Chi tiết dự thảo mới về giá xét nghiệm Covid-19

Nam Phương

(Dân trí) - Bộ Y tế đang lấy ý kiến đóng góp dự thảo về giá các xét nghiệm Covid-19, trong đó áp mức giá cố định cho các chi phí về lấy mẫu, bảo quản, thực hiện xét nghiệm…; còn giá test kit theo giá đấu thầu.

Thông tư này sẽ hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí lấy mẫu, bảo quản và thực hiện xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2 tại các cơ sở y tế công lập. Mức giá của một dịch vụ bao gồm chi phí liên quan đến việc lấy mẫu, bảo quản, trả kết quả xét nghiệm và chi phí test kit xét nghiệm thực hiện thực thanh thực chi áp dụng đối với từng phương pháp thực hiện xét nghiệm.  

Cụ thể, theo dự thảo giá dịch vụ xét nghiệm nhanh kháng nguyên phát hiện virus SARS-CoV-2 gồm chi phí test xét nghiệm (giá mua test theo kết quả đấu thầu) cộng với chi phí lấy mẫu và bảo quản (tối đa là 32.000 đồng).

Chi tiết dự thảo mới về giá xét nghiệm Covid-19 - 1

Ví dụ, đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu thầu test nhanh là 135.000 đồng/test. Mức giá thanh toán BHYT là 135.000 đồng (chi phí test xét nghiệm) + 32.000 đồng (chi phí lấy mẫu và bảo quản mẫu) = 167.000 đồng/xét nghiệm.

Nếu người có thẻ BHYT đủ điều kiện được thanh toán BHYT và là đối tượng được hưởng mức 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh thì được Quỹ BHYT chi trả theo phạm vi được hưởng và mức hưởng của một lần xét nghiệm nhanh là 167.000 x 80%  = 133.600 đồng/xét nghiệm. Phần còn lại 33.400 đồng là phần cùng chi trả.

Đối với người không thanh toán BHYT, trường hợp được cấp có thẩm quyền phê duyệt mức giá dịch vụ là 32.000 đồng/mẫu thì mức giá của dịch vụ xét nghiệm nhanh là 135.000 đồng (chi phí test xét nghiệm) + 32.000 đồng = 167.000 đồng/xét nghiệm. 

Cũng tương tự với mức giá xét nghiệm kháng nguyên phát hiện virus SARS-CoV-2 trên máy miễn dịch, gồm chi phí test (theo kết quả đấu thầu) cộng với giá xét nghiệm không bao gồm test (tối đa là 67.000 đồng).

Giá xét nghiệm PCR mẫu đơn cũng gồm chi phí test kit cho phản ứng và tách chiết (theo kết quả đấu thầu) cộng với chi phí lấy mẫu, bảo quản bệnh phẩm, thực hiện xét nghiệm và trả kết quả (tối đa 194.000 đồng).

Ví dụ: đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu thầu bộ test kít cho phản ứng và tách chiết là 300.000 đồng/test. Mức giá thanh toán BHYT 300.000 + 194.000 = 494.000 đồng/xét nghiệm. Cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán theo phạm vi và đối tượng được hưởng.

Đối với đối tượng không thanh toán bảo hiểm y tế, trường hợp được cấp có thẩm quyền phê duyệt mức giá của dịch vụ không bao gồm test kít xét nghiệm là 194.000 đồng/xét nghiệm thì mức giá của dịch vụ là 300.000 + 194.000 = 494.000 đồng/xét nghiệm.

Dự thảo cũng quy định về mức giá PCR trong trường hợp mẫu gộp 5, 6-10 que, gộp mẫu tại thực địa hay phòng xét nghiệm.

Khi được thông qua, thông tư sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11.

Hiện chi phí xét nghiệm RT-PCR mẫu đơn là 734.000 đồng/mẫu, mẫu gộp sẽ được chia sẻ chi phí trên số lượng mẫu. Trong khi đó giá test nhanh, do nhiều công ty nhập test và trong nước cũng đã sản xuất được test xét nghiệm nên dải giá test rất khác nhau.

Thời gian gần đây có nhiều thông tin về giá xét nghiệm Covid-19 tại nước ta đang ở mức cao. Theo Bộ Y tế, giá xét nghiệm phụ thuộc vào các yếu tố cấu thành như: giá của các test kit, vật tư xét nghiệm, chi phí thực hiện xét nghiệm...

Giá các loại test xét nghiệm khác nhau phụ thuộc vào chủng loại, tiêu chuẩn, nguồn gốc xuất xứ, số lượng mua, thời điểm và diễn biến của dịch bệnh cũng như sự khan hiếm của thị trường, giá tại thời điểm mua.

Ví dụ như các loại test xét nghiệm đạt tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới, châu Âu, Hoa Kỳ hoặc có xuất xứ từ châu Âu hay từ Hoa Kỳ thường có giá cao hơn mặt bằng chung giá test kit của các nước khác. Việc mua test kit vào thời điểm dịch bệnh có diễn biến phức tạp, căng thẳng ở nhiều nước, thị trường khan hiếm thì giá test kit xét nghiệm thường cao, số lượng mua càng lớn thì giá càng giảm...

Vì vậy, Bộ Y tế cho rằng nên không thể đánh đồng tất cả các loại test kit với nhau, cũng như không thể so sánh giá test kit xét nghiệm ở các thời điểm khác nhau và phải phụ thuộc cả vào các yếu tố chất lượng (độ nhạy, độ đặc hiệu), tình hình diễn biến của dịch bệnh và nhu cầu mua sắm test xét nghiệm trong nước và quốc tế.

Dòng sự kiện: Dịch Covid-19 đợt 4