01690813001 giup MS 3577

200,000

5/12/2019

Nguyen Van Hoang giup MS 3577

200,000

5/12/2019

Nguyen T Thu Hang giup MS 3577

200,000

6/12/2019

Su T Thu Nga giup MS 3577

2,000,000

6/12/2019

Ho Cong Thai giup MS 3577

200,000

6/12/2019

Tran Hai Hung giup MS 3577

20,000

6/12/2019

Pham Dinh Trung Khanh gup MS 3577

200,000

6/12/2019

Nguyen T Dung Em giup MS 3577

200,000

6/12/2019

Nguyen Van Hung giup MS 3577

150,000

6/12/2019

Le Dang Thang giup MS 3574

200,000

6/12/2019

Le Dang Thang giup MS 3575

200,000

6/12/2019

Le Dang Thang giup MS 3576

200,000

6/12/2019

Le Dang Thang giup MS 3577

200,000

6/12/2019

Le Dang Thang giup MS 3578

200,000

6/12/2019

Pham Ngoc Vinh Tram giup MS 3573

400,000

6/12/2019

Nguyen T Minh Thu giup MS 3577

500,000

6/12/2019

Huynh T Minh Hoa + Huynh Minh Long giup MS 3580

10,000

6/12/2019

Ban doc TK 65010000319962 giup MS 3578

200,000

6/12/2019

Ban doc TK 060199854987 giup MS 3580

300,000

6/12/2019

Ho Dien Duc giup MS 3580

100,000

6/12/2019

Ho T Cam Diep giup MS 3577

1,000,000

6/12/2019

Le Anh Tuan giup MS 3577

200,000

6/12/2019

Vo T Van giup MS 3578

30,000

6/12/2019

Nguyen Hong Khuyen giup MS 3580

200,000

6/12/2019

Nguyen Ngoc Quang giup MS 3580

200,000

6/12/2019

Vu T Thu Yen giup MS 3580

200,000

6/12/2019

Luu T Quy Huong giup MS 3577

300,000

6/12/2019

Nguyen Thu Trang giup MS 3580

200,000

6/12/2019

Nguyen Huy Ha giup MS 3577

50,000

6/12/2019

Dao T Bich Ngoc giup MS 3578

200,000

6/12/2019

Nguyen T Thu Ha giup MS 3580

200,000

6/12/2019

Nguyen Van Hoa giup MS 3580

100,000

6/12/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3577

200,000

6/12/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3578

200,000

6/12/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3580

200,000

6/12/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3579

400,000

6/12/2019

Ban doc TK 970422925991222 giup MS 3580

500,000

6/12/2019

Le T Dieu Thuy giup MS 3577

200,000

6/12/2019

Bui Van Danh giup MS 3577

100,000

7/12/2019

Ong Van Khuong giup MS 3577

200,000

7/12/2019

Ban doc TK 040031071821 giup MS 3577

100,000

7/12/2019

Nguyen T Hanh giup MS 3577

150,000

7/12/2019

Tran Hai Hung giup MS 3580

5,000

7/12/2019

Phan Van Qua giup MS 3577

1,000,000

7/12/2019

Huynh T Minh Hoa + Huynh Minh Long giup MS 3022

10,000

7/12/2019

Nguyen Van Minh giup MS 3581

100,000

7/12/2019

Ban doc TK 65010000319962 giup MS 3581

200,000

7/12/2019

Nguyen T To Phuong giup MS 3573

200,000

7/12/2019

Ban doc Tk 00084328001 giup MS 3577

1,000,000

7/12/2019

Nhu T Hanh giup MS 3580

200,000

7/12/2019

Doan Van Quang giup MS 3581

150,000

7/12/2019

Duong Si Dan giup MS 3576

300,000

7/12/2019

Ban doc TK 164092968 giup MS 3581

200,000

7/12/2019

Phan T Phuong Thuy giup MS 3581

100,000

7/12/2019

Phan T Phuong Thuy giup MS 3580

100,000

7/12/2019

Phan T Phuong Thuy giup MS 3579

200,000

7/12/2019

Phan T Phuong Thuy giup MS 3578

100,000

7/12/2019

Chu Van An giup MS 3581

300,000

7/12/2019

Do Van Thuong giup MS 3581

100,000

7/12/2019

Ban doc TK 19032152125666 giup MS 3581

100,000

7/12/2019

Nguyen Thanh Tuan giup MS 3581

100,000

7/12/2019

Nguyen Dinh Mung giup MS 3581

300,000

7/12/2019

Tran Quy Duy giup MS 3581

500,000

7/12/2019

Nguyen Hong Khuyen giup MS 3581

200,000

7/12/2019

Nguyen Quang Tuan giup MS 3581

100,000

7/12/2019

Ban doc TK 19029205589014 giup MS 3581

500,000

7/12/2019

Nguyen Thanh Binh giup MS 3577

500,000

7/12/2019

Nguyen T Thu Hang giup MS 3581

200,000

7/12/2019

Nguyen Van Hoang giup MS 3580

200,000

7/12/2019

Nguyen T Thu Hang giup MS 3578

200,000

7/12/2019

Vu Van Ba giup MS 3581

100,000

7/12/2019

Ban doc TK 19028665396013 giup MS 3581

150,000

7/12/2019

Vu Khac Tiem giup MS 3581

200,000

7/12/2019

Ban doc TK 19031240769011 giup MS 3581

100,000

7/12/2019

Mai T Thu Huyen giup MS 3577

1,000,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Quân đội
từ ngày 01 đến 07/12/2019

 

02/12/2019

Chuyen cho ma 3574

                   50,000

02/12/2019

Do thuy lian ung ho ma so 3575

                   30,000

02/12/2019

Ung ho MS 3574 ba Vu Thi Hau

                 200,000

02/12/2019

Ung ho MS 3575 me con chi Phan Thi _Thuy Nhi

                 200,000

02/12/2019

Ung Ho Ma So 3575

                 100,000

03/12/2019

Do thuy loan ung ho ma so 3576

                   30,000

03/12/2019

Ung Ho Ma So 3576

                 100,000

03/12/2019

Ung ho MS 3576 Chi Doan Thi Than

                 100,000

04/12/2019

Thai binh duong giup ms 3576

                   50,000

04/12/2019

Ma so 3577 Dinh Van Tron thon Ha T_hanh xa Son Thanh Son Tra   Quang _Ngai

                 200,000

04/12/2019

Ung ho ms 3572

                   50,000

04/12/2019

Ung ho ms 3571

                   50,000

04/12/2019

Ung ho ms 3573

                   50,000

04/12/2019

Ung ho ms 3574

                   50,000

04/12/2019

Ung ho ms 3577

                   50,000

04/12/2019

Ung ho ms 3575

                   50,000

04/12/2019

Ung ho ms 3576

                   50,000

04/12/2019

Thai binh duong giup ms 3577

                   50,000

04/12/2019

Ung ho ms 3577

                 100,000

05/12/2019

SUBI UH MS 3577 anh DINH VAN TRON

                 200,000

05/12/2019

Do thuy loan ung ho ma so 3578

                   30,000

06/12/2019

3579

                 300,000

06/12/2019

3578

                 200,000

06/12/2019

Ung Ho Ma So 3580

                 100,000

06/12/2019

Thai binh duong giup ms 3580

                   50,000

07/12/2019

Thai binh duong giup ms 3581

                   50,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Quân đội mới
từ ngày 01 đến 07/12/2019

 

02/12/2019

191130000048988 gui den ma so 3573 _anh phung van binh ZP5DQJLT6OJQ - M_a giao dich/ Trace 694831

                 200,000

02/12/2019

ung ho em PHUNG THANH HANG ma so 35_73

                   50,000

02/12/2019

ung ho gia dinh anh Phung Van Binh

                 200,000

02/12/2019

MBVCB286662664 giup do nu sinh Than_h Hang CT tu 0921000724630 LE QUOC_ HUY toi 0721101010006 BAO DIE - Ma_ giao dich/ Trace 777759

                 161,000

02/12/2019

Ung ho ma 3573 Phung Van Binh

                 100,000

02/12/2019

Ung ho Ma so 3574

                   50,000

02/12/2019

Ung ho Ma 3573 Anh Phung Van Binh

                 200,000

02/12/2019

Ung ho

                 100,000

02/12/2019

Ma so 3575: Chi Phan Thi Thuy Nhi

                 100,000

02/12/2019

hoang vu ha ung ho ma so 3520

                 100,000

02/12/2019

hoang vu ha ung ho ma so 3551

                 200,000

02/12/2019

hoang vu ha ung ho ma so 3575

                 200,000

02/12/2019

VO NGOC KHANH NGAN GIUP MS 3575 - M_a giao dich/ Trace 170992

                 100,000

02/12/2019

Nguyen Huu Chi giup ma so 3575 chi_ Nhi me be Trieu

                 100,000

03/12/2019

Ma so 3576

                 100,000

03/12/2019

Ung ho gd bac doan thi than o nghi _loc nghe an mong gd som vuot qua kh_o khan

                 100,000

03/12/2019

Ung ho gia dinh co phan thi thuy nh_i me be phan van nam trieu mong be _mau khoe manh va thanh cong trong c_uoc song

                 100,000

03/12/2019

Gui ma so 3576 Chi Doan Thi Than

                 300,000

03/12/2019

Gui ma so 3573 Anh Phung Van Binh

                 200,000

03/12/2019

Ung ho ma so 3576 chi Doan Thi Than_ xom Thai hoc xa Nghi Thai   Nghi Lo_c Nghe An

                 300,000

03/12/2019

UNG HO CHI THAN O NGHE AN NUOI CON _NAM VIEN - Ma giao dich/ Trace 3179_90

                 500,000

03/12/2019

Ung ho chi Doan Thi Than co con Ngu_yen Quang Tuan bi tai nan FT1933774_0180079 - Ma giao dich/ Trace 82207_4

                 100,000

03/12/2019

Ma so 3576 chi Doan Thi Than nghe a_n con bi tai nan giao thong FT1933_7124376420 - Ma giao dich/ Trace 82_9670

                 500,000

03/12/2019

Giup

                   50,000

03/12/2019

Ma so 3576 chi Doan Thi Than

                 100,000

03/12/2019

TRAN DIEU LINH CT VAO MA SO 3569_UNG HO NGUOI BI TAI NAN VI THI VIN_H

                 100,000

03/12/2019

NGUYEN THI LONG VAN CHUYEN TIEN_UNG HO CHO MA SO 3576 - CHI DOAN_THI THAN TAI THAI HOC-NGHI THAI -_NGHI LOC - NGHE AN

             1,000,000

03/12/2019

ung ho ma so 3576 Doan thi than

                 100,000

03/12/2019

MS 3576 chi DOAN THI THAN Nghi Loc _Nghe An chuc gia dinh manh khoe

                 100,000

04/12/2019

Giup Ma so 3577

                 100,000

04/12/2019

Ung ho MS 3577

                 100,000

04/12/2019

Giup do MS 3577 anh Dinh Van Tron _ Ha thanh Son Thanh   Son tra Quan_g ngai FT19338017770321 - Ma giao _dich/ Trace 894490

                 250,000

04/12/2019

Ma so 3577 ung ho anh Dinh Van Tron

                 200,000

04/12/2019

Ma so 3577 gui Dinh Tien Dat

                 200,000

04/12/2019

Ung ho

                   50,000

04/12/2019

A trieu ung ho chau dat FT193389912_61255 - Ma giao dich/ Trace 246467

                 500,000

04/12/2019

0917010100UHMS 3577 DINHVANTRON - M_a giao dich/ Trace 055339

             1,000,000

04/12/2019

Ma so 3577 Ung ho gia dinh anh Dinh_ Van Tron tai Quang Ngai

                 200,000

04/12/2019

Ung ho ma 3577 Anh Dinh Van Toan

                300,000

04/12/2019

Ma so 3577 ung ho gia dinh anh Dinh_ Van Tron

                 100,000

04/12/2019

Ung ho ma so 3577 tam long nhan ai._ Mong em mau khoe.

                 100,000

04/12/2019

Ung ho MS 3577

                 500,000

05/12/2019

Ung ho ms 3577

                 100,000

05/12/2019

Cho be dat - Ma giao dich/ Trace 87_7561

                 150,000

05/12/2019

UNG HO MA SO 3577. NGUOI CHUYEN TIEN: DO THI LINH

                 100,000

05/12/2019

UNG HO MA SO 3575 PHAN THI THUY NHI. NGUOI CHUYEN TIEN: DO THI LINH

                 100,000

05/12/2019

Ung ho ma so 3578 chi Tran Thi Gian_g nghe an

                 500,000

05/12/2019

Ung ho Ms 3577 Dinh Van Tron thon_ Ha Thanh huyen Son Ha Quang Ngai_   0397594103 FT19339969480626 - Ma _giao dich/ Trace 499852

                 300,000

05/12/2019

MA SO 3578 TRAN THI GIANG. NGUOI CHUYEN TIEN: TRAN HAU PHAN CHI

                 200,000

05/12/2019

MA SO 3577 DINH VAN TRON. NGUOI CHUYEN TIEN: TRAN HAU PHAN CHI

                 200,000

05/12/2019

Ung ho hoan canh e Dinh Tien Dat. Q_uang Ngai

                 200,000

05/12/2019

Ung ho quy khuyen hoc Dan Tri ma so_ 3577 Anh Dinh Van Tron thon Ha Tha_nh xa Son Thanh huyen Son Ha tinh Q_uang Ngai DT 0397594103

                 500,000

05/12/2019

uh ms 3577 dinh van toan

                 200,000

05/12/2019

Ung ho ma so 3578

                 200,000

05/12/2019

ATMCK-933901433335

                 200,000

06/12/2019

Ung ho ma so 3577 - anh Dinh Van Tr_on va chau Dinh Tien Dat

                 100,000

06/12/2019

Ung ho tre Bac kan

             1,000,000

06/12/2019

Ung ho ms 3579 truong mam non Khuoi_ khi Bac can

                 500,000

06/12/2019

Ung ho ms 3577

                 200,000

06/12/2019

Ung ho cho be DINH TIEN DAT dang di_eu tri o bv san nhi da nang - Ma gi_ao dich/ Trace 919445

                 100,000

06/12/2019

Ma so 3577 ung ho anh Dinh Van Tron

                 500,000

06/12/2019

TRAM ANH GUI CHO BE DINH TIEN DAT_8TUOI CHUC BE MAU HOI PHUC

                 500,000

06/12/2019

Ung ho Ma so 3580

                   50,000

06/12/2019

UNG HO MA SO 3577

                 100,000

07/12/2019

Ung ho chau Dat ma so 3577 FT193410_73104621 - Ma giao dich/ Trace 1913_01

                 200,000

07/12/2019

Ung ho ma so 3510 Ba Nguyen Thi Han_h Thon Soi Lang Xa Ngoc Ly Huyen Ta_n Yen Tinh Bac Giang FT1934170 - Ma_ giao dich/ Trace 194125

                 300,000

07/12/2019

Ung ho ma so 3581 Nguyen Thi Suu

                 100,000

07/12/2019

Ung ho ma so 3577 anh Dinh Van Tron

                 100,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Nông nghiệp
từ ngày 01 đến 07/12/2019

 

2/12/2019

Thao A De ung ho QNA

500,000

2/12/2019

Le Trung Hau giup MS 3574

300,000

2/12/2019

Cu ba Tran Nu giup anh Phung Van Binh

100,000

2/12/2019

Duong Tan Tai giup MS 3574

500,000

2/12/2019

Nguyen T Minh Hang giup MS 3562

200,000

2/12/2019

Trinh Van Tuyen giup MS 3569

200,000

2/12/2019

Trinh Van Tuyen giup MS 3570

200,000

2/12/2019

Trinh Van Tuyen giup MS 3571

200,000

2/12/2019

Trinh Van Tuyen giup MS 3572

200,000

2/12/2019

Trinh Van Tuyen giup MS 3573

200,000

2/12/2019

Trinh Van Tuyen giup MS 3574

200,000

2/12/2019

Pham T Mai giup MS 3575

400,000

2/12/2019

Ngo T Hong Van gup MS 3575

200,000

2/12/2019

Thai T Mai Huong giup MS 3558

300,000

2/12/2019

Nguyen Tan Si giup MS 3575

200,000

2/12/2019

Doan Dieu Huong giup MS 3575

500,000

2/12/2019

Doan Lam Tran giup MS 3568

1,000,000

2/12/2019

Doan Lam Tran giup MS 3567

1,000,000

2/12/2019

Doan Lam Tran giup MS 3561

1,000,000

2/12/2019

Doan Lam Tran giup MS 3563

1,000,000

3/12/2019

Dang T Thanh giup MS 3572

400,000

3/12/2019

Chau Van Luom giup MS 3576

300,000

3/12/2019

Vu Duc Hieu giup MS 3576

50,000

3/12/2019

Nguyen Thanh Hai giup MS 3576

200,000

3/12/2019

Ta Thieu Tri giup MS 3576

1,000,000

3/12/2019

Dong Thien Hoang giup MS 3576

200,000

3/12/2019

Dong Thien Hoang giup MS 3575

200,000

3/12/2019

Nguyen T Thanh Hue giup MS 3576

200,000

3/12/2019

Ha Duong Nguyen giup MS 3512

500,000

3/12/2019

Ha Duong Nguyen giup MS 3576

300,000

3/12/2019

Dinh T Kim Lien giup MS 3573

500,000

3/12/2019

Pham Dac Thai giup MS 3576

1,000,000

3/12/2019

Cao Thanh Trung giup MS 3576

200,000

3/12/2019

Nguyen T Hang giup MS 3576

100,000

3/12/2019

Nguyen Duc Hung giup MS 3576

100,000

3/12/2019

Pham T Van Anh giup MS 3576

100,000

3/12/2019

Nguyen T Huong giup MS 3576

200,000

3/12/2019

Le T Nguyet giup MS 3575

100,000

3/12/2019

Le T Nguyet giup MS 3576

100,000

3/12/2019

Luu T Thao ung ho QNA

500,000

6/12/2019

Nguyen Van Duy giup MS 3577

300,000

6/12/2019

Tran T Thanh Tam giup MS 3577

300,000

6/12/2019

Nguyen T Thu Thuy giup MS 3579

300,000

6/12/2019

Le Tan Tu giup MS 3578

100,000

6/12/2019

Nguyen T Binh giup MS 3577

100,000

6/12/2019

Le T Thu Trang giup MS 3577

200,000

6/12/2019

Truong T Minh Nhan giup MS 3578

100,000

6/12/2019

Ninh T Hien giup MS 3577

200,000

6/12/2019

Nguyen T Hue giup MS 3577

500,000

6/12/2019

Nguyen Thanh Hai giup MS 3579

500,000

6/12/2019

Ngo Thanh Dung giup MS 3580

200,000

6/12/2019

Huynh Chi Nhan gu pMS 3577

350,000

6/12/2019

Phan T Thu Ha giup MS 3580

200,000

6/12/2019

Pham T Thu Ha giup MS 3578

200,000

6/12/2019

Le Ba Thanh Dat giup MS 3577

200,000

6/12/2019

Nguyen Hoang Hieu giup MS 3577

200,000

6/12/2019

Doan Truong Xuan giup MS 3577

200,000

6/12/2019

Vu T Kien Lien giup MS 3577

200,000

6/12/2019

Pham Thuy Linh giup MS 3580

50,000

6/12/2019

Vu T Kim Lien giup MS 3571

300,000

6/12/2019

Dong Thien Hoang giup MS 3579

200,000

6/12/2019

Pham Thuy Linh giup MS 3578

20,000

6/12/2019

Vo T Cam Nhung giup MS 3577

100,000

6/12/2019

Truong Minh Duc giup MS 3577

200,000

6/12/2019

Tran T Dieu Thu giup MS 3579

60,000,000

7/12/2019

Huynh T Linh giup MS 3580

100,000

7/12/2019

Tran T Hong Nhon giup MS 3577

200,000

7/12/2019

Nguyen T Kieu Hoa giup MS 3580

100,000

7/12/2019

Le Tan Tu giup MS 3580

100,000

7/12/2019

Vo Phuong Hoa giup MS 3580

200,000

7/12/2019

Vo Phuong Hoa giup MS 3578

200,000

7/12/2019

Le Anh Quoc giup MS 3577

200,000

7/12/2019

Vu Duc Hieu giup MS 3577

50,000

7/12/2019

Dao Tu Lich giup MS 3581

300,000

7/12/2019

Vu Quyet Tien giup MS 3581

400,000

7/12/2019

Nguyen T Minh Trang giup MS 3576

500,000

7/12/2019

Nguyen T Minh Trang giup MS 3577

500,000

7/12/2019

Nguyen T Minh Trang giup MS 3578

500,000

7/12/2019

Nguyen T Minh Trang giup MS 3579

500,000

7/12/2019

Nguyen T Minh Trang giup MS 3580

500,000

7/12/2019

Nguyen T Minh Trang giup MS 3581

500,000

 

Tổng

       1,201,290,432