Cựu Tư lệnh Cảnh sát biển bàn bạc với cấp dưới rút 50 tỷ đồng như thế nào?

(Dân trí) - Tại phòng ăn, Nguyễn Văn Sơn - cựu Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã chủ động trao đổi với cấp dưới về việc "rút ruột" 50 tỷ đồng tiền ngân sách để chi cho Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, tất cả đều đồng ý.

Viện Kiểm sát quân sự Trung ương vừa hoàn tất cáo trạng và truy tố 7 bị can đều từng công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển ra trước Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội để xét xử về tội "Tham ô tài sản".

7 bị can nói trên gồm: Nguyễn Văn Sơn (59 tuổi), cựu trung tướng, cựu Tư lệnh cảnh sát biển; Hoàng Văn Đồng (63 tuổi), cựu trung tướng, cựu Chính ủy; Doãn Bảo Quyết (61 tuổi), cựu thiếu tướng, cựu Phó Chính ủy; Phạm Kim Hậu (59 tuổi), cựu thiếu tướng, cựu Phó Tư lệnh, cựu Tham mưu trưởng; Bùi Trung Dũng (63 tuổi), cựu thiếu tướng, cựu Phó Tư lệnh; Nguyễn Văn Hưng (57 tuổi), cựu đại tá, cựu Cục trưởng Kỹ thuật và Bùi Văn Hòe (54 tuổi, cựu thượng tá, cựu Phó Phòng Tài chính.

Cựu Tư lệnh Cảnh sát biển bàn bạc với cấp dưới rút 50 tỷ đồng như thế nào? - 1

Ông Nguyễn Văn Sơn thời điểm chưa bị bắt (Ảnh: H.T.).

Phải rút 50 tỷ đồng để chuyển lại cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển sử dụng

Theo cáo trạng, ngày 21/2/2019, Bộ Quốc phòng giao cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển dự toán ngân sách nhà nước chi cho quản lý hành chính năm 2019 tổng số tiền là 450 tỷ đồng.

Ngày 8/3/2019, tại phiên họp của Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển mở rộng đã quyết nghị phân bố cho Cục Kỹ thuật 150,1 tỷ đồng để tổ chức mua sắm tập trung vật tư, thiết bị (VTTB) cung cấp cho các đơn vị.

Sau đó, Nguyễn Văn Sơn, Tư lệnh Cảnh sát biển đã gặp trao đổi và yêu cầu Nguyễn Văn Hưng, Cục trưởng Cục Kỹ thuật khi thực hiện mua sắm vật tư, thiết bị từ nguồn kinh phí năm 2019 được phân bố phải rút ra 50 tỷ đồng để chuyển lại cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển sử dụng.

"Nguyễn Văn Hưng báo cáo với Nguyễn Văn Sơn là Cục Kỹ thuật chưa bao giờ thực hiện việc này, rút ra 50 tỷ đồng là rất lớn, khó thực hiện và việc này phải thống nhất trong Thủ trưởng Bộ Tư lệnh thì Cục Kỹ thuật mới thực hiện", cáo trạng nêu.

Do Bộ Quốc phòng có điều chỉnh về việc giảm nguồn ngân sách chi cho quản lý hành chính phân bổ cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển năm 2019 còn 444 tỷ đồng (giảm 6 tỷ đồng so với thông báo ngày 21/2/2019) và để tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Hưng dễ thực hiện việc rút 50 tỷ đồng, nên trước phiên họp Thường vụ Đảng ủy ngày 26/4/2019, Nguyễn Văn Sơn chỉ đạo Bùi Văn Hòe là Phụ trách Trưởng phòng Tài chính cắt toàn bộ nguồn kinh phí bảo quản, sửa chữa trang thiết bị của 4 Vùng Cảnh sát biển để phân bổ thêm 29 tỷ đồng cho Cục Kỹ thuật.

Tại phiên họp ngày 26/4/2019, Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển mở rộng đồng ý quyết nghị phân bổ nguồn ngân sách quản lý hành chính năm 2019 cho Cục Kỹ thuật số tiền 179,1 tỷ đồng (tăng 29 tỷ đồng so với kết quả phiên họp Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển ngày 8/3/2019).

Trước đó, khoảng đầu tháng 4/2019, tại phòng ăn của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Nguyễn Văn Sơn đã chủ động trao đổi với Hoàng Văn Đồng, Chính ủy; Doãn Bảo Quyết, Phó Chính ủy; Phạm Kim Hậu, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng và Bùi Trung Dũng, Phó Tư lệnh về việc chỉ đạo Nguyễn Văn Hưng rút 50 tỷ đồng từ nguồn kinh phí chi cho quản lý hành chính năm 2019 phân bổ cho Cục Kỹ thuật để chi cho các thủ trưởng Bộ Tư lệnh, tất cả đều đồng ý và không có ý kiến gì khác.

Ngày 4/5/2019, Nguyễn Văn Sơn ký quyết định giao dự toán ngân sách cho Cục Kỹ thuật 179,1 tỷ đồng và tiếp tục yêu cầu Nguyễn Văn Hưng rút lại 50 tỷ đồng để chuyển về cho Bộ Tư lệnh.

"Rút ruột" 50 tỷ đồng là nhiệm vụ phải hoàn thành!

Cựu Tư lệnh Cảnh sát biển bàn bạc với cấp dưới rút 50 tỷ đồng như thế nào? - 2

Cựu trung tướng Hoàng Văn Đồng bị cáo buộc hưởng lợi 10 tỷ đồng từ vụ án (Ảnh: Cánh sát biển).

Chấp hành chỉ đạo của Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Hưng đã trao đổi và yêu cầu 6 trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Kỹ thuật gồm: Thượng tá Lê Sơn, Trưởng phòng Quản lý kỹ thuật tàu; Thượng tá Nguyễn Đình Quý, Trưởng phòng Khí tài điện tử; Đại tá Vũ Văn Đoàn, Trường phòng Vật tư; Thượng tá Tăng Anh Tuấn, Trưởng phòng Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng; Đại tá Nguyễn Văn Hùng, Trưởng phòng Quân khí và Đại tá Lê Xuân Hanh, Trưởng phòng Xe máy, thực hiện chi tiêu nguồn ngân sách quản lý hành chính được phân bổ năm 2019 phải rút lại tổng số tiền 50 tỷ đồng để Nguyễn Văn Hưng chuyển lại cho Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển sử dụng vào việc chung.

Các trưởng phòng đều báo cáo với Hưng là khó thực hiện nhưng Nguyễn Văn Hưng tiếp tục yêu cầu các trưởng phòng xác định việc rút lại 50 tỷ đồng là nhiệm vụ Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển giao và phải hoàn thành.

Sau khi các phòng nhận được thông báo phân bổ ngân sách, căn cứ vào số tiền được thông báo Nguyễn Văn Hưng đã thống nhất và giao nhiệm vụ cho từng trưởng phòng về số tiền phải rút lại.

Cụ thể: Phòng Quản lý kỹ thuật tàu được giao ngân sách 78 tỷ đồng, phân chia thành 10 hợp đồng để ký với 8 nhà thầu, rút lại số tiền 25 tỷ đồng;

Phòng Khí tài điện tử được giao ngân sách 65 tỷ đồng, phân chia thành 8 hợp đồng để ký với 5 nhà thầu, rút lại số tiền 19,5 tỷ đồng;

Phòng Vật tư được giao ngân sách 12 tỷ đồng, phân chia thành 2 hợp đồng để ký với 2 nhà thầu, rút lại số tiền 2 tỷ đồng;

Phòng Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng được giao ngân sách 11,5 tỷ đồng, phân chia thành 2 hợp đồng để ký với 1 nhà thầu, rút lại số tiền 2 tỷ đồng;

Phòng Quân khí được giao ngân sách 6 tỷ đồng, phân chia thành 3 hợp đồng để ký với 3 nhà thầu, rút lại số tiền 1,45 tỷ đồng;

Phòng Xe máy được giao ngân sách 1,5 tỷ đồng, phân chia thành 2 hợp đồng để ký với 2 nhà thầu, rút lại 50 triệu đồng.

Do thời gian giải ngân nguồn ngân sách được cấp trong năm 2019 ngắn và căn cứ chỉ đạo của Nguyễn Văn Hưng, các trưởng phòng thuộc Cục Kỹ thuật đã phân chia nguồn ngân sách được giao thành 29 gói thầu, trong đó có 9 gói thầu được chia nhỏ có giá trị dưới 10 tỷ đồng để thuộc thẩm quyền Tư lệnh Cảnh sát biển phê duyệt, không phải báo cáo Bộ Quốc phòng, đồng thời liên hệ với các nhà thầu thực hiện các bước theo quy định về đấu thầu hạn chế đối với 21 gói thầu, chào hàng cạnh tranh thông thường đối với 4 gói thầu, chỉ định thầu đối với 3 gói thầu và mua sắm trực tiếp đối với 1 gói thầu.

Bên cạnh đó, căn cứ vào đặc tính kỹ thuật của vật tư, thiết bị trong các gói thầu, các trưởng phòng được giao rút lại tiền đã chủ động đặt vấn đề với các nhà thầu để nâng giá vật tư, thiết bị đối với 24 gói thầu nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho đơn vị có nguồn quỹ vốn sử dụng vào mục đích phúc lợi.

Để được tham gia dự thầu và trúng thầu, các doanh nghiệp đã đồng ý theo đề nghị và cùng các trưởng phòng thống nhất nâng giá vật tư, thiết bị hoặc trích lại lợi nhuận, từ giai đoạn khảo sát giá để xây dựng giá gói thầu nhằm mục đích rút lại đủ 50 tỷ đồng nộp về Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Cáo trạng cho biết, từ đầu tháng 12/2019 đến đầu tháng 1/2020 các nhà thầu đã chuyển lại trực tiếp bằng tiền mặt cho các trưởng phòng, cụ thể: Thượng tá Lê Sơn, Trưởng phòng Quản lý kỹ thuật tàu nhận lại tổng số 25 tỷ đồng; Thượng tá Nguyễn Đình Quý, Trưởng phòng Khí tài điện tử nhận lại tổng số 19,5 tỷ đồng; Đại tá Vũ Văn Đoàn, Trường phòng Vật tư nhận lại tổng số 2 tỷ đồng; Thượng tá Tăng Anh Tuấn, Trưởng phòng Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng nhận lại tổng số 2 tỷ đồng; Đại tá Nguyễn Văn Hùng, Trưởng phòng Quân khí nhận lại tổng số 1,45 tỷ đồng.

Riêng đối với Đại tá Lê Xuân Hanh, Trưởng phòng Xe máy đề nghị 2 nhà thầu hỗ trợ 50 triệu đồng và được đồng ý, nhưng sau khi thực hiện hợp đồng 2 nhà thầu này không chuyển lại tiền theo thỏa thuận, nên Lê Xuân Hanh lấy 50 triệu đồng của cá nhân để nộp cho Nguyễn Văn Hưng.

Số tiền của các doanh nghiệp chuyển lại đã được các trưởng phòng nộp cho Nguyễn Văn Hưng và Hưng cũng chuyển toàn bộ 50 tỷ đồng cho Nguyễn Văn Sơn.

Việc giao nhận tiền được các cá nhân thực hiện tại phòng làm việc của Nguyễn Văn Hưng và Nguyễn Văn Sơn.

Sau khi nhận được 50 tỷ đồng, Nguyễn Văn Sơn đã chia cho 5 Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, gồm: Nguyễn Văn Sơn, Hoàng Văn Đồng, Phạm Kim Hậu, Doãn Bảo Quyết và Bùi Trung Dũng mỗi người 10 tỷ đồng.

Đến ngày 19/6/2020, Phạm Kim Hậu đã làm đơn gửi cơ quan chức năng kèm theo 2 (hai) file ghi âm phản ánh về một số tiêu cực, tham nhũng của bản thân và một số cá nhân là Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển liên quan đến công tác mua sắm vật tư, trang bị năm 2019.

Trên cơ sở đó, các Đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương và Đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tiến hành kiểm tra về các sai phạm. Quá trình làm việc với Đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đến tháng 9/2021 các cá nhân đã báo cáo rõ về hành vi sai phạm và tự nguyện nộp mỗi người 10 tỷ đồng về Phòng Tài chính Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển để khắc phục hậu quả.