Thứ hai, 05/08/2019 - 13:51

Quốc khánh 2/9: Người lao động được nghỉ mấy ngày?

Dân trí

Ngày Quốc khánh năm 2019 (2/9) rơi vào thứ Hai. Tuỳ thuộc vào chế độ ngày nghỉ cuối tuần liền kề trước đó, người lao động có thể được nghỉ từ 2-3 ngày dịp Quốc khánh 2/9.

Đối với nhóm cán bộ, công chức, người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có 2 ngày nghỉ cuối tuần là thứ Bảy và Chủ nhật, cộng với Ngày Quốc khánh là thứ Hai tuần liền kề: Dịp Quốc Khánh sẽ được nghỉ liền 3 ngày.

Với người lao động trong các cơ quan, cơ sở hoặc doanh nghiệp có chế độ có chế độ nghỉ ngày cuối tuần là 1 ngày vào Chủ Nhật, cộng với Ngày Quốc khánh là thứ Hai tuần liền kề: Dịp Quốc Khánh sẽ được nghỉ liền 2 ngày.

Trường hợp người lao động đi làm vào Ngày Quốc Khánh, theo quy định tại Điểm c khoản 1 Điều 97 của Luật Lao động 2012, mức lương ngày này sẽ ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động.

Như vậy, người lao động sẽ được nhận tối thiểu tổng cộng là 400% lương ngày bình thường nếu đi làm dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2019.

Mức lương trên quy định trên chỉ là quy định “sàn” tiền lương để người sử dụng lao động trả cho người lao động. Trường hợp người sử dụng lao động trả mức lương cao hơn cho người lao động sẽ luôn được khuyến khích.

Hoàng Mạnh