Quảng Ngãi: 600 doanh nghiệp rà soát lao động bị ảnh hưởng Covid-19

(Dân trí) - Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu 600 doanh nghiệp rà soát, báo cáo số lao động thuộc diện được hỗ trợ từ gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng của Chính phủ.

Theo ông Lương Kim Sơn - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ngãi, thời gian qua, Sở đã chủ động rà soát các đối tượng nằm trong diện được hỗ trợ từ gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng của Chính phủ.

Theo đó, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ngãi đã gửi công văn cho 600 doanh nghiệp trong tỉnh thống kê những lao động thuộc diện hỗ trợ. Tính đến ngày 16/4, mới có 80 doanh nghiệp báo cáo với trên 4.000 lao động, kinh phí hỗ trợ dự kiến trên 20 tỷ đồng.

Ông Lương Kim Sơn cho biết thêm, trong số các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ có cả người lao động tự do, không có hợp đồng lao động. Đây là điểm khá ưu việt nhưng đây cũng là nhóm lao động rất khó xác định. Do đó cần sự tham gia của cả hệ thống chính trị, nhất là chính quyền địa phương nơi quản lý, để thực hiện hỗ trợ đúng đối tượng với mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Quảng Ngãi: 600 doanh nghiệp rà soát lao động bị ảnh hưởng Covid-19 - 1
Tỉnh Quảng Ngãi tích cực rà soát những đối tượng thuộc diện được hỗ trợ từ gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng của Chính phủ.

Theo thống kê của Sở LĐ-TB&XH, toàn tỉnh hiện có trên 80.000 người nghèo và hơn 94.000 người cận nghèo; hơn 73.000 đối tượng bảo trợ xã hội. Sở cũng đang quản lý hơn 45.700 hồ sơ người có công. Với các mức chi đã được đưa ra thì ước tính riêng các đối tượng này sẽ được hỗ trợ khoảng 310 tỷ đồng.

"Sở đang tích cực phối hợp với những đơn vị liên quan để rà soát, thống kê đầy đủ, đảm bảo đúng đối tượng thuộc diện được hỗ trợ của Chính phủ. Khi có văn bản chính thức hướng dẫn cụ thể cách thức thực hiện hỗ trợ, Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và các địa phương trong tỉnh thực hiện theo đúng quy định.", ông Sơn nói thêm.

 Quốc Triều

Đang được quan tâm