1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Thời gian nghỉ chuyển ca của người lao động

Người lao động làm việc theo ca được nghỉ ít nhất 12 giờ trước khi chuyển sang ca làm việc khác.

Công ty TNHH Phụ tùng xe máy - ô tô Showa Việt Nam gặp vướng mắc liên quan đến làm thêm giờ và thời gian nghỉ chuyển ca quy định tại Bộ luật Lao động. Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty đề nghị Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội giải đáp 2 trường hợp làm thêm như sau:

Trường hợp 1 - Làm thêm vào ngày thường: Ngày 1: Nhân viên làm ca 1, kết thúc ca làm việc theo quy định là 14h20 nhưng do làm thêm nên kết thúc vào lúc 18h20. Ngày 2: Nhân viên làm ca 1 bắt đầu từ 6h. Như vậy thời gian nghỉ thực tế giữa ngày 1 và ngày 2 là 11h40.

Trường hợp 2- Làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần của Công ty: Ngày 1 (ngày nghỉ hàng tuần của Công ty): Nhân viên làm thêm ca 2, kết thúc thời gian làm việc là 22h30. Ngày 2 (ngày làm việc bình thường): Nhân viên làm ca 1, thời gian bắt đầu làm việc là 6h00. Thời gian nghỉ thực tế giữa ngày 1 và ngày 2 là 8h30.

Công ty hỏi, cả 2 trường hợp trên có coi là vi phạm quy định tại Điều 109 Bộ luật Lao động không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Điều 109 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định: “Người lao động làm việc theo ca được nghỉ ít nhất 12 giờ trước khi chuyển sang ca làm việc khác”.

Vì vậy, trường hợp 1 và trường hợp 2 nêu tại câu hỏi của Công ty TNHH Phụ tùng xe máy - ô tô Showa Việt Nam (có thời gian nghỉ chuyển ca của người lao động đều dưới 12 giờ) là vi phạm quy định tại Điều 109 nêu trên.

Theo Chinhphu.vn