Thứ tư, 04/01/2017 - 06:05

Tự nghỉ việc có được thanh toán BHXH?

Tôi làm việc tại Công ty Xây lắp 1 - Bộ Vật tư (nay là Công ty cổ phần xây lắp 1 Petrolimex) từ tháng 9/1969 đến tháng 4/1986, có xác nhận của Công ty. Tháng 5/1986, tôi tự thôi việc, đến nay chưa hưởng chế độ gì. Xin hỏi, tôi có được hưởng trợ cấp 1 lần không?.

Người hỏi: Đào Duy Luận - Hà Nội

BHXH TP. Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Ông Đào Duy Luận sinh năm 1950, đã có thời gian công tác tại Công ty xây lắp 1 – Bộ Vật tư, nay là Công ty cổ phần xây lắp 1 Petrolimex từ tháng 9/1969 đến tháng 4/1986. Đến tháng 5/1986 ông tự ý thôi việc đến nay chưa hưởng bất kỳ chế độ nào của Nhà nước. Giấy tờ hiện có: Giấy xác nhận của Công ty xây lắp vật tư, nay là Công ty cổ phần xây lắp 1 Petrolimex.

Căn cứ quy định tại Văn bản số 169/BHXH ngày 17/2/1981 của Bộ Lao động – Thương binh (cũ) quy định về cách tính thời gian công tác, áp dụng cho công nhân viên chức có thời gian làm việc trước ngày thi hành Điều lệ BHXH (1/1/1995), “Trường hợp xin thôi việc thì thời gian công tác trước tính là thời gian công tác nói chung, nhưng nếu tự ý bỏ việc thì không được tính, còn thời gian công tác liên tục tính kể từ khi trở lại làm việc”.

Đối chiếu trường hợp của ông Đào Duy Luận với các quy định trên thì thời gian công tác trước đây (16 năm 8 tháng) của ông không được tính là thời gian công tác liên tục. Bởi vậy, ông Luận không có đủ điều kiện để tính hưởng các chế độ của BHXH một lần.

Theo Chinhphu.vn