Thứ bảy, 19/09/2020 - 06:05

Quảng Ngãi: Nỗ lực hỗ trợ người có công thoát nghèo

Dân trí

Công tác giảm nghèo cho người có công cách mạng luôn được tỉnh Quảng Ngãi đặc biệt quan tâm thực hiện. Nhờ đó, số hộ nghèo là người có công từng bước giảm xuống.

Trong những năm qua, tỉnh Quảng Ngãi triển khai đồng bộ các chính sách thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, tỉnh đặc biệt quan tâm đến việc hỗ trợ gia đình có công với cách mạng thoát nghèo.

Việc triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách giảm nghèo đã góp phần giảm đáng kể tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Hằng năm, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm bình quân từ 1,5-2%. Riêng khu vực miền núi giảm bình quân trên 5%/năm. Trong đó có nhiều hộ gia đình thuộc diện người có công với cách mạng đã thoát nghèo.

Tính đến hết tháng 6/2020, tỉnh Quảng Ngãi còn 385 hộ nghèo là gia đình có công với cách mạng, giảm 21 hộ so với cuối năm 2019. Số hộ nghèo là người có công tập trung nhiều ở các huyện miền núi như huyện Ba Tơ còn 154 hộ, huyện Sơn Hà còn 35 hộ, Minh Long còn 29 hộ…

Quảng Ngãi: Nỗ lực hỗ trợ người có công thoát nghèo - 1
Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ngãi phối hợp xây dựng nhà ở cho cho hộ nghèo có thành viên là người có công (Ảnh: Vũ Yến)

Dù đã có nhiều nỗ lực, song công tác giảm nghèo cho gia đình người có công cách mạng gặp nhiều khó khăn do yếu tố khách quan. Đa số hộ nghèo thuộc diện người có công là những người cao tuổi, sức khỏe yếu, không có khả năng lao động, không có việc làm ổn định, chi phí sinh hoạt phụ thuộc vào tiền trợ cấp người có công.

Để khắc phục những khó khăn nêu trên, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có chỉ đạo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, cùng nhiều sở, ngành liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp giảm nghèo đối với người có công với cách mạng.

Trên cơ sở đó đảm bảo thực hiện mục tiêu không còn hộ nghèo có thành viên thuộc diện người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Nhằm góp phần thực hiện được mục tiêu này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quan tâm, khẩn trương xây dựng giải pháp giảm nghèo hiệu quả cho các đối tượng hộ nghèo thuộc chính sách người có công phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Trong đó tập trung phân tích đặc điểm, thực trạng, nhu cầu của từng hộ nghèo thuộc chính sách người có công; phân công cán bộ, các thành viên hội đoàn thể cấp cơ sở theo dõi đặc điểm, nhu cầu của từng hộ để có giải pháp giúp hộ người có công sớm thoát nghèo bền vững.

Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp sẽ giúp Quảng Ngãi giảm số hộ nghèo là gia đình có công xuống còn 253 hộ vào cuối năm 2020.

Quốc Triều