Danh sách bạn đọc ủng hộ tuần 2+3 tháng 9/2022

(Dân trí) - Tuần qua, Báo điện tử Dân trí, Quỹ Khuyến học Việt Nam tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của bạn đọc tới những hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội với tổng số tiền 1.682.430.311 đồng.

Danh sách bạn đọc ủng hộ tuần 2+3 tháng 9/2022 - 1

Danh sách tiền bạn đọc ủng hộ qua TK của Báo Điện tử Dân trí (từ ngày 05/09/2022 - 18/09/2022) tại đây.