Thứ tư, 22/07/2020 - 15:36

Quảng Trị: Cần hơn 13 tỷ đồng chỉnh sửa thông tin trên bia mộ liệt sĩ

Dân trí

Tỉnh Quảng Trị đã tiến hành rà soát và thống kê có 24.720 mộ liệt sĩ cần thay đổi thông tin trên bia, với kinh phí chỉnh sửa hơn 13 tỷ đồng.

Thực hiện công văn 2184/LĐTBXH-NCC của Bộ LĐ-TB&XH về việc điều chỉnh thông tin trên bia mộ liệt sĩ, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị đã rà soát, tổng hợp số bia mộ liệt sĩ trong Nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cần chỉnh sửa thông tin theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT- BLĐTBXH-BTC với khoảng 24.720 ngôi mộ.

Quảng Trị: Cần hơn 13 tỷ đồng chỉnh sửa thông tin trên bia mộ liệt sĩ - 1

Cụ thể, 20.501 bia mộ đang ghi “Mộ liệt sĩ chưa biết tên” hoặc “Mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính”. Trong khi đó, Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT- BLĐTBXH-BTC đã quy định phải thống nhất ghi tên: “Mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin”.

Ngoài ra, số bia mộ đã di chuyển hài cốt liệt sĩ nhưng chưa khắc lại thông tin theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT- BLĐTBXH-BTC, quy định: “Hài cốt liệt sĩ đã di chuyển” là 4.219 bia mộ.

Qua đó, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị đã đề nghị Bộ LĐ-TB&XH hỗ trợ kinh phí để thay đổi thông tin với trên 24.720 bịa mộ liệt sĩ nói trên, ước tính khoảng 13,8 tỷ đồng.

Đ.Đức