1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Sửa luật lao động: Bộ LĐ-TB&XH đề xuất 2 phương án tuổi hưu

(Dân trí) - Phương án 1 là giữ nguyên tuổi hưu của nam là 60 và nữ là 55 như hiện nay. Phương án 2, tăng tuổi hưu của nam lên 62 và nữ lên 60, theo lộ trình mỗi năm tăng 3 tháng.


Tăng tuổi hưu - vấn đề thu hút sự quan tâm của người lao động.

Tăng tuổi hưu - vấn đề thu hút sự quan tâm của người lao động.

Đây là một trong số nhiều nội dung của dự thảo Bộ Luật lao động được Bộ LĐ-TB&XH lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân về sửa đổi Luật lao động 2012.

Việc đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu từng được đặt ra nhiều lần trong quá trình soạn thảo luật nhưng chưa được Quốc hội thông qua: Luật Bình đẳng giới năm 2007, Bộ luật Lao động năm 2012 và Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

Lần sửa đổi này, Bộ LĐ-TB&XH tiếp tục có nhiều ý kiến đề nghị tăng tuổi nghỉ hưu vì 5 lý do sau:

Tuổi thọ bình quân của người Việt Nam những năm gần đây đã tăng nhiều so với giai đoạn trước đây. Khoảng cách giữa tuổi thọ bình quân với tuổi nghỉ hưu bình quân là rất dài. Điều này dẫn tới thực tiễn nhiều người nghỉ hưu vẫn tiếp tục tham gia lao động, có nhu cầu làm việc them và họ vẫn có đủ sức khỏe tham gia lao động tiếp.

Dân số nước ta đang chuyển từ thời kỳ dân số vàng sang giai đoạn già hóa dân số, trong tương lai lực lượng lao động trẻ sẽ thiếu hụt.

Nhằm đảm bảo cân đối của quỹ hưu trí, tử tuất trong dài hạn.

Tránh sự phân biệt đối xử về tuổi nghỉ hưu giữa lao động nam và lao động nữ để phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế như Công ước Cedaw, công ước của ILO...mà Việt Nam đã tham gia.

Tận dụng được nguồn nhân lực động có trình độ, kỹ thuật cao và có kinh nghiệm.

Kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới đã và đang điều chỉnh tăng tuổi hưu, có nước lên tới 67 tuổi.

Lý giải việc đưa ra 2 chứ không phải 1 phương án tăng tuổi hưu, Bộ LĐ-TB&XH cho rằng: Do còn nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề này nên dự thảo Luật hiện đang thể hiện 2 phương án tại Điều 187 để xin ý kiến.

Cụ thể:

Phương án 1: Giữ như hiện hành nam là 60 và nữ là 55.

Phương án 2: Tăng tuổi nghỉ hưu của nam lên 62 và nữ lên 60, tăng theo lộ trình mỗi năm tăng 3 tháng. Mục đích nhằm đảm bảo việc tăng tuổi nghỉ hưu được vận hành trơn tru, không gây xáo trộn mạnh đến việc bố trí và sử dụng lao động.

Trường hợp người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn so với quy định tại khoản 1 Điều này theo quy định của Chính phủ.

Người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, người lao động làm công tác quản lý và một số trường hợp đặc biệt khác có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 năm so với quy định tại khoản 1 Điều này.

Về lộ trình sửa đổi Luật lao động 2012, Bộ LĐ-TB&XH dự kiến:

Tháng 01/2017 sẽ trình Chính phủ;

Tháng 03/2017 sẽ trình cơ quan thẩm tra Quốc hội và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tháng 4/2017 sẽ trình Quốc hội dự án Luật.

Hoàng Mạnh