1. Dòng sự kiện:
 2. Định hướng cải cách tiền lương

Tôn vinh nhiều tấm gương công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu

(Dân trí) - Công tác thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động đã đạt nhiều thành tựu lớn, song vẫn cần nhiều sự đổi mới về cách làm để có thêm hiệu quả trong thời gian tới.

Tôn vinh nhiều tấm gương công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu - 1

Đại hội thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ X diễn ra tại Hà Nội

Sáng ngày 28/9, tại Hà Nội, diễn ra Đại hội thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ X. Tới dự Đại hội có đông đảo lãnh đạo ban ngành các cấp cùng hơn 400 đại biểu là công nhân, viên chức, lao động ưu tú trên toàn quốc.

Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được, những ưu, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua và làm tốt công tác khen thưởng trong thời gian tới…

Nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐ VN) - đã chúc mừng hơn 400 đại biểu ưu tú, đại diện cho các tập thể anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc, chiến sĩ thi đua Tổng LĐLĐ VN.

Các điển hình tiên tiến xuất sắc xứng đáng là những tấm gương tiêu biểu đại diện cho các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua trong công nhân, viên chức, lao động cả nước về tham dự Đại hội.

Tôn vinh nhiều tấm gương công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu - 2

Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu 

Ông Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh: “Thời gian qua công tác thi đua ở các cấp công đoàn có nhiều đổi mới về cả nội dung, hình thức và biện pháp tổ chức thực hiện, đã kết hợp chặt chẽ giữa thi đua và khen thưởng, đổi mới khen thưởng theo hướng thực chất, kịp thời đúng đối tượng và thành tích”.

Đồng thời các phong trào thi đua yêu nước có bước trưởng thành, phát triển cả bề rộng và chiều sâu. Làm cho thi đua yêu nước thực sự là đòn bẩy, là động lực tinh thần to lớn, cổ cổ vũ, động viên đông đảo công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, kiên quyết khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tôn vinh nhiều tấm gương công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu - 3

10 cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu của Đại hội được bằng khen.

Theo ông Nguyễn Đình Khang, phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ đã trở thành động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác, thu nhập của người lao động và góp phần nâng cao uy tín, vị thế của tổ chức công đoàn.

Qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước.

Ông Nguyễn Đình Khang đánh giá: "Qua các phong trào thi đua, đã phát huy được tài năng, trí tuệ, sức sáng tạo và nhiệt huyết của đông đảo CNVCLĐ, làm xuất hiện những tập thể anh hùng, cá nhân anh hùng, chiến sỹ thi đua, các điển hình tiên tiến luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, vượt các chỉ tiêu thi đua của cơ quan...".

Bên cạnh những thành tích đạt được, đại diện Tổng LĐLĐ VN cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác thi đua, như: Việc tổ chức các phong trào thi đua chưa đồng đều, chưa toàn diện, rộng khắp trên các lĩnh vực, thành phần kinh tế; công tác phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến có mặt còn hạn chế, chưa được quan tâm đúng mức.

Tôn vinh nhiều tấm gương công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu - 4

Tới dự Đại hội có đông đảo lãnh đạo ban ngành các cấp cùng hơn 400 đại biểu là công nhân, viên chức, lao động ưu tú trên toàn quốc

Theo ông Nguyễn Đình Khang, nguyên nhân gây ra những hạn chế trên là do ở một số cấp công đoàn có nhận thức vị trí, vai trò của công tác thi đua khen thưởng chưa được đầy đủ và sâu sắc, nên chưa thực sự quan tâm.

Công tác chỉ đạo về thi đua, khen thưởng của một số lãnh đạo ở các cấp công đoàn chưa quyết liệt, hiệu quả. Bên cạnh đó, phong trào thi đua ở nhiều nơi chưa có sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy đảng và sự phối hợp của thủ trưởng cơ quan...

Vai trò to lớn của thi đua yêu nước

Kết luận tại Đại hội, ông Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - đánh giá cao và chúc mừng những cố gắng, nỗ lực của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, lãnh đạo Tổng LĐLĐ VN qua các thời kỳ, các đại biểu khách mời và 463 đại biểu là điển hình tiên tiến về dự Đại hội.

Tôn vinh nhiều tấm gương công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu - 5

Ông Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - phát biểu tại Đại hội

Cũng trong buổi làm việc, ông Trần Thanh Mẫn lưu ý các cấp công đoàn cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện thật tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước để tuyên truyền, vận động, nâng cao chất lượng đoàn viên công đoàn, chú trọng rèn luyện bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, ý thức chấp hành pháp luật, tôn trọng và phục vụ nhân dân, phổ biến, nâng cao kiến thức pháp luật.

Ông Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý công tác thi đua cần chú trọng việc tăng cường động viên, khích lệ người lao động không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, xây dựng tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, kỹ năng nghề nghiệp, lao động cần cù, sáng tạo... vì sự phát triển của doanh nghiệp và góp phần vào sự phồn vinh của đất nước.

Bên cạnh đó, ngành công đoàn cần thường xuyên kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết. Biểu dương, khen thưởng phải kịp thời, công tâm, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng người, đúng thành tích; chú trọng khen thưởng công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất, công tác,…

Đồng thời, ông Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và hỗ trợ để Công đoàn Việt Nam thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình trong tình hình mới.

Tôn vinh 10 cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc

Đại hội thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ toàn quốc lần thứ X (2020 - 2025) đã tôn vinh 10 cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu, xuất sắc tiêu biểu nhất trong số 450 tập thể, cá nhân được lựa chọn, giới thiệu từ Đại hội, gồm:

 1. Ông Đỗ Trần Hải (Sinh năm 1961) - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động.
 2. Ông Bùi Xuân Ngọc (Sinh năm 1963) - Phó Vụ trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ Tài chính.
 3. Ông Nguyễn Vũ Đạt (Sinh năm 1986) - Trưởng Ban Cơ điện Phòng Khoa học công nghệ; Kỹ sư Điện - điện tử Công ty TNHH MTV Cao su Thống Nhất.
 4. Ông Nguyễn Viết Nam (Sinh năm 1984) - Đoàn viên công đoàn, Kỹ sư hiệu chuẩn Công ty TNHH Fujikura Fiber Optics Việt Nam.
 5. Ông Đoàn Văn Tiến (Sinh 1987) - Công nhân lao động Công ty TNHH Sản xuất phụ tùng Yamaha Motor Việt Nam.
 6. Ông Lê Quang Nhân (Sinh năm 1983) - Giáo viên Trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Du, tỉnh Đắk Lắk.
 7. Ông Hoàng Văn Quyết (Sinh năm 1975) - Tổ trưởng sản xuất, Phân xưởng Cơ điện, Nhà máy Ngói Tiêu Giao, Công ty CP Viglacera Hạ Long.
 8. Ông Võ Văn Tuấn (Sinh năm 1979) - Chủ tịch Công đoàn bộ phận Ban Đo lường - Chất lượng, Xưởng 467, Cục Kỹ thuật, Quân khu 4, Bộ Quốc phòng.
 9. Ông Nguyễn Văn Sơn (Sinh năm 1978) - Quản đốc xưởng Phụ trợ - Nhà máy Đạm Cà Mau - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau; Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Đạm Cà Mau.
 10. Ông Lê Văn Biên (Sinh năm 1981) - Công nhân phân xưởng khai thác 11, Công ty than Thống Nhất.

                                                                                          Phạm Công