Trả lương làm thêm giờ bằng cách cho nghỉ bù?

Công ty của bà Nguyễn Thị Lương Phước (TPHCM) ấn định ngày nghỉ hàng tuần là Chủ nhật. Vừa qua, Công ty tham gia hội chợ triển lãm trong thời gian 1 tuần. Nhân viên được tổ chức đi làm liên tục từ thứ Hai đến Chủ nhật (làm thêm giờ vào Chủ nhật).

Đã nghỉ bù có được nhận lương làm thêm giờ? Cách tính tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ... Căn cứ tính tiền lương làm thêm giờ Cách tính lương làm thêm giờ vào ban đêm Cách tính tiền lương làm thêm giờ ngày nghỉ Lễ,...

Nhưng công ty bà không trả lương cho nhân viên làm thêm giờ vào Chủ nhật theo quy định, mà bố trí nghỉ bù Chủ nhật vào một ngày khác. Bà Phước hỏi, Công ty làm như vậy có đúng quy định không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời bà Phước như sau:

Bộ luật Lao động quy định, thời giờ làm việc bình thường không quá 8 giờ trong 1 ngày và 48 giờ trong 1 tuần. Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.

Điểm b, Khoản 1, Điều 97 Bộ luật Lao động quy định, người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần, được trả lương ít nhất bằng 200% tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm.

Theo Điểm c, Khoản 2, Điều 106 Bộ luật Lao động đã được quy định chi tiết tại Khoản 3, Điều 4 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP như sau: Sau mỗi đợt làm thêm tối đa 7 ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động nghỉ bù số thời gian đã không được nghỉ.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp người sử dụng lao động tổ chức làm thêm giờ tối đa 7 ngày liên tục trong đó có Chủ nhật thì phải bố trí cho người lao động nghỉ bù Chủ nhật đã không được nghỉ sau đợt làm thêm giờ; và phải trả lương theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 97 Bộ luật Lao động cho thời gian làm thêm giờ vào Chủ nhật, nhưng không phải trả lương cho ngày nghỉ bù (vì ngày nghỉ hằng tuần là ngày nghỉ không hưởng lương).

Trường hợp bà Nguyễn Thị Lương Phước phản ánh, ở Công ty bà làm việc, ấn định ngày nghỉ hàng tuần là Chủ nhật. Vừa qua, Công ty tham gia hội chợ triển lãm trong thời gian 1 tuần. Nhân viên được tổ chức đi làm liên tục từ thứ Hai đến Chủ nhật (làm thêm giờ vào Chủ nhật). Nhưng Công ty không trả lương cho nhân viên làm thêm giờ vào Chủ nhật theo quy định, mà bố trí nghỉ bù Chủ nhật vào một ngày khác.

Nếu sự việc đúng như bà Phước phản ánh, thì công ty chỉ tổ chức làm thêm giờ vào 1 Chủ nhật trong thời gian 1 tuần tham gia hội chợ triển lãm, không tổ chức đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, nên trường hợp này công ty phải trả lương theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 97 Bộ luật Lao động đối với người lao động làm thêm giờ vào Chủ nhật; Không có quy định nghỉ bù trong trường hợp này.

Theo Chinhphu.vn

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.