Rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo

Ngày 22/8, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1259/QĐ-TTg về Ban hành Kế hoạch rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo giai đoạn 2017 - 2018.

Tập trung 8 lĩnh vực chính

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch là 100% các Bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tiếp tục rà soát, đánh giá tác động việc thực hiện chính sách, đề xuất các nội dung chính sách cần tích hợp, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ theo hướng tập trung, gọn đầu mối, giảm bớt số lượng văn bản, tránh trùng chéo, không dàn trải, đảm bảo đúng tiến độ, mục tiêu, nội dung kế hoạch đề ra.

Trên cơ sở đó, 8 lĩnh vực chính sẽ được tiến hành rà soát chính sách, như: Giáo dục - đào tạo, hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ về lao động - việc làm, hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách cán bộ, hỗ trợ tiền điện, hỗ trợ về thông tin và truyền thông và chính sách giảm nghèo nói chung.


Ảnh: baotintuc.vn

Ảnh: baotintuc.vn

Cùng với việc rà soát, các cơ quan chức năng cần kiến nghị tích hợp, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ chính sách theo hướng: Xác định rõ vai trò chủ trì và các bên tham gia, có cơ chế phối kết hợp cụ thể ngay từ khâu lập kế hoạch, phân bổ nguồn lực và chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện đối với các chính sách được tích hợp và lồng ghép nguồn lực; giảm chính sách hỗ trợ cho không, tăng chính sách hỗ trợ có điều kiện gắn với đối tượng, địa bàn và thời hạn thụ hưởng nhằm tăng cơ hội tiếp cận chính sách và khuyến khích sự tích cực, chủ động tham gia của người nghèo.

Ưu tiên nguồn lực đầu tư cho hỗ trợ tạo sinh kế và phát triển vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, huyện nghèo, xã nghèo, xã biên giới, xã an toàn khu, xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo; cải cách thủ tục hành chính và phương thức để người dân, cộng đồng tham gia và tiếp cận chính sách giảm nghèo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức tự vươn lên thoát nghèo.

Các bộ, ngành, địa phương đề xuất cơ chế, giải pháp tác động nhằm nâng cao khả năng tiếp cận của người dân đối với các dịch vụ xã hội cơ bản theo hướng tiếp cận đa chiều; cơ chế, giải pháp lồng ghép nguồn lực thực hiện 21 chương trình có mục tiêu với Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo.

Giao nhiệm vụ cụ thể tới từng Bộ ngành

Cũng trong quyết định 1259/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng Nghị định của Chính phủ tích hợp 2 văn bản chính sách hỗ trợ giáo dục mầm non đối với trẻ 3 - 5 tuổi.

Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng Nghị định của Chính phủ tích hợp các văn bản về học bổng chính sách và hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên học tập tại các cơ sở đào tạo

Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng Nghị định của Chính phủ tích hợp 3 chính sách cán bộ ở địa bàn đặc biệt khó khăn theo hướng loại bỏ sự trùng chéo trong chính sách, có mức độ ưu tiên khác nhau giữa các xã đặc biệt khó khăn vùng miền núi và dân tộc ở xa trung tâm huyện và điều kiện đi lại còn khó khăn, các xã đặc biệt khó khăn vùng miền núi và dân tộc khác, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính chủ trì xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tích hợp Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện và Quyết định số 60/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện; nghiên cứu, đề xuất thay đổi phương thức hỗ trợ tiền điện phù hợp, hiệu quả.

Hoàng Mạnh

Tin liên quan:

Lao động huyện nghèo được hỗ trợ 4,5 triệu đồng/người thi tiếng Hàn

Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành Công văn số 1282/BLĐTHXH-CQLĐNN về việc hỗ trợ đối tượng chính sách tham gia Kỳ thi tiếng Hàn ngành nông nghiệp năm 2017. Mức hỗ trợ từ 2.250.000 - 4.500.000 đồng/người.

Rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo - 2

Theo đó đối tượng của chính sách hỗ trợ là người lao động thuộc 64 huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo không thuộc các huyện tạm dừng tuyển chọn năm 2017. Các lao động này thuộc đối tượng quy định trong Quyết định số 71/2009/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: “Phê duyệt Đề án Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động dóp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020” và quyết định 1722/QĐ-TTg ngày 2/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Cụ thể: Lao động thuộc đối tượng hộ nghèo, người dân tộc thiểu số nhận mức hỗ trợ tối đa 4.500.000 đồng/khoá đào tạo tiếng Hàn cơ bản/1 lao động. Lao động thuộc đối tượng khác nhận mức hỗ trợ tối đa 2.250.000 đồng/khoá đào tạo tiếng Hàn cơ bản/1 lao động.

Bộ LĐ-TB&XH cũng quy định việc phân bổ hỗ trợ kinh phí tới các địa phương như sau: Với địa phương tự tổ chức đào tạo, trước ngày 20/4, cần gửi danh sách lao động đăng ký và cơ sở được lựa chọn để được hướng dẫn ký hợp đồng. Với địa phương không tổ chức đào tạo, trước ngày 17/4, cơ quan địa phương được phân công phải gửi danh sách người lao động đăng ký.

H.M

Hộ gia đình nghèo đã thoát nghèo không được cấp thẻ BHYT

Mới đây, bà Lò Thị Khoa - Tỉnh Sơn La có gửi thắc mắc về thẻ BHYT, như sau: Tôi là người dân tộc Thái, trú tại xã Púng Bánh, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La Năm 2016, được cấp thẻ BHYT hộ nghèo. Năm 2017, BHYT hết hạn, gia đình tôi cũng không còn thuộc hộ nghèo. Tôi đi chữa bệnh nhưng không được hưởng bất cứ chế độ, chính sách gì do BHYT cho người dân tộc chưa được cấp. Vậy, tôi phải làm gì để được hưởng chế độ BHYT?

Rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo - 2

Theo thông tin từ Báo điện tử chinhphu.vn, trường hợp bà Lò Thị Khoa nếu thuộc một trong các đối tượng sau thì được ngân sách Nhà nước mua thẻ BHYT: Người thuộc hộ gia đình nghèo đã thoát nghèo và được phê duyệt vào danh sách cận nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Theo Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 1/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 năm 2016 thì xã Púng Bánh, huyện Sốp Cộp là xã đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, đến năm 2017, xã Púng Bánh, huyện Sốp Cộp chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là xã đặc biệt khó khăn và bà Khoa không được xét vào danh sách hộ cận nghèo nên không được hưởng chế độ BHYT khi đi khám, chữa bệnh của các nhóm đối tượng nêu trên.

Để được hưởng chi phí khi đi khám, chữa bệnh BHYT, bà Lò Thị Khoa có thể đến Đại lý thu tại UBND xã nơi cư trú để đăng ký tham gia BHYT theo nhóm hộ gia đình. Thẻ BHYT theo nhóm hộ gia đình của bà sẽ có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày đóng tiền mua thẻ.

C.P

Cả nước chung tay vì người nghèo giai đoạn 2016-2020

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 1258/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch nhằm tổ chức Phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu đến năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân, cụ thể: Từ 1-1,5%/năm (riêng các huyện nghèo, xã nghèo giảm 4%/năm; hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3-4%/năm) theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2016-2020; cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sông của người nghèo, bảo đảm thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo cả nước cuối năm 2020 tăng lên 1,5 lần so với cuối năm 2015 (riêng hộ nghèo ở các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn, hộ nghèo dân tộc thiểu số tăng gấp 2 lần). Nhằm đảm bảo hiệu quả triển khai, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc thực hiện Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng từ trung ương đến cấp cơ sở, với nội dung đa dạng, hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương, cơ sở; phát huy được sáng kiến của mọi tầng lớp nhân dân;

Đồng thời, việc triển khai cũng đi đôi với công tác bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, những sáng kiến, kinh nghiệm hay, mô hình, cách làm sáng tạo trong thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua.

V.L