Quảng Ngãi: Tìm giải pháp “gỡ khó” cho 2 đơn vị thuộc Sở LĐ-TB&XH

(Dân trí) - Trung tâm Dịch vụ việc làm và Trung tâm công tác xã hội (Sở LĐ-TB&XH) tỉnh Quảng Ngãi đang gặp vướng mắc về việc tuyển dụng lao động, xác định ngạch tuyển dụng lao động.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi, từ năm 2017, đơn vị được giao tự đảm bảo 100% chi thường xuyên và không giao biên chế. Trong khi đó, những người làm việc tại Trung tâm không nằm trong tổng số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

Chính vì vậy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội “gặp khó” trong việc xác định thẩm quyền quản lý công chức, viên chức theo phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh.

Ngoài 5 chỉ tiêu biên chế đã thực hiện trước năm 2017, đến nay cũng không thể xác định những chỉ tiêu này là công chức hay viên chức. Trung tâm Dịch vụ việc làm cũng đang gặp nhiều khó khăn trong việc sắp xếp, bổ nhiệm lại đối với các vị trí việc làm là lãnh đạo quản lý cấp phòng của đơn vị.

Quảng Ngãi: Tìm giải pháp “gỡ khó” cho 2 đơn vị thuộc Sở LĐ-TBXH - 1
Nhân viên trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ người lao động hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp

Trong khi đó, trung tâm Công tác xã hội đang quản lý, chữa bệnh, cai nghiện, chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 150 người. Tuy nhiên, trung tâm Công tác xã hội đang thiếu biên chế để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Việc tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp của Trung tâm được thực hiện vào năm 2014. Từ thời điểm đó đến nay chưa tuyển dụng thêm. Một khó khăn khác là, các vị trí cần tuyển dụng thì không có người tham gia, không có cơ chế tuyển dụng đặc cách.

Trong khi đó, việc ký hợp đồng lao động cho đơn vị sự nghiệp không thể thực hiện được.

Trước những khó khăn nêu trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Ngọc Dũng đã chỉ đạo các sở, ngành cần phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát lại các văn bản trong việc tuyển dụng lao động, xác định ngạch tuyển dụng lao động ở các Trung tâm.

Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bổ sung, hoàn chỉnh các kiến nghị trình UBND tỉnh để tỉnh kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ, và phản ánh với các bộ ngành trung ương làm cơ sở để sửa đổi, bổ sung các chính sách, giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan.

Đồng thời, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương có văn bản đề nghị thực hiện việc sửa chữa, cải tạo một số hạng mục của Trung tâm Công tác xã hội tỉnh gửi Sở Tài chính để tham mưu UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện trong năm 2021.

Sở cần chủ động, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan rà soát các nội dung còn vướng mắc trong việc tuyển dụng và sử dụng viên chức để triển khai thực hiện theo đúng quy định tại các Trung tâm.

Tin liên quan