Vợ sinh con, chồng nghỉ 5 ngày có bị trừ lương không?

(Dân trí) - Vợ tôi sinh con, tôi tham gia BHXH trên 12 tháng. Theo Luật BHXH năm 2014, tôi được nghỉ 5 ngày phép. Vậy tôi có được hưởng tiền 5 ngày phép BHXH? Khi được hưởng 5 ngày phép, tôi có bị trừ lương tháng đang làm việc cơ quan không? (Bạn đọc có email ktthien2014@gmail.com hỏi).

BHXH Việt Nam trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 34, Khoản 1 Điều 39 Luật BHXH năm 2014 thì khi vợ sinh con mà cha đang tham gia BHXH thì người cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 5 đến 14 ngày tùy theo số con được sinh và cách thức sinh con.

Mức hưởng 1 tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Trường hợp chưa đóng đủ 6 tháng, mức hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng BHXH, mức hưởng chế độ thai sản một ngày được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 111 Bộ Luật lao động, người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ phép hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động, thời gian nghỉ hằng năm tùy thuộc vào điều kiện làm việc và thâm niên làm việc.

Khoản 2 Điều 186 Bộ Luật lao động quy định trong thời gian người lao động nghỉ việc được hưởng chế độ BHXH, người sử dụng lao động không phải trả lương cho người lao động.

Căn cứ các quy định trên, khi vợ bạn sinh con, nếu bạn nghỉ 5 ngày hưởng chế độ thai sản (không trùng với ngày nghỉ phép) thì không được hưởng tiền lương của những ngày này. Nếu bạn nghỉ phép (không trùng với ngày nghỉ hưởng chế độ thai sản) thì bạn vẫn được hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động.

P.M tổng hợp

Bài liên quan
Người sử dụng lao động giữ lại 2% quỹ ốm đau, thai sản

Người sử dụng lao động giữ lại 2% quỹ ốm đau, thai sản

Công ty tôi gặp khó khăn nên chậm đóng BHXH 4,5 tháng, do vậy, không được giải quyết hồ sơ chi chế độ ốm đau cho công nhân viên. Để không bị ảnh hưởng đến quyền lợi của công nhân viên trong công ty, khi có đủ hồ sơ hợp lệ của người lao động, công ty vẫn làm mẫu C70a-HD, chi trả trước cho công nhân viên, có ký tên ở cột D.
Đang được quan tâm