1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Xác định thời gian công tác tại xã được tính đóng BHXH

Ông Nguyễn Thành Phước (Hậu Giang), sinh năm 1957, nhập ngũ năm 1974, xuất ngũ năm 1983. Năm 1985-1997, ông phụ trách địa chính kiêm Bí thư chi bộ ấp. Năm 1998, ông Phước làm Phó Chủ tịch Hội nông dân. Tháng 1/1999-2001, làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã, đóng BHXH.

Tính hưởng BHXH trường hợp gián đoạn thời gian công... Công chức xã đã có thời gian đóng BHXH xếp... Việc xác định thời gian công tác ở xã được...

Ông Phước hỏi, thời gian công tác từ năm 1985 đến năm 1997 của ông có được tính là thời gian tham gia BHXH không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 6, Điều 8 Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã: “Cán bộ cấp xã có thời gian đảm nhiệm chức danh theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP , nếu công tác liên tục đến ngày 1/1/1998 và hưởng sinh hoạt phí theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP thì thời gian đảm nhiệm chức danh trước ngày 1/1/1998 được tính là thời gian đã đóng BHXH”.

Tuy nhiên, trường hợp của ông Phước có thời gian công tác ở xã từ năm 1985 đến năm 1997 phụ trách địa chính, kiêm Bí thư chi bộ ấp (thời gian này không công tác liên tục đến ngày 1/1/1998) và thời gian năm 1998 giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã không thuộc chức danh quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP, vì vậy, thời gian công tác ở xã từ năm 1985 đến năm 1997 của ông Phước không đủ điều kiện để tính là thời gian đã đóng BHXH.

Theo Chinhphu.vn