1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Nhận trợ cấp thất nghiệp vẫn được đóng tiếp BHXH để nghỉ hưu

Tôi đủ 55 tuổi từ tháng 10/2016, đóng BHXH được 17 năm 3 tháng. Tôi đang làm đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp. Vậy, sau thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, tôi có thể đóng BHXH tự nguyện một lần cho thời gian còn thiếu để được hưởng lương hưu không?

BHXH TP. Hồ Chí Minh trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Luật Việc làm và các văn bản hướng dẫn dưới Luật thì trường hợp tháng 10/2016 đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian tham gia BHXH (tham gia BHXH bắt buộc được 17 năm 3 tháng, còn thiếu 33 tháng), nếu đã nộp đơn hưởng trợ cấp thất nghiệp thì sau thời gian hưởng thất nghiệp người lao động có thể liên hệ Đại lý thu Bưu điện gần nhất để được hướng dẫn thủ tục tham gia BHXH tự nguyện một lần 33 tháng còn thiếu để hưởng lương hưu, hoặc tại thời điểm hưởng BHTN thì đóng BHXH tự nguyện, sau khi hưởng xong BHTN thì chỉ đóng số tháng còn thiếu tương ứng.

Theo Chinhphu.vn