1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Quảng Ngãi: Khắc phục khó khăn giải quyết việc làm cho 18.400 lao động

Quốc Triều

(Dân trí) - Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ngãi đã nỗ lực khắc phục khó khăn do ảnh hưởng Covid-19 để thực hiện tốt nhiệm vụ. Nổi bật là công tác giải quyết việc làm, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng Covid-19.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức 7 phiên giao dịch việc làm với trên 5.240 lượt người tham gia khai thác thông tin việc làm và phỏng vấn.

Đồng thời, Sở đã tiếp nhận, xem xét giải quyết trợ cấp thất nghiệp do ảnh hưởng Covid-19 cho 5.886 người. Thực  hiện tư vấn, giới thiệu việc làm 13.500 lượt người. Nhờ đó, trong 9 tháng đầu năm 2020 đã có 18.400 lao động được tạo việc làm mới và thêm việc làm.

Việc xác định đối tượng tiếp nhận kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ cũng được thực hiện kịp thời. Tổng kinh phí hỗ trợ toàn tỉnh Quảng Ngãi là trên 380 tỷ đồng.

Quảng Ngãi: Khắc phục khó khăn giải quyết việc làm cho 18.400 lao động - 1

Hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng Covid-19 là một trong những hoạt động nổi bật của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi.

Theo ông Lương Kim Sơn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện tốt việc chăm lo Tết cho đối tượng người có công cách mạng, người nghèo và bảo trợ xã hội.

Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, tuyển sinh đào tạo nghề được thực hiện đa dạng theo nhiều hình thức như trực tuyến thông qua website, trên mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng.

Nhờ đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề so với tổng số lao động đạt 54,5%. Số học sinh, sinh viên (HSSV) đang tham gia học nghề tính đến tháng 9/2020 là 19.034 em, gồm: Trình độ cao đẳng là 4.162 HSSV (đạt 80% kế hoạch), trung cấp là 6.052 HSSV (đạt 89% kế hoạch), sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng là 8.820 người (đạt 70% kế hoạch).

Sở đã tham mưu UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Đề án sửa chữa, nâng cấp mộ và nghĩa trang liệt sĩ tỉnh giai đoạn 2021- 2025; tổ chức triển khai sửa chữa, nâng cấp 5 nghĩa trang liệt sĩ.

Đồng thời, Sở đã tập trung giải quyết hồ sơ cho đối tượng người có công cách mạng, kết quả đã giải quyết 3.080 hồ sơ hưởng các chính sách, chế độ ưu đãi người có công cách mạng. Thực hiện số hóa 40.000 hồ sơ người có công với cách mạng.

Quảng Ngãi: Khắc phục khó khăn giải quyết việc làm cho 18.400 lao động - 2
Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ngãi Lương Kim Sơn cho biết, ngành sẽ nỗ lực hơn nữa để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020

Ông Sơn cho biết, trong 3 tháng cuối năm 2020, ngành LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ giải quyết việc làm mới và thêm việc làm cho khoảng 21.984 lao động, đưa khoảng gần 1.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

“Sở sẽ tiếp tục đôn đốc, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và các địa phương tiếp tục rà soát, thẩm định và tổ chức chi trả kịp thời cho các đối tượng theo Nghị quyết 42/NQ-CP, Quyết định 15/2020/QĐ-TTg. Phối hợp với UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, không để xảy ra sai sót, trùng lắp đối tượng, không để lợi dụng, trục lợi chính sách", ông Lương Kim Sơn nhấn mạnh.