Á hậu Quốc tế Thúy Vân gỡ rối "khủng hoảng hướng nghiệp" cho Gen Z

Á hậu Quốc tế Thúy Vân gỡ rối khủng hoảng hướng nghiệp cho Gen Z - 1
Á hậu Quốc tế Thúy Vân gỡ rối khủng hoảng hướng nghiệp cho Gen Z - 2
Á hậu Quốc tế Thúy Vân gỡ rối khủng hoảng hướng nghiệp cho Gen Z - 3

Theo Thúy Vân, đại dịch Covid-19 đặt các bạn trẻ "Gen Z" vào khủng hoảng nghề nghiệp khi nhiều ngành cắt giảm nhân sự. Tuy nhiên, dịch bệnh chỉ là yếu tố ngoại cảnh, các bạn trẻ vẫn nên can đảm chọn lựa ngành nghề mình yêu thích nhất để theo đuổi và rồi, đam mê và nội lực sẽ dẫn lối thành công. 

Á hậu Quốc tế Thúy Vân gỡ rối khủng hoảng hướng nghiệp cho Gen Z - 4
Á hậu Quốc tế Thúy Vân gỡ rối khủng hoảng hướng nghiệp cho Gen Z - 5
Á hậu Quốc tế Thúy Vân gỡ rối khủng hoảng hướng nghiệp cho Gen Z - 6
Á hậu Quốc tế Thúy Vân gỡ rối khủng hoảng hướng nghiệp cho Gen Z - 7
Á hậu Quốc tế Thúy Vân gỡ rối khủng hoảng hướng nghiệp cho Gen Z - 8
Á hậu Quốc tế Thúy Vân gỡ rối khủng hoảng hướng nghiệp cho Gen Z - 9

Á hậu Quốc tế Thúy Vân biết đến với nhiều vai trò: Người dẫn chương trình; gương mặt phụ nữ hoạt động xã hội và kinh doanh.

Á hậu Quốc tế Thúy Vân gỡ rối khủng hoảng hướng nghiệp cho Gen Z - 10
Á hậu Quốc tế Thúy Vân gỡ rối khủng hoảng hướng nghiệp cho Gen Z - 11
Á hậu Quốc tế Thúy Vân gỡ rối khủng hoảng hướng nghiệp cho Gen Z - 12
Á hậu Quốc tế Thúy Vân gỡ rối khủng hoảng hướng nghiệp cho Gen Z - 13

14/08/2021

Tin liên quan