Thừa Thiên Huế: Thưởng Tết thấp nhất chỉ... 100.000 đồng

(Dân trí) - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có khảo sát mức thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 ở 91 doanh nghiệp trên địa bàn. Mức thưởng Tết cao nhất đạt 126 triệu đồng và mức thấp nhất chỉ ...100.000 đồng.

Thống kê từ 91 báo cáo của các doanh nghiệp về tình hình tiền lương, thưởng Tết Dương lịch và thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tại Thừa Thiên Huế, cho thấy: Ở nhóm các công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, mức thưởng Tết cao nhất đạt hơn 65 triệu đồng; mức thưởng Tết Dương lịch thấp nhất là 100.000 đồng.

Mức thưởng Tết âm trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 có trung bình từ 3,5 triệu đồng - gần 9 triệu đồng/người.

Thừa Thiên Huế: Thưởng Tết thấp nhất chỉ... 100.000 đồng - 1

Mức thưởng Tết Canh Tý 2020 tại Thừa Thiên Huế thấp nhất là 100.000 đồng

Cụ thể, ở khối doanh nghiệp do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ, mức lương cao nhất là 25 triệu đồng, thấp nhất 3,2 triệu đồng, thưởng Tết cao nhất là 12,5 triệu đồng, thấp nhất 1,1 triệu, bình quân thưởng 3,5 triệu.

Ở khối doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước: mức lương cao nhất đạt 68 triệu đồng, thấp nhất là 3,7 triệu đồng mức thưởng cao nhất là 32 triệu đồng, thấp nhất là 1 triệu, bình quân thưởng 5,4 triệu đồng.

Đối với doanh nghiệp dân doanh, mức lương cao nhất 128,8 triệu đồng, thấp nhất 3,2 triệu đồng thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 90 triệu đồng, thấp nhất 300 ngàn đồng đồng, bình quân thưởng 7,8 triệu đồng.

Riêng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), lương cao nhất là 81,7 triệu đồng, thấp nhất 3,2 triệu đồng; mức thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý cao nhất là 126,4 triệu đồng, thấp nhất 3,2 triệu đồng, bình quân thưởng 8,6 triệu đồng.

Thừa Thiên Huế: Thưởng Tết thấp nhất chỉ... 100.000 đồng - 2

Kinh tế ở Huế những năm gần đây đang tăng trưởng khá

Được biết trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 3.574 doanh nghiệp đang hoạt động, với tổng số lao động là 96.094 người.

Năm ngoái, mức thưởng Tết 2019 cao nhất đạt hơn 417 triệu đồng thuộc về một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Tết 2018 mức thưởng cao nhất là 118 triệu đồng thuộc về khối doanh nghiệp dân doanh.

Đại Dương