Trường hợp nào doanh nghiệp bị tính lãi truy thu tiền BHXH?

Công ty tôi đã đóng đủ tiền BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đến hết tháng 12/2015 tại BHXH quận Hoàn Kiếm. Từ tháng 1/2016, công ty chuyển sang đóng bảo hiểm tại BHXH quận Hai Bà Trưng. Tuy nhiên, công ty đã chuyển nhầm số tiền bảo hiểm tháng 1/2016 sang BHXH quận Hoàn Kiếm.

Do vậy tháng 2/2016, BHXH quận Hai Bà Trưng đã tính lãi truy thu tiền bảo hiểm tháng 1/2016 của công ty. Tôi xin hỏi, cơ quan BHXH quận Hai Bà Trưng thực hiện như vậy có đúng quy định không?

BHXH TP. Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 2, Điều 42, Mục 2, Chương V Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 của BHXH Việt Nam quy định, “trường hợp đơn vị nộp hồ sơ điều chỉnh trong vòng 30 ngày kể từ ngày người có thẩm quyền ký quyết định hoặc hợp đồng lao động (phụ lục hợp đồng lao động) nâng bậc, nâng ngạch, điều chỉnh tiền lương, phụ cấp đóng BHXH, BHYT, BHTN của người lao động thì không thực hiện tính lãi; trường hợp nộp hồ sơ điều chỉnh tiền lương chậm từ 60 ngày trở lên thì tính lãi theo quy định”.

Theo Khoản 1.1, Điều 1, Mục I Công văn số 1379/BHXH-BT ngày 20/4/2016 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn tính lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, “đơn vị chậm đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN từ 30 ngày trở lên, kể từ ngày phải đóng theo quy định thì phải đóng số tiền tính lãi trên số tiền BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN chưa đóng”.

Căn cứ Công văn số 575/BHXH-HBT ngày 9/8/2016 của BHXH quận Hai Bà Trưng báo cáo về việc tính lãi truy thu của Công ty cổ phần Colowide, Công ty tham gia BHXH tại BHXH quận Hoàn Kiếm đến hết tháng 12/2015.

Ngày 15/1/2016, BHXH quận Hoàn Kiếm hoàn tất hồ sơ chuyển quận để đơn vị chuyển đóng BHXH tại BHXH quận Hai Bà Trưng.

Ngày 4/2/2016, BHXH quận Hai Bà Trưng nhận được hồ sơ của đơn vị báo tăng mới và đề nghị truy thu BHXH, BHYT, BHTN cho 26 lao động từ tháng 1/2016 đến tháng 2/2016 trong đối chiếu D02-TS tháng 2/2016.

Như vậy, cơ quan BHXH sẽ không thực hiện tính lãi truy thu BHXH, BHYT, BHTN tháng 1/2016 đối với 26 lao động của đơn vị. Đề nghị đơn vị liên hệ với BHXH quận Hai Bà Trưng để được hướng dẫn cụ thể.

Theo Chinhphu.vn

Đang được quan tâm