Sai phạm trong 3 lần “rót” 800 tỷ đồng của PVN vào Oceanbank

Dân trí Dù Thủ tướng Chính phủ chưa cho phép nhưng bị cáo Thăng vẫn ký Nghị quyết về việc tham gia góp vốn mua cổ phần Oceanbank. Chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu của Bộ Tài chính sau đó cũng bị các bị cáo “làm ngơ”.
>>Toan tính “né” tội bất thành của ông Đinh La Thăng
>>Ông Đinh La Thăng cùng đồng phạm hầu tòa trong vụ PVN thiệt hại 800 tỷ đồng
>>Ông Đinh La Thăng mời 5 luật sư bào chữa

Không báo cáo theo yêu cầu của Bộ Tài chính

Theo cáo trạng được công bố, trên cơ sở Thỏa thuận số 6934/TTHT ngày 18/9/2008 giữa PVN và Oceanbank, ngày 30/9/2008, bị cáo Đinh La Thăng có tờ trình xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về việc góp vốn mua cổ phần Oceanbank. Mặc dù Thủ tướng chưa cho phép nhưng ngày 1/10/2008, bị cáo Thăng đã ký Nghị quyết số 7289 về việc tham gia góp vốn mua cổ phần Oceanbank.

Các bị cáo tại phiên xử sáng 19/3.
Các bị cáo tại phiên xử sáng 19/3.

Đến ngày 17/10/2008, Văn phòng Chính phủ có công văn thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, ý kiến của Thủ tướng Chính phủ chỉ đồng ý về chủ trương, còn trình tự thủ tục do các Bộ, Ngành chuyên môn hướng dẫn PVN thực hiện.

Ngày 30/9/2008, bị cáo Thăng có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính xin ý kiến về việc góp vốn vào Oceanbank. Bộ Tài chính sau đó có ý kiến, đề nghị PVN báo cáo rõ tình hình hoạt động của Oceanbank, đặc biệt là danh mục cho vay, danh mục chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán cũng như việc trích lập các khoản dự phòng cho các hoạt động kinh doanh của Oceanbank, xác định giá trị thực cổ phiếu của Oceanbank để tránh rủi ro trước khi quyết định việc đầu tư.

Ngày 16/10/2008, PVN có văn bản gửi Oceanbank để yêu cầu cung cấp tài liệu, số liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh nhưng Oceanbank không trả lời và bị cáo Thăng cũng không báo cáo theo yêu cầu của Bộ Tài chính.

Đến ngày 25/12/2008, Ninh Văn Quỳnh, Trưởng ban Tài chính kế toán, đã chỉ đạo Ban Tài chính kế toán tham mưu trình ông Nguyễn Ngọc Sự - Phó Tổng Giám đốc PVN - ký văn bản gửi Oceanbank về việc chấp thuận nộp 400 tỷ đồng mua cổ phần tăng vốn điều lệ của Oceanbank. Cùng ngày 25/12/2008, Oceanbank thực hiện cắt chuyển số tiền 400 tỷ đồng từ tài khoản tiền gửi của PVN sang tài khoản phong tỏa của Oceanbank để hoàn tất việc PVN mua 20% cổ phần tại Oceanbank.

Phớt lờ chỉ đạo của Phó Thủ tướng

Để tiếp tục thực hiện phương án tăng vốn điều lệ vào Oceanbank, ngày 20/5/2010, ông Nguyễn Ngọc Sự ký văn bản gửi HĐQT đề nghị HĐQT chấp thuận việc Oceanbank xin tăng vốn điều lệ năm 2010 lên 5.000 tỷ đồng. Ngày 21/5/2010, bị cáo Thăng có bút phê “Đồng ý tăng vốn nhưng cần có phương án cụ thể”.

Bị cáo Đinh La Thăng tại phòng chờ xử án. (Ảnh: CTV)
Bị cáo Đinh La Thăng tại phòng chờ xử án. (Ảnh: CTV)

Ngày 24/5/2010, ông Sự có văn bản gửi HĐQT và ngày 27/5/2010, Bùi Thị Nguyệt (thành viên Ban Kiểm soát) có văn bản báo cáo bị cáo Thăng bổ sung thêm thông tin về phương án tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng của Oceanbank. Ngày 29/5/2010, bị cáo Thăng có ý kiến “Đồng ý tăng vốn”.

Sau khi có ý kiến đồng ý của bị cáo Thăng và các Thành viên HĐQT, ngày 31/5/2010, Vũ Khánh Trường - thành viên HĐQT PVN (được sự ủy quyền của Đinh La Thăng) - ký Nghị quyết số 4658/NQ-DKVN kèm theo Phụ lục về việc chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ năm 2010 lên 5.000 đồng của Oceanbank thành 2 đợt và PVN sẽ góp vốn bổ sung để duy trì nắm giữ 20% vốn điều lệ của Oceanbank.

Như vậy, theo cơ quan tố tụng, khi Vũ Khánh Trường ký Nghị quyết 4658 ngày 31/5/2010, bị cáo Đinh La Thăng với vai trò Chủ tịch HĐQT PVN chưa xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ. Sau khi ban hành Nghị quyết, bị cáo Thăng mới báo cáo Thủ tướng Chính Phủ.

Ngày 7/10/2010, Văn phòng Chính phủ có công văn thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng: “Tập đoàn Dầu khí Việt Nam rà soát tình hình triển khai thực hiện, cân đối vốn, trước hết bảo đảm vốn cho các dự án đầu tư thuộc ngành nghề kinh doanh chính, đặc biệt là các dự án trọng điểm dầu khí. Trên cơ sở đó và yêu cầu bảo toàn, phát triển vốn đầu tư vào ngân hàng, quyết định góp thêm vốn vào Oceabank theo kế hoạch tăng vốn năm 2010. Trường hợp khó khăn về vốn thì không nhất thiết nắm giữ 20% vốn điều lệ của Oceanbank. Giao Bộ Tài chính kiểm tra, giám sát Tập đoàn dầu khí Việt Nam thực hiện việc này.”.

Sau khi nhận được ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, bị cáo Thăng không chỉ đạo PVN rà soát lại các dự án, danh mục đầu tư, nguồn vốn để báo cáo lại Thủ tướng Chính phủ. Trong khi đó, Nguyễn Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc PVN, vẫn chỉ đạo Ban tài chính kế toán thực hiện việc góp vốn.

Bị cáo Ninh Văn Quỳnh, Trưởng ban Tài chính kế toán, chỉ đạo Lê Đình Mậu (Phó ban Tài chính kế toán) soạn thảo tờ trình để Nguyễn Tiến Dũng ký Quyết định chấp thuận góp thêm 300 tỷ đồng tăng vốn điều lệ đợt I/2010 từ 2.000 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng của Oceanbank. Cùng ngày, PVN chuyển số tiền 300 tỷ đồng của PVN tại Oceanbank vào tài khoản của Oceanbank tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải.

“Làm ngơ” Luật mới

Ngày 9/5/2011, Hà Văn Thắm ký văn bản gửi PVN với nội dung báo cáo về tình hình đăng ký tăng vốn điều lệ, dự kiến điều chỉnh kế hoạch, trong đó đề nghị PVN tiếp tục hỗ trợ và tăng vốn điều lệ ở mức tối đa 20% vào Oceanbank, với số vốn tăng thêm 100 tỷ đồng trước ngày 15/5/2011.

Bị cáo Nguyễn Xuân Thắng - thành viên HĐTV PVN tại phiên xử sáng 19/3.
Bị cáo Nguyễn Xuân Thắng - thành viên HĐTV PVN tại phiên xử sáng 19/3.

Tại thời điểm này, Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 đã có hiệu lực từ ngày 1/1/2011, quy định: “Một cổ đông là tổ chức không được sở hữu vượt quá 15% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng.”. Như vậy, phần vốn của PVN tại Oceanbank đã vượt quá 5% so với quy định. Lẽ ra, bị cáo Thăng với trách nhiệm là Chủ tịch HĐTV phải chỉ đạo việc thoái vốn tại Oceanbank để đảm bảo tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ là 15%, nhưng ngày 10/5/2011, bị cáo Thăng lại ký Quyết định giao cho Vũ Thị Thanh Hương làm người đại diện phần vốn của PVN tại Oceanbank với tỷ lệ 20% vốn điều lệ của Oceanbank.

Ngày 16/5/2011, Nguyễn Xuân Thắng - thành viên HĐTV được Đinh La Thăng ủy quyền điều hành HĐTV từ ngày 16/5 đến 18/5/2011 - ký Nghị quyết chấp thuận điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ của Oceanbank là 4.000 tỷ đồng.

Cùng ngày 16/5/2011, ông Nguyễn Xuân Sơn ký Quyết định chấp thuận góp thêm 100 tỷ đồng vào Oceanbank và ngày 17/5/2011, PVN chuyển số tiền 100 tỷ đồng từ tài khoản của PVN tại Oceanbank vào tài khoản của Oceanbank tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải.

Như vậy, ngày 10/5/2011, bị cáo Thăng ký Quyết định giao Vũ Thị Thanh Hương làm người đại diện 20% vốn góp của PVN tại Oceanbank và ủy quyền điều hành để Nguyễn Xuân Thắng ký Nghị quyết ngày 16/5/2011 về việc chấp thuận điều chỉnh vốn điều lệ của Oceanbank và PVN góp bổ sung 100 tỷ đồng, nâng tổng số vốn góp lên 800 tỷ đồng để duy trì nắm giữ 20% vốn điều lệ của Oceanbank là trái quy định tại khoản 2 Điều 55 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010.

Bị cáo Nguyễn Xuân Thắng khai, sau khi bị cáo Thăng đi công tác về, Thắng đã báo cáo bị cáo Thăng về việc ký Nghị quyết để PVN góp vốn bổ sung 100 tỷ đồng vào Oceanbank nhưng bị cáo Thăng không có chỉ đạo gì mà đồng ý để thực hiện.

Cáo trạng xác định, 3 lần góp vốn của PVN với tổng số tiền 800 tỷ đồng để nắm giữ 20% vốn điều lệ tại Oceanbank nhưng toàn bộ số tiền trên đến nay bị thiệt hại. Việc Ngân hàng Nhà nước mua lại cổ phần bắt buộc tại Oceanbank với giá 0 đồng sẽ dẫn đến PVN phải ghi nhận một khoản lỗ khá lớn tương đương 800 tỷ đồng. Trách nhiệm đối với hậu quả thiệt hại nêu trên thuộc về bị cáo Đinh La Thăng và các đồng phạm, trong đó bị cáo Thăng với tư cách người đứng đầu PVN có trách nhiệm cao nhất trong việc quản lý và bảo toàn vốn của PVN.

Tiến Nguyên

MỚI NHẤT
Khởi tố tài xế lao xe khách vào nhóm người dừng đèn đỏ
Khởi tố tài xế lao xe khách vào nhóm người dừng đèn đỏ

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT xác định tài xế xe khách điều khiển xe ô tô tham gia giao thông không chú ý quan sát, không đi đúng làn đường quy định nên đã gây tai nạn khiến 6 người bị thương.

Thứ ba, 20/03/2018 - 12:35

Dựng chuyện có hội nghị, mạo danh kế toán Sở Xây dựng lừa bán tài liệu
Dựng chuyện có hội nghị, mạo danh kế toán Sở Xây dựng lừa bán tài liệu

(Dân trí) - Gần đây, tại Bình Định xảy ra tình trạng có người mạo danh kế toán Sở Xây dựng gọi điện cho lãnh đạo các huyện để lừa bán tài liệu phục vụ hội nghị. Sở Xây dựng tỉnh này đã phải phát thông báo để cảnh báo về tình trạng trên.

Thứ ba, 20/03/2018 - 11:41

Bị cáo Đinh La Thăng cho rằng không có trách nhiệm thu hồi 800 tỷ đồng
Bị cáo Đinh La Thăng cho rằng không có trách nhiệm thu hồi 800 tỷ đồng

(Dân trí) - Bị cáo Đinh La Thăng thừa nhận mình phải chịu trách nhiệm về việc bảo toàn và phát triển vốn trên cương vị người đứng đầu tập đoàn. Tuy vậy, bị cáo cho rằng khả năng thu hồi 800 tỷ đồng thuộc trách nhiệm thuộc Hội đồng thành viên (HĐTV) PVN vì khi đó ông Thăng đã chuyển công tác từ năm 2011.

Thứ ba, 20/03/2018 - 11:13

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Triệu tập tướng Phan Văn Vĩnh lên Phú Thọ
Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Triệu tập tướng Phan Văn Vĩnh lên Phú Thọ

(Dân trí) - Nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã triệu tập Trung tướng Phan Văn Vĩnh - nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) lên Phú Thọ để làm việc về nội dung liên quan đến vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành.

Thứ ba, 20/03/2018 - 10:55

2 nhóm thanh niên hỗn chiến trong phòng trà
2 nhóm thanh niên hỗn chiến trong phòng trà

(Dân trí) - Trong lúc vui chơi tại phòng trà, 2 nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn và xô xát. Khi kéo ra ngoài, 2 nhóm tiếp tục đánh nhau khiến 1 người chết, 1 người bị thương nguy kịch.

Thứ ba, 20/03/2018 - 10:38

Clip cận cảnh bắt nhóm buôn ma túy "khủng”, thu giữ hơn 50 nghìn viên ma túy tổng hợp
Clip cận cảnh bắt nhóm buôn ma túy "khủng”, thu giữ hơn 50 nghìn viên ma túy tổng hợp

(Dân trí) - Khi bị lực lượng chức năng khống chế, các đối tượng vận chuyển ma túy mang theo vũ khí nguy hiểm ra sức chống đối, nhưng vẫn bị bắt giữ.

Thứ ba, 20/03/2018 - 08:04

Thuê côn đồ 500 triệu đồng để "ra tay" với giám đốc doanh nghiệp
Thuê côn đồ 500 triệu đồng để "ra tay" với giám đốc doanh nghiệp

Đạt nhờ Hoàn “ra tay” với anh Trí, giám đốc 1 doanh nghiệptrên địa bàn tỉnh Hà Nam, với thỏa thuận tiền công 500 triệu đồng.

Thứ ba, 20/03/2018 - 07:35

Nguyên Tổng giám đốc Navibank lãnh 13 năm tù
Nguyên Tổng giám đốc Navibank lãnh 13 năm tù

(Dân trí) - Sau gần 1 tháng xét xử và nghị án, chiều 19/3, TAND TPHCM đã tuyên án vụ cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt (Navibank).

Thứ ba, 20/03/2018 - 07:28

“Bà trùm” điều hành đường dây ma tuý từ Campuchia về Việt Nam
“Bà trùm” điều hành đường dây ma tuý từ Campuchia về Việt Nam

(Dân trí) - Để qua mặt cảnh sát, Ngân mua nhiều căn nhà để làm nơi cất giấu ma túy cũng như giao dịch mua bán cho đại lý cấp dưới. Đặc biệt là Ngân không bao giờ để ma túy tại nơi ở để tránh bị bắt quả tang.

Thứ ba, 20/03/2018 - 02:58

Thông tin mới nhất vụ Phan Như Thảo tố bị người lạ dàn cảnh bắt cóc con
Thông tin mới nhất vụ Phan Như Thảo tố bị người lạ dàn cảnh bắt cóc con

(Dân trí) - Liên quan đến vụ người mẫu Phan Như Thảo tố cáo bị nhóm người lạ dàn cảnh bắt cóc con trên đường Đông Du (phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM), thông tin mới nhất từ phía công an cho biết vẫn đang xác minh, điều tra vụ việc.

Thứ hai, 19/03/2018 - 05:11

Ông Đinh La Thăng: PVN “gả đi một cô gái đã có chồng”
Ông Đinh La Thăng: PVN “gả đi một cô gái đã có chồng”

(Dân trí) - Theo trình bày của ông Thăng, PVN góp vốn vào Oceanbank do không được thành lập Ngân hàng Hồng Việt. Trong khi qua đàm phán, Oceanbank đồng ý tiếp nhận nhân sự, cơ sở vật chất đã trang bị để thành lập NH Hồng Việt. PVN thực tế “gả đi một cô gái đã có chồng”.

Thứ hai, 19/03/2018 - 04:44

Bé trai chơi ngoài đường bất ngờ bị tài xế xe khách bế lên xe chở đi
Bé trai chơi ngoài đường bất ngờ bị tài xế xe khách bế lên xe chở đi

(Dân trí) - Nhận được tin báo của gia đình về việc con trai 2 tuổi bị người lạ bắt cóc trên chiếc xe khách, lực lượng chức năng đã chặn chiếc xe lại và giải cứu em bé.

Thứ hai, 19/03/2018 - 04:26

ĐÁNG QUAN TÂM
Nghiện chơi game, 3 học sinh tiểu học phá tường trộm điện thoại
Nghiện chơi game, 3 học sinh tiểu học phá tường trộm điện thoại

(Dân trí) - Do nghiện game nhưng không có tiền, một nhóm 3 học sinh tiểu học đã hẹn nhau đập tường chui vào lấy trộm 3 chiếc điện thoại di động cùng một số phụ kiện, sau đó mang đi bán lấy tiền chơi game.

Thứ hai, 19/03/2018 - 01:17

Chở con đi học về, người cha bị côn đồ chặn đường chém trọng thương
Chở con đi học về, người cha bị côn đồ chặn đường chém trọng thương

(Dân trí) - Trên đường đón con đi học về, anh H. bất ngờ bị một nhóm thanh niên chặn đường. Một người trong số đó dùng hung khí chém nhiều nhát vào người anh H. khiến anh không kịp phản ứng, ngất xỉu tại chỗ.

Thứ hai, 19/03/2018 - 01:11

Cách ly ông Đinh La Thăng để xét hỏi các đồng phạm
Cách ly ông Đinh La Thăng để xét hỏi các đồng phạm

(Dân trí) - Sau phần thẩm vấn bị cáo Vũ Khánh Trường, nguyên thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN), chủ tọa phiên tòa đã yêu cầu cách ly bị cáo Đinh La Thăng (nguyên Chủ tịch HĐTV PVN) và Phan Đình Đức (nguyên thành viên HĐTV PVN) để tiếp tục xét hỏi các bị cáo khác.

Thứ hai, 19/03/2018 - 01:00

Đột kích quán karaoke, phát hiện gần 40 dân chơi có dấu hiệu “bay lắc”
Đột kích quán karaoke, phát hiện gần 40 dân chơi có dấu hiệu “bay lắc”

(Dân trí) - Lực lượng công an bất ngờ ập vào kiểm tra một quán karaoke khá nổi tiếng trên địa bàn thành phố Hải Phòng vào lúc rạng sáng, phát hiện gần 40 đối tượng đang có dấu hiệu “bay lắc”.

Thứ hai, 19/03/2018 - 12:11

Thủ tướng đồng ý với kết luận thanh tra vụ Mobifone mua AVG
Thủ tướng đồng ý với kết luận thanh tra vụ Mobifone mua AVG

(Dân trí) - Nguồn tin của PV Dân trí sáng 19/3 xác nhận, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với kết luận của Thanh tra Chính phủ về thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG. Thanh tra Chính phủ đang hoàn tất thủ tục để chuyển toàn bộ hồ sơ sang Bộ Công an điều tra, làm rõ.

Thứ hai, 19/03/2018 - 12:04

Cảnh báo việc mất tài sản vì bảo lãnh cho bạn bè, người thân vay ngân hàng
Cảnh báo việc mất tài sản vì bảo lãnh cho bạn bè, người thân vay ngân hàng

(Dân trí) - Theo Cục Thi hành án dân sự Hà Nội, do hiểu biết pháp luật hạn chế, tin tưởng người thân, bạn bè hoặc có trường hợp cần vay một số tiền nhỏ mà người có tài sản thế chấp giao tài sản, thế chấp tài sản và bảo lãnh để cho người phải thi hành án vay ngân hàng số tiền lớn.

Thứ hai, 19/03/2018 - 11:59

Toan tính “né” tội bất thành của ông Đinh La Thăng
Toan tính “né” tội bất thành của ông Đinh La Thăng

(Dân trí) - Theo cáo buộc, ông Đinh La Thăng biết rõ hiện trạng yếu kém của Oceanbank nhưng đã ký Thỏa thuận hợp tác góp vốn 800 tỷ đồng vào ngân hàng này mà không đưa ra bàn bạc, thảo luận và xin ý kiến Hội đồng quản trị (HĐQT). Hơn 9 năm sau, ông Thăng lại nhờ các thành viên HĐQT ký xác nhận việc HĐQT đã bàn bạc...

Thứ hai, 19/03/2018 - 09:30

Quản lý cửa hàng ăn trộm xe của khách tại trung tâm thương mại
Quản lý cửa hàng ăn trộm xe của khách tại trung tâm thương mại

(Dân trí) - Khi vào gửi xe tại trung tâm thương mại, Khoa thấy xe của khách vẫn còn cắm chìa khóa nên nảy sinh lòng tham chiếm đoạt mang về nhà cất giấu.

Thứ hai, 19/03/2018 - 09:15

Nhân viên quán karaoke buôn bán ma túy cho khách
Nhân viên quán karaoke buôn bán ma túy cho khách

(Dân trí) - Thấy khách có nhu cầu sử dụng ma tuý, Cường liên hệ mua ma túy từ TP.HCM về bán cho khách trong quán karaoke. Mỗi gói ma túy được Cường bán với giá 1,3 triệu đồng/gói, thuốc lắc dạng nén bán 300.000 đồng/viên.

Thứ hai, 19/03/2018 - 09:13

Bi kịch của cô gái Khơ me khi cặp với trùm ma túy
Bi kịch của cô gái Khơ me khi cặp với trùm ma túy

Quyết định “giải nghệ” về quê sau gần 10 năm làm gái “mát-xa” nơi đất khách, cô gái người Khơ me Lâm Thị Bích Loan muốn làm lại cuộc đời cùng cô con gái nhỏ. Thế nhưng số phận trớ trêu, gã người tình hơn 30 tuổi vốn là trùm ma túy trên đất Quảng Ninh lại mò vào tìm và thuê Loan vận chuyển ma túy.

Thứ hai, 19/03/2018 - 07:56

Xử vụ giãn dân phố cổ: Công ty Hồng Hà phải trả 170 tỷ cho các bị hại
Xử vụ giãn dân phố cổ: Công ty Hồng Hà phải trả 170 tỷ cho các bị hại

HĐXX xác định, hành vi của ba bị cáo: Xương, Lợi và Thắng đã phạm vào tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản chứ không phải tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo đề nghị của Viện kiểm sát.

Thứ hai, 19/03/2018 - 07:36

Ông Đinh La Thăng cùng đồng phạm hầu tòa trong vụ PVN thiệt hại 800 tỷ đồng
Ông Đinh La Thăng cùng đồng phạm hầu tòa trong vụ PVN thiệt hại 800 tỷ đồng

(Dân trí) - Sáng nay, 19/3, TAND TP Hà Nội đưa ông Đinh La Thăng cùng 6 đồng phạm ra xét xử trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Thứ hai, 19/03/2018 - 05:53