Đà Nẵng:

Nhiều "đại gia" nợ BHXH sẽ bị thanh tra đột xuất

(Dân trí) - Các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 3 tháng trở lên, sau khi Bảo hiểm xã hội TP Đà Nẵng thực hiện các biện pháp đôn đốc mà đơn vị vẫn không thực hiện sẽ bị thanh tra đột xuất.

Bảo hiểm xã hội TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch thực hiện chỉ tiêu thu, giảm nợ và kế hoạch khai thác, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2021.

Theo đó, để chủ động hoàn thành các chỉ tiêu công tác quản lý thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN năm 2021, Bảo hiểm xã hội TP Đà Nẵng sẽ triển khai nhiều giải pháp cụ thể như: Giao chỉ tiêu, tiến độ hằng tháng đến từng đơn vị, chuyên quản thu; chủ động triển khai công tác tuyên truyền, phát triển người tham gia; tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ đơn vị, doanh nghiệp, người lao động, người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số…

Đối với đơn vị nợ từ 3 tháng trở lên, sau khi lập biên bản làm việc và thực hiện các biện pháp đôn đốc mà đơn vị vẫn không thực hiện, trước ngày 5 hằng tháng Phòng Quản lý thu và BHXH quận, huyện lập danh sách đề nghị thanh tra đột xuất chuyển Phòng Thanh tra - Kiểm tra để tham mưu tổ chức thanh tra đột xuất hoặc phối hợp với cơ quan quản lý lao động, cơ quan thuế thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành để xử lý...

Về thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng năm 2021, Bảo hiểm xã hội TP Đà Nẵng phấn đấu đến 31/5, tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT đạt 100%; đến 30/6, tỷ lệ tham gia BHYT hộ cận nghèo đạt 100%...

Bảo hiểm xã hội TP Đà Nẵng cũng vừa công bố danh sách các đơn vị trên địa bàn thành phố nợ BHXH, BHYT và BHTN. Theo đó, bản danh sách gồm có 544 đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN với số tiền nợ đóng lên tới hơn 112 tỷ đồng. 
 

Một số đơn vị có số nợ lớn, như: Công ty Cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà - Chi nhánh 5 (11 tỷ đồng), Công ty Cơ khí ô tô và thiết bị điện Đà Nẵng (11,4 tỷ đồng), Công ty TNHH Empire Hospitality (7 tỷ đồng), Chi nhánh II - Công ty CP công nghiệp Quảng An I tại Đà Nẵng (6 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Lilama 7(5,3 tỷ đồng)…

Bài liên quan
Đang được quan tâm