Nhật Bản: Xoá giấy phép của 2 đơn vị quản lý thực tập sinh kỹ năng

Dân trí

Bộ Tư pháp và Bộ y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản vừa thông báo xóa bỏ giấy phép của 2 đoàn thể quản lý thực tập sinh kỹ năng người nước ngoài. Nguyên nhân bởi 2 đơn vị trên đã ký kết với công ty phía Việt Nam và thực hiện không đúng quy định của Luật thực tập kỹ năng.

Thông tin trên được Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thông báo hôm ngày 8/10, với nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ khiến Kokusai Gijutsukoryu Kyodo Kumiai bị xóa bỏ giấy phép vì đã ký kết Phụ lục hợp đồng liên quan tới chương trình thực tập kỹ năng người nước ngoài với cơ quan phái cử là TTC Vietnam Human Resources Joint Stock Company, trong đó quy định nội dung phạt vi phạm hợp đồng đối với thực tập sinh thực tập kỹ năng tại Nhật Bản và một số thỏa thuận có nội dung không phù hợp với quy định tại khoản 1 điều 28 Luật thực tập kỹ năng.

Vì vậy, đoàn thể quản lý này không được công nhận là có đủ năng lực để thực hiện công tác quản lý thực tập sinh một cách đúng đắn, không đáp ứng các tiêu chuẩn nêu tại điểm 8 khoản 1 điều 25 của Luật thực tập kỹ năng, căn cứ quy định tại điểm 1 khoản 1 điều 37 của Luật này đã bị xóa giấy phép.

Căn cứ để ra quyết định xóa giấy phép là: Quy định tại điểm 1 khoản 1 điều 37 Luật thực tập kỹ năng.

Với trường hợp Kyodo Jigyo Kyodo Kumiai, Đại sứ quán Nhật Bản cho biết: Đoàn thể này đã ký kết Phụ lục hợp đồng liên quan tới chương trình thực tập kỹ năng với cơ quan phái cử là Viet Human Resources Connection Joint Stock Company, trong đó bao gồm các nội dung không phù hợp với quy định tại khoản 1 điều 28 Luật thực tập kỹ năng.

“Vì vậy, đoàn thể quản lý này không được công nhận là có đủ năng lực để thực hiện công tác quản lý thực tập sinh một cách đúng đắn, không đáp ứng các tiêu chuẩn nêu tại điểm 8 khoản 1 điều 25 của Luật thực tập kỹ năng, căn cứ quy định tại điểm 1 khoản 1 điều 37 của Luật này đã bị xóa giấy phép” - trích thông báo của Đại sứ quán Nhật bản,

Phan Minh