Thanh Hoá: Mức thưởng Tết cao nhất 170 triệu đồng

(Dân trí) - Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thanh Hóa (LĐ-TB&XH), doanh nghiệp có mức tiền thưởng Tết 2019 cao nhất là 170.000.000 đồng/người.

Mức thưởng Tết cao nhất 170 triệu đồng

Trên cơ sở báo cáo của UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn, Sở LĐ-TB&XH đã báo cáo tổng hợp tình hình tiền lương, nợ lương năm 2018 và kế hoạch thưởng Tết năm 2019 cho người lao động (NLĐ) của các DN trên địa bàn.

Thanh Hoá: Mức thưởng Tết cao nhất 170 triệu đồng - Ảnh 1.

Mức thưởng Tết cao nhất của doanh nghiệp tại Thanh Hóa là 170 triệu đồng.

Thống kê cho thấy, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 8.528 DN với 282.045 NLĐ làm việc trong các DN này.

Về tiền thưởng Tết dương lịch 2019, toàn tỉnh có 675/8.528 DN trong Khu công nghiệp (KCN), Khu kinh tế (KKT), Khu chế xuất (KCX) cũng như các DN ngoài KCN, KKT, KCX báo cáo có kế hoạch thưởng cho 152.895/282.045 NLĐ.

Trong đó, đối với 249 DN trong KCN, KKT, KCX: Nhóm các Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng trung bình là 400.000 đồng/người; Công ty CP, vốn góp chi phối của Nhà nước 1000.000 đồng/người; DN dân doanh 500.000 đồng/người; DN FDI 200.000 đồng/người.

Mức thưởng cao nhất ở khối DN này là 170 triệu đồng/người thuộc về loại hình DN FDI; mức thưởng thấp nhất là 50.000 đồng cũng thuộc loại hình DN FDI.

Đối với 426 DN ngoài KCN, KKT, KCX: Nhóm các Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng trung bình là 799.000 đồng/người; Công ty CP, vốn góp chi phối của Nhà nước 916.000 đồng/người; DN dân doanh 556.000 đồng/người; DN FDI 110.000 đồng/người.

Mức thưởng cao nhất ở các DN là 77 triệu đồng/người thuộc về loại hình DN FDI; thấp nhất của các DN có kế hoạch thưởng là 50.000 đồng/người thuộc về loại hình DN dân doanh và DN FDI.

Về tiền thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 của 737 DN trong KCN, KKT, KCX cũng như các DN ngoài KCN, KKT, KCX báo cáo có kế hoạch thưởng cho 179.309 NLĐ.

Trong đó, đối với khối DN trong KCN, KKT, KCX: Nhóm các Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng trung bình là 4,5 triệu đồng/người; Công ty CP, vốn góp chi phối của Nhà nước 6 triệu đồng/người; DN dân doanh 4,5 triệu đồng/người; DN FDI 4 triệu đồng/người.

Mức thưởng cao nhất ở khối DN này là hơn 81,6 triệu đồng/người thuộc về loại hình DN FDI; mức thưởng thấp nhất là 130.000 đồng cũng thuộc loại hình DN FDI.

Đối với khối DN ngoài KCN, KKT, KCX: Nhóm các Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng trung bình là gần 2 triệu đồng/người; Công ty CP, vốn góp chi phối của Nhà nước gần 4,8 triệu đồng/người; DN dân doanh gần 4,6 triệu đồng/người; DN FDI hơn 3 triệu đồng/người.

Mức thưởng cao nhất ở các DN là hơn 66 triệu đồng/người thuộc về loại hình DN FDI; thấp nhất của các DN có kế hoạch thưởng là 130.000 đồng/người thuộc về loại hình DN FDI.

Mức lương cao nhất 348 triệu đồng

Về tiền lương năm 2018, thống kê của Sở LĐ-TB&XH, có 738 DN trong và ngoài KCN, KKT, KCX trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có báo cáo.

Thanh Hoá: Mức thưởng Tết cao nhất 170 triệu đồng - Ảnh 2.

Tiền lương của người lao động được trả thấp nhất là 2,76 triệu đồng/người.

Trong đó, tiền lương thực tế bình quân của 265 DN trong KCN, KKT, KCX có báo cáo là: Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 4,5 triệu đồng/người/tháng; Công ty CP, vốn góp chi phối của Nhà nước là 6 triệu đồng/người/tháng; DN dân doanh là 5 triệu đồng/người/tháng; DN FDI là 6 triệu đồng/người/tháng.

Tiền lương của NLĐ được trả tiền lương cao nhất trong các DN báo cáo là 348 triệu đồng/người/tháng, thuộc về loại hình DN FDI; thấp nhất là 3,2 triệu đồng/người/tháng thuộc về loại hình DN dân doanh.

Đối với 473 DN ngoài KCN, KKT, KCX có báo cáo là: Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là hơn 5,6 triệu đồng/người/tháng; Công ty CP, vốn góp chi phối của Nhà nước là hơn 7,6 triệu đồng/người/tháng; DN dân doanh là hơn 5,2 triệu đồng/người/tháng; DN FDI là hơn 5,2 triệu đồng/người/tháng.

Mức tiền lương của NLĐ được trả cao nhất là 150 triệu đồng/người/tháng thuộc về loại hình DN FDI; thấp nhất là 2,76 triệu đồng/người/tháng thuộc loại hình DN Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Duy Tuyên

Tin liên quan