1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Đàn ông được “nghỉ thai sản” như thế nào?

(Dân trí) - Anh Nguyễn Tấn Đạt (Đống Đa, Hà Nội) hỏi: Tôi nghe đồng nghiệp nói có chế độ mới là “đàn ông cũng được nghỉ một số ngày để chăm vợ”. Vợ tôi sắp đẻ, phải mổ theo chỉ định. Vậy tôi sẽ được nghỉ bao nhiêu ngày, những ngày ấy có được giữ nguyên lương không?

Về vấn đề này, Thạc sĩ Luật học Lê Thương Huyền, thuộc Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật cho biết như sau:

Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, có hiệu lực từ 1/1/2016, nam giới sẽ được nghỉ thai sản từ 5 - 14 ngày hoặc 6 tháng khi vợ sinh con. Việc nghỉ này sẽ tùy thuộc vào số con hoặc hình thức sinh.


Thạc sĩ Luật học Lê Thương Huyền cho biết: “Như trường hợp của anh Nguyễn Tấn Đạt, nếu vợ sinh con theo hình thức đẻ mổ thì sẽ được nghỉ 7 ngày, những ngày nghỉ vẫn được giữ nguyên lương”.

Thạc sĩ Luật học Lê Thương Huyền cho biết: “Như trường hợp của anh Nguyễn Tấn Đạt, nếu vợ sinh con theo hình thức đẻ mổ thì sẽ được nghỉ 7 ngày, những ngày nghỉ vẫn được giữ nguyên lương”.

Theo đó, tại Khoản 2 Điều 34 Chương III quy định, lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con sẽ được nghỉ thai sản từ 5 đến 14 ngày. Cụ thể:

- Nếu vợ sinh thường, người cha sẽ được nghỉ 5 ngày làm việc. Nếu vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi, người cha sẽ được nghỉ 7 ngày làm việc.

- Trong trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc.

- Trong trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì người cha được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Ngoài ra, theo Khoản 6 Điều 34 quy định: Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

Thạc sĩ Luật học Lê Thương Huyền cho biết: “Như trường hợp của anh Nguyễn Tấn Đạt, nếu vợ sinh con theo hình thức đẻ mổ, sức khỏe của người mẹ sau khi sinh bình thường thì sẽ được nghỉ 7 ngày, những ngày nghỉ vẫn được giữ nguyên lương”.

Hoàng Lan