Thứ tư, 08/01/2020 - 13:47

Quảng Ngãi: Hỗ trợ phát triển 100 ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo

Dân trí

Tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ phát triển 100 ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo nhằm thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2020 - 2025”.

​Trong giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ phát triển 100 ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, trong đó có 50 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (đã có sản phẩm). Đồng thời có chính sách thúc đẩy, hỗ trợ phát triển ít nhất 20 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

Quảng Ngãi:  Hỗ trợ phát triển 100 ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo - 1
Giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh Quảng Ngãi sẽ hỗ trợ phát triển 100 ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo

Giai đoạn này, 100% trường cao đẳng, đại học, 50 % các trường phổ thông trung học trên địa bàn tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Việc thực hiện chương trình “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2020 - 2025” nhằm thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp, và hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Qua đó tạo lập môi trường thuận lợi hỗ trợ ​quá trình hình thành, phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới. Đồng thời thu hút vốn đầu tư của tổ chức, cá nhân, các tập đoàn trong và ngoài nước cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước cho hoạt động khởi nghiệp của tỉnh.

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện chương trình “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2020 - 2025”.

Trong quá trình thực hiện cần huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ, đầu tư phát triển cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

 Quốc Triều