1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Trong 5 năm, Phú Yên giải quyết việc làm cho hơn 120.000 lao động

Trung Thi

(Dân trí) - Nhờ làm tốt công tác đào tạo, hướng nghiệp trong giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Phú Yên đã giải quyết được việc làm cho hơn 120.000 lao động, qua đó giảm tỷ lệ thất nghiệp trên toàn tỉnh còn dưới 2%.

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên, trong giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 120.980 lao động, bình quân 24.196 lao động/năm, qua đó giảm tỷ lệ thất nghiệp toàn tỉnh đến cuối năm 2020 còn dưới 2%.

Để đạt được kết quả trên, Phú Yên đã triển khai chương trình cho vay vốn tín dụng chính sách với số tiền gần 214 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 10.390 lao động; Có chính sách cho vay ưu đãi đối với các đối tượng xuất khẩu lao động (XKLĐ) có thời hạn;

Trong 5 năm, Phú Yên giải quyết việc làm cho hơn 120.000 lao động - 1

Giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Phú Yên đã giải quyết việc làm cho hơn 120.000 lao động.

Bên cạnh đó, Trung tâm dịch vụ việc làm đã tổ chức nhiều điểm giao dịch việc làm, thu hút nhiều lao động tham gia tìm hiểu thị trường lao động và phối hợp với các doanh nghiệp đến tận buôn làng để tuyển dụng, tiếp nhận đăng ký lao động đi làm việc trong và ngoài nước, qua đó giải quyết được hơn 21.000 lao động có việc làm mới.

Theo ông Võ Văn Binh, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên, dù có nhiều cố gắng nhưng công tác triển khai chính sách của ngành LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên vẫn còn một số hạn chế như: Trung tâm dịch vụ việc làm chưa được đầu tư đồng bộ về cả trang thiết bị và nhân lực dẫn đến chưa tổ chức phiên giao dịch việc làm trong 1 ngày cố định trong tháng, việc kết nối được thị trường lao động với các tỉnh, thành phố trong khu vực còn hạn chế.

Công tác dự báo thị trường lao động chưa được thực hiện nên tỷ lệ lao động tìm kiếm việc làm thông qua Trung tâm còn thấp; Công tác đào tạo ngoại ngữ ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh cho người lao động đi nước ngoài chưa cao.

Trong 5 năm, Phú Yên giải quyết việc làm cho hơn 120.000 lao động - 2

Trong những năm đến, Phú Yên tiếp tục chú trọng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72%.

Trong những năm đến, Phú Yên tiếp tục phấn đấu giải quyết việc làm cho 25.000 lao động/năm. Ông Võ Văn Binh cho biết, để đạt được mục tiêu đề ra, Sở cần thực hiện khảo sát, nắm chắc để dự báo cho các cơ sở đào tạo nghề về nhu cầu đào tạo nghề cho các doanh nghiệp, cho XKLĐ và cho xã hội.

Tiếp tục thực hiện đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, lấy mục tiêu giải quyết việc làm để làm cơ sở cho đào tạo nghề, tập trung cho công tác XKLĐ.

Đồng thời, ngành tập trung tạo cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo nghề ngoài công lập được tham gia đào tạo nghề, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ tại các vùng nông thôn, miền núi và cho người đồng bào dân tộc thiểu số để tạo việc làm tại chỗ.

Tạo cơ chế cho người lao động và doanh nghiệp gửi thông tin tuyển dụng đến các Trung tâm dịch vụ việc làm để chuyển đến thông tin đại chúng thông báo theo chuyên mục "việc tìm người", "người tìm việc".