Thứ ba, 02/02/2016 - 14:26

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng BHYT?

Công ty TNHH Công nghiệp Đá xây dựng Việt Nam có chủ đầu tư là người nước ngoài, thuộc diện không cần cấp giấy phép lao động, không giao kết hợp đồng lao động với doanh nghiệp, có tên trên danh sách bảng lương và nhận lương hàng tháng.

Công ty đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, trường hợp nêu trên có phải đóng BHYT không và nếu có thì tính từ thời điểm nào, có phải truy thu không?

BHXH TP. Hồ Chí Minh trả lời vấn đề này như sau:

Tiết 1.1.1, Điểm 1.1, Khoản 1 Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT quy định, đối tượng tham gia BHYT là người lao động kể cả lao động là người nước ngoài làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên theo quy định của pháp luật về hợp đồng lao động; người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương, tiền công theo quy định của pháp luật về tiền lương, tiền công theo quy định của pháp luật về tiền lương, tiền công làm việc tại cơ quan, đơn vị, tổ chức.

Theo Chinhphu.vn