Tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 1/7

(Dân trí) - Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp sau khi tăng lương tối thiểu tương ứng là 23,4 triệu đồng với vùng I; 20,8 triệu đồng với vùng II; 18,2 triệu đồng với vùng III và 16,25 triệu đồng với vùng IV.

Tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 1/7 - 1

Mức lương tối thiểu tăng, quyền lợi bảo hiểm của người lao động cũng tăng theo.

Ngày 12/6/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có hiệu lực từ ngày 1/7/2022.

Theo đó, mức lương tối thiểu vùng tăng thêm 6%, tương ứng 180.000 - 260.000 đồng so với hiện hành. Mức lương tối thiểu giờ lần lượt là 22.500 đồng với vùng I; vùng II là 20.000 đồng, vùng III là 17.500 đồng và vùng IV là 15.600 đồng.

Do vậy, từ ngày 1/7, các doanh nghiệp sẽ phải điều chỉnh mức lương phù hợp để chi trả cho người lao động. Mức tiền đóng bảo hiểm cho người lao động cũng tăng lên.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, theo đó, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa của người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định cũng có sự gia tăng.

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp cao nhất mà người lao động có thể nhận hằng tháng sau khi nghỉ việc được quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật Việc làm năm 2013 được quy định: Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp, nhưng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, hoặc không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Nếu doanh nghiệp đang đóng các khoản này cho người lao động theo mức lương tối thiểu thì từ ngày 1/7, khi lương tối thiểu được điều chỉnh tăng 6% thì mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cũng sẽ tăng tương ứng.

Trường hợp người sử dụng lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo mức lương cao hơn lương tối thiểu vùng thì không cần phải điều chỉnh tăng mức đóng.

Với những quy định trên, khi lương tối thiểu vùng tăng thì mức hưởng 5 lần lương tối thiểu vùng khi nhận trợ cấp thất nghiệp tăng theo như sau: vùng I là 23,4 triệu đồng; vùng II là 20,8 triệu đồng; vùng III là 18,2 triệu đồng; vùng IV là 16,25 triệu đồng.