1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Danh sách bạn đọc ủng hộ "Triệu trái tim - Một ý chí" thông qua VNPAY

(Dân trí) - Tính đến hết ngày 27/6, số tiền bạn đọc ủng hộ chương trình "Triệu trái tim - Một ý chí" thông qua VNPAY là: 9,541,000 đồng.

Chi tiết:

STT

Ngày, tháng, năm

Mã GD

Tên khách hàng

số tiền

1

17/06/2021 23:52:53

050740420

Le Van Pho

100,000

2

17/06/2021 16:19:35

050703369

Nguyễn Thị Thanh Hoa

300,000

3

17/06/2021 15:37:56

050700071

ON NHU BINH

2,000,000

4

17/06/2021 14:27:02

050695463

Trần Thị Thanh

300,000

5

17/06/2021 13:57:42

050693899

Mai Thị Mỹ Hạnh

100,000

6

17/06/2021 13:51:06

050693562

Nguyễn thanh ngọc Tiên

70,000

7

17/06/2021 13:44:23

050693237

Hoàng Thị Hải Yến

500,000

8

17/06/2021 13:42:01

050693117

Nguyễn Bửu Lam

100,000

9

17/06/2021 13:22:43

050692221

Trần Ngọc Anh

1,000,000

10

18/06/2021 14:41:21

050773691

Đỗ Thị Thành Hương

100,000

11

18/06/2021 17:51:04

050792548

TRAN VAN THIEN

1,000,000

12

19/06/2021 14:46:00

050863126

LE PHUOC HOANG

50,000

13

20/06/2021 00:46:20

050915928

Hồ Thị Ngọc Hiền

200,000

14

20/06/2021 22:27:40

051013408

NGUYEN QUOC MINH

100,000

15

20/06/2021 22:46:12

051014047

NGUYEN HOANG VAN

1,000

16

22/06/2021 14:30:11

051118149

Nguyễn Ngọc Bảo Trân

200,000

17

22/06/2021 14:37:33

051118614

TRAN HAO THIEN

20,000

18

22/06/2021 14:42:23

051118901

DOAN MINH PHUONG

50,000

19

25/06/2021 14:15:28

051344012

PHAM THI KIM

300,000

20

26/06/2021 21:56:36

051484855

TRAN THI PHUONG CHI

3,000,000

21

27/06/2021 19:57:54

051574963

Nguyễn Mạnh Lực

50,000

 

Tổng cộng

9,541,000