Xếp lương công chức đã có thời gian đóng BHXH

Bà Đặng Thị Thảo (TP. Hồ Chí Minh) đã có thời gian làm kế toán tại doanh nghiệp tư nhân, đóng BHXH trên 4 năm. Tháng 10/2011, bà được ký hợp đồng làm kế toán tại UBND phường 11, quận Tân Bình, hưởng lương hệ số 1,86 và có đóng BHXH.

Xếp lương công chức đã có thời gian đóng BHXH - 1

Tháng 10/2012, bà Thảo được ký hợp đồng lao động với chức danh Tài chính - Kế toán, được bổ nhiệm làm phụ trách kế toán, hưởng 100% lương, hệ số 2,1, có đóng BHXH. Tháng 12/2014, bà Thảo trúng tuyển kỳ thi công chức. Tháng 5/2015, bà nhận quyết định tuyển dụng nhưng chưa có quyết định bổ nhiệm ngạch.

Bà Thảo hỏi, trường hợp của bà sẽ được xếp lương như thế nào? Thời điểm bà hưởng lương hệ số 2,1 có được coi là mốc thời gian để tính nâng lương lần sau không? Thời gian bà Thảo giữ chức danh Tài chính - Kế toán có được hưởng phụ cấp công vụ không?

Về vấn đề này, Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì trường hợp người được tuyển dụng vào công chức đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc, chưa nhận trợ cấp BHXH một lần, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc được tính để làm căn cứ xếp ngạch, bậc lương phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng, thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc đứt quãng thì được cộng dồn.

Căn cứ quy định nêu trên và quá trình công tác có đóng BHXH của bà Đặng Thị Thảo, Chủ tịch UBND quận Tân Bình đã có Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 tuyển dụng bà Đặng Thị Thảo vào công chức và xếp lương ngạch cán sự, mã số 01.004, lương bậc 4, hệ số 2,46.

Về việc hưởng phụ cấp công vụ, những người làm việc theo chế độ hợp đồng tại UBND phường không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ.

Vì vậy, thời gian bà Thảo làm việc theo chế độ hợp đồng tại UBND phường không được hưởng chế độ phụ cấp công vụ.

Theo Chinhphu.vn