Thứ tư, 13/09/2006 - 09:59

Xem mình làm việc có chăm chỉ không nào!

Dân trí

Sáng ngủ dậy đến cơ quan, làm việc và làm việc, ăn trưa, lại làm việc. Tối về rong chơi và đi ngủ. Cứ say sưa với cái thời gian biểu đấy, bạn đã bao giờ ngồi tính chính xác xem mình “cống hiến” cho công việc bao nhiêu giờ trong một năm chưa? Con số đó đã đáng tự hào chưa?

Hãy thử tiến hành các bước làm sau nhé.

 

1. Bạn đi làm vào lúc mấy giờ?

 

2. Bạn tan sở lúc mấy giờ?

 

3. Cộng vào xem bạn làm việc bao nhiêu giờ một ngày?

 

4. Bạn đi làm bao nhiêu ngày trong một tuần?

 

5. Cộng vào xem bạn làm bao nhiêu giờ trong một tuần?

 

6. Bạn ra ngoài ăn trưa bao nhiêu ngày trong một tuần?

 

7. Bạn thường ăn trưa mất bao nhiêu lâu trong một ngày?

 

8. Cộng vào xem một tuần mất bao nhiêu giờ để đi ăn trưa?

 

9. Lấy kết quả của mục (5) trừ đi kết quả của mục (8) để biết tổng số giờ chính thức bạn dành cho công việc trong một tuần.

 

10. Hàng tuần, bạn thường dành mấy tiếng để làm việc ở nhà?

 

11. Bạn đi làm mấy tiếng vào các ngày nghỉ cuối tuần?

 

12. Cộng kết quả mục (10) với mục (11) để biết lượng thời gian bạn làm thêm giờ ngoài giờ hành chính.

 

13. Cộng mục (12) với mục (9) để biết tổng lượng thời gian chính xác bạn dành cho công việc trong một tuần.

 

14.  Bạn được nghỉ mấy tuần để đi du lịch nghỉ mát?

 

15. Lấy 52 (số tuần trong một năm) trừ đi kết quả của mục (14) để biết số tuần làm việc trong một năm.

 

16. Lấy kết quả của mục (15) nhân với kết quả của mục (13) để biết tổng số giờ làm việc trong một năm.

 

Nếu bạn muốn biết chính xác hơn nữa thời gian mà bạn dành cho công việc thì bạn còn phải cộng thêm lượng thời gian mà bạn đi đến chỗ làm và từ chỗ làm về nhà nữa. Rồi sau đó cộng lượng thời gian đó với kết quả của mục (13), rồi lần lượt các bước tương tự.

 

Bây giờ bạn đã có kết quả rồi chứ? Đã biết mình làm việc bao nhiêu giờ một năm chưa? So với thời gian chơi và thời gian ngủ, nó nhiều gấp mấy lần?

 

Ngọc Bích

Theo Careerbuilder