Thứ bảy, 01/08/2020 - 12:34

Thanh Hoá: 578 doanh nghiệp nợ gần 209 tỷ đồng đóng bảo hiểm xã hội

Dân trí

Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa, đến đầu tháng 6/2020, 578 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa còn nợ tiền BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN lên đến gần 209 tỷ đồng.

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Thanh Hóa, tính đến đầu tháng 6/2020, có 578 đơn vị, doanh nghiệp nợ BHXH bắt buộc, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động (BHTNLĐ) và bệnh nghề nghiệp (BN) từ 6 tháng trở lên, với tổng số nợ bao gồm cả lãi chậm đóng là gần 209 tỷ đồng.

Thanh Hoá: 578 doanh nghiệp nợ gần 209 tỷ đồng đóng bảo hiểm xã hội - 1
Thanh Hóa còn gần 600 đơn vị, doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN.

Trong đó, nhiều doanh nghiệp có số nợ BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN lên đến hàng tỷ đồng.

Thống kê của BHXH Thanh Hóa cho thấy, đối với khối doanh nghiệp Nhà nước, tính đến tháng 6/2020, một số doanh nghiệp nợ nhiều như: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình giao thông 838, có tổng nợ là hơn 6 tỷ đồng, trong đó hơn 3 tỷ đồng tiền BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN và hơn 3 tỷ tiền nợ lãi chậm đóng.

Trong đó, Xí nghiệp Sông Đà 10.5, có tổng nợ bao gồm cả lãi là hơn 5,1 tỷ đồng, trong đó gần 4,4 tỷ đồng tiền BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN và hơn 720 triệu đồng tiền nợ lãi chậm đóng.

Công ty cổ phần đường sắt Thanh Hóa, có tổng nợ bao gồm cả lãi là gần 5 tỷ đồng, trong đó hơn 4,4 tỷ đồng tiền BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN và gần 566 triệu đồng tiền nợ lãi chậm đóng…

Đối với khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh, những đơn vị nợ nhiều như: Công ty cổ phần xây dựng HANCORP.2 với số tiền nợ bao gồm cả lãi là hơn 32,6 tỷ đồng; tiếp đến là Công ty TNHH một thành viên công nghiệp tàu thủy Thanh Hóa với số nợ bao gồm cả lãi là hơn 12,4 tỷ đồng; Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Hoàng Long có số nợ bao gồm cả lãi là gần 6,9 tỷ đồng...

Đối với khối hành chính sự nghiệp, Đảng, Đoàn có 2 đơn vị với số nợ nhiều như: Chi cục đê điều và phòng chống lụt bão Thanh Hóa, có tổng nợ bao gồm cả lãi là hơn 881 triệu đồng; Ban giải phóng mặt bằng và tái định cư thành phố Thanh Hóa có tổng nợ bao gồm cả lãi là hơn 724 triệu đồng…

Trước tình hình nợ BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN của các doanh nghiệp, BHXH Thanh Hóa đã có công văn gửi Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hoá: 578 doanh nghiệp nợ gần 209 tỷ đồng đóng bảo hiểm xã hội - 2
Theo BHXH Thanh Hóa, hiện nay, tình trạng nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN đang diễn ra ở nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nên các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN của người lao động chưa được giải quyết kịp thời...

Theo BHXH Thanh Hóa, hiện nay, tình trạng nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN đang diễn ra ở nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nên các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN của người lao động chưa được giải quyết kịp thời, ảnh hưởng đến đời sống của người lao động và gây nhiều bức xúc trong dư luận xã hội.

Về nguyên nhân nợ BHXH, BHYT, BHTN, bên cạnh nguyên nhân do doanh nghiệp thực sự gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh thì vẫn còn nguyên nhân ý thức tuân thủ pháp luật của một số chủ doanh nghiệp chưa nghiêm.

Đồng thời, có doanh nghiệp vẫn cố tình trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN hoặc có doanh nghiệp đã thu tiền đóng BHXH của người lao động nhưng không đóng vào quỹ BHXH mà sử dụng vào mục đích khác.

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, BHXH Thanh Hóa đề nghị Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tăng cường phổ biến trách nhiệm của chủ doanh nghiệp trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN, đôn đốc các doanh nghiệp thanh toán tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

Trần Lê