Khu vực bạn đang sống thuộc cấp độ dịch nào?

Nam Phương

(Dân trí) - Một vùng thuộc cấp độ dịch một (màu xanh) nếu tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng/100.000 người/tuần là dưới 20, nếu trong khoảng 20 - <50 thì phải thêm điều kiện về độ bao phủ vaccine.

Khu vực bạn đang sống thuộc cấp độ dịch nào? - 1

Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TPHCM (Ảnh: Phạm Nguyễn).

Ngày 13/10, Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ về "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19".

Có 4 cấp độ dịch: cấp độ một là các vùng có cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh, cấp độ 2 là vùng nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng, cấp độ 3 là vùng nguy cơ cao tương ứng với màu cam và cấp độ 4 là vùng nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ.

Việc xác định cấp độ dịch căn cứ 2 tiêu chí chính gồm tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng/số dân/thời gian và độ bao phủ vaccine phòng Covid-19 (70% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng Covid-19).

Số ca mắc mới tại cộng đồng/100.000 người/tuần (ca mắc mới) được phân theo 4 mức độ từ thấp đến cao theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (mức một: 0 - < 20, mức 2: 20 - <50, mức 3: 50 - <150, mức 4: ≥150). Các địa phương có thể điều chỉnh giảm hoặc tăng số ca mắc mới trong từng mức độ cho phù hợp với tình hình thực tế.

Khu vực bạn đang sống thuộc cấp độ dịch nào? - 2

Phân loại cấp độ dịch theo Nghị quyết 128 của Chính phủ. 

Cụ thể:

Cấp độ một (vùng xanh):

- Ca mắc mới dưới 20, không cần xét tiêu chí về độ bao phủ vaccine.

- Ca mắc mới trong khoảng 20 - <50 và độ bao phủ vaccine đạt ≥70%.

Cấp độ 2 (vùng vàng):

- Ca mắc mới trong khoảng 20 - <50 và độ bao phủ vaccine đạt dưới 70%.

- Ca mắc trong khoảng 50 - <100 và độ bao phủ vaccine đạt ≥70%.

Cấp độ 3 (vùng cam):

- Ca mắc mới trong khoảng 50 - <100 và độ bao phủ vaccine đạt <70%.

- Ca mắc mới ≥150 và độ bao phủ vaccine đạt ≥70%.

Cấp độ 4 (vùng đỏ): là vùng có số ca mắc mới ≥150 và độ bao phủ vaccine đạt <70%.

Ngoài ra, một vùng được điều chỉnh giảm cấp độ dịch nếu đạt được tiêu chí 3. Đây là tiêu chí nhằm đảm bảo khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến.

Cụ thể, tỉnh, thành phố có kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung, điều trị và kế hoạch bảo đảm số giường hồi sức cấp cứu (ICU) tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc tỉnh, thành phố (bao gồm cả y tế tư nhân) sẵn sàng đáp ứng tình hình dịch ở cấp độ 4. Đồng thời, các quận, huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch thiết lập trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại cộng đồng và có kế hoạch cung cấp oxy y tế cho các trạm y tế xã, phường, thị trấn để đáp ứng khi có dịch xảy ra.

Vùng đó phải tăng một cấp độ dịch nếu không đạt yêu cầu tối thiểu 80% người từ 65 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 trong tháng 10 và từ tháng 11 là tối thiểu 80% người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine (trừ khi địa bàn đang có dịch ở cấp độ 4 hoặc không có ca mắc).

Dòng sự kiện: Dịch Covid-19 đợt 4