Giai đoạn 2011 – 2015, cả nước tiết kiệm được 6% năng lượng

(Dân trí) - Chiều 30/7, tại Đà Nẵng đã diễn ra hội nghị 5 năm triển khai luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2011 – 2015 do Tổng cục năng lượng (Bộ Công thương) phối hợp với Hội khoa học công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam tổ chức.

Theo ông Đỗ Hữu Hào – Chủ tịch Hội khoa học công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam, sau gần 5 năm triển khai luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các đề án trong khuôn khổ chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đã thu được nhiều kết quả tích cực. Một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành, hệ thống chính trị đã vào cuộc vì mục tiêu tiết kiệm năng lượng; tháo gỡ rào cản, tạo điều kiện thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên phạm vi toàn quốc… Theo ước tính của Viện năng lượng trong cả giai đoạn 2011 – 2015, mức năng lượng tiết kiệm được đạt gần 6% trên tổng tiêu thụ năng lượng quốc gia.

img-7592-f4c41
Quanh cảnh hội nghị (Ảnh: Khánh Hồng) 

Tính đến tháng 6/2015, trong khuôn khổ chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012 -2015 đã thực hiện được 386 dự án. Trong đó, 130 dự án đang được tiếp tục triển khai với nguồn kinh phí bổ sung của năm 2014. Các dự án của chương trình tập trung vào 4 nhóm hoạt động chính: giáo dục tuyên truyền, phát triển các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp; sử dụng năng lượng hiệu quả trong tòa nhà; thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong ngành giao thông vận tải…

Tính đến cuối năm 2014, đã có 7.289 mẫu sản phẩm thuộc 14 nhóm mục tiêu được Bộ Công thương cấp phép dán nhãn NL.

Ước tính đến năm 2015, tỷ lệ tiết kiệm điện tối thiểu đạt 7,1%. Dự báo, mức tiết kiệm điện trong năm 2015 có thể lên tới 4,94 triệu TOE, làm lợi 118 tỷ đồng.

Khánh Hồng