Vì sao biên chế sự nghiệp y tế giảm tại Bạc Liêu?

(Dân trí) - Trong năm 2021, tỉnh Bạc Liêu được Bộ Nội vụ giao 13.999 biên chế, giảm hơn 300 biên chế so với năm 2020, trong đó biên chế sự nghiệp y tế giảm nhiều nhất.

Ngày 12/4, ông Ngô Công Hầu, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa qua HĐND tỉnh Bạc Liêu đã thông qua số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2021.

Cụ thể, số biên chế của năm 2021 là 13.999 người, gồm: Biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo là 10.062 người, biên chế sự nghiệp y tế là 2.672 người, biên chế sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch, phát thanh, truyền hình là 456 người và biên chế sự nghiệp khác 809 người.

So với năm 2020, số biên chế của tỉnh Bạc Liêu năm 2021 giảm 305 người. Nguyên nhân được UBND tỉnh đưa ra do năm 2020, HĐND tỉnh phê duyệt 14.304 biên chế (thấp hơn Bộ Nội vụ giao 11 biên chế), nên năm 2021 tỉnh chỉ cắt giảm thêm 305 biên chế là đạt theo yêu cầu của Bộ Nội vụ giao.

Vì sao biên chế sự nghiệp y tế giảm tại Bạc Liêu? - 1

Vừa qua, HĐND tỉnh Bạc Liêu đã thông qua nghị quyết số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 là 13.999 người, giảm 305 người so với năm 2020.

Đáng chú ý, theo báo cáo của UBND tỉnh Bạc Liêu, biên chế sự nghiệp y tế giảm nhiều: Biên chế sự nghiệp y tế được giao năm 2021 là 2.672 biên chế, giảm đến 334 biên chế so với năm 2020.

Trong đó, tính riêng Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu được giao biên chế năm 2021 là 434 biên chế, giảm đến 347 biên chế so với năm 2020.

Lý do được đưa ra là năm 2021, Bộ Nội vụ thẩm định giao biên chế cho các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên (không giao biên chế cho đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính).

Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu đã được UBND tỉnh này thống nhất phân loại là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính. Do đó, đơn vị này giảm biên chế rất lớn với con số nêu trên.

Vì sao biên chế sự nghiệp y tế giảm tại Bạc Liêu? - 2

Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu (trực thuộc Sở Y tế) trong năm 2021 giảm hơn 340 biên chế so với năm 2020.

Với 347 biên chế giảm từ Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu, tỉnh cắt giảm 305 biên chế theo yêu cầu của Bộ Nội vụ, còn lại 42 biên chế.

Trong 42 biên chế này, có 13 biên chế được giao bổ sung cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (thuộc Sở Y tế), do đơn vị tiếp nhận và thành lập thêm Khoa Điều dưỡng và phục hồi chức năng.

Ông La Văn Viễn, Phó Ban Pháp chế (HĐND tỉnh Bạc Liêu) cho rằng, mặc dù số lượng biên chế giảm trong năm 2021 đạt yêu cầu theo đề án phê duyệt, nhưng chủ yếu được cắt giảm từ biên chế sự nghiệp y tế, không phải do thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy là chưa đạt mục đích, yêu cầu về tinh giản biên chế đã đề ra.

Do đó, đề nghị UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo các ngành chức năng rà soát lại chức năng, nhiệm vụ và giao bổ sung đối với biên chế còn lại cho các đơn vị thật sự có nhu cầu, đang thiếu biên chế để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chỉ đạo tổ chức thi tuyển, xét tuyển đối với biên chế sự nghiệp, bảo đảm sử dụng hết số lượng biên chế đã được giao, bởi thực tế hiện nay số lượng biên chế sự nghiệp chưa qua tuyển dụng còn rất nhiều (cuối năm 2020 còn hơn 1.720 biên chế chưa qua tuyển dụng).

Bài liên quan
Đang được quan tâm