Ông Lê Nguyên Hồng được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị

(Dân trí) - Dựa trên tờ trình của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị và kết quả lấy phiếu tín nhiệm, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị.

Ngày 30/12, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - ông Võ Văn Hưng đã ký quyết định bổ nhiệm ông Lê Nguyên Hồng - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh giữ chức vụ Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị.

Ông Lê Nguyên Hồng được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở LĐ-TBXH tỉnh Quảng Trị - 1

Quyết định bổ nhiệm đối với ông Lê Nguyên Hồng.

Thời hạn bổ nhiệm đối với ông Lê Nguyên Hồng là 5 năm, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị giao Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị… chịu trách nhiệm thi hành.

Ông Lê Nguyên Hồng, sinh năm 1967, là Cử nhân Lịch sử, Cử nhân Hành Chính học.Trình độ Chính trị cao cấp.

Ông Lê Nguyên Hồng được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở LĐ-TBXH tỉnh Quảng Trị - 2

Đầu tháng 9/2020, ông Lê Nguyên Hồng được điều động bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị, ông Hồng làm Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh.

Ông Lê Nguyên Hồng được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị, thay cho ông Phan Văn Linh nghỉ hưu theo chế độ.

Đang được quan tâm